Page 3

Column Joop Goossens

Finales Een finale is de laatste van een reeks wedstrijden, maar ook een speciale gebeurtenis aan het einde van een evenement of tijdperk. Deze maand hebben we ze allebei. We hebben de ontknoping van de Landelijke Competities, de verkiezing van de Beste Foodspecialiteitenwinkel van Nederland 2015 en de Joop Goossens Beste Kaasspeciaalzaak van Nederland 2015. Maar ook het einde van het voorzitterschap van Wim Maassen van den Brink. Aan beide finales wordt in dit nummer uitgebreid aandacht besteed.

INHOUD 5 11

Wim danken we voor zijn jarenlange inzet als voorzitter van het Vakcentrum, Kaas en Delicatessen, enerzijds zijn rol in het Hoofdbestuur van het Vakcentrum namens die winkels, anderzijds als voorzitter van de Stichting KDWN, waarvan de activiteiten onder zijn voorzitterschap flink zijn gegroeid. Wim is als bestuurder blijven kijken naar innovatie, zowel in activiteiten als in bestuurlijk denken. Als David (vertegenwoordiger van de (veelal kleinere) foodspecialiteitenwinkels) bleef hij hameren op de mogelijkheden die er zijn ten opzichte van Goliath (de grotere ketens). Wij zijn hem bijzonder dankbaar voor zijn inzet en het overdragen van zijn visie. Wij zullen ons blijven inzetten voor promotie van de kwaliteit en het onderscheidend vermogen van de foodspecialiteitenwinkels.

‘Wat u kunt leren van De Efteling’ In de landelijke competities hebben vanaf 6 januari per categorie een vakgenoot, een collega-ondernemer uit de supermarktbranche en een consumentenjury alle 34 deelnemers bezocht en beoordeeld. Op 5 februari zijn de finalisten bekendgemaakt. Zij zijn bezocht door de vorige winnaars van de categorie, een collega-versondernemer met SVOachtergrond en een andere consumentenjury. Deze zullen onafhankelijk van elkaar een oordeel geven. De bekendmaking van de winnaars vindt plaats op het Branche-Event op maandag 16 maart 2015 in De Efteling. Leden van Vakcentrum, Kaas en Delicatessen, sponsors en hun relaties en relaties van de Stichting KDWN hebben een uitnodiging voor dit Event gekregen. We rekenen op aanwezigheid van ruim 350 ondernemers, die getuige zullen zijn van de uitreiking van de trofeeën voor ‘De Beste Kaasspeciaalzaak van Nederland 2015’ en ‘De Beste Foodspecialiteitenwinkel van Nederland 2015’ door Danny de Munk, die ook een optreden zal verzorgen. Daarnaast zal Frans Goenee, Concept- en Inspiratiemanager van De Efteling, zijn visie geven op het thema ‘Van project-denken naar conceptdenken’ en wat u hier in uw winkel mee kunt doen: leren van De Efteling. Kortom: u maakt kennis met de beste winkels van Nederland, u ontmoet collega’s, u doet inspiratie op en u kunt ontspannen! Ik wens u veel leesplezier en ik hoop u te mogen begroeten op 16 maart in De Efteling!

Kaas & Delicatessen Journaal Certificering

Vooruitgang én aandachtspunten

12

Breider Hoogeveen

16

Wim Maassen van den Brink

18

De Mèkkerstee

22

Benchmark

24

Branche-Event

26

Finalisten 1

31

Finalisten 2

37

Franchise-organisaties

39

Vakcentrum Informatie

Investeren in assortiment

Afscheid van de voorzitter

Zorgboerderij maakt topkaas

Verbeterpunten ontdekken

Voor wie wordt het een sprookje?

De beste kaasspeciaalzaken

De beste foodspecialiteitenwinkels

Koetshuysch Kaas en C’estbon

Colofon Lekkernijver, vakblad voor ondernemers in foodspecialiteiten is een uitgave van de Stichting Kaas- en Delicatessenwinkels Nederland, behorend tot het Vakcentrum. Blekerijlaan 1, 3447 GR Woerden T F E I

0348 419 771 0348 421 801 kdwn@vakcentrum.nl www.kdwn.nl

Advertenties PSH Media Sales Suzanne Weijl T 0314 355 836 F 0314 355 643 E suzanne@pshmediasales.nl Vormgeving Weevers, Zutphen

Hoofdredactie Joop Goossens, Stichting KDWN

Druk Weevers, Vorden

Redactie en productie Blad in Bedrijf Fruitlaan 1, 6515 CA Nijmegen T 06 55 77 24 92 E redactie@lekkernijver.nl

© 2015. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag in enige vorm of op enigerlei wijze worden vermenigvuldigd of vastgelegd zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Uitgever, redactie en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld, maar kunnen niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Uitgever en auteurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen op grond van deze informatie.

Medewerkers aan dit nummer: Joop Goossens, Tineke van der Haven, Leo Koomen, Henk Oosterhuis, Hans Steenbergen, Huber van der Weegen

Lekkernijver nr. 54

-3

Lekkernijver 54  
Lekkernijver 54  
Advertisement