Page 1

21 juni 2014 30 ste jaargang

06

nr.

Nieuws

Wet Werk en Zekerheid Kamp ‘beweegt’ in dossier franchising P3 Huurprijsaanpak raakt gevoelige snaar Huurverlaging op P7 no cure no pay basis Uniek adviesproduct voor Vakcentrumleden


Inhoudsopgave

2

Inhoudsopgave

Weinig problemen?

Pagina 3 Actueel Minister Kamp ‘beweegt’ in dossier franchising Pagina 4 Bedrijfsadvies 'Daar komen we samen wel uit' Pagina 5 Achter de schermen E-learning batterijen, Fiscus belt vaker, Kleine euro munten blijven, E-sigaret, Nieuwe participatiewet, Vervolg column Pagina 6

ZorgPortaal Wel of geen verzekering voor arbeidsongeschiktheid

Pagina 8

Super Supermarkt Keurmerk Marktaandeel van duurzame producten blijft groeien

Pagina 9

Nieuws uit de branches Kaas- en delicatessenwinkels op ‘De Tasty’ Kaaskeuringen tijdens de Vakbeurs Foodspecialiteiten

Pagina 10

Betalingsverkeer Pas op combi alarm en pinnen, Snellere verwerking betalingen, Proef met geldautomaten in dorpen Vervolg Vakcentrum feliciteert

Pagina 11

Franchising Franchisenemers bundelen krachten in FANed

Pagina 12

Bedrijfsadvies Wet Werk en Zekerheid

Mijlpaal

Colofon

Pagina 7 Bedrijfsadvies Vakcentrum raakt gevoelige snaar met huurprijsaanpak Uit de praktijk Vakantie aanvragen

Redactie Blekerijlaan 1 3447 GR Woerden

Vakcentrum feliciteert... Maik Schaffner en medewerkers met de opening van hun nieuwe Jumbo op 14 mei in Amsterdam.

René Puts en medewerkers met de opening van hun nieuwe Jumbo op 21 mei in Stramproy. lees verder op pagina 10

lees verder op pagina 5

Jan Daamen en medewerkers met de opening van hun nieuwe Jumbo op 19 mei in Ede.

E info@vakcentrum.nl I www.vakcentrum.nl Druk

Weevers Grafimedia

Vorden VakcentrumNieuws is gedrukt met bio-inkt op FSC®-mixed credit papier

Problemen van franchisenemers worden niet ingegeven door een slechtere economie, zoals één van de woordvoerders stelt, maar door een steeds sterkere grip en groeiend opportunistisch gedrag van de franchisegever, binnen een van nature onevenwichtig samenwerkingsverband met de franchisenemer. En nu moet niet elke franchisegever zich aangesproken voelen, degenen die het goed doen, moeten daar trots op zijn en geen enkel bezwaar zien tegen een goede kaderregeling in de wet. We vinden het toch ook niet erg dat er in de wet maatregelen staan tegen misdadigers? Nee, want dat zijn we niet.

T (0348) 41 97 71 F (0348) 42 18 01

Met belangstelling heb ik vorige week via internet het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer gevolgd over franchising. Naast de meeste politieke partijen was ook minister Kamp, de minister van onze mkb-ondernemers, aanwezig. Ter voorbereiding op het debat zijn talloze zaken aangedragen uit verschillende hoeken, zoals de mode-, speelgoed- en bakkersbranche. Als Vakcentrum hebben wij in januari al meer dan veertig voorbeelden ingeleverd met het verzoek om wetgeving. Als de reactie van de minister dan is “er zijn te weinig problemen, de situatie in Nederland is niet slecht” dan vraag ik mij, met de meeste woordvoerders in de Tweede Kamer, af of de stukken wel goed gelezen zijn! Maar opeens werd het duidelijk: het gaat om een gering aantal rechtszaken. Dit zegt helemaal niets over de ernst van de door mkb- ondernemers aangekaarte problematiek! Het gaat om de daadwerkelijke knelpunten zoals geen of verkeerde informatie, onheuse concurrentiebedingen, tussentijdse verzwaringen van de verplichtingen, mondelinge toezeggingen die vergeten worden etc. Procederen is voor velen geen optie vanwege de bewijslast, de hoge kosten en de lange procesgang, de dagelijkse relatie met franchisegever, de geheimhoudingsclausules, de dreigementen om de franchisenemer dan op andere wijze aan te pakken en het ontbreken van duidelijke ondersteuning in de wet.


Actueel

Minister Kamp ‘beweegt’ in het dossier franchising Het Vakcentrum is positief over het Algemeen Overleg (AO) over franchising dat op 12 juni plaatsvond in de Tweede Kamer. De minister van Economische Zaken, Henk Kamp, was opgeroepen om zijn standpunt ten aanzien van de franchiseproblematiek toe te lichten. Minister Kamp gaf in zijn brief aan de Tweede Kamer op 14 mei nog aan niet in beweging te willen komen in dit dossier. Nu blijkt hij toch doordrongen van de noodzaak tot actie en heeft hij een eerste concessie gedaan. Kamp heeft toegezegd met zowel franchisenemers- als franchisegeversvertegenwoordigingen te willen spreken over de problematiek. Hij wil ook dat de bestaande erecode onder de loep wordt genomen en wordt afgestemd op de belangen van de franchisenemers. Kamp vindt verder dat een geschillencommissie in het leven moet worden geroepen die de naleving van de erecode moet bewaken en optreden in geval van misstanden.

Actueel

Initiatiefnota Tweede Kamerlid Mei Li Vos (PvdA) kondigde tijdens het AO aan dat zij komt met een initiatiefnota

Foto: Levensmiddelenkrant

voor wetgeving. Een geweldig initiatief vindt het Vakcentrum. Dit zal de minister dwingen tot actie en het actief meedenken in oplossingen in het dossier franchising. Ook Sharon Gesthuizen (SP) staat achter de standpunten van het Vakcentrum en houdt vast aan de richtlijnen voor wetgeving. Dion Graus (PVV) toonde zich tijdens het AO ook strijdbaar en komt op voor de belangen van alle franchisenemers. Het Vakcentrum kan niet anders dan concluderen dat de klachten van de bij het Vakcentrum aangesloten leden zeer serieus worden genomen in de Tweede Kamer. Niet voor niets refereerden de Kamerleden meerdere keren aan de nota ‘Franchising en de ruimte voor zelfstandig ondernemerschap’ van het Vakcentrum, de activiteiten van het Vakcentrum en de regelgeving die wij voorstaan. Door de steun

Veranderingen door Wet Werk en Zekerheid

De Eerste Kamer heeft onlangs de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Die treedt niet per 1 juli 2014 in werking, maar later. Een gedeelte gaat in per 1 januari 2015. Een ander gedeelte wordt per 1 juli 2015 van kracht. De adviseurs van Vakcentrum Bedrijfsadvies vinden het belangrijk ondernemers hierover tijdig te informeren. Op pagina 12 vindt u de belangrijkste wijzigingen en de uitnodiging voor een speciale informatiebijeenkomst op 9 september.

van de Kamerleden kon minister Kamp ook niet heen om een VAO, ofwel het plaatsen van het verslag van het AO op de plenaire agenda van de Tweede Kamer. Kritisch Het Vakcentrum blijft wel kritisch ten aanzien van de erecode en de geschillencommissie. Aanhangers van deze code gaan voorbij aan het feit dat deze al tientallen jaren bestaat, niet voor de belangen van franchisenemers opkomt, geen enkele controle op naleving kent en niet door rechters wordt geaccepteerd. Het karakter van zowel de erecode als de geschillencommissie is vrijblijvend. Daarom blijft het Vakcentrum van mening dat wetgeving absoluut noodzakelijk is en blijft zij hiervoor ook strijden.

Nieuwe data Arbo professionalisering

Het Vakcentrum heeft nieuwe data geprikt voor de cursus Arbo professionalisering. Dit najaar zijn de bijeenkomsten op: • 9 en 25 september in Weert • 7 en 23 oktober in Woerden • 11 november en 4 december in Woerden • 25 november en 11 december in Assen Vakcentrumleden kunnen de cursus kosteloos bijwonen en zijn drie jaar verzekerd van een valide RI&E. Aanmelden kan via www.vakcentrum.nl.

3


4

Ondernemers schieten weinig op met mooie woorden

Bedrijfsadvies

‘Daar komen we samen wel uit...’ Wanneer ondernemers op het punt staan een overeenkomst te tekenen en vragen naar mogelijk tegenvallende omzetcijfers, sussen hoofdkantoren ondernemers in toenemende mate met de woorden: “Als dat gebeurt, komen we er samen wel uit...”. De adviseurs van Vakcentrum Bedrijfsadvies weten dat ondernemers hier in de praktijk vaak weinig mee opschieten. Goede afspraken maken is dus het devies. Ondernemers steken vaak hun nek financieel uit. Daar is niets mis mee, daar zijn het ondernemers voor. Voordat ondernemers in een nieuw avontuur stappen, zeggen organisaties maar al te graag dat mocht het tegen zitten, ze de ondernemer wel helpen. Tegen de tijd dat het echt misloopt gebruiken de verantwoordelijken op hoofdkantoren hele andere woorden. “Jij bent de ondernemer dus jij neemt de risico’s”, wordt dan vaak gezegd. Dat klopt, ware het niet dat die ondernemer ook een hele lijst verplichtingen krijgt met wat hij mag en vooral met wat hij níet mag. En het zijn nu juist die strakke afspraken waaraan de ondernemer zich moet houden, die het rechtvaardigen om ook een stuk verantwoording bij de organisatie neer te leggen. Bovendien zou het over een win-winsituatie moeten gaan. Want als die mooie verwachtingen uitkomen, dan heeft niet alleen de ondernemer er iets aan, maar ook de organisatie wordt er wijzer van. Zorgplicht Natuurlijk is het niet zo dat ondernemers nooit de oorzaak zijn van tegenvallende omzetcijfers. Ondernemers doen het ook niet altijd goed. Maar meestal ligt het probleem bij onjuiste

prognoses van de organisatie, zo constateren de adviseurs van Vakcentrum Bedrijfsadvies. En als het wel aan de ondernemer zou liggen volgens het hoofdkantoor, dan heeft deze organisatie een zorgplicht om er alles aan te doen om de ondernemer te steunen in zijn strijd om de omzet toch te behalen. Het is te gemakkelijk om eerst dolgraag met de ondernemer ervoor te gaan en hem al weer snel aan zijn lot over te laten, met alle gevolgen van dien. Hoe het ook zij, een ondernemer moet zorgen dat er goede afspraken worden gemaakt voordat een deal wordt gemaakt over hoe er wordt omgegaan met het niet behalen van de verwachte omzet. Dat kan variëren van een bijdrage in een commerciële actie bij een licht negatieve afwijking in omzet tot een terugkoopverplichting voor de organisatie bij onhoudbare omzetten en alles wat daar tussen ligt.

What if De adviseurs van Vakcentrum Bedrijfsadvies brengen in dossiers waarbij ondernemers financieel hun nek uitsteken, zo veel mogelijk de ‘what if’-situaties in kaart. Ze kijken welke afspraken daarvoor gemaakt kunnen worden met de hoofdorganisaties. Dan gaat het bijvoorbeeld over overname van een bedrijf, maar ook over uitbreiding, formulewijziging, vernieuwing van de winkelinrichting, etcetera. Met dergelijke besluiten is vaak veel geld gemoeid.

Vakcentrum Bedrijfsadvies Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Vakcentrum Bedrijfsadvies. Onze bedrijfseconomische adviseurs staan u graag te woord en zijn bereikbaar op telefoonnummer (0348) 41 97 71.


5

Beleidszaken

Achter de schermen Het Vakcentrum staat zijn leden met raad en daad bij. Ook door belangenbehartiging op beleidsniveau. Het Vakcentrum volgt beleidsontwikkelingen op de voet en probeert deze, waar mogelijk, te sturen. Een blik achter de schermen van uw brancheorganisatie.

E-learning batterijen Er is een e-learning online batterijen beschikbaar die is gemaakt door de Stichting Batterijen (Stibat). Deze is opgezet om supermarktmedewerkers te instrueren hoe de inzameling van batterijen veilig en verantwoord dient te gebeuren. Supermarkten zijn verplicht batterijen in te nemen als zij die in hun assortiment hebben. Deze inzameling moet echter zorgvuldig gebeuren, omdat het om klein chemisch afval gaat.

Fiscus belt vaker bij bezwaar Als ondernemers een bezwaarschrift bij de fiscus hebben ingediend, moeten zij er rekening mee houden dat de fiscus hen telefonisch benadert. Dit blijkt uit antwoorden van staatssecretaris Eric Wieber van Financiën op Kamervragen. Op deze manier probeert de fiscus de toenemende stroom bezwaarschriften tijdig af te handelen, zo blijkt uit de toelichting. Uiteraard zijn ondernemers erbij gebaat als hun bezwaarschrift zo snel mogelijk wordt afgewerkt. Dit neemt niet weg dat ondernemers er recht op hebben dat hun bezwaar naar behoren wordt afgehandeld. Onlangs kwam een geval voor de rechter waarbij een gemeente WOZ-bezwaren met wat plak- en knipwerk vrijwel standaard afwees. Ga

dus niet te snel akkoord om een bezwaar in te trekken omdat u toch geen kans zou maken in het betreffende geschil. Belt men u onverwacht, dan heeft u ook alle reden te vragen om op een ander tijdstip terug te bellen. U kunt dan ook eerst overleggen met uw adviseur.

Kleine euromunten blijven

Minister Dijsselbloem van Economische Zaken heeft laten weten dat Nederland de munten van een en twee eurocent niet opnieuw gaat invoeren. Winkeliers mogen gewoon doorgaan met het afronden van bedragen. Vorige maand gingen er in Brussel geluiden op voor de beëindiging van de Nederlandse afspraken. In de Europese wetgeving is echter ruimte voor lidstaten om de regels voor centen zelf te interpreteren. In Nederland en sommige andere eurolanden wordt dit gedaan. Het ministerie benadrukt dat er in Brussel geen voorstel ligt dat Nederland verplicht om eurocenten weer opnieuw in te voeren.

E-sigaret Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een voorstel gedaan om regels omtrent de e-sigaret op te nemen in de Warenwet. In het voorstel wordt nog niet gesproken over een eventuele leeftijdsgrens of beperkende reclame (m.u.v. waarschuwingsteksten), omdat de Warenwet hier geen grondslag voor biedt. Met de implementatie van de tabaksproductenrichtlijn zullen deze onderwerpen wel aan

bod komen. De implementatie dient binnen 2 jaar te gebeuren.

Nieuwe Participatiewet De nieuwe Participatiewet wordt volgende week behandeld in de Eerste Kamer. Wanneer deze instemt, worden per 1 januari 2015 mensen in de bijstand, in de Wajong en bij sociale werkplaatsen samengevoegd en worden gemeenten verantwoordelijk voor het aan het werk helpen van deze doelgroep. Werkgevers zullen worden verplicht om mensen ‘met afstand tot de arbeidsmarkt’ aan werk te helpen. Daarbij gaat het dan om 5% van de gewerkte uren die door deze doelgroep moeten worden ingevuld. Over de praktische consequenties hiervan bestaat nog geen duidelijkheid. Het Vakcentrum volgt de ontwikkelingen op de voet.

Vervolg column Terugvallen op een meer dan 40 jaar oude Europese code die bovendien door franchiseGEVERS is opgesteld is voor ons geen optie. Omdat deze niet ver genoeg gaat voor wat betreft het waarborgen van de positie van de franchisenemer. Omdat er geen nalevingsplicht is en omdat de rechter een beroep op de code gewoon naar de prullenmand verwijst. Hulde aan de woordvoerders die met ons meedenken, die het onderwerp aan de orde durven stellen. Veel wijsheid voor de partij van onze minister, ik hoop dat de discussie ook hun ogen zal openen. Want als er íets niet is op dit vlak, dan zijn het weinig problemen! mr. Patricia E.H.Hoogstraaten, RAE directeur


6

Wel of geen verzekering voor arbeidsongeschiktheid

ZorgPortaal

‘Maar ik ben toch bijna nooit ziek?’

Sommige ondernemers kiezen er bewust voor om geen verzekering voor arbeidsongeschiktheid af te sluiten. Ze vinden het risico te klein, de verzekering te duur of het onderzoeken van de mogelijkheden ingewikkeld. De vraag is of dit verstandig is.

Als een ondernemer niet meer kan werken door ziekte of een ongeval, kan hij niet bij de overheid aankloppen voor een vervangend inkomen. Het enige vangnet is de bijstand. Maar dan moet hij eerst zijn eigen vermogen opmaken. Het is dus niet onlogisch om te denken dat zelfstandigen een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluiten. Dit is echter vaak niet zo. Drie argumenten spelen hierbij een rol. Klein risico? Veel ondernemers zeggen: “Ik ben nooit ziek en als ik een keer griep krijg, dan overbrug ik die periode zelf wel”. De kans dat een ondernemer wordt getroffen door een ernstige ziekte of invalide raakt door een ongeval lijkt niet erg groot. ‘Slechts’ tien procent van de franchiseondernemers raakt arbeidsongeschikt. Maar als het een zelfstandige overkomt, heeft hij vrijwel altijd een groot probleem, ook fi nancieel. Het risico is te vergelijken met het risico van een brand. Dat is ook niet groot. Maar vrijwel iedereen is tegen brand verzekerd, het fi nanciële risico als het misgaat is te groot. Een ondernemer kan het ook anders benaderen. Stel een 35-jarige ondernemer met een verzekerd bedrag van € 30.000 wordt langdurig arbeidsongeschikt. Tot de AOW-leeftijd moet er dan een bedrag beschikbaar zijn van 67-35 = 32 jaar x € 30.000 = € 960.000. En dan laten we de infl atie en

een verdere opschuiving van de AOW-leeftijd nog buiten beschouwing. Te duur? Veel ondernemers vinden een AOV duur. Uit berekeningen blijkt echter dat die premie vaak lager is dan het prijskaartje van werknemersverzekeringen voor sociale zekerheid (dat minder zichtbaar is, omdat de werkgever dan betaalt). Bovendien is de premie van een AOV fi scaal aftrekbaar en biedt een AOV een betere dekking. En als een ondernemer minder premie voor zijn AOV wil betalen, kan hij de dekking aanpassen, bijvoorbeeld met een lager verzekerd bedrag of een langere wachtperiode. Maar dan verzekert hij in ieder geval een groot deel van het fi nanciële risico. Ingewikkeld? Het is een gedoe om uit te pluizen welke verzekeringsmogelijkheden er zijn en welke het beste bij de ondernemer passen. Het is niet eenvoudig om een dekking samen te stellen die helemaal aansluit op zijn wensen en om-

standigheden. Gelukkig kan een ondernemer zich laten adviseren door een professionele, onafhankelijke adviseur. Hij krijgt dan inzicht in de (inkomens)risico’s die hij loopt en de verschillende manieren waarop hij die kan afdekken. Conclusie Het is verstandig een goede AOV te overwegen. Zeker als een ondernemer kiest voor een verzekering waar hij ook iets aan heeft als hij gewoon gezond aan het werk is. Er zijn namelijk verzekeraars die hem kosteloze ondersteuning bieden om arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Bijvoorbeeld met een jaarlijkse online gezondheidscheck, kosteloze preventieadviezen en een personal coach. En als het toch fout gaat, helpen ze met professionele ondersteuning bij re-integratie. Belangrijk voor de continuïteit van het bedrijf en het inkomen. Meer weten? Vakcentrum ZorgPortaal is bereikbaar op telefoonnummer (0348) 41 97 71.


Bedrijfsadvies

Vakcentrum Bedrijfsadvies raakt gevoelige snaar met huurprijsaanpak Vakcentrum Bedrijfsadvies adviseert en begeleidt haar leden sinds een jaar bij het inroepen van hun wettelijke mogelijkheden tot huurverlaging. Vakcentrum Bedrijfsadvies onderzoekt de mogelijkheden - onder andere via taxateurs - en pleegt daarbij overleg met de verhuurder. Er zijn inmiddels behoorlijk wat successen behaald bij verschillende ondernemers met substantiële verlagingen. Als reactie op ons initiatief zien wij echter ook

voorbeelden waarin ondernemers onder ‘druk’ worden gezet door hun organisatie - tevens verhuurder - om een door het Vakcentrum ingezet traject niet af te maken. Twee commerciële organisaties zetten - als verhuurder - een eigen onderzoek naar de huurprijs in. Dit onder andere fi nanciële voorwaarden en op voorwaarde dat de ondernemer niet langer zijn wettelijke traject voor huurverlaging zelfstandig en onvoorwaardelijk voortzet. Het Vakcentrum plaatst vraagtekens bij een dergelijke

Vraag & Antwoord

Uit de praktijk Als ondernemer heeft u vast wel eens een bedrijfseconomische of juridische vraag waar u zelf niet uitkomt. Gelukkig kunt u dan contact opnemen met de adviseurs van Vakcentrum Bedrijfsadvies. Zij zitten er speciaal voor u en kennen de wet- en regelgeving tot in de puntjes. In deze vaste rubriek leest u het antwoord op een veelgestelde praktijkvraag.

Vraag Mijn werknemer wil 4 weken weg deze zomer, maar ik krijg de bezetting niet rond. Mag ik zijn verzoek weigeren?

Antwoord Uitgangspunt in de cao-arbeidsvoorwaarden is dat in overleg uw werknemers 3 weken aaneengesloten vakantie kunnen genieten en dan zoveel mogelijk in de maanden mei tot en met september. In onderling overleg kan een langere periode kunnen worden afgesproken. U mag het verzoek van de medewerker weigeren indien u een gewichtige reden hebt. Wat daaronder wordt verstaan is afhankelijk

van de feitelijke situatie. U moet dat samen met de werknemer bespreken. Wanneer u bijvoorbeeld in totaal 2 medewerkers hebt, die tegelijkertijd op vakantie willen waardoor de winkel niet wordt bemenst, dan kan dat leiden tot een ontwrichting van de bedrijfsvoering. Houd er rekening mee dat u binnen 2 weken na de aanvraag beslist, anders kan de medewerker aanspraak maken op de door hem gevraagde vakantie. Wanneer vervallen vakantierechten? Wettelijke vakantiedagen vervallen sinds de wetswijziging per 1 januari 2012 6 maanden na het verstrijken van het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. Opgebouwde vakantie-uren die nog van voor die datum dateren kennen nog de verjaringstermijn van 5 jaar. De bovenwettelijke vakantiedagen (op grond van de cao-arbeidsvoorwaarden 4 dagen bij een normale arbeidsduur van 40 uren per week) verjaren in beginsel na 5 jaar, tenzij de medewerker deze wil inzetten voor verlofsparen. Ook in geval van ziekte kan vakantie worden opgenomen.

houding en kan alleen maar gissen naar de redenen hiervan. Op dit moment is het Vakcentrum in gesprek met andere commerciële organisaties om de mogelijkheden van een gezamenlijke aanpak te bekijken. Vakcentrum Bedrijfsadvies heeft schijnbaar een gevoelige snaar geraakt bij verschillende commerciële organisaties. Alleen de focus van Vakcentrum Bedrijfsadvies op huur scoort.

Mag ik een toegekende vakantie intrekken? Wanneer u een gewichtige reden hebt, dan mag u in overleg met de werknemer de reeds toegekende vakantie intrekken. U bent echter gehouden de concrete schade die de medewerker als gevolg daarvan lijdt te vergoeden. Mijn werknemer gaat uit dienst, mag ik hem verplichten zijn resterende vakantiedagen op te nemen? U mag een werknemer wel verzoeken zijn resterende vakantiedagen op te nemen, maar u mag hem daartoe niet verplichten. Als argument om de resterende uren op te nemen kunt u de werknemer meegeven dat het uitbetalen van vakantie-uren voor hem fi scaal waarschijnlijk niet aantrekkelijk is. Het opnemen van resterende vakantiedagen is uiteraard ook een onderwerp in de onderhandelingen over een vaststellingsovereenkomst. Meer weten? Heeft u prangende vragen met betrekking tot vakanties van medewerkers? Neem dan contact op met onze adviseurs op telefoonnummer (0348) 41 97 71

7


Super Supermarkt Keurmerk

8

Marktaandeel van duurzame producten blijft groeien Voor het vierde jaar op rij laat de Monitor Duurzaam Voedsel een stijging zien in consumentenbestedingen aan duurzaam voedsel. Consumenten kiezen steeds vaker voor dier- en milieuvriendelijk geproduceerde producten. Het marktaandeel duurzame producten liep in 2013 op tot 6,1% ten opzichte van 5,5% in 2012. In totaal kwam de totale omzet in duurzaam voedsel uit op circa € 2,5 miljard. De Monitor Duurzaam Voedsel wordt jaarlijks samengesteld door LEI Wageningen UR in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. De vierde editie van de monitor stuurde staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken deze maand naar de Tweede Kamer. Productgroepen Het onderzoek laat zien dat vooral het aandeel duurzame vis en eieren fl ink is gegroeid. Daarnaast kopen consumenten iets minder

vlees, maar wordt er wel meer geld besteed aan duurzaam vlees. Het aandeel biologisch brood groeit bijna twee keer zo snel als de markt voor ander brood.

Nieuwe SSK-gecertifi ceerden Onderstaande winkels hebben in de afgelopen periode het Super Supermarkt Keurmerk ontvangen: PLUS PLUS PLUS PLUS

Boerman in Dordrecht Hoogendoorn in Waarder Judith en Guido van Dijck ‘t Lam Bieshof in Dordrecht

Het Vakcentrum feliciteert de ondernemers en medewerkers van harte met deze prestatie! Bent u ook een koploper op het gebied van duurzaam ondernemen? En heeft u nog geen keurmerk in uw supermarkt hangen? Schrijf u dan nú in voor het SSK! Ga naar www.supersupermarkt.nl voor de deelnamevoorwaarden en het inschrijfformulier. Daar vindt u ook een overzicht van alle SSK-supermarkten.

Like en volg SSK Volg het Super Supermarkt Keurmerk online via www.facebook.com/supersupermarktkeurmerk en www.twitter.com/supersupermarkt.

WK-actie Oranje, oranje en nog meer oranje. In uw supermarkt is het Wereldkampioenschap Voetbal ongetwijfeld een prominent thema deze weken. Zelfstandig ondernemen is topsport. Niet alleen tijdens het WK, maar het hele jaar door. Bovendien zetten veel zelfstandigen zich extra in voor bijvoorbeeld hun medewerkers, hun buurt, de lokale voetbalclub, een duurzaam energiebeleid of veiligheid in en rondom hun winkel. Korting Kleurt uw onderscheidend en lokaal betrokken ondernemerschap uw winkel? Meld u zich dan aan voor het SSK keurmerk via www.supersupermarkt.nl/ aanmelden. Ondernemers die zich aanmelden vóór 1 juli 2014, krijgen 25% korting op de procedurekosten.


Nieuws uit de branches

Kaas- en delicatessenwinkels op lifestyle event ‘De Tasty’ Kaas- en delicatessenwinkels die lid zijn van de Stichting Kaas- en Delicatessenwinkels Nederland (KDWN) zijn dit jaar vertegenwoordigd op het culinaire lifestyle event ‘De Tasty’. Dit is een consumentenbeurs die op 11 en 12 oktober in de Jaarbeurs te Utrecht plaatsvindt en waar rond de 8.000 bezoekers komen proeven, voelen, zien en ruiken wat er op culinair gebied allemaal in Nederland verkrijgbaar is. De stichting informeert consumenten op de beurs over de certifi cering van foodspecialiteitenwinkels. Op De Tasty zijn demonstraties van (top)koks in het kooktheater, workshops, een proefmarkt en een wijnplein. Ook vinden er educatieve ‘learnshops’ plaats. Aanvullend zijn er leveranciers te vinden van apparatuur, keukenbenodigdheden, boeken, biologische dranken en spijzen etcetera. Kortom: twee dagen vol

inspiratie en genieten (zie ook: www.de-tasty.nl). Bekendheid Om de gecertifi ceerde bedrijven te promoten informeert de Stichting KDWN op deze beurs consumenten niet alleen over de achtergronden van de certifi cering maar ook over welke foodspecialiteitenwinkels gecertifi ceerd zijn. Hiermee wordt de bekendheid van de certifi cering en de aangesloten winkels richting consument vergroot. Alle gecertifi ceerde kaas- en delicatessenwinkels hebben de mogelijkheid om klanten een exclusieve kortingskaart voor De Tasty te geven. Deze kortingskaarten zijn uitsluitend via de gecertifi ceerde foodspecialiteitenwinkels te verkrijgen. Tijdig inschrijven Ondernemers die zich voor 1 augustus aanmelden voor certifi cering kunnen aan deze actie

meedoen. Bovendien zullen alle tijdig gecertifi ceerde foodspecialiteitenwinkels worden vermeld in een consumentenuitgave van Lekkernijver (oplage 30.000 stuks) en in een advertentie in de Lekker van 2015. Daarnaast kunnen alléén gecertifi ceerde foodspecialiteitenwinkels zich in het najaar inschrijven voor de Nationale Competities ‘Nederlands Beste Kaasspeciaalzaak’ of ‘Nederlands Beste Foodspecialiteitenwinkel’. Meer informatie Kijk voor meer informatie op www.foodspecialiteitenwinkels.nl.

Nieuws uit de branches

Kaaskeuringen tijdens de Vakbeurs Foodspecialiteiten Tijdens de Vakbeurs Foodspecialiteiten, op 30 september en 1 oktober in Houten, vinden wederom kaaskeuringen plaats van het Nederlands Nationaal Kaaskeur Concours (NNKC). Bij deze keuringen gaat het om de vakkennis op het gebied van Nederlandse kaas. De beste deelnemer wordt onderscheiden met de hoofdprijs: de Gouden Kaasboor. Het overleg met de NNKC heeft ertoe geleid dat de Vakbeurs Foodspecialiteiten wederom het podium vormt voor deze prestigieuze keuringen. “Door de samenwerking versterken we beide evenementen en

VAKBEURS 2014 FOODSPECIALITEITEN 25e EDITIE MET KAAS EN DELICATESSEN brengen we Nederland-kaasland goed onder de aandacht van de buitenwereld”, aldus Joop Goossens van de Stichting Kaas- en Delicatessenwinkels Nederland. Deelnemen Deelname aan de keuringen geeft ondernemers de mogelijkheid zich

te onderscheiden met hun kennis over de Nederlandse kaas. Deelnemers die voldoende punten halen bij de keuringen worden onderscheiden met een fraaie oorkonde en/of kaaspluim. Vakcentrumleden ontvangen in augustus een persoonlijke brief met uitnodiging voor deelname aan de NNKC.

9


10

Ontwikkelingen betalingsverkeer Pas op voor combi alarmsysteem en pinnen Verschillende winkeliers worden geconfronteerd met ondeskundige installateurs van alarminstallaties. Dit kan winkeliers veel schade berokkenen. Het Vakcentrum adviseert leden om installateurs zorgvuldig uit te kiezen. Onlangs hebben Detailhandel Nederland en ANKO (brancheorganisatie voor kappers) een kapster bijgestaan die twee jaar lang heeft geprocedeerd tegen haar installateur. Na installatie bleek het alarm niet te werken. En als de kapster de adviezen van de installateur had opgevolgd, was haar betalingsverkeer ook nog eens uitgevallen. Het resultaat van de rechtszaak is dat de installateur de defecte installatie heeft verwijderd en dat de kapster niets hoefde te betalen. Elke winkelier mag eisen stellen aan de kwaliteit en toekomstvastheid van de alarmoplossing. Alleen een BORG-certificaat is geen garantie dat een installateur kennis van zaken heeft van de combinatie van pin- en alarminstallaties. Deze rechtszaak leert dat een winkelier nooit zonder meer de papieren van de installateur voor de oplevering moet tekenen.

Snellere verwerking betalingen De Nederlandse banken komen in november met een plan om pin- en iDEAL-betalingen sneller te verwerken. Onderzocht wordt of het mogelijk is om in het weekend betalingen te gaan verwerken. Het voorstel zal zich in eerste instantie richten op pinbetalingen, iDEALtransacties en elektronische overschrijvingen in het weekend en tijdens feestdagen. Het onderzoek van de banken is gepresenteerd op verzoek van de toonbankinstellingen.

Ondernemers uit de detailhandel, tankbranches en horeca hebben zich meermaals beklaagd over het feit dat betalingen die in het weekend worden gedaan, pas op maandag bij winkeliers op de rekening staan. Het aankomende onderzoek van de banken is een belangrijke stap. In november moet echter blijken of er ook daadwerkelijk verbetering komt. Het Vakcentrum houdt een vinger aan de pols.

Proef met geldautomaten in dorpen De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft de banken toestemming gegeven voor het houden van een proef die zou kunnen leiden tot het behoud of zelfs de terugkeer van geldautomaten in dorpen. De banken willen voor de proef kijken of ze onderling kunnen afspreken om automaten in stand te houden of meer te verspreiden binnen een gebied. Uit onderzoek van het Maatschappelijk Overleg Betaalverkeer (MOB) blijkt dat het percentage Nederlanders met een geldautomaat in een straal van vijf kilometer van hun huis is gedaald. Het CDA riep het kabinet onlangs

op om er bij banken op aan te dringen om geldautomaten niet langer uit dunbevolkte gebieden te verwijderen. De proef zal plaatsvinden in Zeeuws-Vlaanderen. Retailers steunen een onderzoek naar de afstemming van banken over geldautomaten. Het is van belang dat onderzocht wordt wat de kosten zijn van het aanhouden van een verliesgevende automaat en hoe deze kosten onderling verdeeld moeten worden. De toestemming van de ACM is nodig, omdat banken in principe geen onderlinge afspraken mogen maken.

Vervolg Vakcentrum feliciteert... Tamar en Frank Simonis en medewerkers met de opening van hun nieuwe Jumbo op 21 mei in Maarheeze. David van Leest en medewerkers met de opening van hun nieuwe Jumbo op 28 mei in Den Haag. Roger Hilkens en medewerkers met de opening van hun nieuwe

Jumbo's op 4 juni in Born en Sittard. Bert en John van Rotterdam en medewerkers met de opening van hun nieuwe Jumbo op 11 juni in Hoogezand. De familie Boonstra en medewerkers met de opening van hun nieuwe Spar op 17 juni in Dokkum.

De familie Wassenaar en medewerkers met de opening van hun nieuwe Albert Heijn, Etos en Gall & Gall op 24 juni in Sint Annaparochie. Huub Miegielsen en medewerkers met de opening van hun nieuwe Jumbo op 25 juni in Prinsenbeek.


Franchising

Franchisenemers bundelen krachten in FANed De Franchisenemers Alliantie Nederland, kortweg FANed, is op dinsdag 2 juni voor het eerst naar buiten getreden. FANed is het initiatief van bestuurders van franchisenemersverenigingen uit zeer uiteenlopende branches. Het voorlopig bestuur van FANed heeft besloten ondersteuning te zoeken bij het Vakcentrum. Het doel van FANed is om tenminste een gelijk speelveld tussen franchisegevers en franchisenemers te bereiken, in de pre-, contractuele en beĂŤindigingfase. FANed wil dit bereiken door onder andere lobbyactiviteiten voor introductie/aanpassing van franchise specifieke regelgeving op nationaal en Europees niveau. Daarnaast is het doel van FANed het onderhouden en bevorderen van contacten met en tussen franchisenemers- en detaillistenverenigingen via FANed, zodat de leden elkaar versterken. Dit ongeacht de branches waaruit men afkomstig is. Door deze combinatie van doelstellingen en haar onafhankelijkheid levert FANed een unieke meerwaarde. Ondersteuning Het voorlopig bestuur van FANed heeft besloten ondersteuning te zoeken bij het Vakcentrum. Het

11

FANed Franchisenemers Alliantie Nederland Vakcentrum komt in haar lobby, gesteund door de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland, al jaren op voor de belangen van franchisenemers in de foodretail. Recentelijk is geconstateerd dat de samenwerking tussen franchisegevers en franchisenemers eenzijdiger wordt en steeds minder ruimte biedt voor zelfstandig ondernemerschap. Deze bevindingen zijn in januari dit jaar gepubliceerd in de notitie ‘Franchising en de ruimte voor zelfstandig ondernemerschap’. In de notitie wordt gepleit voor het invoeren van waarborgen ter ondersteuning van de mkbfranchisenemer. Net als het Vakcentrum is FANed onafhankelijk en niet gelieerd aan franchisegevers.

sectoren tot problemen leidt en er behoefte is aan het onderhouden en bevorderen van onderlinge contacten is de reden voor de alliantievorming. FANed is namelijk een unieke alliantie waarin de franchisenemerverenigingen uit verschillende sectoren en branches hun krachten bundelen om de komende jaren twee duidelijk omschreven doelen na te streven. Aangesloten verenigingen komen uit branches als de levensmiddelendetailhandel, foodspeciaalzaken, doe-het-zelfwinkels, reiswereld, telecomwinkels, dienstverlenende bedrijven etcetera.

FANed Aansluiten Een groot aantal franchisenemersverenigingen heeft zich reeds aangesloten. Door de samenwerking binnen FANed en de door haar uit te voeren lobby, kan franchising als succesvolle samenwerkingsvorm voor de mkbondernemers in de toekomst behouden blijven. FANed roept bestuurders van franchisenemersverenigingen op om zich met hun vereniging aan te sluiten. Hoe breder het initiatief gedragen wordt door franchisenemers hoe sterker het signaal naar de politiek en franchisegevers. Franchisegevers kunnen geen lid worden van FANed.

FANed

Bundelen Dat de samenwerking binnen franchising in alle branches en

Franchisenemers Alliantie Nederland

Meer informatie over FANed is te vinden op www.FANed.nl.


Bedrijfsadvies

12

Wet Werk en Zekerheid Belangrijkste wijzigingen Per 1 januari 2015: • Geen proeftijd meer voor contracten van maximaal 6 maanden; • Geen concurrentiebeding meer in contracten voor bepaalde tijd, tenzij gemotiveerd noodzakelijk; • Schriftelijke aanzegging uiterlijk één maand vóór afloop van contracten van 6 maanden of langer. In deze aanzegging moet vermeld staan of het dienstverband wordt voortgezet en zo ja onder welke voorwaarden. Als u zich daar niet aan houdt, moet u 1 bruto maandsalaris betalen.

Per 1 juli 2015: • De maximale periode van opvolgende contracten – maximaal 3 wordt 24 maanden, voordat het een contract van onbepaalde tijd wordt. Dit geldt niet als een eventueel tussenliggende periode langer is dan 6 maanden; • Ontslag om bedrijfseconomische redenen of wegens langdurige arbeidsongeschiktheid moet aan het UWV worden voorgelegd. Ontslag vanwege disfunctioneren, verwijtbaar handelen of een verstoorde arbeidsverhouding moet worden voorgelegd aan de kantonrechter; • Een beslissing van het UWV kan worden voorgelegd aan de kantonrechter. Tegen uitspraken van de kantonrechter staat hoger beroep en cassatie open; • Toestemming van het UWV of ontbinding door de kantonrechter is niet nodig als de werknemer schriftelijk instemt met het ontslag of de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt beëindigd. De werknemer heeft een bedenktijd van 2 weken om daarop terug te komen; • Bij ontslag na een contract van 2 jaar of langer moet een vergoeding worden betaald: voor de eerste 10 jaar (tenzij < 25 medewerkers) 1/3 maandsalaris per dienstjaar (tenzij 50+). Voor alle volgende dienstjaren een half maandsalaris met een maximum van € 75.000 of een jaarsalaris als dat hoger is; • U hoeft geen vergoeding te betalen als het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen. Bij ernstig verwijtbaar handelen uwerzijds kan de kantonrechter een aanvullende vergoeding toekennen; • Scholing- en outplacementkosten kunnen van de vergoeding worden afgetrokken; • De nieuwe ketenbepaling en de vergoedingsplicht gelden niet voor werknemers tot 18 jaar die (gemiddeld) maximaal 12 uur per week werken.

Vervolg van pagina 3 Omdat per cao kan worden afgeweken van de ketenregeling en vergoedingsplicht kunnen de cao-onderhandelingen een impuls krijgen. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om de uitzondering voor werknemers tot 18 jaar uit te breiden naar 12 uur per week ‘behoudens vakantieperioden’. Vragen Het nieuwe wettelijk regime heeft geen terugwerkende kracht en eerbiedigt in verband met de ketenregeling de afspraken die voor 1 januari 2015 zijn gemaakt. Wij vinden het desalniettemin belangrijk u tijdig te informeren, zodat met een aantal zaken goed en tijdig rekening kan worden gehouden, zoals de duur van voorgenomen verlengingen, leeftijdsveranderingen naar 18 jaar, transitievergoedingen, etcetera. De adviseurs nodigen u uit om naar een informatieve ledenbijeenkomst op 9 september te komen waarin zij uitleg geven over de veranderingen die de wet met zich meebrengt. U kunt hen natuurlijk ook bellen. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer (0348) 41 97 71. Een e-mail sturen naar reactie@ vakcentrum.nl kan ook. Op www.vakcentrum.nl vindt u binnenkort aangepaste arbeidsmodellen.

Bijeenkomst Informatiebijeenkomst Wet Werk en Zekerheid. Datum: 9 september 2014 Ontvangst 12.30 uur Aanvang: 13.00 uur Einde 14.30 uur Locatie: Kantoor Vakcentrum, Blekerijlaan 1 Woerden Aanmelden Meld u voor deze bijeenkomst aan via onze site: www.vakcentrum.nl/wetwerkenzekerheid.

Vakcentrumnieuws 6 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you