Page 1

31 augustus 2013 29 ste jaargang

08

nr.

Nieuws

Z

Inzicht in zorgplicht

Hier geldt zorgplicht

Ledenbijeenkomst ‘model’contract P3 Vakbeurs Foodspecialiteiten P7


In deze editie

Frisse start

Pagina 3 Achter de schermen Ledenbijeenkomst ‘model’contract Etikettering cosmetica Verloren post Vacature BPFL In gesprek over F-gassen Overzicht DHW

Nu in heel Nederland de vakanties zijn afgelopen is de tijd aangebroken van plannen, afstemmen en de agenda erbij te pakken. Wat staat er in 2013 allemaal op de agenda? Hieronder een korte blik vooruit op enkele Vakcentrumactiviteiten in de tweede helft van 2013.

Pagina 4 Vakcentrum Bedrijfsadvies Inzicht in zorgplicht commerciële organisatie Pagina 5 LeerPortaal Inspiratie voor online communiceren Uit de praktijk Geplaagd door plaagdieren

Beautifulbeurs 1 en 2 september, Jaarbeurs Utrecht Veel bedrijven zijn deze twee dagen aanwezig met prachtige producten en diensten waarmee u uw winkel nog beter kunt onderscheiden en uw klantenkring verder kunt uitbouwen. Het Vakcentrum verwelkomt u graag op stand 78.

Pagina 6 Super Supermarkt Keurmerk Tips om energie te besparen Nieuwe gecertificeerden

Pagina 8 Op de winkelvloer Certificering geen noodzaak voor (assistent-)drogisten

Ledenbijeenkomst ‘model’ contract 30 september, Vakcentrum Woerden Een franchisecontract opstellen is een zoektocht naar de balans tussen de rechten en plichten van de franchisenemer en franchisegever. Het resultaat is soms verre van evenwichtig. Hoe dat evenwicht kan worden gevonden en waar op moet worden gelet hoort u tijdens de bijeenkomst ‘model’contract.

Vakcentrum feliciteert...

Vakbeurs Foodspecialiteiten 1 en 2 oktober, Expo Houten Bezoekers prikkelen hier hun zintuigen (zien, voelen, ruiken, proeven en in een enkel geval zelfs horen) met de producten die op de beurs worden gepresenteerd. Diverse producenten en leveranciers bieden verrassende combinaties die de winkelier ook richting eigen klant kan gebruiken.

Eric Albers en Ansila Schrijvershof en medewerkers met de opening van hun vernieuwde Spar supermarkt op woensdag 21 augustus jl. in Wageningen.

Colofon

Mijlpaal

Pagina 7 Nieuws uit de branches Vakbeurs Foodspecialiteiten

Redactie: Blekerijlaan 1 3447 GR Woerden T (0348) 41 97 71 F (0348) 42 18 01 E info@vakcentrum.nl I www.vakcentrum.nl Druk:

Weevers Grafimedia

Vorden

Peter en Belinda de Jong en medewerkers met de opening van hun nieuwe Jumbo supermarkt op woensdag 11 september a.s. in Oestgeest.

Slijterij 8 oktober, Vakcentrum Woerden Alle ins en outs over huur, koop en verkoop van winkels. SSK-bijeenkomst 12 november Een bijeenkomst voor de bijna 150 gecertificeerde SSK-ondernemers die in het teken staat van duurzaamheid, inspiratie en onderscheidend ondernemerschap. HNW bijeenkomst 20 november, Vakcentrum Woerden Hoe kan online zichtbaarheid en een netwerk op social media leiden tot meer klanten in uw winkel? Wat levert het op? Laat u inspireren tijdens deze bijeenkomst.

Agenda

Inhoudsopgave

2


3

Beleidszaken

Achter de schermen Het Vakcentrum staat zijn leden met raad en daad bij. Ook door belangenbehartiging op beleidsniveau. Het Vakcentrum volgt beleidsontwikkelingen op de voet en probeert deze, waar mogelijk, te sturen. Een blik achter de schermen van uw brancheorganisatie.

Ledenbijeenkomst ‘model’contract

De contractuele rechten en plichten van zowel franchisenemer ėn franchisegever staan centraal in een speciale ledenbijeenkomst op maandag 30 september in Woerden. Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden kansen en bedreigingen aangestipt. U gaat naar huis met waardevolle ideeën en tips van de adviseurs van Vakcentrum Bedrijfsadvies. Een kans die u niet onbenut moet laten. Meld u aan voor deze bijeenkomst via reactie@vakcentrum.nl. We starten om 16.00 uur en zijn rond 18.30 uur klaar.

Etikettering cosmetica

Verkoopt u cosmetica? Conform de Cosmeticaverordening draagt u als distributeur/retailer een verantwoordelijkheid in het controleren van de verpakking. Dit houdt in dat u een controle uitvoert op de aanwezigheid van informatie, let wel, niet op de juistheid daarvan.

Op het etiket moet staan: a. naam en adres van verantwoordelijke persoon, bij geïmporteerde producten ook land van oorsprong, b. de nominale inhoud (tenzij minder dan 5 ml of gram), c. houdbaarheid (datum, periodena-openen), d. bijzondere voorzorgsmaatregelen, e. batchnummer (tenzij kleine verpakking), f. productfunctie (tenzij direct duidelijk), g. ingrediëntendeclaratie. Indien het etiket niet compleet is, kunt u hierover vragen stellen aan de verantwoordelijke persoon: de fabrikant, of als het product buiten de EU vandaan komt de importeur. Als u zelf iets verandert aan het product, dan bent u zelf de verantwoordelijke persoon en ook verantwoordelijk voor een juiste verpakking.

Verloren post

Een consument kan een postagentschap rechtstreeks aansprakelijk stellen voor een verdwenen postpakket. Ook al werkt het postagentschap onder de verantwoordelijkheid (en in naam en voor rekening van) PostNL. Dit blijkt uit een vonnis van 1 juli 2013 van de kantonrechter in Den Haag op grond van artikel 21 van de Postwet 2009. De rechter kwam tot deze conclusie omdat – in tegenstelling tot de oude Postwet – in de nieuwe wet geen bepaling is opgenomen over aansprakelijkheid. De rechter redeneerde dus heel eenvoudig: zegt de wet daar niets over? Dan kan het nu dus wel. Het

is wel zo dat deze nieuwe Postwet eventuele aansprakelijkheid behoorlijk beperkt. De uitspraak van de kantonrechter roept veel vragen op. De juristen van Vakcentrum Bedrijfsadvies ondersteunen u graag in dergelijke kwesties.

Vacature BPFL Het Vakcentrum is op zoek naar een nieuw bestuurslid voor de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf (Stichting BPFL). Per 1 januari 2014 ontstaat een vacature voor één van haar drie bestuurszetels. Geinteresseerde supermarktondernemers kunnen vóór 3 september hun motivatiebrief en CV sturen naar h.okkerman@vakcentrum.nl.

In gesprek over F-gassen Het Vakcentrum heeft op woensdag 11 september een gesprek met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu over F-gassen. Dit naar aanleiding van het bezwaar dat het Vakcentrum indiende bij staatssecretaris Mansveld over de snelle uitfasering van HFK koudemiddelen. Het voorgestelde uitfaseerschema is veel te ambitieus en heeft negatieve bedrijfseconomische gevolgen voor ondernemers. Het Vakcentrum zal dit tijdens de bijeenkomst naar voren brengen.

Overzicht DHW Op www.vakcentrum.nl treft u weer het meest recente overzicht aan van de ontwikkelingen op op het gebied van bijeenkomsten en Drank- en Horecaverordeningen in de gemeenten. Vermeldenswaardig is dat tijdens een tweedaagse controle op SchouwenDuivenland bij slijterijen en supermarkten geen overtredingen zijn geconstateerd!


4

Vakcentrum Bedrijfsadvies weet waar u recht op heeft

Bedrijfsadvies

Inzicht in de zorgplicht van de commerciële organisatie Wat houdt zorgplicht in? Een vraag die in zijn algemeenheid niet een-tweedrie is te beantwoorden. De juristen van Vakcentrum Bedrijfsadvies buigen zich dan ook regelmatig over dit onderwerp. In feite betekent zorgplicht niet veel meer, maar ook niet minder, dan dat partijen zich onderling redelijk gedragen en dat zij rekening houden met elkaars belangen. Een breed begrip dus, dat veel ruimte overlaat voor discussies. Met name in roerige tijden zien de juristen van Vakcentrum Bedrijfsadvies discussies ontstaan over de invulling van het begrip zorgplicht. Dat is logisch. Zorgplicht is namelijk een open norm, vergelijkbaar met ‘redelijkheid en billijkheid’ en ‘goed werkgeverschap’. De precieze betekenis van de term zorgplicht is niet vooraf bepaald en altijd afhankelijk van de omstandigheden. Zorgplicht in de relatie tussen franchisegever en franchisenemer geldt bovendien in alle fases van de relatie, van het moment van onderhandelen tot zelfs na beëindiging van een contract. Het lastige is dus dat op ieder moment de zorgplicht een andere inhoud heeft. Extra hulp Ondernemers gaan nog wel eens de juridische strijd aan met de franchisegever met als inzet: wat mag je als franchisenemer verlangen van een organisatie op het moment dat het minder goed gaat met de winkel. Dát iets kan worden verlangd, hangt samen met de zorgplicht. Franchisegever en franchisenemer hebben immers voor ogen om beiden succes te halen uit de samenwerking. Als dat voor de ondernemer niet goed lukt, kan dat betekenen dat de ondernemer op grond van de zorgplicht extra hulp moet krijgen.

Z

Hier geldt zorgplicht

Hamvraag De hamvraag is dan natuurlijk waartoe een organisatie precies kan worden verplicht. Zoals gezegd hangt dit heel erg af van de omstandigheden. De juristen van Vakcentrum Bedrijfsadvies kunnen invulling geven aan het begrip in specifieke situaties. In het algemeen geldt dat naast een verplichting om goede adviezen te geven, ook commerciële ondersteuning vanuit de franchisegever aan de orde kan zijn. En op het punt van commerciële ondersteuning wordt de discussie begrijpelijkerwijs vaak lastig. Een organisatie kan immers niet worden gevraagd om een ondernemer financieel op de been te houden ten koste van zichzelf. Ook een garantie op het halen van prognoses kan niet worden gegeven. Een franchisenemer blijft namelijk verantwoordelijk voor zijn eigen ondernemerschap. Wanneer er sprake is geweest van onjuiste prognoses door de franchisegever wordt het een ander verhaal. Maar daarover een andere keer meer.

In gebreke stellen Wanneer een ondernemer een beroep doet op de zorgplicht van zijn organisatie zal hij duidelijk moeten maken welke ondersteuning nodig is en waarom die kan worden gevraagd. Als de franchisegever die ondersteuning weigert, kan deze in gebreke worden gesteld. Daarvoor zal de ondernemer de hulp in moeten roepen van een deskundige. De adviseurs van Vakcentrum Bedrijfsadvies kunnen daarin een rol spelen. Goed om te weten is dat zij geen onmogelijke uitkomsten na zullen jagen. Zij maken zich hard voor wat u toekomt als franchisenemer; maar ook voor ondernemers in spe, of oud-ondernemers. Meer weten? Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen? Neem dan contact op met de juristen van Vakcentrum Bedrijfsadvies. Zij staan u graag te woord en zijn bereikbaar op telefoonnummer (0348) 41 97 71.


LeerPortaal

Inspiratie voor online communiceren Sociale media leren gebruiken is stap één, ze ook nog eens op een effectieve manier inzetten is stap twee. Hoe kan online zichtbaarheid en een netwerk op social media leiden tot meer klanten in uw winkel? Laat u inspireren tijdens de bijeenkomst op 20 november aanstaande. Koppeling tussen online en offline Consumenten zijn op zoek naar beleving en sfeer. Met behulp van ‘Het Nieuwe Winkelen’ (HNW) kunt u uw winkel een gezicht geven en kunt u potentiële klanten laten zien waarom het de moeite waard is eens op bezoek te komen. Een slimme koppeling tussen de online

en de offline winkel leidt tot kansen. De online presentatie heeft invloed op het imago van de winkel. Een interessante, mooie en aangeklede presentatie nodigt uit. Daarnaast biedt HNW kans om beter te luisteren naar uw (potentiële) klanten, wat weer kan leiden tot een beter zicht op behoeften en een sterkere binding. Aanmelden Meer weten over de kansen van Het Nieuwe Winkelen? Kom naar

5

onze inspiratiebijeenkomst op woensdag 20 november van 10:00 uur tot 13.00 uur bij het Vakcentrum Woerden en hoor meer over de nieuwste trends en mogelijkheden. U kunt zich alvast aanmelden door uw NAW-gegevens te sturen naar reactie@vakcentrum.nl.

Vraag & Antwoord

Uit de praktijk Als ondernemer heeft u vast wel eens een bedrijfseconomische, juridische of andere vraag waar u zelf niet uitkomt. Gelukkig kunt u dan contact opnemen met de adviseurs van het Vakcentrum. Zij zitten er speciaal voor u en kennen de wet- en regelgeving tot in de puntjes. In deze vaste rubriek leest u het antwoord op een veelgestelde praktijkvraag.

Vraag

Plaagdieren zijn schadelijk voor winkeliers. Ze kunnen leiden tot economische schade door knagen en vervuilen en schade voor de volksgezondheid door overdracht van ziekten. Om nog maar te zwijgen over imagoschade wanneer er foto’s op internet verschijnen. Welke preventiemaatregelen kunt u treffen tegen plaagdieren? En hoe kunt u ze indien nodig bestrijden?

Antwoord

Om ongedierte te voorkomen kunnen ten eerste bouwkundige maatregelen worden genomen. Onder andere horren, goed afgedichte kabeldoorvoeren, gladde wanden en afgesloten kieren verkleinen de

kans op ongedierte. Ook een goede hygiëne is van groot belang, ruim afval bijvoorbeeld direct op. Daarnaast moet u beschikken over een programma voor ongediertebestrijding. Dit programma kan zelf, of in samenwerking met een gespecialiseerd bedrijf, worden opgesteld. In de CBL Hygiënecode leest u de voorschriften waaraan moet worden voldaan (paragraaf 1.3, pagina 13). Wat betreft de preventie van ongedierte is het niet verplicht samen te werken met een professioneel bestrijdingsbedrijf. Controle en detectie van ongedierte mag zelf uitgevoerd worden. Bestrijden Bestrijding van ongedierte met mechanische vangmiddelen, zoals muizenklemmen of inloopvallen, mag u zelf uitvoeren. Let wel, het gebruik van lijmplankjes is verboden en wordt zwaar beboet. Als gebruik wordt gemaakt van biociden (chemische of natuurlijke/ biologische bestrijdingsmiddelen),

dient dit altijd uitgevoerd te worden door een gediplomeerde ongediertebestrijder. Samenwerken Plaagdieren zijn vaak een gemeenschappelijk probleem, bijvoorbeeld in een winkelcentrum of winkelstraat. In de praktijk blijkt het lastig de verschillende bestrijdingsprogramma’s te integreren. Als handvat voor een integrale aanpak van ongediertebestrijding is er een brochure beschikbaar, deze kunt u aanvragen via reactie@vakcentrum.nl.


Super Supermarkt Keurmerk

6

Tips om energie te besparen Duurzaam omgaan met energie is een van de kernwaarden van het Super Supermarkt Keurmerk. De ondernemers die het felbegeerde SSK-logo mogen voeren, besparen veel energie. Hiermee bewijzen zij het milieu en zichzelf een grote dienst. Dat er veel energie is te besparen, blijkt ook uit recent Belgisch onderzoek. Daarom een overzicht van de besparende tips uit België. Bij onze zuiderburen is berekend dat ook in de Belgische supermarkten de koel- en vriesmeubelen de grootste energievreters zijn. Zij zijn verantwoordelijk voor ongeveer 65% van de jaarlijkse energiekosten. Verlichting is de tweede grote verbruiker, 20% van de jaarlijkse energiekosten gaat hier naartoe. De overige 15% van de energiekosten is bestemd voor het verbruik van randapparatuur, verwarming van de winkel, afvalverwerking en water. Aanbevelingen Op basis van het onderzoek is een

reeks aanbevelingen geformuleerd die leidt tot een aanzienlijke reductie in energieverbruik. Afhankelijk van de reeds genomen maatregelen, kunnen ondernemers zelf bepalen welke aanbevelingen voor hen interessant zijn. De meest belangrijke maatregelen ziet u in de kolom hiernaast. Andere energiebesparende maatregelen zijn onder meer het isoleren van leidingen, buitenmuren en het dak, waterbesparende toiletten en kranen, spiegelende armaturen, daglichtdimming, ontdooien van verdampers, een hemelwatersysteem en een groendak.

Nieuwe SSK-gecertificeerden Onderstaande ondernemers hebben in de afgelopen periode het Super Supermarkt Keurmerk ontvangen:

Albert Heijn de Wolf in Rotterdam Albert Heijn van Vuuren in Werkendam Jumbo Beren in Groningen PLUS Verbeeten in Tegelen PLUS Verbeeten in Vierlingsbeek Het Vakcentrum feliciteert de ondernemers en medewerkers van harte met deze prestatie! Bent u ook een koploper op het gebied van duurzaam ondernemen? En heeft u nog geen keurmerk in uw supermarkt hangen? Schrijf u dan nú in voor het SSK! Ga naar www.supersupermarkt.nl voor de deelnamevoorwaarden en het inschrijfformulier. Daar vindt u ook een overzicht van alle SSK-supermarkten.

Top 5 Energiebesparende maatregelen Afdekken koelmeubelen Door gebruik te maken van gesloten koelmeubelen kan het energieverbruik fors dalen. Bij verticale meubelen kan het verbruik dalen met 55%, bij horizontale koelmeubelen met 17%. Efficiënte verlichting in de koeling Door gebruik te maken van energiezuinige lampen, wordt dubbel bespaard. Ten eerste verbruikt de lamp minder energie. Ten tweede verbruikt de koelmachine minder energie omdat minder warmte hoeft te worden verdreven. Centrale koelinstallatie Afzonderlijke koelmeubelen hebben een relatief hoog energieverbruik. Dit kan gereduceerd worden door over te schakelen op een centrale koelinstallatie. Deze kan worden uitgerust met elektronische expansieventielen. Nieuwe verwarmingsketel Oude verwarmingsketels verbruiken vaak veel energie. Let ook op goede isolatie waardoor de warmtevraag gereduceerd wordt. Lichtbesparende maatregelen In ruimten die niet vaak bemand zijn, kunnen deurschakelaars of aanwezigheidsdetectoren worden geplaatst. Gebruik ook hier energiezuinige lampen.


Vakbeurs Foodspecialiteiten

Registreer nu voor de Vakbeurs Foodspecialiteiten 2013 De Vakbeurs Foodspecialiteiten staat ook dit jaar bol van informatie, innovatie, inspiratie en interactie. Een beurs die u niet mag missen. Het evenement vindt plaats op 1 en 2 oktober in de Expo in Houten. Registreren kan nu al. Doe dit vooral. Dan bent u verzekerd van een toegangsbewijs. Alle zintuigen van de bezoekers aan de Vakbeurs Foodspecialiteiten worden geprikkeld. Talloze bijzondere producten worden er gepresenteerd. Leveranciers en producenten van binnenlandse en buitenlandse producten zullen bezoekers inspireren en op ideeën brengen voor hun eigen winkel. Op de beurs is een breed scala aan producten te vinden zoals kaas, oliën, olijven, noten, wijnen, delicatessen, zoetwaren, chocolade, broodproducten, vruchtensappen, koffie en thee. Maar ook zaken als weegapparatuur, verpakkingen, winkelinrichting, bedrijfskleding en geschenkartikelen zijn er te vinden. Inspireren Leveranciers tonen niet alleen hun producten, zij dragen ook ideeën aan voor productcombinaties waar-

mee ondernemers klanten kunnen verrassen. Uiteraard zullen niet alleen de aanwezige leveranciers bezoekers inspireren. Dit gebeurt ook tijdens de vele workshops die tijdens de beurs plaatsvinden en natuurlijk door het ontmoeten van collega-ondernemers en de adviseurs van het Vakcentrum. Een bezoek aan het Nationaal Kaaskeur Concours tijdens de vakbeurs is ook zeker de moeite waard. Noviteiten Noviteiten zijn prominent aanwezig tijdens de vakbeurs. De stand met nieuwe en vernieuwende producten die genomineerd zijn voor de noviteitenaward is vlak bij de entree te vinden. Een vakjury zal op dinsdag 1 oktober rond 18.00 uur bekendmaken welk product de beste noviteit van dit jaar is. In de vakjury hebben onder meer Erik van Loo (2-sterrenchef van restaurant Parkheuvel) en Hans Steenbergen (food-trendwatcher en hoofdredacteur van Food Inspiration Magazine) zitting. Bestuursleden Anne-Wies van Oosten en Ad Kuijten completeren de vakjury. Kwaliteitscertificaten Tijdens de beurs zullen op beide

avonden rond 20.00 uur de eerste Kwaliteitscertificaten Foodspecialiteitenwinkels worden uitgereikt. Winkeliers die hebben bewezen aan alle gestelde eisen te voldoen worden dan in het zonnetje gezet. De Stichting Kaas- en Delicatessenwinkels Nederland is er van overtuigd dat de deelnemende foodspecialiteitenwinkels in Nederland zich met deze nieuwe certificering kwalitatief kunnen onderscheiden ten opzichte van andere winkels. Vakcentrum Het Vakcentrum is met een prominente stand (nr. 166) aanwezig. Hier krijgen bezoekers alle informatie over het Vakcentrum branche Kaas en Delicatessen, Zorgportaal (SuperGarant) en alle diensten die het Vakcentrum aanbiedt. Maar gasten kunnen hier ook even bijpraten onder het genot van een consumptie. AGF Detail De Vakbeurs AGF Detail, vindt gelijktijdig plaats met de Vakbeurs Foodspecialiteiten en is voor bezoekers vrij toegankelijk. Ook op de AGF Detail vinden tal van activiteiten plaats. Voor meer informatie zie www.agfdetail.nl.

Noteer in uw agenda

dinsdag 1 oktober en woensdag 2 oktober 13.00 – 22.00 uur Registreer nu voor een toegangskaart: www.vakbeursfoodspecialiteiten.nl

7


8

Kwaliteit en service hoeven niet duur te zijn

Reportage

Certificering geen noodzaak voor (assistent-)drogisten Er is veel te doen rond de certificering van drogisten en assistent-drogisten. Niet alleen in supermarkten, maar ook in de drogistenbranche zelf. Etosondernemer Jolanda Voordendag is Vakcentrumlid en weet van de hoed en de rand. “Certificering is níet wettelijk verplicht voor mij en mijn medewerkers. Daarom kies ik voor opleidingen via e-beat en examinering via Drogisterijcollege. Daarmee bespaar ik veel geld.” Jolanda Voordendag heeft als eigenaresse van een Etos in Oud-Beijerland behoefte aan goed opgeleide medewerkers. Niet alleen om te voldoen aan de wet, maar vooral ook om zich te onderscheiden naar haar klanten. Voor haar eigen opleiding en die van haar medewerkers vertrouwt ze op de vakopleiding van e-beat, voor de examinering op Drogisterijcollege. “De opleiding van e-beat is veel voordeliger dan de traditionele opleiding en sluit beter aan op de praktijk. Na het behalen van een diploma volgt er ook geen kat-en-muisspelletje in de vorm van mystery shoppers, die je als ondernemer veel geld kunnen kosten. Ik sta voor kwaliteit binnen mijn bedrijf. Maar als de overheid zegt dat ik voor mijn bevoegdheid geen dure certificering nodig heb, doe ik dat ook niet.” Goed gevoel De wijze waarop e-beat het hele opleidingstraject benadert, geeft Jolanda een goed gevoel. “De opleiders begrijpen waar de wensen en behoeften liggen van zelfstandige ondernemers. Dat gevoel weten ze ook over te brengen op mijn medewerkers. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om in een vertrouwde omgeving – de

winkel – examen te doen. Zeker wanneer enkele medewerkers tegelijkertijd examen kunnen doen, is dat geweldig. Uiteraard staat hier een vergoeding tegenover. Maar je hoeft de medewerkers in kwestie ook niet een halve dag vrij te geven voor het doen van hun examen en de kans dat ze slagen is veel groter. Medewerkers hebben immers minder last van spanningen.” Voor drukke ondernemers als Jolanda Voordendag is het een uitkomst dat e-beat een seintje geeft wanneer medewerkers bijvoorbeeld weer op cursus moeten. Of wanneer zij niet volgens planning hun online cursussen bijhouden. “Dat zijn kleine dingen, maar wel bijzonder handig. En het geeft aan dat de wensen en behoeften van ondernemers begrepen worden.” Win-winsituatie Het praktische karakter van de opleiding wordt volgens Jolanda ook bewezen tijdens de bijscholing. “Medewerkers worden niet één keer in de vijf jaar op alle onderwerpen bijgeschoold, maar

eenmaal per jaar op een specifiek onderwerp. Zo komt ieder jaar een ander thema aan bod. Hierdoor blijft de lesstof eenvoudig te behappen voor de medewerkers. Wanneer je meerdere gediplomeerden op de winkelvloer hebt, kun je afstemmen wie welk onderwerp wanneer voor zijn rekening neemt. Op die manier is er altijd wel iemand met up-todate kennis. Die delen zij bij ons niet alleen met de klant, maar ook met elkaar. Duidelijk een win-winsituatie.” Toegevoegde waarde Het onderhouden van kennis is één, het overbrengen van die kennis op klanten is twee. “Het is fijn dat ik een plakkaat bij de entree krijg waarop de namen staan van mijn medewerkers met daarbij hun behaalde diploma’s. Zo zien mijn klanten dat ik niet één gediplomeerde drogist of assistent-drogist in dienst heb, maar een heleboel. En ze kunnen precies zien wie en op welke vlakken hun specialiteiten liggen. Dat biedt een ondernemer zeer veel toegevoegde waarde.”

Vakcentrumnieuws 8 2013  

Achter de schermen Ledenbijeenkomst ‘model’contract Etikettering cosmetica Verloren post Vacature BPFL In gesprek over F-gassen Overzicht DH...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you