ZwembadBranche #82

Page 14

Vereenvoudiging Opslag chemicaliën onder de Omgevingswet

roept vooralsnog veel vragen op

Met de invoering van de Omgevingswet veranderen ook de regels voor de opslag van chemicaliën. Naar verwachting worden de nieuwe eisen per 1 juli 2022 van kracht. Veel zwembaden zijn druk bezig om dossiers en certificaten op orde te brengen, zodat zij straks kunnen voldoen aan de zorgplicht die de wetgever van hen eist. Bert Lans, voorzitter van de Verenigde Technici Zwembadbranche (VTZ), praat ons bij over alle ontwikkelingen.

Lans, in het dagelijks leven technisch adviseur bij Sportbedrijf Arnhem, heeft ze onlangs nog eens geteld. In totaal worden er 26 wetten, 60 algemene maatregelen van bestuur en 75 ministeriële regelingen in de nieuwe Omgevingswet samengebracht. Zo’n omvangrijke operatie zorgt voor onrust en roept de nodige vragen op, ook als het gaat om alle veranderingen op het gebied van de opslag van chemicaliën in badinrichtingen. In het webinar tijdens de ‘Week van de Zwembadtechniek’, een initiatief van ZwembadBranche en de VTZ, turfde Lans ruim dertig inhoudelijke en doelgerichte vragen. “We krijgen straks te maken met één loket en alles wordt vereenvoudigd. Maar er komt wel veel meer verantwoordelijkheid te liggen bij de badhouder (eigenaar) en het betekent dat je tijdig moet voorsorteren, hoewel er een overgangstermijn van een jaar is.”

14

ZWEMBADBRANCHE

Overvulbeveiliging Allereerst is er het onderscheid tussen tankinstallaties die zijn aangelegd vóór of na 1 januari 2008. Vanaf 2008 moeten alle werkzaamheden aan tanks zijn verricht door een volledig gecertificeerd bedrijf, conform de zogeheten richtlijn BRL-K903/08. Om het een stukje lastiger te maken: die normering is ondertussen ondergebracht bij het SIKB en heet tegenwoordig voluit BRL-SIKB-7800. “Als bad moet je een geldig installatiecertificaat kunnen laten zien, inclusief logboek en bijbehorende bedienings- en onderhoudsvoorschriften.” Tankinstallaties aangelegd voor 2008 moeten zijn voorzien van een overvulbeveiliging die tot aan 2023 voldoet aan de richtlijnen conform de PGS 30. Lans noemt het een belangrijk aandachtspunt voor de eigenaar van

het bad. “Die aanvullende maatregel is door de wetgever op het laatste moment toegevoegd.”

Installatiecertificaat De Omgevingswet maakt ook onderscheid tussen bovengrondse en ondergrondse opslag van stoffen als chloorbleekloog, natronloog, zwavelzuur en andere bijtende of giftige vloeistoffen, met impact op de leefomgeving en bodemkwaliteit. Voor een bovengrondse tankinstallatie, waar alle leidingen bovengronds en in het zicht zitten, is er geen BRLSIKB-7800 installatiecertificaat meer verplicht. Die certificaten worden ook niet meer afgegeven. ”Hiervoor is de PGS 31 in het leven geroepen. Per 1 juli 2020 werd daarvoor nog de Activiteitenregeling aangepast. Dat is dus 180 graden anders dan in de oude situatie.” Lans kan zich de verwarring in de branche voorstellen, met al die