ZwembadBranche #85

Page 34

ZWEMBADBRANCHE #85 - SEPTEMBER 2022 - JAARGANG 18 EINDELIJK weer samen

SPORTBEDRIJF DRACHTEN ZWEM- & SPORTCENTRUM

elin Waterco BlackLine Sidemount filter Inclusief 6-wegklep en leverbaarmanometerin20,24 of 28 inch PoolquipwarmtepompBalance Full inverterleverbaartechniek,in 9, 12, 17 of 20 kW Ondillo meetapparaatICO pH, Rx en metingtemperatuurviaapp Kripsol zwembadpompKS-EVO 1 op 1 uitwisselbaar met Starline SL Geschikt voor zout water Dolphin M700 Met uitgebreide filter temperatuurmetingindicatie, en afstandbedieningBluetooth sales@poolquip.comwww.poolquip.com • Zwembadautomatisering • Zwembadmonitoring • volgensChemicaliëninstallaties,BRL-K903 • Doseerpompen en accessoires • Zoutelektrolyse systemen • Hy-Tabinfo@hycon.nltablettenCalciumhypochlorietoplos-endoseerunitIndustrieweg942651BDBerkelenRodenrijsTel.010-5115211-www.hycon.nl

In dit nummer

8 Van coronacrisis naar energiecrisis, wat betekent dit voor de zwembranche? 12 Aan ons technici de schone taak om te zorgen dat zwemmen veilig en gezond blijft 15 Wat moet er gebeuren om het tij te keren? 22 Athletic Skills Model zorgt voor creatieve beweegoplossingen in het zwembad Huis van Werkvermogen: tool voor duurzame inzetbaarheid36 Exploitatiekosten bepalen keuzes voor duurzame systemen3446 Overzicht van [bijna] alle leveranciers in de zwembranche 51 Katern ZwembadBranche Dag Overzicht van alle workshops én exposanten 8 22 34 46 15 12 36 51 5ZWEMBADBRANCHE

EINDELIJK weer samen ZWEMBADBRANCHE DAG ZwembadBranche Dag • dinsdag 11 oktober • Midden Nederland Hallen (Barneveld)

info@zwembadbranche.nl • instagram.com/zwembadbranche • facebook.com/zwembadbranche

‘Veel plezier, mama komt je zo weer halen. Mama komt je altijd weer halen.’ Het zijn voor velen herkenbare woorden van een ouder die zich dapper houdt, maar beseft dat dit de eerste stappen zijn van het loslaten. Eén van de grootste uitdagingen van het ouderschap. Toen ik mijn kinderen naar de peuterspeelzaal bracht, wist ik dat het zover was. Zij zouden nu steeds meer hun eigen weg gaan bewandelen. Zonder mij op ontdek kingsreis. Maar ook voor hen is het loslaten, realiseerde ik mij toen ik cabaretier Patrick Laureij hoorde over zijn ervaringen in één van zijn shows. Hij markeerde het als het eerste moment waarin hij leerde zichzelf te vermannen. Nadat hij had begrepen dat zijn moeder hem hier twee keer per week zou ‘dumpen’, wist hij dat hij hier zelf het beste van moest maken.

Deze ontdekkingsreis gaat verder en voor je het weet gaan ze op eigen benen staan. Dat moment is nu daar voor onze oudste, hij zit voor een paar maanden in het buitenland. Voor mij is dit toch wel next level na de peuterspeelzaal. Het kleine mannetje dat met zijn te grote rugzak naar de basisschool liep en naar de middelbare school fietste, ging nu alleen door de douane. Nog een laatste blik, een arm in de lucht en weg. ‘Gedumpt’ op het vliegveld en dit keer kom ik hem niet halen. Hij gaat helemaal alleen op avontuur. Een andere omgeving, andere mensen en een andere cultuur. Het is in het begin vast wel even wennen, net als op de peuterspeelzaal, uiteindelijk is het natuurlijk een geweldige belevenis en leert hij zich nog meer te vermannen. Voor het thuisfront is het wel stil. Ik mis zélfs zijn eindeloze voetbalpraatjes.

In een tijd met grote uitdagingen zoals de energiecrisis, inflatie en personeelstekorten die ons privé en op het werk raken is het dan juist goed om elkaar ‘live’ te ontmoeten. Binnenkort is er weer een ZwembadBranche Dag waar we eindelijk weer samen kunnen komen en elkaar face to face kunnen spreken. Hét moment dus om de sociale banden met je vakgenoten weer eens aan te halen. Voor het gevoel van verbondenheid, het weerzien met bekenden en de spontane ontmoe tingen. Ik kijk er zelf ook enorm naar uit om jullie weer te zien. En natuurlijk ook om straks onze oudste weer in het echt te zien. Maar daarvoor moet ik nog wat langer geduld hebben. Eerst zie ik jullie op de ZwembadBranche Dag, eindelijk weer samen!

7ZWEMBADBRANCHE

Live is echt veel leuker

Maar lang leve het digitale tijdperk, het is zo heel makkelijk om contact te houden. Echt ideaal. Voor nu. Toch gaat er niets boven live contact. Niet voor niets rent iedereen bij ‘All you need is love’ de benen uit zijn lijf om elkaar in de armen te vliegen. Wij zijn gewoon sociale wezens, sociale connecties zijn heel belang rijk voor onze emotionele en fysieke gezondheid en een ontmoeting in levenden lijve is het allerbeste. Door warmte en aandacht van anderen komen allerlei neurotransmitters vrij die ervoor zorgen dat we ons goed voelen. Elkaars hand even vasthouden of een hand op de schouder geeft al een gevoel van verbondenheid, vertrouwen en het vermindert angst en spanning.

Jij komt toch ook?

Van coronacrisis naar energiecrisis, wat betekent dit voor zwembranche?

8 ZWEMBADBRANCHE

De inflatie en energiecrisis zorgt voor een lastenverzwaring, om de koopkrachtdaling enigszins te beperken komt het kabinet met een miljardenpakket. Dit pakket verlicht vooral de huishoudens, het is nog onduidelijk of er compensatie komt voor andere gedupeerden. Duidelijk is wel dat het nodig is. De sportsector luidde de noodklok en deed een dringende oproep aan de politiek om sportaanbieders en sportaccommodaties financieel te steunen in deze energiecrisis. Daarnaast pleiten zij voor versnelde verduurzaming. De aanhoudende hoge energietarieven dreigen een gat te slaan in de sportinfrastructuur en met name voor zwembaden is het lastig. Uit een inventarisatie blijkt dat situatie voor veel zwembaden waarvan het energiecontract afloopt onhoudbaar is en sluiting dreigt. Van de coronacrisis gaan we over in een energiecrisis: wat betekent dit voor de zwembranche? Wij vroegen het een aantal betrokkenen uit de branche.

‘Op een sluiting zit uiteindelijk niemand te wachten’

Voor het Molenduinbad in Norg maakt Joost Veenema zich nog geen zorgen over de gasrekening, de tarieven liggen voor het komende anderhalve jaar vast en zijn nu gunstig. De tarieven voor elektriciteit niet en deze zijn de afgelopen periode flink gestegen. “Wij kopen dit collectief in en konden daardoor altijd gebruik maken van lage tarieven. Voor gas geldt dat nog steeds, maar de energietarieven zijn net voor de energiecrisis naar variabel gegaan.” Enige tijd geleden is het Drentse zwembad verduurzaamd waardoor het gasverbruik is afgenomen. “Door de aanschaf van warmtepompen is de helft van het gasverbruik geëlektrificeerd en de energie die hiervoor nodig is, wekken wij op met zonnepanelen. Maar door de energieprijzen is de rekening evengoed verdubbeld. Voor nu is het nog niet zorgelijk, maar het moet niet veel duurder worden. We kunnen ook niet meer energie opwekken, alle benutbare ruimte op het dak voor zonnepanelen is in gebruik.” Eind dit jaar wordt er verder verduurzaamd en is het

Kees Pepping

9ZWEMBADBRANCHE

‘EnergielastenBeweegsector grote bedreiging voor sport, schaatsen en zwemmen hardst geraakt’ Werkgeversorganisaties en sportbonden luiden de noodklok voor sportaccommodaties. Uit hun inventarisatie blijkt dat voor zwembaden en kunstijsbanen de kostenstijging zelfs bepalend is voor de overlevingskans. Van de 637 openbare zwembaden in ons land zullen 200 zwembaden voor het einde van dit jaar in onoverkomelijke financiële problemen komen door het aflopen van hun vaste energiecontract, zo blijkt uit de gegevens van de Werkgeversvereniging in Zwembaden en Zwemscholen (WiZZ). Wanneer de stijgende kosten worden doorberekend in het toegangskaartje, het lespakket of het lidmaatschap van een sportaanbieder waarschuwt de NOC NSF voor het risico op serieuze en blijvende verarming van sport in de volle breedte. Sporten wordt zo onbetaalbaar voor grote groepen mensen, waardoor zij buiten spel dreigen te komen staan. De WiZZ noemt het een rampzalig scenario als dit betekent dat miljoenen Nederlanders die in hun eigen buurt zwemlessen volgen, revalideren of sportief zwemmen dit niet meer kunnen doen vanwege een sluiting van hun zwembad. De KNZB vreest voor de toegankelijkheid van het zwemmen voor alle Nederlanders, zwemmen is voor iedereen en een zwembad in de eigen omgeving is daarbij onmisbaar. Betrokken partijen pleiten zeker voor verduurzaming, maar zien dit als een oplossing voor de lange termijn. Op korte termijn vindt men dat de beweegsector middelen moet krijgen om hun voortbestaan veilig te stellen en bewegen toegankelijk te houden.

Het was voor buitenbad de Groene Wellen een goede zomer, het mooie weer zorgde voor een hoge opkomst. Maar wat het precies onder de streep betekent, is voor Kees Pepping nog onduidelijk. “Op 1 juli liep ons contract af en zijn de kosten voor gas en energie enorm gestegen. We weten alleen nog niet precies wat dit betekent voor de eindafrekening. Hierdoor weten wij dus ook niet wat we exact gedraaid hebben. Ik heb het onze leverancier meerdere malen gevraagd, maar krijg geen reactie.” Met een recordzomer als deze heeft het zwembad veel bezoekers getrokken, maar Pepping merkt op dat de records zoals voorheen niet meer worden gehaald. “Jaren terug kwamen er bij een mooie zomer zo’n 60.000 mensen naar ons zwembad. Afgelopen maanden mochten wij toch echt niet klagen, de weergoden waren ons goed gezind, maar toch zijn wij blijven steken op 35.000 bezoekers.” Het komt volgens Pepping vooral doordat mensen nu meer verwend zijn. “Het moet echt wel zo’n 28 graden zijn voor mensen om in het buitenbad te gaan zwemmen en pas bij 30 graden loopt het vol. Zelfs met een mooie zomer als

Joost Veenema

‘Het zou kunnen dat het financieel beter is om weer over te stappen op gas’

zwembad van het gas af. Maar wat dat dan precies betekent als de energieprijzen blijven stijgen, is voor Veenema nog onduidelijk. “Het zou heel goed kunnen dat het voor ons dan financieel beter is om weer over te stappen op gas. Terwijl dit voor het milieu natuurlijk helemaal niet goed zou zijn. Wanneer en of we dat punt bereiken is niet te zeggen. ’s Nachts kan het interessanter zijn dan wanneer overdag de zon veel schijnt. Maar wat het meest ideaal is, hangt van veel verschillende factoren af. Daarbij ben ik geen energiespecia list, hoewel het zelfs voor een specialist lastig is te zeggen.” Andere maatregelen zoals het verlagen van de temperatuur van het zwemwater of de douches is voor Veenema eigenlijk geen optie. “In ons zwembad komen juist veel jonge kinderen en oudere mensen, als we de temperatuur verlagen verliezen we onze klanten. Een aanpassing van het douchewater geeft slechts een minimale besparing.” Vanwege de toegenomen lasten heeft Veenema voor het eerst een tussentijdse prijs aanpassing gedaan, maar hij vindt het wel lastig. “Normaal passen we 1 januari de prijzen aan, nu hebben we dat 1 augustus al gedaan. Maar het moet natuurlijk wel voor iedereen toegankelijk blijven en daarbij wil je jezelf ook niet uit de markt prijzen.” Veenema hoopt dat de branche snel verduurzaamd en dat op de korte termijn geld beschikbaar komt voor de zwembaden die het niet meer redden. “We mogen het toch niet laten gebeuren dat er straks zwembaden omvallen? Als branche moeten we ons daar echt hard voor maken en de noodklok luiden in politiek Den Haag.”

Mohammed Mohandis ‘Dit is zo omvangrijk, het Rijk moet echt bijspringen’

ZWEMBADBRANCHE10

daar lessen. “Een prijsverhoging zal neerkomen op een stij ging van 30% tot 50%, vele huishoudenskunnen dit waar schijnlijk niet meer betalen. Het betekent dat men moet kie zen tussen het betalen van de energierekening of de zwem les. We merken nu al dat mensen willen pauzeren in de win termaanden om hun energierekening te kunnen betalen. Hopelijk zorgt het prijsplafond dat de overheid wil invoeren voor wat meer financiële ruimte.” Compensatie is volgens De Winter noodzakelijk en hij pleit er nadrukkelijk voor dat de gehele branche wordt gesteund, maar hij vreest dat de over heid de prioriteit legt bij de publieke baden. “De overheid moet niet alleen het vastgoed veiligstellen net zoals bij de SPUKIJZ regeling. Ook moet men naar de commerciële ondernemingen kijken die alles uit eigen zak moeten betalen. Van alle zwem leskinderen lest 40% bij commerciële zwemscholen en zwembaden. Zij vertegenwoordigen gezamenlijk ruim 100.000 leerlingen. Wat als deze kinderen straks niet meer kunnen leren zwemmen, heeft politiek Den Haag daar al aan gedacht? Zij moeten nu echt niet opnieuw de fout maken door alleen de publieke baden te steunen. Er zijn honderden ondernemers die dag in dag uit klaarstaan om kinderen te leren zwemmen en zij zijn broodnodig voor de zwemveiligheid van onze kinde ren. Dus: gaat het bij de compensatie om behoud van vast goed of het borgen van de zwemveiligheid?”

Voor zijn zwembad ’T Gooische Bad in Hilversum heeft Shiva de Winter een variabel contract. Zijn gas- en energierekening is daarmee verdubbeld en hij verwacht dat dit nog verder zal oplopen. “Inmiddels betaal ik het dubbele van voor de ener giecrisis en dat gaat nog eens ruim verdriedubbelen vanaf oktober. Het wordt zo echt nijpend nu.” Het zwembad is com mercieel en ontvangt geen enkele subsidie, tijdens corona kon ook geen gebruik worden gemaakt van de SPUKIJZ regeling. Net als veel zwemscholen en particuliere zwembaden. De Winter vreest dat als er nu compensatie komt voor de stijgen de gas- en energieprijzen, zij weer buiten de boot vallen. “De commerciële zwembaden en zwemscholen hebben het heel zwaar gehad in coronatijd. Als zij nu weer geen steun krijgen, ben ik bang dat het merendeel het niet gaat redden. De zwembaden krijgen te maken met een torenhoge energiere kening en de commerciële zwemscholen die water huren met een gigantische huurverhoging.” Het enige wat de zwemlesaanbieders vol gens De Winter dan kunnen doen om het hoofd boven water te houden, is de prijs verhogen. Maar dat zal volgens hem grote gevolgen hebben voor de zwemveiligheid van de kinderen die

‘Gaat het bij de compensatie om vastgoed of zwemveiligheid?’

Mohammed Mohandis vreest dat de stijgende energie- en gasrekening gaat zorgen voor een kaalslag bij verenigingen en sportaccommodaties. Reden dat het Tweede Kamerlid van de PvdA begin juli al een motie heeft ingediend. “Voor het eerst in mijn politieke carrière voorzie ik echt een drama voor ‘sportverenigingen’ als we niks doen. Bewegen moet voor iedereen betaalbaar en toegankelijk blijven. Bij zwemmen gaat het ook nog eens om veiligheid, iedereen moet zich kunnen redden in en op het water.” Mohandis is blij dat steeds meer gemeenten zijn zorgen delen, maar hij realiseert zich ook dat de mogelijkheden voor hen beperkt zijn. “Dit is zo omvangrijk, het Rijk moet echt bijspringen. Als we niks doen zijn de consequenties niet te overzien. We hebben tijdens de coronacrisis gezien wat de gevolgen zijn en hoe essentieel bewegen is.” Het voorstel van het Tweede Kamerlid is om een noodfonds in te stellen. Om hoeveel geld het dan gaat, vindt hij lastig te zeggen. “Ik wil liever ook geen bedragen noemen, de minister moet dit eerst goed inventariseren. Ik weet in ieder geval wel zeker dat het op zijn beloop laten ons uiteindelijk veel meer gaat kosten. Geld mag dus geen rol spelen.” Daarnaast vreest Mohandis dat de middeninkomens tussen wal en het schip komen te vallen. “Er zijn nu veel meer gezinnen die niet rond kunnen komen en

deze zijn dit soort dagen natuurlijk niet heel gebruikelijk. Daarentegen merken we wel dat het bestedingspatroon is veranderd, men geeft meer uit. Hierdoor hebben we nu minder mensen nodig om dezelfde omzetten te halen als in onze recordjaren.” Maar of het voldoende is voor dit jaar, blijft nog ongewis. “Wij zijn een particulier zwembad en na twee jaar corona is er natuurlijk niet meer zoveel vet op de botten. De afrekening voor dit jaar is dan ook cruciaal. Maar als ik een rekensommetje maak voor aankomend jaar, dan kom ik op een verdriedubbeling van de gas- en energierekening. Het wordt dan heel lastig om dat in de vier zomermaanden die we kunnen draaien goed te maken.” De Groene Wellen is nog niet verduurzaamd, wel wordt bespaard waar het kan. “Wij dekken het zwembad goed af om zo niet onnodig warmte te verliezen en we hebben zuinige ketels. Maar vooralsnog hebben we nog gas nodig om volgend seizoen weer open te kunnen gaan. Dan moeten de prijzen alleen niet verder stijgen. Ondanks dat we de 60.000 niet meer halen, was het evengoed een rendabele onderneming. Als dit zo doorgaat wordt het helaas wel zorgelijk voor ons. En ook voor onze bezoekers, wij hebben een belangrijke regionale functie. Op een sluiting van de Groene Wellen zit uiteindelijk niemand te wachten.”

Shiva de Winter

André de ‘VooralsnogJeukrijgen wij nul op het rekest’

Na een zware coronatijd verwacht André de Jeu dat zwembaden aller minst een rustige periode tegemoet gaan. De energie- en gasprijzen lopen voor een aantal dusdanig op dat hij voorziet dat zij geen andere uitweg zien dan de deuren te sluiten. Vanuit de VSG is De Jeu al meer dan een half jaar bezig om zijn zorgen onder de aandacht te brengen bij de landelijke politiek. “Zwembaden zullen in eerste instantie aankloppen bij de gemeente en er zullen ook gemeenten zijn die het belang van het behoud van het zwembad inzien. Het probleem is alleen dat ook de bibliotheken, verenigingen en cultuurinstellingen financiële hulp nodig hebben. Het is daarom een vraagstuk voor politiek Den Haag, daar moet geld worden vrij gemaakt.” Er is nog geen exacte rekensom gemaakt, maar De Jeu ver moedt dat het voor dit jaar gaat om ongeveer 100 miljoen euro. “Ik ver wacht wel dat de piek volgend jaar komt als de meeste contracten aflo pen, dus voor de komende twee jaar moet je rekening houden met zo’n 250 miljoen euro. Als je het afzet tegen de totale begroting is dat natuur lijk een gering bedrag, maar vooralsnog krijgen wij nul op het rekest.” De overheid is wel bereid om te investeren in duurzame oplossingen, maar volgens De Jeu is dat nu ook lastig. “Geredeneerd vanuit het klimaatvraag stuk, begrijp ik dat heel goed. Maar ook hier zijn de prijzen enorm geste gen. Op korte termijn zijn de zwembaden nu vooral geholpen met een compensatie.” Het verhogen van het prijskaartje om de stijgende kosten te compenseren is volgens De Jeu ook geen optie. “Wij hebben met elkaar afgesproken dat het zwembad een maatschappelijke functie heeft. De prijzen worden daarom laag gehouden en voor wie de zwemles niet kan betalen zijn er fondsen. Helaas zijn er nu steeds meer gezinnen die hier moeite mee hebben, maar door hun inkomen geen aanspraak kunnen maken op een fonds. De systematiek is hierop simpelweg nog niet inge richt. Wanneer de prijzen stijgen, wordt dat alleen maar erger.” Daarnaast is het openhouden van het zwembad voor alleen zwemles zodat in ieder geval de zwemveiligheid wordt geborgd ook niet de oplossing. “Deze dis cussie hebben we in coronatijd ook gehad, maar de vaste lasten zijn dan net zo hoog. Als we willen voorkomen dat zwembaden gaan sluiten, moet er gecompenseerd worden. Het lijkt er nu op dat de overheid dit overlaat aan de lokale politiek, maar daar is deze crisis nu echt te groot voor.”

ScanZwembadtechniek?specialismede QR-code

Alle techniek in uw zwembad duurzaam geregeld

ook niet in aanmerking voor een vergoeding. Ons stelsel is hier nog helemaal niet op ingericht, we moeten echt voorkomen dat zij nu keuzes gaan maken en de sportactiviteiten gaan stopzetten.” De aanvraag voor een spoeddebat enkele weken geleden heeft het niet gehaald en Mohandis verwachtte daarom voor Prinsjesdag een brief van de minister. Het bleef echter stil. “Je zou zeggen dat het kabinet nu in actie komt, maar het maakt op mij juist een uitgebluste indruk. Er wordt vooralsnog weinig gedaan om deze ellende te voorkomen. Het lijkt er dus op dat de Kamer in actie moet komen bij de komende begroting Sport om de aangenomen motie tot uitvoering te brengen. Er moet iets gebeuren, sporten en bewegen is cruciaal: goed voor de gezondheid, weerbaarheid en sociale ontwikkeling. Bij zwembaden gaat het daarnaast ook om veiligheid, we willen toch niet met z’n allen straks constateren dat het aantal kinderen dat zwemveilig is drastisch is gedaald? Ik zal daar in ieder geval alles aan doen.”

Meer weten over ons of ga naar vandorp.eu/zwembadtechniek

heeft volgens Meijer een enorme impact. “Vroeger ging alles handmatig, maar gaandeweg is het werk geauto matiseerd en ligt de focus nu veel meer op het uitvoeren van controles. Daarnaast zijn sommige systemen voor de technisch medewerkers lastig onder de knie te krijgen. Al deze technische ontwikkelingen maken ons vakgebied interessanter, maar ook een stuk ingewikkelder en dus hebben wij mensen nodig met kennis van zaken. Waar vroeger de zwembadmanager de techniek er even bij kon doen, kan dat nu echt niet meer. Je moet bijvoorbeeld tegenwoordig zo’n beetje een halve chemicus zijn.” Meijer maakt zich dan ook zorgen, zeker met de nieuwe wetgeving in aantocht. “Natuurlijk doet iedereen heel hard zijn of haar best, maar op de werkvloer zie je dat het kennisniveau niet altijd toereikend is en het aantrekken van technisch medewerkers lastig is. Met name door de salarissen, zeker als je er ook van moet rondkomen is het financieel niet aantrekkelijk.

plek. “In die twee decennia die ik rondloop, is er weinig aanwas van technici binnen de zwembaden en dat in een tijd waarin de techniek steeds complexer wordt.” Met name de automatisering

branche goed doen.” Kennis op de werkvloer Ondertussen ontkent Meijer niet de problemen waar de zwembadtechnici tegenaan lopen en legt hij meteen de vinger op de zere

12 ZWEMBADBRANCHE

Andere sectoren bieden meer en als je dan een hypotheek moet betalen is de keuze snel gemaakt. Hier moeten we branchebreed echt iets aan doen. Er is nu ook een verschil tussen zwembaden onderling, ook dat moeten we niet willen.” Binnen Sportfondsen wordt wel intern gekeken hoe zwembadtechnici efficiënter kunnen worden ingezet, maar Meijer benadrukt dat met de nieuwe Omgevingswet kundige mensen op de werkvloer zelf cruciaal zijn. “We hebben straks te maken met nieuwe

Onze zwembaden zijn één van de veiligste ter wereld, maar om dit zo te houden staan wij wel voor een grote opgave. Henk Meijer is ruim 20 jaar actief in deze branche, hij heeft de ontwikkelingen van dichtbij meegemaakt en weet ook precies waar nu de pijnpunten liggen. Maar bovenal kijkt hij ook graag naar wat er goed gaat en pleit hij ervoor dat wij als branche meer positiviteit uitstralen. “Ook ik maak mij ook zorgen over de toekomst, maar laten wij vooral ook niet vergeten dat wij er al meer dan een eeuw voor zorgen dat heel veel mensen veilig en met plezier kunnen zwemmen. Daar mogen wij best wat meer tevreden over zijn.”

‘Aan ons technici de schone taak om tezorgen dat zwemmen veilig en gezond blijft

Henk Meijer is al meer dan 20 jaar werkzaam bij Sportfondsen. Als tech nisch manager kent hij vrijwel alle locaties en hun technische uitdagingen en vanaf 2010 is hij tevens betrokken bij de opleidingen. Sinds kort heeft hij ook het stokje overgenomen van zijn collega Chris van Veluwen, expert binnen de branche op het gebied van zwembadtechniek, die na 40 jaar met pensioen is gegaan. Als geen ander weet Meijer waar de bran che nu staat. “Overduidelijk zijn er veel uitdagingen die wij het hoofd moeten bieden, maar bovenal hebben wij ook veel met elkaar bereikt. Ik vind het dan ook altijd weer jammer wanneer de branche negatief in het nieuws komt. Maar je hoort de media niet over wat er goed gaat, dat wij ervoor zorgen dat dag in dag uit vele zwem mers gezond en gelukkig het zwembad verlaten. Dat wij al meer dan een eeuw met hart en ziel werken aan een goed zwemklimaat en zo zorgen voor zwemveiligheid, plezier en vitaliteit. Natuurlijk moet je kritisch blijven, maar ik durf wel te zeggen dat wij het als

maat. Vanuit het ministerie wordt gezegd dat er zo meer kan worden bespaard op water en energie, maar ik verwacht dat dit zal tegenvallen.”

parameters en strenge eisen en als je daar niet aan voldoet, moet je het zwembad sluiten met alle negatieve gevolgen van dien. Om dit voor te zijn, heb je technici nodig die snel kunnen schakelen. Binnen onze locaties kijken wij daarom hoe technisch medewerkers anders en voor meerdere locaties kunnen worden ingezet en evengoed snel ter plaatse kunnen zijn.”

Ondanks alles ziet Meijer zeker ook kansen. “Ik maak mij echt wel zorgen, maar ik ben ook hoopvol. Zwemmen in Nederland is nog steeds veilig en gezond, onze technische opleidingen zijn van een goed niveau en sluiten aan bij de kennisbehoefte die er nu is. Gelukkig is er binnen de branche ook nog veel kennis en expertise aanwezig. Bezoekers kunnen nog steeds met een gerust hart leren zwemmen of werken aan een gezonde leefstijl. Daarnaast vervullen wij een voluitdagingen,gebeuren.kunnenzekerdandanveiligtaakzelf.zoveelzwemmenkopjemaatschappelijkebelangrijkefunctie,hetkoffienaeenuurtjeisvoorvelenvannetwaardealshetzwemmenAanonstechnicideschoneomtezorgendatzwemmenengezondblijft,maardatisvooraldoenwatwealmeereeneeuwdoen.Ditbetekentnietdatweachteroverleunen,ermoetveelMaarondanksallezieikdetoekomstwelvertrouwentegemoet.”

Bij toepassing van voor-filtratie met een trommelfilter hoeven ambities op het vlak van duurzaamheid, waterkwaliteit, gezondheid en betaalbaarheid elkaar niet meer in de weg te zitten. Ook uw zwembad – nieuwbouw of renovatie- kan hiervan

Veel zwembaden realiseren zich volgens Meijer nog onvoldoende dat er straks veel op hen afkomt, met name de kleinere zwembaden. “Uit onze laatste meting bleek bijvoorbeeld dat 75% van onze locaties niet of nauwelijks voldoet aan de norm voor waterstofcarbo naat, dat is natuurlijk zorgelijk. Daarnaast vormt onder andere chloraat, wat ontstaat als bijpro duct van chloorbleekloog dat voor de desinfectie gebruikt wordt, een grote uitdaging. In onze huidige regelgeving is hiervoor geen grens waarde opgenomen, maar bij de invoering van de Omgevingswet krijgen we hier wel mee te maken. We weten dat het voor zwembaden lastig kan zijn om binnen die norm te blijven. Gelukkig is er nog een overgangsjaar waarin wij branche breed naar oplossingen kunnen kijken en kunnen werken aan oplos singen en uniforme werkwijzes, maar het vraagt tevens om adequate kennis op de werkvloer.” Tegelijkertijd heeft Meijer zijn vraagtekens bij de nieuwe wetgeving. “Natuurlijk moeten we de lat hoog leggen, maar voor beide voorbeelden geldt dat het niet direct een gevaar vormt voor de gezondheid van onze bezoekers. In de afgelopen decennia zijn al veel normen aangescherpt, de huidige zijn naar mijn idee dan ook voldoende voor een veilig zwemkli

Veilig zwemklimaat

Waarna Meijer benadrukt dat het wel van belang is om te verduur zamen. “Energie en water besparen is natuurlijk ook een grote opgave waar wij voor staan. Zwembaden zijn enorme energieverbruikers, we gaan het nooit redden om energie neutraal te draaien maar moeten er zoveel als mogelijk naar streven. Zeker gezien de huidige ontwikke lingen, wat wij zeker niet willen is dat als het straks echt crisis is wij als grootverbruiker het eerst de klappen moeten opvangen. Met in het ergste geval weer een sluiting van de branche.”

profiteren.Cleardrum B.V. +31 30 info@cleardrum.nlwww.cleardrum.nl7671051 verlaag de GEZONDFILTER:FILTRATIEgezonderschonerkostenenwaterbespaarwaterenenergieMETTROMMEL-DUURZAAM,ENECONOMISCH

Nieuwe parameters

Niet langer kiezen of delen als het gaat om de waterbehandeling in uw zwembad.

Roozeboom & van den Bos Instrument is gespecialiseerd in kwalitatieve meet-, regel- en doseerapparatuur en uiterst professionele totaaloplossingen. Wij zijn een proactieve en innovatieve partner met een hoogwaardig productassortiment en uitstekende service in huis.

Bel voor meer informatie +31 (0)35 543 11 of mail naar info@rb-instrument.nl

MEET- EN REGELTECHNIEK

MONITORING

ZOUTELEKTROLYSE

Onze zoutelektrolyse-systemen van Swiss D&W tech AG hebben een speciale elektrolyse-techniek waarbij geen membraan wordt gebruikt en dus geen chloorgas wordt Degevormd.installaties zijn modulair en worden geheel naar wens gebouwd. De maximale capaciteit is onbegrensd en daarmee geschikt voor één of meerdere baden. De eenvoudige bediening en zeer lage onderhoudskosten maken dat vele zwembaden voor onze installaties hebben gekozen.

DOSEERAPPARATUUR

15

VANKENNERSHETZUIVERSTE WATER

De zomer van 2022 was uitzonderlijk en brak records door het aantal zonuren en de hoge temperaturen. Bij uitstek dus ook een zomer voor een frisse duik in het water. Velen zochten dan ook verkoeling in het buitenbad, de zee of het binnenwater. Maar helaas drong de harde realiteit ook deze zomer zich weer op: een dagje aan het strand, een zwemtocht in een meer of een frisse duik in een rivier is niet zonder gevaren. Voor een aantal zwemmers en hun dierbaren eindigde het zwemmen in open water in een ongekend drama. Voor Koen Breedveld (directeur Reddingsbrigade Nederland) en Bernard Korte (directeur Nederlands Instituut Veiligheid Zwemlocaties) is het duidelijk, er moet nu iets gebeuren om het tij te keren.

Verdrinkingen zomer 2022 15ZWEMBADBRANCHE

Wat moet er gebeuren om het tij te keren?

Breedveld is zich ervan bewust dat het geen gemakkelijke opgave is. Juist doordat het zo divers is, moet er op veel ver schillende kanalen worden ingezet. ”Je hebt te maken met allerlei doelgroepen en een verscheidenheid aan thema’s die spelen. Het gaat om informatie over de gevaren van stroming en dieptes, maar ook om de betekenis van vlaggen. Veel men sen hebben nog steeds geen idee wat de kleuren van de vlag

Door de huidige inflatie nemen de prij zen toe en ook de stijgende energiekos ten zorgen voor een opdrijvend effect waardoor zwembaden het financieel lastig kunnen krijgen, maar Breedveld vindt dat zwemmen onder geen beding duurder mag worden. “Zwemmen moet voor iedereen toegankelijk blijven. We laten het toch niet gebeuren dat zwemmen onbetaalbaar wordt?” Tegelijkertijd realiseert Breedveld zich ook dat hiervoor een sterke lobby nodig is. “Helaas is de zwembranche nogal ver snipperd. In coronatijd trok de branche gezamenlijk op, maar ik zie nog steeds veel verdeeldheid.” Dat je met goed samenspel veel kunt bereiken, heeft Breedveld gezien bij het project Strandveilig wat is bedoeld om de veiligheid aan de Nederlandse stranden te vergroten. “Bij dit project spelen eveneens veel partijen een rol en dat is niet altijd bevorderlijk. Maar de afge lopen twee jaar zijn de betrokken partijen juist dichter bij elkaar gekomen en er is een structuur ontstaan waarin constructief wordt samengewerkt.” Een mooi resultaat waar Breedveld trots op is, maar wat vooral ook laat zien dat je samen veel kan bereiken. “We moeten als zwembranche ook de handen ineen slaan en onze krachten bundelen zodat iedereen veilig kan genieten van de vele zwemlocaties in ons land.”

De oorzaak van deze ongevallen is zeer divers en dat maakt het volgens Breedveld ook complex. “Het gaat om mensen die niet bekend zijn met onze zwemcultuur, oudere mensen die niet meer vitaal zijn, jeugd die onder invloed is van alcohol, ouders die kin deren uit het oog verliezen.” Gemene deler is overschatting van de compe tenties en onderschatting van de risi co’s van water. Breedveld pleit daarom voor betere voorlichting. “Een goed uitgewerkte communicatiestrategie en een goede informatievoorziening heeft nu absoluut de hoogste prio riteit. Afgelopen zomer hebben we samen met de Nationale Raad Zwemveiligheid de campagne ‘Wie checkt jou’ gelan ceerd om meer bewustzijn te creëren. Dit is een mooi begin, maar het moet veel grootser worden aangepakt. Vanuit de overheid moet hier sturing aan worden gegeven en budget voor worden vrijgemaakt. Als we miljoenen kunnen steken in verkeersveiligheid, moet dit zeker ook mogelijk zijn om verdrinkingen te voorkomen.”

Meer dan 100 jaar is Reddingsbrigade Nederland van zeer grote waarde voor zwemmend Nederland. Aan de kust, de randmeren en de recreatiegebieden staan zo’n 3.000 life guards klaar voor de veiligheid van gebruikers van ons opper vlaktewater. Ook afgelopen zomer is er weer veel werk verzet, maar helaas moet Koen Breedveld (directeur Reddingsbrigade Nederland) concluderen dat desondanks het aantal verdrin kingen weer lijkt te zijn toegenomen. ”Hoewel de officiële cij fers van het CBS hierover pas volgend jaar zullen verschijnen, durven we dit nu al wel te stellen. Gelukkig hebben wij ook veel mensen kunnen redden, aan de lifeguards heeft het zeker niet gelegen, maar het is een zorgelijke ontwikkeling. Elke verdrin king is er één te veel en zorgt voor enorm veel leed. Vooropgesteld is het een drama voor de nabestaanden, daar naast is het ook een traumatische ervaring voor zowel life guards als omstanders. Als het niet lukt om iemand te redden, blijft dat je altijd bij. Natuurlijk is het geweldig dat zoveel mensen deze zomer hebben genoten van het water. Ik wil mensen ook zeker niet afschrikken, ga vooral zwemmen. Maar er moet iets gebeuren om het tij te keren.”

‘Voorlichtingheeftnuabsoluutdehoogsteprioriteit’

Om hierin stappen te zetten, moet volgens Breedveld op poli tiek niveau het gevoel van urgentie toenemen. “Het wordt tijd dat men in Den Haag gaat inzien dat het creëren van meer bewustzijn cruciaal is in een waterrijk land als Nederland, net als het borgen van zwemveiligheid. Waarbij dit laatste niet alleen noodzakelijk is om verdrin king te voorkomen, maar ook om deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Kinderen die een verjaardagsfeestjes in het zwembad moeten afslaan omdat zij niet kunnen zwemmen, voelen zich vaak buitengesloten. Iedereen heeft recht om te leren en te kunnen blijven zwemmen.”

gen betekenen, terwijl dit van levensbelang kan zijn.” Daarnaast benadrukt Breedveld het belang van het bijhouden van de zwemvaardigheid. Kinderen moeten blijven zwemmen na het behalen van hun diploma, waarbij hij ook een rol ziet weggelegd voor het reguliere onderwijs. “De natte gymles kun je aanbieden als bewegingsonderwijs. Maar ook de Rijke Schooldag waarmee het kabinet door het aanbieden van extra activiteiten naast het reguliere lesaanbod leerlingen wil stimuleren zich verder te ontwikkelen biedt kansen. Reddingsbrigades en ook zwembaden en zwemscholen kun nen aan de jeugd zwemlessen in open water geven zodat zij de risico’s beter leren inschatten. Ons zwemonderwijs is van hoge kwaliteit en daar mogen wij best trots op zijn, maar zwemveiligheid gaat verder dan een zwemdiploma.”

16 ZWEMBADBRANCHE

Koen Breedveld (directeur Reddingsbrigade Nederland)

Bernard Korte (directeur NIVZ) Uw zwembadproductengroothandelUwengezond,zwemwaterveiligschoonone-stopvoor www.sibofluidra.nl SIBO Fluidra Netherlands B.V. Doornhoek 3950 5465 TC Veghel (NL) T +31 (0)413 - 29 39 sales@sibofluidra.nl18

“Mensenwordtbeheersmaatregelendaaropvolgendnemen.”HetvolgensKorteookhoogtijd.zijndanwelverantwoordelijkvoorhuneigenveiligheid,hetmagde(provincialeenlokale)overheidernietvanweerhoudenmaatregelentenemen.Overstekenisookopeigenrisico,maardeoverheidzorgtwelvooreenzebrapadofeenstoplicht.”Kortekijkthiervoorookgraagnaardezwembranche.“Hettoezichtinzwembadenisbetergeorganiseerdenhetaantalverdrinkingenheelgering.Daarbijwordternaeenincidentaltijdgron

19ZWEMBADBRANCHE

naar mijn weten is er in Nederland nog nooit een zwemmer doodgegaan aan blauwalg.” Korte vindt dan ook dat er meer gekeken moet worden naar toezicht op maat. “Welke doel groepen kunnen we verwachten, wanneer is er een piek? Zijn gediplomeerde lifeguards nodig of is alleen toezicht vol doende? Soms is het al voldoende dat er iemand is die ervoor zorgt dat er ter plekke hulp wordt ingeschakeld. Het hoeft ook niet veel te kosten. Je kunt beter je geld steken in het voorko men van verdrinkingen dan in het verder optuigen van de red Toezichtdingscapaciteit.”bijzwemlocaties

is wel complex en er is geen duide lijke regelgeving. Korte hoopt dat de nieuwe Omgevingswet voor verandering zorgt. Vooral de algemene zorgplicht biedt de mogelijkheid om de verantwoordelijkheden voor een veilige en gezonde leefomgeving door overheden, bedrijven én bur gers duidelijker te omschrijven. “Bijvoorbeeld door richting gevend een regel op te nemen waarbij partijen vanuit een eenduidig kader de risico’s in kaart brengen en

dig onderzoek gedaan. Een verdrinking in open water wordt uitgebreid in de media besproken en betreurt, maar verder gebeurt er weinig.” Ook zou in goede samenwerking met de zwembaden het bewustzijn over de verdrinkingsrisico’s kun nen worden verhoogd. “Een diploma biedt geen levenslange garantie. Opfriscursussen in zowel zwembaden als in het open water zijn dan zeer waardevol. Niet alleen om de tech niek bij te schaven, maar ook om het besef te vergroten dat zwemmen in open water risico’s met zich meebrengt en je je competenties niet moet overschatten.” Bovenal wil Korte natuurlijk het zwemmen blijven stimuleren. “Het is geweldig dat mensen in Nederland zo kunnen genieten van al het open water. Maar de verdrinkingsaantallen zijn al jaren te hoog en dat mogen wij niet accepteren. Ik ben ervan overtuigd dat we met elkaar binnen een paar jaar het aantal kunnen halveren. Een missie waar wij ons graag voor blijven inzetten.”

‘Met

Het Nederlands Instituut Veiligheid Zwemlocaties (NIVZ) houdt zich bezig met de (fysieke) veiligheid op- en rondom zwemlo caties in het hele land. De afgelopen maanden is er weer veel gebruik gemaakt van deze zwemlocaties. Gezien de stijgende populariteit van openwaterzwemmen, is de verwachting dat dit verder zal toenemen. Een ontwikkeling die Bernard Korte (directeur NIVZ) alleen maar toejuicht. “Het is geweldig dat zoveel mensen genieten van het Nederlandse zwemwater, maar het is niet zonder gevaar. Helaas beseft men dat nog te weinig.” Korte onderbouwt dit met de verdrinkingscijfers van de laatste jaren. “Na een afname in de jaren negentig blijven de cijfers de laatste jaren hoog, gemiddeld 80-100 per jaar (bron: CBS). Het lukt ons kennelijk niet om een trendbreuk te realise ren. Er is wel wat geïnvesteerd de laatste jaren, maar er is meer nodig. Het is een dynamisch probleem en dat vraagt om meer dere en flexibele oplossingen. Gerichte voorlichting, betere afstemming, meer toezicht op maat en vooral meer aandacht voor preventie. Daarbij kan aansturing vanuit de overheid het verschil maken.”

“Alle verdrinkingen halen de media en wij hebben slimme newsfeeds lopen die ons een goede indicatie geven. Waarbij ik helaas nu al kan constateren dat het weer niet is gelukt om een daling te realiseren.”

binnenkunnenelkaarweeenpaarjaarhetaantalverdrinkingenhalveren‘

Zoals bij elk probleem, geldt ook hier: meten is weten. De officiële verdrinkingscijfers van 2022 zijn nog niet bekend, maar Korte heeft de omvang al wel goed in beeld.

Korte kan verschillende oorzaken aanwijzen, maar het lijkt er toch vooral op dat mensen zich onvol doende bewust zijn van de gevaren.

“Als mensen op wintersport gaan, bereiden zij zich goed voor. Lezen zich in en nemen nog een paar lessen vooraf. Als het om zwemmen gaat, springen mensen er vaak blind in. Daarnaast zien we de laatste jaren opvallend vaak ouderen in problemen geraken. Men voelt zich vitaal, maar dan blijken hun conditie, zwemtechniek en spierkracht toch niet voldoende te zijn.” Veel winst valt te behalen met goede voorlichting en het creëren van een bewustzijn over de risico’s die de zee, maar ook de binnenwateren met zich meebrengen. Daarnaast ziet Korte graag dat het toezicht in het binnenland wordt verbeterd. “Aan de gehele kust zijn er gedurende het zomerseizoen professio nele lifeguards aanwezig. In het binnenland is het toezicht daarentegen minimaal, wat in schril contrast staat met de aandacht voor de waterkwaliteit van het open water. De pro vincie houdt het hele zwemseizoen keurig de zwemwater kwaliteit bij en geeft op basis daarvan een zwemadvies. Maar

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP NBZ.NL OF BEL 073 612 40 61 Arnhem-Velp • Almelo-Wierden • Amsterdam Amersfoort • Delft • Eindhoven (vol) Lelystad • Roosendaal • Venray START MEDIO/EIND OKTOBER Inschrijven kan nog! DEFINITIEFVANSTARTOPLEIDING ZWEMINSTRUCTEUR Op diverse locaties in Nederland

WRKSHP ZBB D22 21ZWEMBADBRANCHE

er op je pad komt, maar je kunt wel zélf bepalen hoe je daar mee omgaat!’ Om je te hierbij te helpen kun je het DiSCO model gebruiken. Dit is al jaren mijn favoriete model bij complexe uitda gingen. Je kijkt hierbij op vier lagen naar de moeilijke situatie. Drama is de eerste laag waarin je nog helemaal midden in die moeilijke situatie zit. Er komt van alles op je af, de emoties zijn vaak groot en je voelt je machteloos. Deze fase is een natuurlijke reactie als er iets ernstigs of moeilijks op je pad komt, maar het helpt niet om hierin te blijven hangen. Je kan daar dan uitkomen door naar de tweede laag te gaan: ‘Situation’. In deze fase ga je proberen om van een afstandje te kijken naar wat er gebeurt. De emoties worden wat opzijgezet en je kijkt vooral naar de feitelijkheden. Eigenlijk ga je hier neutraal de situatie beschrijven. Je komt dan in de verleiding om alleen maar te kijken naar oplossingen op korte termijn, de quick-fix. Helpt voor even, maar op langere termijn komen dezelfde problemen vaak weer als een boemerang terug. Daarom kun je beter doorgaan naar de volgende laag: ‘Choice’. Oftewel, ‘Keuze’. Hier ga je zelf de touwtjes in handen nemen. Je neemt de regie weer over door jezelf vragen te stellen. ‘Hoe wil ik hier op reageren?’ of ‘Welke rol wil ik hierin hebben? of ‘Wie wil ik hierin zijn?’ Je komt zo bij andere oplossingen uit, veel meer gericht op de lange termijn. Tot slot ga je over op ‘Opportunity’, vrij vertaald als ‘Grote Kans’. Doordat je in de vorige laag op een heel andere manier naar de situatie hebt gekeken, kun je er nu achterkomen dat er uit die vervelende situatie een prachtige ‘Kans’ is ontstaan. Er is als het ware een cadeautje uitgepakt. En dat klinkt toch veel beter dan het punt vanwaar je bent begonnen.

Nog nooit vond ik het zo lastig om een gezellige en vrolijke column te schrijven. En dat voor de beurseditie van de ZwembadBranche Dag, een feestelijk evenement. Waar we voor het eerst sinds drie jaar weer met branchegenoten bij elkaar mogen komen, workshops kunnen volgen en vele bedrijven hun producten en diensten presenteren. Traditiegetrouw worden dan ook allerlei ontwikkelingen gedeeld wat weer kan leiden tot verbeteringen en innovaties. Dit kan gaan over producten die gebruikt worden, over inhoud en organisatie van zwemactiviteiten of over ontwikkelingen in de digitalisering. Toch ben ik bang dat dit jaar andere onderwerpen de gesprekken zullen overheersen. We hebben in de zwembaden te maken met een opeensta peling van uitdagingen die buiten proportioneel zijn en nu al duren vanaf 2020. En zoals iedereen weet, we zijn er nog lang niet.

claartje@ezzys.nlnaarmail

DriessenClaartje-Column

Het grootste probleem is de hoge energiereke ning en daarnaast speelt ook nog het perso neelstekort. Het wordt steeds moeilijker om de hoge kosten te compenseren met hogere omzetten. De wachtlijsten zijn lang genoeg, maar helaas zijn er niet altijd genoeg lesgevers om deze in te korten. Wat ook leidt tot grote zorgen over de zwemveiligheid van onze kinderen. We willen immers te allen tijde voorkomen dat jonge kinderen gevaar lopen en willen er dus alles aan doen om een (te) lage of (te) late zwemvaardig heid te voorkomen. Met dat streven voor ogen proberen we in onze eigen zwembaden de moed erin te houden. We besparen en verduurzamen waar het maar kan en we doen er alles aan om nieuwe lesgevers te werven om zo veel mogelijk zwemactiviteiten aan te kunnen blijvenNaastbieden.aldiepraktische oplossingen is het, om de moed erin te houden, belangrijk om je bewust te zijn van de invloed van je mindset. Een positieve mindset helpt om vertrouwen in de toekomst te hebben. Als je midden in de problemen zit, valt dat niet mee. Maar misschien helpt het om te denken: ‘je kunt niet bepalen wat

Claartje?vancolumndeopreagerenjeWil

BezoekGeïnteresseerd?danmijn workshop over dit DiSCO model tijdens de ZwembadBranche Dag. Ik kijk er in ieder geval erg naar uit om weer zoveel vakgenoten te gaan zien en door jullie geïnspireerd te raken!

Complexe uitdagingen: van drama naar kansen

Athletic Skills Model zorgt voor creatieve beweegoplossingen in het zwembad Foto: Stadtwerke Osnabrück Ninjacross in het Nettebad 22 ZWEMBADBRANCHE

Hendriksen haalt er graag zijn eigen ervaringen als wedstrijdzwemmer, waterpoloër en zwemtrainer bij. Hij verbaast zich al langer over de achteruitgang in motorische vaardigheden die hij ziet bij veel van de sporters om hem heen. Als gymleraar stelde hij hetzelfde vast, maar hij weet ook dat door goed te leren bewegen er een wereld valt te winnen. Voor de gezondheid, het welzijn en de fitheid in het algemeen. Maar dit geldt zeker ook voor bewegen in het water. “Van veel topsporters is bekend dat zij op jonge leeftijd meerdere sporten hebben beoefend, ook topzwem mers. Je kunt een veel betere zwemmer worden door juist heel andere beweegvormen te kiezen.”

Prikkelen

Meer plezier

Beter worden in zwemmen kan ook door van andere sporten te proeven. Operationeel manager Jorick Hendriksen van het Athletic Skills Model (ASM) gelooft er heilig in dat de Schijf van 10! zwemmen en aquasporten een stuk leuker en veelzijdiger kan maken. “Waarom zou je bijvoorbeeld geen ringen in een zwembad ophangen, zodat je als zwemmer kan zwaaien en slingeren, rollen, duikelen en draaien, klimmen en klauteren?”

23ZWEMBADBRANCHE

Vanuit zijn affiniteit met zwemmen weet Hendriksen zonder moeite de brug te slaan naar de zwembranche. “Een zwembad is meer dan een bak met water waarin je heen en weer zwemt. Waarom zou je er bijvoorbeeld geen ringen ophangen, zodat je als zwemmer kan zwaaien en slingeren, rollen, duikelen

Het waren inzichten die werden bevestigd in de door René Wormhoudt en Geert Savelsbergh ontwikkelde visie op goed (leren) bewegen: Athletic Skills Model (ASM). Waaraan Hendriksen sinds een paar jaar, niet geheel verwonderlijk, is verbonden als operationeel manager. In de visie van ASM staat een veelzijdig beweegpatroon en een breed motorische ontwikke ling centraal voor een gezond en vitaal leven én vooral ook een leven lang plezier in bewegen. Vanuit een wetenschappelijke en praktisch onderbouwde visie worden binnen dit model beweegvriendelijke voorzieningen en concepten gecreëerd die toeganke lijk zijn voor vele doelgroepen zoals kinderen, volwas senen, ouderen, aangepaste bewegers, breedtespor ters en lifestyle-sporters. Maar ook voor de ongebonden sporter die tegenwoordig steeds meer in opkomst is. Hendriksen, ondertussen al enkele jaren klaar met zijn masteropleiding beweeginnovatie aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen, ziet daarom ook buiten de topsport volop kansen voor het ASM. “Het concept is toepasbaar in het bewegingsonderwijs, in de revalidatie en gezondheidszorg, alle breedte sporten, in de ongeorganiseerde sport, het bedrijfs leven en zeker ook in vitaliteitsprogramma’s. Er zit een structuur achter en als je weet hoe je die kan inzetten, dan heeft iedereen daar baat bij. Van topsporters uit de Nederlandse selectie tot ouderen die fit willen blijven en alles er tussenin.”

Haal verkoop!uitmaximalehetje(online) Ontdek mogelijkhedenalle stand 1.47 Reserveren in een stroomversnelling

Om het ASM en de Schijf van 10! in de praktijk toe te passen worden voortdurend innovatieve trainingsma terialen ontwikkeld. Hendriksen is ook nauw betrokken bij het ontwerpen van innovatieve beweegvoorzie ningen voor gemeenten, scholen, gezondheidscentra en sportaccommodaties. “Die ontwikkeling in het zwembad, een PLAYCE Pool zoals we ons ontwerpcon cept noemen, staat nog in de kinderschoenen. Maar het spreekt voor zich dat je het beste al in de ontwerp fase en bij de inrichting van een gebouw rekening kunt houden met al die veelzijdige beweegvormen. Renovaties en nieuwbouw van zwembaden bieden daarbij een uitgelezen kans om nieuwe inzichten in veelzijdig bewegen in de fysieke ruimte toe te passen.”

en draaien, klimmen en klauteren. En waarom is er voor de waterpoloërs geen basket of tjoek, waardoor je op een heel andere manier leert schieten en mikken.” Uitdagend en veelzijdig bewegen wordt binnen het ASM samengebracht in de zogeheten Schijf van 10! Hendriksen ziet een grote meerwaarde van dit programma bij de zwemlessen en aquasporten of bij het aanbieden van andere activi teiten in het doelgroepenbad. “Een veelzijdig beweegaanbod levert aantoonbaar betere leerpres taties op, minder blessures en geeft ook meer plezier. Juist dat plezier in bewegen is de motivator om iets langer te blijven doen en vaker naar het zwembad te komen, met alle gunstige effecten op de exploitatie van het zwembad van dien.” Hendriksen ziet met de Schijf van 10! dan ook interessante dwarsverbanden met andere disciplines ontstaan, waar het zwembad zijn voordeel mee kan doen. “De fysiotherapeut kan bijvoorbeeld samenwerken met de zweminstructeur bij het invullen van het beweegprogramma. Het zwemmen kan een onderdeel worden van vitaliteits programma’s die buurtsportcoaches aanbieden of een aanvulling zijn op de gymles. En waarom zou de hockeyclub of judovereniging niet naar het zwembad komen om heel andere motorische vaardigheden aan te leren en nog fitter te worden.”

Wil je meer weten over de mogelijkheden van het Athletic Skills Model. Kom dan naar de workshop die Jorick Hendriksen geeft tijdens de ZwembadBranche Dag op dinsdag 11 oktober.

Het ASM maakt volgens Hendriksen ook het werken in het zwembad een stuk leuker. “Je haalt beweegvormen uit andere sporten in huis, andere spelvormen, nieuwe ideeën en mogelijkheden.” Het ASM is bovendien een wetenschappelijk onderbouwd programma. “Nog te vaak wordt in het zwembad gehandeld vanuit gevoel en intuïtie. Op zich is daar niks mee, je moet natuurlijk rekening houden met de persoonlijke voorkeuren van

Nieuwe ideeën

deelnemers aan lessen. Maar met een gedegen onderbouwing en de juiste kennis kom je verder.” Aan de ASM Academy zijn de voorbije jaren zo’n 2.500 beweegprofessionals opgeleid, van sportcoaches en fysiotherapeuten tot medewerkers van defensie. Ook zwembadmedewerkers en zweminstructeurs weten steeds beter de weg naar de opleiding te vinden. Hendriksen noemt het een positieve ontwikkeling. “Zwemmen alleen kan een eenzijdige vorm van bewegen worden. Je gebruikt veel spiergroepen en delen van je lichaam, maar de hoeveelheid motorische variatie is vaak erg klein. De kans op bijvoorbeeld schouderblessures en nekklachten is daardoor navenant groot. Het combineren van beweegactivi teiten heeft dus voordelen in vele opzichten.”

WRKSHP ZBB D22 25ZWEMBADBRANCHE

In deze rubriek tonen wij de leukste foto’s uit de branche. Hierbij kun je denken aan foto’s van een evenement bij jou in het zwembad of zomaar een mooie of grappige foto uit het archief.

HEB JE EEN LEUKE FOTO? STUUR HEM IN!

Wij plaatsen alle foto’s op onze facebook pagina. De foto met de meeste stemmen wint. De winnende foto wordt op een groot canvas doek geprint. Mail jouw foto’s naar info@zwembadbranche.nl

Zwembad t Ploetertje City Sport Veldhoven MijnZwemschool De Noordkop Zwemschool Goes WINNAAR #1 - WATERBABIES AMSTERDAM Zwembad De Crommenije

Zeg het met foto’s

Ruinen

Zwembad

Zwembad de Meerval

WINNAAR #2 - ZWEMSTUDIO INGRID

Gorsselse Zwembaden

Golfbad Oss

Zwemschool Spetters

Zwembad Mounewetter

We hebben ons decennialang ingezet voor de Zwembadbranche en diverse toonaangevende producten geleverd. Maar nu is het tijd voor een nieuwe focus; We gaan het zwembad verlaten.

VConsyst stopt met zwemmen

Vragen serviceafdeling: 088 55 00 055

Wherever you are

VConsyst kiest voor de expertisegebieden Urban Mining en Outdoor. We behoren tot de top van bedrijven die zich bezighouden met afvalinzamelsystemen en inrichting van de Webuitenruimte.gaanonzeleidende positie verder uitbouwen en bijdragen aan maatschappelijke issues als circulariteit, CO2-reductie en een gezonde Wijleefomgeving.hebbende samenwerking met de branche altijd zeer gewaardeerd. En veel bereikt samen met u. Dank daarvoor.

VConsyst blijft de software ondersteunen met onderhoud en service tot eind 2023. Voor vragen over wat dit voor u betekent, kunt u onze serviceafdeling bereiken via onderstaand telefoonnummer.

De lijst met oplossingen is lang, de betrokken heid is groot, maar met stip op één staat toch echt wel een beter salaris. Een salaris dat oog heeft voor bovenstaande, dat die waardering uitdrukt. De cao Zwembaden wordt door velen, van hoog tot laag, karig genoemd. Uitgekleed. Dat begint bij de jonge mensen. Wie verdient er nou tussen de €4,38 en €9,95 bruto per uur en heeft de verantwoordelijkheid over leven en dood? En dat terwijl je collega van 21 die hetzelfde werk doet in hetzelfde bad wel een vakvolwassen salaris krijgt? Gelijk werk = gelijk loon. Dus, dan ga je toch liever bij de McDonalds werken? Die hamburger bakt zich elke keer hetzelfde. Of je gaat, beter voor het behoud van onze mensen in de branche, naar een gemeentelijk bad waarbij de bodem 14 euro per uur is. Een bodem die voor de gehele branche dus naar dat niveau omhoog moet.

Dus werkgevers, zorg dat jouw belangen goed behartigd worden en als dat niet het geval is, meld je. Bij jouw werkgeversorganisatie of bij de vakbond die de cao afsluit. Ik weet de problemen zijn groot en de energiecrisis wordt ook nog eens over ieders rug uitgespeeld. Maar niet meer over die van het personeel. De bodem is bereikt. Het één mag geen invloed hebben op het ander. Er moeten keuzes worden gemaakt en onder de streep valt jouw salaris niet af. Jouw salaris moet dit keer boven de streep staan!

Ondernemen is niet mensen uitknijpen op hun arbeidsvoorwaarden en dan roepen hoe duur ze wel niet zijn. We zien momenteel zoveel mensen weglopen. Werkgevers zoeken naar manieren om hen te waarderen. Ook die gesprekken heb ik gevoerd, regelmatig. Managers van baden die met lede ogen toezien hoe de cao waaronder zij vallen, niet opkomt voor het personeel dat voor hen werkt. Ook zij uiten dezelfde zorgen over de toekomst van het

De bodem moet omhoog, minimaal naar het niveau van de cao Vermo. Doe met ons mee, steun ons in het vele werk wat er te doen is, voor het zwembad, in het zwembad, voor jou, voor jullie. Voor iedereen in Nederland, want het zwembad zit in het hart van de sport, en zit in ons hart: dat van werknemers, maar ook van werkgevers. Samen moeten we het oplossen. Het kan en moet anders. Het is vechten of vluchten. Maar vluchten doe je alleen en vechten doe je samen.

Vechten of vluchten?

WRKSHP ZBB D22 29ZWEMBADBRANCHE

zwembad, van het zwemonderwijs. Een publieke taak! Waar ligt die afkalving dan aan? Dat heeft alles met belangenbehartiging te maken. Zowel aan werkgevers- als ook aan werknemerskant. Degene die zich het beste organiseert, bepaalt. Het heeft ook met politieke keuzes bij gemeenten te maken. Zij zitten met grote problemen, en een zwembad is er altijd ééntje van. Het kost ze veel, te veel geld. Dus ja, dan kiezen we voor de goedkoopste variant, lees exploitant, lees de cao zwembaden. En die exploitant heeft de rekenmachine in de hand, voortdurend.

KoppelmanIngrid-Column

Tijdens de ZwembadBranche Dag op 11 oktober geef ik de workshop ‘Krijg jij wat jij verdient?’ Zie ik je daar?

Ingrid?vancolumndeopreagerenjeWilingrid.koppelman@fnv.nlnaarMail

Deze zomer was ik op bezoek bij een aantal zwembaden en heb ik veel medewerkers gesproken. Overal hoorde ik dezelfde zorgen, zorgen die de FNV deelt. Medewerkers (receptie, techniek, lesgevers) missen de waardering voor het vak dat ze beheersen en de verantwoordelijkheid die ze dragen. Overal waar ik kom, ziet men collega’s vertrekken (naar beter betaalde banen) en neemt de druk op hen die blijven toe. Overal waar ik kom, is er de zorg dat er straks geen zwemonderwijzer of zelfs zwembad meer is.

Piscine Global Europe

Piscine Global Europe - Lyon Frankrijk

15 - 18 november 2022

Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.piscine-global-europe.com

vakopleidingenErkendeWaarzwemmenvanzelfsprekendisInternationale

Piscine Global Europe is één van de grootste beurzen in Europa die zich richt op zwembad en spa professionals. Dat is ook weer niet vreemd aangezien Frankrijk na de Verenigde Staten de grootste afzetmarkt voor zwembaden is. Natuurlijk worden er veel zwembaden en spa’s geïnstalleerd bij particulieren maar ook de openbare sector in Frankrijk is groot. Op de beurs vind je daarom veel bedrijven die gespecialiseerd zijn in beide segmenten. Naast het grote aanbod aan bedrijven is er ook een programma met workshops en seminars over actuele onderwer pen in de branche zoals energiebesparing, verduurzaming en personeel. De beurs is mede door corona uitgegroeid tot een hybride concept waardoor je zowel op locatie maar ook digitaal de beurs kunt bezoeken. De laatste editie in 2018 had meer dan 600 exposanten waarvan 65% van de bedrijven van buiten Frankrijk kwamen. Ook van de bijna 20.000 bezoekers kwam 42% van buiten Frankrijk. Daarmee is deze beurs ook Internationaal een belangrijke onmoetingsplek voor onze sector.

VConsyst neemt afscheid van de zwembranche en bedankt zijn partners voor de prettige samenwerking

Voor WinConsyst Classic, WinConsyst 10, Spaas en VConsyst Access Suite zullen geen verdere ontwikkelingen en toevoegingen aan de software plaatsvinden. VConsyst blijft de software wel ondersteunen met onderhoud en service tot eind 2023.

Alle activiteiten voor sport en leisure worden afgebouwd en het bedrijf richt zich nu volledig op Urban Mining en Outdoor waar het nu ook al een belangrijke speler is. “Velen kennen ons alleen van onze producten in de zwembranche, maar we leveren ook afvalinzamelsystemen en leveren producten voor de inrichting van de buitenruimte. VConsyst behoort zelfs tot de top van bedrijven die zich hiermee bezighouden. Door ons hier meer op te gaan richten, kunnen we onze leidende positie verder uitbouwen en bijdragen aan maat schappelijke issues als circulariteit, CO2 - reductie en een gezonde leefomgeving.” Naast de behoefte aan focus beaamt Jochemsen dat ook de toenemende hoge investeringen in softwareontwikkeling voor zwembaden een rol speelden. “Voor zwembaden zijn het financieel zware tijden wat gevolgen heeft voor de beschikbare budgetten. Daarnaast gaan de technische ontwikkelingen snel en hebben wij te maken met strenge privacyregels. Dit alles bij elkaar maakt de markt minder interessant voor het leveren van kwalitatief hoogwaardige oplossingen met een goede marge.”

Vragen?

Alle klanten worden persoonlijk geïnformeerd. Mocht je toch eerder behoefte hebben aan contact of nog vragen hebben, kun je contact opnemen met de serviceafdeling van VConsyst +31telefoonnummervia(0)88-5500055

VConsyst is binnen de zwembranche een gerenommeerde speler die zich decennia lang heeft ingezet voor de zwembranche. Maar het bedrijf heeft besloten de zwembranche te verlaten. Het is met pijn in het hart, zo laat Annet Jochemsen (Chief Commercial Officer) weten, maar voor meer focus in het bedrijf moest deze keuze worden gemaakt. “Wij hebben onze expertisegebieden zorgvuldig bekeken en besloten ons nu volledig te gaan richten op onze andere expertisegebieden. Een kwarteeuw hebben wij ons met hart en ziel ingezet voor deze branche, maar hoezeer het ons ook spijt nemen wij afscheid van deze branche.”

Jochemsen realiseert zich heel goed dat dit besluit impact heeft op de klanten die gebruik maken van VConsyst software. “Onze klanten leunen voor hun software op ons, dat beseffen wij heel goed. Maar net als al die jaren staat ook nu de klant centraal en worden zij persoonlijk van dit besluit op de hoogte gesteld. Uiteraard zorgen wij ook voor een professionele afwikkeling en krijgen klanten ruim de tijd om over te stappen. De ontwikkeling van VConsyst Access Suite is inmiddels stopgezet, maar de software van WinConsyst Classic, WinConsyst 10, Spaas en VConsyst Access Suite ondersteunen wij nog wel met onderhoud en service tot eind 2023. Er zullen dus geen verdere ontwikkelingen en toevoe gingen aan de software meer plaatsvinden. Wij zijn in gesprek

Zorgvuldige afwikkeling

met diverse partijen die geïnteresseerd zijn om onze activi teiten in deze branche in zijn geheel over te nemen. Uiteraard kunnen wij klanten die willen overstappen naar een nieuw softwarepakket ondersteunen met een passende afhan deling.” Tot slot benadrukt Jochemsen dat de keuze om in deze branche te stoppen met activiteiten puur een bedrijfs matige keuze is geweest. “De samenwerking met de zwembaden hebben wij altijd enorm gewaardeerd en ervaren als zeer constructief en plezierig. Hierdoor konden wij veel betekenen voor de zwembranche en daarvoor zijn wij al onze klanten dan ook erg dankbaar.”

Wat betekent dit voor huidige klanten?

Brenntag Water Treatment biedt een compleet assortiment producten dat aan alle eisen voldoet om uw zwembadwater in optimale staat te houden. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor advies in het veilig gebruik, handling en opslag van deze producten.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Bezoek ons op de ZwembadBranche Dag of neem vandaag nog contact met ons op.

Een goede waterbehandeling vormt de basis voor zorgeloos zwemplezier en een succesvolle zwembadexploitatie.

WATER IS LIFE –THAT’S WHY WE CARE www.brenntag.comBrenntagNederlandB.V. Donker Duyvisweg 44 3316 BM info@brenntag.nlTel.NederlandDordrecht+31355889261 Bezoek ons op ZwembadBranche Dag 11 oktober 2022 Midden Nederland Hallen, Barneveld Stand nr. 1.28 54759-Brenntag-WaterTreatment_Swimmingpool_200x122.5mm_NL.indd 1 12.09.22 14:17 www.im-pro.nl 085–0161461 Omroep-&muzieksystemen ▸ Vocht-enhittebestendigecomponenten. ▸ Excellentedynamiekenspraakverstaanbaarheid. Communicatiesystemen ▸ Waterbestendigedigitaleportofoons. ▸ IntegratieVoIPnetwerk. Verlichting ▸ Functionele-,sfeer-eneffectverlichting. ▸ ImplementatieinGBSsystemen. Bediening&Automatisering ▸ Bedieningspanelenconventioneelendigitaal. ▸ Procesautomatisering. Ophangconstructies&Bevestigingsmiddelen ▸ NPR-9200:2015gecertificeerdeophangconstructies. ▸ Inspectiesen0-metingen. ✓ Modulaireoplossingen ✓ Toekomstbestendig✓ Professioneelmaatwerk

Henk van der Laan, business development manager Normec Kalsbeek, is trots dat Normec Kalsbeek hun expertise nu ook kunnen inzetten in de zwem branche. “De ontwikkeling van dit apparaat is tot stand gekomen doordat wij zagen dat er in de zwem badmarkt op het gebied van desinfectie vraag was naar simpele en robuuste zoutelektrolyse systemen. Zoutelektrolyse toepassen in zwembadwater is op zichzelf niet iets nieuws, maar de laatste jaren verder in opkomst. Wij kozen ervoor om met onze uitge breide ervaring van deze systemen in andere markten, zoals koeltorens en proceswater, ons nu ook te richten op de zwembaden.”

Nieuwsgierig geworden naar de verdere voordelen van de Micronox? Dan zien wij u graag op de ZwembadBranche Dag op onze stand 2.17.

Wij vertellen u dan graag meer over onze producten en overige diensten. Of kijk voor meer informatie alvast op

Veilige desinfectie door middel van zoutelektrolyse

De Micronox is eenvoudig te onderhouden en daardoor goedkoop in onderhoud. Ik ben betrokken geweest bij de ontwikkeling van dit apparaat. Daarnaast heb ik al jarenlange ervaring met deze technologie en hebben we alle ervaringen in de ontwikkelingen verwerkt in het ontwerp van de Micronox.”

Als beheerder of eigenaar van een zwembad wilt u de veiligheid van uw bezoekers garanderen. Sinds twee jaar is er een nieuw product op de markt dat zwembadwater op een veilige en duurzame manier desinfecteert en minder storingsge voelig is: de Micronox.

De Micronox is een robuuste machine. Van der Laan: “De Micronox geeft bijna geen storingen. Daarnaast

Duurzaam apparaat

Van der Laan: “De Micronox produceert de desinfectant, KALCOOL HYPO, op locatie. Hierdoor is opslag en trans port van gevaarlijke chemicaliën niet meer nodig. Hypochloriet, wat normaliter gebruikt wordt, is gevaar lijk in opslag en brengt verschillende risico’s met zich mee. Daarnaast is het ook niet altijd goed leverbaar. Doordat de productie van KALCOOL HYPO op locatie plaatsvindt, is dit niet meer aan de orde.”

Bezoek onze stand

ADVERTORIALwww.normeckalsbeek.nl

Door middel van anodische oxidatie, waarbij de Micronox water en zout elektrolyseert, ontstaat een desinfectiemiddel: KALCOOL HYPO. Het maakt bacteriën en micro-organismen onschadelijk en zorgt ervoor dat de waterkwaliteit binnen de huidige en toekomstige zwembadnormen blijft. Tevens voldoet het aan alle wettelijke Nederlandse en Europese biocide normen.

Productie op locatie

33ZWEMBADBRANCHE

bevat de opstelling een dagvat van KALCOOL HYPO, hierdoor is er altijd een voorraad van een aantal uren aanwezig en hoeft de machine niet op top capaciteit ontworpen worden. Sluiting van het zwembad door problemen met de desinfectie is dan bijna uitgesloten.

Het hoogste punt is bereikt en de oplevering van het project wordt maart volgend jaar verwacht. Wat er dan staat is een duurzaam en toekomstbestendig zwembad dat meer energie opwekt dan het nodig heeft. Daarnaast is bij de nieuwbouw van De Koerbelt in Rijssen-Holten voortdurend gestuurd op total cost of ownership, wat het ook bijzonder maakt. Giel ten Berge, projectleider vanuit de gemeente, noemt de realisatie van het nieuwe zwembad een teamprestatie van formaat. “Alle betrokken partijen leggen de lat hoog en houden elkaar scherp.”

De eerste plannen dateren alweer van ruim tien jaar geleden. De bankencrisis woedde nog in volle hevigheid en gemeenten moesten fors bezuinigen, ook Rijssen-Holten. Bij het kritisch doorlichten van de financiële huishouding kwam ook de sportbegroting aan bod, met daarbij een toekomstperspec tief op de zwembaden in de gemeente. De uitkomst was duidelijk, het verouderde De Koerbelt moest grondig worden vernieuwd. Ten Berge, voorheen beleidsmedewerker sport, heeft alle discussies meegemaakt. “De locatie is echt uniek te noemen. Het bad ligt midden in de bebouwde kom en tegelij kertijd waan je je als bezoeker midden in de natuur. Maar die ligging in het groen vroeg ook om een passend ontwerp en

Exploitatiekosten bepalen keuzes voor duurzame systemen

Nieuwbouw De Koerbelt 34 ZWEMBADBRANCHE

dat kwam er. Met een glazen pui, witte muren en een ontvangsthal waar het mosgroen in het oog springt.” Nog een belangrijk uitgangspunt: de gemeenteraad wilde per se geen subtropisch zwemparadijs. Maar wel een aantrekkelijke horeca, met zicht over de ligweide, het buitenbad en de binnenbaden. Wat van meet af aan ook zwaar woog waren de financiële kaders. Total cost of ownership werd het leidende motief. Ten Berge, bijna vijf jaar geleden als project leider benoemd, is nog altijd blij met die gekozen benadering. “Vaak zie je dat er wordt gestuurd op investeringsbedragen. Bij alsmaar stijgende prijzen kan dat ten koste gaan van de kwaliteit van het plan.”

Alle warmte in het nieuwe zwembad in Rijssen-Holten wordt straks opgewekt door de zon. Ten Berge licht toe dat hiervoor in totaal 56 zonnecollectoren op het zuiden worden geplaatst. “De warmte van de zon wordt direct gebruikt om

35ZWEMBADBRANCHE

De raad koos unaniem voor een zwembad, waarbij de kosten aan de voorkant niet het grote struikelblok mochten vormen. Ze toonden daarmee lef en vertrouwen. Daarnaast benadrukt Ten Berge dat de politiek in Rijssen-Holten nog ver voor de huidige energiecrisis besefte dat er tevens maximaal moest worden ingezet op zo duurzaam mogelijke installaties. “Ook al betekende de gekozen systemen wel dat er dieper in de buidel moest worden getast. Maar het zijn zonder uitzondering wel extra investeringen die zich, afgezet tegen de kapitaallasten op langere termijn, binnen enkele jaren terugverdienen.” Voor de realisatie van de zwembad installaties werd Hollander Techniek als partner in het bouwteam gekozen. Erik Buter, engineer bij Hollander, zat vooral in de ontwerpfase aan tafel en is onder de indruk van de gemeentelijke visie. ”Duurzaamheid wordt vaak met de mond beleden, totdat de portemonnee op tafel komt. De gemeente heeft echt zijn nek uitgestoken voor haar burgers en in het bouwteam zijn we eendrachtig aan de slag gegaan.” Marcel Beekman is project leider bij Hollander en noemt de automatische bemonstering als mooi voorbeeld. “Watermonitoring op deze manier is een stuk nauwkeuriger dan met de hand. En als het systeem hele maal goed is ingeregeld verdien je de investering in drie jaar terug.” Ook de keuze voor een membraamfilter past volgens Beekman in dat draaiboek. Hollander paste die techniek eerder toe in baden in Nijkerk en het Zeeuwse Kapelle. “De levensduur van het membraamfilter rechtvaardigt de investe ring. Een zandfilter gaat maximaal twintig jaar mee. Een membraamfilter tenminste dubbel zo lang. Het is ook nog eens volledig circulair en het scheelt het zwembad bij het spoelen zo’n 6.500 kuub water per jaar.”

Accu’s

rondgepompt water te verwarmen. Op het dak van de accommodatie komen ook nog eens zonnepanelen die een massa energie gaan opwekken. Uiteindelijk draait bij De Koerbelt alles om balans. We willen het stroomnetwerk zo min mogelijk belasten. De energie die we over hebben levert bij verkoop haast niks op en als we het in de winter willen terugkopen betalen we de hoofdprijs.” De energie die in de zomermaanden in het zwembad overblijft, wordt daarom opgeslagen in thermische en elektrische accu’s. Een innova tieve techniek die in ons land nog maar mondjesmaat wordt toegepast. Ten Berge heeft er een heilig vertrouwen in. “Het bijzondere aan deze accu’s is dat ze warmte kunnen afgeven op verschillende temperaturen en tegelijkertijd, lage tempe ratuur voor het zwembad en hoge temperatuur voor het douchewater.” De 20 thermische accu’s wegen 5.000 kilo en zijn met een hoogte van drie meter en een doorsnede van een meter groot van stuk. De vijf tot dusver voorziene elektri sche accu’s zijn bescheidener van omvang. “Ze bevatten geen kobalt en lithium of andere zeldzame aardmetalen. Ze zijn gevuld met een soort van zoutgel en volledig circulair. De verwachting is dat ze 15 tot 20 jaar meegaan en de reste rende kristallen kunnen worden verwerkt tot bijvoorbeeld veevoer.” De elektrische accu’s zijn ook nog eens slim. “We hoeven tussen de zonnepanelen en de accu’s geen omvor mers te gebruiken, wat leidt tot minder energieverlies. En het systeem bepaalt zelf waar de energie nodig is en naartoe gaat.” Om niet voor vervelende verrassingen te komen te staan, worden voor noodgevallen drie warmtepompen geïn stalleerd. “Rond de derde week van januari verwachten we een paar dagen bij te moeten verwarmen, waarna de zon weer voor de benodigde energie kan gaan zorgen.”

Tarieven

Installatietechnisch is elk onderdeel in De Koerbelt ook hele maal state-of-the-art. “We gebruiken bronwater diep uit de grond en een de ontijzingsinstallatie zorgt ervoor dat we dat water onder alle omstandigheden kunnen gebruiken. Daarnaast hebben luchtbehandeling en ventilatie bij ons natuurlijk de hoogste prioritiet. Het verblijfklimaat voor onze bezoekers moet perfect zijn.” Uiteraard waren er tijdens het hele proces ook in Rijssen-Holten tegenvallers en hobbels die genomen moesten worden. ”Wij merken zeker ook de gevolgen van stijgende bouwkosten, schaarse bouwmateri alen en de prijs van onze energiesystemen viel hoger uit dan we bij de aanbesteding hadden voorzien.’” Tot dusver heeft de gemeente 19,1 miljoen euro uitgetrokken voor het project. Dat krediet wordt nog opgehoogd, maar dat past binnen de financiële kaders van de total cost of ownership. Onder geen beding zal de rekening bij de bezoekers terechtkomen. “Wat we per se niet willen is een verhoging van onze tarieven. De prijs van een bezoek is straks hetzelfde als voorheen.”

Lef

“Bij Sportservice De Vallei leggen wij daarom de focus volledig op duurzame inzetbaarheid.”

Huis van Werkvermogen:

36 ZWEMBADBRANCHE

ontwikkelde methode waarin de duurzame inzetbaarheid van personeel centraal staat, kan beter worden ingeschat hoe goed men in staat is om het werk lichamelijk en psychisch uit te voeren. Bij het afronden van zijn studie stond het voor Gerrits vast: de klassieke aanpak, met de jaarlijkse cyclus van door het management geïnitieerde functionerings- en beoordelingsgesprekken, kon de prullenbak in. En eind 2020 ging bij Sportservice De Vallei het roer helemaal om.

Er is een schreeuwend tekort aan personeel en medewerkers lopen steeds meer op de toppen van hun tenen. Daarnaast zijn de doorgroeimogelijkheden vaak beperkt. Hoe lukt het dan om mensen te binden en te boeien? Volgens Joost Gerrits is de tijd voorbij dat medewerkers vol gas voor het werk gaan.

Een gezonder en vitaler leven. Dat is waar Sportservice De Vallei in Gelderland als regiopartner voor sport en bewegen voor staat. Aan die missie wordt dagelijks gewerkt, ook in de aangesloten zwembaden. Hoe vreemd is het dan als die medewerkers zélf niet helemaal lekker in hun vel zitten op het werk? Gerrits stelde zich als beleidsmedewerker die vraag tijdens een masteropleiding HRM en vond inspiratie in het Huis van Werkvermogen. Met deze in Finland

tool voor duurzame inzetbaarheid

Met dat inzicht zijn ze bij Sportservice De Vallei aan de slag gegaan, ook in de zwembaden. Gerrits noemt het een uitdaging. “We zijn een platte organisatie en voor toezichthouders en zweminstructeurs zijn er weinig verticale doorgroeimogelijkheden. Binnen de kortste keren zit je in de managementlaag.” De schaalgrootte van het sportbedrijf biedt wel kansen in de breedte, ook voor een zwembadmedewerker die pakweg 30 uur werkt en graag iets anders wil doen. “Het kan voor die medewerker verfrissend zijn om bijvoorbeeld 10 uur in de week met onze buurtsportcoaches de wijk in te gaan en mee te doen met pleintjessport. Mogelijk kan zo iemand ook een tijd meelopen in het gymonderwijs en zich oriënteren of het volgen van een ALO-opleiding interessant is. En waarom zou je een zweminstructeur niet deels kunnen inzetten in een vitaliteitsprogramma voor ouderen in het wijkhuis?” Dat rouleren en snuffe

“Voor de in het oude denken vastzittende HRM-functionaris is dit vaak wel een schokkende conclusie. Zaken als gezondheid, privé-situatie en ontwikkelingsmogelijkheden wegen allemaal veel zwaarder.” Voor organisaties betekent dit dat ze heel anders naar hun personeelsbeleid moeten kijken, zowel intern als extern. “Het gaat erom dat er een dialoog met de medewerker tot stand komt en dat je als werkgever écht wil weten hoe jouw mensen in de wedstrijd zitten. Ziet iemand zich over pakweg vijf jaar aan de badrand nog hetzelfde werk doen? Wat zijn de ambities van die medewerker en hoe kan je als organisatie daarin helpen? Dat soort vragen moet je stellen, op voet van gelijkheid en in alle eerlijkheid, zonder de kans dat de medewerker daar later op afgerekend wordt. Duurzame inzetbaarheid gaat zeker ook over het klimaat binnen een organisatie.” Het klinkt misschien te mooi om waar te zijn, dat realiseert Gerrits zich ook wel. Tegelijkertijd is dat omdenken volgens hem noodzaak om ook in de toekomst als organisatie gezond te blijven. “De tijd is voorbij dat medewerkers vol gas voor het werk gaan, jonge mensen stellen aan de voorkant eisen. Ze hoeven niet meer per se fulltime te werken, ze hebben een bredere kijk op het leven.”

Het Huis van Werkvermogen is opgebouwd uit vier verdiepingen met de focus op de dimensies gezondheid, competenties, normen en waarden en werk. Iedere dimensie is een verdieping in het huis en heeft een relatie tot de volgende verdieping(en). Waarbij Gerrits gelijk met de spreekwoordelijke deur in huis valt, het werk behoort van de vier tot de laatste verdieping.

Ambities

Rouleren

len in andere domeinen gebeurt bij Sportservice De Vallei zoveel mogelijk in overleg met de betreffende medewerker, op basis van de uitkomsten van de dialoog. “Het liefst maak je de wensen van de medewerker leidend, maar het komt ook voor dat je rooster-technisch iemand elders in de organisatie nodig hebt. We hebben bijvoorbeeld vakdocenten in het onderwijs die het in de schoolweken heel druk hebben, maar in de vakanties niet. Juist dan is er vaak een piek in onze zwembaden en kan iemand vanuit het onderwijs toezicht houden aan de badrand. In de coronatijd hebben we daar op geanticipeerd door versnelde cursussen toezichthouden aan te bieden.”

De principes van het Huis van Werkvermogen zijn volgens Gerrits niet alleen geschikt voor de grotere organisaties, maar even goed toepasbaar in organisa ties die kleiner zijn dan het Gelderse sportbedrijf. “Het gaat erom dat je moeilijke gesprekken met medewer kers moet voorkomen en dat doe je door vanaf het eerste moment goed naar hen te luisteren en vervol gens samen op zoek gaat naar een oplossing.” Het zijn investeringen die zich volgens Gerrits op termijn allemaal terugverdienen. “Ziekteverzuim en uitval laten zich voorspellen. Wij hebben daar vragenlijsten voor, met indicatoren die duidelijk maken dat het bij de medewerker ergens niet goed zit. Natuurlijk zijn dat hulpmiddelen. In een open dialoog deelt de medewer ker zijn gevoelens over zijn loopbaan en stelt ook de werkgever zich kwetsbaar op. Door aan de voorkant een stapje extra te zetten, bespaar je in de toekomst op hoge ziektekosten en verzuim.” Als zwembad moet je volgens Gerrits vooral buiten de eigen deur durven kijken. “Zelf zijn we begonnen met onze kennis en ervaring met het Huis van Werkvermogen aan te bieden aan het bedrijfsleven in de regio. Ons netwerk wordt groter en de carrièreperspectieven voor onze medewerkers nemen daardoor toe. Het levert ons ook een uitbreiding van onze diensten op, bijvoorbeeld door onze zwembaden een rol te laten spelen in lifestyles programma’s van die organisaties. We zijn nu ander half jaar bezig en nog lang niet klaar. Het is een continu proces, waarbij we nog steeds leren van elkaar. De medewerkers én wijzelf.”

Wil je meer weten over het Huis van Werkvermogen? Kom dan naar de workshop die Joost Gerrits samen met Frank Brinkmans geeft tijdens de ZwembadBranche Dag.

WRKSHP ZBB D22 37ZWEMBADBRANCHE

Investeringen

info-kalsbeek@normecgroup.com | +31 592 350 000 Improve Quality. Reduce Risk. Normec zwembad-AllesinwaarborgtKalsbeekdewaterkwaliteituwzwembadwatunodigheeftvoorveiligendrinkwateronderééndak:  Risico-inventarisatie  Legionellapreventie  Monstername en analyse van zwembadwater  Keerklepcontrole  Micronox: duurzame desinfectie van zwembadwater zonder gebruik van gevaarlijke chemicaliën Waarborg de veiligheid voor zwemmers en personeel en kies voor Normec Kalsbeek  Verlaag risico’s en kosten door te kiezen voor één partij  Eén vast aanspreekpunt  Altijd beschikbaar voor advies  Ruim 70 jaar ervaring  RvA geaccrediteerd Meer weten?Bel voor een afspraak,we denken graagmet u mee!

Zoek voor iedere techniek een plaats in de oplei dingsweg waar dit tussendoel de volle aandacht krijgt. Waar het technisch goed en geautomati seerd wordt. Je hoeft het in de volgende niveaus dan alleen nog te onderhouden. Ook reeds behaalde tussendoelen blijven de kinderen oefenen. Een stapje verder in het bouwen op de fundering zou werkoverleg kunnen zijn waarbij mooie onderwerpen als ‘Welke organisatie levert meer dynamische lessen op?’ of ‘Waar leggen we de lat op de lagere niveaus?’ of ‘Hoe krijgen we meer plezier in de lessen?’ jouw vakgebied nog interessanter kunnen maken. Kort geleden heb ik een team geholpen met hun tussen doelen. Een stap die direct meer rust voor de lesgevers biedt. Tijdens de sessie spraken de gezichten boekdelen. De lesgevers voelden zich gehoord en zagen in dat dit bovenstaande irri taties vermindert. Zodat het uiteindelijk weer gaat waarom het moet gaan: de kinderen.

Basiselement uitdrijven - drijven

• Niveau 1: twee meter trappelbewe gingen op de buik + dan een paar seconden stil liggen. Waterdiepte 40 cm

• Niveau 3: afzet van de kant op de rug + 3 meter trappelbewegingen + draaien naar de buik trappelbewegingen en een paar seconden stil liggen. Waterdiepte 50 cm.

Het werken als lesgever is fantastisch, toch spelen er soms irritaties. Welke herken jij?

Basiselement onder water

• Discussies met collega lesgevers over het doorsturen van kinderen naar een volgend niveau.

Hier is een opbouw zichtbaar bij onder water zijn, uitblazen onder water en oriënteren onder water en wennen aan het duikzeil.

• Aan ouders lastig uit te leggen waarom hun kind niet naar het volgende niveau mag. Dit is voor een groot deel op te lossen door goede tussendoelen. Met een stevig fundament start de kwaliteit van je zwemlessen. De fundering van je zwemlessen zijn je tussen doelen. Wat willen jij en je collega’s dat een kind op ieder niveau beheerst? Denkt iedereen in jouw team daar hetzelfde over? Zijn tussendoelen een steun in de rug voor iedereen in het hele team en simpel voor nieuwe teamleden en invallers?

Verder bouwen

Niveau 2: drie meter trappelbewegingen op de buik + draaien naar de rug trappelbewe gingen en een paar seconden stil liggen. Waterdiepte 50 cm

Of het ook jullie keuze als team is om van uitdrij ven tot drijven te komen, dat ga je met elkaar bespreken. Dit is een onderdeel van jullie visie op leren zwemmen. In bovenstaand voorbeeld komen de basiselementen (uit)drijven, draaien en ademhaling (uitblazen in het water) aan bod.

• Niveau 1: door een hoepel onder water met trappelbewegingen en een voorwerp van de bodem pakken. Waterdiepte 40 cm.

Tussendoelen

Bij een Zwem Scan merk ik vaak dat er ruis rond de tussendoelen van de verschillende niveaus is. Dat kan irritatie en frustratie binnen teams geven. Maar ook stagnatie in de opleidingsweg wat vervelend is voor het kind en zijn ouders. Dit kan doordat de tussendoelen onvoldoende concreet omschreven zijn, niet goed van makkelijk naar moeilijk lopen of te veel zware tussendoelen in 1 niveau hebben of soms omdat lesgevers hun ‘eigen lat’ hebben. Concreet meetbare tussendoelen, oplopend van makkelijk naar moeilijk en een evenwichtige verdeling van de tussendoelen over de niveaus verminderen de kans op een eigen invulling. Je kunt hierbij ook denken aan aantal seconden, hoeveel meters, welke plaats in de accommodatie en in welke waterdiepte. Ga hierbij uit van de basiselementen.

• Niveau 3: van een mat door een zeil 2 voorwerpen van de bodem pakken. Waterdiepte 50 cm.

Eerst de fundering en dan pas bouwen

• Niveau 2: door het kleine zeil gaan en 1 voorwerp op 1 meter van het zeil van de bodem pakken. Waterdiepte 50 cm.

39ZWEMBADBRANCHE

• Grote niveauverschillen in één badje.

HamakerLeône-ColumnnaarMailLeône?vancolumndeopreagerenjeWil@leonehamakertwitterviaofleone@leonehamaker.nl

Uw partner voor (schoon) waterbeheer0888310500c-mark@eurofins.com www c-mark.nl Testing for Adviseringlife drink- en zwemwater UitvoeringLegionellabeheermonstername en analyse De automatische bodemzuigers van Dolphin zijn gebruiksvriendelijk en ontworpen voor bijna alle soorten, maten en vormen zwembaden. Ideaal voor openbare zwembaden, hotels en resorts. Wilt u meer weten of heeft u interesse in een demo bij u op locatie? Bel ons: +31 (0)40 285 66 58 of stuur een mail naar support@pomaz.nl powered by po az VOORBODEMZUIGERSAUTOMATISCHEDEOPENBARESECTOR 151474 Zwembadbranche Dolphin.indd 1 30-05-2022 16:04

Samen de biofilm aanpakken?

41ZWEMBADBRANCHE

Voor meer informatie: www.jaki.nl

Meer weten?

Jaki is gespecialiseerd in bouwkundig onderhoud van zwembaden.

Dit proces is vaak duidelijk zichtbaar op de ruwe betonwanden in de bufferruimten of op de zwemplankjes en gordels. Dit zijn plekken waar de bacteriën onbereikbaar zijn voor een grondige schoonmaak. De bacteriën kunnen onbelemmerd doorgroeien tot een biofilm met alle gevolgen van dien.

Wat is het risico van biofilm?

Biofilm is de verzamelnaam voor doorontwikkelde vervuiling van bacteriën. Hierbij nestelen microorganismen zich op geschikte plaatsen. Dit groeit uit tot een kolonie van soorten die elkaar beschermen tegen de inzet van chloor. Dit geeft een risico voor de gezondheid van de zwemmers. Natuurlijk kan, met inzet van overmatig chloor en filtratie van het water, toch nog worden voldaan aan de geldende normen. Maar hoe mooi zou het zijn als het gebruik van dit chemische goedje flink verminderd kan worden en het zwemwater toch schoner is?

Het schoonmaken van het gehele zwembad is een belangrijke taak. Maar het schoonmaken heeft pas echt zin als het voegwerk tussen de tegels, de kitvoegen en de ruwe betonwanden in de buffers goed en regelmatig wordt onderhouden. Gebeurt dit niet, dan kan er zwemwater achter het tegelwerk of in grindnesten komen en ontstaat hier een kolonie van bacteriën.

Hoe pakken we dat aan? Allereerst bezoeken we het zwembad en samen maken we dan een inspectieronde over de perrons, het bad en de buffers. Hierbij benoemen we de zaken in de bouwkundige delen die bronnen zijn van onnodige vervuiling van het zwemwater. Daarna bespreken we de mogelijkheden en specifieke wensen en maken we een plan van aanpak voor onderhoud van het zwembad. Dit kan variëren van voegwerk herstellen, lekkende scheuren vullen, ruwe betonwanden coaten, gootconstructies aanpassen en waterdichte lagen aanbrengen. Jaki levert altijd maatwerk. Dat geeft veel rust én een enorme verbetering van de waterkwaliteit.

Benieuwd wat Jaki voor jouw zwembad kan betekenen? Bezoek ons tijdens de ZwembadBranche Dag op 11 oktober op stand 2.34 of bel 0315 – 270630 voor een vrijblijvende afspraak.

ADVERTORIAL

Bouwkundig onderhoud bevordert kwaliteit van het zwemwater

aan de verhoogde eisen. We hebben met onze expertise binnen de Nederlandse zwembadsector door de jaren heen een toonaangevende marktpositie opgebouwd. Met ons programma van Lovibond en bijvoorbeeld Kuntze Instruments kunnen we nagenoeg elke parameter in zwemwater analyseren. Veilig zwemwater dat voldoet aan de wettelijke eisen. Daar staan wij voor. +31 74 2915150 | prowater.nl | info@prowater.nl

UW GROOTHANDEL EN PARTNER IN BEVEILIGING EN TOEGANGSTECHNIEK www.ebtc.nl | info@ebtc.nl | 058 845 71 00 Zwembad tourniquets RVS hekwerkGlas tourniquetsLage tourniquets Hoge tourniquets

Omdat water zwemwatervanzelfsprekendnietis.

Een betere zwemwaterkwaliteit is steeds belangrijker geworden. Het aantonen en behandelen van ongewenste stoffen in het zwemwater wordt door betere technologieën steeds verfijnder om daarmee te voldoen

ADVERTORIAL

‘morgen’, duurzaamheidsdoelstellingen en plichten, maar verliezen we de haalbaarheid niet uit het oog. Wist u bijvoorbeeld dat wij al heel wat gemeenten en recreatieparken hebben geholpen met de transitie naar een rendabel gasarm of gasloos zwembadconcept? Neem gerust een kijkje op onze website vandorp.eu/nieuwsklanten voor een aantal referenties.

Alle techniek in uw zwembad duurzaam geregeld

Dorp Zwembadtechniek 43ZWEMBADBRANCHE

Meer informatie

Van

Wie als locatiebeheerder of installatieverantwoordelijke werkzaam is voor de zwembranche, weet als geen ander dat er in een zwembad veel technieken samenkomen. Uw bezoekers hebben namelijk behoefte aan een comfortabel en gezond binnenklimaat, schoon zwemwater en diverse waterattracties. Tegelijkertijd wilt u de exploitatiekosten zo laag mogelijk houden en krijgt u te maken met allerlei verduurzamingsvraagstukken.

Verduurzamen met een realistische aanpak In de zwembranche staat verduur zaming hoog op de agenda. Om invulling te geven aan de duurzaam heidsdoelstellingen van de overheid, heeft iedere gemeente een transitie visie vastgesteld. Bovendien zorgen de huidige energieprijzen ervoor dat de noodzaak om te verduurzamen groter is dan ooit. Verduurzamen en besparen gaan vaak hand in hand, maar er zijn ook investeringen nodig. Wij gaan graag de uitdaging aan om samen plannen te maken voor een duurzaam zwembadconcept. Hierbij houden we rekenschap met de techniek van

Heeft u behoefte aan een totaalinstal lateur die u kan helpen met de nieuwbouw, renovatie of het onderhoud van uw zwembad? Of wilt u meer weten over duurzame technieken om uw zwembad gasloos of gasarm te maken? Bezoek ons tijdens de ZwembadBranche Dag stand 2.18, bel 088 - 250 10 01 of mail zwembadtechniek@vandorp.eu.naar

Van Dorp Zwembadtechniek instal leert, beheert, onderhoudt en verduur zaamt alle technische installaties die hierin voorzien. Denk dan aan uw klimaatinstallaties, elektra en tal resultaat.eenprefabgenschappenverbinden.componentenDichtheidwevoor-fabricereninHetzwemwaterbehandelingsinstallaties.vankunststofleidingwerkkunnenwijonzeeigenwerkplaats(prefab).HierbijmakenbijvoorkeurgebruikvanHogePolyetheen(HDPE)diewijvialastechniekDeduurzameproducteivanHDPEenonzeproductiemethodezorgenvoorduurzaam,verzorgdencompact

WIJ ZIJN WETENSAMENPOMAZWEERALLESVAN Het team van Pomaz staat voor u in de startblokken met een breed assortiment zwembadproducten en actuele kennis op het gebied van particuliere en publieke zwembaden. Alles draait om kennis en samen weten we er alles van! Waar kunnen we u mee van dienst zijn? Bel ons: +31 (0)40 285 66 58 of stuur een mail naar support@pomaz.nl T 055- 368 11 11 Kijk voor meer informatie op www.hollandertechniek.nl Sterk zwembad-intechniek OnderhoudRealisatieOntwerpAdvies

Als herinnering aan een bezoek van een attrac tiepark neem ik veelal een pin mee. In de souve nirshop van Tripsdrill kon ik die niet direct vinden, maar op mijn vraag of die beschikbaar was, werd ik vriendelijk gewezen op een serie in de vitrinekast. ‘Warte Sie mal’, zei de verkoper vriendelijk tegen mij. Hij verdween vervolgens uit de winkel en kwam na een minuut of drie weer terug, met in zijn hand een Halloweenpin. En hoewel Halloween op dat moment nog maanden voor ons lag, heb ik die vanzelf sprekend van hem afgenomen.

Word ik ooit volwassen?

Net als in de ‘gewone mensen wereld’ zoekt men ook in attractieparken opgesteldvanbenodigdeoplossingengangbaarbekendeinduurzaamheidsoplossingen.naarOplossingenwaterbeheerenzonnepanelenzijntechnieken,zoalsinmiddelszijninonderandredeEftelingbijDisney.InTripsdrillheeftmeneenbedachtomdeinhetparkluchtdrukslimteorganiseren.Inééndiekelderruimtesstondeencompressordiedecapaciteitheeftomalle

Terugdenkend aan dit bezoek ben ik blij nog veel kind in me te hebben. De nieuwsgierigheid geeft mij verrassende technische inzichten hoe andere leisurebedrijven omgaan met zuiniger gebruik van energie. En daarnaast kreeg ik weer eens een lesje ‘bijverkoop’: een betrokken medewerker van dit familiebedrijf schatte mijn vraag goed in en deed er een schepje bovenop. Word ik ooit volwassen? Nee, ik word nooit helemaal volwassen. Maar juist dat helpt beter te kunnen kijken naar onze gasten. Ik gun iedereen dat stuk ‘onvolwassenheid’.

Eduard?vancolumndeopreagerenjeWil

‘Word jij ooit volwassen?’, vroeg iemand mij toen ik vertelde van mijn bezoek aan een voor mij nieuw pretpark. Gelukkig ben ik volwassen genoeg te beseffen dat, ook al was deze vraag omlijst met een lach, humor ook een serieuze kant heeft.

Aan het begin deze zomervakantie ben ik met pretparkliefhebbers naar het Erlebnispark Tripsdrill gegaan. Het park werd in 1929 opgericht en is daarmee het oudste attrac tiepark van Duitsland. Als je eenmaal onder de entreepoort door bent gelopen, waan je je in een traditioneel ouderwets dorp en die typisch Duitse sfeer heeft men goed weten door te trekken naar de attracties. Tripsdrill is een familiebedrijf en dat was in meerdere opzichten te merken. Ook kregen wij een kleine rondleiding, van ruim twee uur, achter de schermen. Voor mij zorgt zo’n rondleiding ervoor dat het bezoek aan een park een gouden randje krijgt, zeker nu ook in relatie tot mijn werk. In attractieparken wordt veel gebruik gemaakt van luchtdruk. Compressie wordt onder andere ingezet voor het sluitme chanisme van beugels van achtbanen en remsy stemen van attracties. Veelal zijn bij de attracties compressoren geplaatst, iets dat wij ook kennen in zwembaden en gebruiken voor onder andere whirlpools en kleppen. Het werd in Cleebronn niet alleen een bezoek achter de schermen, want tot mijn verrassing nam onze enthousiaste rondleider ons mee onder een attractie nabij de ingang. Naar later bleek, had men in het hele park meer kelders van waaruit attracties worden aangestuurd en onderhouden.

huidige en toekomstige attracties van het park van luchtdruk te voorzien. Vanuit deze ruimte zijn door het hele park drukleidingen gelegd, die de attracties voorzien van de noodzakelijke luchtdruk. Compressie op één plek opwekken geeft meerdere voordelen. Het behoeft geen betoog dat het dagelijks ingebruikstellen en uitschakelen van de installatie centraal gebeurt en daarmee bedrijfszekerder is. En je weet dat het gebeurt, wat energiewinst oplevert. Hetzelfde geldt voor onderhoud aan de instal laties, dat centraal en op één moment hoeft te gebeuren. Maar het meest interessante deel vond ik dat de warmte die het opwekken van compressie met zich meebrengt wordt opgeslagen. Hiervoor stonden in de kelder twee boilers van een omvang van een gemiddelde zwembad. Bij ons bezoek was de temperatuur van het water bijna 80 graden. Water dat zonder extra verwarmen wordt ingezet bij onder andere de horecapunten.

45ZWEMBADBRANCHE

LeursEduard-Columneduard@debelevingsspecialist.nlnaarMail

Inducon Zwembadtechniek b.v. Bathoorn 3 9411 SE Beilen tel. 0593 www.inducon.nlinducon@inducon.nl332181

Sera Dataduiker

PASSIE VOOR WATER

Plan Plan Internet BV Winkler Prinsstraat 13 9403 AZ Assen tel. 0592 333 600 www.planplaninternet.nlinfo@ppibv.nl

MetroXL BV Keurweg 12 5145 NX Waalwijk tel. 0416 www.acoustiwall.nlinfo@acoustiwall.nl335368

Zandleven Coatings B.V. Snekertrekweg 57-59 8912 AA Leeuwarden tel. 058 212 95 www.zandleven.cominfo@zandleven.com45

Raadhuisstraat 211 2406 AC Alphen aan den Rijn tel. 0172 473 www.dataduiker.nlinfo@dataduiker.nl430

BETONHERSTEL

Compudienst/LVP BV Laan 3 4901 LP Oosterhout tel. 0162 www.lvp.nlcompudienst@lvp.nl450506

EWAC Medical Galileistraat 20 1704 SE Heerhugowaard tel. 0226 www.ewacmedical.nlmedical@ewac.nl313457

Kreeft Betonrenovatie & Injectietechnieken BV A.G. Bellstraat 11 7903 AD Hoogeveen tel. www.kreeft.nlinfo@kreeft.nl0528-277377

E.B.T.C. BV Ceresweg 20A 8938 BG Leeuwarden tel. 058 845 71 00 www.ebtc.nlinfo@ebtc.nl

Zwem Apps Veemarktkade 8 / ruimte 5333 5222 AE ’s-Hertogenbosch tel. 073 820 www.zwemapps.nlinfo@zwemapps.nl0231

pomaz openbaar Spaarpot 5 5667 KV Geldrop tel. 040 www.pomaz.nlinfo@pomaz.nl2856658

kalenderjaar.het 46 ZWEMBADBRANCHE

AUTOMATISERING

Thijssen techniek Postbus 24 1770 AA Wieringerwerf tel. 0227 www.kbe-bauelemente.deinfo@thijssentechniek.nl502427

BODEMZUIGERS

APP Gantner Schipluidenlaan 4 1062 HE Amsterdam tel. 033 43 28 www.gantner.nlinfo@gantner.nl416

Poolquip Nederland B.V. De Vest 50b 5555 XP Valkenswaard Tel. 040 201 www.poolquip.cominfo@poolquip.com9765

AFDEKDEKENS

DOSEERAPPARATUUR

EWZ adviseurs Ceintuurbaan 2 - 130C 3847 LG Harderwijk tel. www.ewz.nlinfo@ewz.nl036-5222322

COATING

ZWEMBADBODEMSBEWEEGBARE

Lutz-Jesco Nederland B.V. Postbus 26 2980 AA Ridderkerk tel. 0180 49 94 www.lutz-jesco.nlinfo@lutz-jesco.nl60

Hexagone Benelux De Wetering 51 4906 CT Oosterhout tel. 0162 www.hexagone-benelux.nlmvd@myhexagone.com460107

Vanaf € 260,00 per jaar

Nylo Food & Protective Coatings B.V. Postbus 26 9172 ZS Ferwert tel. 0518 www.nylocoatings.nlinfo@nylocoatings.nl418000

Sijtsma Noord Ljouwertertrekwei 30 9035 ED Dronrijp tel. 0517 23 22 info@sijtsma-noord.nl00 N OORD BV S IJTSMA www.sijtsma-noord.nl

ARCHITECTEN

Aquajogging ‘de Buffel’ Aquarunner Vinkelsestraat 80 5383 KM Vinkel tel. 0412 www.aquarunner.nlinfo@aquarunner.nl451128

Aquatickets

AFDICHTINGSPRODUCTENTEGELZETTERS-&

JOUW BEDRIJF IN DEZE INDEX?

Hydrochemie-Conhag B.V. Postbus 122 2650 AC Berkel en Rodenrijs tel. 010 511 52 11 www.hycon.nlinfo@hycon.nl

Gantner Schipluidenlaan 4 1062 HE Amsterdam tel. 033 43 28 www.gantner.nlinfo@gantner.nl416

ADVIESBUREAU'S

COVERING YOUR ENERGY

Aboma Postbus 141 6710 BC Ede tel: 0318 www.aboma.nlinfo@aboma.nl691920

Sportfondsen Nederland BV Paasheuvelweg 3 1105 BE Amsterdam tel. 020 355 05 www.sportfondsen.nlinfo@sportfondsen.nl55

Oostermeentherand 8-C 8332 JZ Steenwijk tel. 0521 23 51 www.aquatickets.nlinfo@aquatickets.nl71

ZwembadPlus B.V. Dorperesch 27 7641 SL Wierden tel: www.zwembadplus.nlinfo@zwembadplus.nl0546-579835

OPLOSSINGENAKOESTISCHE

Mariner 3S Siemensstrasse 21 D-35394 tel.DuitslandGiessen+31(0)6543888 www.mariner-3s.dedimitri@mariner-3s.com95

LET

BINDER GmbH & Co. KG Reichardstrasse 16 D-31789 Hameln tel. +49 5151 www.binder24.cominfo@binder24.com96266–0

IMPRO Oude Boekeloseweg 3 7553 DS Hengelo tel. www.im-pro.nlinfo@085-0161461im-pro.nl

OP!

Hollander Techniek Postbus 1172 7301 BK Apeldoorn tel. 055 www.hollandertechniek.nlinfo@hollandertechniek.nl3681111

Kiwitz BV Postbus 120 7070 AC ULFT tel. 0315 www.kiwitz.nlinfo@kiwitz.nl270620

Variodeck BV Haarspit 3 1724 BG Oudkarspel tel 0226 info@variodeck.nl333000 DECK www.variodeck.nl

AQUASPORT

Aqquatix De Wetering 51 4906 CT Oosterhout tel. 0162 www.aqquatix.commvd@myhexagone.com460107

Voor meer informatie tel. +31 (0)227 periodeEeninfo@zwembadbranche.nl593433indexplaatsingkanpernummeringaanvooreenvan12maandenenwordtautomatischverlengd.

Inducon Zwembadtechniek b.v. Bathoorn 3 9411 SE Beilen tel. 0593 www.inducon.nlinducon@inducon.nl332181

Splash Software Pastoor Spieringsstraat 10A 5401 GT Uden tel. www.easyswim.com/softwareinfo@easyswim.com085-4896388

Optisport Services J. Asselbergsweg 1 5026 RP Tilburg tel. 088 www.optisportservices.nlservices@optisport.nl2057777

Variopool BV Haarspit 3 1724 BG Oudkarspel tel 0226 www.variopool.nlinfo@variopool.nl333000

Remon Waterbehandeling BV Schakelstraat 4 9363 TH Marum tel. 0594-648 www.remon.cominfo@remon.com080

Opzegging schriftelijk en uiterlijk 3 maanden voor het einde van

FACET architecten & adviseurs Bloemenweg 5 7011 AH Gaanderen tel. 0315 www.facet-aa.nlinfo@facet-aa.nl237075

Postbus 6 8070 AA Nunspeet tel. 088 456 www.hellebrekers.nlinfo@hellebrekers.nl8000

Aqua Drolics Sportlaan 9 6583 CS Best tel. 0499 www.aquadrolics.nl393540

LED VERLICHTING

Lotec Postbus 1427 5602 BK Eindhoven tel. 040 243 00 21 www.lotec.nlinfo@lotec.nl

IMPRO Oude Boekeloseweg 3 7553 DS Hengelo tel. www.im-pro.nlinfo@085-0161461im-pro.nl

EWZ adviseurs

iPlay Water Attractions B.V. Keulenaar 13 3961 NM Wijk bij Duurstede Tel. 085 018 7679 www.iplaywaterattractions.cominfo@iplaywaterattractions.com

IMPRO Oude Boekeloseweg 3 7553 DS Hengelo tel. www.im-pro.nlinfo@085-0161461im-pro.nl

Varioplay Haarspit 3 1724 BG Oudkarspel tel 0226 www.varioplay.nlinfo@varioplay.nl333000

Inducon Zwembadtechniek b.v. Bathoorn 3 9411 SE Beilen tel. 0593 www.inducon.nlinducon@inducon.nl332181

DETECTIESYSTEEMDRENKELINGEN

pomaz openbaar Spaarpot 5 5667 KV Geldrop tel. 040 www.pomaz.nlinfo@pomaz.nl2856658

GELUID & SYSTEMENCOMMUNICATIE

Lotec Postbus 1427 5602 BK Eindhoven tel. 040 243 00 21 www.lotec.nlinfo@lotec.nl

FILTERSYSTEMEN

Van dorp Zwembaden Postbus 424 7400 AK Deventer tel. 0570 659 www.vandorp.euinfodeventer@vandorp.eu659

Ceintuurbaan 2 - 130C 3847 LG Harderwijk tel. www.ewz.nlinfo@ewz.nl036-5222322

GLIJBAAN BELEVING

EVA Optic B.V. De Velde 1 8064 PH Zwartsluis tel. 038 33 75 www.evaoptic.nlinfo@evaoptic.nl067

Aboma Postbus 141 6710 BC Ede tel: 0318 www.aboma.nlinfo@aboma.nl691920

CTIONS FULL COL M 1060 M 6364

COVERING YOUR ENERGY

GOLFSLAG MACHINES

Watergames & More Argonstraat 86 2718 SN Zoetermeer tel. 079 206 www.watergamesandmore.cominfo@watergamesandmore.com5060

Hermeta Interieur Partners B.V. Postbus 1017 4147 ZG Asperen tel. 0345 63 48 www.hermeta.nlprojectbouw@hermeta.nl88

Inducon Zwembadtechniek b.v. Bathoorn 3 9411 SE Beilen tel. 0593 www.inducon.nlinducon@inducon.nl332181

Roozeboom & Van den Bos Instrument BV Oostergracht 17-12 3763 LX Soest tel. 035 www.rb-instrument.nlinfo@rb-instrument.nl5431511

KLEDINGLOCKERS

Lotec Postbus 1427 5602 BK Eindhoven tel. 040 243 00 21 www.lotec.nlinfo@lotec.nl

Optisport Exploitaties b.v. J. Asselbergsweg 1 5026 RP Tilburg tel. 088 www.optisport.nlinfo@optisport.nl2057777

SIBO Fluidra Netherlands BV Doornhoek 3950 5465 TC Veghel tel. 0413 www.sibofluidra.nlinfo@sibofluidra.nl293918

EXPLOITATIES

Pooljoy BV Lange Voren 20 5521 DD Eersel tel. www.pooljoy.nlinfo@pooljoy.nl0497-820221

Hollander Techniek Postbus 1172 7301 BK Apeldoorn tel. 055 www.hollandertechniek.nlinfo@hollandertechniek.nl3681111

E.B.T.C. BV Ceresweg 20A 8938 BG Leeuwarden tel. 058 845 71 00 www.ebtc.nlinfo@ebtc.nl

Zephir-Objects BV Wattstraat 6 4004 JS Tiel tel. 0344 631 www.zephir-objects.nlinfo@zephir-objects.nl253

Wels Techniek Bijsterhuizen 31-09 6604 LV Wijchen tel. www.welstechniek.nlinfo@welstechniek.nl024-3445066

Variodeck BV Haarspit 3 1724 BG Oudkarspel tel 0226 info@variodeck.nl333000 DECK www.variodeck.nl

Van Egdom Recreatietechniek Strijkviertel 9 3454 PG De Meern tel. 030 666 www.vanegdom.nlinfo@vanegdom.nl2104

Van Remmen UV Technology Hooglandweg 3a 8131 TE Wijhe tel. 570 52 18 www.vanremmen.nlinfo@vanremmen.nl90

Gantner Schipluidenlaan 4 1062 HE Amsterdam tel. 033 43 28 www.gantner.nlinfo@gantner.nl416

KEURINGEN

ZwembadPlus B.V. Dorperesch 27 7641 SL Wierden tel: www.zwembadplus.nlinfo@zwembadplus.nl0546-579835

Lotec Postbus 1427 5602 BK Eindhoven tel. 040 243 00 21 www.lotec.nlinfo@lotec.nl

Advanced Climate Systems BV Sylviuslaan 5 9728 NS Groningen 085 200 www.acs-buildings.cominfo@acs-buildings.com3989

Laco Nederland De Scheper 312-314 5688 HP info@laco.euwww.laco.eu088-2055999Oirschot

Centrica Business Solutions Postbus 195 1420 AD Uithoorn tel. 0297 29 32 www.centricabusinesssolutions.nlcentrica.comcentricabusinesssolutions.NL@00

Variopool BV Haarspit 3 1724 BG Oudkarspel tel 0226 www.variopool.nlinfo@variopool.nl333000

Van den WatertechnologieHeuvel bv Glashorst 114 3925 BV Scherpenzeel tel. 033 277 86 www.vdhwater.nlinfo@vdhwater.nl00

KLEUTERBADJES

Poolquip Nederland B.V. De Vest 50b 5555 XP Valkenswaard tel. 040 201 www.poolquip.cominfo@poolquip.com9765

pomaz openbaar Spaarpot 5 5667 KV Geldrop tel. 040 www.pomaz.nlinfo@pomaz.nl2856658

SIBO Fluidra Netherlands BV Doornhoek 3950 5465 TC Veghel tel. 0413 www.sibofluidra.nlinfo@sibofluidra.nl293918

INSTALLATIETECHNIEK

ENERGIEBESPARING

Sportfondsen Nederland BV Paasheuvelweg 3 1105 BE Amsterdam tel. 020 355 05 www.sportfondsen.nlinfo@sportfondsen.nl55

Hellebrekers

iSlide International B.V. Het Sterrenbeeld 23 5215 MK ’s-Hertogenbosch tel. 0184 691 www.islide.cominfo@islide.com400

KEERWANDEN

[bijna] alle leveranciers in de zwembranche op een rij 47ZWEMBADBRANCHE

SEM Waterbehandeling B.V. De Run 4420 5503 LR Veldhoven tel. 040 www.semwaterbehandeling.nlinfo@semwaterbehandeling.nl2570340

SANITAIRE CABINES

Pro Water B.V. Postbus 960 7550 AZ Hengelo tel. 074 www.prowater.nlinfo@prowater.nl2915150

Nationale ZwemonderwijsBeroepsopleiding

hsb austria gmbh Dr. Scheiber-Str. 28 A- 4870 Vöcklamarkt tel. +32 0 473 www.hsb.eudelouker@hsb.eu716659

Sera Dataduiker

LEERLINGVOLGSYSTEEM

Aboma Postbus 141 6710 BC Ede tel: 0318 www.aboma.nlinfo@aboma.nl691920

Haarspit 3 1724 BG Oudkarspel tel. 0226 www.rvszwembaden.nlinfo@variopool.nl333000

Raadhuisstraat 211 2406 AC Alphen aan den Rijn tel. 0172 473 www.dataduiker.nlinfo@dataduiker.nl430

Van den WatertechnologieHeuvel bv Glashorst 114 3925 BV Scherpenzeel tel. 033 277 86 www.vdhwater.nlinfo@vdhwater.nl00

iPlay Water Attractions B.V. Keulenaar 13 3961 NM Wijk bij Duurstede Tel. 085 018 7679 www.iplaywaterattractions.cominfo@iplaywaterattractions.com

AW Diving Onderwatertechniek Bregeleane 30 9051 PM Stiens Tel 058 2573969 Mob. 06 www.awdiving.nlinfo@awdiving.nl53285470

Orka Duikservice Zwembadreparatie& Kerver 13 5521 DA Eersel tel: www.zwembadreparatie.nlinfo@duikservice-orka.nlinfo@zwembadreparatie.nl06-12383670

OPLEIDINGEN & CURSUSSEN

Lange Voren 20 5521 DD Eersel tel. www.pooljoy.nlinfo@pooljoy.nl0497-820221

LOOPBRUG

MEET- & REGELTECHNIEK

ZwembadPro Haagstraat 7 4921 XA Made tel. www.bufferkelderreiniging.nlwww.zwembadpro.nlinfo@zwembadpro.nl06-19239982

ONDERWATER REPARATIES

THEMATISERING

EasyFloat B.V. Zeggeveld 11 a-b 4705 RP Roosendaal tel. 06 1288 www.easyfloat.nlinfo@easyfloat.nl7537

Watergames & More Argonstraat 86 2718 SN Zoetermeer tel. 079 206 www.watergamesandmore.cominfo@watergamesandmore.com5060

Myrtha Pools

Roozeboom & Van den Bos Instrument BV

Pooljoy BV

PASSIE VOOR WATER

SPRAY PARKS

Gantner Schipluidenlaan 4 1062 HE Amsterdam tel. 033 43 28 www.gantner.nlinfo@gantner.nl416

LUCHTBEHANDELING

Zephir-Objects BV Wattstraat 6 4004 JS Tiel tel. 0344 631 www.zephir-objects.nlinfo@zephir-objects.nl253

iPlay Water Attractions B.V. Keulenaar 13 3961 NM Wijk bij Duurstede Tel. 085 018 7679 www.iplaywaterattractions.cominfo@iplaywaterattractions.com

pomaz openbaar Spaarpot 5 5667 KV Geldrop tel. 040 www.pomaz.nlinfo@pomaz.nl2856658

CTIONS FULL COL M 1060 M 64 Y 63

OGO iPLA WATER ATTRACTIONS FULL COLOUR

Hermeta Interieur Partners B.V. Postbus 1017 4147 ZG Asperen tel. 0345 63 48 www.hermeta.nlprojectbouw@hermeta.nl88

PoolSensations Hofstraat 3 5258 CE Berlicum tel. 06 547 815 www.poolsensations.nlinfo@poolsensations.nl87

Oostergracht 17-12 3763 LX Soest tel. 035 www.rb-instrument.nlinfo@rb-instrument.nl5431511

Pooljoy BV Lange Voren 20 5521 DD Eersel tel. www.pooljoy.nlinfo@pooljoy.nl0497-820221

WaterVision B.V. Vlierberg 9 3755 BS Eemnes tel. 035 www.watervision.nlinfo@watervision.nl5387959

De Scheper 312 5688HP Oirschot tel. 073 612 40 61 www.nbz.nlinfo@nbz.nl

Splash Software Pastoor Spieringsstraat 10A 5401 GT Uden tel. www.easyswim.com/softwareinfo@easyswim.com085-4896388

BEST Instruments B.V. Hoofdstraat 104 9355 TB Midwolde tel. 0594 www.bestinstruments.nlinfo@bestinstruments.nl513373

EWAC Medical Galileistraat 20 1704 SE Heerhugowaard tel. 0226 www.ewacmedical.nlmedical@ewac.nl313457

Watergames & More Argonstraat 86 2718 SN Zoetermeer tel. 079 206 www.watergamesandmore.cominfo@watergamesandmore.com5060

Varioplay Haarspit 3 1724 BG Oudkarspel tel 0226 www.varioplay.nlinfo@varioplay.nl333000

Richard Keus Opleidingen Wibo Lanslaan 37 2493 AK Den Haag tel. www.richardkeusopleidingen.nlinfo@richardkeusopleidingen.nl070-2042586

Rosenberg LuchtbehandelingskastenKunststof Elandlaan 8 3734CP Den www.rosenberg.nlpost@rosenberg.nlDolder

Remon Waterbehandeling BV Schakelstraat 4 9363 TH Marum tel. 0594-648 www.remon.cominfo@remon.com080

Internet Zwemscore Module Winkler Prinsstraat 13 9403 AZ Assen tel. 0592 333 www.zwemscore.nlinfo@zwemscore.nl600

EVA Optic B.V. De Velde 1 8064 PH Zwartsluis tel. 038 33 75 www.evaoptic.nlinfo@evaoptic.nl067

48 ZWEMBADBRANCHE

Lutz-Jesco Nederland B.V. Postbus 26 2980 AA Ridderkerk tel. 0180 49 94 www.lutz-jesco.nlinfo@lutz-jesco.nl60

ONDERWATER CAMERA’S

ENVOZ Postbus 1064 2280 CB Rijswijk tel. 070 www.envoz.nlinfo@envoz.nl3070344

Wels Techniek Bijsterhuizen 31-09 6604 LV Wijchen tel. www.welstechniek.nlinfo@welstechniek.nl024-3445066

SPEELTOESTELLEN

Aqua Drolics Sportlaan 9 6583 CS Best tel. 0499 39 35 www.aquadrolics.nl40

Hydrochemie-Conhag B.V. Postbus 122 2650 AC Berkel en Rodenrijs tel. 010 511 52 11 www.hycon.nlinfo@hycon.nl

SEM Waterbehandeling B.V. De Run 4420 5503 LR Veldhoven tel. 040 www.semwaterbehandeling.nlinfo@semwaterbehandeling.nl2570340

Van Egdom Recreatietechniek Strijkviertel 9 3454 PG De Meern tel. 030 666 www.vanegdom.nlinfo@vanegdom.nl2104

RVS ZWEMBADEN

Belevingsspecialist Blamanstraat 23 2692 DL ‘s-Gravenzande tel. 06 www.belevingsspecialist.nlinfo@belevingsspecialist.nl53592727

Aqua Drolics Sportlaan 9 6583 CS Best tel. 0499 39 35 www.aquadrolics.nl40

PASSIE WATER

Varioplay Haarspit 3 1724 BG Oudkarspel tel 0226 www.varioplay.nlinfo@varioplay.nl333000

Pooljoy BV Lange Voren 20 5521 DD Eersel tel. www.pooljoy.nlinfo@pooljoy.nl0497-820221

Hollander Techniek Postbus 1172 7301 BK Apeldoorn tel. 055 www.hollandertechniek.nlinfo@hollandertechniek.nl3681111

Remon Waterbehandeling BV Schakelstraat 4 9363 TH Marum tel. 0594-648 www.remon.cominfo@remon.com080

VLOEREN Sijtsma Noord Ljouwertertrekwei 30 9035 ED Dronrijp tel. 0517 23 22 info@sijtsma-noord.nl00 N OORD BV S IJTSMA

Postbus 6 8070 AA Nunspeet tel. 088 456 www.hellebrekers.nlinfo@hellebrekers.nl8000

TOEGANGSCONTROLE

Lotec Postbus 1427 5602 BK Eindhoven tel. 040 243 00 21 www.lotec.nlinfo@lotec.nl

Compudienst/LVP B.V. Laan 3 4901 LP Oosterhout tel. 0162 www.lvp.nlcompudienst@lvp.nl450506

BEST Instruments B.V. Hoofdstraat 104 9355 TB Midwolde tel. 0594 www.bestinstruments.nlinfo@bestinstruments.nl513373

iPlay Water Attractions B.V. Keulenaar 13 3961 NM Wijk bij Duurstede Tel. 085 018 www.iplaywaterattractions.cominfo@iplaywaterattractions.com7679

Hydrochemie-Conhag B.V. Postbus 122 2650 AC Berkel en Rodenrijs tel. 010 511 52 11 www.hycon.nlinfo@hycon.nl

Variopool BV Haarspit 3 1724 BG Oudkarspel tel 0226 www.variopool.nlinfo@variopool.nl333000

WATERMONITORING

Aboma Postbus 141 6710 BC Ede tel: 0318 www.aboma.nlinfo@aboma.nl691920

WATERSPEELTOESTELLEN

iPlay Water Attractions B.V. Keulenaar 13 3961 NM Wijk bij Duurstede Tel. 085 018 7679 www.iplaywaterattractions.cominfo@iplaywaterattractions.com

PASSIE VOOR WATER

WKK-INSTALLATIE Centrica Business Solutions Postbus 195 1420 AD Uithoorn tel. 0297 29 32 www.centricabusinesssolutions.nlcentrica.comcentricabusinesssolutions.NL@00

Ceresweg 20A 8938 BG Leeuwarden tel. 058 845 71 00 www.ebtc.nlinfo@ebtc.nl

Brenntag Water Treatment Industrieweg 1 1231 KG Loosdrecht tel. 035 www.brenntag.cominfo@brenntag.nl5889200

UV DESINFECTIE

Van Remmen UV Technology Hooglandweg 3a 8131 TE Wijhe tel. 570 52 18 www.vanremmen.nlinfo@vanremmen.nl90

Sera Dataduiker

[bijna] alle leveranciers in de zwembranche op een rij 49ZWEMBADBRANCHE

Watergames & More Argonstraat 86 2718 SN Zoetermeer tel. 079 206 www.watergamesandmore.cominfo@watergamesandmore.com5060

Aquatickets

Van den WatertechnologieHeuvel bv Glashorst 114 3925 BV Scherpenzeel tel. 033 277 86 www.vdhwater.nlinfo@vdhwater.nl00

Hollander Techniek Postbus 1172 7301 BK Apeldoorn tel. 055 www.hollandertechniek.nlinfo@hollandertechniek.nl3681111

Gantner

Oostermeentherand 8-C 8332 JZ Steenwijk tel. 0521 23 51 www.aquatickets.nlinfo@aquatickets.nl71

pomaz openbaar Spaarpot 5 5667 KV Geldrop tel. 040 www.pomaz.nlinfo@pomaz.nl2856658

WATERBEHANDELING

WHIRLPOOLS

Aqua Drolics Sportlaan 9 6583 CS Best tel. 0499 39 35 www.aquadrolics.nl40

Roozeboom & Van den Bos Instrument BV Oostergracht 17-12 3763 LX Soest tel. 035 info@rb-instrument.nl5431511www.rb-instrument.nl

Kreeft Betonrenovatie & Injectietechnieken BV A.G. Bellstraat 11 7903 AD Hoogeveen tel. www.kreeft.nlinfo@kreeft.nl0528-277377

Roozeboom & Van den Bos Instrument BV Oostergracht 17-12 3763 LX Soest tel. 035 www.rb-instrument.nlinfo@rb-instrument.nl5431511

Raadhuisstraat 211 2406 AC Alphen aan den Rijn tel. 0172 473 www.dataduiker.nlinfo@dataduiker.nl430

TUBE SENSATIONS

VOOR

Van Egdom Recreatietechniek Strijkviertel 9 3454 PG De Meern tel. 030 666 www.vanegdom.nlinfo@vanegdom.nl2104

OGO iPLA WATER ATTRACTIONS FULL COLOUR 1060 6364

www.sijtsma-noord.nl

Hellebrekers

Van Egdom Recreatietechniek Strijkviertel 9 3454 PG De Meern tel. 030 666 www.vanegdom.nlinfo@vanegdom.nl2104

Hydrochemie-Conhag B.V. Postbus 122 2650 AC Berkel en Rodenrijs tel. 010 511 52 11 www.hycon.nlinfo@hycon.nl

VEILIGHEIDSINSPECTIES

bestUV De Donge 4 5684 PX, Best tel. 0499 www.bestuv.cominfo@bestuv.com370300

E.B.T.C. BV

WATERGLIJBANEN BoerSlides & Disco BV Doornkampsteeg 36 5236 BB Den Bosch tel. www.boerslides.nlinfo@boerslides.nl06-37605407

Watergames & More Argonstraat 86 2718 SN Zoetermeer tel. 079 206 www.watergamesandmore.cominfo@watergamesandmore.com5060

Van dorp Zwembaden Postbus 424 7400 AK Deventer tel. 0570 659 www.vandorp.euinfodeventer@vandorp.eu659

Remon Waterbehandeling BV Schakelstraat 4 9363 TH Marum tel. 0594-648 www.remon.cominfo@remon.com080

Van den WatertechnologieHeuvel bv Glashorst 114 3925 BV Scherpenzeel tel. 033 277 86 www.vdhwater.nlinfo@vdhwater.nl00

Van Egdom Recreatietechniek Strijkviertel 9 3454 PG De Meern tel. 030 666 www.vanegdom.nlinfo@vanegdom.nl2104

Schipluidenlaan 4 1062 HE Amsterdam tel. 033 43 28 www.gantner.nlinfo@gantner.nl416

pomaz openbaar Spaarpot 5 5667 KV Geldrop tel. 040 www.pomaz.nlinfo@pomaz.nl2856658

Pro Water B.V. Postbus 960 7550 AZ Hengelo tel. 074 www.prowater.nlinfo@prowater.nl2915150

RBI Corrosion BV Burgemeester Pabstlaan 10-A4 2131 XE Hoofddorp tel. 085 www.rbicorrosion.nlinfo@rbicorrosion.nl8768990

50 ZWEMBADBRANCHE

PASSIE

Inducon Zwembadtechniek b.v. Bathoorn 3 9411 SE Beilen tel. 0593 www.inducon.nlinducon@inducon.nl332181

ZOUTELEKTROLYSE

Remon Waterbehandeling BV Schakelstraat 4 9363 TH Marum tel. 0594-648 www.remon.cominfo@remon.com080 PASSIE VOOR WATER

hsb austria gmbh Dr. Scheiber-Str. 28 A- 4870 Vöcklamarkt tel. +32 0 473 www.hsb.eudelouker@hsb.eu716659

Remon Waterbehandeling BV Schakelstraat 4 9363 TH Marum tel. 0594-648 www.remon.cominfo@remon.com080 PASSIE VOOR WATER

BUFFERRENOVATIEZWEMBADKiwitz Jaki BV Postbus 120 7070 AC ULFT tel. www.jaki.nlinfo@jaki.nl0315-270630 ZWEM-DRIJFPAK EasySwim Nederland Pastoor Spieringsstraat 10A 5401 GT UDEN tel. www.easyswim.cominfo@easyswim.com085-4896380 COLOFON ZwembadBranche is een onafhankelijk en informatief magazine voor de professionele zwembadbranche. ZwembadBranche is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in de zwembadbranche

Topsec Nederland Rijnzathe 16 - unit 5.4 3454 PV De Meern tel. 030 www.topsec.nlinfo@topsec.nl6585004

Wels Techniek

Aquajogging ‘de Buffel’ Aquarunner Vinkelsestraat 80 5383 KM Vinkel tel. 0412 www.aquarunner.nlinfo@aquarunner.nl451128

Hollander Techniek Postbus 1172 7301 BK Apeldoorn tel. 055 www.hollandertechniek.nlinfo@hollandertechniek.nl3681111

ZWEMBAD BELEVING iSlide International B.V. Het Sterrenbeeld 23 5215 MK ’s-Hertogenbosch tel. 0184 691 www.islide.cominfo@islide.com400

Volgende uitgave: November

pomaz openbaar Spaarpot 5 5667 KV Geldrop tel. 040 www.pomaz.nlinfo@pomaz.nl2856658

Copyright: ZwembadBranche is een uitgave van Leisure Media & Consultancy Group (LMCG). Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Myrtha Pools Haarspit 3 1724 BG Oudkarspel tel. 0226 www.rvszwembaden.nlinfo@variopool.nl333000

ZWEMBADINRICHTING

Bijsterhuizen 31-09 6604 LV Wijchen tel. www.welstechniek.nlinfo@welstechniek.nl024-3445066

ZWEMBADACCESSOIRES

Lotec Postbus 1427 5602 BK Eindhoven tel. 040 243 00 21 www.lotec.nlinfo@lotec.nl

Hydrochemie-Conhag B.V. Postbus 122 2650 AC Berkel en Rodenrijs tel. 010 511 52 11 www.hycon.nlinfo@hycon.nl

Kreeft Betonrenovatie & Injectietechnieken BV A.G. Bellstraat 11 7903 AD Hoogeveen tel. www.kreeft.nlinfo@kreeft.nl0528-277377

Redactieadres: Postbus 74 1777 ZH Hippolytushoef tel. +31 (0)227 www.zwembadbranche.nlinfo@zwembadbranche.nl593433

Wels Techniek Bijsterhuizen 31-09 6604 LV Wijchen tel. www.welstechniek.nlinfo@welstechniek.nl024-3445066

Sijtsma Noord Ljouwertertrekwei 30 9035 ED Dronrijp tel. 0517 23 22 info@sijtsma-noord.nl00 N OORD BV S IJTSMA www.sijtsma-noord.nl Sportfondsen Nederland BV Paasheuvelweg 3 1105 BE Amsterdam tel. 020 355 05 www.sportfondsen.nlinfo@sportfondsen.nl55 en op de hoogte wil blijven van ontwikkelingen in deze branche.

VOOR WATER

Roozeboom & Van den Bos Instrument BV Oostergracht 17-12 3763 LX Soest tel. 035 www.rb-instrument.nlinfo@rb-instrument.nl5431511

Zwembadmaterialen.nl Televisieweg 81-1 1322 AK Almere tel. 036 www.zwembadmaterialen.nlinfo@zwembadmaterialen.nl7117031

Remon Waterbehandeling BV Schakelstraat 4 9363 TH Marum tel. 0594-648 www.remon.cominfo@remon.com080

ZWEMBADEN AANLEG

Optisport Services J. Asselbergsweg 1 5026 RP Tilburg tel. 088 www.optisportservices.nlservices@optisport.nl2057777

ZwembadBranche wordt, vijf keer per jaar, op basis van ‘Gericht Gratis Verspreiding’ verspreid.

ZwembadBranche is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in deze uitgave. ZwembadBranche is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden in deze uitgave. ZwembadBranche is niet verantwoordelijk voor handelingen van derden die voortvloeien uit het lezen van deze uitgave. ZwembadBranche behoudt zich het recht voor ingezonden materiaal zonder kennisgeving vooraf geheel of gedeeltelijk te publiceren. Ben Baker | Unsplash.com ISSN: 1871-0360 2022

van den Aarssen Fotografie: Kenneth Stamp Coverfoto: David

SunDisc Solar Systems B.V. Bark 960659RC Kropswolde tel. 0598 35 21 www.sun-disc.nlinfo@sun-disc.nl26

Badim BV Industrieweg 15A 4143 HP Leerdam tel. www.badim.nlinfo@badim.nl050-3050047

Lutz-Jesco Nederland B.V. Postbus 26 2980 AA Ridderkerk tel. 0180 49 94 www.lutz-jesco.nlinfo@lutz-jesco.nl60

ZwembadPlus B.V. Dorperesch 27 7641 SL Wierden tel: www.zwembadplus.nlinfo@zwembadplus.nl0546-579835

VDH Leerdam Industrieweg 15A 4143 HP Leerdam tel. www.vdh-leerdam.nlinfo@vdh-leerdam.nl0345-615266

EasyFloat B.V. Zeggeveld 11 a-b 4705 RP Roosendaal tel. 06 1288 www.easyfloat.nlinfo@easyfloat.nl7537

ZWEMBADMATERIALEN

ONDERHOUDZWEMBADEN

Uitgeverij & Acquisitie: PostbusLMCG 74 1777 ZH Hippolytushoef +31 (0)227 info@lmcg.nl593433 Hoofdredactie: Susanne Post Tekst:

Varioplay Haarspit 3 1724 BG Oudkarspel tel 0226 www.varioplay.nlinfo@varioplay.nl333000

ZONNECOLLECTOREN

Van den WatertechnologieHeuvel bv Glashorst 114 3925 BV Scherpenzeel tel. 033 277 86 www.vdhwater.nlinfo@vdhwater.nl00

Topsec Nederland Rijnzathe 16 - unit 5.4 3454 PV De Meern tel. 030 www.topsec.nlinfo@topsec.nl6585004

EINDELIJK weer samen ZWEMBADBRANCHE DAG ZwembadBranche Dag • dinsdag 11 oktober • Midden Nederland Hallen (Barneveld)

52 ZWEMBADBRANCHE DAG

Graag tot ziens op dinsdag 11 oktober in de Midden Nederland Hallen te Barneveld

• Veel vakinformatie voor alle professionals die werkzaam zijn in de zwembranche.

• Ook geschikt voor bedrijven die een zwembad exploiteren bij een camping, bungalowpark, fitnesscentrum, sauna of hotel.

Op het beursplein vind je de laatste trends en nieuwste ontwikkelingen en kun je terecht voor inspirerende workshops, tips en adviezen. Natuurlijk is er gedurende de hele dag ook voldoende ruimte om weer even bij te praten met collega’s.

• En last but not least… Een bezoek aan de ZwembadBranche Dag kost helemaal niets! Toegang tot de beursvloer, alle workshops, hapjes, drankjes, parkeren, alles gratis.

Op dinsdag 11 oktober organiseren wij eindelijk weer de ZwembadBranche Dag. Het evenement voor professionals die werkzaam zijn in de zwembranche, of bij bedrijven waarvan een zwembad onderdeel uitmaakt van de exploitatie.

• [Bijna] alle leveranciers in de zwembranche op de beursvloer, dus alle denkbare producten en diensten voor jou verzameld. Dit bespaart een hoop zoekwerk en losse afspraken.

Toegang tot de beursvloer en alle workshops is bij voorregistratie gratis. Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.zwembadbranche.nl/dag

• Natuurlijk is er ook voldoende ruimte om weer even bij te praten met collega’s.

• Workshop programma met diverse inspirerende sprekers.

• Binnen één dag weer helemaal op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

• Tips en adviezen over zwemonderwijs, zwembadtechniek en actuele onderwerpen zoals verduurzaming en personeel.

Eindelijk

Waarom de ZwembadBranche Dag bezoeken?

53ZWEMBADBRANCHE DAG

weer samen! Dinsdag 11 oktober ZwembadBranche Dag

LOCATIENIEUWE

www.sense-company.cominfo@sense-company.com(+31) 013 460 0112 Dr. Paul Janssenweg 144 - 5026 RH Tilburg

Wist je dat je door geur in te zetten de beleving van je bezoekers kan verhogen? Voor een verbluffende eerste indruk kan zorgen? De hygiënebeleving in je kleedkamers en sanitair kan verbeteren, en daarbij kan besparen op je schoonmaakkosten? Klinkt mogelijk te mooi om waar te zijn. Maar dat is het niet!

Ook tijd en kosten besparen met geurbeleving?

Wil jij alvast meer weten over hoe geurbeleving jou tijd én kosten kan besparen? Scan dan de QR-code of bezoek sense-company.com/nl/zwembadbranche/

2022DAGZWEMBADBRANCHEPROGRAMMA 55WORKSHOPS - ZWEMBADBRANCHE DAG

AANMELDEN

Zaal 1.04 op eerste verdieping 11:00 uur 14:00 uur

BRANCHEBORREL

Schoonmaak /desinfectie en de relatie met zwemwater Sjaak Versluis (Roompot) 08:55 uur

Inloop met ontbijt 07.30 uur

ZBB CAFÉ 16.00 UUR

ZBB Inspiratiepodiuminhal2 10:00 uur 13:00 uur

Ingrid Koppelman (FNV)

Minette Lommers (City Sport Veldhoven) & Nicolette van Mierlo

ZBB Inspiratiepodiuminhal2 12:00 uur 14:00 uur

Joost Gerrits (Sportservice De Vallei) Frank Brinkmans (Nationale-Nederlanden)

Nieuwe zwembadparameters, waar gaat het mis?

Zaal 1.03 op eerste verdieping 12:00 uur

Zaal 1.04 op eerste verdieping 10:00 uur 13:00 uur

Mark Koudijs (Zwembadinspecties) 08.35 uur

Een leven lang zwemveilig: hoe dan? Mandy van der Weijden (Zwemanalyselab Windesheim Zwolle)

Aanzuig en beknelling in zwembaden: wat betekent de nieuwe norm en de omgevingswet? Joost Avezaat (TÜV Nederland) & Mark Koudijs (Zwembadinspecties)

Zaal 1.04 op eerste verdieping 12:00 uur

Energie, iedereen heeft het in de vingers Bert Lans (Sportbedrijf Arnhem) 08.00 uur

Uitreiking van het eerste exemplaar Handboek Zwembaden ENVAQUA 09:45 uur

Beweegvriendelijke concepten creëren voor zwemmers met het Athletic Skills Model Jorick Hendriksen (Docent Athletic Skills Model)

Herrie op de werkvloer

Onderzoek naar aanzuig- en beknellingsrisico’s, zelf doen of laten doen?

Zaal 1.03 op eerste verdieping 10:00 uur 13:00 uur

Zwembad 2.0: van energieverslinder naar energieverbinder Ronald Spoelstra (Innax)

HELP! Waar zijn de zwemonderwijzers?

WORKSHOPS ZWEMBADBRANCHE DAG

ZBB Inspiratiepodiuminhal2 11:00 uur

Maarten Keuten (Hellebrekers / TU Delft) 09:15 uur

Zaal 1.03 op eerste verdieping 11:00 uur 14:00 uur

Petra van Rooijen-Kool (Health and Aquasports)

VTZ TECHNISCHE START

Krijg jij wat jij verdient?

VTZ TECHNISCHE START - WWW.ZWEMBADBRANCHE.NL/VTZ-START

Sturen op Werkgeluk, hoe doe je dat?

Met DiSCO van crisis naar kans Claartje Driessen (Ezzy’s)

Petra van Rooijen-Kool (Health and InAquasports)dezwembranche

Creativiteit leidt tot mooie dingen, hetzelfde geldt voor workshops. Nicolette van Mierlo en Minette Lommers, beide bekende namen uit de zwembranche, gaan daarom op een zeer interactieve manier de dialoog aan. Aan de hand van prikkelende stellingen komen actuele onderwerpen en interes sante vraagstukken vanuit de praktijk aan de orde. Maar je mag ook zelf stellingen inbrengen. Deze workshop is dan ook niet voor vakgenoten die liever luisteren en hun mening voor zich houden, actief deelnemen is een voorwaarde. Dus als jij er niet voor terugdeinst om je uit te spreken over onderwerpen die leven op de werkvloer en je durft je tegelijkertijd kwetsbaar op te stellen om te leren van je collega’s, dan zit je goed bij Nicolette en Minette. Zij brengen je tijdens deze workshop namelijk figuurlijk én letterlijk in beweging. Gegarandeerd ga je terug naar huis met gedachten en inzichten waar je zeker iets mee gaat doen. Op je eigen werkvloer.

ZBB INSPIRATIEPODIUM IN HAL 2

MODELHETVOORCONCEPTENBEWEEGVRIENDELIJKECREËRENZWEMMERSMETATHLETICSKILLS

Maar wat moet er dan gebeuren? Aan welke knoppen kun je draaien om te zorgen dat het niet ten koste gaan van het huidige personeel of de zwemleskinderen? Petra van Rooijen-Kool helpt zwembaden om desondanks alles zoveel mogelijk door te kunnen laten gaan. In deze workshop gaat zij samen met jou kijken hoe je de lessen effectiever en efficiënter kunt inrichten. Maar ook waar je potentiële zwemonderwijzersnieuwevandaan haalt

ZBB INSPIRATIEPODIUM IN HAL 2

HELP! WAAR ZIJN ZWEMONDERWIJZERS?DE

HERRIE OP WERKVLOERDE

en welke mogelijkheden er zijn met opleiden. En natuurlijk ook hoe je je eigen personeel, dat je zo hard nodig hebt, kunt behouden.

waardealszwemmendeHendriksenAthletictoekomst?kunaangedachtegoedbetekenen?Skillsopkomsttegenwoordigenbreedtesporters,bewegers,lifestyle-sportersookdeongebondensporterdiesteedsmeerinis.WatkanditAthleticModelvoorzwembadenHoekunjijvanuitditnogmeermensenjezwembadbinden?EnhoejeinspelenopdesportervandeTijdensdeworkshopSkillsModelverteltJorickallesoverditmodelenmogelijkheden.Alsliefhebbervanénzwemtrainerweethijgeenanderwatdetoegevoegdekanzijnvoorzwembaden.BEZOEKDEZEWORKSHOPOM

D22 56 WORKSHOPS - ZWEMBADBRANCHE DAG

Een veelzijdig beweegpatroon en een breed motorische ontwikkeling voor niet alleen een gezond en vitaal leven, maar zeker ook een leven lang plezier in bewegen. Dat is waar het Athletic Skills Model, ontwikkeld door René Wormhoudt en Geert Savelsbergh, voor staat. Vanuit een wetenschappelijke en praktisch onderbouwde visie worden gecreëerdvoorzieningenbeweegvriendelijkeenconceptendietoegankelijkzijn voor vele doelgroepen zoals kinderen, volwassenen, ouderen, aangepaste

is er een schreeuwend tekort aan personeel. Om de gaten snel op te vullen wordt personeel gevraagd extra te werken. Met als risico dat de druk op het personeelsbestand steeds groter wordt, net als de kans op uitstroom. Voor je het weet ontstaat er zo een vicieuze cirkel waarbij het steeds moeilijker wordt om roosters rond te krijgen en dus ook het leren zwemmen in de knel komt.

Jorick Hendriksen (Docent Athletic Skills Model)

WRKSHPS ZBB

Minette Lommers (City Sport NicoletteVeldhoven)van Mierlo

BEZOEK DEZE WORKSHOP OM 10:00

BEZOEK DEZE WORKSHOP

OM 11:00 UUR OF OM 14:00 UUR IN ZAAL 1.03 OP DE EERSTE VERDIEPING

UUR OF OM 13:00 UUR OP HET

11:00 UUR OP HET

EEN LEVEN ZWEMVEILIG:LANGHOE DAN?

ZBB

12:00 UUR OF OM 14:00 UUR OP HET INSPIRATIEPODIUM IN HAL 2

Recent is de hernieuwde Europese norm NEN-EN 13451-3 over eisen rondom aanzuig en beknelling in zwembaden gepubliceerd. Dat dit nog steeds een actueel thema is, blijkt uit het feit dat dit verscheen een dag na een noodlottig ongeval van een Nederlands meisje in een zwembad in Frankrijk. Het bewijs maar weer dat het risico van aanzuig en beknelling in zwembaden nog steeds onze volle aandacht nodig heeft. Maar wat betekent de hernieuwde Europese norm en hoe staan de Nederlandse zwembaden er eigenlijk voor? Tijdens deze work shop lichten Mark Koudijs en Joost Avezaat de hernieuwde Europese norm toe en delen zij de bevindingen van de 300 inspecties van de afge lopen 5 jaar. Daarnaast roept de nieuwe Omgevingswet de vraag op over de rol van toezichthouders: zijn alle risico’s bij hen voldoende in kaart en te herkennen? En zijn ouders op de hoogte, wat moet er gebeuren om hen te waarschuwen? Oftewel wat kunnen wij als branche doen om deze tragische ongevallen te

Hoe wordt een functie gewaardeerd? De cao Zwembaden heeft daar afspraken over gemaakt, gebaseerd op een functiehandboek. In deze workshop kijkt FNV bestuurder Ingrid Koppelman met jou naar wat je daarvan terugziet in jouw contract en op jouw salarisstrook. Want waarom zit een zwemonderwijzer in schaal 4 bij het ene zwembad en in schaal 6 in het andere zwembad? En hoe kom je van die ene naar die andere schaal? Wat is een loopbaanpad in het zwembad? Iedereen verdient een goed salaris, maar zeker ook ontwikkelafsprakenheldereover hoe je in een hogere schaal kunt komen. En dat begint bij een functieomschrijvinggoedewaarin staat omschreven wat jij doet. Dus ben jij zwemonderwijzer of teamleider en wil jij weten of je krijgt wat je verdient? Neem een kopie van je contract, je functieomschrijving én loonstrookje mee en duik samen met Ingrid in de feiten en fabels over

Joost Avezaat (TÜV Nederland) Mark Koudijs (Zwembadinspecties)

Mandy van der BijZwolle)(ZwemanalyselabWeijdenWindesheimzwemmengaathetommeer dan het leren van de vaardigheden. Net zo belangrijk is de perceptie van de vaardigheden en het onderkennen van de risico’s. Leert een kind dat ook? Traditioneel hanteert het zwemonderwijs lesmethoden waarin door herhaald oefenen in stilstaand water een

Ingrid Koppelman (FNV)

functiewaardering.BEZOEKDEZEWORKSHOP OM 10:00 UUR OF OM 13:00 UUR IN ZAAL 1.03 OP DE EERSTE VERDIEPING

AANZUIG EN BEKNELLING IN ZWEMBADEN: WAT BETEKENT DE NIEUWE NORM EN OMGEVINGSWET?DE

KRIJG JIJ WAT JIJ VERDIENT?

BEZOEKvoorkomen?DEZEWORKSHOP OM 12:00 UUR IN ZAAL 1.04 OP DE EERSTE VERDIEPING

maarkindereneninzichtenzijverteltGraaglerenwetenschappelijkaansluitenmetzijpromotieonderzoek.bijlangerMandyblijvenzwemvaardighedenduurzameslechtgeleerdeMaarzwemtechniekideaaltypischewordtnagestreefd.weweteninmiddelsdatdezwemvaardighedenhiermeebeklijven.Hoerealiserenwijnuveranderingeninwater-endiebehoudeninanderewateromgevingen?vanderWeijdendoethieralonderzoeknaarenrecentiszijdeUvAgestartmethaarHierinvergelijkthuidigetraditionelelesmethodenalternatievemethodendiebijdenieuwsteinzichtenoverhetvanbewegingsvaardigheden.deeltzijhaarbevindingenenzijoverhaaronderzoek,maarisookopzoeknaarinteressantediehaaronderzoekverrijkeneruiteindelijkvoorzorgendatnietalleenzwemveiligzijn,hunhelelevenblijven.BEZOEKDEZEWORKSHOPOM

57WORKSHOPS - ZWEMBADBRANCHE DAG

Download nu alonze speciale beurs app

58 EXPOSANTEN ZWEMBADBRANCHE DAG

KOM DIRECT IN CONTACT EXPOSANTENVAKGENOTENMETEN

59WORKSHOPS ZWEMBADBRANCHE DAG

We hebben te maken met een opeenstapeling van uitdagingen die buiten proportioneel zijn en duren vanaf 2020. En zoals iedereen ook weet, we zijn er nog niet. Twee jaar geleden begonnen we met een coronacrisis en nu zitten we midden in een energiecrisis en een historisch hoge inflatie, terwijl het personeels tekort nog steeds nijpend is. Misschien zakt de moed je in de schoenen. Dat is ook heel begrijpelijk, maar het helpt niet om hierin te blijven hangen. Je moet zorgen dat je zelf weer de touwtjes in handen neemt. Want zoals Winston Churchill al zei: ‘Never waste a good crisis.’ Maar hoe zorg je ervoor dat je het ‘niet verloren laat gaan’? Claartje Driessen helpt je om van een crisis een kans te maken. Wil jij weten hoe je met een positieve mindset vertrouwen in de toekomst kan krijgen en anders naar de uitda gingen van nu kunt kijken? Aan de hand van de stappen van DiSCO laat Claartje zien dat er altijd hoop gloort aan de horizon. En dat klinkt dan toch alweer een stuk beter.

NAARENERGIEVERSLINDERVANENERGIEVERBINDER

er binnen de branche met zwemliefhebbers gewerkt aan een gezonder en vitaler leven. Maar hoe zit het eigenlijk met de medewerkers zélf: is er wel aandacht voor wie niet helemaal lekker in zijn of haar vel zit op het werk? Hoe belangrijk is werkgeluk en wat verstaan wij er eigenlijk onder? Wat betekent dit voor mens en organisatie? En hoe kan je aan werkgeluk werken om nog (werk)gelukkiger te worden? In deze workshop krijg je inzicht en inspiratie over het belang van werkgeluk voor de (duurzame) inzetbaarheid van jou en je collega’s. Frank Brinkmans is regisseur Duurzame Inzetbaarheid en Werkgelukdeskundige bij Nationale-Nederlanden en wordt bijgestaan door Joost Gerrits die werkzaam is bij Sportservice De Vallei als beleidsadviseur. Samen staan zij stil bij de (wetenschappe lijke) achtergronden, het Huis van Werkvermogen en de vertaalslag naar de praktijk. Een mooie coproductie van twee mensen met een passie voor werkgeluk, waarna je heel anders gaat kijken naar de klassieke aanpak van functione rings- en beoordelingsgesprekken.

Claartje Driessen (Ezzy’s)

ZWEMBAD 2.0:

MET DISCO VAN CRISIS NAAR KANS

Joost Gerrits (Sportservice De Vallei) Frank Brinkmans (NationaleDagelijksNederlanden)wordt

11:00 UUR OF OM 14:00 UUR IN ZAAL 1.04 OP DE EERSTE VERDIEPING

De zorgen om ons klimaat nemen toe, net als de prijzen voor gas en energie. Beide hebben grote gevolgen voor de samenleving. De urgentie om te besparen wordt steeds groter en voor grootverbrui kers zoals zwembaden is dit hét moment voor duurzame oplossingen. Niet alleen bij nieuwbouw, ook bij bestaande zwembaden. Door nu te elektrificeren en zelf energie op te wekken gaan de lasten drastisch omlaag, tot in de verre toekomst. Maar er kan nog meer, volgens Ronald Spoelstra is het tijd voor een andere benadering. In deze work shop laat hij zien hoe een zwembad van grootverbruiker kan veranderen naar een energieleverend gebouw dat een energie knooppunt vormt voor de omgeving. Niet alleen de energie opwekken, maar ook opslaan en uitwisselen. Van verslinder naar verbinder door het durven toepassen van nieuwe technieken, het kijken naar slimme concepten en het aangaan van interessante samen werkingen. Met de Trias Energetica 2.0 maak je een zwembad toekomst bestendig en -zeker ook belangrijkde exploitatie beheersbaar.

BEZOEK DEZE WORKSHOP OM

Ronald Spoelstra (Innax)

BEZOEK DEZE WORKSHOP OM

BEZOEK DEZE WORKSHOP OM

12:00 UUR IN ZAAL 1.03 OP DE EERSTE VERDIEPING

STUREN OP WERKGELUK, HOE DOE JE DAT?

10:00 UUR OF OM 13:00 UUR IN ZAAL 1.04 OP DE EERSTE VERDIEPING

toilettenDames toilettenHeren GarderobetoilettenDames toilettenHeren ZBB Café 1.481.491.501.511.471.461.361.35 1.341.33 1.301.291.31 1.281.27 1.26 1.181.17 1.161.131.15 1.10 1.09 1.08 1.141.12 1.251.07 1.241.23 1.221.21 1.061.05 1.041.03 1.201.191.021.011.42 1.38 1.40 1.41 1.42 1.43 1.56 1.551.59 1.58 1.54 1.451.53Ontmoetingsplaza&HorecaOntmoetingsplaza&Horeca REGISTRATIE REGISTRATIE REGISTRATIE 2.012.022.03 2.042.052.062.072.082.092.102.112.122.13 2.232.242.22 2.212.202.26 2.312.282.30 2.29 2.27 2.332.32 2.182.19 2.162.17 2.14 Horeca & Ontmoetingsplaza InspiratieZBBpodium2.402.34KenniscaféZBB2.412.352.362.372.382.39 ENTREE HAL 2 HAL 1 Acquapole Nederland 1.55 ACS 1.41 Agrob Buchtal GmbH 2.24 Aqua Drolics 1.36 Aquarunner.nl 1.45 Aquatickets 1.47 Badim BV / VDH Leerdam B.V. 1.50 bestUV 1.43 BINDER 2.08 BoerSlides & Disco BV 1.48 Brenntag 1.28 Caldic Benelux 2.04 Cleardrum BV 1.27 ClubJoy 1.34 Condair B.V. 2.35 De Haan IT 2.22 E.B.T.C. 1.54 EasySwim Nederland BV 1.08 emco Benelux 2.39 ENVOZ bv 1.06 Epsan 1.16 Esthie Vormgeving & Decoratie 2.41 Eurofins 1.31 EVA Optic B.V. 1.02 Eyeview Systems 2.23 FläktGroup Netherlands B.V. 1.14 GANTNER nv 2.27 Hellebrekers 1.23 Hexagone Benelux 1.26 Hydrochemie-Conhag BV 2.21 IMPRO 1.56 Interland Techniek 2.32 EXPOSANTEN A-Z 60 EXPOSANTEN ZWEMBADBRANCHE DAG

Koninklijke Ginkel Groep 1.13

Van Egdom Waterzuivering B.V. 1.59

Remon 1.03

Kiwitz Jaki 2.34

Van Remmen UV Technology 1.17

Sportfondsen Nederland 2.26

VGE B.V. 1.12

ZOALS JE KUNTZIEN ZIJN [BIJNA] ALLELEVERANCIERS IN DEZWEMBRANCHE OP DEBEURSVLOER AANWEZIG. DUSALLE DENKBARE PRODUCTEN ENDIENSTEN OP 1 PLEK BIJ ELKAAR.DIT BESPAART EEN HOOPZOEKWERK EN AFSPRAKEN.LOSSE 61EXPOSANTEN ZWEMBADBRANCHE DAG

Sopro Nederland B.V. 1.24

SIBO Fluidra 2.06

Mariner 3s 2.12

Van Dorp 2.18

RHM Aquatics 2.19

Topsec Nederland 2.11

Watergames & More B.V. 1.29

Virtual Reality Slide 2.40

Marnotech 2.36

PoolSensations 1.46

Reimink Zwembaden 1.38

KnowUr.Biz 1.49

Pomaz BV 1.01

K3H Architecten en Adviseurs B.V. 2.09

Roozeboom & Van den Bos Instrument BV 1.20

Rosenberg Ventilatoren en Klimaattechniek 1.25

SEM Waterbehandeling B.V. 2.05

wiegand.waterrides 2.33

Nationale Raad Zwemveiligheid 2.13

Sense Company 1.40

ZwemOnderwijs Nederland 1.22

Menerga Klimaattechnologie 2.37

SealteQ Ivacon B.V. 2.28

Zandleven Coatings 2.29

iSlide International B.V. 1.35

Kreeft Betonrenovatie & Injectietechnieken 2.31

Van der Giesen Architecten en Ingenieurs 2.30

Lutz-Jesco Nederland B.V. 1.53

Speck Pompen Nederland B.V. 2.01

Pro Water B.V. 2.16

Variopool B.V. 1.09

Splash Software 1.10

Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs 1.58

Pooljoy 2.38

VDH watertechnology B.V. 2.03

The Coating Master 2.10

iPlay Water Attractions B.V. 1.37

Sijtsma Noord BV 1.05

Plan Plan Internet BV 2.20

Thijssen Techniek 1.33

Wave Ticketing 1.21

Zwem Apps 1.42

MetroXL bv 1.51

Waterfly Nederland V.O.F. 1.19

Sera Business Design 2.14

Zwembadmaterialen.nl 1.30

Lotec bv 1.07

WaterVision 1.18

Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid 2.02

KSB Nederland BV 1.04

Normec Kalsbeek 2.17

Welstechniek 1.15

Verder heeft Acquapole in Italië niet stil gezeten en zijn er nieuwe accessoires en methodes ontwikkeld. Wij vertellen u er graag meer over op onze stand.Wilje

De Acquapole is een innovatief hulpmiddel ontworpen voor aquatische fitness bestaande uit een RVS Paal en een basis die zich aan elk type bodem verankert door de zuignappen onder de ronde voet. Hiermee is de basis gelegd voor paal dansen in het water als total workout.

Daarnaast leveren wij systemen die voor zwembaden echte meerwaarde hebben. Met onze slimme pompsturing kunnen wij grote hoeveelheden energie besparen zonder in te leveren op waterkwaliteit.

- Stand 1.41 -

• Training van het hele lichaam in elke sessie.

Alle methodes zijn ontwikkeld op basis van de volgende principes:

je met de AcquapoleBoxingbag over de paal, een AquaBoxing les geven. Kickboksen in het water, erg leuk en ook heerlijk zwaar door de weerstand van het water.

ACS is expert op het gebied van datagebaseerd gebouwmanagement. Met onze moderne kijk op ICT en gebouwtechniek bieden wij unieke kansen om te verduurzamen. 40% van al het energiever bruik gaat om in gebouwen, maar een groot deel van dat verbruik is onnodig en daarmee verspil ling. ACS is met gebouwplatform Climatics in staat om het energieverbruik van de installaties van een gemiddeld gebouw met de helft terug te dringen! Hoe? ACS slaat data veel frequenter op dan tot nu toe is gedaan. ACS traint zelflerende AI-modellen op basis van miljoenen opgeslagen datapunten, de weersverwachting en het huidige verbruik van het zwembad. Gebouwinstallaties functioneren daardoor veel efficiënter! ACS loopt ver voorop door het gebruik van deze grote hoeveelheden data.

Met zijn 150 spierversterkende en verstevigende oefeningen en meer dan 20 bijbehorende grepen, is de Acquapole-methode het enige trainingspro gramma waarmee u het trainings potentieel van een aquatisch hulpmiddel als Acquapole volledig kunt benutten: eenvoudig, veelzijdig en multi Daarnaastfunctioneel!kan

- Stand 1.55 -

• Met het gebruik van Acquapole geef je een training op een leuke en nieuwe manier! Acquapole Fitness bevat meer dan 150 oefenin gen en de variaties zijn eindeloos.

Wil je nu al meer informatie? Kijk op www.acs-buildings.com of bel +31 (0)85 200 3989

• Gebruiken van de juiste houding.

Kijk op www.acquapole.nl of bel +31 (0)6 15113527

ACS CONNECTED BUILDINGS

ACQUAPOLE NEDERLAND

Acquapole is van origine een Italiaans bedrijf dat in 2010 het aquatische gereedschap Acquapole® en de gebruikswijze ervan heeft ontworpen en ontwikkeld. Acquapole Nederland is distributeur en opleidingscentrum voor de gehele Benelux.

• Water als weerstand gebruiken, maar ook als ondersteuning.

ACS is tevens leverancier van BaOpt. De BaOpt-luchtbehandeling rekent af met beslagen ramen, koudeval en tocht. Ook bespaart BaOpt door de lagere inblaassnelheid veel energie. Door de homogene verdeling van de lucht creëert het een gezonder binnenklimaat. Het systeem heeft geen kanaalwerk nodig, wat veel flexibiliteit geeft ten aanzien van het ontwerp. Met minder kanalen bespaart u ook nog eens op de kosten van de installatie. BaOpt maakt zwembaden dus comfortabeler, mooier, gezonder én zuiniger.

nu al meer informatie?

62 EXPOSANTEN ZWEMBADBRANCHE DAG

van hedendaagse zwembadarchi tectuur is complex en moet aan hoge eisen voldoen. En niet alleen qua vormgeving. Of het nu gaat om sport-, recreatie- en belevenisbaden, therapiebaden, privé- en hotelbaden, sport- en wedstrijdbaden - ze moeten allemaal veilig, gemakkelijk schoon te maken en goedkoop te onderhouden zijn.

Wil je nu al meer informatie?

AQUA DROLICS

al meer informatie?

- Stand 1.36 -

AGROB BUCHTAL

Kijk op www.agrob-buchtal.de of bel +49 (0)9435 391-3250

- Stand 2.24 -

Als specialist voor architectuurkeramiek biedt AGROB BUCHTAL een uitgebreid assortiment aan producten en diensten voor modern en toekomstgericht bouwen en vormgeven met Hetkeramiek.ontwerp

Aqua Drolics beschikt over een prachtig uitgebreid assortiment van waterspuiters om een indrukwekkend waterparadijs te bouwen voor de jongste gasten. Het continu doorontwikkelen van onze water speelproducten en de jarenlange ervaring hebben ertoe geleid dat het assortiment inmiddels uit meer dan 300 standaard watersproeiers bestaat voor in kinderzwembaden. Daarnaast is Aqua Drolics de specialist op het gebied van maatwerk en thematisering. De opties zijn dan ook oneindig.

Onze professionals denken graag met u mee om ook uw zwemparadijs om te toveren tot een unieke water speelbeleving.

Kijk op www.aquadrolics.com of bel +31 (0)499 393 540

Tegels voldoen aan deze functionele eisen, bijvoorbeeld met slipvaste speciale oppervlakken die zelfs als ze nat zijn een veilige grip bieden. Modulair combineerbare tegels en vormdelen zijn belangrijk voor een consistent design van het zwembad en het perron tot alle aangrenzende zones zoals douches, sauna’s, kleedkamers of restaurants.Wiljenu

63EXPOSANTEN ZWEMBADBRANCHE DAG

Aquatickets is specialist in ticketverkoop. Wij helpen zwembaden om het maximale uit hun (online) verkoop te halen. Aquatickets biedt de mogelijkheid om wat zwembaden offline op hun kassasysteem kunnen ook online aan te bieden. Een bezoeker kan online hetzelfde als de mede werker achter de kassa. Zoals bijvoorbeeld het inwisselen van korting, of strippen van de strip penkaart. Daarmee ondervang je onnodige tele fonische vragen en lange rijen bij de kassa.

Wij leveren niet alleen een gebruiksvriendelijk softwarepakket, maar kunnen ook helpen met daadwerkelijk meer online verkoop. Dat doen we volledig online: het aantrekken van nieuwe bezoekers en bezoekers betrokken houden, door middel van geautomatiseerde communicatie.

Aquarunner is een familiebedrijf dat al meer dan 20 jaar actief is in de zwembranche. Het dankt haar bestaan onder meer aan de opkomst van het aquajoggen binnen de Nederlandse zwembaden. Vooral als producent van de ‘aquarunner’ en de daarbij behorende producten, heeft zij onder de naam ‘Aquajogging de Buffel’ deze activiteit tot een succes gemaakt. Nog steeds is een grote groep mensen dagelijks actief Dehiermee.laatste

AQUATICKETS

Wil je nu al meer informatie?

Kijk op www.aquatickets.nl of bel +31 (0)521 23 51 71

AQUARUNNER

jaren is het assortiment van Aquarunner sterk uitgebreid met producten die je in en om het water kunt gebruiken. Steeds zijn er nieuwe producten die toegevoegd worden aan het Aquarunnerassortiment.isonderscheidend

- Stand 1.47 -

Daarmee bieden we een optimale beleving.

Wil je nu al meer informatie?

- Stand 1.45 -

doordat zij veel artikelen in huis produceren. Naast het leveren van producten kan er ook meegedacht worden in de ontwikkeling van nieuwe producten en het personaliseren van artikelen. Het realiseren van maatwerk is ook mogelijk. Producten worden voorzien van een eigen, uniek logo of kan vorm worden gegeven in de huisstijl van uw Dooraccommodatie.degoedeproductkennis

Kijk op www.aquarunner.nl of bel +31 (0)85 210 44 40

64 EXPOSANTEN ZWEMBADBRANCHE DAG

en de korte lijnen binnen het bedrijf hoeft niet onnodig lang op de gewenste producten of informatie te worden gewacht en zijn klanten van Aquarunner niet gebonden aan vaste bestelhoeveelheden, immers: ‘elke bestelling is welkom’.

• Kostenbesparing water, energie & chemicaliën

• Gezonder werkklimaat personeel

BADIM - VDH LEERDAM

• Afbraak van gebonden chloor (chlooramines)

BESTUV - Stand 1.43 -

bestUV levert zowel middendruk als lagedruk UV-lamp technologie. Deze twee lamp technologieën hebben elk hun specifieke eigenschappen en toepassingsmogelijkheden. Dit stelt ons in staat om steeds klant specifieke oplossingen te bieden.

al ruim 40 jaren bekend als specialist in roestvasttechnieken voor de zwem badwereld. VDH levert hoge kwaliteit springplan ken en -stellingen, startblokken, trappen en aanverwante RVS materialen. Ook is VDH de distributeur in de Benelux van de Competitor wedstrijdmaterialen die ook gebruikt worden bij bijvoorbeeld de Olympische Spelen. VDH Engineering Leerdam levert en ontwikkelt tijdre gistratiesystemen, LED schermen en de plug-ins voor deze schermen. Deze systemen heeft VDH Leerdam onder meer geleverd aan zwembad de Tongelreep in Eindhoven, zwembad IJsselmonde in Rotterdam en het Bijlmer Sportcentrum in Amsterdam.

Voor bovenstaande effecten heeft bestUV een nieuwe middendruklamp ontwikkeld.

VDHbetrokkenheid.Leerdamstaat

• Effect op trichlooramine

Wil je nu al meer informatie?

65EXPOSANTEN ZWEMBADBRANCHE DAG

Kijk op www.bestuv.com of bel +31 (0)499 370300

Wil je nu al meer informatie? Kijk op www.badim.nl of bel +31 (0)50 305 00 47

bestUV heeft inmiddels in honderden publieke zwembaden UV-systemen geplaatst voor de reductie van gebonden chloor en ureum. Hierdoor verminderen tevens de exploitatiekosten van een zwembad. Het effect van bestUV-systemen is:

• Verbetering lucht- en waterkwaliteit

Badim is totaalleverancier van zwembadmateri alen voor de Benelux. Als leverancier van sport-, spel-, les- en recreatiemateriaal én zwembadin ventaris is Badim al ruim 45 jaar actief in de zwembadbranche. In die jaren is er een assorti ment opgebouwd met kwaliteitsproducten en is alle nodige kennis in huis om u van dienst te zijn. Onze kernwaarden zijn kwaliteit, service, snelle levering, marktconforme prijzen en persoonlijke

- Stand 1.50 -

HydroStar voor de nieuwe zwembaden (inbouw) en EasyStar voor de bestaande zwembaden (opbouw). De turbine in beide systemen is identiek.Aan de hand van de volgende 5 eigenschappen onderscheiden wij ons met ons systeem ten opzichte van de andere systemen.

- Stand 2.08 -

Ons tegenstroomsysteem is verkrijgbaar voor zowel de recreatieve schoolslagzwemmer als voor de fanatieke sport zwemmer/triatleet. Vanwege de acht vermogensklassenverschillende(vanaf160m3/h tot 1200m3/h) is er ‘voor ieder wat wils’.

3. Energiezuinig

DUURZAAMHEIDST RUUD•RUOTSDIE

Wat vinden kinderen spannend? Welke waterglij baan of welk waterspeeltoestel past bij jouw locatie? Wat is de optimale prijs-kwaliteitver Jehouding?vindtde

- Stand 1.48 -

beste antwoorden bij BoerSlides & Disco. Want ons bedrijf mag dan jong zijn, wij beschikken over vele jaren ervaring. In de wereld van waterglijbanen en watertoestellen zijn we helemaal thuis. Samen zetten we onze ervaring graag om in waterattracties met maximale •meerwaarde.Verkoopen montage polyester of RVS water glijbanen en waterspeeltoestellen.

• Technische inspecties waterglijbanen.

2. Onderhoudsvrij

BINDER

1. Optimale zwembeleving

5. VraagGebruiksvriendelijknaardemogelijkheden om proef te zwemmen zodat je ons unieke systeem zelf kunt ervarenWil

BINDER is één van de leidende producenten van tegenstroomsystemen in Europa. Onze gepatenteerde turbinetechnologie zorgt voor een unieke en natuurlijke stroming, zoals in een rivier.

BOERSLIDES & DISCO

• Service en onderhoud.

4. Veilig

je nu al meer informatie? Kijk op www.binder24.com of bel +31 (0)6 19307068

66 EXPOSANTEN ZWEMBADBRANCHE DAG

Wil je nu al meer informatie? Kijk op www.boerslides.nl of bel +31 (0)6 37605407

• Isoleren bestaande waterglijbanen.

Brenntag Water Treatment is een toonaangeven de aanbieder van duurzame oplossingen voor waterbehandeling en milieutoepassingen in alle bedrijfstakken. Wij bieden een unieke combinatie van het meest uitgebreide productportfolio, vakbekwame technische ondersteuning en diensten met toegevoegde waarde.

Wij bedienen alle segmenten van de waterbehan deling, variërend van drink- en afvalwater tot industrieel water. Ook voor zwembaden biedt Brenntag Water Treatment een compleet assorti ment producten dat aan alle eisen voldoet om het zwembadwater in goede staat te houden. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor advies in het veilig gebruik, handling en opslag van deze Alsproducten.zelfstandige

Kijk op www.brenntag.com of bel +31 (0)78 654 4944

BRENNTAG WATER TREATMENT

CALDIC - Stand 2.04 -

Tijdens de ZwembadBranche Dag kunt u op onze stand ons zwembadassortiment zien alsook onze veilige verpakkingen die wij gebruiken voor het verzenden van deze producten. Onze zwembadexperts staan de hele dag voor u klaar om al uw vragen te beantwoorden.

Wil je nu al meer informatie?

67EXPOSANTEN ZWEMBADBRANCHE DAG

Wil je nu al meer informatie?

Kijk op www.caldic.be of bel +32 (0)472 22 39 75

In al onze activiteiten omarmen we de principes van duurzaamheid. Van formulering tot levering, van ingrediënt tot verpakking, van leverancier tot klant, we geven om elk detail van wat we doen.

Graag tot dan!

business unit profiteert

Brenntag Water Treatment van het wereldwijd bereik en de robuuste logistieke keten van de Brenntag Group, de marktleider in de distributie van chemicaliën en ingrediënten. Voortbouwend op dit solide fundament is Brenntag Water Treatment de single-source partner bij uitstek voor de behandeling van onze meest kostbare grondstof – vandaar onze filosofie: Water is life, that’s why we care.

- Stand 1.28 -

Caldic is al jarenlang een betrouwbare partner voor tal van zwembaden in de Benelux en voorziet hen van de benodigde chemicaliën. Onze flexibiliteit op vlak van leveringen, verschillende verpakkingen en uitgebreide productlijst zijn één van onze onderscheidende kenmerken.

Caldic is gespecialiseerd in innovatieve en duurzame oplossingen op het gebied chemicaliën voor de diverse markten waaronder de zwembranche. Onze producten zijn zorgvuldig samengesteld en aangepast aan veeleisende specificaties zodat ze in elk stadium van de waardeketen aan nauwkeurig vastgestelde behoeften voldoen.

Wij maken gestandaardiseerde groepslessen voor zwembaden en sportclubs. Deze bieden wij aan, gecombineerd met diverse opleidingen en marketingondersteuning. In elke workoutvariant die wij maken steken wij ongeveer 120 uur aan Klantenontwikkeling.dieonze

Wil je nu al meer informatie?

Kijk op www.cleardrum.nl of bel +31 (0)30 7671 051

Kijk op www.clubjoy.nl of bel +31 (0)10 742 0107

68 EXPOSANTEN ZWEMBADBRANCHE DAG

programma’s afnemen zijn daardoor verzekerd van een hoge kwaliteit in hun lesaanbod. Elke workout is gestandaardiseerd. Dit met als doelstelling om de juiste trainingsin houd en kwaliteit te waarborgen. De persoonlijk heid van de instructor maakt iedere training uniek. In combinatie met onze aanvullende diensten ClubJoy Virtual fitness en thuis trainen, bedienen wij momenteel 1500 zwembaden en sportclubs.Wilje

CLUBJOY

- Stand 1.34 -

De Cleardrum trommelfilters zijn water- en energiebesparende filters voor grotere (vaak publieke) zwembaden. Toegepast sinds 2014, heeft ons product zich ruim bewezen bij tientallen referenties in Nederland en het buitenland. Voor een echt duurzaam zwembad is de combinatie van trommelfilter in volstroom met klein secundair (zand)filter in deelstroom op dit moment de benchmark. De trommelfilters van Cleardrum zijn van Nederlands fabrikaat en gepatenteerd Nederlands ontwerp.

CLEARDRUM

- Stand 1.27 -

nu al meer informatie?

• Moderne lockersystemen met (RFID) polsbandjes.

69EXPOSANTEN ZWEMBADBRANCHE DAG

- Stand 2.22 -

• Eén partner voor diverse processen.

Wil je nu al meer informatie?

Bij eventuele storingen staat onze 24-uurs servicedienst paraat om uw installaties zo snel mogelijk weer in bedrijf te nemen.

Wij zijn De Haan IT. Al ruim 40 jaar dé specialist op gebied van complete kassasystemen. Wij hebben uitgebreide ervaring in de zwembadbranche en helpen je graag met de ideale oplossingen voor jouw zwembad.

• Verkoop via je eigen website en op locatie

• Compleet leerlingvolgsysteem.

Waarom De Haan IT?

• De beste zwemscore module van NL (Plan Plan) naadloos gekoppeld.

Indien van toepassing, helpen we je ook graag met een vloeiende overstap vanuit andere systemen, zodat jouw organisatie op volle sterkte kan doorwerken.

• Gebruiksgemak voor medewerkers én zelfservice.

We optimaliseren jouw processen. Voor tevreden bezoekers én medewerkers.

Wil je nu al meer informatie?

Kijk op www.dehaanit.com of bel +31 (0)36 536 41 69

Condair is ‘s werelds marktleider op het gebied van commerciële en industriële luchtbevochtiging. Aan ons merk stellen wij hoge eisen op gebied van hygiëne en energie Condairefficiëntie.biedt

• Toegangscontrole, van parkeren tot tourniquet of handscanner.

• Compleet (webbased) afrekensysteem. Flexibel en schaalbaar.

- Stand 2.35 -

een uitgebreid assortiment van verschillende producten systemen. Op deze manier kunnen we een optimale luchtbevochtiging bieden in iedere situatie. Condair heeft dienstverlening hoog in het vaandel staan. Geheel naar uw wens kunnen wij onze producten voorzien van “dienstverlening op maat” bijvoorbeeld inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud, montage, projectbegeleiding of turnkey opleveren van uw projecten.

• Uitgebreide BI-en Marketing tools.

CONDAIR

DE HAAN IT

Kijk op www.condair.nl of bel +31 (0)20 705 8200

• Abonnementen verkopen, verlengen en automatisch incasseren.

Meer lachende kinderen én lesgevers? Dat kan! Bij EasySwim gaan we namelijk voor zwemple zierles op z’n best. Samen zorgen we ervoor dat:

• Zwemlesmaterialen

- Stand 1.54E.B.T.C. is de product specialist in beveiligings- en E.B.T.C.entreeoplossingen.iseendynamisch

• de kinderen elke week weer staan te popelen om naar de zwemles te gaan

• ze daar met het grootste plezier leren zwemmen, waardoor leren bijna als vanzelf gaat

al meer informatie?

bedrijf met maar liefst 45 jaar ervaring en levert een compleet programma zoals toegangsverlening, toegangscontrole, beveiligingstechniek waaronder camera-, alarm- en brandsystemen aan bedrijven, particulieren, dealers en installateurs. E.B.T.C. is verantwoordelijk voor de verkoop, marketing, distributie, montage en technische ondersteuning van de producten van diverse merken. E.B.T.C. levert wereldwijd en monteert in de gehele Benelux.

Daarnaast bieden wij vele moderne elektrotechnische securitysystemen met onder meer bewegingsdetectoren en bewaking, kenteken- en snelheidscamera’s. Al deze oplossingen zorgen samen voor het juiste beveiligingsniveau, met als doelstellingen: preventie, detecteren, vertragen, actie ondernemen en toegang bieden.

70 EXPOSANTEN ZWEMBADBRANCHE DAG

EASYSWIM NEDERLAND

• EasySwim Academy (scholingsaanbod voor lesgevers)

• Ondersteuning vanuit EasySwim

• zowel de kinderen als de lesgevers écht kunnen stralen, tijdens elke les

• Diverse lesprogramma’s (met bijbehorende diploma’s)

E.B.T.C.

Onze complete range beveiligings- en entreeproducten omvat onder meer hekwerken, poorten, tourniquets, slagbomen, alarmsystemen, parkeersystemen,camerasystemen,toegangscontrole, bollards, al dan niet met aansturingen.

• EasySwim onderwijsmethode (diep water)

• Ezzy’s Islands leerconcept

EasySwim zorgt voor een grote, blijvende glimlach bij kinderen en lesgevers. Alles wat we bedenken en aanbieden draagt bij aan het grootste zwemplezier en de hoogste zwemvei ligheid. En jij, als zwemlesaanbieder, kiest zelf welke aspecten passen binnen jouw organisatie:

Samen zorgen we voor de leukste lessen bij de beste lesgevers. Voor een leven lang zwemplezier!Wiljenu

Wil je nu al meer informatie?

Kijk op www.ebtc.nl of bel +31 (0)58 845 71 00

- Stand 1.08 -

Kijk op www.easyswim.com of bel +31 (0)85 489 6380

Kijk op www.emco-bau.com of bel +31 (0)73 599 8310

emco zwembadroosters: hygiënisch, veilig en stijlvol. De emco zwembadroosters zijn leverbaar in vele vormen en daarom geschikt voor alle soorten zwembaden. Rechte vormen, speciale vormen of whirlpools, vrijwel alle toepassingen zijn mogelijk.

- Stand 2.39 -

type 723 Design biedt nieuwe mogelijkheden bij het ontwerpen van zwembaden. Dit type is uitermate geschikt voor geavanceerde zwembaden, zoals hotels, well nessbaden en privé zwembaden. Met de emco zwembadroosters 723 Design is het mogelijk om de overloopgoten af te dekken en stijlvol te combineren met de omliggende tegels of natuur stenen. Het zwembadrooster is meerdere keren bekroond met een designprijs.

ENVOZ

Wij zijn gefascineerd door water. Wij houden ons bezig met de eigenschappen die het heeft, waardoor de mens het kan gebruiken voor sportieve-, recreatieve-, welzijnsdoeleinden en zelfredzaamheid. Het leren omgaan met water, het veilig voelen en zich voort kunnen bewegen, is daarvoor een absolute voorwaarde.

Kijk op www.envoz.nl of bel +31 (0)70 3070 344.

EMCO BENELUX

Wil je nu al meer informatie?

Onze specialiteit is zwemonderwijzers en zweminstituten handvatten te bieden, zodat zwemmen aan iedereen geleerd kan worden. ENVOZ beschikt over kennis uit een rijke geschiedenis en is altijd bezig met de nieuwste ontwikkelingen. Dit doen we door middel van samenwerking met meerdere breed georiënteerde organisaties over de hele wereld. Daarom helpen we zweminstituten door in meerdere landen zwemdiploma’s uit te geven en vakopleidingen te verzorgen.

De emco zwembadroosters zijn eenvoudig te integreren in uw ontwerp, voldoen aan de hoogste veiligheids- en hygiëne-eisen, zijn slipvast en zijn volledig UV-, chloor-, zee- en Hetkuurwaterbestendig.emcozwembadrooster

71EXPOSANTEN ZWEMBADBRANCHE DAG

Wij streven naar een zwembranche waar alle mensen aan kunnen deelnemen. Zwemmen dient voor iedereen vanzelfsprekend te zijn.

- Stand 1.06 -

Wil je nu al meer informatie?

ENVOZ geeft internationaal erkende zwemdiploma’s uit en verzorgt vakopleidingen voor de zwembranche.

Wij zijn gespecialiseerd in het creatief inrichten van bedrijfsmatige- recreatieve en particuliere ruimtes. We ontwikkelen een concept van A tot Z bij ieder passend thema. Van een attractiepark voor kinderen tot aan een zwembad in Romeinse stijl. Geen enkel project is hetzelfde.

• Marmer- en houtimitaties

Wij bouwen niet, wij creëren. Vanaf de schets tot en met de volledige uitvoering.

Wij geven graag advies over complete inrichtingen en verschillende thema’s passend bij de doelgroep, tot de technische aspecten en de sfeer die je wenst te realiseren.

- Stand 2.41 -

• Spraypark decors

• Wandafwerkingen met printbeton

EPSAN SPLASH & SPORTS - Stand 1.16 -

Wil je nu al meer informatie? Kijk op www.esthie.nl of bel +31 (0)174 297 328

Epsan Splash & Sports is een leverancier in zwembadmaterialen voor zwembaden, zwemscholen, campings en recreatieparken. Sinds 1980 leveren wij een uitgebreid assortiment zwembadproducten door heel Europa. Wij produceren de meeste producten zelf, waardoor wij op maat kunnen leveren en wij de kwaliteit van onze producten kunnen waarborgen. Naast onze eigen productielijn zijn wij distributeur van diverse bekende merken. Deze producten houden wij zoveel mogelijk op voorraad zodat een snelle levering mogelijk is. Onze medewerkers hebben jarenlange ervaring in de branche en staan klaar om u te informeren en adviseren.Wiljenu

Vizius is een onderdeel van Esthie. We zijn hiermee gespecialiseerd in decoratief stukadoorwerk voor wanden en vloeren en werken met bijzondere materialen. Voor het realiseren van onze stukadoorswanden werken we met Flex-C-Ment stuk-mortels. Een decor cement, waarmee we door middel van diverse mallen decoratieve (steen)decors realiseren. Hiernaast verwerken we van flagstone stenen, waalstenen, tegeldecors tot hout-imitaties in wanden en vloeren voor zowel in- als outdoor.

Kijk op www.epsan.eu of bel +31 (0)320 228861

• Decoratief schilder- en stukadoorswerk

• Rotsdecors

• Interieurbouw

• Attractie- en decorbouw

Wij adviseren je over de situatie binnen en/of buiten het project. Vele factoren zijn bepalend voor het eindresultaat. De geografische ligging, lichtinval, kleurstelling en geluid. Wij houden rekening met factoren van A tot Z. Specialisaties:

ESTHIE VORMGEVING & DECORATIE

al meer informatie?

• 3D vormgeving

72 EXPOSANTEN ZWEMBADBRANCHE DAG

Kortombeschikbaar.metEurofins

EVA Optic is al ruim een decennium dé specialist in professionele LED zwembadverlichting; bekend om onder andere onze oerdegelijke en onovertroffen EVA LED onderwaterverlichting. We ontwikkelden de afgelopen jaren een compleet assortiment LED verlichting speciaal voor het zwembadklimaat. Of het nu gaat om een gemeentelijk zwembad, een waterpark als Center Parcs of een topsportaccommodatie; we maken krachtige LED verlichting voor iedere ruimte van een Verlichtingzwemaccommodatie.isbelangrijkvoor de veiligheid in een zwemaccommodatie. Het zorgt voor optimaal zicht boven- en onderwater. En het draagt direct bij aan de sfeer van de ruimte. Wij helpen u uw gasten een onvergetelijke dag te bezorgen. Verras uw gasten met lichtoplossingen die de perfecte sfeer creëren. Met slechts één druk op de knop verhoogt u de amusementswaarde van uw zwemaccommodatie. Zodat jong en oud met plezier bij u terugkomt.

We hebben namelijk jarenlange ervaring op het gebied van zwembadwaterkwaliteit en -veiligheid. Wij voeren als vanzelfsprekend de verplichte maandelijkse waterbemonstering en -analyse onder accreditatie uit en als onderdeel van Eurofins beschikken we over diverse laboratoria en het meest uitgebreide pakket aan analyses. Maar daar stopt het niet.

C-mark heeft u alle (water) onderzoeken onder één dak.

EVA OPTIC - Stand 1.02 -

De nieuwe Zwemwaterwet: wat kunt u als zwembadhouder nu al doen? De zwemwaterexperts van Eurofins C-mark staan voor u klaar met antwoorden op uw vragen!

Kijk op www.c-mark.nl of bel +31 (0)88 831 0500

- Stand 1.31 -

Wil je nu al meer informatie? Kijk op www.evaoptic.nl of bel +31 (0)38 337 5067

Wil je nu al meer informatie?

EVA’s innovaties creëren de ultieme sport- en wellnessbeleving. Met veilige en duurzame kwaliteitsproducten om jarenlang onbezorgde momenten van ontspanning, plezier en sportieve prestaties te beleven. EVA’s nieuwste innovatie is de EVAstream; de meest krachtige én compacte zwemmachine in de markt. Veelzijdig en multiinzetbaar; in openbaar zwembad, waterpark en ieder formaat privé zwembad. Als hulpmiddel bij het zwem-ABC, als trainingstool voor wedstrijdzwemmers. Maar EVAstream is ook het ultieme home fitness apparaat en bovendien fantastisch voor de kinderen.

In voorbereiding op de nieuwe Zwemwaterwet kunnen we u ondersteunen met pilotbemonsteringen op basis van de nieuwe parameters. Zo doet u al de nodige ervaring op. We vertellen u er graag meer over.

Om alvast meer kennis op te doen kunt u ook deelnemen aan onze nieuwe cursus ‘Zwemwaterkwaliteit Nieuwe Zwemwaterwet’.

EUROFINS C-MARK

Daarnaast is C-mark voor legionellapreventie BRL 6010 gecertificeerd. Onze ervaren adviseurs bieden u begeleiding en stellen voor u een legionellarisicoanalyse en een -beheersplan op. Wij hebben voor u door heel Nederland gekwalificeerde monsternemers en adviseurs

DUURZAAMHEIDST RUUD•RUOTSDIE 73EXPOSANTEN ZWEMBADBRANCHE DAG

- Stand 1.14 -

FLAKTGROUP NETHERLANDS

In het verleden werd een ventilator met een aansluiting op de buitenlucht geïnstalleerd die de vochtige lucht gewoon regelmatig naar buiten afvoerde. Voor een moderne, energiebewuste samenleving is deze oplossing echter niet geschikt omdat door deze vorm van warmteafvoer enorm veel energie wordt verspild. Tegenwoordig halen we eerst met behulp van een warmtepomp en warmteterugwinning het vocht uit de lucht, vangen we het geproduceerde condens op en voeren we het af naar een afvalwatersysteem. De warmte die tegelijkertijd aan de lucht wordt onttrokken, wordt teruggevoerd naar de nu droge lucht en in het zwembad vrijgegeven. Deze cyclus is veelal voldoende om de ruimtetemperatuur op het juiste peil te houden en kan bovendien worden gebruikt om verwarmingsenergie op te wekken voor de verwarming van het zwembadwater.

74 EXPOSANTEN ZWEMBADBRANCHE DAG

De ventilatie van zwembaden en spa’s is één van de meest veeleisende taken watertemperatuur,producerensystemenluchtbehandelingssystemen.vanDergelijkemoeteneenluchttemperatuurdieisaangepastaandezodatzwemmersgeen kou voelen wanneer ze uit het zwembad komen. Deze systemen zorgen ervoor dat de luchtvochtigheid door bezoekers als aangenaam wordt ervaren en vooral voor het personeel dat een volle werkdag binnen moet blijven. Het ontvochtigingsproces zal het pand ook beschermen tegen schimmelvorming – hier profiteren zowel mensen als het metselwerk van een effectieve klimaatbeheersing. In tegenstelling tot kleinere privézwembaden zijn er slechts enkele rustperioden waarin het ontvochtigingsproces kan worden ingeschakeld. Ontvochtiging is van groot belang om schade aan gebouw en installaties te voorkomen.

EYEVIEW SYSTEMS

Wil je nu al meer informatie?

Wil je nu al meer informatie?

Kijk op www.flaktgroup.com of bel +31 (0)10 235 0606

Eyeview Systems is het bedrijf voor veiligheid, comfort en dynamiek in uw zwembad. We zijn reeds vele jaren de expert op het gebied van drenkelingsystemen en bieden daarbij Lifeguard opleidingen aan. Tevens ontwikkelt en vertegenwoordigt Eyeview Systems producten en opleidingen voor aquasport en optimale toegankelijkheid van uw zwembad. Met producten van Eyeview Systems wordt het veiliger én leuker in uw zwembad.

Kijk op www.eyeviewsystems.nl of bel +31 (0)412 79 8080

- Stand 2.23 -

GANTNER TICKETING

GANTNER Ticketing levert innovatieve hoogstaande softwareoplossingen aan de Derecreatiesector.krachtigesoftware applicatie omvat modules voor POS kassaverkoop, ticketing, inschrijvingen, leerlingenvolgsysteem, accommodatiereserve ringen, shop sales, F&B, facturatie, mailing en veel meer.

Naast de eigen ontwikkelde software applicaties Recreatex & Enviso biedt GANTNER Ticketing ook toegangscontrole systemen, self-service kiosken, mobiele apps en lockermanagement systemen aan.

Hellebrekers biedt publieke zwembaden een breed scala aan technische diensten en producten die hun bedrijfsvoering positief Deondersteunen.zwembranche

DUURZAAMHEIDST RUUD•RUOTSDIE

- Stand 2.27 -

75EXPOSANTEN ZWEMBADBRANCHE DAG

Water & Leisuretechniek van Hellebrekers voert Design, Build en Maintain projecten uit voor accommodaties met (zwem) waterfaciliteiten. Onze expertise ligt in het realiseren van resorts,Naastopgebouwd.toonaangevende,Nederlandsetechnologieën.klimaatbeheersingssystemenwaterbehandelingssystemen,enenergiezuinigeDaarmeehebbenweindezwembadsectorinmiddelseensterkemarktpositiezwembadenbehorenookwellnessrecreatieparkenensportaccommodatiestotonzefocusmarkten.Wiljenualmeerinformatie?Kijkop

- Stand 1.23 -

HELLEBREKERS

www.hellebrekers.nl of bel +31 (0)88 456 8000

Wil je nu al meer informatie? Kijk op www.gantnerticketing.com of bel +31 (0)33 432 8416

Met deze performante en schaalbare oplossing kan u uw dagelijks beheer vereenvoudigen en uw klantentevredenheid vergroten.

is volop in beweging. Veranderende wetgeving, multifunctioneel gebruik van zwemwater, focus op duurzaamheid en comfort. Dit zijn enkele van de ontwikkelingen die ook de technische inrichting van zwembaden treffen. Met onze kennis en kunde op het gebied van waterbehandeling, HVAC en elektra realiseren wij state-of-the-art installaties waarmee het zwembad klaar is voor de Detoekomst.divisie

Wil je nu al meer informatie? Kijk op www.hycon.nl of bel +31 (0)10 511 5211

HEXAGONE BENELUX

HYDROCHEMIE-CONHAG

Facilitair: met producten als zwembadliften, badmeesterstoelen en uitrusting, banken en opberging, trappen, lijnen, wasdrogers en Aquasport:haardrogers.hierin

kerncompetentie met als belangrijkste assortiment bodemreiniging (van de kleinste accureiniger voor whirlpools tot de grootste bodemzuigers voor Olympische zwembaden) en van reiniging in brede zin (wandreinigers, schrobzuigers, werkwagens) tot zelfs het voorkomen van reiniging (douchemelder, vuilnisbak)

Wil je nu al meer informatie? Kijk op www.myhexagone.com of bel +31 (0)6 55 766 402

- Stand 2.21 -

in onder meer zout elektrolyse apparatuur (wat de aanschafkosten aanzienlijk terugbrengt) en watermetingen met behulp van een smartphone (voor betere registratie). De rode draad in al onze producten is dat ze speciaal zijn ontwikkeld voor een veeleisende zwembadomgeving. Dit in combinatie met optimale service binnen 48 uur bij u op locatie, zorgt voor een zorgeloos gebruik bij u in het zwembad.

76 EXPOSANTEN ZWEMBADBRANCHE DAG

Hydrochemie-Conhag BV (Hycon) is reeds meer dan 60 jaar actief op het gebied van zwembad automatisering en dosering. Met de nieuwste ontwikkelingen van de regelaars Hycontrol Micro TS is het mogelijk om op een eenvoudige manier de uitlezing en bediening op afstand te kunnen bewerkstelligen, bijvoorbeeld op uw mobiele telefoon. Tevens is het mogelijk om de regelaar uit te voeren met een gebonden chloor meting door het toepassen van een totaal chloormeting, waardoor de regelaar ook toe te passen is als monitoring systeem.

Deze van oorsprong Franse firma is ruim 30 jaar werkzaam als producent en distributeur in de professionele zwembranche. Hexagone biedt een breed en diep assortiment, speciaal ontwikkeld voor zwembaden. Wij onderscheiden ons door gebruiksgemak, zorgeloos gebruik (professionele kwaliteit en service binnen 48 uur bij u op locatie) en innovatie en hebben daardoor een leidende positie in diverse segmenten. Ons assortiment hebben we ingedeeld in vier Reiniging:hoofdgroepen:ditisonze

is door ons distributeurschap van Aqquatix in de Benelux de keuze vrijwel Techniek:onbeperkt.innovatie

Naast de automatisering heeft Hycon diverse oplossingen voor de dosering van chloor, zuur, vlok, bicarbonaat. Mogelijk gecertificeerd uitgevoerd volgens de BRL-K903. Gezien Hycon gecertificeerd installateur is, kunnen wij dit geheel in eigen beheer uitvoeren.

- Stand 1.26 -

nu al meer informatie?

Interland Techniek & Inatherm leveren verschillende, geïntegreerde totaaloplossingen voor een gezond en comfortabel binnenklimaat in zwembaden.Wiljenu

Kijk op www.impro.nl of bel +31 (0)85 0161461

- Stand 2.32 -

INTERLAND TECHNIEK

al meer informatie?

77EXPOSANTEN ZWEMBADBRANCHE DAG

IMPRO - Stand 1.56 -

Binnen Interland Techniek is veel expertise op het gebied van klimaatbeheersing in overdekte zwembaden. Een goed ontworpen, energiezuini ge luchtbehandelingsinstallatie voor zwembaden regelt de luchtkwaliteit, de luchttemperatuur en de luchtvochtigheid van het binnenklimaat.

Kijk op www.interlandtechniek.nl of bel +31 (0)416 317 830

Een goed binnenklimaat in een overdekt zwembad is noodzakelijk voor het comfort van baders en het aanwezige personeel, maar ook in belangrijke mate om de vochtigheid binnen bouwfysisch acceptabele grenzen te houden. De uitdaging van de luchtbehandeling van zwembaden laat zich kenmerken door twee belangrijke punten: de hoge vochtproductie en de hoge gebruikelijke ruimtetemperaturen.

IMPRO staat voor een professionele en klantgerichte dienstverlening in de leisurebranche. Met veel kennis en ervaring ontwerpen wij maatwerk oplossingen voor onder andere audiosystemen, lichtinstallaties, ontruimingsinstallaties en radiocommunicatie. Door intuïtieve bediening zijn onze systemen gebruiksvriendelijk en simpel aan te sturen met bijvoorbeeld een app, portofoon of robuust Wijbedieningspaneel.makenuitsluitend gebruik van hoogwaardige industriële componenten waardoor onze producten een lange levensduur hebben, zelfs in een corrosief gevoelige omgeving zoals in een zwembad.Wilje

IPLAY WATER ATTRACTIONS

Wil je nu al meer informatie? Kijk op www.islide.com of bel +31 (0)6 8233 5545

78 EXPOSANTEN ZWEMBADBRANCHE DAG

iPlay Water Attractions biedt waterplezier voor alle leeftijden: iconische attracties, waterglijbanen, water speeltoestellen en onze nieuwe lijn interactieve Aqua Playhouses met unieke, spannende op maat gemaakte thematisering. Het complete waterparkaanbod voor grote en kleine recreatie exploitanten, met zeer scherp geprijsde opties voor al uw behoeftes op het gebied van waterattracties, afgestemd op uw hoogwaardigehierdoorvolgensstaalconstructiesproductiefaciliteitenontwerpwijsterkstespecificatieszijnMetbezoekersambitiesbedrijfsverwachtingen,enbudgetmeerdan30jaarervaringinwaterattractieswijinstaatomgeheelvolgensuwenwensenteleveren.EénvandepuntenvaniPlayWaterAttractionsisdathetgeheleprocesineigenhuisuitvoeren,vantotenmetinstallatie.Inonzevervaardigenwijdeenpolyesteronderdelenmoderneproductietechnieken.Medekunnenwijinstaanvoorkwalitatiefenveiligeproducten,zoalsudievanonsverlangt.Wiljenualmeerinformatie?Kijkop

- Stand 1.35 -

ISLIDE INTERNATIONAL

Al onze producten worden door onszelf geproduceerd waardoor wij een hoge kwaliteit kunnen garanderen. Door middel van een online aansturing kan onze IT-afdeling de systemen van afstand voorzien van bijvoorbeeld nieuwe content. Alle special effects worden aangepast aan de verschillende interactieve avonturen, waardoor de rit naar beneden er steeds weer anders uit zal zien. Bent u ook toe aan ’Even more Fun’ in uw glijbaan?

- Stand 1.37 -

www.iplaywaterattractions.com of bel +31 (0)85 0187679

iSlide is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het upgraden van bestaande en nieuwe glijbanen door middel van verlichting, geluid, snelheidsmetingen, projecties en gaming elementen. iSlide is in 1997 begonnen met het plaatsen van onder andere sterrenhemels in verschillende glijbanen door Nederland, maar is inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf dat wereldwijd voor grote en kleine parken hun glijbanen upgrade.

hogere kosten per liter water en op termijn kostbare herstelwerkzaamheden.

De kosten per liter water nemen af en de betonconstructie blijft jarenlang in topconditie.

advies op de technische staat van opstallen en terreinen kunnen wij ondersteunen met een bureauonderzoek en onderzoek op locatie. Dit wordt verwerkt in een rapportage waarin alle belangrijke issues staan vermeld, inclusief een doorkijk naar de benodigde investeringen voor de komende 10 tot 20 jaar.

JAKI maakt beton beter sinds 1958.

Wanneer beton lange tijd blootgesteld wordt aan water, treden er verschillende problemen op. Een van de meest voorkomende problemen zijn lekkages. Lekkages treden bijvoorbeeld op bij de kitvoegen, de overloopgoten en rond het Eentegelwerk.ander bekend probleem wordt veroorzaakt in de bufferkelders. Door de aantasting van het beton, nestelen micro-organismen zich in het beton. Daardoor neemt de kwaliteit van het water af. U bent genoodzaakt steeds meer chloor te Hetgebruiken.resultaat:

K3H is een creatief en praktisch ingesteld architectenbureau dat zich toelegt op de uitstraling en functionaliteit van uw project. In de bijna twintig jaar van ons bestaan hebben we bewezen expertise ontwikkeld op het gebied van uitstraling, gastbeleving, routing, operationele processen, regelgeving, investeringen, gemeentelijke procedures, projectmanagement en duurzaamheid. Door te luisteren naar de ambities, wensen en ideeën van onze opdrachtgevers en deze te combineren met onze kennis, ontstaan er innovatieve oplossingen die resulteren in unieke en onderscheidende gebouwen en terreinen.

Zwembaden renoveren sinds 1958

KIWITZ JAKI

Wil je nu al meer informatie? Kijk op www.jaki.nl of bel +31 (0)315 270 630

Bij (her)ontwikkelingen van zwembaden worden de door ons gemaakte toekomstvisies verwerkt in masterplannen met daarin ook analyses van onder andere het bestemmingsplan, de marktbehoefte, een doelgroeponderzoek en de gemeentelijke visie op sport en Voorsportaccommodaties.eenonafhankelijk

Wil je nu al meer informatie? Kijk op www.k3h.nl of bel +31 (0)529 485 888

- Stand 2.34 -

- Stand 2.09 -

79EXPOSANTEN ZWEMBADBRANCHE DAG

JAKI is gespecialiseerd in het renoveren van zwembaden. Wij herstellen deze gebreken doelgericht en efficiënt. We kennen de aandachtspunten als geen ander en hebben voor elk probleem een concrete oplossing.

K3H ARCHITECTEN EN ADVISEURS

De door ons ontworpen gebouwen werken wij vanaf een vroeg stadium uit met een 3D tekenpakket waarin meerdere disciplines zoals installaties en constructies samengevoegd worden tot een virtueel gebouw (BIM-modelleren in Revit). Wij zijn ervan overtuigd opdrachtgevers met deze 3D modellen te helpen in het tegengaan van faalkosten en het (be)leefbaar maken van hun toekomstige droomgebouw en zo een toegevoegde waarde te leveren.

Met KnowUr.Biz levert u alle informatie over uw exploitatie. U heeft uw bedrijfsvoering nog beter onder controle èn reageert snel en gemakkelijk op vragen van bestuurders, directie, belanghebbenden, medewerkers. Voor iedereen zichtbaar en herkenbaar is de interne en administratieve organisatie op orde.

Kijk op www.knowur.biz/nl of bel +31 (0)85 303 3418

De Koninklijke Ginkel Groep richt zich op het verduurzamen van de leefomgeving. We zijn specialist op het gebied van natuurlijk gezuiverd zwemwater. We ontwerpen, realiseren en onderhouden natuurzwembaden. We bouwen buitenbaden voor commercieel gebruik en voor Algemeenten.jarenlang

KONINKLIJKE GINKEL GROEP - Stand 1.13 -

Wil je nu al meer informatie?

punten bij openbaar gezuiverd zwemwater is de belastbaarheid van het natuurzwembad. Door het gebruik van bewezen rekenmodellen, toetsing van de ligging, jarenlange praktijkervaring en uitgebreide technische kennis kunnen wij u van gedegen advies voorzien. Bezoekersaantallen van bijvoorbeeld 3.000 per dag behoren zeker tot de mogelijkheden. De plantenzone maakt een wezenlijk onderdeel uit van het natuurzwembad. Naast de zuiverende werking heeft deze plantenzone ook een esthetische waarde en brengt het de zwemmer dichterbij de natuur. De plantenzone wordt gerealiseerd in de directe omgeving van het zwembad. Deze zone bestaat uit bloeiende- en rietplanten.

Wil je nu al meer informatie?

beschikken wij over de kennis en het vakmanschap om zwemvijvers en natuurlijke zwembaden aan te leggen. De intrede van natuurlijke filtering van publieke zwemvijvers/ zwembaden op de Nederlandse markt biedt volop kansen voor innovatie, kostenreductie, duurzaamheid, uitstraling en imago. De interactie tussen plant en water in combinatie met een filter maakt het zwemwater kraakhelder en zeer Eénbetrouwbaar.vandebelangrijkste

- Stand 1.49 -

KNOWUR.BIZ

Kijk op www.ginkelgroep.nl of bel +31 (0)318 51 90 39

De exploitatie van publiek toegankelijke accommodaties, zoals een zwembad of sporthal, genereert veel data en informatie, maar deze zijn niet altijd goed bruikbaar. Het verzamelen en verwerken van data in bruikbare en overzichtelijke managementinformatie kost veel tijd. Tegelijkertijd wordt steeds meer van u verwacht als het gaat om verantwoording van nut en noodzaak van uw activiteiten, opbrengsten en kosten.

80 EXPOSANTEN ZWEMBADBRANCHE DAG

KSB NEDERLAND

KSB pompen, afsluiters en regelsystemen leveren al meer dan 140 jaar wereldwijd een belangrijke bijdrage aan het betrouwbaar functioneren van installaties. Onder meer in de industrie, chemie, overheid, gebouwen en natuurlijk ook voor toepassingen in de zwembadmarkt. Een compleet programma servicediensten completeert het totaalpakket voor een zorgeloze werking van uw Metinstallatie.dezezeer

Kreeft biedt een totaalpakket van zwembadBentschadesinspectieHierbijzwembadHetaanteafmetingWijOokzodatDerekeningBij•••••renovatiewerkzaamheden:BetonreparatieReparerenlekkagesAanbrengenelastischmembraamAanbrengenzwembadcoatingHerstellenenaanbrengenexpoxyvoegwerkdeuitvoeringvandewerkzaamhedenwordtgehoudenmetdezwemseizoenen.binnenbadenwordenindezomeraangepakt,dezwemlessenkunnendoorgaan.tijdensdewinterperiodezittenwijnietstil.hebbendebeschikkingovertenteninelkeomzodeklantgeendaginhetseizoenlatenmissenvoorhetnoodzakelijkonderhouddebuitenbaden.ismogelijkomnaderenovatievanuweenonderhoudscontractaftesluiten.komenwijjaarlijkslangsvooreenenwordendecoatingeneventuelebijgewerkt.ubenieuwdnaardestatusvanuwenwiltuwetenwatKreeftvoorukanbetekenen?Wiljenualmeerinformatie?Kijkop

KREEFT BETONRENOVATIE & INJECTIETECHNIEKEN

- Stand 2.31 -

zorgeloze, efficiënte en energiezuinige installatie?

brede kennis zijn wij als geen ander in staat om ook in de zwembadmarkt specifieke oplossingen te bieden die voldoen aan de technische eisen van nu en die voor de toekomst. KSB maakt zich al jaar en dag sterk voor een laag energieverbruik door innovatieve producten met hoge rendementen en maximale beschikbaarheid.

- Stand 1.04 -

Enkele belangrijke en bekende producten voor de zwembranche zijn onze pompseries Etanorm, Etabloc in combinatie met de PumpDrive en PumpMeter, de Filtra pomp en de afsluiters van het type BOAX. Met de KSB SuPremE IE5-motoren op onze hoogrendementspompen van de ETA serie in combinatie met onze monitoringunit PumpMeter en de frequentieregelaar PumpDrive wordt ook in de zwembranche veel energie bespaard. Vele zwembaden in de wereld en dus ook in Nederland profiteren al van onze ervaring en Wiltproducten.uookeen

Wil je nu al meer informatie? Kijk op www.ksb.com of bel +31 (0)20 407 9800

www.kreeft.nl of bel +31 (0)528 277 377 81EXPOSANTEN ZWEMBADBRANCHE DAG

Kreeft is specialist in renovatie van constructieve zwembaden. We komen graag bij u langs om uw zwembad te inspecteren. Ons inspectierapport is een betrouwbare graadmeter voor de huidige stand van zaken en de verwachtingen voor de toekomst. Bij Kreeft staat de veiligheid van uw bezoekers voorop. Bij een inspectie wordt gekeken naar de kwaliteit van de coating, tegels en beton in verband met scheuren en scherpe hoeken. Ook wordt er kritisch gekeken naar de kwaliteit van de antislip oppervlakken, om glijpartijen tegen te gaan.

Lutz-Jesco is expert op het gebied van doseertech niek en het begeleiden van producten bij toepas singen in de waterbehandeling- en zwembad sector. Ons leveringsprogramma bestaat uit zoutelektrolyse, desinfectie-systemen, doseer pompen, TOPAX meet- en regelapparatuur, drukhoud- en overstortventielen, injectiestukken, doseercontainers en tevens via het zusterbedrijf Lutz Pompen Nederland BV ook: vat- en container pompen, flowmetersystemen, lucht aangedrevendubbelmembraanpompen en centrifugaalpompen.

DUURZAAMHEIDST RUUD•RUOTSDIE 82 EXPOSANTEN ZWEMBADBRANCHE DAG

LUTZ-JESCO NEDERLAND

meer informatie?

Kijk op www.lutz-jesco.com/nl of bel +31 (0)180 497 511

Lutz-Jesco en Technopool zijn jarenlange partners op het gebied van doorstroom-zoutelectrolyse voor bereiding van chloor als desinfectiemiddel in zwembadwater uit het in het water opgeloste zout. De uitstekende huideigenschappen van zoutwater met het SALT-WATER-LIGHT systeem geven een aangenaam gevoel bij hoge desinfectie door electrolyse van het zout. Deze electrolyse vindt direct plaats tijdens doorstroming van het rondgepompte zwembadwater en vermijdt daardoor opslag en werken met chloorhoudende Dechemicaliën.doseerpompen

van Lutz-Jesco hebben al decennia lang hun kwaliteit bewezen. Naast de magneet aangedreven MAGDOS-serie (0-15 l/uur), de motor aangedreven MEMDOS-serie (0-1020 l/ uur) zijn er ook stappenmotor-membraan-doseer pompen met digitaal display van Lutz-Jesco. Deze stappenmotor-membraan doseerpompen zijn op basis van hun ontwerp bijzonder geschikt wanneer het om zeer nauwkeurige doseertaken gaat. De stappenmotor, met een slijtarme tandriemaandrij ving, zorgt voor een buitengewoon rustige, nagenoeg puls vrije dosering. Hiermee valt de MEMDOS SMART serie niet alleen op vanwege het elegante ontwerp ,maar ook door het grafische display met meertalig keuzemenu met daardoor een eenvoudige bediening.

Wilkwaliteit.jenual

Geen enkel zwembad is hetzelfde en dus is maatwerk elke keer weer van belang. Elk zwembad vraagt om een geheel eigen aanpak, van publieke zwembaden tot specialistische wellnessomge vingen. De standaardoplossing is er nooit. Een schoon zwembad vergt een specialistische aanpak, met gedegen kennis van de mogelijkheden en (wettelijke) eisen. Lotec adviseert daarom uitgebreid over de mogelijke oplossingen. En door vanaf het begin mee te denken ontstaat de meest economische oplossing, met tegelijkertijd de hoogste

Door de jarenlange ervaring met openbare gelegenheden weet men ondertussen de juiste mix van luxe en comfort te combineren met een optimale installatie die zorgt voor zuiver en kraakhelder water. Maar die daarnaast ook energiezuinig is, een laag waterverbruik heeft en onderhoudsarm is. En uiteraard altijd van een hoge kwaliteit. De zelf ontwikkelde filter- en zuiverings techniek vormt het hart van de productlijn. Maar voor schoon zwemwater is méér nodig, alleen een filter is niet afdoende. Daarom wordt er ook nauwkeurig gekeken naar de stroomrichtingen in het bad en wordt de in- en uitvoer van het water hier op aangepast. Zo heeft men verstelbare en regelbare invoerroosters ontwikkeld die zorgen voor een gelijkmatige doorstroming in het hele bad.

Lotec is gespecialiseerd in de totale engineering, aanleg en onderhoud van zwembaden. Het beste resultaat en het schoonste water met de laagste investeringen en exploitatiekosten is hierbij een continu streven. Niet alleen bij nieuwbouw, maar ook bij renovatie. Vaak voldoet een groot gedeelte van de installatie nog, vervanging is dan zeker ook een goede optie. Het renoveren van de installatie scheelt dan in de kosten zonder dat het afbreuk doet aan de kwaliteitseisen.

- Stand 1.53 -

LOTEC - Stand 1.07 -

Kijk op www.lotec.nl of bel +31 (0)40 243 00 21

Wil je nu al meer informatie?

Marnosound is er een geluidset voor scheidsrechters en een jury die zorgt dat het ‘uitsignaal’ of ‘ritmetoon’ hoorbaar is onder water. Voor de onderwatersporten zoals onderwater hockey, -rugby en synchroonzwemmen.

Marnotech ontwikkelt innovatieve producten voor de zwemsport, atletiek, schaatsen en teamsporten. Zo richten wij ons op beveiligingen voor onder meer glijbanen en het ont ontwerpen/ontwikkelen van meet en regeltechnische besturingen. Marnoviewer, hiermee kan tijdens een training real time aanwijzingen en vorderingen worden gegeven aan de sporter door middel van boven- en onderwater camerabeelden. De trainer kan direct een analyse geven aan de sporter en die kan de beelden ook nog later terugkijken.

Marnotimer is een schotklok van 60 seconden up of down. De klokken zijn leverbaar in een koffer voorzien van een oplaadbare accu waardoor deze op elke trainingslocatie draadloos inzetbaar is.

Kijk op www.marnotech.nl of bel +31 (0)6 14 723 809

MARNOTECH

Mariner 3S biedt een breed scala aan high-tech producten voor professioneel gebruik in zwembaden en recreatiecentra. Innovatie staat daarbij voorop. Elke reinigingsrobot betekent weer een nieuwe maatstaf. Mariner 3S kijkt dan ook graag vooruit. Trends en ontwikkelingen gaan immers snel. Maar dankzij de continue aandacht voor hoogwaardige technologie is Mariner-3S wereldwijd marktleider in het professioneel reinigen van zwembaden. En met een breed assor timent is er een ruime keuze voor elk type zwembad. Mariner-3S heeft verschillende modellen, van groot tot klein, om ieder zwembad oppervlak optimaal te kunnen reinigen naar de wens van de klant. Onlangd heeft Mariner de OSCAR geïntroduceerd, een manuele stofzuiger gebaseerd op de filosofie van de Clubliner.

Naast de hoogwaardige techniek heeft Mariner-3S nog een ander voordeel. Men heeft namelijk alles in eigen hand: ontwikkeling, fabricage, verkoop en het onderhoud. Hierdoor is er altijd een passend antwoord op elke vraag. Kortom wanneer hygiëne en efficiency bij u voorop staan, is Mariner-3S de partner voor u.

Wil je nu al meer informatie? Kijk op www.mariner-3s.com of bel +31 (0)6 543 888 95

83EXPOSANTEN ZWEMBADBRANCHE DAG

Marnodetect voor het beveiligen van de glijbaan en registratie van het gedrag van de zwemmer, is een combinatie van intelligente sensoren gemaakt, waarmee de zwemmer in de glijbaan wordt geregistreerd en gevaarlijke situaties worden vastgelegd. De toezichthouder krijgt via een display melding van ongewenst gedrag. Voor grotere locaties met diverse glijbanen worden de sensoren in een netwerk geplaatst en centraal geregistreerd.Wiljenu al meer informatie?

- Stand 2.36 -

MARINER 3S - Stand 2.12 -

Marnosetcom is een jurytafel inrichting waarin in een rack de benodigde apparatuur kan worden geplaatst zoals timing apparatuur, server voor scoreborden en noodvoeding. Het rack voorziet in koppelingen van de netwerkinfrastructuurbenodigdeopdejurytafel. De set is ontworpen voor vochtige omgevingen.

Momenteel is het model Clubliner zeer gewild. Hierin is alle technologie geïntrigeerd die opgedaan is in de voorgaande jaren en verwerkt in een zeer compacte vorm. Materialen van hoogwaardige kwaliteit en een uniek filtersysteem garanderen niet alleen een lange levensduur van de machine, ze maken de Clubliner ook onverslaanbaar in kostenefficiency. Ontwikkeld voor zwembaden tot 25 meter lengte (indien nodig is het op verzoek ook mogelijk voor grotere zwembaden) maakt het alle soorten zwembadbodems, ook zwembaden met een minimale diepte van 20 cm, met ongekende grondigheid schoon. Hiermee heeft de Clubliner de standaard van zwembadreiniging naar een nieuwe hoogte gebracht.

Wij denken graag met u mee over een maatwerk oplossing die past bij uw zwembad, renovatie- of nieuwbouwproject. Wij zijn gewend om tijdens projecten samen te werken met architecten en/of interieurbouwers. Van artist impression naar eindproduct, MetroXL denkt in oplossingen!

Wil je nu al meer informatie? Kijk op www.metroxl.nl of bel +31 (0)416 335 368

METROXL - Stand 1.51 -

• Pool Sound Asborbers: productenrange van akoestisch dempende wand- en plafondsystemen die kunnen worden voorzien van elke gewenste afbeelding. Pool Sound Absorbers brengt esthetiek en functionaliteit samen en is bestand tegen het agressieve zwembadmilieu.

• Mozawall: een mozaïek tegelwand met eigen afbeelding, van pixel tot mozaïek. Een unieke oplossing voor wanden in kleedkamers, bij de entree of in de toiletten.

DUURZAAMHEIDST RUUD•RUOTSDIE

MetroXL is leverancier van twee unieke en zeer innovatieve productlijnen:

Nieuwsgierig hoe dit eruitziet? Pool Sound Absorbers is ingezet in het nieuwe Sportiom Aquafun in ’s-Hertogenbosch. En een Mozawall mozaïek tegelwand met eigen afbeelding is te zien in Zwemcentrum Rotterdam.

MENERGA KLIMAATTECHNOLOGIE

- Stand 2.37 -

Menerga ontwikkelt en produceert sinds 1980 innovatieve lucht- en klimatiseringssystemen voor uiteenlopende toepassingsgebieden. Onze filosofie om een optimaal klimaat te creëren door ‘Minimal ENERGy Application’ brengen wij dagelijks in praktijk. Een doelstelling die wij al sinds de oprichting van ons bedrijf, meer dan 30 jaar geleden, nastreven. Wij zijn er trots op om als één van de eerste ondernemingen uit de branche reeds vanaf onze oprichting uitsluitend ingezet te hebben op energie-efficiëntie!

Naast de klimaatsystemen beschikt Menerga over een innovatieve techniek om alle warmte terug te winnen uit afvalwater van gechloreerd spoel- en douchewater. Met de huidige energieprijzen verdient u de investering op korte termijn terug. Besparingen welke bij u mogelijk zijn rekenen we u graag voor.

Wij ontmoeten u graag op onze stand om u uitgebreid te informeren.

Wil je nu al meer informatie? Kijk op www.menerga.nl of bel +31 (0)71 301 2412

De Thermocond 39 luchtbehandeling systemen met geïntegreerde warmtepomp realiseren een ongekende energiebesparing waardoor de energiekosten voor ventilatie en verwarming van de badhallen met ca. 50% verlaagd worden ten opzichte van traditionele installaties. Sinds begin dit jaar kan de Thermocond 39 voor zeer lage naverwarmingstemperaturen 40/30 C. geconfigureerd worden waarbij inblaastemperaturen van rond 50 C. gehaald worden. Dus zeer geschikt voor bestaande zwembaden die gasloos moeten worden.

Het verbeteren van de akoestiek in zwembaden gecombineerd met prachtige visuals; MetroXL brengt beleving in beeld met Pool Sound Absorbers. En er is meer! Naast de decoratieve geluidsbeheersing ontwikkelde MetroXL ook mozaïek wandpanelen waarop je eigen afbeelding wordt verwerkt. De gemeenschappelijke factor: het gebruik van printtechnieken op praktisch toepasbare systemen.

84 EXPOSANTEN ZWEMBADBRANCHE DAG

Zwemlesaanbieders die voldoen aan onze kwali teitseisen ontvangen de Licentie Nationale Zwemdiploma’s en mogen het Zwem-ABC verstrekken. De eisen die wij stellen aan het diplo mazwemmen liggen vast in de Examenregeling Nationale Zwemdiploma’s. Waarom vinden wij goede kwaliteit van zwemlessen zo belangrijk? Elke verdrinking is er één te veel. We willen dat ieder kind kan meedoen aan wateractiviteiten. Zwemplezier, bootje varen en lekker spelen in het water horen bij ons waterrijke Nederland. Wij willen dat kinderen veilig kunnen opgroeien in een omgeving met veel water. Ieder kind hoort levens reddende vaardigheden aan te leren en het Zwem-ABC te halen. Dat zijn wij verplicht aan de kinderen van nu en toekomstige generaties.

basisopleidingen bieden een gedegen basis en branche-erkend certificaat voor degenen die (nog) geen baan hebben in deze mooie branche en van hun hobby hun beroep willen maken of voor instructeurs die zich verder willen verdiepen in een specifieke doelgroep.

Kijk op www.nbz.nl of bel +31 (0)73 612 4061

NATIONALE RAAD ZWEMVEILIGHEID

Al onze activiteiten zijn erop gericht dat mensen zo goed mogelijk kunnen zwemmen en plezier hebben in het water, zwemlesaanbieders de hoogste kwaliteit bieden en mensen die werken in de zwembranche zo goed mogelijk zijn opgeleid. Om dit te bereiken, werken we nauw samen met vakbekwame mensen en organisaties.

Daarnaast beheren wij het Keurmerk Veilig & Schoon in opdracht van Stichting Zwembadkeur en zijn we initiatiefnemer van onder andere het Nationaal Plan Zwemveiligheid (met ondersteuning van het ministerie van VWS) en het project ‘Veilig in zee met MDT’.

Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs (NBZ) is de grootste praktijkopleider voor iedereen die in het zwembad werkt of wil gaan Onzewerken.praktijkgerichte

Daarnaast verzorgen wij aanvullende trainingen (op maat) voor degenen die al in het zwembad werken en zo hun kennis en vaardigheden up to date willen houden. Jaarlijks ronden ruim 500 deelnemers een opleiding af binnen ons reguliere aanbod. Ook volgen jaarlijks nog ruim 500 kandidaten die al in de zwembaden werkzaam zijn, via hun werkgever, een basis of updatetraining op het gebied van onder meer instructie en veiligheid.Wiljenu

- Stand 2.13 -

Wil je nu al meer informatie? Kijk op www.nrz-nl.nl of bel +31 (0)318 830 250

al meer informatie?

85EXPOSANTEN ZWEMBADBRANCHE DAG

NATIONALE ZWEMONDERWIJSBEROEPSOPLEIDING

- Stand 1.58 -

Stichting Nationale Raad Zwemveiligheid heeft als doel de zwemveiligheid van de mensen in Nederland op een zo hoog mogelijk niveau te brengen. Simpel gezegd willen we dat iedereen zich kan redden in het water, dat niemand verdrinkt en dat iedereen in staat is om veilig te recreëren. Ons doel is dat iedereen het Zwem-ABC haalt en zo voldoet aan de Nationale Norm Zwemveiligheid.

Normec Kalsbeek is al ruim 70 jaar actief op het gebied van waterbehandeling. Hierdoor durven we te stellen dat wij voor elk probleem in drink- of proceswater een oplossing hebben.

86 EXPOSANTEN ZWEMBADBRANCHE DAG

NEDERLANDSE STICHTING

Onze diensten zijn te verdelen in drie kernactivi teiten: Waterbehandeling, Legionellapreventie en VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu). Deze drie disciplines plus de combinatie van hoogwaardig advies en uitvoering maken Normec Kalsbeek uniek in de markt.

Normec Kalsbeek heeft een uitgebreid productenpakket, van risico-inventarisatie tot keerklepcontrole, waarmee we de kwaliteit van het water kunnen waarborgen. Ook kunnen we verschillende producten inzetten waar nodig, zoals waterontharders en -filters. Al deze werkzaamheden voeren wij uit volgens de geldende normen.

is om zwemonderwijs toegankelijk te maken voor alle doelgroepen. Tevens streven wij voor zwemveiligheid voor jong tot oud in zwembaden, open water en de zee. Na jarenlange ervaring met verschillende lesmethodes hebben wij een unieke lesmethode en eigen diplomalijn ontwikkeld. Met deze lesmethode wordt ieder individueel kind, iedere les op zijn niveau uitgedaagd. Er wordt gewerkt met kleine groepen van maximaal 8 kinderen en 2 instructeurs, waarbij we extra aandacht aan het kind kunnen

van mening dat je beter iets direct goed kan aanleren, dan het achteraf af moeten leren. Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen leerlijn. Hierbij hoort een persoonlijk volgsysteem voor de ouders.Wilje

- Stand 2.02 -

Wil je nu al meer informatie? Kijk op www.normecgroup.com of bel +31 (0)592 350 000

WATER- & ZWEMVEILIGHEID

OnzeNederlandvisie

Wijgeven.zijn

De Nederlandse Stichting Water & Zwemveiligheid (NSWZ) komt op voor de belangen van zwemveiligheid, particuliere zwembaden en zwemscholen en commerciële zwemscholen in

- Stand 2.17 -

nu al meer informatie?

Kijk op www.nswz.nl of bel +31 (0)615 19 19 18

NORMEC KALSBEEK

• Kennisbank 24/7 beschikbaar.

POMAZ - Stand 1.01 -

Wil je nu al meer informatie? Kijk op www.zwemscore.nl of bel +31 (0)592 333 600

• Gratis servicedesk, telefonisch of via ticketsysteem bereikbaar.

87EXPOSANTEN ZWEMBADBRANCHE DAG

Waarom Zwemscore?

• Flexibel inzetbaar voor elke zwemschool van groot tot klein.

Plan Plan Internet is een softwarebedrijf uit Assen. Een beetje gek, een tikkeltje eigenwijs, maar vooral vol passie om samen met zwem scholen te werken aan de beste oplossing! Zwemscore is het meest complete leerlingvolgsy steem voor de zwembranche. Daarbij maken we geen onderscheid tussen kleine of grote zwem scholen, zwemverenigingen of zwembaden.

• Op basis van jouw feedback blijft zwemscore altijd werken aan verbeterde versies.

• Meer bezig zijn met zwemles geven dan de administratie.

Pomaz is kennis- en productleverancier voor zwembaden en spa’s in de Benelux. Dat doen we met passie en plezier. Al ruim 40 jaar. Van alles wat we verkopen willen we zo veel mogelijk weten, dat zit in onze aard. Zo kunnen wij de zwembadbouwer en zwembadexploitant optimaal ondersteunen en adviseren. Zo kunnen we samen meer uit de markt halen.

• Zwemscore kan op verschillende manieren worden gebruikt en huidige werkwijzen kunnen vaak behouden blijven.

Veel mogelijk:

• Met meer dan 380 zwemopleidende instanties zijn wij marktleider met 22 jaar ervaring.

• Het systeem is te gebruiken voor alle zwemopleidingen brancheorganisatie,ongeachtookals je een eigen zwemopleiding hebt ontwikkeld.

Persoonlijke ondersteuning:

• Meedenkend, oplossingsgericht, gezellig & persoonlijk.

Pomaz is een hecht en stabiel team, met specialisten op product- of productgroep, echte ‘vakidioten’. Want wij houden van zwembaden. Wij houden van het vak, want dat is het, zwembaden bouwen is een vak. Misschien staan we daarom zo graag dicht bij onze klant. Iets wat je lief hebt is namelijk leuker om te delen.

Veel gebruikers:

Wil je nu al meer informatie? Kijk op www.pomaz.nl of bel +31 (0)40 285 66 58

PLAN PLAN INTERNET - Stand 2.20 -

• Betaal alleen voor wat u gebruikt.

informatie?

POOLJOY

Door intensieve samenwerking met andere producenten worden waterelementen en interactiviteit aan elkaar gekoppeld in het gekozen thema. Hierdoor ontstaat een harmonieus geheel. Vervolgens zorgen geur, kleur en geluid voor de zintuiglijke beleving waardoor uw zwembad een heuse metamorfose ondergaat.

Pooljoy is gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van waterspeeltoestellen voor recreatief waterplezier. Wij leveren aan vakantieparken, campings, gemeente zwembaden, openbare zwembaden en hotels. Klantgericht, duurzaam en onderhoudsvriendelijk, dat is waar wij voor staan!

- Stand 2.38 -

POOLSENSATIONS

Door meer dan 25 jaar ervaring is het niet verwonderlijk dat veel leveranciers in de zwembranche al jaren intensief samenwerken met PoolSensations.Wiljenualmeer

Dankzij onze jarenlange ervaring en kennis weet u zeker dat u altijd een waterspeeltoestel van topkwaliteit in uw zwembad of peuterbad heeft staan. Wij gebruiken namelijk een speciaal samengesteld kunststof. Hierdoor zijn onze producten uitermate onderhoudsvriendelijk én kunnen we een langere levensduur garanderen. U bespaart dus ook nog direct op uw Ookonderhoudskosten!voorrenovatievan

- Stand 1.46 -

De enorme levensechte visuals op wanden en/of ramen worden opgemaakt in een gekozen thema. Deze visuals zijn opgebouwd uit tientallen tot honderden foto’s waardoor er een ongekend scherp en realistisch beeld ontstaat. PoolSensations heeft een unieke beeldbank opgebouwd van zelfgemaakte, rechtenvrije panoramafoto’s van bestemmingen van over de hele wereld. De thema’s variëren van jungle en tropical island tot ijsbergen en woestijn.

Kijk op www.poolsensations.eu of bel +31 (0)6 547 815 87

PoolSensations is gespecialiseerd in het ontwerpen en uitvoeren van (akoestische) zwembad wanden en ramen waarbij de klantbeleving centraal staat.

88 EXPOSANTEN ZWEMBADBRANCHE DAG

Kijk op www.pooljoy.nl of bel +31 (0)497 820 221

Wil je nu al meer informatie?

uw zwembad kunt u bij ons terecht uiteraard. Wij adviseren u graag op uw locatie wat de mogelijkheden zijn voor renovatie.

Kijk op www.reiminkzwembaden.nl of bel +31 (0)572 372 222

• Calcium Hypochloriet Doseringsunit als optimaal alternatief voor chloorbleekloog of zoutelektrolyse.

Met ons programma van Lovibond en bijvoorbeeld Kuntze Instruments kunnen we nagenoeg elke parameter in zwemwater analyseren.

- Stand 1.38 -

Bent u toe aan een flexibel en enthousiast bedrijf met een schat aan ervaring dat doet wat het belooft? ‘Kwaliteit door passie en vakmanschap’ is ons motto.Wilje

89EXPOSANTEN ZWEMBADBRANCHE DAG

• Centrale besturingssystemen met energie monitoren.

• Water Monitoring Systeem met dagelijks automatisch versturen van complete logboek pagina’s per e-mail.

PRO WATER - Stand 2.16 -

• Wellnesscorner met kruidenbaden, stoomcabines en infrarood via muntinworp.

• Duurzame Warmte Terug Winning systemen.

Kijk op www.prowater.nl of bel +31 (0)74 291 5150

Een betere zwemwaterkwaliteit is steeds belangrijker geworden. Het aantonen en behandelen van ongewenste stoffen in het zwemwater is door betere technologieën steeds verfijnder geworden om daarmee te voldoen aan de verhoogde eisen. We hebben met onze expertise binnen de Nederlandse zwembadsector door de jaren heen een toonaangevende marktpositie opgebouwd.

Wil je nu al meer informatie?

nu al meer informatie?

REIMINK ZWEMBADEN

Veilig zwemwater dat voldoet aan de wettelijke eisen. Daar staan wij voor.

Reimink Zwembaden is uw betrouwbare partner in het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van zwembaden, wellness en waterfun installaties. Innovatie, kwaliteit en duurzaamheid staan bij ons hoog in het vaandel. Reimink heeft enkele unieke innovatieve systemen in eigen huis ontwikkeld, die zich sterk onderscheiden in prijs en kwaliteit:

- Stand 2.19 -

• Stuurkaarten

nu al meer informatie?

• Uitgewerkte lesplannen

• Zelfredzaamheidsdiploma

• melding bij eventuele storingen

biedt jackets die geschikt zijn voor zwemlessen in diep water. De jackets bevatten acht eenvoudig te verwijderen drijvers, hebben een gele rug voor hoge zichtbaarheid op het strand en in het zwembad en zijn verkrijgbaar in diverse designs. Het plaatsen van een logo op de jackets is tevens een mogelijkheid. Konfidence heeft naast deze jackets een volledige lijn beschikbaar met producten die bruikbaar zijn in en om het water.

REMON - Stand 1.03 -

• zwembadpompen, frequentiebesturingen

• Online omgeving

• verwarming van uw bad

• zwembadverwarming door middel van Naastaardwarmtehetaanleggen van zwembaden en sauna’s is Remon gespecialiseerd in het boren van bronnen, het aanleggen van waterzuiveringsinstallaties en het aanleggen van aardwarmte systemen.Wilje

• Konfidence zwemvest

RHM Aquatics is actief in de zwembranche met verschillende producten en diensten.

• waterverbruik, piekverbruik en de waterdruk

• chloor en pH dosering

Al meer dan 40 jaar zorgt Remon voor schoon, helder water. Of het nu gaat om het aanleggen van een zwembad of het aanboren van schoon drinkwater. We kennen de techniek door en door. Onze passie voor water zetten we graag in om uw zwembad, spa of sauna te realiseren, helemaal volgens uw wensen.

• Opleidingen tot zwemdocent en lifeguard

The Wavement - Een vernieuwend product dat de digitale wereld nog dichter bij de zwemwereld brengt. Door middel van grote beeldschermen, het Aquatic Screen, is bijvoorbeeld het aanbieden van aqualessen een fluitje van een cent. De schermen bieden de zwemmer de mogelijkheid zijn/haar eigen programma te kiezen, waarbij er diverse keuzes mogelijk zijn: een intensief programma of juist minder intensief, met of zonder gebruik van materiaal. Tevens is het plaatsen van eigen content op de beeldschermen een mogelijkheid.

• warmteterugwinning uit suppletiewater

Starfish Swimming is een compleet pakket om u te ontzorgen met betrekking tot het aanbieden van zwemlessen, inclusief:

• Beloningssysteem

RHM AQUATICS

• verlichting en de aansturing van attracties

Kijk op www.remon-zwembaden.nl of bel +31 (0)594 64 8080

• Leerlingvolgsysteem

De Remon Pool Manager, levert een aanzienlijke bijdrage aan het gemak, de (bedrijfs)zekerheid en de efficiëntie van uw zwembadtechniek. Hiermee regelt u de monitoring en bediening van:

• automatisch terugspoelen van uw zandfilter

KonfidenceAudits

• eigen watervoorziening

Wil je nu al meer informatie? Kijk op www.rhmaquatics.com of bel +31 (0)40 30 46 275

• Zwemdiploma

90 EXPOSANTEN ZWEMBADBRANCHE DAG

Met onze PoolPac II digital kunnen wij vrij- en totaalchloor, pH- en redox waarde, temperatuur en troebelheid meten en regelen. Tot maximaal acht sensoren op één PoolPac II digital. Communicatie middels Modbus RS485 RTU of TCP/IP is vanzelfsprekend optioneel mogelijk. Wij hebben een breed scala aan doseerpompen, magneetmembraan doseerpompen, motor aangedreven membraan doseerpompen en slangenpompen. Daarnaast leveren wij alle denkbare doseeraccessoires, flowsensoren, magnetisch inductief en peddlewheel, Palintest comparator en fotometer inclusief alle denkbare reagentia hiervoor.

Wil je nu al meer informatie? Kijk op www.rb-instrument.nl of bel +31 (0)35 543 15 11

- Stand 1.20 -

Roozeboom & Van den Bos Instrument (RB Instrument) is sinds 1996 gespecialiseerd in het leveren van meet-, regel- en doseertechniek voor de professionele zwembaden. In de breedste zin van het woord. Onze producten blinken uit in een lange levensduur en lage onderhoudskosten. Samen met onze opdrachtgevers kijken wij continu naar de beste oplossing tegen de laagste investeringskosten en daarnaast de laagste bedrijfskosten op de lange duur.

ontwikkelt en deelt kennis met relaties op het gebied van techniek en wetgeving. Ook over de luchtkwaliteitseisen in 2022 in het nieuwe Besluit hygiëne & veiligheid badinrichtingen & zwemgelegenheden (Bhvbz) en de omgevingswet kunt u ons raadplegen. Tevens zijn wij actief in verschillende verenigingen, waaronder de Expert Groep zwembaden van ENVAQUA en Binnenklimaat Nederland.

Tevens importeren wij exclusief vanuit Zwitserland onderhoudsarme zoutelektrolyse installaties van Swiss D&W Tech AG geschikt voor één of meerdere baden, zowel binnen- als buitenbaden. Daarnaast beschikken wij vanzelfsprekend over een eigen professionele servicedienst.

De vochtige lucht in overdekte zwembaden en de aanwezigheid van hoge temperaturen, chlorides en desinfectiebijproducten brengen flinke corrosierisico’s met zich mee. In het ontwerp van de Liberty luchtbehandelingskasten is daar vanaf het allereerste begin rekening mee gehouden. Niet alleen de binnen- en buitenzijden, maar zelfs het dragend ondersteuningsframe van de luchtbehandelingskasten zijn uit een hoogwaardig kunststof composiet vervaardigd. Hierdoor krijgt corrosie geen kans en zijn wij marktleider geworden in luchtbehandeling voor zwembaden. Onze kastwandconstructie heeft de levensduur ‘hoog’ volgens ISO 12944-2 in de hoogste corrosiebelastings-categorie : CX extreem.

91EXPOSANTEN ZWEMBADBRANCHE DAG

ROSENBERG VENTILATOREN & KLIMAATTECHNIEK

De carbon footprint van kunststof composieten is 54% lager dan die van aluminium en staal. Dit komt doordat er voor de productie minder fossiele grondstoffen nodig zijn en het productieproces beduidend minder energie vraagt. Wij kunnen voor uw zwembad een Life Cycle Cost berekening maken om zo tot de beste duurzame keuze te komen voor de Onsluchtbehandeling.Rosenbergkenniscentrum

- Stand 1.25 -

ROOZEBOOM & VAN DEN BOS INSTRUMENT

Wil je nu al meer informatie? Kijk op www.rosenberg.nl of bel +31 (0)30 274 8282

Onze fotometrische apparatuur is de laatste jaren verder doorontwikkeld tot een uniek regelsysteem voor de waterbehandeling van zwembaden, drinkwater en proceswater. De meting wordt gedaan met behulp van een reagens vloeistof en een lichtstraal. Dit is gelijkwaardig met de (dagelijkse) handmeting. De volgende parameters kunnen gemeten worden: vrij beschikbaar chloor, peroxide en pH (met een glaselektrode), flow (met een Naastflowsensor).defotometrische

sturing heeft SEM

Wil je nu al meer informatie? Kijk op www.semwaterbehandeling.nl of bel +31 (0)40 2570 340

92 EXPOSANTEN ZWEMBADBRANCHE DAG

SEM Waterbehandeling is al meer dan 30 jaar actief in de waterbehandeling en uitgegroeid tot dé specialist op het gebied van waterbehandeling voor zwembaden, drink- en proceswater in de professionele markt.

SealteQ Group verlengt de levensduur van betonen staalconstructies. Dit doen we door innovatieve maatwerkoplossingen te bieden. Zo beschermen we de constructies tegen invloeden van buitenaf en behouden we ze voor de toekomst. Ook voor renovatie en onderhoud van uw zwembad bent u bij ons aan het juiste adres.

Wij vinden het belangrijk dat de communicatie tussen de uitvoerende instantie en de gebruikers optimaal is. Werkzaamheden verstoren vaak de dagelijkse gang van zaken en dat vraagt om klantgerichtheid, duidelijke afspraken en een strakke planning, zodat de overlast tot een minimum beperkt blijft. De zojuist benoemde kwaliteiten zijn een meer dan valide reden om te kiezen voor SealteQ, want decennia lange ervaring is zichtbaar in onze werkwijze. Dus houdt u van nauwkeurig, accuraat, hoge kwaliteit, een strakke planning en juiste communicatie? Dan staat SealteQ voor u klaar.

Waterbehandeling ook de amperometrische SPI in het productengamma (meting met koper-platina elektrode). De volgende parameters kunnen gemeten worden: vrij beschikbaar chloor, pH (met een glaselektrode) en flow (met een flowsensor).

Wil je nu al meer informatie? Kijk op www.sealteq.nl of bel +31 (0)599 696 333

- Stand 2.28 -

SEALTEQ

SEM WATERBEHANDELING

- Stand 2.05 -

Wij werken samen met vakkundige installateurs en zwembadbouwers voor een totaaloplossing op maat. Onze specialisten staan voor u klaar! Wij verzorgen praktische oplossingen voor een perfecte waterkwaliteit conform de huidige wetgevingen in Nederland en België. Zelfs de nieuwe omgevingswet, die voor Nederland er aan komt, is voor ons niet vreemd.

Verder ontwikkelen en fabriceren wij handmeters voor de dagelijkse handmeting van zwembadwater. Daarnaast worden ook slangenpompen in eigen huis ontwikkeld en gebouwd voor het doseren van chemicaliën in zwembadwater. Verder bouwt SEM Waterbehandeling flowmeters en breaktanks.

SENSE COMPANY

Wil je nu al meer informatie?

Als één van de meest toonaangevende bedrijven in geurmarketing en geurbeleving ontwikkelen en produceren wij hiervoor slimme geursystemen en geuroliën. In combinatie met ons eigen online geurplatform kunnen we hiermee de geurbeleving in elke denkbare ruimte in iedere organisatie optimaliseren.

Wil je nu al meer informatie?

Kijk op www.sense-company.com of bel +31 (0)13 4600 112

93EXPOSANTEN ZWEMBADBRANCHE DAG

Bij het beheer van sportbedrijven en zwembaden wordt veelal gewerkt met onnodige en inefficiënte systemen. Er is vaak een apart systeem voor de ticketverkoop, een ander systeem voor de administratie, weer een ander voor de planning en ga zo maar door. Raak je de kluts kwijt van al die systemen? SERA heeft de oplossing: Dataduiker.

• Klantenportal ‘Mijn-Omgeving’

Is jouw organisatie ook toe aan ‘the next step’? We gaan graag met je in gesprek om samen de mogelijkheden te ontdekken. Voor nu, maar ook zéker voor in de toekomst.

Geen enkele geurwens is ons te gek!

• Planning en verhuur

• Toegangscontrole en reserveringen

• Geïntegreerde website(s)

SERA BUSINESS DESIGN

Met Dataduiker komen alle systemen samen in één gebruiksvriendelijk pakket. Zo stroomlijn jij alle processen binnen jouw sportbedrijf of zwembad en transformeer je tot een efficiënte organisatie. Daarmee houd je eindelijk tijd over voor de dingen die écht belangrijk zijn.

En daarbij… een servicegerichte organisatie die graag meedenkt.

• Statistieken en rapportages

• Diverse externe koppelingen

Een onverwachte glimlach verspreiden door middel van geur. En daarmee geluk benaderen. Dat is wat wij bij Sense Company doen!

Dataduiker overziet alles wat er in een zwembad of sportbedrijf gebeurt. En dat is heel wat.

Dataduiker laat al deze processen naadloos in elkaar overlopen. Zo beheer je eenvoudig de complete administratie van jouw bedrijf in één systeem en krijg je realtime inzicht.

• Leerlingvolgsysteem

- Stand 1.40 -

• Administratie en boekhouding

• Kassasysteem en horeca

- Stand 2.14 -

Kijk op www.sera.nl/dataduiker of bel +31 (0)172 473 430

SIJTSMA NOORD - Stand 1.05 -

• Zwemaccommodaties bij campings en bungalowparken.Wiljenual

Uw groothandel in private en (semi) openbare zwembadproducten. SIBO Fluidra voelt zich samen met haar partners betrokken bij het welzijn van zwemliefhebbers en hun omgeving. Het is dan ook onze missie om producten te leveren voor veilig, gezond en helder zwemwater. Bij SIBO Fluidra vindt u een compleet assortiment voor de aanleg en het onderhoud van zwembaden in de private sector. Ook hebben wij een divers assortiment aan producten, speciaal geselecteerd voor (semi) openbare zwembaden.

• Douche- en kleedruimten

meer informatie?

• Bufferkelders en overloopgoten

Kijk op www.sibo.nl of bel +31 (0)413 293 918

Kijk op www.sijtsma-noord.nl of bel +31 (0)517 232 200

•ToepassingsgebiedenOpenbarebinnen-en buitenzwembaden

- Stand 2.06 -

In de wereld van zwembaden en wellness spelen veiligheid en hygiëne een grote rol. De oppervlakte afwerking moet dan ook aan strenge wet- en regelgeving voldoen om deze vereisten blijvend te kunnen garanderen. Sijtsma Noord werkt uitsluitend met speciaal ontwikkelde coating systemen die aan alle eisen voldoen. Hierdoor kunnen wij een uitmuntende kwaliteit en hoogwaardige en duurzame afwerking waarborgen. Sijtsma Noord werkt met verschillende soorten systemen. Wij kunnen een inschatting maken welk coating systeem het beste bij uw situatie past. Dit is afhankelijk van de ondergrond, plaats van het zwembad en mate van gebruik. De zwembad coating systemen zijn toepasbaar op vele oppervlakken en ondergronden in en rondom uw bad.

SIBO FLUIDRA

Wil je nu al meer informatie?

• Sauna en wellnesscentra

• Therapeutische baden

Sijtsma Noord levert vakkundig werk en heeft veiligheid en betrouwbaarheid hoog in het vaandel staan. Wij bieden een totaalpakket aan van inspectie tot advisering en uitvoering tot en met de nazorg. Sijtsma Noord is continu op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en houdt rekening met de geldende richtlijnen die eventueel binnen uw bedrijf gelden. Wij passen bij onze werkzaamheden dan ook de nieuwste methoden, technieken en vakkennis toe.

Zo vindt u bij ons onder andere filters, pompen, verlichting, UV-C lampen, waterbehandelingsunits, verwarmingsproducten, aansluitmaterialen en zwembadtoebehoren. Door het gebruik van onze producten kunnen zwemliefhebbers zorgeloos genieten van hun zwembad.

94 EXPOSANTEN ZWEMBADBRANCHE DAG

SPECK POMPEN NEDERLAND

1960 is het merk BADU onlosmakelijk verbonden met alles wat een zwembad tot leven brengt: pompen, tegenstroominstallaties en massagenozzles, maar ook filterunits, temperatuurregelingenzonnecollectoren,enterugspoelunits. De bekende BADU kwaliteit brengt alle facetten bij elkaar. Wanneer u op zoek bent naar het beste, is BADU altijd een goed idee.

SOPRO NEDERLAND

Van oudsher de onderneming voor het vrijblijvend adviseren van het aanbrengen van tegelwerk in en om zwembaden.

Metvereist.de

Wil je nu al meer informatie?

95EXPOSANTEN ZWEMBADBRANCHE DAG

- Stand 2.01 -

Wil je nu al meer informatie?

vertegenwoordiging van de complete Duitse Speck productlijn met daarnaast importeurschappen van onder meer drukketels en afvalwaterpompen, kan Speck trefzekere pompoplossingen bieden. Door het brede aanbod zijn wij thuis in de industrie-, hogedruk-, scheepvaart, aquacultuur, agro- en Sindszwembadtechniek.devroegejaren

Kijk op www.sopro.com of bel +31 (0)30 6050 214

Kijk op www.speck.nl of bel +31 (0)316 331 757

- Stand 1.24 -

Sopro heeft een breed en diep programma voor alle denkbare toepassingen zoals het waterdicht maken, zwembad stuc, tegellijmen, voegproducten en speciale epoxy’s voor het maken van watersloten. Alle Sopro producten zijn van Duitse kwaliteit met certificaat en hebben garantie.

Wij zijn internationaal en voor Nederland hebben wij zeven specialisten in het land voor advies die het werk ook begeleiden voor de garantie.

Het merk Speck staat voor hoogwaardige kwaliteit en betrouwbaarheid. Wij hechten grote waarde aan individuele en persoonlijke klantenservice, daar de optimale keuze voor de juiste pomp bij de juiste toepassing maatwerk

Maar Splash Software gaat verder dan enkel beheren en administreren. Zo is de software ook uit te breiden met:

• Workflow Automation: (delen van) interne processen volledig automatiseren

96 EXPOSANTEN ZWEMBADBRANCHE DAG

SPLASH SOFTWARE - Stand 1.10 -

• Ezzy’s Islands: interactief leerconcept voor de zwemles

• Medewerker module: complete HR module voor alle personeelsplanningen, contracten en urenregistratie

Sinds 1923 is Sportfondsen een vaste waarde in de Nederlandse samenleving op het gebied van sport, welzijn en recreatie. Sportfondsen geeft energie! Wij zetten ons in voor een vitaal Nederland. Samen sporten, bewegen en leuke dingen doen draagt bij aan de fysieke, mentale en sociale gezondheid. In onze zwembaden, sportaccommodaties en maatschappelijke voorzieningen kan iedereen leren, ontmoeten, zichzelf uitdagen en ontspannen. Als exploitant van ruim 550 voorzieningen en dienstverlener ontzorgen we gemeenten en stichtingen met up-to-date vakkennis en backoffice diensten zoals onder meer technisch management.

Met Splash Software kies je voor een optimale gebruikservaring, efficiëntere processen en professionele communicatie. Hiermee stel je jouw organisatie in staat om de steeds hogere verwachtingen van klanten waar te maken en zelfs te Hetovertreffen!resultaat:blijere klanten en medewerkers én een hoger rendement voor de organisatie.

• Kassamodule: voor horeca en receptie

Meer blije zwemmers en medewerkers? Dat kan geregeld worden! Splash Software zorgt namelijk voor meer gemak, minder werk en betere communicatie. De software is vanuit de dagelijkse praktijk ontwikkeld door zwembaden en is daardoor ook speciaal bedoeld voor zwembaden en zwemscholen. Het is voorzien van de nodige basisfuncties, zoals klantbeheer, financieel beheer, een leerlingvolgsysteem, een dynamisch planbord (plannen in het heden én de toekomst) en een communicatiemodule (inclusief. rich e-mails).

Specifiek bieden we ondersteuning rondom de nieuwe regeling zwemwater. De nieuwe regelgeving brengt uitdagingen en verantwoordelijkheden met zich mee. Zo moet elke zweminrichting een risico-inventarisatie en beheersplan opstellen. De in het beheersplan vermelde werkzaamheden moeten worden uitgevoerd om de hygiëne en veiligheid te waarborgen. Om relatief eenvoudig aan de nieuwe wettelijke eisen en richtlijnen te voldoen, hebben wij een supporttool ontwikkeld: CHECK.

• Klanten app: hiermee kunnen klanten (bijna) alles zelf regelen en zorgen we voor de beste klantervaring (binnenkort beschikbaar)

• Betaalzuil: selfservice betaalpunt voor minder lange wachtrijen aan de kassa (binnenkort beschikbaar)

CHECK is hét hulpmiddel voor zwembaden, sportaccommodaties en gemeentelijk vastgoed om eenvoudig aan de wetgeving voor hygiëne en veiligheid te voldoen. CHECK geeft voortdurend aan welke periodieke taken uitgevoerd moeten worden en geeft actueel inzicht over de stand van zaken.Wilje nu al meer informatie? Kijk op www.checkonline.info of bel +31 (0)20 3550 419

Wil je nu al meer informatie? Kijk op www.easyswim.com/software of bel +31 (0)85 489 6380

SPORTFONDSEN NEDERLAND - Stand 2.26 -

We ontmoeten u graag in onze stand voor een vrijblijvend advies op maat.

97EXPOSANTEN ZWEMBADBRANCHE DAG

Denk hierbij aan binnenbaden, buitenbaden, whirlpools, sauna’s, perron’s, overloop-en vuil water goten, glijbanen, antislip vloeren en Wijsprayparks.gevenop

THE COATING MASTER

onze zwembad Coating systeem een garantie af van 5 jaar, hetgeen uniek is in de zwembranche. De toegepaste Coating systemen zijn gecertificeerd en voldoen aan de NEN7909 op gebied van antislip en FDA op gebied van hygiëne.

Wil je nu al meer informatie?

Sinds 1990 heeft Thijssen Techniek de vertegenwoordiging voor de verkoop van KBE-Bauelemente beweegbare vloeren, keerwanden, hef en klap wanden in Nederland. Vanaf die tijd zijn er meer dan honderd beweegbare vloeren van KBE in Nederland geleverd en gemonteerd. Het onderhoud aan deze beweegbare vloeren wordt door ons uitgevoerd. Niet alleen KBE- bauelemente spindel vloeren en wanden vallen onder onze specialiteit, ook veel drijvende vloeren worden jaarlijks onderhouden door Thijssen Techniek.

Wil je nu al meer informatie?

- Stand 2.10 -

Kijk op www.thecoatingmaster.com of bel +31 (0)6 216 696 72

Kijk op www.thijssentechniek.nl of bel +31 (0)227 502427

KBE-Bauelemente uit Wilhelmshaven levert en monteert de beweegbare vloeren, Thijssen techniek is uw aanspreekpunt en onderhoudspartner in Nederland en België.

Onderhoud wordt door ons aan de hand van de vele jaren ervaring op het gebied van beweeg bare zwembadvloeren éénmaal per jaar uitge voerd. Na iedere onderhoudsbeurt wordt er een inspectierapport opgesteld waarin de algehele staat van de vloer wordt beschreven en het aankomende onderhoud voor het daaropvol gende jaar, zodat hiermee rekening gehouden kan worden met het budget.

THIJSSEN TECHNIEK

- Stand 1.33 -

The Coating Master is een coating applicateur met ruim 30 jaar kennis en ervaring in huis. Zo hebben wij vele adviezen en werken mogen uitvoeren voor onder andere Optisport, Sportfondsen, Sanadome Nijmegen, zwembaden Gemeente Den Haag, maar ook diverse particuliere en zwembaden van stichtingen.

Met meer dan 25 jaar ervaring in het ontwerpen en integreren van zwembaden en waterattracties heeft Architecten- en Ingenieursbureau van der Giesen alle denkbare expertise in huis. Voor zowel nieuwbouw als renovatie en verduurzaming van bestaande projecten.

In die 25 jaar is het bureau binnen die expertise ook altijd bezig geweest met innovatie en vernieuwing. Op dit moment ligt die uitdaging vooral op het gebied van energie- en waterverbruik. Dit is echter niets nieuws, duurzaamheid is bij ons altijd al vanzelfsprekend geweest. Het hoeft echter niet te betekenen dat een duurzaam zwembad een project is van compromissen of weinig beleving. Onder andere het in 2022 opgeleverde zwembad in de nieuwe centrumvoorziening van Beekse Bergen is daarvan een goed voorbeeld.

TOPSEC - Stand 2.11 -

U bent bij ons van harte welkom voor een vrijblijvend gesprek, hoe wij ook uw zwembad met of zonder andere voorzieningen klaar kunnen maken voor nú en de toekomst.

Ons unieke concept van automatische distributie van sport- en recreatieartikelen wordt al door duizenden openbare en privé-accommodaties in Europa gebruikt. Doet u ook mee?

Kijk op www.topsec.fr/nl of bel +32 (0)4 99416667

98 EXPOSANTEN ZWEMBADBRANCHE DAG

zijn voorzien van een besturingsen informatiesoftware volgens de meest recente technologie. Hierdoor kunnen we voortdurend op afstand het verkoopvolume, de status van de voorraad en eventuele onregelmatigheden controleren. Slim bekeken, of niet? En vooral heel praktisch.Wil

VAN DER GIESEN ARCHITECTEN

je nu al meer informatie?

Onze verkoopautomaten bieden een selectie onmisbare producten: alles wat uw gebruikers nodig hebben om op een aangename manier en tegen een redelijke prijs hun activiteiten te Debeoefenen.automaten

- Stand 2.30 -

Wil je nu al meer informatie? Kijk op www.giesenarchitect.com of bel +31 (0)88 665 0000

De optimale integratie van bouw en installaties zorgen dat ook dit project zonder moeite voldoet aan de standaard van Bijna Energie Neutraal Gebouw / BENG.

- Stand 1.17 -

Wie denkt aan recreatie, denkt al snel aan water. Niets is meer ontspannen dan dobberen in het water. Ervoor zorgen dat dit water van optimale kwaliteit is, vraagt echter goede controle en beheersing. Daar helpen onze systemen bij.

Onze UV-systemen, de Swimming pool Intelligent (Si) systemen, onderscheiden zich door lage operationele kosten en hoge betrouwbaarheid. Voor elk zwembad. Wij ontwikkelden UV-oplossingen voor grootschalige zwemfaciliteiten, maar ook voor privé-zwembaden. Zo hebben we altijd een oplossing op maat.

over een eigen werkplaats waar wij kunststof leidingwerk voor fabriceren (prefab).

Wist u bijvoorbeeld dat wij al heel wat gemeenten en recreatieparken hebben geholpen met de transitie naar een rendabel gasarm of gasloos zwembadconcept? Neem gerust een kijkje op onze website vandorp.eu/nieuwsklanten voor een aantal referenties.

VAN REMMEN UV TECHNOLOGY

Van Dorp Zwembadtechniek richt zich op het installeren, beheren, onderhouden en verduurzamen van alle techniek in zwembaden. Denk dan aan elektrotechnischewaterattracties,waterbehandelingsinstallaties,klimaatinstallatieseninstallaties.Ookbeschikken wij

Zwembaden, waterparken, wellnesscentra, ze gebruiken water voor plezier, ontspanning en sport. Dat levert duizenden bezoekers op, die genieten van het water. Ieder mens laat echter ook microbiologische sporen achter in het water. Om te voorkomen dat deze verontreiniging de waterkwaliteit aantast, is goede controle op en behandeling van het water noodzakelijk.

- Stand 2.18 -

Een combinatie van filters, chloor en UV-desinfectie zorgt voor bacteriologisch gezond zwemwater. Alle microbiologische vervuilingen, zelfs chloorresistente bacteriën, worden namelijk op deze manier verwijderd.

Naast microbiologische vervuiling reduceren onze systemen ook de concentratie gebonden chloor in het zwembad. Chloor is een goed desinfectiemiddel, maar als het zich bindt veroorzaakt het prikkende ogen, chloorlucht en vervelende hoestjes. Met onze systemen kunnen uw bezoekers volop genieten van het water, zonder die nare bijkomstigheden.

99EXPOSANTEN ZWEMBADBRANCHE DAG

Wij hebben veel ervaring met het meerjarenonderhoud van bestaande installaties, maar kunnen u ook van dienst zijn met het ontwerp en de realisatie van een duurzaam zwembadconcept. Dit onderwerp is vanwege de huidige energieprijzen duurzaamheidsdoelstellingenen van de overheid actueler dan ooit.

Wil je nu al meer informatie? Kijk op www.vandorp.eu/zwembadtechniek of bel +31 (0)88 250 1001

Wil je nu al meer informatie? Kijk op www.vanremmen.nl of bel +31 (0)570 521 890

VAN DORP

DUURZAAMHEIDST RUUD•RUOTSDIE

Heeft u behoefte aan een totaalinstallateur die u kan helpen met de nieuwbouw, renovatie of het onderhoud van uw zwembad? Of wilt u meer weten over duurzame technieken om uw zwembad gasloos of gasarm te maken? Kom langs op onze stand.

- Stand 2.03 -

VDH watertechnology desinfecteert water op een duurzame manier. Onze unieke combinatie van zoutelektrolyse en membraantechnologie is effectief, schoon en veilig. Het garandeert de zuiverste desinfectie van water voor uw bedrijf.

Onze innovatieve producten zijn terug te vinden in vele bekende nationale en internationale zwemaccommodaties. Van recreatiebaden tot topsportaccommodaties. Ook richten wij ons op hydrotherapie en de particuliere markt. Daarnaast zijn wij een betrouwbare partner voor een groot aantal andere producten, van zwemba dafdekkingen tot waterglijbanen.

VARIOPOOL

- Stand 1.09 -

100 EXPOSANTEN ZWEMBADBRANCHE DAG

Wil je nu al meer informatie?

VDH WATERTECHNOLOGY

De vraag naar een goed ontsmettingsproces in het zwembad is door de jaren heen gegroeid tot een zeer hoog niveau. Uw gasten verwachten deze hoge standaard die tevens leidt tot besparingen op energie en water. Dat levert een positieve bijdrage aan de kostenstructuur. Door deze ontwikkeling is de behoefte aan een toenemende waterkwaliteit een hoog punt op de agenda geworden. De aanwezigheid van ongewenste deeltjes in het water neemt toe en behandeltechnologieën worden steeds verfijnder om te voldoen aan de verhoogde eisen.

Om te voldoen aan de vereisten voor extra besparingen moet het desinfectieproces optimaal zijn. We hebben het chloride- en chloraatgehalte aanzienlijk kunnen verminderen zonder de efficiëntie van de machine zelf in gevaar te brengen. Toch is het zout- en elektriciteitsverbruik op het laagst mogelijke niveau. Desgewenst kan zelfs de pH-correctie door de elektrolyser worden uitgevoerd. Dit betekent geen bleekmiddel en zuur meer in je zwembad. Veilig, betrouwbaar, milieuvriendelijk en comfortabel.Wiljenual

Meer rendement en plezier halen uit uw waterop pervlak. Dat is waar Variopool voor staat. Beweegbare vloeren en keerwanden hebben voor ons geen geheimen. Wij zijn sterk in ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden. Wij zijn geen bedrijf dat gaat voor kortetermijnsuccessen. Wij gaan voor samenwerking, nu en in de toekomst. Dat betekent ook dat wij onze verantwoordelijk heid nemen als het gaat om service en onderhoud. Onze eigen service- en storingsdienst is altijd bereikbaar en inzetbaar. Zeven dagen per week, 24 uur per dag.

Dankzij onze verzamelde kennis en betrokkenheid hebben we een unieke marktpositie verworven. Variopool is trots op de langdurige relaties en de tot de verbeelding sprekende referentielijst. Het betekent dat we op de goede weg zijn. Onze ambitie is om in beweging te blijven. En boven onszelf uit te stijgen samen met onze opdracht gevers. We willen het beste uit onszelf halen. Net als topzwemmers. De lat elke keer een beetje hoger leggen. Dat is onze missie. Een tevreden klant is voor ons als een gouden medaille.

Kijk op www.variopool.nl of bel +31 (0)226 333 000

meer informatie? Kijk op www.vdhwater.nl of bel +31 (0)33 277 8600

Beweegbare vloeren en keerwanden. Dat is de specialiteit van Variopool. Een dynamisch bedrijf met een constante focus op innovatie. We onder scheiden ons door de hoge eisen die we stellen. Aan onszelf en aan onze producten. Kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid lopen als een rode draad door onze bedrijfsvoering.

Virtual Reality Snorkelen - Duik in een Virtual Reality-wereld. Dit VR-snorkelsysteem heeft 2 werelden: Space & Seaworld die elk 5 minuten duren. In deze geweldige ervaring voel je je gewichtloos en overweldigd.

UV-straling desinfecteert het water en inactiveert zelfs chloorresistente microorganismen. Daarbij kan een VGE Pro UV-systeem het gebruik van chloor en andere chemicaliën beperken. Naast desinfectie, kan het ook chlooramines afbreken. Dit neemt de onplezierige geur van gebonden chloor (chlooramine) weg en helpt rode ogen en irritatie van de huid en luchtwegen voorkomen.

Het VGE Pro assortiment bestaat uit een compleet assortiment industriële UV-C desinfectiesystemen. De units zorgen voor een betrouwbare en efficiënte desinfectie van uw water, lucht of oppervlakten. VGE Pro UV-C desinfectiesystemen zijn de finishing touch als het om desinfectie gaat. Ze hebben het vermogen om het water, de lucht en het oppervlak vrij te houden van bacteriën, virussen, protozoa, algen en schimmels. Het is essentieel dat het UV-C desinfectiesysteem naadloos aansluit op het ontwerp en de componenten die in de installatie worden gebruikt. Door voor VGE Pro te kiezen, kiest u voor gegarandeerde kwaliteit voor een eerlijke prijs.

Kijk op www.vgebv.nl of bel +31 (0)88 222 1999

al meer informatie?

- Stand 2.40 -

Wil je nu al meer informatie?

- De eerste Virtual Reality Game die je kunt spelen in het zwembad. In dit piratenspel heeft elke speler zijn eigen level, elk level wordt gespeeld met 4 teamspelers. Jouw doel is om de schatkist zo snel mogelijk te openen, dit bereik je door opdrachten in de virtuele wereld en in het zwembad te voltooien met verschillende gameprops voor in het Wilwater.jenu

Wij bouwen AR & VR Games & Experiences voor de zwembranche.

Kijk op www.virtualrealityslide.com of bel +31 (0)6 41381781

VGE - Stand 1.12 -

101EXPOSANTEN ZWEMBADBRANCHE DAG

VIRTUAL REALITY SLIDE

Virtual Reality Slide - Vlieg in een Virtual Reality-droomwereld door je glijbaan. Het VR-systeem kan aan bijna elke bestaande of nieuwe waterglijbaan worden toegevoegd. Op dit moment kan de gebruiker kiezen tussen 3 spannende virtuele werelden (Jungle, Snow & Space). Deze virtuele werelden worden op maat gebouwd en aangepast aan de betreffende waterglijbaan. Het VR-systeem is eenvoudig in gebruik en geschikt voor alle VRleeftijden.Watergames

Waterfly Nederland is opgericht in 2007 en gespecialiseerd in alles voor in en om het zwembad. Hieronder vallen: zwemlijnen, startblokken en waterpolodoelen. Maar ook lesmateriaal, kleding, brilletjes en zwemplankjes. Bezoek onze webshop en bestel direct.

Wil je nu al meer informatie? Kijk op www.waterflynederland.nl of bel +31 (0)320 261 833

WATERFLY NEDERLAND

- Stand 1.19 -

Naast onze standaard artikelen leveren wij ook producten op maat. Enkele voorbeelden hiervan zijn speciaal gemaakte trappen, banken of opbergrekken. Maar ook kleding, doorzwemmatten en nog vele andere artikelen kunnen wij speciaal voor u maken.

- Stand 1.29 -

WATERGAMES & MORE

Van standaard elementen uit onze productlijn tot specifieke ontwerpvisies, alle ontwerpen beginnen met het inventariseren van uw wensen, eventueel in overleg met een architect en/of adviesbureau. We adviseren onze opdrachtgevers graag in het proces, bijvoorbeeld over de capaciteit, doelgroep, uitstraling en thematisering van een waterattractie. Elke locatie is anders en bovendien is het realiseren van een visie veel meer dan het maken van een plattegrond met elementen. Wij vinden het belangrijk om het nieuwe speeltoestel te integreren in de omgeving, waardoor het één geheel wordt met de locatie en eventuele andere speeltoestellen rondom. Onze experts helpen u door uit de vele elementen de juist selectie te maken en een uniek ontwerp te creëren dat aansluit bij uw eisen.

We werken met kwalitatieve, duurzame producten. De kwaliteit bepaalt namelijk uiteindelijk de uitstraling, het gebruiksplezier en onderhoudsgemak van de watertoestellen. Indien gewenst ontzorgen wij u bij alle stappen van het proces, van ontwerp & thematisering tot realisatie & onderhoud. We kunnen onze waterattracties turn-key leveren, maar u kunt ook zelf delen van het proces verzorgen.

Wil je nu al meer informatie? Kijk op www.watergamesandmore.com of bel +31 (0)79 206 5060

102 EXPOSANTEN ZWEMBADBRANCHE DAG

We realiseren waterattracties zoals Spray Parks, waterglijbanen ‘& more’ en totaalbelevingen van waterspel, waarin we allerlei soorten (gethematiseerde) waterattracties combineren. Aandacht en service staan daarbij hoog in het vaandel bij ons. Indien gewenst ontzorgen wij u bij alle stappen van het proces, van ontwerp tot realisatie en onderhoud.

Kijk op www.watervision.nl of bel +31 (0)35 538 7959

Wave Ticketing biedt een complete oplossing voor zwembaden en/of zwemscholen met onder andere online kaartverkoop, abonnementen, kiosk verkopen, toegangscontrole en oplossingen voor verhuur. Ook bevat het een compleet en uitgebreid leerlingvolgsysteem voor de Alzwemles.dezeoplossing

informatie?

Het Wave Ticketing platform biedt een eenvoudige, intuïtieve klantreis voor uw bezoeker en gemak in de administratie en planning voor de zwembadmanager.

worden aangeboden vanuit één platform en aanspreekpunt en is op te bouwen en uit te breiden zoals u dat wil.

- Stand 1.21 -

WATERVISION

Wil je nu al meer informatie?

WaterVision is sinds 2004 gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en internationale verkoop van LED verlichting voor zwembaden, sauna’s, gebouwen en stadsfonteinen. Door de bundeling van kennis en de jarenlange ervaring is WaterVision uw partner voor deskundig advies bij het inzetten van LED verlichting onder zware omstandigheden.

DUURZAAMHEIDST RUUD•RUOTSDIE

Kijk op www.waveticketing.nl of bel +31 (0)10 7516400

WAVE TICKETING

- Stand 1.18 -

De eigen ontwikkel- en productiefaciliteit in Nederland richt zich op continue productinnovatie en garandeert een kwalitatief hoogwaardig productassortiment waarbij de nieuwste LED technologieën wordenWiltoegepast.jenualmeer

Ticketcounter en WeScore Zwemmen slaan de handen ineen om een nog completere softwareoplossing naar de markt te brengen voor zwembaden en zwemscholen. De jarenlange ervaring van beide bedrijven is gebundeld in een unieke propositie welke sinds kort onder de naam Wave Ticketing op de markt is gebracht.

103EXPOSANTEN ZWEMBADBRANCHE DAG

WIEGAND.WATERRIDES

- Stand 1.15 -

wiegand.waterrides biedt wereldwijd als enige bedrijf waterglijbanen van zowel glasvezel (polyester) als edelstaal (RVS) in alle vormen, lengten en kleuren aan. Met dit brede spectrum kunnen wij de individuele wensen van klanten wereldwijd vervullen.

- Stand 2.33 -

van polyester/GVK met uitgebreide licht- en glow in the dark effecten, of opwaartse stukken baan, 4-persoonsboten of een snelle LIM-lancering staan op het programma. Ons sterke punt zijn de op maat gemaakte oplossingen voor elk individueel project.Wil

Wil je nu al meer informatie? Kijk op www.welstechniek.nl of bel +31 (0)24 344 5066

je nu al meer informatie? Kijk op www.wiegandwaterrides.de of bel +49 6651 980 916

Wels Techniek is gespecialiseerd in zwembad techniek voor particuliere, recreatieve en openbare doeleinden. Wilt u een uniek design creëren, massagepunten in uw zwembad implementeren of een watergordijn in uw buitenbad toevoegen? Door onze jarenlange ervaring en een uitgebreid netwerk van profes sionals op ontwerp- en installatiegebied zijn wij in staat om elke wens voor u te realiseren. Voor kwalitatief zwembadwater gebruiken wij de innovatieve zwembadtechnieken van OSPA. Dit Duitse merk is al sinds 1929 de koploper in het ontwikkelen van de beste waterkwaliteit en heeft al meer dan 65.000 zwembaden aangelegd. Wij zijn er daarom trots op officieel OSPA-dealer te zijn.

104 EXPOSANTEN ZWEMBADBRANCHE DAG

WELS TECHNIEK

Al meer dan 40 jaar bouwt wiegand.waterrides waterglijbanen. Unieke selling points zijn het hoogwaardige, nagenoeg onderhoudsvrije RVS en de brede familieglijbanen voor binnebaden, buitenbaden, campings, bungalowparken en Ookhotels.waterglijbanen

Zandleven levert maatwerk en daadkracht, vanaf design tot ver na de oplevering.

ZWEM APPS

Het is onze missie om de communicatie tussen het zwembad en haar bezoekers zo simpel mogelijk te maken. Hiervoor ontwikkelen wij online communicatie oplossingen, speciaal voor zwembaden, zwemscholen en zwemverenigingen. Met de unieke en innovatieve software van Zwem Apps heeft ieder zwembad of iedere zwemschool zijn eigen app en/of website.

Dit zie je terug in ons eenvoudige Content Management Systeem. Hiermee kan je gemakkelijk pagina’s wijzigen, berichten publiceren en bijvoorbeeld actieblokken plaatsen. Daarnaast kan je met één druk op de knop aangeven waar je de wijzigingen of berichten wilt plaatsen. Zijn berichten alleen voor de website of wil je het ook direct delen op social media? Het is allemaal mogelijk.

Wil je nu al meer informatie? Kijk op www.zwemapps.nl of bel +31 (0)73 820 0231

Zwem Apps is onderdeel van Concapps: de moeder-maatschappij van de branchegerichte labels Gym Apps, Zwem Apps, Basisschool Apps, Assurantie Apps en Business Apps. Binnen deze markten ontwikkelen we apps en websites met specifieke functionaliteiten. Hiermee is Concapps één van de grootste app ontwikkelaars in Nederland.

- Stand 1.42 -

ZANDLEVEN COATINGS

Kijk op www.zandleven.com of bel +31 (0)58 2129 545

Wil je nu al meer informatie?

105EXPOSANTEN ZWEMBADBRANCHE DAG

- Stand 2.29 -

Zandleven is verffabrikant sinds 1868 van high-tech industriële coatings voor de staalbouw en omvat een viertal synergetisch gekoppelde bedrijfsdisciplines: Zandleven Protective Coatings, Zandleven Poedercoatings / Ganzlin, Transocean Coatings en Zandleven VanuitEngineering.deeigen, efficiënte fabrieken en laboratoria in Nederland en Duitsland wordt de Europese markt bediend met hoogwaardige producten, state-of-the-art innovaties, quality control, coatingselectie en advies op maat, technische inspecties, garanties en een uiterst professionele technische begeleiding.

Wij wensen iedereen een paspoort voor het leven voor wat betreft watersport en zwemplezier.

- Stand 1.30 -

www.zwembadmaterialen.nl of bel

ZwemOnderwijs Nederland richt zich sinds 2005 op het veilig leren zwemmen aan kinderen en Viavolwassenen.hetSurvival

EXPOSANTEN ZWEMBADBRANCHE DAG

heelonzeKomproductenmascotte?vanerverderoplossing?BiedtzwemmennogDaarnaastextrazwemproductenZwembadmaterialen.nl.wederverkopersprogrammaSamenVerkopenscherpemerken,kunreddings-sanitaireopbergmaterialen,kleedkamerinrichtingsmaterialen,(terras)meubilair,watermeetinstrumenten,producten,schoonmaakartikelenenenhulpverleningsmaterialen.Bijonsjeterechtvoorproductenvanbekendevanhogekwaliteitenvooreenprijsstelling.ishetvanDoordeverkoopvangenereerjealsexploitantinkomstenmetzeergoedemarges.zorgjeervoordatdeconsumentplezierigerencomfortabelerkanennogmeerzwemplezierbeleeft.eenstandaardproductvoorjounietdeDankijkenwijgraagsamenmetjenaareenandereoplossing.WatdachtjebijvoorbeeldvanomproductentevoorzieneenbedrukkingmetjullielogoofZwembadmaterialen.nlkanbedrukkenengraferen.langsoponzestandenmaakkennismet(nieuwe)producten.Natuurlijkvindjeookveelanderemooieenleukeproductenoponzestand.Wiljenualmeerinformatie?Kijkop +31 (0)36 7117 031

Zwembadmaterialen.nl is de leverancier met een passie voor zwemmen en levert een breed assortiment aquafitness-, zwemles-, zwemsport- en zwembadmaterialen. Het assortiment bestaat uit mooie, leuke en uitdagende zwemproducten en materialen waarmee het nog leuker en plezieriger zwemmen of aquasporten is. Naast de producten die worden gebruikt in het water leveren wij ook andere producten en materialen die thuishoren in een zwembad, denk aan zwemlijnen,

Wij gaan ervoor dat iedereen in Nederland begrijpt wat het fenomeen water met de mens kan doen, hoe je met water omgaat en hoe je je goed kunt redden in water. Of dat nou in een zwembad is of in buitenwater. Ons motto is daarom ook: in het water springen doe je normaal gesproken in zwemkleding, maar in het water vallen gebeurt doorgaans met een dik pak kleren aan.

ABC leren kandidaten zwemmen met de schoolslag, enkelvoudige rugslag, borstcrawl en rugcrawl. Ook wordt veel aandacht besteed aan drijfoefeningen,onderwaterzwemmen,helpjevriendjeennog meer survival aspecten.

ZWEMBADMATERIALEN.NL

Met onze Praktijkopleiding Zwemonderwijzer leiden wij tevens mensen op om bovengenoemde doelen over te brengen op kandidaten die deze kunsten onder de knie willen krijgen. Naast een stuk theorie in combinatie met competentieopdrachten gebeurt dit voornamelijk vanuit de praktijk. Middels goede begeleiding vanuit ZON is deze opleiding realiseerbaar voor een ieder die affiniteit heeft met het begrip water, op niveau kan communiceren met ouders en kinderen en enthousiast is om anderen te leren overleven in water volgens het Survival ABC.

- Stand 1.22 -

Water is onvoorspelbaar, maar met een C diploma van ZwemOnderwijs Nederland op zak komt zwemveiligheid heel dichtbij en dragen wij bij om het aantal verdrinkingen te beperken tot een heel klein minimum!

Wil je nu al meer informatie? Kijk op www.zwemonderwijsnederland.nl of bel +31 (0)6 11 588 200

ZWEMONDERWIJS NEDERLAND

✔ Laagste chloraatwaarden ✔ Beste prijs-kwaliteitverhouding ✔ Laagste chloridewaarden ✔ Minimale onderhoudskosten ✔ Maximale waterbesparing ✔ Klaar voor de nieuwe wetgeving ✔ Zeer geschikt voor buitenzwembaden SPECIALIST IN ZOUTELEKTROLYSE SYSTEMEN VOORUITSTREVEND IN OPEN CEL- EN MEMBRAANTECHNOLOGIE MEER WETEN OVER DE VERSCHILLENDE TECHNIEKEN? VRAAG HET ONS! www.vdhwater.nl

Boven Zijde 12, 5626 EB Eindhoven Koppelstraat 35, 7391 AK Twello Esperantolaan 4, 3001 Heverlee www.lotec.bewww.lotec.nlwww.lotec.nl LOTEC WATERGEEFTVORMLOTECNederlandLOTECNoord-OostLOTECBelgium T 040 243 00 21 T 057 174 38 00 T 016 98 01 03 E info@lotec.nl E twello@lotec.nl E info@lotec.be Lotec is een Europese specialist voor ‘state of the art’ zwembaden en watertechniek. We zijn uitgegroeid tot een absolute specialist met kwalitatief hoogwaardig zwemwater als belangrijkste uitgangspunt. Hierbij gaan wij tot het uiterste. Met geavanceerde technologieën en efficiënte oplossingen creëren we innovatieve (beheers)systemen die water een extra dimensie geven. In veel gevallen ontstaan op onze eigen tekentafels. We durven daarom wel te stellen dat we onze sporen als totaalinstallateur op zwemwater gebied hebben verdiend. Onze naam staat garant voor de hoogste waterkwaliteit en is onlosmakelijk verbonden met uw, maar ook onze reputatie. ONTDEK WATERPROOF H2O TECHNOLOGY, ONTDEK LOTEC! DE EUROPESE SPECIALIST VOOR ‘STATE OF THE ART’ ZWEMBADEN EN WATERTECHNIEK. LAGO Kortrijk-Weide Exclusief distributeur Drenkelingendetectie