Page 1

2 maart 2013 29 ste jaargang

02

nr.

Nieuws

Provinciewinnaars 2 ZO Z Award 2013-2014 De beste zelfstandige ondernemers op een rij P3 Vernieuwde certificering voor speciaalzaken P9


Verder in deze editie

Inhoudsopgave

Pagina 3 Actueel Provinciewinnaars ZO2Z Award bekend Pagina 5 Achter de schermen Werkkostenregeling Strafbaarstelling jongeren Alcoholverkoop naar 18 jaar Tabaksproducten Richtlijn Uitspraak acquisitiefraudezaak Afschaffing statiegeld Pagina 6 Vakcentrum Bedrijfsadvies Gouden bergen Pagina 7 Vraag uit de praktijk Feestdagen Pagina 8 Super Supermarkt Keurmerk Rekenvoorbeeld milieulijst Nieuwe SSK-gecertificeerden Pagina 9 Nieuws uit de branches Vernieuwde certificering Pagina 10 Vakcentrum ZorgPortaal WOZ-Scan Pagina 11 Interactief Poll tabak Twitteraars gevolgd Pagina 12

Op de winkelvloer

Omgekeerde wereld Daar sta je dan bij je ingeslagen autoruit en een net niet gestolen navigatiesysteem. De politie wijst mij op de mogelijkheid van internetaangifte en belooft te komen indien er duidelijke camerabeelden zijn. Binnen 15 minuten bel ik hen opnieuw, trots met 2 cd’tjes met beelden. Ter beschikking gesteld door een zeer betrokken horecaondernemer, tevens eigenaar van de parkeergarage. Vertrouwend op de eerder gedane toezegging bel ik weer met de politie. Helaas, terugtrekkende bewegingen in overvloed. De politie kan er toch niets mee doen, de officier van justitie moet dat eerst goedvinden, de beelden komen van een ondernemer die geen belang heeft. Hoezo geen belang, ik ben toch zijn klant, hij heeft toch geïnvesteerd in beveiliging? Binnen 30 minuten na de het inslaan van mijn achterruit had de verkeerspolitie in Nederland precies kunnen weten in welke donkere Volkswagen Golf criminelen rondrijden om andere auto’s te molesteren. Nee dat is niet gewenst, je mag niet zomaar mensen verdenken en beschuldigen. De politie vraagt mij vervolgens ook nog hoe ik eigenlijk aan hun directe telefoonnummer kwam, nou ja....

Opinie

2

Mijlpaal

Alcoholverkoop

Vakcentrum feliciteert... Jackeline Groenewegen en medewerkers met de opening van hun nieuwe Jumbo supermarkt op woensdag 13 februari jl. in Rotterdam.

Colofon

Mathieu Velu en medewerkers met de opening van hun nieuwe Jumbo supermarkt op woensdag 13 februari jl. in Amsterdam.

Redactie: Blekerijlaan 1 3447 GR Woerden T (0348) 41 97 71 F (0348) 42 18 01 E info@vakcentrum.nl I www.vakcentrum.nl Druk:

Weevers Grafimedia

Vorden

Rogier Leopold, Diederik van Gelder en medewerkers met de opening van hun delicatessenwinkel op donderdag 14 februari jl. in Amsterdam. Lennart van den Houten en medewerkers met de opening van hun CoopCompact op zaterdag 23 februari jl. in Melissant. John en Arina van Vuuren en medewerkers met de opening van hun nieuwe Albert Heijn op woensdag 27 februari jl. in Werkendam.

Wat wel mag is supermarkten beschuldigen van het voorschotelen van onjuist geëtiketteerde producten aan de consumenten. Hoezo schuldig? Ze zijn het slachtoffer van voedselfraudes in derde landen en van falende controles aldaar. Gelukkig hebben we steun gevonden in het Europees Parlement. Esther de Lange heeft de Commissaris opgeroepen om nu daadwerkelijk op te treden, de witte vlekken in controles weg te nemen. Ik hoop dat ze daarin slaagt. Misschien is dat het begin van de omgekeerde wereld.

mr. Patricia E.H. Hoogstraaten, RAE directeur


3

Beste zelfstandige ondernemers op een rij

Actueel

Provinciewinnaars ZO2Z Award De provinciewinnaars van de ZO2Z Award zijn bekendgemaakt. De gelukkige winnaars zijn stuk voor stuk ondernemers die als voorbeeld gelden voor de supermarktbranche. Ze zijn succesvol in hun marktgebied en onderscheiden zich door een duidelijke visie op de toekomst, trendsettend en hun aandacht voor klanten en personeel. Zij mogen zich de komende twee jaar de beste zelfstandige ondernemers in foodretail noemen. ZO2Z is de tweejaarlijkse wedstrijd onder zelfstandige supermarktondernemers. Ondernemen is een vak. Een vak dat niet uitsluitend in de schoolbanken geleerd kan worden. De inzet van ondernemers in Nederland is van essentieel belang voor onze economie. De ZO2Z Award staat bekend als een pittige wedstrijd. Met de ZO²Z Award 2013 wil de brancheorganisatie het Vakcentrum aan Nederland laten zien welke zelfstandige topsupermarktondernemers Nederland rijk is. Spannende eerste ronde De deelnemende supermarktondernemers zijn beoordeeld op ondernemerschap, marketing,

vernieuwing, bedrijfseconomisch rendement, klant- en medewerkerstevredenheid, en sociaalmaatschappelijke betrokkenheid. Het onderzoek is uitgevoerd door EIM Stratus. Zij hebben onderzocht op welke manier de ondernemer leiding geeft, op welke wijze hij inspeelt op de concurrentie, hoe hij omgaat met nieuwe trends en inzichten en hoe hij een bijdrage levert aan maatschappelijke projecten. Deze bevindingen werden aangevuld met de resultaten van een grootschalig digitaal klanttevredenheidsonderzoek en een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Tot slot van de eerste ronde zijn de deelnemers beoordeeld door een A-merk fabrikant en een bank.

provincie

ondernemer

plaats

formule

FRIESLAND

Hendrik Rosier

Anjum

Coop

DRENTE

Doede Simonides

Vledder

Coop

OVERIJSSEL

Niek en Tijn Leussink

Goor

Jumbo

FLEVOLAND

Marcel van Ommen

Almere

Plus

GELDERLAND

Casper Heine

Eerbeek

Jumbo

UTRECHT

Arjan Konincks

Utrecht

Albert Heijn

NOORD-HOLLAND

Jos van den Berg

Uithoorn

Albert Heijn

ZUID-HOLLAND

Edward Koornneef

Naaldwijk

Albert Heijn

ZEELAND

Koen Harlaar

Kapelle

C1000

NOORD-BRABANT LIMBURG

Rean van der Schoot Geert Benders

Andel Venlo

Spar Plus

in Groningen is geen provinciewinnaar gekozen

Actieve, betrokken ondernemers Uiteraard scoorden de provinciale winnaars op de meeste onderdelen bijzonder hoog. Ze hebben een duidelijk plan voor de toekomst en hechten veel waarde aan de mening van hun klanten en medewerkers. Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat de ondernemers die veel aandacht besteden aan investeren en innoveren dit met klinkende munt krijgen terugbetaald. Daarnaast blijken de best presterende supermarkten meestal bedrijven te zijn die sterk gericht zijn op hun omgeving. Het zijn ondernemers die overleg voeren met de buurt, lokale activiteiten sponsoren en maatregelen nemen om bijvoorbeeld overlast voor de buurt te beperken. Actief en betrokken ondernemerschap loont, dat is een duidelijke uitkomst van de strijd om de ZO2Z Award! Bekendmaking winnaar ZO2Z Award 2013 op 28 mei Dag van het Vakcentrum De provinciewinnaars zullen de komende periode nog diverse malen worden beoordeeld. Eind april worden de drie genomineerde ondernemers bekendgemaakt die zullen strijden om de landelijke titel. Op 28 mei, tijdens de Dag van het Vakcentrum, wordt de winnaar van 2013 gepresenteerd.


Achter de schermen

Het Vakcentrum heeft vertegenwoordigers in tal van raden en besturen, zowel op nationaal als Europees niveau. Zij houden zich onder meer bezig met de volgende onderwerpen.

N

20

AF

IE

13

UW

16-minner. Dat is de reden dat iedere jongere onder de 20 die alcohol of tabak koopt zijn legitimatiebewijs moet laten zien. N

Het Vakcentrum staat zijn leden met raad en daad bij. Ook door belangenbehartiging op beleidsniveau. Het Vakcentrum volgt beleidsontwikkelingen op de voet en probeert deze, waar mogelijk, te sturen. Een blik achter de schermen van uw brancheorganisatie.

VA

Beleidszaken

4

Jij mag het niet bij je hebben. Wij mogen het niet aan jou verkopen. Legitimeren? Ja natuurlijk! In de supermarkt is iedereen onder de 20 jaar verplicht een legitimatiebewijs te laten zien bij de aankoop van alcohol.

Waarom?

Jongeren onder de 16 krijgen een boete als ze alcohol bij zich hebben en wij als we het verkopen aan jongeren onder de 16 jaar! Omdat het lastig in te schatten is of iemand 16 jaar is, hebben

Uitstel invoering werkkostenregeling een feit? Er lijkt zich een kamermeerderheid af te tekenen voor uitstel van de invoering van de werkkostenregeling. Eind deze maand zal dat duidelijk zijn. Zoals bekend pakt met name voor de detailhandel de nieuwe regeling ongunstig uit. In veel gevallen wordt de vrije ruimte van 1,5% van de loonsom overschreden. Is die ruimte overschreden dan betaalt de werkgever een belastingheffing van 80%.

Flyeractie Strafbaarstelling jongeren Begin januari is de levensmiddelenbranche begonnen met een grootscheepse campagne om een nieuw artikel in de Dranken Horecawet breed bekend te maken. Vanaf 1 januari 2013 zijn jongeren onder de 16 die alcohol bij zich hebben strafbaar. De branche heeft samen met VWS een flyer ontwikkeld waarin niet alleen wordt gecommuniceerd dat jongeren strafbaar zijn, maar dat ook de winkels strafbaar zijn als zij alcohol verkopen aan een

12-jarige comadrinkers hiermee opgelost) en de capaciteit van de gemeenten om de wet te handhaven. De extra inspanningen die de verstrekkers zullen moeten doen worden erkend, maar volgens de beantwoorders is het een kwestie van tijd; wanneer de verstrekkers strikt de nieuwe leeftijdsgrens naleven zal deze snel ingeburgerd zijn.

supermarkten afgesproken dat klanten tot 20 jaar verplicht een legitimatiebewijs moeten laten zien bij de aankoop van alcohol.

Meer weten over de legitimatieplicht?

www.noggeen20.nl

ALCOHOL EN TABAK KOPEN:

NOG GEEN 20 JAAR ? LAAT JE LEGITIMATIE ZIEN!

WIJ VERKOPEN GEEN ALCOHOL EN TABAK AAN KLANTEN JONGER DAN 16.

Deze flyer is mede mogelijk gemaakt door www.wijn.nl en het Platform Verkoop Alcoholhoudende dranken voor Thuisgebruik (PVAD)

Deze boodschap is massaal in de winkels verspreid (zo’n 5 miljoen in totaal). Ook zijn er ketens die de boodschap nog eens extra communiceren door middel van winkelposters. Het is nu aan de gemeenten om ook daadwerkelijk 16-minners in de kraag te vatten die alcohol bij zich hebben, zodat de maatregel preventief gaat werken.

Alcoholverkoop naar 18 jaar Het wetsvoorstel van CDA, CU, SGP en PvdA waarin voorgesteld wordt de leeftijd voor het verstrekken van lichtalcoholische drank te verhogen naar 18 is inmiddels in behandeling in de Tweede Kamer. Er heeft een eerste vragenronde plaatsgevonden waarvan de antwoorden onlangs gepubliceerd zijn. Er zijn kritische vragen gesteld over de strafbaarstelling (waarvoor de leeftijd ook opgetrokken zal worden naar 18 jaar), over de noodzaak om de leeftijd naar 18 jaar te verhogen, het effect ervan (wordt bijvoorbeeld het probleem van

Opvallend is dat de oplossing voor het probleem met drankketen voor een deel op het bord van de detailhandel geschoven wordt. Volgens de initiatiefnemers zijn hokken en keten volledig afhankelijk van bevoorrading door de detailhandel. Als zij beter op leeftijd controleren, kunnen drankketen minder makkelijk bevoorraad worden.

Aanpassing van de Tabaksproducten Richtlijn In Brussel werkt men aan de aanpassing van de Tabaksproducten Richtlijn om het roken (met name onder jongeren) te ontmoedigen. De conceptrichtlijn bevat voorschriften over de productie, presentatie en verkoop van tabak. Volgens het voorstel wordt de huidige richtlijn op een aantal punten ingrijpend herzien. Het gaat met name om:

• Etikettering en verpakking: op alle verpakkingen van sigaretten en shagtabak moet een gecombineerde gezondheidswaarschuwing bestaande uit


5 een afbeelding en een tekst zijn aangebracht die 75% van de voor- en de achterkant van de verpakking moet beslaan en geen verkoopbevorderende uitingen mag bevatten. • Ingrediënten: er wordt een elektronisch formaat voor informatieverstrekking over ingrediënten en emissies ingevoerd. Het voorstel behelst een verbod op sigaretten, shagtabak en rookloze tabak met kenmerkende aroma’s alsmede een verbod op producten met verhoogde toxiciteit en verslavendheid. Het voorstel zal nu in behandeling worden genomen door het Europees Parlement en de Raad van Ministers. De Europese Commissie hoopt dat de nieuwe wetgeving in 2014 zal worden goedgekeurd. De regels kunnen dan vanaf 2015-2016 in iedere EU-lidstaat in werking treden. De staatssecretaris heeft in principe zijn steun uitgesproken voor de doelstellingen van de richtlijn. Maar voordat hij over het voorstel in Brussel in debat gaat, wil de Tweede Kamer een debat met hem om overeenstemming te bereiken over het standpunt dat Nederland in de Europese discussie kan hanteren.

Uitspraak acquisitiefraudezaak De uitspraak in de rechtszaak die is aangespannen tegen Holland Internet Group en Telefoongids.com is naar tevredenheid. De rechtbank onderschrijft dat acquisitiefraude een ernstig probleem is dat ondernemers grote schade toebrengt en dus hard moet worden aangepakt. De ondernemer die in deze zaak ‘meeliep’, is in het gelijk gesteld; Telefoongids. com heeft zich in dit geval inder-

daad schuldig gemaakt aan een oneerlijke handelspraktijk. Telefoongids.com kan volgens de rechter niet voldoende bewijzen dat het de ondernemer niet heeft misleid. Zo is op de geluidsopname van het ‘verificatiegesprek’ waar Telefoongids.com altijd mee schermt, nauwelijks hoorbaar dat de kosten €150 per maand bedragen. Dat het om een contractduur van 36 maanden en een totaalbedrag van €5.400 gaat, wordt in dat gesprek in het geheel niet vermeld. De rechter is daarom van mening dat de ondernemer het slachtoffer is geworden van een oneerlijke handelspraktijk en haalt een streep door de vordering van Telefoongids.com. Deze uitspraak is baanbrekend, omdat dit betekent dat ondernemers individueel dus wel een beroep kunnen doen op bescherming via de Wet op de Oneerlijke Handelspraktijken. Ondernemers die op dezelfde wijze zijn benaderd door Telefoongids.com of gelijksoortige bureaus, kunnen in hun verweer naar de jurisprudentie in deze zaak verwijzen. De rechter verwijst naar de wetgever om ondernemers in het algemeen beter te beschermen tegen acquisitiefraude. Consumenten worden beschermd door de Wet op de Oneerlijke Handelspraktijken. Het mkb pleit voor eenzelfde bescherming tegen misleidende advertentieverkopers als consumenten, door de wet ook voor hen van toepassing te laten verklaren. Dat zou betekenen dat gedupeerde bedrijven veel sterker komen te staan, omdat de bewijslast dan bij de andere partij ligt. Heeft u ook te maken met acquisitiefraude? Wij vernemen uw ervaringen graag via reactie@vakcentrum.nl.

Afschaffing statiegeld De statiegeldverplichting op grote PET-flessen wordt begin 2015 afgeschaft. Op verzoek van de Tweede Kamer is wel besloten om in 2014 een ijkmoment in te bouwen, om na te gaan of het bedrijfsleven de afgesproken doelen heeft gerealiseerd. Deze aanvullende zogenoemde prestatiegaranties borgen dat het verpakkende bedrijfsleven haar deel van het akkoord uitgevoerd heeft op het moment dat statiegeld door hen afgeschaft wordt.

Eén van de prestatiegaranties is dat het verpakkend bedrijfsleven in overleg met gemeenten een inzamelbak (plastic heroes) bij alle supermarkten in Nederland plaatst. Deze verantwoordelijkheid ligt bij Kunststof Hergebruik BV (Plastic Heroes), waar namens handel en industrie Alfred Levi van Albert Heijn en John Brands van Coca Cola in de Raad van Commissarissen zitting hebben. Alle gemeenten zijn inmiddels aangeschreven met het verzoek in de directe nabijheid van een supermarkt een bak te (laten) plaatsen op hun eigen gemeentelijke grond en onder hun eigen gemeentelijke beheer.


Vakcentrum Bedrijfsadvies

6

Gouden bergen Vakcentrum Bedrijfsadvies staat u met raad en daad terzijde bij problemen die u dagelijks tegenkomt in de bedrijfsvoering. Het is voor u immers onmogelijk om specialist op elk werkterrein te zijn. Daarom biedt het Vakcentrum onafhankelijk, deskundig en betaalbaar advies, op onder meer bedrijfseconomisch, juridisch en fiscaal gebied. In deze rubriek leest u voorbeelden uit de praktijk. Stel, u bent bedrijfsleider in een supermarkt en loopt al lang rond met het plan om zelfstandig supermarktondernemer te worden. Omdat vestigingspunten nu eenmaal niet voor het oprapen liggen en al helemaal niet “vrij” kunnen worden verkregen, meldt u zich bij een commerciële organisatie/ franchisegever van uw keuze. U heeft zich al enige tijd verdiept in de formule die bij u past en u wilt nu in aanmerking komen voor een winkel. U voert een aantal gesprekken en in het gunstigste geval wordt u zwaar op de proef gesteld of u aan alle eisen voldoet. Dat klinkt wellicht vreemd maar wanneer u niet aan het ondernemersprofiel voldoet dat past bij het zelfstandig (supermarkt)ondernemerschap en bij de formule die u wilt gaan doen (bijvoorbeeld een grote of kleine supermarkt) kunt u er beter ook niet aan beginnen. Wij maken helaas nog steeds mee (gelukkig minder dan voorheen) dat een organisatie blijer is met het feit dat ze iemand hebben gevonden die eigen geld heeft om in het aan te kopen bedrijf te investeren, dan dat ze zich af vragen of hij/zij de capaciteiten heeft om het te kunnen. Maar dat is toch korte termijn visie, hoor ik u denken. Dat klopt. Soms is de korte termijn belangrijker omdat men bijvoorbeeld geen filialen wil exploiteren en de huidige ondernemer op het punt staat afscheid van de winkel te gaan nemen. Vervolgens komt u wanneer alles

nog steeds positief verloopt in het stadium: projectplan beoordeling. Dit gaat niet om beoordeling of de cijfers allemaal goed zijn uitgerekend, maar het begint feitelijk al met de haalbaarheid van de omzet die is geprognosticeerd. Ligt er een Vestigingsplaatsonderzoek (VPO) aan ten grondslag en wie heeft dat opgesteld. Vaak is het VPO gemaakt door een afdeling van dezelfde franchisegever of door een bureau dat veel VPO opdrachten krijgt van deze franchisegever (wiens brood men eet ….). Het hoeven niet altijd “foute” onderzoeken te zijn maar over het algemeen hebben ze een zeer optimistische inslag. Wanneer u straks in werkelijkheid 5 tot 10% omzet te kort komt, kan het verschil met het verwachte bedrijfsresultaat uit het projectplan zomaar één tot enkele duizenden euro’s per week zijn, afhankelijk van de hoogte van de omzet. Dan heeft u aan het eind van de termijn die is begroot in het projectplan (meestal 10 jaar) wel het zelfde bedrag aan vermogen opgebouwd, maar dan negatief…… Los van omzet is controle op loonkosten altijd zeer noodzakelijk. In 98% van de gevallen gaat het om overname van een bestaande winkel en MOET u dus als koper al het personeel overnemen. Ook oproepkrachten die doorgaans een

vast aantal uren op vaste tijden werken, horen daar bij, ook als ze geen (oproep- of nul uren) contract hebben. Hier wordt nog al eens aan voorbij gegaan. Maar kijk ook eens naar de huurprijs, past die bij de kwaliteit van het vestigingspunt (vierkante meterprijs) en/of bij de hoogte van de (te verwachten) omzet. Of bijvoorbeeld de bruto winstmarge. Vaak houdt men in het projectplan geen rekening met het feit dat de derving bij deze winkel hoger ligt dan normaal, bijvoorbeeld omdat de winkel te groot is voor de omzet die wordt gerealiseerd of dat er nogal wat onbetaalde goederen langs de kassa’s gaat. En zo bestaat de lijst met controlepunten wel uit tien of meer belangrijke items. Wij merken dat wanneer een aspirant ondernemer een winkel heeft overgenomen zonder zich daarbij onafhankelijk te laten adviseren, hij/zij meestal al binnen een jaar zich bij ons meldt omdat er een groot financieel probleem is ontstaan. Zorg dat uw bedrijfsleider dit niet over komt en laat dit artikel lezen. Nog beter is als zij aspirant lid worden van het Vakcentrum. Dan kunnen zij tegen sterk gereduceerde tarieven gebruik maken van de advisering door de adviseurs van Vakcentrum Bedrijfsadvies. (0348) 41 97 71.


7

Vraag & Antwoord

Uit de praktijk Als ondernemer heeft u vast wel eens een bedrijfseconomische, juridische of andere vraag waar u zelf niet uitkomt. Gelukkig kunt u dan contact opnemen met de adviseurs van het Vakcentrum. Zij zitten er speciaal voor u en kennen de wet- en regelgeving tot in de puntjes. In deze vaste rubriek leest u het antwoord op een veelgestelde praktijkvraag.

Vraag Hoe zit het met de toeslagen voor de feestdagen?

Antwoord In verband met de komende feestdagen zoals Pasen (31 maart en 1 april), Koninginnedag (30 april), Bevrijdingsdag (5 mei), Hemelvaart 9 mei en Pinksteren 19 en 20 mei worden hieronder de regels omtrent winkelopenstelling en salarisbetaling aangegeven. CAO Volgens de cao zijn Pasen, Hemelvaartsdag, beide Pinksterdagen, Bevrijdingsdag in lustrumjaren (dit jaar niet) en Koninginnedag feestdagen. Op feestdagen kunnen medewerkers niet worden verplicht te werken, tenzij bijzondere omstandigheden dat noodzakelijk maken. Onder bijzondere omstandigheden wordt niet verstaan de openstelling van de winkel. Wel bijvoorbeeld een gesprongen waterleiding waardoor schadebeperkende en opruimwerkzaamheden nodig zijn. Bij Hemelvaartsdag bestaat in geen geval een verplichting tot werken. Winkeltijdenwet Voor de twee nationale feestdagen, namelijk Koninginnedag en Bevrijdingsdag in lustrumjaren geldt geen openingsverbod. Be-

vrijdingsdag in “gewone� jaren is overigens geen feestdag. Per gemeente kan voor een aantal dagen per jaar vrijstelling worden verleend van het hiervoor beschreven openingsverbod. Informeer dus goed bij de eigen gemeente. Komt de winkel in aanmerking voor de vrijstelling en is de winkel open, houd er dan rekening mee dat de cao bepaalt dat boven het normaal geldende weekloon voor ieder gewerkt uur het uurloon wordt betaald, vermeerderd met een toeslag van 100%. Wat betekent dit concreet voor de werkgevers in de volgende situaties? A. De werknemer werkt niet op de betreffende feestdag en heeft op die dag geen vaste vrije dag. Indien de werknemer normaal gesproken op de betreffende dag waarop de feestdag valt werkt, maar nu niet omdat het een feestdag is, krijgt hij zijn normale loon uitbetaald; zonder toeslag. B. De werknemer werkt niet op de betreffende feestdag en heeft op die dag wel een vaste vrije dag. De werknemer krijgt zijn normale weekloon uitbetaald; zonder toeslag. De betreffende feestdag wordt niet gecompenseerd. Het maakt voor deze werknemer met betrekking tot het loon niets uit dat het een feestdag is. C. De werknemer werkt wel op de betreffende feestdag en heeft op die dag geen vaste vrije dag. De werknemer heeft recht op het loon waar hij normaal gesproken op die dag recht zou hebben PLUS het uurloon voor ieder gewerkt uur op die feestdag PLUS een toeslag van 100% over ieder gewerkt uur op die dag.

D. De werknemer werkt wel op de betreffende feestdag en heeft op die dag wel een vaste vrije dag. De werknemer heeft recht op het uurloon voor ieder gewerkt uur op die feestdag PLUS een toeslag van 100% over ieder gewerkt uur op die dag. E. De werknemer werkt wel op de betreffende feestdag en er is sprake van artikel 8 lid 2 sub b van de cao. Als de werknemer normaal gesproken niet werkt op de dag waarop de betreffende feestdag valt, maar in de periode van 12 weken voorafgaand aan die feestdag, tenminste 6 keer ingeroosterd is geweest op de dag waarop de feestdag valt, heeft de werknemer recht op het loon over het aantal uur dat gemiddeld op de betreffende dagen in de afgelopen 12 weken is gewerkt PLUS het uurloon voor ieder gewerkt uur op die feestdag PLUS een toeslag van 100% over ieder gewerkt uur op die dag. F. De werknemer werkt niet op de betreffende feestdag en er is sprake van artikel 8 lid 2 sub b van de cao. Als de werknemer normaal gesproken niet werkt op de dag waarop de betreffende feestdag valt, maar in de periode van 12 weken voorafgaand aan die feestdag, tenminste 6 keer ingeroosterd is geweest op de dag waarop de feestdag valt, heeft de werknemer recht op het loon over het aantal uur dat gemiddelde op de betreffende dagen in de afgelopen 12 weken is gewerkt. Bovenstaande toeslagenregeling geldt voor iedere werknemer, dus ook voor oproepkrachten en hulpkrachten.


8

Fiscaal voordeel bij duurzame investeringen

Super Supermarkt Keurmerk

Rekenvoorbeeld Milieulijst Met ingang van 2013 staat het Super Supermarkt Keurmerk op de Milieulijst onder code B1149. Dit betekent dat ondernemers die het SSK keurmerk hebben behaald of willen gaan behalen, in aanmerking komen voor fiscale aftrek bij duurzame investeringen via de MIA en Vamil-regeling. Stel, u koopt een bedrijfsmiddel dat voldoet aan een omschrijving op de Milieulijst. De letter voor de betreffende code op de Milieulijst is B en het aanschafbedrag is € 50.000 met een afschrijvingstermijn van vijf jaar. De restwaarde na vijf jaren is nihil. U kunt zowel van de MIA als de Vamil-regeling gebruik maken. Het aftrekpercentage is 13,5%

MIA \Vamil 2013 Brochure en Milieulijst >> Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal

want in de bedrijfsmiddelcode staat een B. De MIA regeling is een extra aftrek van de winst en bedraagt 13,5% van € 50.000, dat is € 6.750. Bij de ‘normale’

Nieuwe SSK-gecertificeerden Onderstaande ondernemers hebben in de afgelopen periode het Super Supermarkt Keurmerk ontvangen:

Albert Heijn Koornneef Naaldwijk in Naaldwijk Albert Heijn Zwetsloot in Bennebroek Kingsalmarkt in Amstelveen Dagwinkel Vreeswijk in Nieuwegein Jumbo Brielle in Brielle Plus Fischer in Klazienaveen Plus Klein in Ermelo Plus Leusink in Haaksbergen Plus van Ommen in Almere Plus Quaedvlieg in Brunssum Plus Slingerland in Rockanje Het Vakcentrum feliciteert de ondernemers en medewerkers van harte met deze prestatie! Bent u ook een koploper op het gebied van duurzaam ondernemen? En heeft u nog geen keurmerk in uw supermarkt hangen? Schrijf u dan nú in voor het SSK! Ga naar www.supersupermarkt.nl voor de deelnamevoorwaarden en het inschrijfformulier. Daar vindt u ook een overzicht van alle SSK-supermarkten.

afschrijving kunt u gedurende vijf jaren elk jaar € 10.000 aftrekken van uw fiscale winst. Omdat op het bedrijfsmiddel ook de Vamil-regeling van toepassing is, dit betreft een versnelde afschrijving, kunt u 75% van het geïnvesteerd bedrag reeds in het eerste jaar afschrijven.

1 | MIA\Vamil 2013 | Brochure en Milieulijst

naar inhoud

U kunt dan het eerste jaar € 37.500 (dankzij de Vamil) + € 6.750 (dankzij de MIA) = € 44.250 ten laste van uw fiscale winst brengen. In de volgende jaren valt er dan nog maar 25% (€ 12.500) af te schrijven. Meer informatie Lees meer over de Milieulijst op www.vakcentrum.nl/milieu.


Nieuws uit de branches

Certificering Kaas- en Delicatessenwinkels vernieuwd Het bestuur van de Stichting Kaasen Delicatessenwinkels Nederland (KDWN) heeft besloten de certificering van de Kaas- en Delicatessenzaken in Nederland op een andere wijze uit te gaan voeren. Als onafhankelijke instantie wil de Stichting KDWN op basis van objectieve en transparante criteria foodspeciaalzaken controleren. Bedrijven die aan de vooraf bekende normen en criteria voldoen krijgen een officieel certificaat. De ondernemers die een certificaat krijgen hebben bewezen over voldoende vakkennis te beschikken, aan de gestelde normen met betrekking tot hygiëne (HACCP) te voldoen, orde en netheid binnen hun zaak in orde te hebben en hun bedrijf op een maatschappelijk verantwoorde wijze te runnen. Zij zijn in staat om met hun personeel de consument op een juiste wijze voor te lichten en bewuste keuzes te laten maken bij hun aankopen. De criteria voor de beoordeling van de bedrijven zullen op zo

kort mogelijke termijn worden vastgesteld en getoetst. Daarna zullen deze op een formulier en als download op de website van de stichting KDWN www.kdwn.nl worden gepubliceerd. Wij verwachten de criteria voor 1 mei te kunnen publiceren. Elke ondernemer met een foodspecialiteitenwinkel kan vervolgens zelf de lijst invullen en, als hij/zij wil worden gecertificeerd, opsturen naar de stichting KDWN. Binnen 3 maanden zal vervolgens een controleur van de stichting

ter plekke de lijst met de ondernemer komen doornemen. Als de ondernemer na controle aan alle eisen voldoet ontvangt hij/zij een kwaliteitscertificaat en wordt hij opgenomen op de lijst van gecertificeerde foodspecialiteitenwinkels op de website en in advertenties van de stichting KDWN (afgelopen jaren onder andere in Lekker).

Super Supermarkt Keurmerk

Heeft u de oplossing al?

Sinaasappelschillen Van verschillende kanten horen we dat ondernemers op zoek zijn naar een goede manier om de vele kilo’s sinaasappelschillen die door het gebruik van persapparatuur gegenereerd worden, duurzaam te (laten) verwerken. Wat zijn uw ervaringen, do’s en dont’s? Mail ze naar info@stichtingssk.nl.

9


Vakcentrum ZorgPortaal

10

Hoe houd ik mijn oudere werknemer vitaal?

Vakcentrum ZorgPortaal is hét loket voor zaken als ziekteverzuim, Arbowetgeving en WIA. Omdat Vakcentrum ZorgPortaal zich specifiek richt op ondernemers in de levensmiddelenbranche, kunnen zij u van gericht advies voorzien. In VakcentrumNieuws aandacht voor de oudere medewerkers. Nederland vergrijst en ontgroent. Dat betekent dat u de komende jaren meer oudere en minder jongere werknemers in dienst heeft. Maar ook moeten de oudere werknemers langer doorwerken. Misschien kunnen zij het werk dat ze nu doen later niet meer (helemaal) uitvoeren. Uit onderzoek blijkt dat oudere werknemers langer ziek zijn dan hun jongere collega’s. Zeker als het werk lichaamlijk zwaar is of als zij de motivatie verliezen en het werk als zinloos wordt ervaren. Het is dus belangrijk dat uw oudere werknemer gezond aan het werk kan blijven. Investeer in de vitaliteit van uw

werknemer. Want vitale werknemers zitten beter in hun vel, zorgen voor een hogere productiteit, minder verzuim en zijn beter inzetbaar. Maak daarom vitaliteit en gezondheid bespreekbaar, bijvoorbeeld tijdens het funtioneringsgesprek of ga aan de slag met de PAGO. Bij een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) wordt bekeken of er gezondheidsproblemen zijn of te verwachten

zijn als gevolg van werkomstandigheden. De bedrijfsarts voert het uit. Het is geen algemeen gezondheidsonderzoek. Het doel van een PAGO is om eventuele risico’s van werk tegen te gaan en dus uitval te voorkomen en de productiviteit te verhogen. Meer weten? Neem dan contact op met het Vakcentrum via telefoon (0348) 41 97 71.

WOZ-scan

WOZ-scan via Vakcentrum Heeft u uw WOZ-beschikking al ontvangen? In veel dorpen en steden is de WOZ-waarde van winkelpanden te hoog vastgesteld. De WOZ-waarde bepaalt niet alleen de hoogte van de Onroerendezaakbelasting (OZB), maar ook van de gemeentebelastingen zoals riool- en reinigingsheffing. Het is daarom zeker de moeite om na te gaan of uw WOZ-waarde niet te hoog is, én indien dit het geval is bezwaar te maken. Doe daarom mee met de WOZ-scan via Vakcentrum.

Hoe werkt het? Meld u aan via reactie@vakcentrum.nl. Na aanmelding ontvangt u meer informatie. Vakcentrum werkt in deze actie samen met een partner die bewezen succesvol is in het aanvechten van WOZ-beschikkingen. Geïnventariseerd wordt welke andere partijen in uw regio bezwaar maken en welke methode hiervoor in uw gemeente het meest aantrekkelijk is. De bezwaarprocedure wordt voor u in gang gezet. Bij succesvolle bijstelling wordt de helft van de besparing op de

aanslag OZB in rekening gebracht ter vergoeding van de kosten. Meedoen is eenvoudig en op basis van ‘no cure no pay’.


11

Interactief

Poll Tabaksverkoop Met ingang van 1 januari 2013 zijn de accijnstarieven van sigaretten en shag verhoogd. De accijns op een pakje sigaretten is gemiddeld met 35 cent omhoog gegaan, de accijns op een pakje shag met 60 cent. In NieuwsPortaal vroegen wij u: Hebben deze hogere accijnstarieven effect op de verkoop van tabak in uw winkel?

Sinds de prijsstijging van 1 januari is de verkoop van tabak in mijn winkel: • • • • •

fors gestegen 0% gestegen 0% gelijk gebleven 33% enigszins gedaald 17% sterk gedaald 50%

Twitteraars gevolgd


12

Op de winkelvloer

Reportage

Technische hulpmiddelen bij de naleving van de leeftijdsgrenzen De naleving van de leeftijdsgrenzen heeft de aandacht. Nu de gemeente een grotere rol hebben gekregen in de naleving van de Drank- en Horecawet lijkt de naleving nog meer aandacht te krijgen dan voorheen. De levensmiddelenbranche zoekt continue naar manieren om op verantwoorde wijze alcohol te verkopen aan jongeren. Ondernemers besteden veel tijd en aandacht aan training en instructie van personeel, het intensief betrekken van managers en/of leidinggevenden en het zoeken naar hulpmiddelen om de leeftijdscontrole te vergemakkelijken. De branche kijkt serieus naar diverse systemen. We zien dat de naleving van de leeftijdsgrenzen steeds beter wordt door de aandacht van de branche. Beletsels bij met name de meer geavanceerde hulpmiddelen lijken te liggen op het vlak van gewenning van de consument en de (te) hoge kosten. Lastige discussies met klanten kunnen in sommige gevallen wel worden ondervangen.

koper onder de 16, dan gaat er een rood lampje branden op de ID-checker. Is de koper 16 jaar of ouder dan brandt er een groen lampje. Albert Heijn ondernemer Machiel Pranger uit Sliedrecht werkt met een pilot ID-checker.

Welke bekende hulpmiddelen betreden nu de markt?

“Het werkt eenvoudig: als het lampje rood gaat branden mag er geen alcohol worden verkocht. Bij ons komt er dan een medewerker bij om het gesprek in goede orde te laten verlopen. Wel wil ik er aan toevoegen dat de ID-checker slechts een preventief hulpmiddel is.”

Werking ID-checker De ID-checker is een soort reader die een geboortedatum op een leeftijdsbewijs kan lezen en om kan zetten in een leeftijd. De procedure met de ID-checker is als volgt: jongeren worden tot 20 jaar om hun legitimatie gevraagd op het moment dat zij alcohol kopen. Het ID-bewijs wordt gescand met de ID-checker. De ID-checker berekent vervolgens op basis van de geboortedatum op het IDbewijs hoe oud de koper is. Is de

Werking ageviewer De ageviewer is een systeem met een camera waarmee de leeftijd van de koper van alcohol op afstand wordt gecontroleerd. Het werkt als volgt: van ieder klant die alcohol koopt, wordt een camerabeeld overgeseind naar een controlecentrum (centraal in het land). In dit controlecentrum wordt de leeftijd ingeschat. Bestaat er twijfel of de koper een wettelijke leeftijd heeft om alcohol aan te mogen verkopen,

dan wordt de koper gevraagd om ook haar/zijn ID-bewijs aan de camera te tonen, zodat de leeftijd gecontroleerd kan worden. Het systeem is gekoppeld aan het kassasysteem, op het moment dat er alcohol wordt gescand kan er niet afgerekend worden zonder een akkoord (dat de koper oud genoeg is) uit het controlecentrum. Femke Klomp met een Spar in Heusden wijst op de lange gewenningsperiode bij de klant. “Uiteindelijk voorkomt het wel discussies tussen de klant en de caissière”.

VakcentrumNieuws 2 2013  

Provinciewinnaars ZO2Z Award bekend, Achter de schermen, Vakcentrum Bedrijfsadvies Gouden bergen, Vraag uit de praktijk Feestdagen, SSK Reke...