Page 1

28 september 2013 29 ste jaargang

09

nr.

Nieuws

N

W U IE

Vakcentrum Energiecollectief

Week van de Veiligheid P3 Vakbeurs Foodspecialiteiten P9


D.P.O.

Pagina 3

Actueel Vakcentrum biedt leden collectieve energie-inkoop aan Week van de Veiligheid, doe mee

Waar denkt u aan als u deze afkorting ziet? Distributie Planologisch Onderzoek, De Pot Op?

Pagina 4

Vakcentrum Bedrijfsadvies Ledenbijeenkomst Vakcentrum Bedrijfsadvies: balans in contracten en prijzen

Pagina 5

Achter de schermen Verrijk je kennis en kijk in andermans keuken

Pagina 6

Vakcentrum ZorgPortaal Voorkom boete met actuele RI&E Betalingsverkeer Intensieve pincampagne in oktober

Pagina 7

Betalingsverkeer Afspraken met Deutsche Bank 24/7 Betalingsverkeer Drank- en Horeca Ontwikkelingen DHW

Pagina 8

Super Supermarkt Keurmerk Duurzame voeding blijkt grote groeimarkt Nieuwe SSK-gecertificeerden

Pagina 9

Nieuws uit de branches Vakbeurs Foodspecialiteiten 2013, meld u aan

Pagina 10

Vakcentrum Bedrijfsadvies Huurverlaging op no cure no pay basis

Pagina 11

Vraag uit de praktijk Mag een gemeente Mystery Kids inzetten?

Pagina 12

Op de winkelvloer Björn Kuipers topper op het voetbalveld en in zijn supermarkten

Vakcentrum feliciteert... Arjan Nijdam en medewerkers met de opening van hun nieuwe Ekoplaza op woensdag 18 september jl. in Alkmaar.

Nee, het betekent Data Protection Officer. Wellicht heeft u er binnenkort ook één op uw loonlijst. Privacy is in Nederland een groot goed, al ondervindt een werkgever daar soms veel hinder van. Denk bijvoorbeeld aan de nakoming van zijn verplichting om een arbeidsongeschikte werknemer weer naar het werk te begeleiden, terwijl hij niet mag weten welke ziekte de werknemer heeft. Je zou denken dat de overheid in deze tijd oog heeft voor het wegnemen van dergelijke barrières. Integendeel! In Brussel ligt er een voorstel om de privacyrichtlijn uit 1995 te vervangen door een nieuwe verordening. De werkingssfeer wordt sterk uitgebreid. Daarnaast moet de winkelier in veel gevallen een Data Protection Officer aanstellen die alle verwerkingen van privacygevoelige gegevens documenteert, zoals consumentendata, werkplanningen, beelden van bewakingscamera’s etc. Al deze verplichtingen gaan het Nederlandse bedrijfsleven meer dan 1 miljard euro kosten. Hoezo administratieve en financiele lastenverlichting? De komende maanden zullen we met MKB-Nederland flink lobbyen om dit onzinnige voorstel van tafel te krijgen. Eerst in Brussel en later in Den Haag. Weg met het voorstel D.P.O.!

Redactie: Blekerijlaan 1 3447 GR Woerden T (0348) 41 97 71 F (0348) 42 18 01 E info@vakcentrum.nl I www.vakcentrum.nl Druk:

Weevers Grafimedia Vorden

Marcel Koetsier en medewerkers met de opening van hun nieuwe Coop supermarkt op dinsdag 24 september jl. in Oldemarkt.

mr. Patricia E.H. Hoogstraaten, RAE directeur

Opinie

In deze editie

Colofon

Mijlpaal

Inhoudsopgave

2


Actueel

Vakcentrum biedt leden collectieve energie-inkoop aan Het Vakcentrum start met het ‘Vakcentrum energiecollectief’. Leden kunnen veel geld besparen door zich hierbij aan te sluiten. Het initiatief past helemaal in het streven van het Vakcentrum om haar leden te ontzorgen en kosten te laten besparen. Voor het Vakcentrum energiecollectief is een samenwerkingsverband aangegaan met twee aanbieders: Kobespa en Scholt Energy Control (SEC). Door het realiseren van een grote massa in combinatie met veel expertise, worden zeer scherpe tarieven gerealiseerd en overzichtelijk weergegeven. De tarieven gelden niet alleen voor het winkelbedrijf, maar ook voor de privéwoning. Voordeel voor Vakcentrumleden Alle leden hebben afgelopen week een mailing ontvangen met informatie over het Vakcentrum

Vakcentrum Energiecollectief

energiecollectief. In deze mailing wordt ook uitgelegd hoe zij zich hierbij kunnen aansluiten. Wilt u weten wat u zelf kunt besparen? Of een eigen nieuw contract afsluiten? Neem dan contact op met het Vakcentrum door te bellen naar (0348) 41 97 71 of te mailen naar energie@vakcentrum.nl.

Opzegtermijn Voor veel grootverbruikers geldt een opzegtermijn van drie maanden. Wanneer niet tijdig wordt opgezegd bij de huidige leverancier wordt het contract automatisch met een jaar verlengd. Zeg nu dus uw huidige contract op!

Veiligheid

Week van de Veiligheid, doe mee Elk jaar vindt in week 41 de nationale Week van de Veiligheid plaats. Doel van deze week is het thema veiligheid extra onder de aandacht te brengen en iedereen bewust te maken van zijn eigen rol en verantwoordelijkheden. Het ministerie van Veiligheid en Justitie ondersteunt de Week van de Veiligheid.

goed dat ondernemers zich voorafgaand aan deze periode realiseren dat zij ook zelf maatregelen kunnen treffen om de kans op een overval te verminderen. In diverse folders en op posters is te lezen wat ondernemers allemaal kunnen doen. Nieuwsgierig? Bestel deze materialen dan bij het Vakcentrum via reactie@vakcentrum.nl.

Het Vakcentrum is blij met de extra aandacht voor veiligheid. De kans op overvallen tijdens de donkere dagen van november en december is groter dan tijdens de rest van het jaar. Vanwege de feestdagen wordt veel meer geld uitgegeven dan anders. Het is

Activiteiten Vakcentrum Natuurlijk organiseert het Vakcentrum als brancheorganisatie ook activiteiten om de winkelcriminaliteit terug te dringen. Zo kunnen leden gratis gebruikmaken van het waarschuwingsregister, zijn er veiligheidstrainingen en is er de

regeling ‘Afrekenen met winkeldieven’. Op bestuurlijk niveau voert het Vakcentrum overleg over veiligheid met betrokken partijen. Meer informatie Kijk voor meer informatie over de Week van de Veiligheid op www.vakcentrum.nl.

3


4

Ledenbijeenkomst Vakcentrum Bedrijfsadvies

Bedrijfsadvies

Balans in contracten en prijzen Het vinden van een balans tussen rechten en plichten van bijvoorbeeld franchisenemer en -gever in een franchiseovereenkomst is niet eenvoudig. Tijdens een speciale ledenbijeenkomst op 30 september a.s. helpen de juristen van Vakcentrum Bedrijfsadvies ondernemers te zoeken naar balans en beantwoorden zij hun vragen op het gebied van contracten. Gedurende de bijeenkomst wordt ook ingehaakt op de actualiteit. GfK-retailspecialist Bas van Eekelen vertelt ondernemers op basis van de statistieken wat zij wel, maar vooral ook níet moeten doen in een prijzenoorlog. Tijdens de ledenbijeenkomst doen de juristen van Vakcentrum Bedrijfsadvies de ins en outs van een ‘model’contract uit de doeken. Ze leggen uit, lichten toe en beantwoorden vragen. Zo komt onder meer naar voren dat de meeste modelcontracten, zoals een franchiseovereenkomst of een huurovereenkomst, veel artikelen bevatten die lang niet altijd allemaal tussen partijen

59 €1.

,-

: , u 9 N 1.4 € worden besproken voordat handtekeningen worden gezet. Voor een franchisegever is dat ook logisch, omdat deze niet aan een franchiseovereenkomst zal willen morrelen. Maar in sommige situaties kan dit wel problemen veroorzaken tussen contractspartijen. De vraag is bijvoorbeeld of er tussen partijen echt wilsovereenstemming is. Antwoord op vragen Naast de vraag of je een bepaalde afspraak wel hebt willen maken, leiden overeenkomsten tot veel meer vragen. Hoe moet die afspraak in die overeenkomst nu eigenlijk worden gelezen? Is wel

GfK over prijzenoorlog GfK-retailspecialist Bas van Eekelen geeft inzicht in de gevolgen van de recente prijsverlagingen. Hij laat de statistieken spreken over de kansen en bedreigingen voor zelfstandige ondernemers. Van Eekelen geeft aan op welke fronten de strijd wordt gestreden en op welke manieren ondernemers hun klanten kunnen binden in tijden van scherpe prijsacties. Naast het delen van de statistieken, zal de retailspecialist ook ingaan op specifieke vragen van de aanwezigen.

goed opgeschreven wat partijen met elkaar hebben bedoeld af te spreken? Hebben we hetzelfde bedoeld? Kan de andere partij mij in deze gewijzigde omstandigheden nog wel houden aan die oude afspraken? En, ik lees deze bepaling voor het eerst, kan dit nu echt zomaar? De juristen van Vakcentrum Bedrijfsadvies zullen een tipje van de sluier van de wereld van contractzaken in deze branche voor ondernemers oplichten. Als leden vragen hebben over hun eigen contractuele situatie, dan kunnen zij die natuurlijk aan de orde stellen.

Aanmelden U kunt zich nog steeds aanmelden voor de gratis ledenbijeenkomst op 30 september a.s. Bel (0348) 41 97 71, mail naar reactie@vakcentrum.nl of registreer u via de agenda op www.vakcentrum.nl. De bijeenkomst vindt plaats op ons kantoor in Woerden en duurt van 16.00 tot 18.30 uur.


Achter de schermen

5

Verrijk je kennis en kijk in andermans keuken Het Vakcentrum en Buurtsuper.be, de Belgische equivalent van het Vakcentrum, bundelen veelvuldig hun krachten. Om kennis te delen en te verrijken zochten de hoofdbesturen elkaar onlangs op in Belgisch Limburg. Patricia Hoogstraaten hield een informatief betoog voor de ondernemers over franchising in Europa. Met gecombineerde krachten strijden het Vakcentrum en Buurtsuper.be al jaren zij aan zij voor de belangen van de zelfstandige ondernemer. Niet alleen in Nederland en België, maar in heel Europa. Er was onder meer aandacht voor de pilot Gedragscode Handelspraktijk, die op 16 september jl. van start ging. De eerste grote retailorganisaties hebben de gedragscode inmiddels ondertekend. Tijdens haar betoog stond Patricia Hoogstraaten ook stil bij het rapport over de detailhandel van Europarlementariër Dennis de Jong (SP). Dit rapport is reeds gepresenteerd in de Interne Markt Commissie van het Europees Parlement. Dennis de Jong heeft hiervoor de kennis en visie van onder meer het Vakcentrum ter harte genomen. Een doorbraak die grote gevolgen kan hebben voor de bescherming van het zelfstandig ondernemerschap in heel Europa. Krachten benutten Omdat het belangrijk is om van elkaar te leren en elkaars krachten te benutten, werd informatie uitgewisseld over succesvolle projecten uit de portfolio’s van het Vakcentrum en Buurtsuper.be. Zo ging Patricia Hoogstraaten in op de handvatten die het Vakcentum haar leden biedt met het SSK-keurmerk. PLUS-ondernemer Geert Benders legde uit welke bedreigingen hij voor de bestaande

Patricia Hoogstraaten

Luc Ardies

Supermarkt Alvo

Supermarkt Alvo

levensmiddelenbranche ziet en wat er in zijn ogen in de branche moet veranderen. Buurtsuper.bedirecteur Luc Ardies presenteerde het Belgische initiatief waarmee ondernemers hun eigen kracht en die van collega-zelfstandigen om gaan zetten in een toekomstvisie van alle zelfstandigen in België. Een goed plan, waar de zelfstandige ondernemers veel inspiratie uit kunnen halen en hun voordeel mee kunnen doen. Chris de Clercq, voorzitter van Buurtsuper. be zette dit idee kracht bij door in te gaan op de toegevoegde waarde van lokale leveranciers in zijn winkel. De aanwezige ondernemers werden zelf ook uitgenodigd om ervaringen uit te wisselen, zorgen te uiten en successen te delen. Van die mogelijkheid werd uitgebreid gebruikgemaakt. Na afloop ging iedereen met een beter gevulde rugzak terug naar zijn eigen bedrijf.

Hoezo hard franchise? De ondernemers maakten ook van de gelegenheid gebruik om die dag de Alvo-supermarkt in Kortessem te bezoeken. Deze formule kent een voor Nederlandse begrippen zeer grote ondernemersvrijheid. De inkoop verloopt via Colruyt wat de ondernemers een lage prijs garandeert en een bovengemiddelde marge. De formule laat zien wat de kracht van ondernemers is of kan zijn. Alvo-ondernemers kunnen aan de voorkant alles zelf bepalen en hun marktgebied optimaal van dienst zijn. Daarover zijn geen bindende afspraken gemaakt. De Alvo-ondernemers laten zien dat het ook mogelijk is om zonder strakke franchisecontracten een prachtige supermarkt neer te zetten met een goede rentabiliteit. Chapeau voor de Alvo-organisatie en haar ondernemers!


ZorgPortaal

6

Voorkom boete met actuele RI&E In verschillende branches is de Arbeidsinspectie op dit moment actief aan het controleren of er een actuele risicoinventarisatie en –evaluatie (RI&E) aanwezig is. Bij het ontbreken van de RI&E kan de Arbeidsinspectie direct een boete (minimaal €1.800) opleggen. Het inventariseren van arborisico’s is een wettelijke verplichting. De RI&E van arbeidsomstandigheden dient schriftelijk te zijn vastgelegd. Ook moet de RI&E bekend zijn bij de medewerker(s). Indien een bedrijf meer dan 25 medewerkers telt, moet de ondernemer een arbodienst of gecertificeerde arbodeskundige inschakelen voor de toetsing van de RI&E. Preventiemedewerker Daarnaast geldt dat bedrijven zich moeten laten bijstaan door een deskundige medewerker op het gebied van veiligheid en gezondheid: de zogenaamde preventiemedewerker. Dit kan een medewerker zijn, maar ook de ondernemer zelf. De rol van de preventiemedewerker bestaat allereerst uit het

verlenen van medewerking aan het verrichten en opstellen van de RI&E, inclusief plan van aanpak. Een andere taak is het adviseren aan of nauw samenwerken met de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoodiging of belanghebbende werknemers inzake de genomen of de te nemen maatregelen, gericht op een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid. Tot slot dient de preventiemedewerker de maatregelen ook uit te voeren, dan wel zijn/haar medewerking er aan te verlenen. Investeren loont Systematische en preventieve aandacht voor arbeidsomstandigheden en (ziekte)verzuim is ook in het belang van de onderneming. Het welzijn van de werknemers draagt

immers direct bij aan minder uitval door ziekte of andere oorzaken en een hogere arbeidsproductiviteit, dus meer opbrengsten. Het investeren in een goede werksfeer en in goede arbeidsomstandigheden betaalt zich in de regel dubbel en dwars terug. De vuistregel is namelijk dat 1% verzuim al snel tot 2 à 3% verzuimkosten leidt. Vakcentrum ZorgPortaal Om ondernemers bij de uitvoering van de RI&E en het opleiden van een preventiemedewerker te ondersteunen biedt Vakcentrum ZorgPortaal een unieke en passende oplossing aan. Neem voor informatie hierover contact op met het Vakcentrum via telefoonnummer (0348) 41 97 71 of e-mail reactie@vakcentrum.nl.

Betalingsverkeer

Intensieve pincampagne in oktober Tijdens de Week van de Veiligheid staat pinnen volop in de belangstelling. Een uitgebreide mediacampagne roept klanten op om hun aankopen te pinnen. Het Vakcentrum vindt het belangrijk dat pinnen gestimuleerd wordt. Hoe minder contant geld er in de kassa ligt, hoe minder aantrekkelijk de winkel is voor overvallen. De nieuwe pincampagne Pinnen, ja graag wordt geïntensiveerd tijdens de Week van de Veiligheid. De voordelen van pinnen staan in de campagne centraal. Om de boodschap kracht bij te zetten, wordt begin oktober de speciale commercial Pinnen, ja graag

weer uitgezonden op televisie. Het is echter belangrijk dat de campagne óók op de winkelvloer goed wordt ondersteund, bijvoorbeeld met behulp van het nieuwe pinpromotiemateriaal. Dit promotiemateriaal is gratis te bestellen via www.pin.nl. Er is een breed scala aan materialen beschikbaar, variërend van stickers en posters tot kassaband-dividers. Ook voor de pin-only kassa’s is het materiaal vernieuwd. Stimulering noodzakelijk Voortdurende stimulering van pinnen blijft noodzakelijk om het aantal pintransacties te laten groeien. In 2012 werden bijna 2,5

miljard pintransacties uitgevoerd. Maar in datzelfde jaar werd ook nog zo’n 4 miljard keer met contant geld betaald. Er kan dus nog veel meer gepind worden!


Betalingsverkeer

Afspraken met Deutsche Bank Deutsche Bank (DB) wil afscheid nemen van haar mkb-ondernemers. DB heeft na aanzwellende kritiek afspraken gemaakt met brancheorganisaties hoe om te gaan met deze groep. Eén van die afspraken is dat ondernemers die niet bij een andere bank terechtkunnen voorlopig klant kunnen blijven bij DB. Het is en blijft wel de uitdrukkelijke wens van DB om de relatie te beeindigen. Ook als de ondernemer gedwongen door omstandigheden nu klant blijft, zal DB samen met de ondernemer een plan willen maken voor toekomstig afscheid. DB heeft klanten met alleen een rekening-courant en rekeningcourant krediet geïnformeerd dat een opzegtermijn van zes maan-

den zal worden gehanteerd. Van belang blijft dat klanten zo snel mogelijk in actie komen. Ondernemers wordt geadviseerd met andere banken in gesprek te gaan en DB te informeren over de stappen die zij al hebben ondernomen en nog gaan nemen.

Ondernemers die toch in een impasse belanden kunnen zich vanzelfsprekend bij ons melden (reactie@vakcentrum.nl). Kijk op www.vakcentrum.nl voor een overzicht van alle afspraken.

(eindelijk) in discussie

Betalingsverkeer

24/7 betalingsverkeer Begin 2013 is de openstelling van het betalingsverkeer door de detailhandel op de agenda gezet. In onze 24 uurs economie wekt het verwondering dat het onmogelijk is om betaaltransacties ook op weekend- en feestdagen te kunnen bijboeken.

Drank- en Horeca

Gevolg is dat pintransacties van een vrijdag pas op maandag worden verwerkt en bijgeboekt. De langste periode van sluiting

is het paasweekeinde, waardoor transacties van de donderdag ervoor pas de dinsdag erna worden verwerkt en bijgeboekt. Wanneer we dit kwantificeren kost dit de branche veel geld. De banken en de DNB hebben dit opgepakt en een eerste verkenning uitgevoerd voor pintransacties. Uit deze verkenning blijkt dat er mogelijkheden zijn om de ontvangsten uit het pinverkeer

7 dagen per week 52 weken per jaar te kunnen bijboeken. Eėn maar wordt hierbij geplaatst. Er is voor een definitief oordeel diepgaander onderzoek nodig, waarbij ook kan worden gekeken naar de mogelijkheden voor de andere betaalproducten (o.a. iDEAL). In september en oktober zal een nadere analyse worden opgesteld. Het Vakcentrum participeert in deze discussie.

Ontwikkelingen DHW Het meest recente overzicht aan van de ontwikkelingen op het gebied van bijeenkomsten en Drank- en Horecaverordeningen in de gemeenten is te vinden op www.vakcentrum.nl.

Speciale aandacht is er voor de Gemeente Utrecht die voor het einde van dit jaar een mysteryshop-onderzoek laat uitvoeren. De gemeente Rotterdam gaat in het najaar mysteryshoppers inzet-

ten bij wijze van waarschuwing voor winkeliers. De juristen van Vakcentrum Bedrijfsadvies staan niet achter deze werkwijze van gemeenten. Lees hierover meer op pagina 7 van deze uitgave.

7


Super Supermarkt Keurmerk

8

Duurzame voeding blijkt grote groeimarkt Duurzaam voedsel is één van de belangrijkste groeimarkten voor levensmiddelendetaillisten. De consumentenbestedingen aan duurzame voeding stegen in het vorige kalenderjaar met 25,2 procent. Het marktaandeel van duurzame voeding steeg naar 5,5 procent. De groei is bovendien stabiel, zo blijkt uit de Monitor Duurzaam Voedsel van het ministerie van Economische Zaken. Bestedingen per productkeurmerk Gelet op de consumentenbestedingen wordt het meeste geld uitgegeven aan de keurmerken Biologisch/EKO (€ 934,3 miljoen), Beter Leven (€ 458,3 miljoen) en UTZ Certified (€ 416,5 miljoen). Als wordt gekeken naar bestedingsgroei, zijn de grootste procentuele stijgers Vrije Uitloop (+110%), Milieukeur (+62,1%) en Beter Leven (+47%).

Bestedingen per productgroep Wanneer wordt ingezoomd op verschillende productgroepen komt naar voren dat bijna alle versgroepen bovengemiddeld vertegenwoordigd zijn. Ook in de productgroep koffie en thee is het aandeel duurzaam voedsel verhoudingsgewijs hoog. Bij de houdbare producten is duurzaam voedsel daarentegen nog ondervertegenwoordigd.

Nieuwe SSK-gecertificeerden Onderstaande ondernemers hebben in de afgelopen periode het Super Supermarkt Keurmerk ontvangen:

Bijeenkomst SSK Op dinsdag 12 november a.s. organiseert Stichting SSK een bijeenkomst in het teken van duurzaam onderscheidend ondernemerschap. Alle SSK gecertificeerde ondernemers zijn van harte welkom om deze inspirerende dag bij te wonen. De meeting vindt plaats van 15.00 tot 20.00 uur in Kasteel Groeneveld in Baarn.

Albert Heijn Dedemsvaart in Dedemsvaart Albert Heijn Pranger–de Ligt in Sliedrecht Jumbo Zwaagdijk in Zwaagdijk-Oost PLUS Blaak in Numansdorp PLUS Savelkoul Reuver in Reuver Het Vakcentrum feliciteert de ondernemers en medewerkers van harte met deze prestatie! Bent u ook een koploper op het gebied van duurzaam ondernemen? En heeft u nog geen keurmerk in uw supermarkt hangen? Schrijf u dan nú in voor het SSK! Ga naar www.supersupermarkt.nl voor de deelnamevoorwaarden en het inschrijfformulier. Daar vindt u ook een overzicht van alle SSK-supermarkten.

Like en volg SSK Volg het Super Supermarkt Keurmerk online via www.facebook.com/supersupermarktkeurmerk en www.twitter.com/supersupermarkt.

Aanmelden Aanmelden kan via www.supersupermarkt.nl, mijn SSK. Natuurlijk kunt u uw aanmelding ook regelen door te bellen (0348) 41 97 71 of mailen: reactie@vakcentrum.nl.


9

1 EN 2 OKTOBER

REGISTREER UW BEURSBEZOEK OP WWW.VAKBEURSFOODSPECIALITEITEN.NL


10

Huurverlaging op no cure no pay basis Uniek adviesproduct voor Vakcentrumleden

Vraag de folder aan op advies@vakcentrum.nl


Vraag & Antwoord

Uit de praktijk

11

Als ondernemer heeft u vast wel eens een bedrijfseconomische of juridische vraag waar u zelf niet uitkomt. Gelukkig kunt u dan contact opnemen met de adviseurs van Vakcentrum Bedrijfsadvies. Zij zitten er speciaal voor u en kennen de wet- en regelgeving tot in de puntjes. In deze vaste rubriek leest u het antwoord op een veelgestelde praktijkvraag.

Vraag

Mag een gemeente Mystery Kids inzetten om te controleren of ondernemers zich aan de Drank- en Horecawet houden?

Antwoord In de gemeente van de ondernemer in kwestie wordt sinds kort gebruikgemaakt van zogenaamde Mystery Kids. Dit zijn jongeren die onder begeleiding van een ambtenaar de winkel in komen en proberen alcohol of tabak te kopen. De gemeente zet Mystery Kids in om te controleren of ondernemers zich houden aan de nieuwe Drank- en Horecawet. De ondernemer vraagt zich terecht af of dit juridisch wel mag. De juristen van Vakcentrum Bedrijfsadvies vin-

den dat dit niet kan. Het op deze manier inzetten van jongeren om zo geconstateerde overtredingen te straffen met een boete, is in strijd met de wet. Het levert namelijk verboden uitlokking op. Van uitlokking is sprake wanneer iemand een ander misleidt en deze aanzet tot het plegen van een strafbaar feit. De uitlokker is dan zelf ook strafbaar. De juristen van Vakcentrum Bedrijfsadvies zijn van mening dat daarvan sprake is als een minderjarige een fles drank op de kassaband of counter legt om deze te kopen. “De fles zou niet zijn verkocht, als de verkoper daartoe niet zou zijn misleid. Er zou dan geen overtreding hebben

plaatsgevonden.� Er is nog geen rechtspraak over het inzetten van Mystery Kids. Ten aanzien van mystery shoppers bestaat deze wel, al is het beperkt. De grote lijn lijkt te zijn dat een overheidsinstantie wel via mystery shoppers handhavend zou mogen optreden, zolang dat zorgvuldig gebeurt en er geen sprake is van uitlokking. Volgens de juristen van Vakcentrum Bedrijfsadvies is dat laatste zeker het geval bij drankverkoop aan door de gemeente ingeschakelde minderjarigen. Mocht er in uw gemeente ook gebruik worden gemaakt van Mystery Kids, neem dan contact op met Vakcentrum Bedrijfsadvies op (0348) 41 97 71 of via reactie@vakcentrum.nl.

Twitteraars gevolgd Volg ons op Twitter @vakcentrum


12

Björn Kuipers topper op voetbalveld en in supermarkten

Reportage

‘Alles draait om vertrouwen, team Kuipers staat centraal’ “Op het veld staat Björn Kuipers, de supermarktondernemer uit Oldenzaal.” Een aankondiging die regelmatig op televisie te horen is bij een eredivisiewedstrijd, UEFA-wedstrijd of interland wanneer Kuipers als scheidsrechter het voetbalveld betreedt. Ook in zijn drie winkels in Oldenzaal bedrijft Kuipers topsport. Zo eindigde hij op de eerste plaats voor beste C1000 van Nederland. De ondernemer ziet veel overeenkomsten tussen beide werelden. “Alles draait om het vertrouwen dat je mensen geeft. Team Kuipers staat centraal.” Björn Kuipers is net terug uit Brazilië. Daar was hij vier weken lang actief als scheidsrechter bij de Confederations Cup, een intercontinentaal landentoernooi. De finale tussen Brazilië en Spanje stond onder zijn leiding. Hopelijk mag hij volgend jaar weer naar datzelfde land om actief te zijn tijdens het wereldkampioenschap voetbal. Kuipers staat als enige Nederlander op de nominatielijst van de FIFA. Het ‘fluiten’ is dus al lang geen hobby meer. Het is een echte baan, waar hij gemiddeld 20 tot 30 uur per week aan spendeert. Een baan die hem veel heeft gebracht. Niet in de laatste plaats voor zijn supermarkten. Rijkere ondernemer “De ervaring uit het scheidsrechtersvak heeft me als ondernemer

rijker gemaakt. Als scheidsrechter word je opgeleid in coaching en leiderschap. Je leert om onder druk te presteren. Daar heb ik als supermarktondernemer dagelijks veel baat bij”, aldus Björn Kuipers. “In de supermarkten draait alles om het team. Wij zijn open naar onze medewerkers en stellen vertrouwen in hen. Door het vormen van een echt team kun je dat stapje extra zetten. Team Kuipers zorgt ervoor dat wij de beste C1000 van het jaar zijn en straks misschien zelfs Supermarkt van het Jaar.” Hoewel de Twentenaar op eenvoudige wijze handig gebruik zou kunnen maken van zijn bekendheid als scheidsrechter, doet hij dat niet. “Die werelden houd ik strikt gescheiden. Niet omdat het moet van de KNVB, maar omdat ik dat zelf zo wil.” Formulewisseling De winkels van Kuipers staan op de lijst om over te gaan naar Albert Heijn. Maar aanstalten maken, doet de ondernemer niet. “C1000 staat nog sterk in het leven. De formule heeft een krachtige uitstraling op de consument. Ik heb geen haast om over te stappen.” Het is wat de ondernemer betreft nog geen uitgemaakte zaak of er straks Albert Heijn op zijn pui staat. “We zijn in gesprek. Maar meer ook niet.” Dat er onrust is onder zijn formulegenoten snapt hij wel. “Ondernemers

hebben graag duidelijkheid. Die moet er eerst zijn voordat je beslissingen kunt nemen.” Onderscheiden op kwaliteit De huidige prijzenoorlog vindt de ondernemer maar een wassen neus. “Anderen reageren gelijk, dus de prijsafstand zal nooit veranderen. De branche doet zichzelf tekort. Klanten houden wel van lage prijzen, maar dan actiematig. Laten we ons onderscheiden op kwaliteit. Daar heb je veel meer aan.” Onderscheiden op kwaliteit doet Kuipers ook met het Super Supermarkt Keurmerk. “Een prachtig certificaat dat ons uniek maakt ten opzichte van anderen. Na het behalen van het keurmerk zijn we echter niet op een roze wolk gaan zitten. Werken aan kwaliteit moet je iedere dag doen. Jezelf verbeteren is een continu proces.”

Vakcentrumnieuws 9 2013  
Vakcentrumnieuws 9 2013  

Actueel Vakcentrum biedt leden collectieve energie-inkoop aan Week van de Veiligheid, doe mee Vakcentrum Bedrijfsadvies Ledenbijeenkomst Vak...

Advertisement