Page 1

28 juli 2012 28 ste jaargang

07

nr.

Nieuws

Criminaliteit

Nederlander op vakantie en boevengilde actief… ook bij u Ook de laatste regio van Nederland heeft nu vakantie. Dat is goed te merken op de weg. En in de winkel. Voor ondernemers in toeristische streken zijn het toptijden. Maar voor oplichters en rondtrekkende bendes helaas ook… De politie waarschuwt consumenten niet op internet te vermelden dat ze op vakantie gaan. Het boevengilde ligt immers op de loer. Maar dat geldt ook voor ondernemers! Menig spookfactuur wordt in deze periode verstuurd in de hoop op een onoplettende ondernemer die blind tekent. Met soms heel vervelende gevolgen. Ook rondtrekkende bendes maken gebruik van relaxed Nederland. Daarom heeft VakcentrumNieuws een vakantielijstje gemaakt met tips waar u op moet letten. Zodat ook ú van een zorgeloze zomer kunt genieten.

Dit interview is nodig voor het plaatsen van een artikel over uw onderneming. Klinkt leuk, toch? Maar….Er wordt in eerste instantie verteld dat het gaat om een gratis vermelding en er slechts een ‘kleine vergoeding’ wordt gevraagd voor het plaatsen van foto’s. Wanneer u echter akkoord gaat met de plaatsing van het artikel, krijgt u achteraf een factuur van meer dan € 11.000. Voor dit geld kunt u met uw hele gezin wel heel riant op vakantie!

is ruim een derde van de totale strop die winkeliers hebben door dieven. Een groot percentage van de rondtrekkende bendes komt uit Oost-Europa. Het probleem van herkenning ligt in de verscheidenheid en veranderlijkheid van de groepen die regelmatig op strooptocht gaan. Toch zijn hier techno- en sociopreventieve maatregelen te nemen, naast uiteraard de nodige inspanningen op het gebied van inbraakpreventie.

2 Wees alert op rondtrekkende bendes Mobiel banditisme is al eeuwenoud. Helaas zien we in 2012 weer een stijging van deze vorm van georganiseerde diefstal. Deze groep veroorzaakt jaarlijks een schadepost van € 120 miljoen. Dat

3 Wees alert op dubieuze facturen Controleer bij twijfel altijd de website fraudemeldpunt.nl. Bestuur en medewerkers van het Vakcentrum wensen u een zonnige en onvergetelijke zomer toe!

1 Ga niet in op zogenaamde gratis interviews Een schrijnend voorbeeld is European Business Journal. U wordt benaderd door European Business Journal voor een interview.

HNW

Extra workshop Het Nieuwe Winkelen Vanwege de vele enthousiaste reacties vindt op dinsdag 28 augustus a.s. in de omgeving van Eindhoven een extra workshop plaats over Het Nieuwe Winkelen (HNW). De workshop duurt van 10.00 tot 14.00 uur en is gericht op speciaalzaakén supermarktondernemers.

Workshopleider Rob Weiss bespreekt onder meer diverse communicatietools. Hierbij ligt het accent niet zozeer op de technische functionaliteit, maar juist op de manier waarop u (groepen) klanten op de juiste manier kunt benaderen.

Kosten & Aanmelden Vakcentrumleden kunnen de workshop gratis bijwonen door een e-mail te sturen naar reactie@vakcentrum.nl. Kijk voor meer informatie over de workshop ook op www.vakcentrum.nl.


Beleidszaken

2

Achter de schermen Het Vakcentrum staat zijn leden met raad en daad bij. Ook door belangenbehartiging op beleidsniveau. Het Vakcentrum volgt beleidsontwikkelingen op de voet en probeert deze, waar mogelijk, te sturen. Een blik achter de schermen van uw brancheorganisatie. Het Vakcentrum heeft vertegenwoordigers in tal van raden en besturen, zowel op nationaal als Europees niveau. Zij houden zich onder meer bezig met de volgende onderwerpen.

Op grond van het Warenwetbesluit etikettering van levensmiddelen dient de vermelding vooraf te worden gegaan door het woordje ‘bevat’ (voor ei: ‘Bevat ei’, ‘Bevat eiproteïne’, ‘Bevat eiderivaat’, ‘Bevat eilysozym’ of ‘Bevat eialbumine’; voor melk: ‘Bevat melk’, ‘Bevat melkderivaat’, ‘Bevat melkcaseïne’ of ‘Bevat melkproteïnen’. De verplichte vermelding van sulfieten is ongewijzigd. De vermeldingen mogen vergezeld gaan van een pictogram.

Allergenendeclaratie wijn Eerder berichtten we dat de Europese wetgeving ten aanzien van allergene stoffen in wijn per 1 juli 2012 is aangescherpt. Voortaan moet de aanwezigheid van ei- en melkbestanddelen in wijn worden vermeld op het etiket. De verplichting geldt vanaf het oogstjaar 2012, dus oogstjaren vóór 2012 vallen hier buiten. Wijn die vóór 1 juli 2012 is geëtiketteerd of in bulk in de EU is geïmporteerd, valt evenmin onder de verplichting. De afgelopen periode is in Brussel nog gediscussieerd over het toestaan van meerdere talen en het eventuele gebruik van pictogrammen. Inmiddels zijn hierover besluiten genomen. De vermeldingen op flessen die bestemd zijn voor de Nederlandse markt moeten officieel in de Nederlandse taal worden gesteld.

Wet registratieplicht Op 1 juli 2012 is de registratieplicht in werking getreden voor alle werkgevers die arbeidskrachten tegen vergoeding en onder toezicht en leiding laten werken bij een inlenende partij. De registratieplicht houdt in dat alle ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen als zodanig geregistreerd staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Met de registratieplicht wil de overheid beter zicht krijgen op de wijze waarop arbeidskrachten worden uitgeleend. De invoering van deze wet heeft consequenties voor iedereen die arbeidskrachten uitleent (uitleners) en voor iedereen die arbeidskrachten inleent (inleners), ook als dit slechts incidenteel gebeurt. Als u een werknemer inleent die niet (goed)

geregistreerd staat, riskeert u een boete vanaf € 12.000 per werknemer. Controleer dus altijd voordat arbeidskrachten worden ingeleend of de uitlener als zodanig is geregistreerd in het Handelsregister! Dit kan op www.kvk.nl/waadi. U kunt de uitlener ook vragen om een recent uittreksel van het Handelsregister. Afschaffen verpakkingsbelasting Per 1 januari 2013 wordt de verpakkingsbelasting afgeschaft. Staatssecretaris Atsma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het verpakkende bedrijfsleven hebben hiertoe een raamovereenkomst getekend. Met deze overeenkomst garanderen producenten, importeurs en verkopers van verpakte producten dat zij de komende tien jaar de kosten voor inzameling en hergebruik van kunststof verpakkingsmateriaal betalen. Daarnaast hebben de bedrijven afgesproken de komende jaren meer verpakkingsmateriaal te gaan hergebruiken en de hele verpakkingsketen verder te verduurzamen. Maatregelen die reeds zijn toegezegd houden onder andere verband met het afschaffen van gratis plastic draagtasjes in supermarkten, het verhogen van het gehalte hergebruikt PET-materiaal in nieuwe flessen en het terugdringen van het gebruik van PVC en kunststofwikkels. De overeenkomst vormt een alternatief voor de verpakkingsbelasting die in 2008 werd ingevoerd. Workshop Aangfitetips Als ondernemer wilt u niet teveel belasting betalen. Daarom organiseert het Vakcentrum op dinsdag 9 oktober a.s. een workshop Aangiftetips. De cursus wordt gegeven door fiscalist Bert Bongers. Nadere informatie volgt.


Zomervakantie

Op pagina 4 een casus van onze bedrijfseconomische adviseurs. Ditmaal over een ondernemer die zwaar in de problemen kwam nadat hij het contract had ondertekend van zijn commerciële organisatie

Zomervakantie. Het lijkt alsof heel Nederland in de ban is van de zomervakantie. Toch wordt er hard gewerkt, onder andere aan het behoud van het zelfstandig ondernemerschap in de toekomst. De onderhandelingen over de financiële basis/randvoorwaarden voor de overgang van C1000-ondernemers zijn voor allen afgerond. Veel ondernemers hebben daar tijd in geïnvesteerd. Het Vakcentrum heeft daar ook een steentje aan mogen bijdragen.

De vaste rubriek Uit de praktijk geeft antwoord op een veelgestelde vraag. Op pagina 5 tevens een artikel over de Nationale Competities

Op pagina 6 leest u wat u moet doen als een werknemer ziek wordt Steeds meer ondernemers nemen energiebesparende maatregelen. Dat is niet alleen goed voor het milieu en de portemonnee, maar het levert ook goodwill op van de klanten. Op pagina 7 en 8 een inspirerende reportage over duurzaamheid

SSK

Nieuwe SSK-gecertificeerden C1000 Jansen in Hulst Plus Alberts in Ermelo Spar Koetsier in Koekange

Attentie

Het Vakcentrum feliciteert ondernemers en medewerkers van harte met deze prestatie! Een overzicht van alle SSK-supermarkten vindt u op de site www.supersupermarkt.nl.

Spookfactuur Holland Multi Media NL Het blijft oppassen geblazen wanneer een factuur van een dubieuze organisatie op de deurmat valt. Ook deze zomer heeft één van onze leden ons attent gemaakt op een spooknota. Ditmaal afkomstig van het bedrijf Holland Multi Media NL, dat ondernemers een factuur stuurt voor de vermelding van de bedrijfsgegevens op www.mkb-databank.nl. Het bewuste lid had hiertoe nooit een opdracht verstrekt. Onderneem actie! Normaal gesproken staat op een spookfactuur in de kleine lettertjes vermeld dat het een aanbieding betreft en geen factuur. Dat is hier echter niet het geval! Het Vakcentrum

raadt u dan ook aan om een (aangetekende) brief plus een kopie van de factuur te sturen naar Holland Multi Media NL. In deze brief verzoekt u het bedrijf opheldering te geven over de overeenkomst waarop zij bijgesloten factuur baseren. Het advertentiebureau moet kunnen bewijzen dat er een overkomst tot stand is gekomen. Hulp nodig? Heeft u hulp nodig bij het opstellen van de aangetekende brief? Of heeft u nog vragen over de factuur? Neem dan contact op met één van onze juristen, telefoon (0348) 41 97 71.

Opinie

Inhoudsopgave

Verder in deze editie

3

Desalniettemin zijn er nog veel open vragen die de ondernemer bij de individuele onderhandelingen moet stellen. Bij voorkeur vergezeld door een onafhankelijke adviseur. Dat kost veel tijd, maar ook daarbij kan het Vakcentrum een rol spelen. Tenslotte heeft de ondernemer tijd nodig om te ondernemen, want de wereld draait door en de winkel ook. In hun winkel worden ondernemers momenteel belaagd door frauduleuze rekeningen en opdrachtformulieren. Krijgen ze te maken met nieuwe etiketteringseisen voor wat betreft gezondheidsclaims en ingrediënten van wijn. Met veel vragen weten ondernemers het Vakcentrum te vinden. Daar zijn we dan ook voor. Met ons netwerk trachten we de ondernemers zoveel mogelijk te ontlasten. Inderdaad, duidelijkheid ontbreekt over het toekomstige ontslagstelsel en het nieuwe pensioenstelsel. Maar deze discussies gaan wij graag aan en de terugkoppeling naar onze achterban zal volgen. In het najaar komen we niet alleen met nieuwe initiatieven, maar ook met vervolgstappen op eerder gestarte succesvolle acties, zoals de Week van de Veiligheid, de promotie van het pinnen, Het Nieuwe Winkelen en natuurlijk het Super Supermarkt Keurmerk. Het doet mij plezier dat ondernemers het SSK zo enthousiast bij de consument introduceren. Er staan al heel wat acties gepland. Nog even wachten… tot na de zomervakantie. mr. Patricia E.H. Hoogstraaten, RAE directeur


Vakcentrum Bedrijfsadvies

4

Droomcontract wordt nachtmerrie Vakcentrum Bedrijfsadvies staat u met raad en daad terzijde bij problemen die u dagelijks tegenkomt in de bedrijfsvoering. Het is voor u immers onmogelijk om specialist op elk werkterrein te zijn. Daarom biedt het Vakcentrum onafhankelijk, deskundig en betaalbaar advies op bedrijfseconomisch, juridisch en fiscaal gebied. In deze rubriek leest u een actueel voorbeeld uit de praktijk. Een ondernemer in het noorden van het land start zijn supermarkt op basis van het voorstel van de commerciële organisatie. De begroting klinkt hem als muziek in de oren en in zijn enthousiasme ondertekent de ondernemer al vlot de voorgelegde contracten. Zónder zich te vergewissen of de plannen reëel zijn. De financiering komt tot stand onder volledige zekerheidsstelling door de organisatie. Dat geeft de ondernemer veel vertrouwen in het project. Liquiditeitsproblemen Na verloop van tijd blijkt echter dat de omzetten, marge en kosten die in de begroting waren voorgespiegeld, niet haalbaar zijn. Het gevolg is dat de liquiditeit van de ondernemer – het betreft hier een eenmanszaak – zwaar onder druk komt te staan. De bank, die niet bereid is de financiering te verruimen, besluit om de inkoopfacturen te storneren. De debiteurenstand loopt op en er worden additionele afspraken tussen de organisatie en de ondernemer gemaakt. In dit geval over de exploitatiebijdrage en een bijdrage voor de huur. Het eigen vermogen van de ondernemer glijdt volledig weg richting € 1.000.000 negatief. Op dat moment klopt de ondernemer aan bij Vakcentrum

Bedrijfsadvies. De eerste tip: laat de achterstanden niet verder oplopen, want in de toekomst gaat dat tegen je werken. Zeker wanneer je andere plannen hebt. Aanpak De adviseur analyseert de situatie en de ontwikkeling vanaf het begin. Allereerst worden de contracten bekeken op aansprakelijkheid en risico’s. De ondernemer wordt geïnformeerd welke risico’s hij loopt, zowel zakelijk als privé. Vervolgens worden de supermarktovereenkomst en huurovereenkomst geanalyseerd om te zien of die in lijn zijn met de intenties tot samenwerking van voor de opening. Het blijkt al snel dat de uitgangspunten van de begroting, die de organisatie had voorgelegd, niet overeenkomen met de plaatselijke en regionale ontwikkelingen (de omzet bleef sterk achter) en de formulekengetallen (qua investering, brutowinst, loonkosten en productiviteit). Onderhandelingen Er wordt een proces van onderhandelingen gestart met de franchisegever. De adviseur van Vakcentrum Bedrijfsadvies behartigt de belangen van de ondernemer met als doel de (financiële) positie van de ondernemer in de toekomst te waarborgen. Want de ondernemer zou nog wel eens een andere formule kunnen en willen exploiteren. Na enkele besprekingen wordt overeengekomen dat de resultaten uit de exploitatie met terugwerkende kracht voor rekening van de organisatie komen. Hierdoor wordt voorkomen dat

het eigen vermogen van de ondernemer verder wegglijdt. Door deze constructie blijft het voor de ondernemer bovendien mogelijk om zelfstandig te ondernemen. Overeenkomst Vervolgens wordt er een overeenkomst getekend waarin wordt vastgelegd hoe men omgaat met de opgelopen verliezen uit het verleden. Hierbij wordt gebruikgemaakt van het convenant dat het Vakcentrum en de Belastingsdienst hebben gesloten. In het convenant wordt onder voorwaarden een regeling getroffen voor de verrekenbare verliezen en af te dragen (of terug te vorderen) btw. Rust Dit geeft beide partijen rust. Er wordt een nieuw plan voor het vestigingspunt opgesteld, maar de ondernemer besluit om in een ander marktgebied en bij een andere formule een vestiging te exploiteren. De financiering daarvan wordt weliswaar als moeilijk ingeschat, maar zeker niet onmogelijk. De adviseur van Vakcentrum Bedrijfsadvies heeft de ondernemer weer aan het ondernemen gebracht!


Vraag & Antwoord

Uit de praktijk Als ondernemer heeft u vast wel eens een bedrijfseconomische of juridische vraag waar u zelf niet uitkomt. Gelukkig kunt u dan contact opnemen met de adviseurs van het Vakcentrum. Zij zitten er speciaal voor u en kennen de wet- en regelgeving tot in de puntjes. In deze vaste rubriek leest u het antwoord op een veelgestelde praktijkvraag. Vraag Ik bied gratis WiFi aan in mijn winkel. Ben ik nu ook aansprakelijk voor de activiteiten die mijn klanten online ondernemen? Antwoord Het aanbieden van gratis WiFi in de winkel is een mooie service naar uw klant, maar zitten hier eigenlijk ook risico’s aan? Wat als uw netwerk wordt misbruikt, bijvoorbeeld door het bezoeken van vreemde sites of het plegen van fraude? Wettelijk is bepaald dat wie passief toegang tot internet biedt en niet filtert of selecteert wat mensen wel of niet mogen doen, niet aansprakelijk is voor dat geïnternet (6:196c BW). Partijen die WiFi openbaar aanbieden, moeten wel voldoen aan de Telecommunicatiewet, ongeacht of internet gratis of tegen betaling wordt aangeboden. Conform deze wet moet worden voldaan aan de volgende twee vereisten: • Ten eerste moet degene die een openbaar elektronisch communicatienetwerk aanbiedt

Kaas & Delicatessen

5

daarvan een mededeling doen aan het college voor de posten telecommunicatiemarkt, de OPTA (Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit). Deze mededeling bevat in ieder geval uw NAW-gegevens en een beschrijving van het netwerk. Deze gegevens worden vervolgens geregistreerd in een openbaar register. • Ten tweede heeft u de verplichting om informatie over het internetgebruik vanuit uw netwerk beschikbaar te stellen aan veiligheidsdiensten. Bij het voorkomen en opsporen van criminele of terroristische activiteiten is soms informatie nodig over het gebruik van internet. Internetaanbieders zijn wettelijk verplicht om internetinformatie van gebruikers beschikbaar te stellen in het kader van het onderzoek. Om aan deze verplichting te kunnen voldoen, moeten gegevens in verband met internettoegang, e-mail over het internet en internettelefonie zes

maanden worden bewaard door de aanbieder, dit wordt dataretenatie genoemd. Een voorbeeld van een ongewenste activiteit op een openbaar netwerk is fraude met het aanvragen van uitkeringen. Via openbaar internet wordt een uitkering aangevraagd, deze wordt alvast uitgekeerd, maar vervolgens blijkt deze onrechtmatig te zijn verkregen en is de aanvrager niet meer te achterhalen. In dergelijke frauduleuze gevallen kunt u worden gevraagd mee te werken aan een onderzoek. Mits u niet bekend was met het plaatsvinden van deze vorm van criminaliteit wordt u verder niet aansprakelijk geacht. WiFi in de winkel Overweegt u gratis WiFi aan te bieden in uw winkel? Sluit u dan aan bij een professionele partij, die ervoor zorgt dat u voldoet aan de wettelijke vereisten. Kijk voor ons speciale aanbod op www.vakcentrum.nl/wifi.

Halvefinalisten Nationale Competities bekend De halvefinalisten van de Nationale Competities ‘Nederlands Beste Kaasspeciaalzaak 2013’ en ‘Nederlands Beste Foodspecialiteitenwinkel 2013’ zijn bekend. Voor de betrokken ondernemers breekt een spannende periode aan. In september wordt hún winkel immers bezocht door

één van de deskundige en onafhankelijke vakjuryteams. Is dat team net zo enthousiast over de winkel als de vorige vakjury, tijdens de Kwaliteitscertificering? En hoe scoort de winkel in vergelijking met de andere toppers? In de finale is slechts plaats voor vijf winkels per categorie, dus alle puntjes

moeten op de i worden gezet. Bij haar beoordeling zal de jury vooral letten op hygiëne, management, assortiment, personeel en performance. Kijk voor meer informatie over de wedstrijden en een overzicht van alle genomineerden op www. foodspecialiteitenwinkels.nl.


6 Zieke werknemer?

ZorgPortaal

Benut de mogelijkheden! Veel ziekteverzuim is gelukkig van korte duur. Griep staat op nummer 1 in de top 10 verzuimredenen. Na een paar dagen kan het werk vaak weer worden opgepakt. Maar wat als er iets anders aan de hand is en een langere ziekteperiode aanbreekt? Hoe groot is dan de kans dat een werknemer weer aan de slag kan gaan in zijn/haar eigen functie? Over het algemeen geldt dat het steeds het lastiger wordt om terug te keren in het arbeidsproces naarmate men langer ziek is. Hoe sneller een werknemer weer (gedeeltelijk) aan de slag kan in eigen functie of aangepast werk, hoe groter de kans is dat een werknemer volledig terugkeert. Het is dus belangrijk om de resterende mogelijkheden van een zieke medewerker goed te benutten. Vraag welke werkzaamheden nog wel verricht kunnen worden. Iedere ondernemer is verplicht om -indien mogelijk - aangepast werk aan te bieden binnen het bedrijf. Een werknemer moet dit accepteren als onderdeel van de re-integratie. Financieel Ziek zijn heeft financiële gevolgen voor beide partijen. Een werkgever moet ter vervanging op zoek naar een nieuwe medewerker of collega’s meer laten werken. Dit betekent een stijging van de loonkosten. Het loon van de zieke medewerker moet immers ook worden doorbetaald. Re-integratie Een zieke werknemer heeft ook verplichtingen. De tijd van “ik ben ziek, dus ik kan niets” is voorbij. Tegenwoordig is de eerste ziektedag de eerste dag van de re-integratie. Het UWV heeft enkele regels opgesteld voor de werknemer om

zo snel mogelijk weer aan de slag te gaan. Dat is geregeld in de Wet Verbetering Poortwachter: • de werknemer doet er alles aan om herstel te bevorderen en denkt mee met de bedrijfsarts en arbodienst; • de werknemer houdt zich aan afspraken die gemaakt zijn in het Plan van Aanpak; • de werknemer is beschikbaar voor oproep bedrijfsarts; • de werknemer moet passende arbeid aanvaarden; • de werknemer moet een opleiding volgen als de werkgever dat nodig acht in belang van de reintegratie; • de werknemer heeft een actieve rol in het meedenken welk werk passend is en maakt dit kenbaar in de voortgangsgesprekken met werkgever of leidinggevende (minimaal eens in de zes weken). Het UWV ziet streng toe op het naleven van deze regels. Houdt een werknemer zich niet aan de regels en verplichtingen, dan kan dat consequenties hebben voor de loondoorbetaling tijdens ziekte en voor een eventuele opvolgende uitkering. De juristen van Vakcentrum - telefoon (0348) 41 97 71 - kunnen u daar alles over vertellen! De werkgever moet zich ook inspannen voor de re-integratie van de zieke werknemer. De werkgever is verplicht: • tot het opstellen, (tussentijds) evalueren en bijstellen van een Plan van Aanpak met betrekking tot de re-integratie van zijn zieke werknemer; • passende arbeid binnen het bedrijf aan de werknemer te bieden, indien de werknemer niet meer in zijn eigen functie kan terugkeren; • met de werknemer op zoek te

gaan naar werk bij een andere werkgever, als er geen passend werk binnen het eigen bedrijf aanwezig is; • een re-integratiedossier bij te houden. Als na twee jaar blijkt dat de werkgever niet voldoende heeft gedaan aan de re-integratie, dan kan hij een loonsanctie krijgen. De werkgever betaalt dan verplicht langer het loon door tot de aanpak van de re-integratie wel in orde is. Voorkomen is beter... Natuurlijk is het beter als werknemers niet ziek worden. Maar dat is niet altijd te voorkomen. Zorg in ieder geval voor een duidelijk verzuimprotocol. En wordt een medewerker toch ziek, benut dan de mogelijkheden die er wel zijn. Pas bijvoorbeeld werkzaamheden aan of organiseer ander werk zodat de medewerker toch kan blijven werken. Gebruik werken als onderdeel van de re-integratie. Vakcentrum ZorgPortaal Wist u dat u met al uw vragen over ziekte en verzuim ook terecht kunt bij Vakcentrum ZorgPortaal? Dit speciale loket regelt bovendien de arbo & verzuimbegeleiding, loondoorbetaling, re-integratie, ziektekosten en WIA. Kijk voor meer informatie op www.vakcentrumzorgportaal.nl of bel (070) 301 16 85.


7

Reportage

Lachen om je energierekening Van lachen krijg je het warm. Heel erg warm. We spraken een paar ondernemers die er warmpjes bij zitten. Zij kunnen echt lachen als de energierekening op de deurmat valt. Energie verspillen is allang niet meer nodig. En het is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor je humeur. Eén van de ondernemers die flink heeft bespaard op zijn energierekening is de heer Bos, van Plus Supermarkt Bos in Brielle. Hij was één van de eerste supermarkteigenaren die vrijgekomen warmte van koelen-vriesinstallaties hergebruikt. En niet alleen voor zijn eigen supermarkt, maar ook voor de naastgelegen school. De investering in dit systeem was toen circa € 16.000. Behalve een goedkopere energierekening,

leverde het Bos ook heel veel gratis publiciteit en klanten op. Bos: “Toentertijd hebben de kranten er bol van gestaan. Recent heb ik dagafdekking geplaatst en tot mijn verbazing werd ik daar door klanten veelvuldig om geprezen. Niet alleen wisten zij zich het warmteterugwinsysteem te herinneren, direct werd ook de koppeling gemaakt dat deze supermarkt milieubewust bezig is. Dat had ik niet verwacht!” Communicatieve waarde Ondernemer Bol, eigenaar van Albert Heijn Bol in Tilburg, kan dit beamen. “Ik ben al jaren bezig met duurzaamheid. Niet alleen omdat ik vind dat je als ondernemer verantwoordelijk bent voor je directe omgeving, maar ook omdat de ontwikkelingen steeds verder gaan en er steeds meer mogelijkheden ontstaan om duurzaam te ondernemen.

Meer tips om energie te besparen? Meld u aan voor uw eigen digitale Energiecoach via www.vakcentrum.nl/energiecoach en start vandaag nog met besparen.

Bij ons wordt de warmte die de machinekamer produceert opgevangen en gebruikt om de winkel mee te verwarmen. Ook hebben we energiezuinige lampen en deuren voor alle koelingen. Hierdoor heb ik mijn energierekeningen enorm zien slinken. Zo zijn de verwarmingskosten met maar liefst 90% gereduceerd en laat ook de energierekening een besparing zien van circa 20%.” Hoewel zijn zaak nog geen twee jaar geleden grondig werd verbouwd, is Bol alweer bezig met de volgende stap. Er zijn zoveel mogelijkheden om energie te besparen. Bol: “En onderschat de communicatieve waarde van deze investeringen niet. Met de kennis die ik nu heb, zou ik mijn klanten er veel meer bij betrekken. Het is opmerkelijk hoe positief klanten reageren als ze erachter komen welke inspanningen je op het gebied van duurzaam ondernemen doet.” Eerste afrekening De heer Landwaart, van Albert Heijn Landwaart, zit intussen met spanning te wachten op de eerste afrekening. Het is nu een jaar geleden dat de nieuwe installatie op het gebied van koel-en-vriezen in gebruik is genomen. Met dit systeem wordt warmte hergebruikt om de winkel mee te verwarmen. Gas is dus niet meer nodig. Landwaart vertelt dat het nieuwe systeem wel wat gepuzzel vereiste: “Onze winkel wordt verwarmd via luchtroosters. Sommige klanten vonden het te koud, sommige te warm, terwijl je ook aan je energielabel wilt blijven voldoen. Het was op sommige plaatsen echt zoeken naar een goede temperatuursbeheersing.” Lees verder op pagina 8.


8 Vervolg van pagina 7. Super Supermarkt Keurmerk Dus ondernemers, laat zien waar u mee bezig bent! Laat zien welke duurzaamheidsinvesteringen u doet en waar u in gelooft. Maak gebruik van de innovatie- en communicatiemogelijkheden die duurzaam ondernemen biedt met behulp van het Super Supermarkt Keurmerk. Zoals u weet is het keurmerk in samenwerking met TNO ontwikkeld en blijven zij ook onze partner in de verdere ontwikkeling hiervan. Met deze gedeelde krachtenbundeling zijn we in staat een essentiële bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de supermarktbranche.

Goodwill Duurzaam omgaan met energie kan op heel veel verschillende manieren. Bijvoorbeeld door middel van dagafdekking, het gebruik van LED-verlichting of HFTL-verlichting en het halveren van verlichting na sluitingstijd. Maar ook uitgebreider, in de vorm van nieuwe technieken op het gebied van koel-en-vriesinstallaties, het gebruik van natuurvriendelijke koudemiddelen die veel minder belastend zijn voor het milieu en

het hergebruiken van vrijgekomen energie. Mogelijkheden zijn er anno 2012 volop. En we hebben ze hier nog lang niet allemaal genoemd. Behalve het feit dat uw supermarkt of speciaalzaak het milieu veel minder belast, leveren dergelijke maatregelen ook een flinke besparing op uw energiekosten. Bovendien is het opvallend hoeveel goodwill het creëert bij uw klanten. Mensen worden zich er steeds meer van bewust dat we zuinig moeten zijn op onze omgeving. En klanten beginnen oog te krijgen voor bedrijven die hier weloverwogen en aantoonbaar consequent mee bezig zijn. Duurzaam ondernemen is zeker geen hype. Wie dat nog gelooft, moet zich achter zijn oren krabben. Een echte ondernemer voelt zich namelijk niet alleen verantwoordelijk voor zijn winkel, maar ook voor zijn mensen, klanten en omgeving.

Colofon

Subsidies Voor het investeren in nieuwe technologieën op het gebied van duurzaamheid zijn er subsidies mogelijk. Alle ondernemers zijn daar ook actief mee aan de slag gegaan. Hun ervaring was dat het een hoop werk is en de aanvraag soms maanden in beslag neemt. Op tijd beginnen met aanvragen dus!

Lachen zou in iedere gezonde bedrijfsvoering moeten worden opgenomen. Iedere dag biedt een nieuwe kans. Bent u de volgende die lacht?

Redactie: Blekerijlaan 1 3447 GR Woerden T (0348) 41 97 71 F (0348) 42 18 01 E info@vakcentrum.nl I www.vakcentrum.nl Druk:

Weevers Grafimedia Vorden

VakcentrumNieuws 7 2012  

Nederlander op vakantie en boevengilde actief, Extra workshop Het Nieuwe Winkelen, Achter de schermen, Verder in deze editie, Nieuwe SSK-gec...

VakcentrumNieuws 7 2012  

Nederlander op vakantie en boevengilde actief, Extra workshop Het Nieuwe Winkelen, Achter de schermen, Verder in deze editie, Nieuwe SSK-gec...

Advertisement