Page 1

27 april 2013 29 ste jaargang

04

nr.

Nieuws

Ondernemers ontvangen hoog bezoek Vakcentrum in gesprek met Belastingdienst P3 Misstanden Deutsche Bank P5


Verder in deze editie

Pagina 3

Actueel Luisterend oor voor provinciewinnaars ZO2Z Award Vakcentrum in gesprek met Belastingdienst

Pagina 4

Achter de schermen Voedselverspilling en de voedselbank Accijnsverhoging desastreus in de grensregio Overgangsregeling btw op tabak ID-checker en rijbewijs Misstanden Deutsche Bank

Pagina 5 Uit de praktijk Arbeidscontracten Pagina 6 ZO2Z Award vervolg van pagina 3 Pagina 8 Super Supermarkt Keurmerk Verkopen van duurzaamheid Nieuwe gecertificeerden Pagina 9 Nieuws uit de branches Vakbeurs Foodspecialiteiten flink groter Nieuwe certificering van start Pagina 10 Vakcentrum ZorgPortaal Terugblik 2012 Kantoor Vakcentrum gesloten Pagina 11 Interactief Poll Koninginnedag LeerPortaal Controles op drogisterijcertificaten

Vakcentrum feliciteert... De familie Van Slooten en medewerkers met de opening van hun nieuwe Plus supermarkt op dinsdag 9 april jl. in Amsterdam.

Colofon

Mijlpaal

Pagina 12 Op de winkelvloer Zonnepanelen

Redactie: Blekerijlaan 1 3447 GR Woerden T (0348) 41 97 71 F (0348) 42 18 01 E info@vakcentrum.nl I www.vakcentrum.nl Druk:

Weevers Grafimedia

Vorden

Tijn en Niek Leussink en medewerkers met de opening van hun nieuwe Jumbo supermarkt op woensdag 17 april jl. in Aalten.

Zelfstandige ondernemers pakken kansen Dat is de titel van ons jaarcongres. Zelfstandige foodondernemers hebben de oproep van onze premier om wat minder zuur en negatief te doen niet nodig. Zij bruisen van de ideeën. Zij pakken kansen. Rolstoelwinkelwagens, uitvoering van het winkelonderhoud door een bedrijf waar alleen mensen met een verstandelijke beperking werken, tassen van gerecycled materiaal, samenwerking met een zorgboerderij, gratis kaartjes voor de buurtbus, streekproducten, veiligheidsacties, kookdemonstraties, eigen opleidingsruimtes, bezorgen met bakfietsen, elektrische auto’s, exploitatie van een restaurant voor minderbedeelden in samenwerking met de Voedselbank, consumentenvoorlichting over afvalverwerking door middel van een speciale krant, allerlei vormen van energiebesparing, sponsoring van lokale gemeenschappen en verenigingen, apotheekdiensten, vermindering van derving gekoppeld aan bonussen, jongerenparlement, specialiteiten leveren aan de horeca, schoolontbijten, proeverijen etc. Klein of groot: elke zelfstandige levert een bijdrage en daar vaart de lokale leefbaarheid wel bij. Met de provinciale winnaars van de ZO2Z Award (Zelfstandig Ondernemer Onderscheidt Zich) brengt het Vakcentrum deze meerwaarde weer voor het voetlicht. De gesprekken met de commissarissen van de Koningin zijn absoluut positief te noemen. U leest daarover meer in dit nummer. Toch komen die kansen niet zomaar aanwaaien, daar moet wel iets voor worden gedaan. En nog belangrijker, daar moet ook de ruimte voor worden gegeven. Contractuele ruimte, ruimte in overheidsregelingen, financieringsruimte, ruimte om je als zelfstandige ondernemer verder te ontwikkelen en te doen waar je goed in bent: ondernemen! Helaas heeft nog niet iedereen de boodschap van de premier begrepen. Initiatieven lopen nog te vaak vast op zurigheid en negativisme. Ik wil alle betrokken partijen – commerciële organisaties, projectontwikkelaars en overheden – oproepen om positief tegenover ideeën en initiatieven van onze achterban te staan. Ze te ondersteunen en het negativisme te laten varen. Samen komen we verder. Hoe? Kom naar ons congres op 28 mei 2013: Zelfstandige ondernemers pakken kansen.

Opinie

Inhoudsopgave

2

mr. Patricia E.H. Hoogstraaten, RAE directeur


ZO 2Z Award

Luisterend oor voor Provinciewinnaars ZO2Z Award Een bezoek van de commissaris van de Koningin (cdK) is voor veel ondernemers een gebeurtenis om naar uit te kijken. En eerlijk is eerlijk, vaak is dit geheel wederzijds. Het Vakcentrum regelde voor de provinciewinnaars van de ZO2Z Award 2013 een gesprek met deze hoogwaardigheidsbekleders. Wat blijkt? Ze troffen een luisterend oor. Zelfstandig ondernemerschap staat bij veel commissarissen scherp op het netvlies. De bezoeken van of aan de commissaris van de Koningin vormen een vast onderdeel van de competitie om de ZO2Z Award. Iedere commissaris wordt tijdens de gelegenheid vergezeld door de lo-

kale burgemeester of wethouder. Uiteraard zijn bij deze bezoeken ook Vakcentrum-voorzitter Harrie ten Have en Vakcentrum-directeur Patricia Hoogstraaten aanwezig. Zij maken van de gelegenheid ge-

Fiscaal

Vakcentrum in gesprek met Belastingdienst Dinsdag 7 mei vindt overleg plaats tussen het Vakcentrum en de Belastingdienst. Hierin neemt het Vakcentrum het voortouw in haar strijd tegen fraude. Doel van dit overleg is om te komen tot constructieve afspraken in de vorm van een convenant. In dit convenant moeten afspraken gemaakt worden over het handelsgedeelte van een supermarkt. Door concrete gegevensstromen tussen franchisenemer en franchisegever vast te leggen en te delen met de Belastingdienst, kunnen problemen in de toekomst op dit gebied van belastingfraude voorkomen.

Specifieke formuleaanvullingen kunnen onder dit convenant gehangen worden. Na overleg met vertegenwoordigers van de diverse detaillisten- en franchisenemersverenigingen geeft het bestuur van het Vakcentrum hier de voorkeur aan. Het Vakcentrum, dat al eerder een convenant heeft afgesloten over fiscale aspecten van schuldsanering na bedrijfsbeĂŤindiging, Â gaat ervan uit dat er wederom tot werkbare afspraken gekomen kan worden. Het Vakcentrum staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen in brede zin. Daarin is geen plaats is voor fraude.

bruik om niet alleen de belangen van de regionale winnaar onder de aandacht te brengen, maar van alle zelfstandige ondernemers in een provincie. Lees verder op pagina 6 en 7

Dag van het Vakcentrum 28 mei 2013

Zelfstandige ondernemers pakken kansen

3


Beleidszaken

4

Achter de schermen Het Vakcentrum staat zijn leden met raad en daad bij. Ook door belangenbehartiging op beleidsniveau. Het Vakcentrum volgt beleidsontwikkelingen op de voet en probeert deze, waar mogelijk, te sturen. Een blik achter de schermen van uw brancheorganisatie.

Accijnsverhoging desastreus in grensregio

Overgangsregeling btw op tabak gunstig voor ondernemers

Het Vakcentrum heeft vertegenwoordigers in tal van raden en besturen, zowel op nationaal als Europees niveau. Zij houden zich onder meer bezig met de volgende onderwerpen.

Voedselverspilling en de Voedselbank

Het reduceren van voedselverspilling is een actueel thema waarin de levensmiddelendetaillist en de Voedselbank een relevante rol spelen. Verschillende discussies worden gevoerd. Doneert u producten die u niet meer kunt verkopen aan een goed doel? Wat is de bestemming van deze producten? Doneert u bijvoorbeeld aan de Voedselbank en zo ja, hoe ervaart u de samenwerking? Hoe gaat u om met THT en voedselverspilling? Het Vakcentrum inventariseert onder haar leden de verschillende opties. Graag zien wij uw reactie op onze rondvraag via www.vakcentrum.nl/voedselbank tegemoet.

tabaksaccijns op zoals begroot, maar 77 miljoen euro minder. Het Vakcentrum roept het Nederlandse kabinet daarom op om in ieder geval de voorgenomen accijnsverhogingen voor alcohol en tabak niet door te voeren.

De gevolgen van de verhoging van de tabaksaccijns in Nederland zijn dramatisch voor winkeliers in de grensstreek. In maart 2013, de eerste effectieve maand van de accijnsverhoging, zijn de verkochte hoeveelheden sigaretten met 17,2% gedaald en bij kerftabak met 8,3%. Dat komt niet doordat Nederlanders minder zijn gaan roken. “Nee, dit is het gevolg van het feit dat rokers op zoek gaan naar goedkopere alternatieven, zoals aankopen in onze buurlanden en zelfs het kopen van illegale tabakswaren”, aldus Janwillem Burgering, directeur van de NSO. Ondernemers in de grensstreken ondervinden dit aan den lijve. Een rondgang langs Vakcentrumleden toont aan dat gezonde indexen voor velen niet langer zijn weggelegd. Supermarkt- en speciaalzaakondernemers zien dat buitenlandse klanten niet meer naar hun winkel komen en dat Nederlandse klanten in toenemende mate naar onze buurlanden uitwijken. Zorgelijke ontwikkeling is daarbij dat niet alleen accijnsgevoelige producten worden aangeschaft, maar volledige winkelwagens. Met andere woorden: de wekelijkse boodschappen worden steeds vaker in België en Duitsland gedaan. Als de cijfers voor het eerste kwartaal worden doorgetrokken voor heel 2013 haalt het kabinet niet 231 miljoen euro méér aan

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft een overgangsregeling ingevoerd om dubbele btw-heffing voor de levering van tabaksproducten te voorkomen. Fabrikanten, groothandel en detaillisten kunnen hierdoor bij het op de markt brengen al afgedragen btw terugvragen voor tabaksproducten die zij op 1 juli 2013 nog in voorraad hebben. Tot op heden wordt de btw van tabaksproducten tegelijk met de accijns afgedragen door de importeur of fabrikant. Per 1 juli 2013 zal de btw-heffing plaatsvinden zoals op ieder ander product het geval is. Hierdoor zal naast de fabrikant en de groothandel, ook de detaillist recht hebben op vooraftrek van btw die bij inkoop is betaald. Omdat het zou kunnen gebeuren dat door de overstap tweemaal btw betaald wordt over hetzelfde product is de overgangsregeling in het leven geroepen. Fabrikanten, groothandel en detaillisten kunnen via de normale btw-aangifte direct na 1 juli 2013 eenmalig om een teruggaaf verzoeken.

ID-checker en rijbewijs Op dit moment is er veel discussie over de ID-checker. Door de leeftijdsverschuiving van 16 naar 18 jaar is alleen een ID-controle niet genoeg. Belangrijk is nu ook


dat het rijbewijs goed ‘gelezen’ kan worden. Fabrikanten geven aan dat dit mogelijk is of zal zijn op korte termijn. De verhalen over het ‘lezen’ van een rijbewijs lopen sterk uiteen. De branche kan zich hierin geen fouten permitteren. Op relatief korte termijn zal hierover wel meer duidelijkheid komen. Eind april/ begin mei worden de resultaten van een pilot besproken.

Rumoer rond akkoorden en convenanten, paardenvlees, Pick Up Points, Super Jumbo’s, oneerlijke handelspraktijken, zondagopenstellingen en zonnepanelen. Het is een levendige branche. Onze juridische afdeling krijgt daarnaast veel vragen uit de dagelijkse praktijk van de ondernemer. Vragen over huurprijsverhogingen, subsidies, arbeidsconflicten en contracten. Die kunt u stellen en als deze telefonisch of in korte tijd kunnen worden beantwoord, dan is dat voor de leden van het Vakcentrum gratis. De juridische afdeling zal in deze nieuwe rubriek een van deze vragen – uiteraard anoniem – behandelen.

Misstanden Deutsche Bank

Vraag Volgens de cao moet een arbeidsovereenkomst worden aangepast als een werknemer structureel meer werkt dan in de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst is afgesproken. Betekent dit dat er dan ook een nieuwe arbeidsovereenkomst wordt gesloten?

Antwoord

De problemen rond de Deutsche Bank (DB) zijn bekend. De DB is haar mkb-klanten liever kwijt dan rijk. Vanuit de leden van het Vakcentrum is dit probleem voor de eerste keer aangekaart. De politiek is gewezen op de misstanden bij de DB. Ook is de politiek gevraagd om bij een overgang de boeterente te schrappen, evenals de kosten bij de afkoop van een contract (SWAP). Verder dient een eenvoudige overstap te worden gegarandeerd en moeten er maatregelen worden genomen om soortgelijke situaties in de toekomst te voorkomen. Bovenal dient er sprake te zijn van een fatsoenlijke communicatie door de DB met haar mkb-klanten! Het Vakcentrum spant zich in om de politiek te bewegen actie te ondernemen. Zij kijkt uit naar de resultaten van de door de DB aangekondigde individuele gesprekken over een overstap.

Nee. Als een werkgever schriftelijk bevestigt dat het aantal uren dat een werknemer werkt is aangepast, dan is daarmee geen nieuwe arbeidsovereenkomst gesloten. Die aanpassing telt dus niet mee in de reeks van maximaal drie arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd, voordat van rechtswege een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd ontstaat. Voorbeeld Als een hulpkracht tijdens zijn derde arbeidsovereenkomst structureel meer uren gaat werken, dan kan een werkgever dat gewoon bevestigen. Hij loopt dan niet het risico dat deze werknemer later met succes kan stellen dat alleen door die aanpassing een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd is ontstaan. De oorspronkelijk afgesproken duur van de arbeidsovereenkomst blijft dus gewoon in stand. Let op, het antwoord kan wel anders luiden als naast aanpassing van het aantal te werken uren ook andere wijzigingen worden afgesproken. Bijvoorbeeld ten aanzien van het functieprofiel. De juridische afdeling van het Vakcentrum raadt aan om afspraken over structurele urenuitbreiding schriftelijk te bevestigen. Dat hoeft niet met een nieuw schriftelijk contractsdocument dat door de werknemer wordt ondertekend, maar kan gewoon worden afgedaan met een aangetekende brief aan de werknemer. Mocht een werknemer hierover andere gedachten hebben, dan kunt u zich melden bij onze juridische afdeling. Meer weten? Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u een andere juridische of bedrijfseconomische vraag? Neem dan contact op met Vakcentrum Bedrijfsadvies. Onze juristen en bedrijfseconomen zijn bereikbaar op telefoonnummer (0348) 41 97 71.

Vraag & Antwoord

Uit de praktijk

5


6

Luisterend oor voor Provinciewinnaa

ZO 2Z Award

Vervolg van pagina 3 Positieve uitwerking Dat lokaal het zelfstandig ondernemerschap wordt gewaardeerd door cdK’s, burgemeesters en wethouders blijkt wel uit het feit dat velen geroemd worden om hun betrokkenheid en lokale inzet. Zo kreeg Rean van der Schoot (Spar, Andel) het compliment dat hij tijdens lokale bijeenkomsten altijd enthousiasme en kracht uitstraalt. En dat heeft zo weer zijn positieve uitwerking op alle betrokkenen in een gemeenschap. De commissaris van de Koningin in Limburg snapte het zelfstandig ondernemerschap heel goed en viel bij zijn bezoek aan de PLUS van Geert Benders in Venlo met de deur in huis. “Laat mij maar eens de factor Benders zien in deze winkel.” De daarop

volgende rondleiding en de afwijkende producten in het assortiment vormden bij zowel de burgemeester als de commissaris van de Koningin een bron van herkenning. Ze bleken maar al te goed bekend met de kenmerkende lokale en regionale producten. Wensen of zorgen De provinciewinnaars van de ZO2Z Award 2013 beschouwen het bezoek aan de commissaris van de Koningin en burgemeester als een eer. Maar het bezoek is veel meer dan dat. Het stelt ze ook in staat om gehoord te worden op het hoogste politieke niveau in hun provincie. Ze kunnen er bijvoorbeeld hun wensen of zorgen uiten. Oneerlijke concurrentie was een onderwerp dat regelmatig ter sprake kwam bij monde van de ondernemers.

Provinciewinnaars op een rij provincie

ondernemer

Friesland Drenthe Overijssel

Hendrik Rosier Anjum Doede Simonides Vledder Niek en Tijn Leussink Goor

Jumbo

Flevoland

Edwin en Marcel van Ommen Almere

Plus

Gelderland Utrecht

plaats

Casper Heine Eerbeek Arjan en Jolanda Konincks Utrecht

Koen Harlaar Rean van der Noord-Brabant Schoot Limburg Geert Benders

Kapelle

Commissaris Bovens van Limburg bij provinciewinnaar Geert Benders

formule Coop Coop

Jumbo Albert Heijn

Noord-Holland Jos van den Berg Uithoorn Albert Heijn Edward KoornZuid-Holland neef Naaldwijk Albert Heijn Zeeland

Provinciewinnaars Edwin en Marcel van Ommen bij Commissaris Verbeek in Flevoland

C1000

Provinciewinnaar Casper Heine bij Commissaris Cornielje in Gelderland

Sponsors BND006 HOLLAND

Andel Venlo

Spar Plus

L I E S H O U T

H O L L A N D

CUSTOMER

BAVARIA

ARTIKEL

BND006

DESCRIPTION

BND LOGO NL CMYK

FORMAT

XX X XX MM

DATE

08 - 06 - 2009

PROPOSAL

COLOURS BAVARIA DBLUE BAVARIA LBLUE BLACK BAVARIA GOLD

ALWAYS USE A COLOUR PROOF AS A REFERENCE TO PRINT THE CORRECT BAVARIA COLOURS. DUE TO THE PHOTOSHOP DROPSHADOWS, THIS LOGO CAN ONLY BE ENLARGED UP TO A WIDTH OF 622MM ( in case of 300 DPI )

GUIDES

THE COLOURS IN THE PDF ARE ONLY AN INDICATION OF THE REAL COLOURS.


7

ars ZO2Z Award Zoals Jumbo-franchiser Casper Heine het verwoordde: “Concurrentie is niet erg. Daar ben je ondernemer voor. Maar oneerlijke concurrentie wel.”

Provinciewinnaar Rean van der Schoot bij Commissaris Pauli in Noord-Brabant

Commissaris Remkes van Noord-Holland bij provinciewinnaar Jos van den Berg

Meer dan eens kwam ook de problematiek rond de Pick Up Points ter sprake. Het Vakcentrum is van mening dat e-commerce als detailhandel moet worden aangemerkt. Vaak is dat niet zo en gelden voor dit soort bedrijven heel andere regels. “Wij zijn niet tegen Pick Up Points”, stelt Vakcentrum-directeur Patricia Hoogstraaten, “maar als er ergens één moet komen, kijk dan of deze geen schade berokkent aan de sociale leefomgeving middels het aantasten van het bestaansrecht van bestaande detailhandel. En verbindt zo’n Pick Up Point bij voorkeur aan een zelfstandige ondernemer die al

in de buurt gevestigd is en die de wensen en behoeften van een lokale markt goed kent.” Genoegen De ontmoeting bleek niet alleen voor de ondernemers een genoegen te zijn geweest. Veel cdK’s en burgemeesters lieten merken waarde te hechten aan de ontmoetingen. Het maakt hen bewust van de kansen die zelfstandigen bieden in hun gemeente of provincie. Uiteindelijk heeft iedereen, zo bleek maar weer, daarin dezelfde belangen.

Commissarissen slaan de spijker op de kop: “Winkelen is veel meer een maatschappelijke activiteit dan een economische activiteit”, Bert Pauli, provincie Noord-Brabant “Het is belangrijk dat ondernemers zich binnen een formule kunnen aanpassen aan regionale wensen en cultuur”, Johan Remkes, Noord-Holland

Provinciewinnaar Edward Koornneef bij Commissaris Franssen in Zuid-Holland

“Laatste voorzieningen zijn van wezenlijk belang. In mijn eigen woonomgeving hebben we met de omwonenden afgesproken onze buurtsuper bestaansrecht te geven door er zelf ook boodschappen te doen”, Clemens Cornielje, Gelderland “Zelfstandige ondernemers worden in bouwprojecten vaak beperkt door de regels die projectontwikkelaars en vastgoedbeleggers opleggen”, Theo Bovens, Limburg


Super Supermarkt Keurmerk

8

Hoe verkoop je duurzaamheid? Op welke manier kunnen uw duurzame inspanningen leiden tot een grotere klanttevredenheid en meer loyale klanten, ofwel (hoe) verkoopt duurzaamheid? Kitty Koelemeijer, hoogleraar aan de Nyenrode Business Universiteit, boog zich over deze vraag en kwam tot de conclusie dat ondernemers klanten het beste kunnen benaderen in het ‘ik en nu’ en niet in het ‘wij/zij en later’. Tijdens de door het Vakcentrum georganiseerde workshop Duurzaam Ondernemerschap werd de deelnemer door Kitty Koelemeijer meegevoerd in een wetenschappelijk betoog over marketing en duurzaamheid. Naast hoogleraar is zij tevens gewaardeerd lid van de Raad van Advies van Stichting SSK. Inzicht Professor Koelemeijer heeft een heel nieuw inzicht gegeven in de relatie tussen uw investeringen

in duurzaamheid en in de relatie met uw klant. De consument in de huidige maatschappij is meer bezig met het ‘ik en nu’ dan met het ‘wij/zij en later’. Om duurzaamheid dichter bij te brengen is het daarom waardevol om acties meer naar het nu te brengen en de persoonlijke relevantie te benadrukken. In de

Nieuwe SSK-gecertificeerden Onderstaande ondernemers hebben in de afgelopen periode het Super Supermarkt Keurmerk ontvangen:

Albert Heijn van der Poel in ’s-Gravendeel C1000 Kamphuis in Dalfsen Jumbo Bommelerwaard in Gameren Jumbo Phicoop in Sevenum Jumbo Portage in Zaltbommel Plus Verhoeven in Rotterdam Het Vakcentrum feliciteert de ondernemers en medewerkers van harte met deze prestatie! Bent u ook een koploper op het gebied van duurzaam ondernemen? En heeft u nog geen keurmerk in uw supermarkt hangen? Schrijf u dan nú in voor het SSK! Ga naar www.supersupermarkt.nl voor de deelnamevoorwaarden en het inschrijfformulier. Daar vindt u ook een overzicht van alle SSK-supermarkten.

winkelcontext kan uw klant een duurzame winkelomgeving ervaren als een gemakkelijke manier om (indirect) zelf iets duurzaams te doen, het duurzame gedrag wordt als het ware uitbesteed. Koelemeijer waarschuwt ervoor te veel morele druk op te leggen bij klanten (“eigenlijk zou u…”), dit kan leiden tot een onplezierige winkelbeleving. Goede ideeën Deelnemers kwamen tijdens de workshop ook zelf met goede ideeën. Een daarvan was Plus ondernemer Guido van Dijck uit Venray: “De plaatsing van zonnepanelen op het dak kunt u ‘verkopen’ richting de klant, door in de winkel een gratis oplaadstation voor mobieltjes en elektrische fietsen aan te bieden. Op indirecte wijze draagt de klant zo bij aan een beter milieu”.


Nieuws uit de branches

Vakbeurs Foodspecialiteiten 2013 flink groter Hal 1 van Expo Houten, de locatie van de Vakbeurs Foodspecialiteiten, wordt tussen mei en augustus uitgebreid met 1800 m2. Dit betekent dat bezoekers van de beurs straks nóg meer leveranciers kunnen ontmoeten. De Vakbeurs Foodspecialiteiten zal ook dit jaar worden bevolkt door grote Nederlandse en buitenlandse kaasleveranciers, noten- en zuidvruchtenimpor-

teurs, delicatessenleveranciers, wijnhandelaren en leveranciers op het gebied van koffie, thee, wild, gevogelte, oliën e.d. Ook leveranciers van bedrijfskleding, koelvitrines, kassa’s, weegapparatuur, verpakkingsmaterialen en geschenkartikelen zullen aanwezig zijn. Op basis van de huidige aanmeldingen kunnen we verder concluderen dat een groot aantal landen met hun producten verte-

genwoordigd zal zijn. Een bezoek aan de Vakbeurs Foodspecialiteiten is dan ook zeker de moeite waard. Noteer 1 en 2 oktober alvast in uw agenda. De beurs is beide dagen open van 13.00 tot 22.00 uur.

Nieuwe certificering kaas- en delicatessenwinkels van start!

Het bestuur van de Stichting Kaasen Delicatessenwinkels Nederland (KDWN) heeft besloten de certificering van de kaas- en delicatessenzaken in Nederland per 2013 op een andere wijze uit te gaan voeren.

Als onafhankelijke instantie wil de Stichting KDWN op basis van objectieve en transparante criteria foodspeciaalzaken controleren. Bedrijven die aan de vooraf bekende normen en criteria voldoen, krijgen na controle een officieel certificaat. Beoordelingscriteria De ondernemers die een certificaat krijgen, hebben bewezen over voldoende vakkennis te beschikken, aan de gestelde normen m.b.t. hygiëne (HACCP) te voldoen, orde en netheid binnen hun zaak in orde te hebben en hun bedrijf op een maatschappelijk verantwoorde wijze te runnen. Zij zijn in staat om met hun personeel de consument op een juiste wijze voor te lichten en bewuste keuzes te laten maken. De criteria voor de beoordeling van de bedrijven zijn in een bestuursvergadering van de Stichting KDWN vastgesteld en daarna voorgelegd aan een aantal oud-juryleden, sponsors en prominenten uit de branche. De

nieuwe certificering biedt de ondernemer meer mogelijkheden om zich in zijn omgeving en marktomstandigheden te onderscheiden. Vanaf mei zijn de criteria op een formulier aan te vragen. Tevens staan ze als download op de website van de Stichting KDWN (www.foodspecialiteitenwinkels.nl).

Self-audit vragenlijst Er is bewust gekozen voor een self-audit vragenlijst, zodat de ondernemer zelf zijn bedrijf kan controleren, maar ook aan de hand van de controlelijst zijn personeel kan instrueren. Bovendien biedt de checklist een handvat om de bedrijfsvoering te beoordelen en daar waar gewenst aan te passen. Elke ondernemer met een foodspecialiteitenwinkel kan zelf de lijst invullen en opsturen naar de Stichting KDWN. Binnen drie maanden neemt een onafhankelijke controleur van de stichting ter plekke de lijst met de ondernemer door. Certificaat Als de winkel na controle aan alle eisen voldoet, ontvangt de ondernemer een kwaliteitscertificaat. Ook wordt de winkel opgenomen op de lijst van gecertificeerde foodspecialiteitenwinkels op de

site en in advertenties van de Stichting KDWN. Bovendien mag de ondernemer een jaar het certificeringslogo vermelden op al zijn correspondentie en kan hij diverse promotiematerialen bestellen. Als extra service wordt bij de checklist met minimumeisen voor certificering een checklist toegevoegd waarmee de ondernemer zijn bedrijf zelf kan beoordelen en waar mogelijk verbeteren. Doelstelling certificering Doelstelling van de certficering is verbetering van de kwaliteit en continuïteit van foodspeciaalzaken. De Stichting KDWN is ervan overtuigd met deze impuls een grote bijdrage te leveren aan deze doelstelling. Kosten Deelname aan de certificering kost jaarlijks € 250. Vakcentrumleden ontvangen € 100 korting en betalen slechts € 150 per jaar.

9


10

Minder verzuim, meer interventies

ZorgPortaal

Terugblik op 2012 Het gemiddelde verzuimpercentage binnen het Vakcentrum ZorgPortaal over 2012 is 2,52 procent. Een lichte daling ten opzichte van 2011, toen het gemiddelde verzuimpercentage nog 2,72 procent bedroeg. De daling is deels te danken aan de werkwijze van Vakcentrum ZorgPortaal. Maar ook de economische recessie speelt een rol. In tijden van crisis is er minder verzuim. Dezelfde trend zien we terug in de landelijke verzuimcijfers. Het landelijke percentage daalde van 4,2 procent in 2011 naar 4,0 procent in 2012 (bron CBS). Structurele (verzuim)problemen Hoewel het gemiddelde verzuimpercentage licht is gedaald, bleef een aantal categorieën binnen Vakcentrum ZorgPortaal voor structurele (verzuim)problemen zorgen. Deze categorieën veranderen niet en verdienen daardoor blijvende aandacht. Voorbeelden zijn: uitval door klachten van botten, spieren, pezen of gewrichten, het verzuim in de categorie 51–55 jaar en ontgroening en vergrijzing van het personeelsbestand.

Attentie

Psychische klachten Landelijk stijgt het verzuim door psychische klachten. Deze trend zagen we in 2011 ook bij Vakcentrum ZorgPortaal. Daarom hebben alle casemanagers in 2012

de training ‘De zin en onzin van psychische klachten’ doorlopen. Hierdoor zijn ze beter in staat om verzuim ten gevolge van psychische klachten te herkennen en de begeleiding adequaat op te pakken. In 2012 is het aantal meldingen ten gevolge van psychische klachten gelijk gebleven. De gemiddelde duur dat een werknemer ziek was ten gevolge van psychische klachten is echter afgenomen van 56 dagen in 2011 naar 45 dagen in 2012. Stijging inzet bedrijfsarts en interventies Hoewel er aan de ene kant een daling van het verzuim zichtbaar is, zien we tegelijkertijd dat er meer gebruik wordt gemaakt van de bedrijfsarts (+20%) en dat er meer interventies (+50%) worden ingezet. Vooral arbeidsdeskundig onderzoek, bemiddeling naar ander werk (spoor 2) en mediation

Kantoor Vakcentrum gesloten Op vrijdag 10 mei, de dag na Hemelvaart, is het kantoor van het Vakcentrum gesloten. Dringende boodschappen kunt u natuurlijk inspreken op onze telefoonbeantwoorder of mailen naar info@vakcentrum.nl. Wij bellen u dan zo spoedig mogelijk terug.

zijn interventies die vaker zijn ingezet in 2012. Het UWV voert namelijk vanaf 2012 een strenger beleid met betrekking tot reintegratie inspanningen van de werkgevers. Na één jaar ziekte moet er beoordeeld worden of een zieke medewerker nog kan terugkeren in het eigen werk. De mogelijkheden worden door een arbeidsdeskundige in kaart gebracht. Verder wordt vaker een mediator ingeschakeld. ZorgPortaal gecertificeerd In 2012 heeft Vakcentrum ZorgPortaal er hard aan gewerkt om haar positie als kenniscentrum op het gebied van verzuimbegeleiding verder uit te bouwen. Zo is begin 2012 een traject opgestart om Vakcentrum ZorgPortaal te certificeren als arbodienst. In oktober is dit traject succesvol afgerond. Vakcentrum ZorgPortaal is nu een gecertificeerde arbodienst conform RCA 2008 en NEN-ISO 9001. Vooruitblik Vanzelfsprekend blijft Vakcentrum ZorgPortaal hard werken om haar dienstverlening nóg beter af te stemmen op uw dagelijkse praktijk. Heeft u ideeën, tips of vragen? Dan horen wij die graag! Vakcentrum ZorgPortaal is bereikbaar op telefoonnummer (0348) 41 97 71.


11

Interactief

Poll ‘Koninginnedag’ De voorlopig laatste Koninginnedag staat voor de deur. Voor veel ondernemers een reden om flink uit te pakken. In NieuwsPortaal vroegen wij u: “Pakt u ongeacht de actie van de formule met Koninginnedag extra uit?” De resultaten laten zien dat velen van u deze dag inderdaad niet zomaar voorbij laat gaan. Een groot deel van de stemmers (36%) geeft aan zelf flink uit te pakken, ongeacht de formuleactie. Een even groot deel geeft

• Ik pak ongeacht de formule-actie extra uit 36% • Ik zou wel willen, maar daar heb ik momenteel de middelen niet voor 0% • Ik ben tevreden over de actie van de organisatie, daar laat ik het bij 36% • Weet ik nog niet, dat bepaal ik kort van tevoren 9% • Ik wacht nog op leuke actie van leveranciers 18% echter aan tevreden te zijn met de actie vanuit de organisatie. Allen een feestelijke dag gewenst!

LeerPortaal

Controles op ‘drogistcertificaten’ onterecht Ten onrechte wordt nog wel eens de indruk gewekt dat er aan diploma’s (Assistent) Drogist een ‘houdbaarheids’-datum verbonden is. Dat is dus niet zo. Laat u als ondernemer niets op de mouw spelden door zogenaamde controleurs. Een diploma, verstrekt door Drogisterijcollege of Pharmacon, is levenslang geldig.

Even het geheugen opfrissen: in 2007 is de wet op de geneesmiddelen aangepast. Met de erkenning van Drogisterijcollege als exameninstituut werd de verkoop van zelfzorggeneesmiddelen aantrekkelijker voor supermarkten. Op de lijst van (UAD) zelfzorggeneesmiddelen staan louter producten die door en door getest zijn en veilig zijn verklaard (mits de consument de middelen gebruikt zoals voorgeschreven). Daarom staan in de wet eisen ten aanzien van de verkoop (voorlichting) van de middelen. De wet zegt hierover dat con-

sumenten te allen tijde geadviseerd moeten kunnen worden door een aanwezige drogist of assistent-drogist. Maar niet meer dan dat. Dus wanneer een van beiden aanwezig is in de winkel, wordt voldaan aan de wet. Over zogenaamde drogistenwaarborgcertificaten zegt de wet niets. Dus eenmaal een diploma op zak, bent u als ondernemer klaar. Nergens in de wet wordt ver-

plicht tot geaccrediteerde nascholing voor drogisten of assistent-drogisten. Nascholing is niet verplicht. Overigens is nascholing wel sterk aan te bevelen, ter bevordering van de advieskwaliteit, de wijze ‘hoe’ is aan u. Daarnaast hebben sommige commerciële organisaties certificering als verplichting opgelegd aan hun franchisenemers. Maar dat is een ander verhaal.


12

Op de winkelvloer

Reportage

Zonnepanelen? Voor niets gaat de zon op! Ieder dag opnieuw gaat, letterlijk, de zon voor niets op. Een enorme bron van energie die voor het grijpen is. Zelfstandige ondernemers doen hiermee in toenemende mate hun voordeel, net zoals Suzanne den Boer van Coop uit Rossum. “Het is goed voor het milieu, maar vooral ook voor het besparen van kosten.” Inmiddels staan de zonnepanelen ruim een jaar op het dak van de Coop. Binnen 7 tot 9 jaar moeten ze zich terugverdiend hebben. “Dat moet ook niet veel langer zijn. Een terugverdientijd van 10 jaar vind ik toch wel maximaal.” De terugverdientijd heeft natuurlijk alles te maken met de kracht van de zon. In het oosten van het land ligt de gemiddelde kWH/m2 (kilowattuur per vierkante meter) op 980, aan de kust kan dit oplopen tot 1070.

geen eigendom is van Den Boer, was het plaatsen van de panelen geen probleem. “Uiteraard hebben we het even gevraagd bij de organisatie, die toestemming kregen we gelijk.”

Den Boer vindt het inmiddels de gewoonste zaak van de wereld dat de panelen op het dak staan. “Het is wel eens jammer dat je de dingen vergeet die je goed doet. Van klanten en collega’s krijgen we alleen maar positieve reacties. We hebben ook de nodige aandacht gehad in de lokale media.” En dat levert natuurlijk ook weer het een en ander op. “We zijn trots op ons initiatief en vertellen er graag over. In onze regio zijn we de enigen met zonnepanelen. Dat biedt dus extra onderscheidend vermogen.” Voor de installatie heeft Den Boer gekozen voor een lokale installateur. “Die kennen we en vertrouwen we. De cijfertjes met opbrengsten, voordelen en kosten zijn best ingewikkeld. Je moet dan vertrouwen hebben in je partners.” Hoewel het pand

Doen of niet? Nieuwe ontwikkelingen maken zonnepanelen steeds geavanceerder. Er komen steeds betere systemen op de markt, tegen steeds lagere kosten. Is het niet verstandig om nog even te wachten met investeren? Een vraag die eigenlijk voor alle investeringen met een lange terugverdientijd geldt. En ondernemers die pakweg vijftien jaar geleden investeerden in zonnepanelen, maken nu winst op die investering. Verouderd systeem of niet. Daar komt bij dat er op dit moment een overschot aan zonnepanelen op de markt is. Daardoor zijn ze relatief laag geprijsd. Een paneel kost nu ongeveer € 240 per stuk en de prijs voor een omvormer – die het paneel aan het energienet koppelt – bedraagt gemiddeld € 195.

Aanbod Vakcentrum Het Vakcentrum draagt duurzaamheid een warm hart toe. Daarom heeft zij een speciaal begeleidingstraject opgezet voor al haar leden. In dit traject worden ondernemers begeleid bij het beoordelen van offertes en het doen van subsidieaanvragen (EIA, MIA, KIA). Ook wordt een opbrengstberekening gemaakt, zodat duidelijk wordt binnen welke termijn de investering is terugverdiend. Voor het begeleidingstraject wordt aan supermarkten een eenmalig bedrag van € 160 gevraagd, voor speciaalzaken is dit bedrag € 120.

Rekenmodel uit de praktijk • Supermarkt 1500 m2: • 690 zonnepanelen • jaaropbrengst van 147.000 kWh (conservatieve schatting) • Totale investering circa €242.000 • Terugverdientijd tussen de 8 en 18 jaar.

VakcentrumNieuws 4 2013  

Vakcentrum nieuws

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you