Page 1


2


3


Voorwoord 2009 is een jaar van uitersten. Nederland verkeert in een zware recessie. Het CNV zet in op werkgelegenheid, met onder andere de deeltijd-ww en een plan voor duurzame investeringen. En het CNV heeft oog voor de lange termijn. In een lastige maatschappelijke discussie over de AOW-verhoging neemt het CNV ook verantwoordelijkheid voor nieuwe generaties. Het CNV praat met zijn leden over de AOW en gaat vervolgens in gesprek met kabinet en werkgevers. Maar het is in 2009 ook feest: het CNV bestaat 100 jaar. En dat feest moet – ondanks de economische crisis – gevierd worden. Want wij zijn trots op ons CNV: een vereniging met idealen. Al honderd jaar zet het CNV zich in voor de rechten van werknemers. In 2009 laten we onze idealen zien met zeven projecten. We trappen af in Arnhem, waar het ooit begon, en sluiten af met een feestweek in Utrecht, waar nu ons hoofdkantoor is gevestigd. Samen met Koningin Beatrix herdenken we de oprichting en de oprichters. Met onze vrijwilligers vieren we feest, want zij dragen het CNV. Feest met ons mee en laat je inspireren door de verhalen. Dank aan alle vrijwilligers, leden en medewerkers.

Bert van Boggelen CNV Vakcentrale voorzitter a.i.

4


Paarsgloeiend Leden en niet-leden wisten het CNV te vinden in 2009. De economische crisis was voelbaar: de eerste drie maanden van het jaar kwamen er twee keer zoveel telefoontjes binnen als een jaar eerder. Bellers waren met name bezorgd over de gevolgen van een mogelijk ontslag. Voor niet-leden was dit ook een belangrijke reden om lid te worden van het CNV. In de tweede helft van het jaar vielen daadwerkelijk de ontslagen. Sociaaljuridisch medewerkers van CNV Info hadden het een stuk drukker dan een jaar eerder.

Tring tring! Telefoongesprekken bij CNV Info: 2008: 89.246 2009: 154.094 Kwesties voor sociaaljuridisch medewerkers: 2008: 13.997 2009: 17.840

5


Veiliger, gezonder, plezieriger Al 100 jaar hecht het CNV vanuit de christelijk-sociale traditie aan de persoonlijke verantwoordelijkheid van mensen om hun bijdrage te leveren aan de samenleving waarin ze leven. Het CNV wil mensen hierin ondersteunen, op weg helpen en richting geven. Dat doen we door te lobbyen in Den Haag, door afspraken te maken met werkgevers en door werknemers individueel te helpen. Op de werkvloer zie je ook hoe collega’s elkaar motiveren en ondersteunen. Op die manier heeft het CNV in de afgelopen 100 jaar het werken in Nederland veiliger, gezonder en plezieriger gemaakt.

6


7


AOW naar 67 jaar. Maar hoe? Het verhogen van de AOW-leeftijd is geen

uitvoerig met zijn leden. De tweede

directe oplossing voor de crisis. Maar wel

helft van 2009 roert het CNV zich in de

een maatregel die ervoor kan zorgen dat

SER en richting kabinet en politieke

er ook in de toekomst voldoende geld is

partijen. Kernpunt van het CNV: mensen

voor sociale voorzieningen. De komende

die nu langs de kant staan moeten de

dertig jaar zijn er namelijk steeds minder

kans krijgen om te werken. Zes van

werkende mensen ten opzichte van het

de tien mensen tussen 60 en 65 jaar

aantal gepensioneerden. Niets doen

moeten betaald werk hebben. Verhoging

betekent voor jongere generaties een

AOW-leeftijd is pas de laatste optie. De

groot probleem. Het CNV bespreekt in

belangrijkste beslismomenten op een rij.

de eerste helft van 2009 dit onderwerp

CNV Jongeren: motie ‘langer doorwerken’.

Vakcentrales: Kabinet, investeer 7 mld euro duurzaam in werkgelegenheid.

CNV leden: 80% vindt verhoging AOW-leeftijd bespreekbaar.

Sociaal Akkoord: AOW-leeftijd omhoog of alternatief via SER.

Regeling deeltijd-WW om vakkrachten te behouden

voor bedrijven die lijden onder de crisis.

Ledenenquête en bijeenkomsten over de AOW.

8

09-02-09

17-02-09

20-02-09

25-03-09

01-04-09

CNV: inzet SER

29-04-09

10-06-09


Maximale bedrag voor deeltijd-WW is bereikt. CNV dringt aan op een strengere toets om misbruik van de regeling te voorkomen.

Voorzetting regeling deeltijd-WW.

Alternatief CNV, FNV en MHP: flexibele AOW met keuzevrijheid.

SER-overleg mislukt.

Het CNV wil niet samenwerken met politicus Wilders.

Manifestaties in Rotterdam, Assen,

Deventer en Eindhoven.

Minister Donner stuurt zijn notitie

over zware beroepen naar de Kamer. Het CNV ziet hier helemaal niets in.

23-06-09

20-07-09

29-09-09

30-09-09

10-10-09

21-11-09

23-12-09

9


Aan Tafel De afgelopen eeuw zijn veel dingen veranderd, mede door de vakbond. Denk aan de veertig-urige werkweek, het minimumloon, verlofregelingen en de oudedagsvoorziening. Veranderingen die soms voor onmogelijk waren gehouden. Veranderingen die er zonder verbeelding en idealen niet waren gekomen. In de zomermaanden van 2009 ging het CNV dineren met werknemers uit verschillende sectoren om de verbeelding op de werkvloer te prikkelen. Geen overbodige luxe in deze tijd van cijfers, meetbaarheid en bureaucratie. In het project Aan Tafel was het uitgangspunt de gelijkenis ‘de arbeiders in de wijngaard’. Aan Tafel leverde bijzondere gesprekken op met onderwijzers, verpleegkundigen, dierentuinmedewerkers, buschauffeurs, zakelijk dienstverleners en medewerkers uit de sociale werkplaats. Enkele van hun verhalen zijn gebundeld in een speciale uitgave. Bekende Nederlanders geven daarbij hun kijk op het verhaal van werknemers. De bundel werd gepresenteerd op 15 november bij de start van de 100 jaar CNV week.

Het CNV staat van oudsher voor een rechtvaardige beloning van werknemers. Maar een beloning is meer dan geld alleen. 10


‘Een boekhouding waar je U tegen zegt’ ,,Ik heb altijd

Ik werk hard; ik draai ploegendiensten

geleerd dat

in een ketelhuis. We zijn doeners. We

je voorzichtig

hebben wel voor meerdere problemen

moet zijn met

gestaan, maar we zijn positief ingesteld.

belastingzaken.

Het CNV heeft ons netjes geholpen. In

Maar dit jaar

2010 zal ik meteen het CNV vragen om

zaten we in zak

hulp bij mijn belastingaangifte. Dit jaar

en as’’, vertelt

komt alles goed.’’

Harry Sweep (59) uit Brabant.

CNV Belastingservice Ruim 1000 CNV-vrijwilligers vullen bijna

Na een fout van een accountantskantoor

33000 aangifteformulieren in voor leden.

kreeg de familie Sweep een belastingaanslag van 30.000 euro. CNV Belastingservice en Rechtshulp schoten ‘fantastisch’ te hulp. ,,Wij hebben een boekhouding waar je U tegen zegt. Voor onze gehandicapte

CNV Rechtshulp CNV Rechtshulp start 3888 nieuwe dossiers en sluit 5640 lopende dossiers. Meer dan 32.000 keer worden leden geholpen met een telefonisch advies.

dochter krijgen we allerlei vormen van budgetten voor zorg en aanpassingen in het huis. In feite is onze dochter (29) de werkgeefster van mijn vrouw. Juist daarom hebben we een accountantskantoor ingeschakeld. Maar daar heeft men allemaal fouten gemaakt en wij moesten in één keer 30.000 euro betalen in 2009. Ik kan je zeggen, wij doen ons uiterste best voor onze dochter maar met zo’n belastingaanslag vlieg je tegen het plafond. Door bemiddeling van CNV belastingservice en CNV rechtshulp mochten we de aanslag gespreid betalen. En we kregen zelfs nog wat geld terug.

‘Medemensen helpen’ Wim Koskamp (69) werkt al twintig jaar als vrijwilliger voor het CNV, onder andere voor de belastingservice. Hij werd in 2009 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. ,,Ik had dit helemaal niet verwacht. Ik doe dit werk vanuit de overtuiging om medemensen te helpen. Het geeft mij een tevreden gevoel dat mensen mijn werk waarderen.’’

11


Werk en Privé in balans Een goede combinatie van werk en privé

Wat blijkt:

is belangrijk.Voor jezelf, maar ook voor

• Zo’n negentig procent van de

de werkgever. Niet alleen is het voor jezelf prettig om alles goed geregeld te hebben, als jij beter in je vel zit omdat

deelnemers gaf aan dat ze werk en privé heel goed kunnen combineren. • Ruim 10 procent scoorde een (dikke)

thuis alles netjes geregeld is, ben je op

onvoldoende en is ontevreden over het

je werk productiever. Het CNV stond

gebrek aan mogelijkheden om werk en

op de Jonge Gezinnenbeurs in Utrecht

privé situatie op elkaar af te stemmen.

waar duizend deelnemers – vooral jonge moeders – de Balanstest invulden met

Wil je zelf laten weten in hoeverre jouw

als beloning een CNV badeendje.

werkgever meewerkt aan een goede werk en privé balans? Of hoe je collega’s daar over denken? Ga dan naar www.baanscore.nl en beoordeel je baas.

Leven is meer dan alleen maar werk. Mensen dragen ook zorg voor elkaar. Die zorg moet mogelijk zijn in combinatie met een betaalde baan. Het CNV maakt zich daar sterk voor.

12


‘Mijn vertrouwenspersoon zet me weer op de rails’ Froukje Snijders

Ik werk in een aardewerkfabriek, ik

(53) werd –

beschilder goudsplateel. Ik ben trots

nadat zij in de

op mijn werk, maar er is een conflict

ziektewet was

dat niet wordt opgelost. Inmiddels krijg

beland - op

ik wat thuiswerk om te re-integreren.

aanraden van

Maar er ligt nog steeds geen plan van

haar arts lid van

aanpak. Het is een zware periode en

het CNV. ,,Er

het zal nog wel even duren. Ik hoop op

was het nodige

erkenning van mijn goede inzet en dat

misgegaan

de schade beperkt blijft. Ik ben mijn CNV

tussen

vertrouwenspersoon heel dankbaar.

werknemer en werkgever’’, zegt CNV

Door het CNV voel ik me gesteund en

Vertrouwenspersoon Hans Janssen

ben ik gemotiveerd om de draad weer op

die haar bijstaat in het doorlopen van

te pakken.’’

de nieuwe Poortwachterswet. Deze wet beschrijft de rechten en plichten van zowel werkgever als werknemer als deze laatste ziek is. ,,Het is niet in woorden uit te drukken hoe belangrijk zo’n vertrouwenspersoon is. Het CNV staat echt naast mij’’, zegt Snijders. ,,Anderhalf jaar geleden kwam ik in de ziektewet. Je verwacht een stukje erkenning van je werkgever; vanaf het

Hulp bij ziekte

begin heb ik de wet goed doorlopen.

Het systeem van wetgeving

Ik heb alles in een map bijgehouden.

bij ziekte, keuringen of herkeuringen

Maar de werkgever doet niks. De

brengt voor de meeste mensen

situatie drukt op mijn emotie, maar mijn

veel onzekerheid met zich mee.

vertrouwenspersoon zet me weer op de

Ruim 200 leden worden in 2009

rails. Hij helpt bij ‘ formeel denken’.

bijgestaan door vrijwilligers van

De wet is een mooi systeem, maar bij

het CNV bij (her-)keuringen voor

ons in het bedrijf werkt ie niet. Zelfs het

arbeidsongeschiktheid. Nieuw in 2009

UWV loopt tegen een dichte deur aan

zijn de vertrouwenspersonen die zich

bij mijn werkgever. Daarom is ook CNV

speciaal inzetten voor begeleiding bij

Rechtshulp met de zaak bezig.

ziekteverlof.

13


Aanpak jeugdwerkloosheid Op 5 maart roept het CNV minister Rouvoet op om jeugdwerkloosheid aan te pakken. Het CNV stelt de volgende maatregelen voor die niet veel geld hoeven te kosten: 1. Jongeren stimuleren om langer te studeren. Voor het VMBO en MBO zijn meer stageplekken essentieel. 2. Gemeenten moeten de overschotten

Het CNV gaat uit van de gelijkwaardigheid van mensen. Ieder mens telt mee. Het CNV wil belemmeringen in kansen in het werk opruimen en kansen vergroten, via politieke druk, cao’s en individuele belangenbehartiging.

op re-integratiebudgetten inzetten voor maatschappelijke werkstages en vernieuwingsprojecten. 3. Het kabinet moet vliegende teams inzetten die bedrijven, gemeenten, UWV en mobiliteitscentra wijzen op kansen voor jongeren. De Taskforce Jeugdwerkloosheid dient een herstart te maken. 4. Pas banen aan voor jongeren. ‘Jobcarving’ is een slimme manier om banen aan te passen aan de mogelijkheden van jongeren, ook voor WA-jongeren. Deeltijdbanen die aangevuld worden met een uitkering zijn ook een tussenoplossing.

14

Iedereen aan het werk De ambassadeurs van CNV Jongeren hebben een stevige missie in 2009: 100 banen vinden voor 100 wajongeren. De ambassadeurs hebben zelf een wajong-status en weten hoe moeilijk het kan zijn om met je beperking, een passende baan te vinden en te behouden. De eerste stap is gezet. 45 wajongeren hebben zich aangemeld voor het project en er zijn 117 banen gecreëerd bij onder andere Achmea, KPN, VNO-NCW en de Gemeente Utrecht. De eerste tien jongeren zijn al aan het werk.


‘Je weet dat je iets in je mars hebt’ Mark de Groot (38) maakt zich in 2009

hebt, maar je kan niet deelnemen aan de

als wajong-ambassadeur hard voor het

maatschappij. Door je beperking begin je

project ‘100 banen voor 100 wajongeren’.

met een achterstand. Voor mij geeft het

,,Er moet meer aandacht komen voor

voldoening om iets te kunnen betekenen

volwaardige deelname van wajongeren

voor mensen die nu niet verder komen

aan de maatschappij’’, zegt Mark.

met werk of studie. Ik kan hun verhalen

,,Een paar jaar geleden heb ik een half

goed volgen, ik heb in hetzelfde

jaar aan de kant gestaan. Ik heb een

schuitje gezeten. Mijn belangrijkste

groeiachterstand en een gehoorstoornis;

tip: wees open over je beperking. Laat

ik weet hoe moeilijk het kan zijn om werk

een toekomstig werkgever zien dat

te vinden als je een beperking hebt. De

je beperking er niet toe doet. Maak je

tijd dat je geen werk hebt, duurt al snel

talenten relevant.’’

te lang. Je weet dat je iets in je mars

Iedereen die wil werken, moet ook kunnen werken. Daarom maakt het CNV zich hard voor banen en begeleiding van jonggehandicapten. 15


16


17


‘Ik geef mijn droombaan niet op’ Mirella Plug (35) is een van de 10

Verder mocht ik een zeeleeuwentraining

winnaars van de grote Droombaanactie,

bijwonen, ik kreeg er zelfs een op schoot;

waar maar liefst 3700 mensen zich voor

een ervaring om nooit te vergeten!

aanmelden. In het dagelijks leven werkt

Ik mocht de giraffen en zebra’s een

Mirella in de kinderopvang, maar nu ging

tussendoortje geven en kijken bij het

zij een dag aan de slag als dierverzorger

leeuwen voeren. Aan het eind van de

in Artis. ,,Als kind ging ik al het liefste naar een dierentuin. Die liefde is nooit overgegaan. Voor mij is het een ultieme combinatie om bij te kunnen dragen aan dierenwelzijn, te werken aan fokprogramma’s voor bedreigde diersoorten, bezoekers een geweldige dag te laten

dag heb ik een vogelspin op mijn hand

beleven en te werken

gehad; ik had nooit verwacht dat ik dat

aan educatie.”

zou durven. Ik ben al een paar jaar bezig om van mijn

18

,,De droombaandag was geweldig. Ik

droombaan mijn echte baan te maken. Ik

werd als winnaar ontvangen met taart

begon als vrijwilliger in een dierenasiel,

en bloemen. Twee

heb daarna een thuisstudie honden- en

verzorgers van

kattenbesluit gedaan en drie weken

Artis namen me

in Florida gewerkt bij een opvang voor

de hele dag op

katachtigen. Nu werk ik als vrijwilliger

sleeptouw. Versierd

in Blijdorp. Natuurlijk solliciteer ik elk

met Atlasvlinders

jaar. Dit jaar was het bijna gelukt, maar

liep ik met een

ik had net te weinig ervaring. Ik geef

grote glimlach de

niet op! Door de droombaandag streef

vlindertuin in – zo

ik alleen maar harder naar een baan als

begon mijn dag.

dierverzorger.’’


In 2009 volgen zo’n 700 mensen een

samB a

cursus uit het reguliere scholingsprogramma van het CNV. Nog eens 565 mensen doen mee aan een

‘sam

en B

zogenoemde ‘maatwerk cursus’, zoals de grote Droombaan Coachingsdag.

eter

af’

hÈt M vaN agaZiNe De v aKB OveR We OND CNv RKtheM a’s

Top 5 droombanen Piloot

exclu

ariesief interview me Boom t van h sma u tot o isvrouw nd

Actrice Dierenarts Dolfijnentrainster Verloskundige

36

O

iN

erne

‘Ik zo u meer niet and ers wille n’

SamBA

PLe Je W

mer

Jan (

67

‘ik vo ): e te go l me e om t d h te zit uis ten’

Wat is ‘plezier in werk’ nu eigenlijk? Drijfveren en motivatie verschillen per persoon. Voor de een zijn het die leuke collega’s, een ander heeft van zijn hobby zijn werk

en ve r • Pim der: • Ge p je werk zond p op je lek • On w s • Win eerstaan toel ba je dr oom re muffi baan ns

gemaakt en weer een ander wil iets voor mensen betekenen of een prestatie neerzetten. Het

gloss

y.ind

d 1

CNV wil mensen aan het nadenken zetten over de waarde van hun werk. In het tijdschrift SamBA staan verhalen over werkplezier en praktische tips om dit zelf te realiseren;

1 25-0

8-20

09

16:4

6:18

www.cnv.nl/samba.

Werk is meer dan geld verdienen. Het CNV helpt werknemers om hun carrière een impuls of switch te geven. 19


Anders kijken naar werk

en doel heeft om

Samen met het Titus Brandsma

‘tot bestemming

Instituut zoekt het CNV naar de

te komen’. Als

zin en betekenis die mensen

ik een bijdrage

in hun werk vinden of zoeken.

mag leveren aan

In het onderzoek ‘Anders

de weerbaarheid

kijken naar werk’ is gekeken

en wendbaarheid

naar de drijfveren van werknemers op de

van mensen, ervaar ik dat

werkvloer.

als een groot

Werk roept belangrijke

voorrecht.’’

vragen op: zit ik op de juiste plek, gebruik ik mijn talenten

De droombaandag noemt René een

goed, zet ik me in voor iets waar ik

geweldige ervaring. ,,Ik heb veel mensen

echt voor ga? Uit het onderzoek blijkt

ontmoet die zoeken naar de weg om

dat werk een belangrijk onderdeel is

hun droombaan te realiseren. Maar

van onze persoonlijke zoektocht naar

wat is een droombaan? Ik heb op deze

waarheid. Het onderzoek laat zien hoe

dag ontdekt dat voor de meesten de

werknemers denken en praten over de

droombaan als sneeuw voor de zon

spiritualiteit van hun werk. In ‘Anders

verdwijnt zodra je een enorm geldbedrag

kijken naar werk’ staan veel voorbeelden

wint.’’

van de werkvloer en praktische tips. ‘Anders kijken naar werk’ is een uitgave van

Waarom hij anderen wil helpen hun

drukkerij Ten Have (ISBN 978 90 259 60612).

droombaan te bereiken? ,,Ik ervaar dit werk als een geschenk. Mijn

‘Werk is een groot feest’

plezier haal ik uit die blije gezichten

René van Leeuwen heeft zijn droombaan

en de ontwikkeling bij de ander. En de

gevonden. Hij werkt als Kabinetschef

samenwerking met de club van CNV

bij de politie en geeft als vrijwilliger

Opleiding&Training is toppie. Ik heb

trainingen en retraites voor leden van het

ervaren hoe je droombaan de baan is

CNV. ,,Ik hoop dat ik deze combinatie nog

waarin kernkwaliteiten tot hun recht

lang kan volhouden. Ik vind het geweldig

komen. En hoe meer kernkwaliteiten

om mensen te helpen op hun levenspad.

je in je werk kwijt kan, des te meer is

Hier raak ik ook de missie van het CNV:

werken één groot feest.’’

het geloof dat ieder mens als streven 20


Supercollega Goede collega’s bepalen (mede) het werkplezier. Daarom organiseert het CNV de Supercollega 2009 verkiezing. Ruim 1300 mensen nomineren hun favoriete collega en Nederland stemt massaal. Supercollega’s worden omschreven als: goede samenwerkpartners, sfeermakers op de werkvloer en mensen met oog voor collega’s. Een dikke voldoende! • Nederlanders beoordelen hun collega’s met een 7,5. • Nederlanders vinden zichzelf ook goede collega’s. Zij beoordelen zichzelf ook met een 7,5. • Meer dan de helft van de Nederlandse werknemers deelt persoonlijke geheimen met collega’s. • Vooral jongeren en vrouwen (66%) delen hun geheimen. • Meer dan vijftig procent van de Nederlanders is bevriend met een collega. • Gaat het slecht met de economie, dan worden collega’s belangrijker. 21


Groter dan Nederland De economische crisis treft niet alleen Nederland. Het CNV ondersteunt collega-vakbonden wereldwijd. We leren van elkaar hoe problemen op de arbeidsmarkt kunnen worden aangepakt én we zetten ons gezamenlijk in voor de strijd tegen armoede. Op 9 oktober

Minister Verhagen bij de officiële start van de CNV TeamTour: ,,De gevolgen van de financiële crisis laten zich wereldwijd voelen. Daarom is het goed dat het CNV ook in tijden van crisis over de grens kijkt.’’

wordt de CNV TeamTour gereden. Deelnemers aan dit sponsorevenement fietsten bijna 41 duizend euro bijeen voor vakbondsprojecten in ontwikkelingslanden. Minister Verhagen van Buitenlandse Zaken fietst als eerste een symbolisch rondje om het IJsselmeer. De opbrengst van de CNV TeamTour wordt verdeeld over vakbondsprojecten in Togo, Senegal, Indonesië en Venezuela. Adrien Akouete (algemeen secretaris van de vakbond CSTT in Togo) is blij met die steun: ,,Wij beginnen hiermee een project voor schoolverlaters die een eigen bedrijfje willen starten als kapper, kleermaker of monteur. Zij krijgen cursussen om een ondernemingsplan te maken en ze leren hoe ze hun bedrijf financieel gezond kunnen houden. Ik vind het mooi om te zien dat CNV’ers zich verbonden voelen met vakbondsmensen in Togo.’’

22

In de Week van het CNV wordt een internationaal vakbondscongres georganiseerd over de rol van vakbonden bij wereldwijde armoede-bestrijding. Op de foto: Adrien Akouete (met witte trui) te midden van vakbondscollega’s en een theatergroep die het congres met een humoristisch optreden opluisterden.


Adrien Akouete van de vakbond CSTT in Togo:,,Ik vind het mooi om te zien dat CNV’ers zich verbonden voelen met vakbondsmensen in Togo.’’

Philip van Teutem, een van de deelnemers aan de CNV TeamTour, ontvangt de cheque van bijna 41 duizend euro uit handen van Bert Boerman (loco-burgemeester Kampen) en CNV Voorzitter Bert van Boggelen.

23


‘Zonder vrijwilligers geen vakbond’ Vrijwilligers spelen een belangrijke

Maatschappelijk leiderschap vind ik

rol binnen het CNV. In 2009 waren

een te groot woord voor alle activiteiten

zo’n 1500 vrijwilligers actief voor

die door zoveel vrijwilligers op

de vakcentrale. De vrijwilligers

allerlei niveaus worden uitgevoerd.

helpen bij belastingzaken,

Maatschappelijke betrokkenheid is

geven trainingen, gaan mee op

misschien een beter woord. Dat je

arbeidsongeschiktheidskeuringen en

waardering krijgt en je stem wordt

organiseren feestjes voor jubilerende

gehoord geeft voldoening.’’

leden. Twee van hen vertellen.

‘Je stem wordt gehoord’ Ruut Eldering (62): ,,Zonder vrijwilligers geen vakbond: zij zijn de voelsprieten van het CNV in de maatschappij en de samenleving. Niet alles kan direct worden opgelost door vakbondsbestuurders. Het lokale netwerk van vrijwilligers is soms onmisbaar. Ik vind het gewoon leuk om vrijwilliger voor het CNV te zijn. Sinds ik mag genieten van mijn pensioen, kijk ik meer naar wat er gebeurd in mijn buurt en gemeente. En dan weten ze je snel te vinden voor een commissie of werkgroep. Mijn CNV achtergrond kan ik daarbij goed gebruiken. Zo zit ik onder andere in het Dagelijks Bestuur van de KvK Amsterdam waar ik me bezighoud met de economische ontwikkeling van de regio arbeidsmarkt en onderwijs en infrastructuur en vervoer. Als CNV hebben we een succes behaald met het instellen van het kenniscentrum werk&vervoer. 24

‘Het geeft een kick om iemand verder te helpen’ Gerda Jongerius (62): ,,Ik ben heel trouw en een echte doordouwer; al vijfentwintig jaar zet ik me in als vrijwilliger voor het CNV. Soms wilde ik het bijltje erbij neergooien. Ik heb veel moeten ‘vechten’ in deze mannencultuur. En ik heb ook wel eens gehoord dat ik de eerste katholieke CNV-vrijwilliger was. Ik ben het vrijwilligerswerk ingerold. In 1985 heb ik een cursus gevolgd voor vrouwen in de ziektewet en WAO. Ik heb dusdanig mijn mond geroerd, dat men mij vroeg om de werkgroep ‘vrouwen in de WAO’ te komen versterken. Hier heb ik het vreselijk naar mijn zin gehad. Momenteel begeleid ik mensen in de ziektewet en bij (her-)keuringen. Ik doe dit werk, omdat ik ondanks mijn eigen afkeuring, iets wil betekenen in deze


CNV vrijwilliigers worden in het zonnetje gezet in de Week van het CNV.

maatschappij. Ik merk dat mensen het waarderen dat ik ‘ervaringsdeskundige’ ben. Onopgemerkt geef ik ze mijn verhaal mee en vertel ik hoe ik er weer bovenop ben gekomen. Dit alles geeft mij een enorme kick. Ik kan weer iemand verder helpen. En andersom: ik heb ook af en toe een schouderklopje nodig! Op deze manier heb ik een taak of doel op deze aarde.’’ 25


26

In de Week van het CNV spreken de zes nog levende (oud-) CNV-voorzitters op het grote vrijwilligersfeest. Op deze pagina: Jan Lanser, Henk Hofstede, Anton Westerlaken.


Op deze pagina: Doekle Terpstra, RenĂŠ Paas, Bert van Boggelen.

27


Bestuur CNV: van vier naar één naar samen In een jaar zijn drie leden van het

en in de sociaal economische polder

dagelijks bestuur van het CNV

inzetten om sturing te geven aan de

vertrokken. Sinds 1 februari geniet

samenwerking tussen gemeentelijke

Rienk van Splunder na 32 jaar CNV

sociale diensten onderling en met

van zijn vroegpensioen. Hoewel, als

andere partijen. Sociale diensten

voorzitter van de PCOB, lid van de raad

hebben de komende jaren een cruciale

van toezicht van CNV jongeren en lid van

rol om mensen aan werk te helpen en

de raad van commissarissen van de APG

dat sluit aan bij zijn idealen.

groep blijft hij actief op het gebied van

Door het vertrek van drie bestuursleden

pensioenen, belangenbehartiging en het

is Bert van Boggelen vanaf 1 september

CNV.

waarnemend voorzitter en enig lid

Yvon van Houdt maakt 10 maart

van het Dagelijks Bestuur samen met

bekend dat zij kiest voor een carrière

interim directeur Hannah Bovenkerk. Na

in het verlengde van haar werk

haar vertrek, eind 2009, wordt gekozen

bij de vakcentrale. Als directeur

voor een nieuw bestuursmodel met een

van de brancheorganisatie voor

grotere verantwoordelijkheid voor de

schuldhulpverlening en sociaal

voorzitters van bonden. Tot 1 mei 2010

bankieren, de NVVK, zet zij zich in voor

zullen voorzitters van bonden diverse

de meest kwetsbare mensen.

taken oppakken. De selectiecommissie

René Paas gaat als voorzitter van Divosa

zoekt in die tijd door naar een nieuw

zijn ervaring in het gemeentebestuur

Dagelijks Bestuur.

28


Hulde Vrijwilligers en bestuurders van de

jubileumspeld. Het wordt een klein

vakcentrale huldigen in 2009 precies

feestje waarbij veel herinneringen

4101 trouwe leden van de BedrijvenBond,

worden opgehaald. Van der Haar begon

Dienstenbond en Publieke Zaak. 4100

zijn carrière bij een architectenbureau

van deze leden waren 25, 40, 50, 60

in Amsterdam en kwam na de oorlog

of 70 jaar lid van het CNV. Eén lid had

terecht in Middelburg om daar te helpen

al deze huldigingen al meegemaakt

bij de wederopbouw. De woning waarin

en ging nu op voor zijn tachtig-jarige

hij nu nog steeds woont, heeft hij zelf

vakbondslidmaatschap.

gebouwd. Na de bevrijding werkte

Johan van der Haar uit Middelburg

hij verder bij de provinciale directie

werd in 1929 lid van het CNV. De

volkshuisvesting. Bij zijn pensionering

96-jarige CNV’er krijgt bij zijn huldiging

in 1978 werd Van der Haar benoemd tot

een oorkonde en een bijzondere

Ridder in de orde van Oranje Nassau.

29


Nawoord Het honderdjarige CNV is springlevend. De samenleving verandert constant; dus de vakbeweging ook. Het CNV is een organisatie van en met idealen. Wij willen de wereld met elkaar een beetje mooier maken. 2010 is het begin van de tweede eeuw CNV. Vertrouwen en durf zijn van groot belang om Nederland een beetje beter te maken. Een andere manier van werken, waarbij mensen meer zeggenschap krijgen over hun werk en hun talenten kunnen ontplooien, vraagt om een andere instelling van werkgevers en soms ook van werknemers. In 2010 zet het CNV hierop in in zijn arbeidsvoorwaardenbeleid. Ook onze economie moet anders worden ingericht. Nederland moet vooroplopen in duurzame ontwikkeling. Koploper als het gaat om technologie voor duurzame energie- en voedselvoorziening. Koploper als het gaat om snel internet dankzij glasvezel. Koploper sociale innovatie door nieuwe manieren van werken. Dat zijn de exportproducten van de toekomst. Het kabinet wacht een grote klus voor 2010. Er moeten miljarden bezuinigd worden om volgende generaties niet op te zadelen met een schuldenberg. Er mag en moet van het CNV veel veranderen. Het recht op een uitkering moet zo snel mogelijk vervangen worden door het recht op werk. Inkomensverschillen moeten te rechtvaardigen zijn en rechtvaardig gevonden worden. En het subsidiëren van de bovenmodale inkomens moet stoppen. Naast ombuigen en bezuinigen wil het CNV dat er geïnvesteerd wordt in onderwijs, zorg, veiligheid en openbaar vervoer. In innovatie en duurzaamheid. Kortom: er moet worden geïnvesteerd in mensen, milieu en toekomst. Bert van Boggelen CNV Vakcentrale voorzitter a.i.

COLOFON: Dit is een eenmalige uitgave van CNV Vakcentrale. Het uitgebreide CNV jaarverslag 2009 is te vinden op onze website.

30

Bezoekadres: Tiberdreef 4, 3561 GG Utrecht / Postadres: Postbus 2475, 3500 GL Utrecht Telefoon: 030 751 1100 / E-mail: info@cnv.nl / Website: www.cnv.nl Redactie: Laetitia Griffioen, Martin van Oosten / Foto’s: Bas de Meijer, privémateriaal Grafische vormgeving: Marjoleine Reitsma / Druk: Sauterelle, Wijk bij Duurstede © Februari 2010

www.cnv.nl/100jaar


31


32

CNV Jaarverslag 2009  

2009 is een jaar van uitersten. Nederland verkeert in een zware recessie. Het CNV zet in op werkgelegenheid, met onder andere de deeltijd-ww...