Page 1

ZWEMBADBRANCHE #78 - APRIL 2021 - JAARGANG 17


www.im-pro.nl

085 – 0161461

Omroep- & muzieksystemen ▸

Vocht- en hittebestendige componenten.

Excellente dynamiek en spraakverstaanbaarheid.

Waterbestendige digitale portofoons.

Communicatiesystemen ▸

Integratie VoIP netwerk.

Functionele-, sfeer- en effectverlichting.

Verlichting ▸

Implementatie in GBS systemen.

Bedieningspanelen conventioneel en digitaal.

Bediening & Automatisering ▸

Procesautomatisering.

NPR-9200:2015 gecertificeerde ophangconstructies.

Ophangconstructies & Bevestigingsmiddelen ▸

Inspecties en 0-metingen.

✓ Modulaire oplossingen

✓ Professioneel maatwerk

✓ Toekomst bestendig

WEBSHOP

TOEPASSING

Binnen- en buitenklimaat zwembaden. Ter bevestiging van geluidsapparatuur, verlichting, borden, beugels, montage van glijbanen speeltoestellen, houtconstructies, plafondconstructies, wandconstructies etc.

www.poolfix.nl

EIGENSCHAPPEN

- Voldoet aan Bouwbesluit 2012 - Voldoet aan (toekomstig) Bouwbesluit Bouwwerken Leefomgeving (2021) - Voldoet aan NPR 9200 : 2015

Vraag uw login: info@poolfix.nl

Deze producten dragen bij aan een veilige zwemomgeving. Namens ons en de toekomstige badgasten;

dankuwel!


In dit nummer 14

8 20

24 28

8

38

Het zwembad als kloppend hart van het open sportpark

46

44

28

Fotowedstrijd ‘Zeg het met Foto’s’

38

Nederlands grootste openluchtzwembad verder op weg naar CO2 neutraal

14

Sporten & bewegen moet in Den Haag net zo essentieel zijn als zorg en onderwijs

20

‘Met een specifieke training en goede begeleiding kun je het verschil maken’

44

Sociaal Fonds Zwembaden en Zwemscholen: voor werkgevers én werknemers

24

‘Als overheid moeten wij er alles aan doen om de zwemveiligheid te borgen’

46

[Bijna] Alle leveranciers in de zwembranche op een rij

ZWEMBADBRANCHE

5


FILTRATIE MET TROMMELFILTER: DUURZAAM, GEZOND EN ECONOMISCH

Uw zwemwater gezond, veilig en schoon Niet langer kiezen of delen als het gaat om de waterbehandeling in uw zwembad. Bij toepassing van voor-filtratie met een trommelfilter hoeven ambities op het vlak van duurzaamheid, waterkwaliteit, gezondheid en betaalbaarheid elkaar niet meer in de weg te zitten. Ook uw zwembad – nieuwbouw of renovatie- kan hiervan profiteren.

• Zwembadautomatisering • Zwembadmonitoring • Chemicaliëninstallaties, volgens BRL-K903 • Doseerpompen en accessoires • Zoutelektrolyse systemen • Hy-Tab - Calciumhypochloriet tabletten oplos- en doseerunit

bespaar water en energie

schoner en gezonder water

verlaag de kosten

Cleardrum B.V. +31 30 7671051 www.cleardrum.nl info@cleardrum.nl

Industrieweg 94 2651 BD Berkel en Rodenrijs Tel. 010-5115211 info@hycon.nl - www.hycon.nl

Uw one-stop groothandel voor zwembadproducten

www.sibofluidra.nl

SIBO Fluidra Netherlands B.V. Doornhoek 3950 5465 TC Veghel (NL) T +31 (0)413 - 29 39 18 sales@sibofluidra.nl


ik heb daar geen herinnering aan In aanloop naar de verkiezingen was de politiek, tot ongenoegen van de jongste telg van ons gezin, een veelbesproken onderwerp aan tafel. Toen wij hadden gestemd en ons stemrecht vierden met een taartje vond de oudste het zelfs jammer dat het nu voorbij was. Waarop ik reageerde dat het nu pas zou gaan beginnen. Dat het werkelijk zo’n spektakel zou worden, had ook ik toen niet kunnen vermoeden. Twee weken later was niet de vraag wie gaat met wie, maar leidt onze demissionaire premier aan geheugenverlies of liegt hij? Uiteraard mag je niet liegen. Maar als de tandarts mij vraagt of ik flos, antwoord ik standaard ‘ja’. Terwijl ik weet dat de tandarts hiermee niet doelt op alleen de laatste week voor de controle. Op zich niet erg, ik heb daar natuurlijk alleen maar mijzelf mee. In de politiek is liegen een doodzonde. Of was het toch geheugenverlies? Het deed mij denken aan een sketch van Brigitte Kaandorp waarin zij het heeft over het ‘rendabel afstellen van je geheugen’. Oftewel dat je niet altijd op het juiste moment, de juiste informatie weet te reproduceren: ‘schiet onder het koken de wet van Pythagoras je ineens te binnen, terwijl je niet weet waar je het zout hebt gelaten’. Ons brein is en blijft een bijzonder fenomeen. Ik las laatst in het boek Vrouwenbrein van Iris Sommer over de zogenaamde hersenrijping. Eerst groeit het aantal verbindingen in je hersenen waardoor je je in allerlei richtingen kunt ontwikkelen, vervolgens worden de weinig gebruikte verbindingen opgeruimd en daarna worden de overgebleven verbindingen als het ware geoptimaliseerd. Dit proces duurt zo’n 30 jaar en daarna gaat ons brein achteruit. De eerste fase beslaat

Ontwikkelingen in corona snel. Door detijd gaan tijd die het drukken en ons magazine verzenden van in kan het zijn da beslag neemt, informatie le t je in deze uitgave t die niet mee actueel is. Hoes r website in de ud daarom onze ga aan voor onze ten en meld je nie blijf je altijd uwsbrief. Zo geïnformeerdals eerste laatste nieuwover het s de zwembranchuit e.

de eerste 10 jaar van ons leven en is onmiskenbaar te zien bij het leren zwemmen. Na de sluiting van drie maanden pakten de meeste kinderen het immers zo weer op. De verbindingen deden dus hun werk. Bij mijn pubers lijkt het geheugen soms meer op ‘Groundhog Day’, maar goed dan is het brein dus kennelijk druk bezig met schoon schip maken. Daar kun je als puber ook niks aan doen. Maar hoe houden wij ons geheugen op peil na ons dertigste? Om de verbindingen, waar de eerste 30 jaar zo hard aan is gewerkt, in stand te houden is een goede doorbloeding van het brein noodzakelijk. En dus moeten wij bewegen om zo het hart en de bloedvaten aan het werk te zetten. Goed voor onder meer ons probleemoplossend vermogen, flexibel denken en jawel, het werkgeheugen. Het moge duidelijk zijn, bewegen is goed voor onze algehele gezondheid. Maar door alle coronamaatregelen zijn we juist minder actief geworden. Natuurlijk hebben de maatregelen een belangrijk doel, maar zelfs Diederik Gommers zei laatst dat we hierbij te veel de focus hebben gelegd op ‘binnenblijven’ en te weinig op bewegen. Nadat verschillende professionals uit de sportsector ook al de noodklok hadden geluid en sporten als essentieel hadden bestempeld. Het is overduidelijk: bewegen is cruciaal voor ons lichaam, geest én brein. Alleen al dat laatste zou dan in Den Haag toch een reden moeten zijn om de focus te verleggen? Er wordt gesproken over het heropenen van de samenleving. De zwembranche kan niet wachten, net als alle zwemfans. Met liefde dragen zo’n 1.900 zwembaden en nog veel meer professionals hun steentje bij aan een fit lijf én een fit brein. En natuurlijk zijn ook politici van harte welkom.

info@zwembadbranche.nl • twitter.com/zwembadbranche • facebook.com/zwembadbranche ZWEMBADBRANCHE

7


Het zwembad als kloppend hart van het open sportpark

8

ZWEMBADBRANCHE


Een ruimte waar iedereen naar hartenlust kan bewegen. De laatste jaren zie je dat steeds meer, het open sportpark is in opkomst. In 2019 had de helft van de gemeenten al een vrij toegankelijk en niet omheind sportpark en steeds meer gemeenten zijn van plan om hun sportparken open te stellen. Ontwikkelingen als de omgevingswet, het sportakkoord en de klimaatopgave lijken voor een versnelling te zorgen. En nu lijkt de coronacrisis hierop ook van invloed te zijn. Maar wat verstaan wij precies onder een open sportpark, wat zijn de voordelen en vooral wat is de rol van het zwembad? Wij vroegen het Rens van Kleij en Thecla van Dijk van ontwerp- en adviesbureau Sport & Ruimte en Jakko Koenis van architectenbureau Slangen + Koenis.

ZWEMBADBRANCHE

9


Het zwembad zorgt de hele dag voor bezoekers aan sportpark Velen van ons zijn opgegroeid met het idee dat sport plaatsvindt achter gesloten deuren en hekken en alleen toegankelijk is voor diegene die een kaartje kopen of lid zijn. Rens van Kleij en Thecla van Dijk van ontwerp- en adviesbureau Sport & Ruimte zien dat daar verandering in komt, steeds vaker worden zij gevraagd om als creatief bureau met vernieuwende ideeën te komen voor een optimale inrichting van een sportinfrastructuur die bewegen stimuleert en vrij toegankelijk is. Enthousiast is Van Dijk dat gemeenten samen met hen meer zijn gaan kijken naar de onderlinge, synergetische samenhang tussen de verschillende domeinen en het optimaal benutten van de ruimte. “Voorheen werd nog erg in ‘eilandjes’ gedacht, dat is nu minder.” Maar Van Dijk is ook realistisch, want het kan zeker nog beter. “Bij sportparken worden zaken als het ruimtelijk gebruik, de maatschappelijke functies en de toegankelijkheid steeds belangrijker, net als de inpassing van groen. Veel partijen vinden het alleen nog best spannend om het sportpark meer onderdeel van de openbare ruimte te maken. Het blijkt voor de betrokken partijen vaak nog best lastig om hun vizier te verbreden en hun sportlocatie te delen en ook toegankelijk te maken voor anderen. Maar uiteindelijk kun je elkaar zo juist versterken en de mogelijkheden om te

10

ZWEMBADBRANCHE

bewegen vergroten. Het terrein van een sportclub wordt lang niet altijd gebruikt door leden, waarom zou je er dan alleen op mogen als je lid bent?” Waarbij Van Kleij aanvult dat de huidige coronacrisis voor een vliegwiel lijkt te zorgen en deze ontwikkeling wel eens zou kunnen versnellen. “Wij hebben het afgelopen jaar gemerkt dat de druk op ruimte en groen groot is, het belang van een goed doordacht multifunctioneel gebruik van onze ruimte voor sport en vrije tijd wordt daarmee groter. Dit past ook in de trend die we zien bij de sporter van nu, deze is meer ongebonden en ongeorganiseerd waardoor een multifunctioneel sportpark ook beter aansluit bij hun behoeften. Neem als voorbeeld het buitenbad met een grote ligweide voor alle bezoekers op mooie zomerse dagen. Het is toch zonde dat deze in de winter niet wordt gebruikt? Zo’n veld leent zich ook heel goed voor een bootcamp, yogasessie of je kunt het inrichten als hockeyveld. In de praktijk zien we dat dit gebeurt, kunnen mensen in de zomer zwemmen en in de winter bootcampen. Mooie voorbeelden van het gebruik maken van elkaars ruimte.” In het open sportpark kan het zwembad volgens Van Dijk een belangrijke rol vervullen in de ontwikkeling van een vrij toegankelijke multifunctionele ruimte.


“Eén groot voordeel is dat zwembaden over de hele dag bezoekers trekken voor doelgroepactiviteiten, zwemsporten, banenzwemmen en zwemles. Een gemêleerd gezelschap dat daarmee van ‘s ochtends vroeg tot ’s avonds laat zorgt voor reuring in het park. Er ontstaat zo een aangename plek die het gehele jaar door elke dag een functie heeft en dit is belangrijk voor de sociale veiligheid. Daarnaast heeft het zwembad meestal een kantine voor de bezoekers, maar je zou de functie hiervan veel groter kunnen maken. Waarom kan de bootcampgroep of de hardloopclub na een training niet even in de kantine komen voor een gezonde snack?” Ook Van Kleij ziet zeker nog mooie uitdagingen voor zwembaden die verder kijken dan alleen hun functionaliteit ‘zwemmen’. “De ruimte gebruiken voor meerdere doeleinden en het zoeken naar synergie tussen verschillende partijen vergt een andere mindset en het doorbreken van oude patronen. Het betekent voor zwembaden dat je niet alleen bezig bent met het exploiteren van een zwembad, maar ook dat je gaat kijken hoe je samen met anderen het sportpark zou kunnen versterken. We hebben een aantal voorlopers met aansprekende voorbeelden die laten zien dat het kan. Tezamen met de toenemende noodzaak om sporten en bewegen te stimuleren en toegankelijker te maken, is er naar mijn idee nu slagkracht en die moeten we zeker niet onbenut laten.” Het lijkt evident, het proces is volgens Van Dijk en Van Kleij onomkeerbaar en aan de zwembaden de keus om samen met anderen nu een slag te maken.

VIJF KENMERKEN VAN EEN OPEN SPORTPARK 1. Functiemenging Het sportpark wordt ook gebruikt voor andere doelen dan sport. Een park waarbij wonen, werken, onderwijs, zorg, sport en dienstverlening naast elkaar mogelijk zijn. 2. Ruimtelijke integratie Het sportpark wordt via actieve verkeersroutes, groen en recreatie structuren verbonden met de openbare ruimte en is zo een ontmoetingsplek of startpunt van verschillende sporten. 3. Goede benutting De sportparken worden zowel maatschappelijk, als sportief goed benut door verschillende doelgroepen. 4. Openheid Het sportpark moet open zijn voor iedereen, fietsen wandelroutes lopen door het park en er zijn sportvelden die iedereen kan gebruiken. Hierbij is er toezicht mogelijk en op sommige plekken hekken. 5. Bestuurlijk vitaal Naast de ruimtelijke inrichting is het belangrijk dat zowel het activiteitenaanbod als het draagvlak voor vrijwilligers op orde zijn.

ZWEMBADBRANCHE

11


‘Sporten en bewegen wordt meer en meer een beleving, maar we zien het nog niet altijd terug bij de exploitatie van zwembaden’ Jakko Koenis, eigenaar Slangen + Koenis architecten, heeft al veel ontwerpen van publieksvoorzieningen op zijn naam staan. Inmiddels ook veel zwembaden, waarbij S+K zich zeker niet beperkt tot een bak met water. Koenis kijkt graag naar het totaalplaatje om met verrassende ideeën de ruimte multifunctioneel te gebruiken en de principes van een open sportpark sluiten daar mooi bij aan. “Zo’n 10 jaar geleden al waren wij betrokken bij de bouw van het Geusseltbad in Maastricht. Een zwembad te midden van een stadspark waar bewust is gekozen voor het creëren van een plek waar iedereen prettig kan sporten en recreëren in een groene omgeving.” Maar ook Koenis ziet dat er de laatste jaren steeds meer ruimte is voor het creëren van plekken waar het bewegen in diverse vormen centraal staat. “Het is daarbij de kunst om de verschillende sportfaciliteiten op een slimme manier met elkaar te combineren en zo gebruik te maken van elkaars functies.” Ter illustratie geeft Koenis een voor

12

ZWEMBADBRANCHE

hem ultiem voorbeeld van hoe je ruimte optimaal kunt benutten. “In Copehill in Kopenhagen is op het dak van een afvalcentrale die groene energie opwekt door afval te verbranden de langste kunstmatige skipiste ter wereld gemaakt. Daarnaast vind je er nog een park en een overweldigende rooftop bar.” Koenis ziet zeker ook mogelijkheden voor zwembaden. “Het dak van een zwembad leent zich ook heel goed voor allerlei doeleinden. Net zoals een groenstrook rondom het zwembad heel geschikt is voor bijvoorbeeld outdoor fitnesstraining.” Koenis is ook enthousiast over het Athletic Skills Model, een model waarbij de nadruk ligt op veelzijdig bewegen als basis voor niet alleen vitaliteit maar ook een leven lang plezier in bewegen. Vanuit onderzoek, analyse en buurtparticipatie worden beweegvriendelijke openbare ruimten gecreëerd. “Vanuit dit model zijn er legio mogelijkheden voor het realiseren van sport- en beweegvoorzieningen die toegankelijk zijn voor vele doelgroepen. En dus


ook voor de ongebonden sporter die tegenwoordig steeds meer in opkomst is en graag op zijn of haar eigen manier wil werken aan fitheid. Met goed uitgewerkte tracks worden sportparken aantrekkelijk voor sportverenigingen, maar ook scholen, andere maatschappelijke verenigingen én individuele sporters. Precies zoals je het ook graag ziet in een open sportpark.” Als voorbeeld waarbij het zwembad een prominente plek inneemt, noemt Koenis het nieuwe Schaats- en zwemcentrum De Vliet in Leiden. “Het uitgangspunt hierbij is om de breedtesport en de ongeorganiseerde sporter te stimuleren. Buitenom het zwembad en de ijshal wordt bijvoorbeeld een lus gemaakt waar je kunt hardlopen en bewegen. Doordat dit verlicht is en het indoorcentrum voor een continue stroom aan bezoekers zorgt, is het tot in de avond veilig.” Een andere manier waarop het zwembad een open sportpark een impuls kan geven is volgens Koenis de horeca, wat nu volgens hem veelal een ondergeschoven kindje is. “Zwembaden zouden hier veel meer uit kunnen halen, te vaak is de horeca nog een plek achteraf waar je even snel een patatje kunt eten. Als bezoeker ga je hier gewoon aan voorbij, terwijl je het ook zo kunt plaatsen dat je er niet omheen kunt als je het zwembad verlaat. Denk aan pretparken en dierentuinen waar je door een winkel heen moet om naar de uitgang te gaan.

Daarbij kan een mooi kwalitatief goed horecapunt ook een trekpleister worden voor andere gebruikers van het park.” Het zwembad als kloppend hart in de longen van een woonomgeving, Koenis gelooft er zeker in. Maar dan moet er nog wel een omslag worden gemaakt. “Naar een zwembad komen de hele dag door bezoekers van zeer uiteenlopende doelgroepen, in een open sportpark kan het zwembad tezamen met anderen heel goed fungeren als een activiteitengenerator. Sporten en bewegen wordt meer en meer een beleving, maar we zien het nog niet altijd terug bij de exploitatie van zwembaden. De zwembranche zou hier veel meer een voortrekkersrol in kunnen spelen. Je wil niet op de winkel passen en voldoen aan de verwachting, je wil toch iets creëren waarmee je de verwachtingen overtreft?” Net zoals Koenis met zijn team elk project benadert. “Wij willen er veel meer uithalen en verder kijken. Met een open mind erin gaan en zo met verrassende en vernieuwende resultaten komen. Er zijn kansen genoeg en hiervoor heb je geen beleid of buitengewoon sportminded wethouder nodig, vooral ondernemersgeest. Wij werken graag samen met exploitanten en managers die echt bevlogen zijn om het zwembad naar een hoger niveau te tillen, maar naar mijn idee zijn het er nog te weinig. Wij hebben nog zoveel ideeën en plannen, nog mooier om deze ook waar te kunnen maken.”

ZWEMBADBRANCHE

13


14

ZWEMBADBRANCHE


Sporten & bewegen moet in Den Haag net zo essentieel zijn als zorg en onderwijs In de lockdown zijn wij minder gaan bewegen, dat terwijl een gezonde leefstijl juist nu zo belangrijk is om ons weerbaarder te maken. Reden voor de politiek om haar conclusies te trekken, zou je zeggen. In de verkiezingsprogramma’s wordt hierover alleen weinig gesproken. Voor Ronald Wouters is het duidelijk, het wordt nu echt tijd dat iedereen gelijke kansen krijgt om gezond op te groeien en vitaal oud te worden. “Als wij één ding het afgelopen jaar wel hebben gezien, is dat het van levensbelang is dat wij vitaler én weerbaarder worden. Om hier een steentje aan bij te kunnen dragen, heb ik samen met Maurice Ambaum de PARTIJvdSPORT opgericht.”

Het begon zo’n vier jaar geleden toen Ronald Wouters (algemeen directeur van branchevereniging NL Actief) en Maurice Ambaum (communicatieadviseur NL Actief) op een terras op een zomerse dag filosofeerden over een vitale samenleving. “Maurice en ik pleiten in Den Haag al heel lang voor een gezonde leefstijl, maar lopen steeds tegen muren op. Om dit te doorbreken realiseerden wij ons dat wij het heft in eigen handen moesten nemen.” Toch was de PARTIJvdSPORT deze verkiezingen niet één van de nieuwkomers. “Onze ideeën hebben nog even in de ijskast gelegen, maar de coronacrisis maakte al snel duidelijk dat het nu echt tijd was voor het structureel investeren in preventie, leefstijl en onze leefomgeving. Bewegen moet in Den Haag net zo essentieel worden als zorg en onderwijs. Helaas kwamen deze verkiezingen voor ons te vroeg, maar duidelijk is dat er in Den Haag ook ruimte is voor kleinere partijen. Het had zomaar gekund dat wij deze verkiezingen een zetel hadden gepakt.”

Sport- en beweegcultuur Als directeur van NL Actief weet Wouters als geen ander wat de impact is van de coronacrisis op de gezonde leefstijl van mensen. “Uit onderzoek blijkt dat mensen in een lockdown zonder de stimulans van een zwembad, fitnesscentrum of sportclub minder bewegen of zelfs stoppen.” Maar het straks weer openen van de binnen- en buitensport is volgens hem niet voldoende. “Voor een samenleving met vitale en weerbare mensen moeten er systemen veranderen.” Wouters is ervan overtuigd dat dit niet kan binnen de huidige structuur van politieke partijen en organisaties. “Natuurlijk vindt iedereen een gezonde leefstijl belangrijk, maar toch maakt sport nog maar een klein onderdeel uit van het ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport. Waarom is er geen minister voor enkel en alleen sport met een eigen budget?” Wouters voelt zich hierbij gesteund door het rapport van de NL Sportraad ‘De opstelling op het speelveld’ waarin

ZWEMBADBRANCHE

15


in het delen van kennis en het beste assortiment zwembadcomponenten

AFM

®

Pomaz kent de kansen en uitdagingen bij openbare zwembaden, hotelbaden, sauna’s en wellness. En wanneer u nadenkt over de mogelijkheden met betrekking tot het optimaliseren van uw bad en het zwemplezier van uw bezoekers willen wij daar graag over meedenken. In oplossingen, welteverstaan. Pomaz is leverancier van Nederlands’ grootste en meest actuele assortiment zwembadcomponenten. Bel voor meer informatie: +31 (0)40 285 66 58 of stuur een mail naar support@pomaz.nl


wordt gepleit voor een grotere rol van de overheid en een sportwet waarin de verantwoordelijkheden en taken van de overheden en van de sportbranche worden vastgelegd. “Hoewel het nog wel lastig lijkt voor de gevestigde orde om oude ideeën los te laten, komt er wel steeds meer het besef dat er iets moet gebeuren. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat wij nieuw elan kunnen brengen en met elkaar een échte sport- en beweegcultuur kunnen realiseren.”

Van zorgkosten naar gezondheidswinst Eén van de speerpunten van de partij is de gezondheidszorg. Het huidige verdienmodel is volgens Wouters te veel gebaseerd op het genezen van zieke mensen, terwijl juist moet worden voorkomen dat mensen ziek worden. “We moeten ons niet blijven blindstaren op de zorgkosten, maar kijken naar de gezondheidswinst. Investeren in preventie drukt ook de steeds maar oplopende zorgkosten.” Wouters is dan ook voorstander van het werken met positieve prikkels en noemt ter illustratie de autoverzekering. “Hoe minder ongelukken je maakt, hoe lager je premie is. Heel simpel en inmiddels voor iedereen gemeengoed. Waarom worden mensen die elke week komen zwemmen en zo aantoonbaar en gemeten gezond gedrag vertonen niet beloond?” Daarnaast moet de eerstelijnszorg zich meer richten op de gezonde leefstijl. “De behandeling van patiënten wordt vaak gemedicaliseerd, terwijl de sport- en beweegaanbieders ook een rol van betekenis kunnen spelen. Zo kan bijvoorbeeld bewegen in het water onder begeleiding ervoor zorgen dat het medicijngebruik van een patiënt afneemt. Helaas gebeurt dat nu nog te veel door een toevallige connectie, we moeten dit meer standaardiseren. Ook één van de redenen dat wij meer willen investeren in wetenschappelijke kennis en innovatie op het gebied van leefstijl(genees)kunde. Om beter te weten welke instrumenten je in moet zetten, is onderzoek noodzakelijk. Zolang we dit verzuimen, laten we kansen liggen.”

Omniverenigingen Daarnaast vindt Wouters dat we veel meer met de tijd moeten meegaan en bewegen laagdrempeliger moet worden. “Mensen kiezen niet meer hun leven lang voor één sport en houden van afwisseling, sommigen willen in de winter banenzwemmen en in de zomer wielrennen. Ik geloof dan ook in omniverenigingen, het efficiënt gebruik maken van onze sportinfrastructuur en sportprofessionals. Als wij met alle partijen, commercieel en niet commercieel, beter

kiezen niet meer hun leven lang “ Mensen voor één sport en houden van afwisseling. Als wij met alle partijen, commercieel en niet commercieel, beter samenwerken kunnen wij zoveel meer bereiken.

samenwerken, kunnen wij zoveel meer bereiken.” Daarnaast wil Wouters dat het bewegingsonderwijs een prominente plek krijgt in het curriculum van het primair en voortgezet onderwijs. Waarbij het pleidooi voor het invoeren van de natte gymles ons natuurlijk als muziek in de oren klinkt. “De natte gymles mag zeker niet ontbreken, met een kwalitatief en zeker ook divers aanbod kun je kinderen het plezier van bewegen bijbrengen.” Hetzelfde geldt volgens Wouters voor de sportclubs waar nu nog vaak wordt gewerkt met vrijwilligers. “Vanuit kostenoogpunt heel begrijpelijk, maar als jij kinderen wil binden dan zou een gediplomeerde instructeur beter de voetbaltraining kunnen geven. Natuurlijk wil je dat het betaalbaar blijft en moet je indien nodig mensen financieel ondersteunen. Maar het betekent ook dat we keuzes moeten maken. Ouders geven geld uit aan bijles voor betere schoolprestaties, waarom investeren zij dan niet in de gezondheid en het beweegplezier van hun kinderen?” Wouters en Ambaum zijn er klaar voor om Nederland vitaler en weerbaarder te maken, maar het Haagse pluche laat nog even op zich wachten. “Momenteel zijn wij druk met het aanstellen van goede mensen en een denktanksymposium voor een nieuw zorgstelsel en een leefstijl dashboard om de gezondheidswinst inzichtelijk te maken. Daarnaast loopt nog ons burgerinitiatief ‘Sport en bewegen is een essentiële dienstverlening’ dat al 70.000 keer is ondertekend, voldoende om het de kersverse Tweede Kamer aan te kunnen bieden. We laten nu dus al van ons horen en investeren in de opbouw van een gedegen partij om volgend jaar mee te kunnen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen en een jaar later aan de Provinciale Statenverkiezingen. Hiermee leggen we een goed fundament voor de volgende Kamerverkiezingen.” Wordt Wouters over vier jaar dan misschien wel de eerste minister van Sport? “Het is nu niet mijn intentie om zelf de politiek in te gaan. Maar sportief als ik ben, sta ik altijd open voor een nieuwe uitdaging.”

ZWEMBADBRANCHE

17


Omdat water niet vanzelfsprekend water is.

nieuw

fOtOmeter met blue tOOth

Aan water kunt u met het blote oog niet zien wat erin zit. Toch is die informatie in vele situaties van groot belang - soms zelfs letterlijk van levensbelang. Gelukkig kunt u rekenen op Pro Water bv, voor een ruim assortiment meet apparatuur van topmerken als Heyl, Lovibond, Go en Kuntze. Of het nu gaat om drinkwater, proceswater, afvalwater of zwembadwater, met onze apparatuur kunt u vrijwel elke denkbare parameter nauwkeurig meten, zowel online als handmatig. Zodat u precies weet wat voor eh... water u in de kuip heeft.

Pro Water B.V. | Lansinkesweg 4 | 7553AE Hengelo | 074-2915150 | www.prowater.nl | info@prowater.nl

UW GROOTHANDEL EN PARTNER IN BEVEILIGING EN TOEGANGSTECHNIEK www.ebtc.nl | info@ebtc.nl | 058 845 71 00

Lage tourniquets

Zwembad tourniquets

Glas tourniquets

RVS hekwerk

Hoge tourniquets


Heimwee Column  Edud Leurs

Wil je reageren op de column van Eduard? Mail naar eduard@debelevingsspecialist.nl

Afgelopen maand nam Peter Wielaart afscheid van ‘zijn’ zwembad de Boetzelaer. Peter en ik zijn zowat gelijktijdig begonnen als leidinggevenden in zwembaden. Hij was al gesetteld in het Monsterse zwembad, terwijl ik als 26-jarige nog moest aarden in het Westland. Hoewel we elkaars deur niet platliepen, hadden we op gezette tijden wel zo onze koffiemomenten. Als er wat nieuws viel te melden, al was het maar een vaste plek in de regionale huis- aan huiskrant, dan stelden we elkaar op de hoogte. We hielden niks voor elkaar onder de pet. Peter werkte voor een Stichting, ik onder de vlag van Sportfondsen in de toen nog zelfstandige gemeentes. In de loop der jaren heb ik de Boetzelaer zien veranderen van strakke wit-blauw betegelde badkuip tot een recreatiebad, waarin steeds meer thematisering werd aangebracht. De bak bleef, maar vooral de aankleding bleek steeds meer gasten vanuit de regio naar Monster te trekken. Onze contacten kregen nog meer inhoud toen bleek dat de gemeente ’s-Gravenzande voornemens was een nieuw zwembad te bouwen. Niet gehinderd door de kennis die ik nu wel heb over bijvoorbeeld de Blue Ocean Strategy, zocht ik naar een concept voor dat nieuwe bad waarmee de exploitatie kon worden verbeterd. En bovenal wilde ik niet in het vaarwater van Monster gaan zitten. Overigens: die bedrijfsstrategie werd voor het eerst in 2005 belicht door W. Chan Kim en Renée Mauborgne en gaat uit van nieuwe markten creëren in plaats van de concurrentie met elkaar aan te gaan. Peter en ik hadden destijds misschien zelf de ‘Blue Swimming Pool Strategy’ kunnen schrijven. In Monster was de weg ingezet voor het geleidelijk ‘verrecreativeren’ van de Boetzelaer en voor ’s-Gravenzande lagen er kansen op sportief gebied. En wat wij verzonnen onder het genot van een broodje en een drankje, werd eigenlijk zonder slag of stoot overgenomen door onze bestuurders. Ook op politiek niveau bleek er voldoende draagvlak te zijn voor de ideeën en zijn ze ook conform uitgevoerd. Zonder dat hiervoor ellenlange discussies aan vooraf hoefden te gaan. Het resultaat mocht er uiteindelijk zijn: Monster heeft een groot verzorgingsgebied weten te verwerven voor het recreatief zwemmen. ’s-Gravenzande heeft, tot aan de opening van het Haagse Hofbad, op sportief gebied zo’n 15 jaar voorsprong gehad. Juist in een tijd waarin afstemming meer dan ooit tevoren noodzakelijk is, heb ik de indruk dat daaraan een chronisch gebrek is. Ik roep wel eens dat zwembaden worden omlijst met valse sentimenten, vaak aangestuurd door te vroege en inhoudelijke politieke inmenging. Op basis van wat ik uit de media kan afleiden wordt op basis van regionale afstemming gewerkt aan slechts vijf lokale onderscheidende zwembadconcepten. Dan krijg ik toch heimwee naar die simpele koffiemomenten, waarin wij als twee vakbroeders voldoende overtuigingskracht bleken te kunnen ontwikkelen en waarvan ook dankbaar gebruik is gemaakt.

ZWEMBADBRANCHE

19


Open water zwemmen steeds populairder

‘Met een specifieke training en goede begeleiding kun je het verschil maken’ Nederland is een waterrijk land met veel mooie natuurlocaties. Niet verwonderlijk dat steeds meer zwemliefhebbers zwemmen in open water als een mooie uitdaging zien. De laatste jaren is het aantal zwemevenementen en swimruns toegenomen, net als het aantal atleten dat een triathlon op hun naam hebben staan. Open water zwemmen is alleen wel anders, je hebt te maken met stroming, golfslag en troebel water. Om je hier goed op voor te bereiden is een gedegen training een must. Volgens Janco Nolles ligt daar nu juist een mooie kans voor zwembaden, zwemverenigingen en zwemscholen. “Open water zwemmers investeren graag tijd en geld in een goede voorbereiding, met een specifieke training en goede begeleiding in het zwembad kun je een verschil maken.”

20

ZWEMBADBRANCHE


Janco Nolles is een fervent zwemmer in het zwembad én open water en mag zich op basis van zijn werkzaamheden als opleider van zwemtrainers en 15 jaar ervaring als zwemtrainer een expert noemen. Daarnaast maakt hij sinds kort podcasts waarin hij zwemmers helpt aan een snellere borstcrawl. Gelet ook op de enorme belangstelling voor zijn podcast is het voor Nolles duidelijk, het zwemmen in buiten water is in opmars. “We zien steeds meer zwemevenementen die binnen no-time vol zijn en de facebookgroep voor triathleten is in korte tijd gegroeid naar 4.000 leden. Ontwikkelingen die ik een paar jaar geleden niet voor mogelijk had gehouden.” Of dit vooral op het conto te schrijven is van iconen als Maarten van der Weijden, Ferry Weertman en Sharon van Rouwendaal vindt Nolles lastig te zeggen, maar het heeft zeker wel een boost gegeven. “Net als de huidige populariteit van het buitenbad voor een impuls heeft gezorgd.” Dat dit mogelijkheden biedt voor zwembaden, daar is Nolles eveneens van overtuigd. “Het zijn vaak zwemmers die toewerken naar een evenement of een wedstrijd en zich ervan bewust zijn dat zij winst kunnen halen uit een goede voorbereiding. Als geen ander kunnen zwembaden professionele begeleiding bieden.”

‘Op eigen houtje’ Nolles ziet dat mensen nu vaak ‘op eigen houtje’ iets doen, maar dat is zeker niet altijd ideaal. “Je kunt googlen voor een trainingsschema, vervolgens een borstcrawlcursus doen en vooral veel meters maken, maar optimaal is het niet. Niet voor niets wordt bij de triathlon het zwemmen gezien als het lastigste onderdeel. Ik zie dan ook veel kansen voor een ‘sportschoolmodel’ waarbij je in aanloop naar een wedstrijd of evenement een zwemmer voor een periode intensief traint in het

zwembad.” De toegevoegde waarde zit volgens Nolles naast de zwemtechniek vooral ook in een aantal onderdelen die heel specifiek zijn voor het open water. “Naast een goede borstcrawltechniek, kun je in een zwembad ook heel goed trainen op het verbeteren van je doorhaaleffect, de ligging in het water en oefenen op open water skills zoals kijken en oriënteren.” Nolles gelooft daarbij ook in het gebruikmaken van slimme toepassingen. “Bij de zwemtechniek en de ligging in het water gaat het vaak om details. Het beste is dan natuurlijk als je met eigen ogen kunt zien hoe je jezelf kunt verbeteren. Als je dit vastlegt met een Gopro kun je vervolgens samen naar de verbeterpunten kijken.” Nolles denkt dat je dit ook goed kan inzetten als een soort intake die je los aanbiedt. “Maar gekoppeld aan een traject met goede begeleiding, is het natuurlijk interessanter voor een zwematleet.” Waarbij Nolles benadrukt dat deze groep zwemmers ook na het evenement belang heeft bij een training. “Het op peil houden van je conditie is natuurlijk altijd belangrijk. Na een evenement of wedstrijd wil je op een basisniveau blijven voor het volgende piekmoment.”

kennen allemaal wel het ongemak van banenzwemmers die te snel of te langzaam gaan, het is maar net hoe je het bekijkt. Je steeds inhouden is vervelend, maar je wil ook niet worden opgejaagd. Wanneer je dit kan reguleren, geeft dat rust voor iedereen.” Daarbij denkt Nolles dat de animo de komende jaren alleen maar zal toenemen, wat het nog interessanter maakt. “Ik denk dat zwemmen in open water, net als we zien bij hardlopen, nog populairder zal worden. Je kunt nu ook met Strava je gezwommen route delen, wat natuurlijk stimulerend werkt.” Naast de passie voor het zwemmen zelf, merkt Nolles dat de beleving van het open water zwemmen ook een rol speelt. “Vanaf het water heb je een heel ander uitzicht, dat geeft een soort magisch effect.” Waarbij Nolles ook wil benadrukken dat je bij een open water zwemmer niet altijd meteen hoeft te denken aan een fanatieke sporter. “Er zijn ook zwemmers die geen wedstrijden doen, maar wel in open water willen zwemmen. Probleem is wel dat het vaak wordt onderschat, het is zeker niet zonder gevaren. Vanuit het oogpunt van veiligheid is een training open water zwemmen voor recreanten dan ook van grote waarde.”

Beleving Naast SwimGym, een trainingszwembad voor zwemmers en triathleten, zijn er weinig zwembaden waar open water zwemmers terecht kunnen voor een goede training en dat ziet Nolles graag veranderen. “Zwemmers pakken het heel serieus aan en willen graag tijd en ook geld investeren in een goed voortraject. Je kunt als zwembad zwemtrainers inhuren of met je zweminstructeurs een programma maken, maar ik denk zeker dat hier markt voor is.” Daarnaast vermoedt Nolles dat professionele training ook in het belang is van andere zwemfans. “We

Voor Nolles is het duidelijk, het open water zwemmen biedt veel kansen. “Je kunt zwemliefhebbers met een passie voor open water zwemmen aan je zwembad binden door professionele begeleiding. Maar je kunt ook een nieuwe doelgroep bereiken die zich aangetrokken voelt door het open water zwemmen en juist daardoor naar het zwembad komt. Als zwembad, zwemvereniging of zwemschool kun je zo op ieder niveau van betekenis zijn. En hoe meer zwemliefhebbers er komen én goed worden begeleid, des te beter voor de gehele zwembranche.”

ZWEMBADBRANCHE

21


Internationaal Waar zwemmen vanzelfsprekend is erkende diploma’s

Erkende vakopleidingen

Internationale zwemdiploma’s

Uw inspectieburo voor alle bevestigingsmiddelen in uw zwembad, voor een compleet rapport met werkbare adviezen maar ook voor inspectie na renovatie of gedurende nieuwbouw van een zwembad zijn wij uw partij.

envoz

RBI Corrosion BV

Burgemeester Pabstlaan 10 A4, 2131 XE HOOFDDORP 085 - 876 89 90 | www.rbicorrosion.nl


Minder klauw, meer Aaai!

Wil je reageren op de column van Katrien? Mail naar info@kataqua.nl of via twitter @kataqua

Column  K@ri Lahieu

Tijdens het luisteren naar één van de zovele webinars die worden aangeboden, drijven mijn gedachten vaak weg. Herkenbaar wellicht? Je wordt geprikkeld om na te denken en je schiet gelijk in oplossingen, ideeën, je krijgt inspiratie en blijft gemotiveerd. Dat zie ik ook als ik zelf de webinars geef: je ziet iedereen genieten, nadenken en gelijk de toepassing zoeken. Dat zit namelijk in ons. We zijn doeners, we willen voorruit en pakken aan. Helaas is het wel zo dat we het laatste jaar gedwongen werden in meer het denken en voelen. Of misschien juist niet helaas? Misschien is dit het jaar van dichter bij jezelf komen? Meer de innerlijke ik zoeken (en vinden) en er nog sterker van worden. Ik ben vast niet de enige die ziet dat er velen heel dicht bij zichzelf zijn gekomen. Karakters zijn nog zichtbaarder, er ligt meer bloot. Meer ego, meer ‘ik’. Steeds gemakkelijker laten we dingen over ons heen komen of bijten we juist meer van ons af. We nemen op wat we willen opnemen en blijven scherp in wat verder van ons af staat. Er zijn er die steeds een korter lontje hebben en er zijn er juist die het meer loslaten. Daar bovenop vinden we er allemaal iets van en dat gedeelte wordt voornamelijk geuit. We proberen de ander te overtuigen dat het niet zo is, dat het anders is of zelfs dat het anders moet of hoort. We maken ons druk… Ik heb in elk geval geleerd, zeker in de laatste maanden, dat zwijgen goud kan zijn. Het juist niet reageren op Facebookposts, want je ziet het razendsnel escaleren. Ik zie dan vaak dat iedereen in zijn eigen gedachtes vervalt en niet meer echt leest wat er staat of de boodschap er achter mist. Zoals een aantal van jullie weten ben ik bezig met het complementeren van mijn nieuwe programma ‘psychaviour’, dat zich richt op het gedrag van het denken, en niet het gedrag op zich, of het denken op zich. Dus niet de psychologie omtrent gedrag, maar juist het gedrag als gevolg van… (wie weet het?) Het is geen subjectieve aanname, maar een objectief zoeken naar het waarom achter het gedrag en het denken. Dat doe ik dan nu ook meer. Waarom zegt iemand de dingen die hij of zij zegt? Waarom stelt hij of zij die vraag? Wat staat er echt geschreven? Waar komt die sterke emotie- reactie vandaan? ‘De vraag is belangrijker dan het antwoord’, een Chinees spreekwoord dat een handige tool kan zijn in de tijden van korte lontjes en andere denkwijzen. Vraag door! Kom achter de emotie. Ga je verdiepen in wat er echt staat, of wat er echt gezegd wordt. Laat jezelf even los, kom tot jezelf! Een Embodiment AAI is: starten met ‘awareness’ (zie je het echt? Hoor je het echt? Lees je het echt?), daarna volgt ‘acceptance’ (wat die ander zegt, schrijft, is ‘zijn waarheid’, hoeft niet de jouwe te zijn, accepteer en respecteer dit) en daarna pas ‘intention’: doe er wat mee of juist niet. En als je wat doet, vraag je dan af wat je er mee wil bereiken. Heeft het zin? Help je de ander er mee? Kom je daar niet uit? Doe het dan gewoon niet en laat het los. Zet het van je af. Durf jij het zelf eerst bij jezelf te houden? Je af te vragen waarom het je zo raakt? Waarom vind jij dat geschrevene ‘onjuist’, ‘fout’, ‘belachelijk’…? Durf jij te zoeken naar waarom je dat vindt? Durf dan te reageren! Vind je dit erg filosofisch en erg diep? Bedenk dan hoe je dit in de zwemles kan doen. Bij een kind dat huilt ‘ik wil naar mama’, zeggen we vaak ‘komt goed, het is zo voorbij, voordat je het weet is de les afgelopen’. We vullen het in: kind vindt zwemles niet leuk, kan niet zonder zijn moeder, moet nog wennen. Vraag de volgende keer ‘waarom wil je naar mama?’ Dan luister je echt, hoor je het echt, beleef je wat in het hoofd van dat kind zit. Als het kind zich dan begrepen voelt, zal je merken dat het een stuk rustiger wordt en jij weer verder kunt. Geef ze die AAI (awareness, acceptance & Intention), desnoods fysiek over de bol en geniet van wat je er mee hebt bereikt. Trust me, it works!

ZWEMBADBRANCHE

23


‘Als overheid moeten wij er alles aan doen om de zwemveiligheid te borgen’ Al zijn hele loopbaan in Den Haag draagt Michiel van Nispen de zwemveiligheid van ons allemaal een warm hart toe. In een waterrijk land als Nederland vindt hij dat je er alles aan moet doen om verdrinkingen te voorkomen. Maar zeker ook vanuit zijn ideologie als kamerlid van de SP heeft hij de stellige overtuiging dat ieder kind de kans moet krijgen om te leren zwemmen en een kwalitatief goed zwemdiploma te behalen. “Als SP staan wij voor gelijke kansen voor iedereen en daar hoort zeker een zwemdiploma bij. Wat mij betreft ook een diploma dat valt onder een nationale licentie met goedkeuring vanuit de overheid, zodat iedere ouder weet dat met dit diploma hun kind echt zwemveilig is.”

In 2014 is Van Nispen geïnstalleerd als lid van de Tweede Kamer en sindsdien staat zwemveiligheid op zijn agenda. In de loop der jaren heeft hij ook veel bereikt. Door zijn vasthoudendheid is er onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de zwemlesmethode en de diversiteit van zwem­ diploma’s, is er extra budget vrijgemaakt voor de Reddingsbrigade en is het Nationaal Plan Zwemveiligheid geïnitieerd. Maar er is wat Van Nispen betreft ook nog veel te doen. “Goed zwemonderwijs dat toegankelijk is voor iedereen is van levensbelang. Als overheid moeten wij er alles aan doen om de zwemveiligheid te borgen.”

Verantwoordelijkheid Als zwembranche kunnen wij dit alleen maar beamen, maar deze discussie stuit vaak op de vraag wiens verantwoordelijkheid de zwemveiligheid is. De overheid ziet dit als de taak van de ouders, volgens Van Nispen ligt het iets genuanceerder. “Uiteraard is dit een essentiële vraag, maar het antwoord ligt naar mijn idee ergens in het midden. De zwemles is

24

ZWEMBADBRANCHE

niet voor alle ouders betaalbaar en dus moeten wij als overheid zorgen dat ieder kind, ongeacht de financiële situatie, op zwemles kan.” Van Nispen is daarom blij met de vangnetregelingen bij gemeenten, maar ziet dat dit niet altijd afdoende is. “In de praktijk blijkt het soms lastig om alle ouders te bereiken die er recht op hebben of er is schaamte onder ouders om hier aanspraak op te maken. Hierdoor zijn er nog steeds kinderen die niet op zwemles gaan. Als je zwemvaardigheid opneemt in het curriculum, weet je zeker dat ieder kind een kans krijgt.” Tegelijkertijd is Van Nispen ook realist en weet hij dat dit op korte termijn niet zal lukken. “Uiteraard blijf ik er bij de minister op aandringen en ondertussen moeten de vangnetregelingen hun werk doen. Daarnaast vind ik dat scholen hier ook een rol in kunnen spelen door bijvoorbeeld een aantal natte gymlessen aan te bieden aan kinderen van groep 6. Zo stimuleer je het zwemplezier, maar kun je ook zien of er kinderen zijn die nog onvoldoende zwemvaardig zijn. In dat geval kun je als school de ouders benaderen en helpen.”


ZWEMBADBRANCHE

25


Sterk in zwembadtechniek

Advies Ontwerp Realisatie Onderhoud T 055- 368 11 11

Kijk voor meer informatie op www.hollandertechniek.nl


Compensatie Dat het zwemonderwijs niet is gelijkgetrokken met het bewegingsonderwijs, betekende ook dat de zwemlessen niet automatisch opstartten bij het openen van het basisonderwijs. Van Nispen had dit graag anders gezien, maar benadrukt ook dat het een lastige afweging blijft. “Voorzichtigheid is hier wel op zijn plaats, je wil niet dat de besmettingen oplopen. Daarentegen zijn de gevolgen voor de zwemveiligheid van de kinderen die willen lessen én op les zitten, natuurlijk ook groot. Het is daarom fijn dat kinderen nu weer op zwemles mogen.” Daarnaast is Van Nispen zich ervan bewust dat de sluiting impact heeft op de gehele zwembranche. Ook hij hoort van zwemscholen die zich zorgen maken over hun voortbestaan en onbegrip hebben over de compensatie aan zwembaden. “Ik spreek niet alleen de belangenorganisaties, maar ook zwemscholen en exploitanten en ik begrijp heel goed dat het zware tijden zijn. Ik erken ook zeker dat het belangrijk is om alle zwemlesaanbieders nu overeind te houden. Alleen ga ik daar niet over als kamerlid, net zomin dat ik voor versoepelingen voor zwembaden kan zorgen door bij het OMT of het Casthuisoverleg aan te schuiven. Ik houd mijn rol graag zuiver, ik ben er om de minister te controleren en te wijzen op haar verantwoordelijkheid. Ik oefen daarom nu vooral druk uit op de minister om haar rol op te pakken en in gesprek te blijven met de zwembranche, waaronder exploitanten en zwemscholen, en met hen te kijken naar wat er nodig is om als gehele branche goed door deze crisis te komen.”

Nationale licentie Tegelijkertijd blijft Van Nispen zich ook inzetten voor zijn andere paradepaardje, een door de overheid goedgekeurd nationaal zwemdiploma. “Ik ben heel blij dat we bij de minister geld hebben vrij kunnen maken voor een Nationaal Plan Zwemveiligheid, maar we hebben nog geen algemeen erkend keurmerk waar een diplomalijn aan moet voldoen. Er is een diversiteit aan diplomalijnen, wat ik alleen maar toejuich. Maar wat nu nog ontbreekt is een overkoepelend onafhankelijk instituut vanuit de overheid dat enkel en alleen toeziet op de kwaliteit van zwemdiploma’s. Zodat ouders ervan op aan kunnen dat het diploma van hun kind met een keurmerk ook echt voldoet. Waarbij uiteraard iedere

een partij moeten komen die boven “ Erallezalzwemlesaanbieders die een diplomalijn

uitgeven staat. Ik zie dit als een taak voor de overheid, vergelijkbaar met hoe het huidige CBR de rijvaardigheid toetst.

zwemlesaanbieder de vrijheid krijgt om het traject naar eigen inzicht in te vullen, zolang men zich houdt aan de vooraf opgestelde kwaliteitseisen.” Van Nispen realiseert zich dat dit voor de zwembranche een grote verandering zal betekenen. “Er zal een partij moeten komen die boven alle zwemlesaanbieders die een diplomalijn uitgeven staat. Ik zie dit als een taak voor de overheid, vergelijkbaar met hoe het huidige CBR de rijvaardigheid toetst.” Vooralsnog is daar door de minister nog niet over gesproken, verwacht Van Nispen dit binnen afzienbare tijd? “Het is nog zeker niet in beton gegoten en dus blijf ik de minister wijzen op het belang hiervan. Wij zullen namens de SP druk uitoefenen op het ministerie om hierover in gesprek te gaan met de betrokken partijen, maar ook exploitanten en zwemscholen, om zo dit proces in gang te zetten.” Nederland is in afwachting van een nieuw kabinet nadat het volk recent heeft gesproken. Na een turbulente start van het formatieproces is het nog onduidelijk welke partijen de komende vier jaar gaan regeren, de SP blijft zich in ieder geval inzetten voor de zwemveiligheid. Bij het scannen van partijprogramma’s lijkt het er alleen op dat zij weinig medestanders hebben, maar Van Nispen vertrouwt erop dat hij hierin niet alleen zal staan. “Dat het niet in programma’s zwart op wit staat beschreven, wil niet zeggen dat andere partijen er geen oog voor hebben. Ik heb in het verleden ook steun gehad van GroenLinks en de VVD. Ik zal er dan ook alles aan doen om de komende regeerperiode bij mijn collega’s hiervoor aandacht te vragen. Om zo samen met mij te zorgen dat ieder kind kan leren zwemmen en dat ouders erop kunnen vertrouwen dat hun kind met het behaalde zwemdiploma zwemvaardig en dus zwemveilig is.”

ZWEMBADBRANCHE

27


Zwembad de Wiel

De Bonte Wever

WINNAAR - AMERENA

Zeg het met foto’s

In deze rubriek tonen wij de leukste foto’s uit de branche. Hierbij kun je denken aan foto’s van een evenement bij jou in het zwembad of zomaar een mooie of grappige foto uit het archief. HEB JE EEN LEUKE FOTO? STUUR HEM IN! Wij plaatsen alle foto’s op onze facebook pagina. De foto met de meeste stemmen wint. De winnende foto wordt op een groot canvas doek geprint. Mail jouw foto’s naar info@zwembadbranche.nl Sportcentrum Vliegende Vaart

Move On Roosendaal

Zwemcentrum de Welle


Swims’s Cool

Sammy’s Zwemschool

Move On Roosendaal

Zwemschool Spetter

Zwembad De Crommenije

Neptunusbad

Zwemles op maat


In mei weer volop opleidingen tot

Zweminstr ucteur! Lessen op locatie of blended opleidingen afhankelijk van coronaregelgeving Rijksoverheid

15 opleidingen op 11 locaties gepland dus ook bij jou in de regio!

Star t in mei en doe in november examen! Schrijf snel in! Voor meer informatie www.nbz.nl of bel 073 612 40 61


Ik heb er weer zin in!

Column  Leône Hamaker

Wil je reageren op de column van Leône? Mail naar leone@leonehamaker.nl of via twitter @leonehamaker

Deze quote is van Cindy van Erp van Golfbad Oss. Op LinkedIn deelde zij een filmpje over de voorbereiding op haar 1e les na de lockdown. Haar lessen vlogen voorbij en ze zei: “gelukkig mag ik morgen weer!” Wilma Terlouw van Zwemschool Alles is Anders schreef: “we mogen weer starten met de zwemlessen. Heerlijk wat hebben wij er een zin in!” En Nathalie Klijnsma van de Meerkamp schreef: “Eindelijk weer lesgeven, we gaan er voor met z’n allen!” Alles mag en niets moet, kwam ik ook veel tegen. Zoveel lesgevers (en ouders en kinderen) zijn blij dat de zwemlessen weer mogen beginnen. Michel Spaans van de Hofspetters verzorgde een heerlijke traktatie voor de ouders die buiten moesten wachten, om ook met hen een goede start te maken. Zij mochten natuurlijk niet vergeten worden. Op social media spat het enthousiasme af van de lesgevers die het heerlijk vinden om weer met de kinderen aan de slag te gaan. We hebben allemaal gemerkt dat we zwemles zo belangrijk vinden voor de kinderen en superleuk vinden om te doen. Dat hebben we enorm gemist. Tegelijkertijd wil ik graag een kanttekening plaatsen. Omdat er zo’n lange tijd niet gezwommen is, wil ik waken voor gehaast leren zwemmen. Dat kan zowel in tijd als in druk tijdens de les. Ik las dat een zwemschool van 8.00 tot 20.00 uur gaat lesgeven. Het kan verleidelijk zijn om in lopende band werk te vervallen. Blijf daarom samen die mindset stimuleren waarin de lessen voorbereid zijn. Gebruik de vrijgekomen uren door het ontbreken van overige activiteiten in de accommodatie voor zwemlessen. De angst voor enorme achteruitgang in vaardigheid van de kinderen, lijkt op dit moment mee te vallen. In iedere les zullen positieve ervaringen voor elk kind en voor iedere lesgever centraal staan. Dit betekent echt dat de verwachtingen niet te hoog gesteld moeten worden voor kind en lesgever. Leg de lat voor

jezelf realistisch neer. Het managen van verwachtingen zou een kernpunt behoren te zijn in de relatie met ouders, kinderen en collega’s. Manage de verwachtingen van ouders en blijf met hen in gesprek. Welke wijze van contact met ouders heeft veel resultaat en kost niet veel tijd? Hebben folders zin? Misschien altijd online voorlichting geven en daarna mag het kind pas starten? Welke info en wanneer? Time wanneer ouders behoefte hebben aan informatie. Zowel ouders als kinderen luisteren naar informatie als ze deze krijgen op het moment dat ze daar behoefte aan hebben. Ach, misschien geldt dat wel voor iedereen. De ‘herstart’ die nu plaatsvindt, doet me denken aan de vier fases bij verandering. Ontdekken, vaststellen, implementeren en meten. Wij zijn nu in de implementatiefase gekomen. Jullie ideeën van de afgelopen maanden gaan nu in de praktijk gebracht worden. Ga jullie nieuwe aanpak en organisatie uitproberen en evalueer en meet deze over een half jaar. Wat is gelukt? Wat kan er beter? Herhaal de vier fases en er zal veel ruis van de lijn gaan. Als kinderen lekker oefenen op hun eigen niveau, hoef je zelf echt niet heel hard te werken, want dat houd je namelijk niet vol. Wees daarom de coach die af en toe een kind apart neemt. Neem in je les af en toe je fysieke rust. Dan kan ook even door op de rand te zitten en je kinderen te observeren en te analyseren wat de kinderen nodig hebben. Vanzelfsprekend op momenten dat dit probleemloos kan. Probeer je geluidsniveau laag te houden, want van ‘stevig spreken’ word jij zelf moe en bovendien is het fijner voor de kinderen en je collega’s. Als je je zelf niet te veel druk oplegt, voelt een kind dit direct. Ik las op social media regelmatig ‘niets moet, alles mag’. In een aanvaardbare vorm, zou dit voor iedere les kunnen gelden. Zet in op wat het kind kan en houd het gevoel van nu vast voor iedere komende les: “Ik heb er weer zin in!”

ZWEMBADBRANCHE

31


Tim van de Kolk, de Peppel: ‘je moet de mogelijkheden zien en niet de bergen’

‘De bereidheid om te innoveren zit diep in de Peppel verankerd’ In Zwembad de Peppel in Ede is geen sprake van wachtlijsten bij zwemlessen. Het is zelfs andersom, vertelt Tim van de Kolk trots. Uit de wijde omgeving melden ouders hun kinderen aan, zodat zij nog voor de zomervakantie hun diploma A kunnen halen. In een tijd waarin er veel zorgen zijn over wachtlijsten is dit zeker interessant. Hoe heeft de Peppel dit voor elkaar gekregen? “Je moet de mogelijkheden zien en niet de bergen.” De wensen van de klant als leidraad nemen in de bedrijfsvoering en ouders zelf laten bepalen wanneer ze zwemlessen inplannen via een online reserveringssysteem. Dat mag je gerust uniek noemen. In de Peppel zijn zwem-

32

ZWEMBADBRANCHE

lessen drastisch op de schop gegaan. De koerswijziging komt niet uit de lucht vallen. Daar gaat een verhaal aan vooraf. Van de Kolk zet een paar stappen terug, naar het jaar 2017 om precies te zijn. De Peppel sleepte destijds

de prijs voor het meest innovatieve zwembad van het land in de wacht. Met andere woorden: de bereidheid om te innoveren is in Ede diep in de organisatie verankerd. “Je moet je medewerkers wel mee kunnen nemen in alle veranderingen. Natuurlijk waren hier in het begin ook vraagtekens. Wanneer komen die kinderen dan? En hoeveel komen er precies? Het waren reacties vanuit de denkkaders van het ouderwetse schoolzwemmen zwemlessysteem. Ondertussen ziet iedereen dat de nieuwe aanpak werkt en is alle twijfel verdwenen.”


Investeringen In de Peppel zijn ze altijd nieuwe dingen blijven doen, ook na het binnenhalen van de innovatieprijs. Een grootscheepse revitalisatie volgde en zorgde voor een beduidend langere levensduur van het maatschappelijk vastgoed. Het eerste natuur gezuiverde buitenbad van Nederland is sindsdien een belangrijke troefkaart. Ook kwamen er twee nieuwe glijbanen voor de recreatieve bezoekers. De horeca werd een stuk gezonder, de luchtbehandeling werd vernieuwd en bijzonder trots zijn ze ook op het uitgebreide drenkelingendetectiesysteem. Al die investeringen bewezen hun waarde, voordat covid-19 alles in de war stuurde en ook de Peppel tot drie keer toe moest sluiten. Maar Van de Kolk is niet van het somberen. Alle beperkende maatregelen gaven hem de tijd na te denken over nieuwe concepten en er volle bak tegenaan te gaan, zo gauw dat kon. “Je moet de mogelijkheden zien en niet de bergen.” Het omvormen van de zwemlessen werd vorig jaar zomer al ter hand genomen. Via een online reserveringssysteem bepalen de ouders zelf op welke momenten hun kind komt zwemmen. Dat kan zo nodig 4,5 uur per week, verdeeld over meerdere dagen. “Door die opzet streven we ernaar om veel extra kinderen de komende drie maanden te helpen aan hun A-diploma. Meer dan 100 extra kinderen uit Ede en omgeving kiezen nu bewust om naar de Peppel te komen. We hebben hiervoor onze capaciteit

tijdelijk vergroot, er is nu de hele dag badwater beschikbaar. Daarbij hebben wij via Sportservice Ede tijdelijk vakdocenten met een ALOachtergrond naar ons bad gehaald om de extra toeloop op te vangen. Van onze eigen medewerkers vragen we flexibiliteit, zij zijn nodig wanneer het de klant uitkomt.”

Toekomst Van de Kolk heeft niet gemerkt dat kinderen als gevolg van de coronacrisis en de verplichte sluiting van de zwembaden onzeker zijn geworden. “Kinderen bewegen op een vanzelfsprekende manier en ontwikkelen zich zo snel. Van achterstanden was voor ons gevoel nauwelijks sprake. Ze pakken het allemaal razendsnel op. Voor de ouders natuurlijk ook een prettig gevoel. Overal is sprake van lange wachttijden, maar niet bij ons. Tot uit Arnhem komen ze naar ons toe. Het geeft ouders extra vertrouwen als hun kinderen zich veilig voelen in het water en weten hoe ze zichzelf kunnen redden.” De vraaggestuurde zwemlessen passen volgens Van de Kolk ook perfect in de coronatijd en het vele thuiswerken dat daar het gevolg van is. ”Als bad passen we onszelf aan op de agenda van de ouders en niet andersom.” Het zelf bepalen wanneer de klant komt zwemmen is volgens Van de Kolk een principe dat de Peppel meeneemt naar de toekomst, ook als er straks geen sprake meer is van een pandemie en de deuren van de baden weer open kunnen. “Dit is iets dat blijft.”

Uw Zwembadmaterialen Specialist

www.poolquip.com | info@poolquip.com


Roozeboom & van den Bos Instrument BV Weteringpad 58, 3762 EN Soest, tel. 035 543 1511 info@zwem.nl www.zwem.nl

RB Instrument BV

Automatisering en monitoring Doseerpompen en accessoires

Gespecialiseerd in het leveren van meet-, regel- en doseertechniek voor zwembaden. Exclusief vertegenwoordiger van diverse fabrikanten voor de Nederlandse markt. Ontwikkelt, in samenwerking met deze partners, hoogwaardige technische oplossingen voor controle en beheer van waterkwaliteit; oplossingen die zijn toegespitst op de behoeften van de Nederlandse markt. RB Instrument is nu en in de toekomst een innovatieve en meedenkende partner.

PROGRAMMA

Flowsensoren

Fotometers

W

NIEU

Ons complete programma bestaat uit: • Meet- en regelapparatuur voor vrij, gebonden en totaal chloor, pH, redox, temperatuur, troebelheid en geleidbaarheid. • Colorimetrische analyser voor het zogenoemde Water Monitoring Systeem (WMS). • Magneetmembraan-, motorgedreven en slangendoseerpompen inclusief alle benodigde accessoires zoals injectie- en voetventielen, zuiglansen, doseerconsoles en voorraadtanks. • Onderhoudsvrije zoutelektrolyse-systemen. • Complete range wateranalyse testen bestaande uit fotometers, comparators, pocket-kits en teststrips. • Magnetisch inductieve, dus onderhoudsvrije, flowmeetsystemen. • Draagbare pH-, redox-, temperatuur-, troebelheid- en geleidbaarheidmetingen. Vanzelfsprekend beschikken wij over een professionele servicedienst die u telefonisch of ter plaatse kan assisteren.

aquaSwissTech De nieuwste zoutelektrolyse-systemen van aquaSwissTech, die wij exclusief vertegenwoordigen binnen de Benelux, zijn ontwikkeld en geproduceerd in Zwitserland. Basis is een speciale elektrolyse-techniek waarbij geen membraan wordt gebruikt en dus geen chloorgas wordt gevormd. De installaties zijn modulair en worden geheel naar uw wensen gebouwd. De maximale capaciteit is onbegrensd. Geschikt voor een of meerdere baden!

aquaSwissTech® zoutelektrolyse

Meer dan 1.700 klanten wereldwijd, waarvan ruim 100 binnen Nederland, hebben voor deze installaties gekozen, mede dankzij de eenvoudige bediening en zeer lage onderhoudskosten. De installaties zijn nagenoeg onderhoudsvrij. Dit wordt aangetoond door het feit dat vele installaties al ruim 25 jaar in bedrijf zijn.

KENNERS VAN HET ZUIVERSTE WATER


Winterzwemmen Van de Kolk heeft nog een mooi voorbeeld van innovatief denken in coronatijd. “In februari hebben we in samenwerking met Stichting de Vrije Slag voor elkaar gekregen om met onze medewerkers winterzwemmen in Bennekom mogelijk te maken. De Vrije Slag kon zo ruim drie maanden eerder open dan in normale jaren. Voor de bezoekers waren het spetterende en sportieve lichtpuntjes in een moeilijke tijd.” Het succes was enorm en heeft al voor 15.000 bezoekers gezorgd. “Wij waren verplicht dicht en onze medewerkers zaten noodzakelijkerwijs thuis. Ze wilden graag aan het werk en zo kwamen we bij deze oplossing uit.” De detachering duurde totdat de zwemlessen in De Peppel weer mogelijk waren. “Het was in elk opzicht een win-win situatie en het buitenzwemmen in een bad met een watertemperatuur van 21 graden leverde in die ene koude week in februari ook nog eens prachtige plaatjes op.” Stilzitten is er voor Van

de schermen wordt al twee jaar lang, in “ Achter samenwerking met startup Fibby, gewerkt aan een

nieuw product dat het ouders straks mogelijk maakt om zelfstandig hun kinderen vanaf twee jaar zich waterveilig te laten voelen.

de Kolk in de Peppel niet bij. Achter de schermen wordt al twee jaar lang, in samenwerking met startup Fibby, gewerkt aan een nieuw product dat het ouders straks mogelijk maakt om zelfstandig hun kinderen vanaf twee jaar zich waterveilig te laten voelen. Het gaat in Ede om een pilot die er veelbelovend uitziet en waar een divers team aan specialisten zich mee bezig houdt, zelfs een industrieel ontwerper. Van de Kolk kan er nog niet te veel over kwijt. “Het prototype is klaar.” Een datum voor de lancering van het concept is ook al bij benadering bekend en zal naar verwachting eind juni zijn.

Net als in alle andere baden in het land, zijn het ook in Zwembad de Peppel spannende tijden. Reikhalzend wordt uitgekeken naar een tijd zonder beperkende maatregelen. Van de Kolk houdt rekening met een voorzichtige herstart, waarbij opnieuw maximaal dertig bezoekers tegelijkertijd worden toegelaten. Mogelijk wordt preventief testen van medewerkers en bezoekers de standaard. Corona heeft volgens Van de Kolk in ieder geval eens te meer duidelijk gemaakt hoe belangrijk het contact met klanten is. “We smachten ernaar om weer leuke dingen te organiseren.”

ZWEMBADBRANCHE

35


volgende editie thuis ontvangen? advertentie - abonnement.indd 1

26-01-2021 10:32

Maak kennis met onze vernieuwde Online ticketing oplossing Online ticketing is onderdeel van ons totaalpakket VConsyst Access Suite®. Door gebruik te maken van de VConsyst Access Suite bent u verzekerd van realtime inzicht en grip op uw processen. Met meer dan 25 jaar ervaring is VConsyst een bekende naam binnen en buiten de zwembadbranche. Deze ervaring en de ervaringen van klanten is samengevoegd tot de dienst Access Suite. Neem voor meer informatie contact op met één van onze accountmanagers: Julie van de Klok Ian Beck jvdklok@vconsyst.com ibeck@vconsyst.com +31 6 21 20 97 33 +31 6 34 23 74 92


Actuele cijfers zwembaden in Nederland Het is al weer even geleden dat er een telling is gedaan naar het aantal zwembaden in Nederland. Gelukkig heeft het Mulier Instituut deze cijfers onlangs weer geactualiseerd. Nederland telt in 2020 bijna 1.900 zwembaden waarvan ruim de helft alleen binnenbassins heeft en één derde alleen buitenbassins. De overige zwembaden hebben zowel binnen- als buitenbassins of een bassin met een hybride functie waarbij het dak kan worden opengeschoven. Van de 1.900 zwembaden zijn 625 zwembaden in eigendom van gemeenten of stichtingen met een publieke taak. Ruim één derde van deze zwembaden heeft alleen buitenbassins. 601 zwembaden horen bij een camping of bungalowpark, deze zijn vooral toegankelijk voor eigen gasten en soms ook voor bezoekers van buitenaf voor bijvoorbeeld leszwemmen. De 236 zwembaden bij zorginstellingen en scholen zijn veelal overdekte zwembaden die worden ingezet voor therapeutische doeleinden. In 220 hotels in Nederland is een, meestal overdekt, zwembad aanwezig veelal bedoeld voor gasten en soms worden er ook andere activiteiten aangeboden zoals leszwemmen of aquasporten. De 209 zwembaden bij sport- en zwemscholen zijn vaak overdekt, veelal commercieel van aard en onder andere gericht op leszwemactiviteiten, aquasporten en banenzwemmen.

Spreiding De verdeling van zwembaden is in Nederland niet geheel evenredig. In aantal zijn in de provincies Gelderland en Noord-Brabant de meeste zwembaden te vinden, als je kijkt

naar het aantal inwoners heeft Zeeland relatief veel zwembaden. Dit laatste komt vooral door de vele zwembaden bij bungalowparken, campings en hotels. Daarnaast zorgt de lage bevolkingsdichtheid in deze provincie, net als bij de drie noordelijke provincies, voor een relatief groot aantal (openbare en vaak kleinere) zwembaden. In Nederland zijn er zeven gemeenten zonder zwembad en 32 gemeenten zonder openbaar zwembad, al deze gemeenten hebben minder dan 50.000 inwoners. In gemeenten met 100.000 of meer inwoners is altijd minimaal één openbaar en één ander zwembad gevestigd. Uit ervaringen in onderzoeken naar zwemwaterbehoefte is gebleken dat in dichtbevolkte gebieden vaak grotere zwembaden zijn, waar meer mensen tegelijkertijd gebruik van kunnen maken. Het aantal zwembaden zegt dus niet per definitie iets over de beschikbare hoeveelheid zwemwater.

Leszwemmen In bijna de helft van de zwembaden in Nederland wordt zwemles aangeboden, meestal in openbare zwembaden en bij sport- en zwemscholen. De openbare zwembaden waar geen zwemles wordt aangeboden, zijn bijna allemaal openluchtzwembaden. Van ongeveer een derde van de openbare openluchtzwembaden is bekend dat er in de zomerperiode zwemles wordt aangeboden. Ook wordt bij vier op de vijf sportscholen en zwemscholen zwemles aangeboden. Bij campings, hotels en zorginstellingen is dit minder vaak het geval.

Het onderzoek is uitgevoerd door het Mulier Instituut door Corry Floor & Karin Wezenberg-Hoenderkamp. Kijk voor meer informatie op www.mulierinstituut.nl

ZWEMBADBRANCHE

37


Nederlands grootste openluchtzwembad verder op weg naar CO2 neutraal

Dat de gemeente Apeldoorn stevige ambities heeft als het gaat om duurzaamheid bleek al in 2018. Door de Gemeente Apeldoorn en Accres, de beheerder en exploitant, werd de keuze gemaakt om het Boschbad, het grootste openluchtbad van Nederland, met een waterinhoud van 6 miljoen liter, van het gas af te halen. Samen met Hellebrekers Water & Leisuretechniek is het plan uitgewerkt en werden de CV ketels voor het verwarmen van het badwater verwijderd en vervangen door warmtepompinstallaties. Tevens werden er energiezuinige circulatiepompen voor het badwater geplaatst. Ondanks dat er circa 50.000 kWh per jaar meer aan elektriciteit wordt verbruikt door de warmtepompen, zijn de energiekosten met circa 45% gedaald ten opzichte van de periode voor 2018. Daarnaast is de CO2-uitstoot met 57.000 kg afgenomen. Door deze aanpassing was het Boschbad

38

ZWEMBADBRANCHE

in 2019 het eerste openluchtzwembad van deze omvang zonder gasaansluiting en met behoud van zwemcomfort. Om de energiekosten nog verder omlaag te brengen en de watertemperatuur gedurende het seizoen langer op een gemiddelde temperatuur van 23-24 graden te houden, heeft Hellebrekers Water & Leisuretechniek in opdracht van Accres de afgelopen periode nog meer optimalisaties doorgevoerd aan de technische installaties van het Boschbad. Samen met de afdeling Vastgoed van Accres is het idee ontstaan en gerealiseerd om de warmteopwekking voor een deel te koppelen aan de buffers van het zwembadwater, waardoor er in de nachtsituatie warmte kan worden gebufferd van de verschillende systemen en onnodig warmteverlies wordt


Hellebrekers viert 50-jarig jubileum

voorkomen. Verder is de regeltechniek grotendeels vervangen door intelligente regelsystemen die vraaggestuurd de installaties van het Boschbad aansturen. Door de uitgevoerde optimalisaties zal de energierekening en de daarmee samenhangende uitstoot van CO2 nog verder omlaag gaan en behoort het Boschbad tot één van de meest energiezuinige buitenbaden in Nederland. En dit is pas het begin. Ondertussen zijn er alweer nieuwe ideeën die een verdere verlaging van de CO2 uitstoot van het energie- en waterverbruik moeten gaan realiseren. Dit zal worden gedaan zonder in te leveren op het zwemcomfort en om de exploitatiemogelijkheden van het bad kostenneutraal verder uit te breiden.

Wat vijftig jaar geleden begon aan de Beukenlaan te Nunspeet met zeven medewerkers, is nu uitgegroeid tot een bloeiend bedrijf met 250 enthousiaste vakmensen. De wensen en eisen ten aanzien van zwembaden van toen zijn niet meer te vergelijken met die van nu. Ook de technieken zijn veranderd en verbeterd: denk aan gasloze accommodaties, chloorvrije zwembaden, de inzet van warmtepompen of UV desinfectie. In elke Nederlandse provincie heeft Hellebrekers wel een zwembad of sportaccommodatie op hun naam staan. Ook in België zijn er al diverse zwembaden gebouwd. Naast sportaccommodaties bouwt men ook zwembaden op luxe megajachten en is men betrokken bij andere bijzondere projecten, zoals in de bekendste dierentuin van Nederland: Artis. Omdat er hier geen chemicaliën in het water mogen, vraagt dit om een bijzondere aanpak. Verder heeft de langstlopende theaterproductie van Nederland ‘Soldaat van Oranje’ een heuse ‘Hellebrekers zee’. De door Hellebrekers ontwikkelde golfslagmachines staan al sinds 2010 in de theaterhangaar. Verder zijn er ook diverse oplossingen en diensten toegepast in de industriële automatisering en betonindustrie. Kortom, er is de afgelopen 50 jaar veel gebeurd wat veelbelovend is voor de toekomst.

ZWEMBADBRANCHE

39


Online ticketing: alles zelf en slim geregeld VConsyst Sports & Leisure heeft haar module Online reserveren een flinke update gegeven en meteen ook een andere naam. Online ticketing is dé webshop zodat gebruikers hun eigen zaken kunnen regelen, zonder tussenkomst van de accommodatie. De webshop heeft een moderne look & feel en is op jouw huisstijl wensen af te stemmen.

Zorgeloos gemak voor jou en je bezoekers Welke ruimtes, lessen, activiteiten en tijden zijn nog vrij? Met Online ticketing is er continu helder inzicht in de bezetting van de faciliteiten. Laat gebruikers gemakkelijk online een tijd reserveren voor een activiteit, tickets en abonnementen regelen of bijvoorbeeld kinderen aanmelden voor zwemles. Allemaal via een eigen webshop. Laat ze vervolgens ook meteen snel en veilig via iDEAL afrekenen. Geen rij voor de kassa en geen overbelaste receptie meer, de bezoeker kan zo doorlopen. Dat alles met een slim ticketsysteem dat automatisch rekening houdt met de planning en roosters. Dubbele boekingen behoren zo dus tot de verleden tijd.

Andere tijden Het ziet er nog niet naar uit dat zwembaden op heel korte termijn weer volledig open kunnen zoals voor deze coronacrisis. Met Online ticketing kan je precies aangeven hoeveel mensen er mee mogen doen aan een bepaalde activiteit, zodat er nooit te veel mensen aanwezig zijn. De bezoeker kan heel gemakkelijk zien welke activiteiten,

40

data en tijden er nog vrij zijn, reserveert vervolgens een tijdslot en rekent direct online af. Stapt in de auto of op de fiets en pakt de telefoon erbij. Op die telefoon is namelijk een QR-code ontvangen waarmee de bezoeker zichzelf toegang kan verlenen tot de faciliteit en de activiteit. Daar komt geen receptie meer aan te pas, mits er bijvoorbeeld een tourniquet of toegangszuil aanwezig is.

VConsyst Access Suite Online ticketing is onderdeel van het totaalpakket VConsyst Access Suite®. Met meer dan 25 jaar ervaring is VConsyst een bekende naam binnen en buiten de zwembranche. Deze ervaring en de belevenissen van klanten zijn samengevoegd in Access Suite. Vanaf het eerste moment is ‘Software as a Service’ (SaaS) het uitgangspunt geweest. Hierdoor is de software vanuit huis, werk of waar dan ook ter wereld bereikbaar. Updates volgen elkaar in rap tempo op, zodat we gezamenlijk kunnen inspelen op de behoeften en wensen van klanten en bezoekers. De Access Suite is een verzameling van diensten die zich gemakkelijk laat koppelen aan diensten van derden. Nieuwsgierig naar de andere (online) oplossingen? Neem contact op met één van de accountmanagers.

Julie van de Klok

Ian Beck

jvdklok@vconsyst.com +31 (0)6 21 20 97 33

ibeck@vconsyst.com +31 (0)6 34 23 74 92


NIEUW: microbiologie bij Pro Water BV Legionella is een aanzienlijk risico voor de volksgezondheid en voor alle activiteiten als er niets aan gedaan wordt. Overheidsinstanties eisen dan ook dat het legionellagehalte onder een bepaalde grenswaarde blijft. Pro Water BV is bekend van Lovibond meetapparatuur voor het meten van de fysische parameters in zwembadwater. De nieuwe vertegenwoordiging van LuminUltra voegt daaraan een reeks van microbiologische parameters toe. Voor de regelmatige routinemeting levert Pro Water de ATP tests 2e generatie van LuminUltra. Hiermee is men in staat om binnen enkele minuten de hoeveelheid levende bacteriën te monitoren en tijdig maatregelen te nemen bij een toename hiervan. Bij een grote toename kan men beslissen om het water te behandelen en tevens een (snelle) Legionella test te laten uitvoeren. Naast deze ATP tests om de microbiologische staat van water en/of oppervlakten te testen, bevat het programma ook apparatuur en reagens om een nauwkeurige legionella of COVID19 test uit te kunnen voeren. Dit zijn zeer nauwkeurige tests (qPCR) die binnen 3 uur uitsluitsel kunnen geven of bijvoorbeeld een douche met legionella is besmet en of een reiniging succesvol is geweest. Niet meer dagen wachten op een uitslag dus, maar indien nodig constatering, reiniging, controle van de reiniging en vrijgave binnen één dag. Kijk voor meer informatie op www.prowater.nl of bel 074 291 5150


Stephan de Hont, IMPRO

‘Technische systemen optimaliseren vanuit de behoefte van de eindgebruiker’ De professionele audiovisuele oplossingen van IMPRO zorgen voor tevreden medewerkers en een optimale beleving van het zwembadbezoek. IMPRO is bovendien sterk in automatisering en koppelt steeds vaker technische installaties aan elkaar, zodat het werk efficiënter en ook plezieriger wordt. Een pleidooi van directeur-eigenaar Stephan de Hont voor bedieningseenvoud en techniek als vriend. ”Wij ontwerpen altijd vanuit de behoefte van de eindgebruiker en gaan hierin ver.” De medewerker die als eerste binnenkomt schakelt het alarm uit. Hierdoor wordt de verlichting en achtergrondmuziek in de algemene ruimten ingeschakeld, gaan de circulatiepompen op een hoger toerental draaien en kan het koffiezetapparaat in de kantine opwarmen. Het is slechts één mooi praktijkvoorbeeld van totale systeemintegratie.

Frustraties In de wandelgangen en kantines van zwembadaccommodaties horen de medewerkers van IMPRO uit eerste hand verhalen over technische installaties die niet doen wat ervan wordt verwacht. Frustraties over ingewikkelde opstartprocedures van diverse systemen, knipperende lampen, rondzingend geluid bij gebruik van head-

BEDIENING EN AUTOMATISERING

42

ZWEMBADBRANCHE

sets en de stem van de instructeur die slecht te verstaan is. Om het maar niet te hebben over portofoons die storen of touchscreens met veel verborgen menu’s, waar men eerst doorheen moet scrollen voordat ergens het licht ingeschakeld kan worden. Het brengt De Hont bij de rode draad van zijn verhaal: techniek moet dienend zijn en organisaties vooruit helpen. “Voor de meeste medewerkers in het zwembad is techniek een noodzakelijk kwaad. Sport is hun passie, bewegen, zweminstructies geven, toezicht houden ook, maar alles daaromheen is niet hun prioriteit en slechts een noodzakelijk kwaad.”

Bedrijfszeker Bij IMPRO doen ze het daarom graag anders. De audiovisuele oplossingen

EFFECT VERLICHTING

van het bedrijf uit Hengelo worden altijd bedacht en ontworpen vanuit de behoefte van de klant. Wat dat in de praktijk betekent? Een groot bedieningsgemak met, naast een bedrijfszeker en overzichtelijk bedieningspaneel, steeds vaker ook een app op de smartphone. Veel standaard componenten als audio wandregelaars, luidsprekers, touchscreens, headsets en portofoons zijn niet gemaakt voor gebruik in een vochtige en warme omgeving, waar ook desinfectiemiddelen worden gebruikt. “Vaak gaat men dan tot vervanging over en wordt er gekozen voor een product dat zich ook niet goed stand weet te houden in een dergelijke omgeving. Het is symptoombestrijding.”

Integrale aanpak IMPRO wordt door steeds meer zwembaden ingeschakeld als partner bij het bedenken, leveren en installeren van audiovisuele oplossingen die goed klinken en blijven werken. “Ook na 10 jaar nog!” De Hont hamert op het belang van het koppelen van al die verschillende installaties, van de omroep- en muzieksystemen, ontruimingsinstallaties,

GELUIDSSYSTEMEN


Akoestische simulatie IMPRO gaat verder dan veel andere installateurs die zich beperken tot wat er in het bestek staat. Als voorbeeld noemt De Hont de op maat gemaakte oplossingen voor geluidsinstallaties. ”Wij passen veelal een akoestische analyse en simulatie toe om een

MONTAGE

optimaal eindresultaat te verkrijgen. Vaak zie je dat luidsprekers verkeerd zijn gepositioneerd of dat de afstemming niet goed is. De grote valkuil is dat de volumeknop helemaal wordt opengedraaid. Maar harder is bijna nooit beter en zorgt eigenlijk alleen voor meer ruis en ergernissen. Een goed uitgangspunt is het geluid zodanig te richten dat reflecties en daarmee galm worden geminimaliseerd. De tegels van perrons en glazen wanden reflecteren geluid goed en absorberen bijna geen geluid.”

Veiligheid Naast bedieningseenvoud en spraakverstaanbaarheid draait bij IMPRO alles om veiligheid. Nog altijd ziet De Hont dat bij veel luidsprekers en verlichtingsarmaturen in zwembaden RVS bevestigingsmaterialen worden gebruikt. Bij de producten van IMPRO is dat onbestaanbaar. ““Wij garanderen dat al onze mate­rialen die toegepast worden in binnenbaden voldoen aan de NPR-9200:2015. Veel constructiemateriaal is bij ons uit voorraad leverbaar, tot het kleinste schroefje aan toe.” De Hont noemt de montage als een factor die het verschil maakt. “Wij doen dat met de uiterste precisie, zodat de anorganische laag van bijvoorbeeld DUPLEX materiaal niet wordt beschadigd. Wij kunnen onze ophangconstructies certificeren indien dat wenselijk is. Bij een jaarlijkse

OPHANGCONSTRUCTIES

Advertorial

audiosystemen, camerasystemen tot LED-schermen. “De overlap tussen al die systemen is gigantisch.” Natuurlijk zijn aan zo’n integrale aanpak kosten verbonden. “Het zijn wel investeringen die zichzelf snel terugverdienen. Uitval wordt tot een minimum teruggebracht en de technische levensduur vaak verdubbeld, afgezet tegen standaardoplossingen. Het werk voor de zwembadmedewerkers wordt er gemakkelijker, maar ook efficiënter door. En tevreden medewerkers zijn het grootste kapitaal van elke organisatie, ook in zwembaden.” Optimaal werkende installaties hebben volgens De Hont ook alles te maken met de professionele ambities van zwembaden. “Een onverstaanbare badmeester draagt niet bij aan je imago.” Ook op korte termijn valt er al veel winst te halen. “Neem alleen al het intelligent regelen van verlichting in het bad en alle aangrenzende ruimten. Door diverse beweging- en lichtsensoren, gekoppeld aan een gebouwbeheerssysteem, kan het energieverbruik worden verminderd.”

controle aan de ophangconstructies kan men onderdelen die gecertificeerd zijn overslaan en ook dat levert besparingen op.”

Analytische benadering Bij IMPRO weten ze dat de beschikbare financiën in zwembaden vaak bepalend zijn voor de bedrijfsvoering en de technische keuzes die gemaakt worden. “Bij de inzet van het budget wordt vaak eerst gekeken naar gebouw gebonden installaties en techniek die te maken heeft met de waterkwaliteit. Licht en geluid zijn vaak een restpost. Dan ga je eigenlijk voorbij aan de beleving die het bezoek aan het zwembad moet zijn, waarbij licht en geluid onmisbare sfeermakers zijn.” In de gesprekken met klanten pleit De Hont altijd voor een lange termijnvisie. “De initiële aanschaf van onze producten en oplossingen ligt wellicht iets hoger dan de meeste standaard materialen. Dit wordt echter snel tenietgedaan wanneer de technische afschrijvingsduur op minimaal 15 jaar gezet kan worden. Momenteel zijn we ook volop bezig met het uiteenzetten van operationele leaseconstructies.” De analytische benadering van IMPRO levert volgens De Hont onder de streep altijd winst op. “Wie zijn huiswerk goed doet, haalt hoge cijfers.” Voor meer informatie: www.im-pro.nl of bel 085-0161461

RADIOCOMMUNICATIE

ZWEMBADBRANCHE

43


Sociaal Fonds Zwembaden en Zwemscholen: voor werkgevers én werknemers Voorheen werd de cao van de recreatiebranche gevolgd, maar in 2017 is WiZZ (vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen) opgericht om de zwembaden en zwemscholen een eigen geluid te geven en dus ook een eigen cao. Daarmee werd het ook tijd voor een eigen sociaal fonds. Op 28 november 2019 werd het Sociaal Fonds Zwembaden en Zwemscholen (SFZZ) opgericht. Waar je eerder als werkgever én werknemer terecht kon bij KIKK recreatie, staat nu SFZZ voor je klaar. SFZZ wordt bestuurd door vertegenwoordigers van werkgeversvereniging WiZZ en door werknemersvertegenwoordigers van FNV Overheid en CNV Vakmensen. Beide partijen hebben een even grote stem in de besluitvorming. Werkgevers en werknemers worden dus gelijkwaardig vertegenwoordigd. Als sociaal fonds is het doel van SFZZ om ‘activiteiten te financieren die gericht zijn op het in sociaal opzicht optimaal functioneren van de bedrijfstak zweminrichtingen’. Oftewel, SFZZ wil ervoor zorgen dat iedereen die werkzaam is in de zwembranche goed en veilig het werk kan uitvoeren. Dat doen zij op de eerste plaats door beleid vast te stellen en uit te voeren

44

ZWEMBADBRANCHE

om de sociale agenda mogelijk te maken. Maar bijvoorbeeld ook door afspraken uit de cao uit te werken of de naleving van de cao te bevorderen. De huidige cao is geldig tot en met eind 2021. Teun van Etten (voorzitter WiZZ): “Middels dit sociaal fonds kunnen wij er zijn voor de werkgevers en de werknemers. Samen zorgen we voor een veilig zwemmend Nederland.”

De sociale agenda De cao-partijen stemmen met elkaar de sociale agenda af. Voor SFZZ hebben de onderwerpen veiligheid, vitaliteit en werkgelegenheid prioriteit. Voor het thema veiligheid is bepaald dat er een landelijk protocol moet zijn voor het toezicht houden bij recreatief

zwemmen. Voor het thema vitaliteit moet onderzocht worden of door de invoering van het jaarurenmodel een betere afstemming kan plaatsvinden tussen het belang van de werkgever en dat van de werknemer. Werkgevers willen het werkaanbod zo goed mogelijk afstemmen en werknemers willen een goede werk-privébalans hebben. Daarom loopt er momenteel een pilotregeling voor het jaarurenmodel. Voor het derde thema werkgelegenheid is onder andere het vacatureplatform Werken in het Water ontwikkeld en is binnen de cao de afspraak gemaakt dat de sociale partners streven naar behoud van werkgelegenheid in tijden van coronacrisis.


Belangrijke onderwerpen Als sociaal fonds buigt SFZZ zich over allerlei onderwerpen. Denk aan de relatie tussen werkgevers en werknemers binnen bedrijven, maar ook binnen de sector. Of de vraag welk type werknemer de komende jaren nodig gaat zijn in zwembadorganisaties. Hoe kan je ervoor zorgen dat je als werknemer breder inzetbaar bent? Dat je al je competenties kunt benutten en je kunt ontwikkelen? Hanan Yagoubi (bestuurder FNV Overheid): “Het is in het belang van zowel de werkgevers als de werknemers dat we zorgen voor een goede relatie tussen werkgevers en werknemers, waar zij beiden van profiteren.”

Hoe kan je jouw werk veiliger maken? Om te kunnen zorgen dat werkgevers en werknemers goed en veilig hun werk kunnen uitvoeren is er een eigen Arbocatalogus & RI&E voor Zwembaden ontwikkeld. Sommigen kennen deze al van KIKK recreatie, maar de informatie is nu specifiek gemaakt voor zwemorganisaties en werknemers in de zwembaden en zwemscholen.

Arbocatalogus In de Arbocatalogus voor de zwembranche staat hoe je op een gezonde en verantwoorde manier kunt werken. Hiervoor zijn vijf hoofdthema’s opgesteld: Agressie en geweld, Beeldschermwerk, Geluid, Klimaat en Lichamelijke belasting. Hiermee worden praktische maatregelen geboden om knelpunten op het gebied van deze thema’s aan te pakken. Bekijk de Arbocatalogus op: sfzz.dearbocatalogus.nl.

Risico, Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) De erkende RI&E voor zwembaden geeft een overzicht en beoordeling van de risico’s in het werk. Het is heel belangrijk om risico’s in het bedrijf serieus in kaart te brengen. Vaak leidt dit namelijk tot oplossingen voor (verborgen) knelpunten. Voor de zwembranche is een speciale RI&E gemaakt, helemaal toegespitst op de branche en vastgelegd in de cao zwembaden. Een gedegen RI&E is dusdanig belangrijk dat de overheid de RI&E via de Arbowet verplicht heeft gemaakt voor alle ondernemers met personeel: de Inspectie SZW controleert hier dan ook op. Maak het jezelf gemakkelijk en maak dus gebruik van de RI&E die toegespitst is op ons werk.

Een gedragscode waar ook jij een beroep op kan doen Een aantal jaar geleden is een Gedragscode Zwembranche ontwikkeld. Deze wordt ook veelvuldig gebruikt in het werkveld. De komende periode zal dit met diverse partners in de zwembranche worden vernieuwd. De Gedragscode Zwembranche bevat omgangsregels in zwembaden, waarop zowel ouders als medewerkers een beroep kunnen doen. De huidige versie kun je zien op www. gedragscodezwembranche.nl.

Water quality Accurate & precise disinfection control

Omgaan met de coronacrisis Door diverse partners van SFZZ is er een overzicht gemaakt van de vragen waar werkgevers en werknemers tegen aan lopen als het gaat om corona. Ook is een beslisboom opgesteld wanneer een werknemer wel of niet naar het werk kan komen. Je vindt deze op de website terug.

Kijk voor meer informatie op www.sfzz.nl of mail naar info@sfzz.nl.

www.semwaterbehandeling.nl


Uw bedrijf in deze index? Vanaf € 250,00 per jaar

Voor meer informatie tel. +31 (0)227 593433 info@zwembadbranche.nl Een indexplaatsing kan per nummer ingaan voor een periode van 12 maanden en wordt automatisch verlengd. LET OP! Opzegging schriftelijk en uiterlijk 3 maanden voor het einde van het kalenderjaar.

E.B.T.C. BV

ADVIESBUREAU'S

Ceresweg 20A 8938 BG Leeuwarden tel. 058 845 71 00 info@ebtc.nl www.ebtc.nl

Aboma

Postbus 141 6710 BC Ede tel: 0318 691920 info@aboma.nl www.aboma.nl

Gantner

Duwboot 13 3991 CD Houten tel. 033 43 28 416 info@gantner.nl www.gantner.nl

EWZ adviseurs

Ceintuurbaan 2 - 130C 3847 LG Harderwijk tel. 036-5222322 info@ewz.nl www.ewz.nl

Hollander Techniek

Postbus 1172 7301 BK Apeldoorn tel. 055 3681111 info@hollandertechniek.nl www.hollandertechniek.nl

Optisport Services

J. Asselbergsweg 1 5026 RP Tilburg tel. 088 2057777 services@optisport.nl www.optisportservices.nl

IMPRO

Sportfondsen Nederland BV Paasheuvelweg 33 1105 BG Amsterdam tel. 020 355 05 55 info@sportfondsen.nl www.sportfondsen.nl

Plan Plan Internet BV

AFDEKDEKENS Inducon Zwembadtechniek b.v. Bathoorn 3 9411 SE Beilen tel. 0593 332181 inducon@inducon.nl www.inducon.nl

Raadhuisstraat 211 2406 AC Alphen aan den Rijn tel. 0172 473 430 info@dataduiker.nl www.dataduiker.nl

Dorperesch 27 7641 SL Wierden tel: 0546-579835 info@zwembadplus.nl www.zwembadplus.nl

AFDICHTINGS- & TEGELZETTERSPRODUCTEN Kiwitz BV

Postbus 120 7070 AC ULFT tel. 0315 270620 info@kiwitz.nl www.kiwitz.nl

AKOESTISCHE OPLOSSINGEN MetroXL BV

Keurweg 12 5145 NX Waalwijk tel. 0416 335368 info@acoustiwall.nl www.acoustiwall.nl

AUTOMATISERING Compudienst/LVP BV

46

ZWEMBADBRANCHE

DECK

C O V E R I N G YO U R E N E R G Y

ZwembadPlus B.V.

Laan 3 4901 LP Oosterhout tel. 0162 450506 compudienst@lvp.nl www.lvp.nl

Winkler Prinsstraat 13 9403 AZ Assen tel. 0592 333 600 info@ppibv.nl www.planplaninternet.nl

Sera Dataduiker

Variodeck BV

Haarspit 3 1724 BG Oudkarspel tel 0226 333000 info@variodeck.nl www.variodeck.nl

Oude Boekeloseweg 3 7553 DS Hengelo tel.: 085-0161461 info@ im-pro.nl www.im-pro.nl

Splash Software

Pastoor Spieringsstraat 10A 5401 GT Uden tel. 085-4896388 info@easyswim.com www.easyswim.com/software

VConsyst

Schering 31 - 33 8280 AB Genemuiden tel. 038 385 70 57 info@vconsyst.com www.vconsyst.com

APP Gantner

Duwboot 13 3991 CD Houten tel. 033 43 28 416 info@gantner.nl www.gantner.nl

Zwem Apps

Veemarktkade 8 / ruimte 5333 5222 AE ’s-Hertogenbosch tel. 073 820 0231 info@zwemapps.nl www.zwemapps.nl

AQUASPORT Aqquatix

Postbus 176 4900 AD Oosterhout tel. 0162 460107 mvd@myhexagone.com www.aqquatix.com

Aquajogging ‘de Buffel’ Aquarunner Vinkelsestraat 80 5383 KM Vinkel tel. 0412 451128 info@aquarunner.nl www.aquarunner.nl

ARCHITECTEN FACET architecten & adviseurs Bloemenweg 5 7011 AH Gaanderen tel. 0315 237075 info@facet-aa.nl www.facet-aa.nl

BEWEEGBARE ZWEMBADBODEMS EWAC Medical

Galileistraat 20 1704 SE Heerhugowaard tel. 0226 313457 medical@ewac.nl www.ewacmedical.nl

Inducon Zwembadtechniek b.v. Bathoorn 3 9411 SE Beilen tel. 0593 332181 inducon@inducon.nl www.inducon.nl

Thijssen techniek

Postbus 24 1770 AA Wieringerwerf tel. 0227 502427 info@thijssentechniek.nl www.kbe-bauelemente.de

Variopool BV

Haarspit 3 1724 BG Oudkarspel tel 0226 333000 info@variopool.nl www.variopool.nl

BETONHERSTEL Kreeft Betonrenovatie & Injectietechnieken BV A.G. Bellstraat 11 7903 AD Hoogeveen tel. 0528-277377 info@kreeft.nl www.kreeft.nl

BODEMZUIGERS Hexagone Benelux

Postbus 176 4900 AD Oosterhout tel. 0162 460107 mvd@myhexagone.com www.hexagone-benelux.nl

Mariner 3S

Siemensstrasse 21 D-35394 Giessen Duitsland tel. +31 (0)6 543 888 95 dimitri@mariner-3s.com www.mariner-3s.de

pomaz openbaar Spaarpot 5 5667 KV Geldrop tel. 040 2856658 info@pomaz.nl www.pomaz.nl

Poolquip Nederland B.V. De Vest 50b 5555 XP Valkenswaard Tel. 040 201 9765 info@poolquip.com www.poolquip.com


[bijna] alle leveranciers in de zwembranche op een rij

COATING Nylo Food & Protective Coatings B.V. Postbus 26 9172 ZS Ferwert tel. 0518 418000 info@nylocoatings.nl www.nylocoatings.nl

Zandleven Coatings B.V. Snekertrekweg 57-59 8912 AA Leeuwarden tel.: 058 212 95 45 info@zandleven.com www.zandleven.com

DOSEERAPPARATUUR Hydrochemie-Conhag B.V. Postbus 122 2650 AC Berkel en Rodenrijs tel. 010 511 52 11 info@hycon.nl www.hycon.nl

Lutz-Jesco Nederland B.V. Postbus 26 2980 AA Ridderkerk tel. 0180 49 94 60 info@lutz-jesco.nl www.lutz-jesco.nl

Roozeboom & Van den Bos Instrument BV Postbus 395 3760 AJ SOEST tel. 035 5431511 info@rb-instrument.nl www.rb-instrument.nl

SEM Waterbehandling

De Run 4420 5503 LR Veldhoven tel. 040 2570340 info@semwaterbehandeling.nl www.semwaterbehandeling.nl

Van den Heuvel Watertechnologie bv Glashorst 114 3925 BV Scherpenzeel tel. 033 277 86 00 info@vdhwater.nl www.vdhwater.nl

Inducon Zwembadtechniek b.v. Bathoorn 3 9411 SE Beilen tel. 0593 332181 inducon@inducon.nl www.inducon.nl

Van Remmen UV Technology Hooglandweg 3a 8131 TE Wijhe tel. 570 52 18 90 info@vanremmen.nl www.vanremmen.nl

DECK

C O V E R I N G YO UR E N E R G Y

ZwembadPlus B.V. Dorperesch 27 7641 SL Wierden tel: 0546-579835 info@zwembadplus.nl www.zwembadplus.nl

EXPLOITATIES Laco Nederland

De Scheper 312-314 5688 HP Oirschot 088-2055999 www.laco.eu info@laco.eu

Optisport Exploitaties b.v. J. Asselbergsweg 1 5026 RP Tilburg tel. 088 2057777 info@optisport.nl www.optisport.nl

Sportfondsen Nederland BV Paasheuvelweg 33 1105 BG Amsterdam tel. 020 355 05 55 info@sportfondsen.nl www.sportfondsen.nl

FILTERSYSTEMEN pomaz openbaar

DRENKELINGEN DETECTIESYSTEEM Lotec

Poolquip Nederland B.V.

ENERGIEBESPARING Advanced Climate Systems BV Sylviuslaan 5 9728 NS Groningen 085 200 3989 info@acs-buildings.com www.acs-buildings.com

Centrica Business Solutions Postbus 195 1420 AD Uithoorn tel. 0297 29 32 00 centricabusinesssolutions.NL@ centrica.com www.centricabusinesssolutions.nl

De Vest 50b 5555 XP Valkenswaard tel. 040 201 9765 info@poolquip.com www.poolquip.com

SIBO Fluidra Netherlands BV Doornhoek 3950 5465 TC Veghel tel. 0413 293918 info@sibofluidra.nl www.sibofluidra.nl

GELUID & COMMUNICATIE SYSTEMEN IMPRO

Oude Boekeloseweg 3 7553 DS Hengelo tel.: 085-0161461 info@ im-pro.nl www.im-pro.nl

Postbus 1427 5602 BK Eindhoven tel. 040 243 00 21 info@lotec.nl www.lotec.nl

EWZ adviseurs

Spaarpot 5 5667 KV Geldrop tel. 040 2856658 info@pomaz.nl www.pomaz.nl

Postbus 1427 5602 BK Eindhoven tel. 040 243 00 21 info@lotec.nl www.lotec.nl

KLEUTERBADJES Aqua Drolics

INSTALLATIETECHNIEK

Variodeck BV

Haarspit 3 1724 BG Oudkarspel tel 0226 333000 info@variodeck.nl www.variodeck.nl

GOLFSLAG MACHINES Lotec

Ceintuurbaan 2 - 130C 3847 LG Harderwijk tel. 036-5222322 info@ewz.nl www.ewz.nl

Hellebrekers

Postbus 6 8070 AA Nunspeet tel. 088 456 8000 info@hellebrekers.nl www.hellebrekers.nl

Hollander Techniek

Postbus 1172 7301 BK Apeldoorn tel. 055 3681111 info@hollandertechniek.nl www.hollandertechniek.nl

IMPRO

Oude Boekeloseweg 3 7553 DS Hengelo tel.: 085-0161461 info@ im-pro.nl www.im-pro.nl

Lotec

Postbus 1427 5602 BK Eindhoven tel. 040 243 00 21 info@lotec.nl www.lotec.nl

Van dorp Zwembaden Postbus 424 7400 AK Deventer tel. 0570 659 659 infodeventer@vandorp.eu www.vandorp.eu

Wels Techniek

Bijsterhuizen 31-09 6604 LV Wijchen tel.: 024-3445066 info@welstechniek.nl www.welstechniek.nl

KEERWANDEN Inducon Zwembadtechniek b.v. Bathoorn 3 9411 SE Beilen tel. 0593 332181 inducon@inducon.nl www.inducon.nl

Variopool BV

Haarspit 3 1724 BG Oudkarspel tel 0226 333000 info@variopool.nl www.variopool.nl

KEURINGEN Aboma

Postbus 141 6710 BC Ede tel: 0318 691920 info@aboma.nl www.aboma.nl

Sportlaan 9 6583 CS Best tel. 0499 393540 www.aquadrolics.nl

iPlay Water Attractions B.V. Keulenaar 13 3961 NM Wijk bij Duurstede Tel. 085 018 7679 info@iplaywaterattractions.com www.iplaywaterattractions.com

Lotec

Postbus 1427 5602 BK Eindhoven tel. 040 243 00 21 info@lotec.nl www.lotec.nl

Pooljoy BV

Nijverheidsstraat 16 5531 AA Bladel tel. 0497-820221 info@pooljoy.nl www.pooljoy.nl

Van Egdom Recreatietechniek Strijkviertel 9 3454 PG De Meern tel. 030 666 2104 info@vanegdom.nl www.vanegdom.nl

Varioplay

Haarspit 3 1724 BG Oudkarspel tel 0226 333000 info@varioplay.nl www.varioplay.nl

Watergames & More

Argonstraat 86 2718 SN Zoetermeer tel. 079 206 5060 info@watergamesandmore.com www.watergamesandmore.com

Zephir-Objects BV

Wattstraat 6 4004 JS Tiel tel. 0344 631 253 info@zephir-objects.nl www.zephir-objects.nl

KLEDINGLOCKERS E.B.T.C. BV

Ceresweg 20A 8938 BG Leeuwarden tel. 058 845 71 00 info@ebtc.nl www.ebtc.nl

Gantner

Duwboot 13 3991 CD Houten tel. 033 43 28 416 info@gantner.nl www.gantner.nl

Hermeta Interieur Partners B.V. Postbus 1017 4147 ZG Asperen tel. 0345 63 48 88 projectbouw@hermeta.nl www.hermeta.nl

Leerkotte b.v.

Asveldweg 4-6 7556 BP Hengelo tel. 074 243 08 85 info@leerkotte.nl www.leerkotte.nl

ZWEMBADBRANCHE

47


KLEDINGLOCKERS

LUCHTBEHANDELING

ONDERWATER REPARATIES

SANITAIRE CABINES

VConsyst

Rosenberg Kunststof Luchtbehandelingskasten

AW Diving Onderwatertechniek

Hermeta Interieur Partners B.V.

LED VERLICHTING

MEET- & REGELTECHNIEK

EVA Optic B.V.

BEST Instruments B.V.

Orka Duikservice & Zwembadreparatie

pomaz openbaar

Hydrochemie-Conhag B.V.

Schering 31 - 33 8280 AB Genemuiden tel. 038 385 70 57 info@vconsyst.com www.vconsyst.com

De Velde 1 8064 PH Zwartsluis tel. 038 33 75 067 info@evaoptic.nl www.evaoptic.nl Spaarpot 5 5667 KV Geldrop tel. 040 2856658 info@pomaz.nl www.pomaz.nl

SIBO Fluidra Netherlands BV Doornhoek 3950 5465 TC Veghel tel. 0413 293918 info@sibofluidra.nl www.sibofluidra.nl

Elandlaan 8 3734CP Den Dolder post@rosenberg.nl www.rosenberg.nl

Hoofdstraat 104 9355 TB Midwolde tel. 0594 513373 info@bestinstruments.nl www.bestinstruments.nl

Postbus 122 2650 AC Berkel en Rodenrijs tel. 010 511 52 11 info@hycon.nl www.hycon.nl

Lutz-Jesco Nederland B.V. Postbus 26 2980 AA Ridderkerk tel. 0180 49 94 60 info@lutz-jesco.nl www.lutz-jesco.nl

WaterVision B.V.

pomaz openbaar

LEERLINGVOLGSYSTEEM

Pro Water B.V.

Vlierberg 9 3755 BS Eemnes tel. 035 5387959 info@watervision.nl www.watervision.nl

Gantner

Duwboot 13 3991 CD Houten tel. 033 43 28 416 info@gantner.nl www.gantner.nl

Internet Zwemscore Module Winkler Prinsstraat 13 9403 AZ Assen tel. 0592 333 600 info@zwemscore.nl www.zwemscore.nl

Sera Dataduiker

Raadhuisstraat 211 2406 AC Alphen aan den Rijn tel. 0172 473 430 info@dataduiker.nl www.dataduiker.nl

VConsyst

Schering 31 - 33 8280 AB Genemuiden tel. 038 385 70 57 info@vconsyst.com www.vconsyst.com

LOOPBRUG EasyFloat ponton systemen Zeggeveld 11 a-b 4705 RP Roosendaal tel. 06 1288 7537 info@easyfloat.nl www.easyfloat.nl

Spaarpot 5 5667 KV Geldrop tel. 040 2856658 info@pomaz.nl www.pomaz.nl

Postbus 960 7550 AZ Hengelo tel. 074 2915150 info@prowater.nl www.prowater.nl

Roozeboom & Van den Bos Instrument BV Postbus 395 3760 AJ SOEST tel. 035 5431511 info@rb-instrument.nl www.rb-instrument.nl

SEM Waterbehandling

De Run 4420 5503 LR Veldhoven tel. 040 2570340 info@semwaterbehandeling.nl www.semwaterbehandeling.nl

ZwembadPro

Haagstraat 7 4921 XA Made tel. 06-19239982 info@zwembadpro.nl www.zwembadpro.nl www.bufferkelderreiniging.nl

OPLEIDINGEN & CURSUSSEN Aboma

Postbus 141 6710 BC Ede tel: 0318 691920 info@aboma.nl www.aboma.nl

Belevingsspecialist

Blamanstraat 23 2692 DL ‘s-Gravenzande tel. 06 53592727 info@belevingsspecialist.nl www.belevingsspecialist.nl

ENVOZ

Postbus 1064 2280 CB Rijswijk tel. 070 3070344 info@envoz.nl www.envoz.nl

Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs De Scheper 312 5688HP Oirschot tel. 073 612 40 61 info@nbz.nl www.nbz.nl

RVS ZWEMBADEN EWAC Medical

Wels Techniek

hsb austria gmbh

Glashorst 114 3925 BV Scherpenzeel tel. 033 277 86 00 info@vdhwater.nl www.vdhwater.nl Bijsterhuizen 31-09 6604 LV Wijchen tel.: 024-3445066 info@welstechniek.nl www.welstechniek.nl

ONDERWATER CAMERA’S De Velde 1 8064 PH Zwartsluis tel. 038 33 75 067 info@evaoptic.nl www.evaoptic.nl

ZWEMBADBRANCHE

De Wieken 3 5571 RD Bergeijk tel: 06-12383670 info@zwembadreparatie.nl info@duikservice-orka.nl www.zwembadreparatie.nl

Van den Heuvel Watertechnologie bv

EVA Optic B.V.

48

Bregeleane 30 9051 PM Stiens Tel 058 2573969 Mob. 06 53285470 info@awdiving.nl www.awdiving.nl

Galileistraat 20 1704 SE Heerhugowaard tel. 0226 313457 medical@ewac.nl www.ewacmedical.nl

Postbus 1017 4147 ZG Asperen tel. 0345 63 48 88 projectbouw@hermeta.nl www.hermeta.nl

Leerkotte b.v.

Asveldweg 4-6 7556 BP Hengelo tel. 074 243 08 85 info@leerkotte.nl www.leerkotte.nl

SPEELTOESTELLEN Aqua Drolics

Sportlaan 9 6583 CS Best tel. 0499 39 35 40 www.aquadrolics.nl

iPlay Water Attractions B.V. Keulenaar 13 3961 NM Wijk bij Duurstede Tel. 085 018 7679 info@iplaywaterattractions.com www.iplaywaterattractions.com

Pooljoy BV

Nijverheidsstraat 16 5531 AA Bladel tel. 0497-820221 info@pooljoy.nl www.pooljoy.nl

Van Egdom Recreatietechniek Strijkviertel 9 3454 PG De Meern tel. 030 666 2104 info@vanegdom.nl www.vanegdom.nl

Watergames & More

Argonstraat 86 2718 SN Zoetermeer tel. 079 206 5060 info@watergamesandmore.com www.watergamesandmore.com

Zephir-Objects BV

Wattstraat 6 4004 JS Tiel tel. 0344 631 253 info@zephir-objects.nl www.zephir-objects.nl

SPRAY PARKS Aqua Drolics

Sportlaan 9 6583 CS Best tel. 0499 39 35 40 www.aquadrolics.nl

iPlay Water Attractions B.V.

Dr. Scheiber-Str. 28 A- 4870 Vöcklamarkt tel. +32 0 473 716659 delouker@hsb.eu www.hsb.eu

Keulenaar 13 3961 NM Wijk bij Duurstede Tel. 085 018 7679 info@iplaywaterattractions.com www.iplaywaterattractions.com

Myrtha Pools

Pooljoy BV

Haarspit 3 1724 BG Oudkarspel tel. 0226 333000 info@variopool.nl www.rvszwembaden.nl

Nijverheidsstraat 16 5531 AA Bladel tel. 0497-820221 info@pooljoy.nl www.pooljoy.nl


[bijna] alle leveranciers in de zwembranche op een rij

Varioplay

Haarspit 3 1724 BG Oudkarspel tel 0226 333000 info@varioplay.nl www.varioplay.nl

Watergames & More

Argonstraat 86 2718 SN Zoetermeer tel. 079 206 5060 info@watergamesandmore.com www.watergamesandmore.com

THEMATISERING PoolSensations

Hofstraat 3 5258 CE Berlicum tel. 06 547 815 87 info@poolsensations.nl www.poolsensations.nl

TOEGANGSCONTROLE

UV DESINFECTIE bestUV

De Donge 4 5684 PX, Best tel. 0499 370300 info@bestuv.com www.bestuv.com

Van Remmen UV Technology Hooglandweg 3a 8131 TE Wijhe tel. 570 52 18 90 info@vanremmen.nl www.vanremmen.nl

VEILIGHEIDSINSPECTIES Aboma

Postbus 141 6710 BC Ede tel: 0318 691920 info@aboma.nl www.aboma.nl

Roozeboom & Van den Bos Instrument BV

Roozeboom & Van den Bos Instrument BV

Van den Heuvel Watertechnologie bv

Van den Heuvel Watertechnologie bv

Postbus 395 3760 AJ SOEST tel. 035 5431511 info@rb-instrument.nl www.rb-instrument.nl

Glashorst 114 3925 BV Scherpenzeel tel. 033 277 86 00 info@vdhwater.nl www.vdhwater.nl

Van dorp Zwembaden Postbus 424 7400 AK Deventer tel. 0570 659 659 infodeventer@vandorp.eu www.vandorp.eu

WATERGLIJBANEN

Postbus 395 3760 AJ SOEST tel. 035 5431511 info@rb-instrument.nl www.rb-instrument.nl

Glashorst 114 3925 BV Scherpenzeel tel. 033 277 86 00 info@vdhwater.nl www.vdhwater.nl

WATERSPEELTOESTELLEN Aqua Drolics

Sportlaan 9 6583 CS Best tel. 0499 39 35 40 www.aquadrolics.nl

iPlay Water Attractions B.V.

Compudienst/LVP B.V.

RBI Corrosion BV

BoerSlides & Disco BV Doornkampsteeg 36 5236 BB Den Bosch tel. 06-37605407 info@boerslides.nl www.boerslides.nl

Keulenaar 13 3961 NM Wijk bij Duurstede Tel. 085 018 7679 info@iplaywaterattractions.com www.iplaywaterattractions.com

E.B.T.C. BV

VLOEREN

iPlay Water Attractions B.V.

Pooljoy BV

Laan 3 4901 LP Oosterhout tel. 0162 450506 compudienst@lvp.nl www.lvp.nl

Ceresweg 20A 8938 BG Leeuwarden tel. 058 845 71 00 info@ebtc.nl www.ebtc.nl

Gantner

Duwboot 13 3991 CD Houten tel. 033 43 28 416 info@gantner.nl www.gantner.nl

Sera Dataduiker

Raadhuisstraat 211 2406 AC Alphen aan den Rijn tel. 0172 473 430 info@dataduiker.nl www.dataduiker.nl

VConsyst

Schering 31 - 33 8280 AB Genemuiden tel. 038 385 70 57 info@vconsyst.com www.vconsyst.com

TUBE SENSATIONS Van Egdom Recreatietechniek Strijkviertel 9 3454 PG De Meern tel. 030 666 2104 info@vanegdom.nl www.vanegdom.nl

Burgemeester Pabstlaan 10-A4 2131 XE Hoofddorp tel. 085 8768990 info@rbicorrosion.nl www.rbicorrosion.nl

Kreeft Betonrenovatie & Injectietechnieken BV A.G. Bellstraat 11 7903 AD Hoogeveen tel. 0528-277377 info@kreeft.nl www.kreeft.nl

WATERBEHANDELING BEST Instruments B.V. Hoofdstraat 104 9355 TB Midwolde tel. 0594 513373 info@bestinstruments.nl www.bestinstruments.nl

Hellebrekers

Postbus 6 8070 AA Nunspeet tel. 088 456 8000 info@hellebrekers.nl www.hellebrekers.nl

Hollander Techniek

Postbus 1172 7301 BK Apeldoorn tel. 055 3681111 info@hollandertechniek.nl www.hollandertechniek.nl

Hydrochemie-Conhag B.V. Postbus 122 2650 AC Berkel en Rodenrijs tel. 010 511 52 11 info@hycon.nl www.hycon.nl

Lotec

Postbus 1427 5602 BK Eindhoven tel. 040 243 00 21 info@lotec.nl www.lotec.nl

pomaz openbaar Spaarpot 5 5667 KV Geldrop tel. 040 2856658 info@pomaz.nl www.pomaz.nl

Keulenaar 13 3961 NM Wijk bij Duurstede Tel. 085 018 7679 info@iplaywaterattractions.com www.iplaywaterattractions.com

Slide Factory B.V. De Veken 123a 1716 KG Opmeer tel 0226 353757 info@slide-factory.nl www.slide-factory.nl

Variopool BV

Haarspit 3 1724 BG Oudkarspel tel 0226 333000 info@variopool.nl www.variopool.nl

Van Egdom Recreatietechniek Strijkviertel 9 3454 PG De Meern tel. 030 666 2104 info@vanegdom.nl www.vanegdom.nl

Watergames & More

Argonstraat 86 2718 SN Zoetermeer tel. 079 206 5060 info@watergamesandmore.com www.watergamesandmore.com

WATERMONITORING Hollander Techniek

Postbus 1172 7301 BK Apeldoorn tel. 055 3681111 info@hollandertechniek.nl www.hollandertechniek.nl

Hydrochemie-Conhag B.V. Postbus 122 2650 AC Berkel en Rodenrijs tel. 010 511 52 11 info@hycon.nl www.hycon.nl

Nijverheidsstraat 16 5531 AA Bladel tel. 0497-820221 info@pooljoy.nl www.pooljoy.nl

Van Egdom Recreatietechniek Strijkviertel 9 3454 PG De Meern tel. 030 666 2104 info@vanegdom.nl www.vanegdom.nl

Varioplay

Haarspit 3 1724 BG Oudkarspel tel 0226 333000 info@varioplay.nl www.varioplay.nl

Watergames & More

Argonstraat 86 2718 SN Zoetermeer tel. 079 206 5060 info@watergamesandmore.com www.watergamesandmore.com

WHIRLPOOLS pomaz openbaar Spaarpot 5 5667 KV Geldrop tel. 040 2856658 info@pomaz.nl www.pomaz.nl

WKK-INSTALLATIE Centrica Business Solutions Postbus 195 1420 AD Uithoorn tel. 0297 29 32 00 centricabusinesssolutions.NL@ centrica.com www.centricabusinesssolutions.nl

ZWEMBADBRANCHE

49


ZONNECOLLECTOREN

ZWEMBADACCESSOIRES

ZWEMBADINRICHTING

Inducon Zwembadtechniek b.v.

pomaz openbaar

Badim BV

SunDisc Solar Systems B.V.

Topsec Nederland

VDH Leerdam

ZwembadPlus B.V.

Varioplay

Bathoorn 3 9411 SE Beilen tel. 0593 332181 inducon@inducon.nl www.inducon.nl

Bark 59 9606 RC Kropswolde tel. 0598 35 21 26 info@sun-disc.nl www.sun-disc.nl

Dorperesch 27 7641 SL Wierden tel: 0546-579835 info@zwembadplus.nl www.zwembadplus.nl

Spaarpot 5 5667 KV Geldrop tel. 040 2856658 info@pomaz.nl www.pomaz.nl

Rijnzathe 16 - unit 5.4 3454 PV De Meern tel. 030 6585004 info@topsec.nl www.topsec.nl

Aquajogging ‘de Buffel’ Aquarunner

Hollander Techniek

Roozeboom & Van den Bos Instrument BV Postbus 395 3760 AJ SOEST tel. 035 5431511 info@rb-instrument.nl www.rb-instrument.nl

Van den Heuvel Watertechnologie bv Glashorst 114 3925 BV Scherpenzeel tel. 033 277 86 00 info@vdhwater.nl www.vdhwater.nl

Wels Techniek

COLOFON

Bijsterhuizen 31-09 6604 LV Wijchen tel.: 024-3445066 info@welstechniek.nl www.welstechniek.nl

50

Postbus 1172 7301 BK Apeldoorn tel. 055 3681111 info@hollandertechniek.nl www.hollandertechniek.nl

hsb austria gmbh

Postbus 1427 5602 BK Eindhoven tel. 040 243 00 21 info@lotec.nl www.lotec.nl

Rijnzathe 16 - unit 5.4 3454 PV De Meern tel. 030 6585004 info@topsec.nl www.topsec.nl

ZWEMBADEN ONDERHOUD EasyFloat ponton systemen

Haarspit 3 1724 BG Oudkarspel tel. 0226 333000 info@variopool.nl www.rvszwembaden.nl

Optisport Services

Zeggeveld 11 a-b 4705 RP Roosendaal tel. 06 1288 7537 info@easyfloat.nl www.easyfloat.nl

J. Asselbergsweg 1 5026 RP Tilburg tel. 088 2057777 services@optisport.nl www.optisportservices.nl

Sportfondsen Nederland BV Paasheuvelweg 33 1105 BG Amsterdam tel. 020 355 05 55 info@sportfondsen.nl www.sportfondsen.nl

ZWEMBADBUFFERRENOVATIE Kiwitz Jaki BV Postbus 120 7070 AC ULFT tel. 0315-270630 info@jaki.nl www.jaki.nl

ZWEM-DRIJFPAK EasySwim Nederland

Pastoor Spieringsstraat 10A 5401 GT UDEN tel. 085-4896380 info@easyswim.com www.easyswim.com

Wels Techniek

Bijsterhuizen 31-09 6604 LV Wijchen tel.: 024-3445066 info@welstechniek.nl www.welstechniek.nl

ZwembadBranche wordt, vijf keer per jaar, op basis van ‘Gericht Gratis Verspreiding’ verspreid.

ZWEMBADBRANCHE

Topsec Nederland

Televisieweg 81-1 1322 AK Almere tel. 036 7117031 info@zwembadmaterialen.nl www.zwembadmaterialen.nl

Lotec

ZwembadBranche is een onafhankelijk en informatief magazine voor de professionele zwembadbranche. ZwembadBranche is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in de zwembadbranche en op de hoogte wil blijven van ontwikkelingen in deze branche.

Redactieadres: Postbus 74 1777 ZH Hippolytushoef tel. +31 (0)227 593433 info@zwembadbranche.nl www.zwembadbranche.nl

Vinkelsestraat 80 5383 KM Vinkel tel. 0412 451128 info@aquarunner.nl www.aquarunner.nl

Zwembadmaterialen.nl

Dr. Scheiber-Str. 28 A- 4870 Vöcklamarkt tel. +32 0 473 716659 delouker@hsb.eu www.hsb.eu

Myrtha Pools

Eikendreef 61 6581 PC Malden tel. 024 6635766 info@nta-solutions.com www.ultrapoxy.eu

ZWEMBADMATERIALEN

Haarspit 3 1724 BG Oudkarspel tel 0226 333000 info@varioplay.nl www.varioplay.nl

Hydrochemie-Conhag B.V.

Postbus 26 2980 AA Ridderkerk tel. 0180 49 94 60 info@lutz-jesco.nl www.lutz-jesco.nl

NTA Solutions B.V.

Industrieweg 15A 4143 HP Leerdam tel. 0345-615266 info@vdh-leerdam.nl www.vdh-leerdam.nl

ZWEMBADEN AANLEG

Lutz-Jesco Nederland B.V.

A.G. Bellstraat 11 7903 AD Hoogeveen tel. 0528-277377 info@kreeft.nl www.kreeft.nl

Industrieweg 15A 4143 HP Leerdam tel. 050-3050047 info@badim.nl www.badim.nl

ZOUTELEKTROLYSE Postbus 122 2650 AC Berkel en Rodenrijs tel. 010 511 52 11 info@hycon.nl www.hycon.nl

Kreeft Betonrenovatie & Injectietechnieken BV

Copyright: ZwembadBranche is een uitgave van Leisure Media & Consultancy Group (LMCG). Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. ZwembadBranche is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in deze uitgave. ZwembadBranche is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden in deze uitgave. ZwembadBranche is niet verantwoordelijk voor handelingen van derden die voortvloeien uit het lezen van deze uitgave. ZwembadBranche behoudt zich het recht voor ingezonden materiaal zonder kennisgeving vooraf geheel of gedeeltelijk te publiceren.

Uitgeverij & Acquisitie: LMCG Postbus 74 1777 ZH Hippolytushoef +31 (0)227 593433 info@lmcg.nl Hoofdredactie: Susanne Post Tekst: Ben van den Aarssen Fotografie: Kenneth Stamp Coverfoto: FatCamera | iStock ISSN: 1871-0360 Volgende uitgave: Juni 2021


LOTEC GEEFT WATER VORM

DE EUROPESE SPECIALIST VOOR ‘STATE OF THE ART’ ZWEMBADEN EN WATERTECHNIEK.

LAGO Kortrijk-Weide

LAGO Kortrijk-Weide

Exclusief distributeur

Drenkelingendetectie

Lotec is een Europese specialist voor ‘state of the art’ zwembaden en watertechniek. We zijn uitgegroeid tot een absolute specialist met kwalitatief hoogwaardig zwemwater als belangrijkste uitgangspunt. Hierbij gaan wij tot het uiterste. Met geavanceerde technologieën en efficiënte oplossingen creëren we innovatieve (beheers)systemen die water een extra dimensie geven. In veel gevallen ontstaan op onze eigen tekentafels. We durven daarom wel te stellen dat we onze sporen als totaalinstallateur op zwemwater gebied hebben verdiend. Onze naam staat garant voor de hoogste waterkwaliteit en is onlosmakelijk verbonden met uw, maar ook onze reputatie. ONTDEK WATERPROOF H2O TECHNOLOGY, ONTDEK LOTEC!

LOTEC Nederland LOTEC Noord-Oost LOTEC Belgium

Boven Zijde 12, 5626 EB Eindhoven

T 040 243 00 21

E info@lotec.nl

www.lotec.nl

Koppelstraat 35, 7391 AK Twello

T 057 174 38 00

E twello@lotec.nl

www.lotec.nl

Esperantolaan 4, 3001 Heverlee

T 016 98 01 03

E info@lotec.be

www.lotec.be

Profile for LMCG

ZwembadBranche #78  

78e editie van het magazine voor professionals in de zwembranche.

ZwembadBranche #78  

78e editie van het magazine voor professionals in de zwembranche.

Profile for vakbladen

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded