Page 1

ZWEMBADBRANCHE #67 - FEBRUARI 2019 - JAARGANG 15


POOL

THE REAL DEPTH INVESTMENT

POOL

T HE REAL DEPTH INVESTMENT

ACRYLIC POOL WINDOWS - MOVABLE FLOORS

WWW.VARIOPOOL.NL

A DDI N G F U N TO YO U R P O O L


Noortje en Bregje de Brouwer, Nederlands Kampioen Synchroonzwemmen, finalisten FINA World Series Madrid

Happy Together

Š Paul Bekkers Sport Art

Zo ervaart Hellebrekers de verbintenis met haar relaties ook. Met de KNZB. Met haar medewerkers. En met haar klanten. Tegelijkertijd willen we dat onze relaties hetzelfde ervaren bij Ăłnze dienstverlening. Behalve het streven naar perfectie zijn samenwerking en vertrouwen essentieel bij het realiseren van optimale zwemwater- en klimaatcondities. Alleen dan worden we samen gelukkig.

Official Sponsor


bv

Zwem zeker Zwem voor het Envoz Internationale diploma Uw inspectieburo voor alle bevestigings­ middelen in uw zwembad, voor een compleet rapport met werkbare adviezen maar ook voor inspectie na renovatie of gedurende nieuwbouw van een zwembad zijn wij uw partij. U kunt contact met ons opnemen op telefoonnummer 085 ­ 876 89 90 of per email info@rbicorrosion.nl

envoz.nl

RBI Corrosion BV

s

International

Burgemeester Pabstlaan 10 A4, 2131 XE HOOFDDORP 085 - 876 89 90 | www.rbicorrosion.nl


IN DIT NUMMER

8

20

12

24

30

34

40

38 8 12

Energiebesparen in het zwembad

30

Programma ZwembadBranche Congres

34 38

‘Twee keer op rij winnen, dat verdient natuurlijk een feestje!’

40

Ben jij al bewust bezig met de horeca in jouw accommodatie?

20

Ranking The Pools

24

‘Mooier, gezonder en goedkoper zwemwater’

Wat zijn jouw breinvoorkeuren? Zwem eens rond in je hoofd! Kort nieuws

ZWEMBADBRANCHE

5


Sorryhoor,sommigemensenmoetenhiergewoonaanhetwerk... Ken je die sketches van Toren C bij de koffieautomaat? Het begint altijd heel gezellig en eindigt heel ongemakkelijk. Voor sommigen is het misschien heel herkenbaar, voor anderen niet. Of zij zitten nog in de ontkenningsfase. Of het nu overdreven is of niet, iedereen herkent wel de ‘sfeer’. Kletsen met collega’s, het is of heel gezellig omdat je toevallig ook nog eens vrienden bent of het kan een beetje ongemakkelijk zijn. En soms voelt het echt als tijdverspilling: ‘Sorry hoor, maar sommige mensen moeten hier gewoon aan het werk?!’. Maar wat blijkt, er is niks mis met praten met collega’s. Sterker nog, we zouden er juist meer op moeten oefenen. Ik las dat we gemiddeld 80% van onze tijd op ons werk besteden aan praten (waaronder overleggen), maar niet op de goede manier. We nemen niet de tijd om echt naar elkaar te luisteren. En dat moet anders, zo vindt Ilse van Ravenstein. In haar boek ‘De gespreksfluisteraar - Meerwaarde van gesprekken in jouw organisatie’ benadrukt zij dat organisaties worden gestructureerd door een set van normen en waarden, waar iedereen zich aan houdt. Vaak is er één keer per week een werkoverleg waar iedereen zijn zegje mag doen, waarna iedereen weer aan het werk gaat. Maar of het daadwerkelijk wat heeft opgeleverd? Als we zouden leren om beter met elkaar te communiceren, zou dit direct een positieve invloed hebben op ons werkgeluk, de onderlinge relaties en uiteindelijk ook de resultaten. Alleen goed met elkaar praten is toch wel een vak apart.

Ik kan je vertellen, gelijk de diepte in en beginnen met grote vraagstukken werkt niet altijd. Beginnen met small talk, ‘de koetjes en kalfjes’, werkt beter en dan kun je daarna door met het ‘echte werk’. Maar vind je het lastig om een geschikte opening te vinden of ben je bang voor de welbekende stiltes? Zeg dan gewoon wat in je opkomt. Of deel een anekdote, dat breekt altijd het ijs. Om uiteindelijk tot een goed gesprek te komen, is het vooral belangrijk om open vragen te stellen en actief te luisteren. En ook om wat van jezelf te laten zien en jouw visie te delen. Zelfs als de ander daar niet naar vraagt. Wat je vooral niet moet doen? Feiten en meningen door elkaar halen, zeker niet als het om een voor jouw collega gevoelig onderwerp gaat. Je gelijk proberen te halen, wekt ook niet echt veel sympathie op. Of heel vaag blijven, niet iedereen heeft een spanningsboog die dat aankan. Het ZwembadBranche Congres is bij uitstek de gelegenheid om weer eens bij te praten. Blijft het dan bij ‘koetjes en kalfjes’? Of besteden we echt tijd en aandacht aan elkaar. Dan heb je op deze dag niet alleen inspirerende sprekers, maar ook inspirerende gesprekken. Om je hiervoor ruim de tijd te geven, beginnen we al de avond ervoor. Onder het genot van eten en drinken kunnen de eerste stiltes al worden gevuld met mooie gesprekken. Ik kijk er nu al naar uit en spreek je dan graag écht!

info@zwembadbranche.nl • twitter.com/zwembadbranche • facebook.com/zwembadbranche

6

ZWEMBADBRANCHE


WOENSDAG 27 MAART

CANTHAREL APELDOORN ZWEMBADBRANCHE CONGRES


Energiebesparen in het zwembad: besparingsverplichting en informatieplicht

8

ZWEMBADBRANCHE


Het klimaat is de laatste tijd een hot thema. De aarde warmt op door broeikasgassen en de uitstoot van CO2 moet dus worden beperkt. Dit geldt voor alle bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (equivalent) per jaar verbruiken en dus ook voor zwembaden. Zwembaden zijn al jaren verplicht om alle energiebesparende maatregelen te nemen die binnen 5 jaar terugverdiend kunnen worden (art.2.15 Activiteitenbesluit). Maar per 1 juli 2019 gaat voor zwembaden ook een informatieplicht gelden. Deze maatregel is bedoeld om de energietransitie te versnellen en ook de transitie naar een CO2-neutraal Nederland een impuls te geven. Maar wat betekent dit voor de zwembranche? Wat betekent de informatieplicht? Als de informatieplicht voor jouw zwembad geldt, moet je uiterlijk 1 juli 2019 aan het bevoegd gezag rapporteren welke energiebesparende maatregelen er zijn genomen. Dat kan via het eLoket. Uitgangspunt hiervoor is de actuele Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML). Deze bevat de energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Deze rapportage zal elke vier jaar moeten plaatsvinden.

Wanneer geldt de informatieplicht? Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht alle bedrijven, dus ook zwembaden, die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder te treffen. Valt het zwembad hieronder, dan moet het zwembad in 2019 voldoen aan deze informatieplicht.

Welke maatregelen moet je nemen? In de Erkende Maatregelenlijst voor energiebesparing (EML) staan de maatregelen voor 19 bedrijfstakken, dus ook voor zwembaden. Die energiebesparende maatregelen hebben allemaal een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Als zwembad voldoe je in elk geval aan de wettelijke energiebesparingsplicht door het uitvoeren van alle

van toepassing zijnde EML maatregelen. Voor elke toepasselijke erkende maatregel die niet wordt genomen, moet een gelijkwaardige of een betere alternatieve maatregel worden genomen. Met de alternatieve maatregel moet net zo veel of meer energie worden bespaard als de erkende maatregel. Het is aan het bevoegd gezag om te beoordelen of het bedrijf hiermee voldoet aan de energiebesparingsplicht. Je kunt dat zelf nu al controleren door gebruik te maken van het Filterinstrument erkende maatregelen op www.infomil.nl

Waar moet de rapportage aan voldoen? In het eLoket kan de van toepassing zijnde bedrijfstak worden gekozen, waarna de betreffende maatregelen tevoorschijn komen. Per maatregel kan vervolgens aangegeven worden of die: • Niet van toepassing is • Gedeeltelijk uitgevoerd is • Uitgevoerd is • Niet uitgevoerd is, maar er een alternatieve maatregel getroffen is • Niet uitgevoerd is Het is verplicht om bij het niet of gedeeltelijk uitvoeren van een maatregel het eventuele alternatief te omschrijven. Het is optioneel om een toelichting te geven op het niet treffen van een maatregel. Dit wordt echter wel aangeraden om vragen van het bevoegde gezag hierover voor te zijn.

ZWEMBADBRANCHE

9


nieuw

fOtOmeter met blue tOOth

Omdat water niet vanzelfsprekend water is. Aan water kunt u met het blote oog niet zien wat erin zit. Toch is die informatie in vele situaties van groot belang - soms zelfs letterlijk van levensbelang. Gelukkig kunt u rekenen op Pro Water bv, voor een ruim assortiment meet apparatuur van topmerken als Heyl, Lovibond, Go en Kuntze. Of het nu gaat om drinkwater, proceswater, afvalwater of zwembadwater, met onze apparatuur kunt u vrijwel elke denkbare parameter nauwkeurig meten, zowel online als handmatig. Zodat u precies weet wat voor eh... water u in de kuip heeft.

Pro Water B.V. | Lansinkesweg 4 | 7553AE Hengelo | 074-2915150 | www.prowater.nl | info@prowater.nl


Wat kun je nu doen?

Need to know

Check met de Wetchecker energiebesparing of het zwembad moet voldoen aan de wettelijke energiebesparingsplicht op grond van Artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Met deze regelhulp check je eenvoudig welke wettelijke verplichtingen er voor het zwembad nodig zijn. Hiervoor heb je nodig: de energierekening uitgesplitst in elektriciteits- en aardgasverbruik en/ of aardgasequivalenten, de financiële jaarrekening, het aantal werknemers en het gebouwoppervlak van alle gebouwen en gebruiksoppervlak van de kantoorfunctie.

Om de rapportage in te voeren in het eLoket is een eHerkenningsmiddel niveau 1 noodzakelijk, waarvoor een eHerkenningsmiddel moet worden aangeschaft. Dit is een inlogsysteem met een combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord. Het verkrijgen van een eHerkenningsmiddel duurt minimaal 3 werkdagen.

Start gelijk met energie besparen en neem de van toepassing zijnde maatregelen uit de EML energiebesparing. Rapporteer vervolgens aan het bevoegd gezag welke van toepassing zijnde energiebesparende maatregelen bij het zwembad zijn uitgevoerd en welke niet. Indien een erkende maatregel (nog) niet is uitgevoerd, kan dit worden aangegeven. Indien er een alternatieve maatregel in plaats van een erkende maatregel is genomen, moet dit ook worden vermeld en bij de registratie worden omschreven.

Workshop energiebesparen op het ZwembadBranche Congres Wil je meer weten over wat je als zwembad kunt doen om energie te besparen en de informatieplicht? Kom naar het ZwembadBranche Congres en volg de workshop Energiebesparen: van meldingsplicht tot circulaire economie. In deze workshop vertellen Stef Strik (beleidsverantwoordelijke van het Ministerie van Economische Zaken voor het Energieakkoord) en Jan Rullens (milieu-adviseur bij het Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat) alles over de maatregelen die je moet nemen. Maar ook over hoe je nog verder kunt gaan. Hoe je als zwembad het roer kunt omgooien en van een energieverslinder naar (bijna) neutraal kunt gaan. En hoe je zo een bijdrage kunt leveren aan de circulaire economie.

Per zwembad mag er maar één persoon een rapportage indienen. Als er onder 1 organisatie meerdere zwembaden vallen, mag per zwembad één persoon een rapportage indienen. Dat hoeven dus niet dezelfde personen te zijn. Je kunt een intermediair machtigen om de rapportage in te vullen. Het is niet nodig om het bewijs van de machtiging aan de intermediair op te sturen. De drijver van het zwembad moet de machtiging verstrekken en is verantwoordelijk voor de inhoud van de rapportage. De ingevoerde gegevens kunnen tot en met 1 juli 2019 worden aangepast. Daarna zal het eLoket niet sluiten, maar zal er na een aanpassing een kopie van de rapportage met een nieuw registratienummer aangemaakt worden door het eLoket. Na het rapporteren krijg je niet direct een bericht dat je voldoet aan de informatieplicht en/of energiebesparingsplicht. Dat bepaalt uiteindelijk het bevoegd gezag. Je ontvangt wel een bevestigingsmail dat de rapportage is ingediend. Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de wettelijke energiebesparings- én de informatieplicht. Dat is in principe de gemeente waarbinnen het zwembad is gevestigd. Het bevoegd gezag kan haar handhaving- en toezichtstaken aan een omgevingsdienst hebben gedelegeerd. Bij grote, complexe bedrijven kan de provincie bevoegd gezag zijn. Als milieu(vergunnings)voorschriften worden overtreden en het bevoegd gezag over gaat tot handhaving, is vaak de vraag wie als drijver (daaronder valt ook het begrip exploitant) van de inrichting kan worden beschouwd. De drijver moet de voor die inrichting geldende milieu (vergunnings)voorschriften naleven (art. 8.20 lid 1 Wm) en is meestal tevens aan te wijzen als de overtreder. De Nederlandse wetgever geeft geen definitie van het begrip drijver. Drijven houdt in het feitelijk exploiteren, een bepaalde betrokkenheid bij de exploitatie hebben of een bepaalde mate van zeggenschap hebben over de exploitatie. Deze zeggenschap kan overigens direct of indirect zijn, bijvoorbeeld via een contractuele verplichting met degene die de inrichting feitelijk exploiteert.

ZWEMBADBRANCHE

11


Roozeboom & van den Bos Instrument BV Weteringpad 58, 3762 EN Soest tel. 035 543 1511 info@zwem.nl www.zwem.nl

RB Instrument BV

Automatisering en monitoring

Gespecialiseerd in het leveren van meet-, regel- en doseertechniek voor zwembaden. Exclusief vertegenwoordiger van diverse fabrikanten voor de Nederlandse markt. Ontwikkelt in samenwerking met deze partners, hoogwaardige technische oplossingen voor controle en beheer van waterkwaliteit. Oplossingen die zijn toegespitst op de behoeften van de Nederlandse markt: RB Instrument is nu en in de toekomst een innovatieve en meedenkende partner.

PROGRAMMA Doseerpompen en accessoires

Flowsensoren

Fotometers

Onderhoudsarme elektrolyse installaties

Ons complete programma bestaat uit: • Meet- en regelapparatuur voor vrij-, gebonden en totaal chloor, pH, redox, temperatuur, troebelheid en geleidbaarheid. • Colorimetrische analyser voor het zogenoemde Water Monitoring Systeem (WMS). • Magneetmembraan-, motorgedrevenen slangen-doseerpompen inclusief alle benodigde accessoires zoals injectie- en voetventielen, zuiglansen, doseerconsoles en voorraadtanks.

• Onderhoudsvrije zoutelektrolyse systemen. • Complete range wateranalyse testen bestaande uit fotometers, comparators, pocket-kits en teststrips. • Magnetisch inductieve, dus onderhoudsvrije, flowmeetsystemen. • Draagbare pH, redox, temperatuur, troebelheid en geleidbaarheid metingen. Vanzelfsprekend beschikken wij over een professionele servicedienst die u telefonisch en/of ter plaatse kan assisteren.

KENNERS VAN HET ZUIVERSTE WATER

Kom woens ZwembadB


dag 27 maart naar het ranche Congres

Heb jij ook even behoefte om stil te staan bij trends en ontwikkelingen? Om je te laten verrassen met nieuwe inzichten? Om weer even collega’s te ontmoeten en te horen wat hen bezighoudt? Kom dan naar het Zwembadbranche Congres, dé dag van het jaar om even een pas op de plaats te maken. Dit jaar legt Milo Berlijn je alles uit over de ‘IK’ factor en brengt hij beeldend de do’s en don’ts van gastvrijheid voor de bühne. Lammert Kamphuis leert je dat filosofie niet saai is, maar juist heel verhelderend en probleemoplossend kan werken. Tot slot vertelt Maarten van der Weijden hoe hij steeds weer het beste uit zichzelf weet te halen. Maar nog belangrijker, hij stelt de vraag hoe jij steeds weer ‘beter’ kunt worden. En voor wie op deze dag nog meer inspiratie wil opdoen, hebben we workshops over online netwerken, zelforganiserende teams, energiebesparen: de meldingsplicht en de circulaire economie en breinvoorkeuren. Tussendoor is er uiteraard ook nog voldoende ruimte om collega’s te ontmoeten. Kortom een dag waar inspiratie, ontmoeten en kennisdelen de boventoon zullen voeren: jij komt toch ook? ZWEMBADBRANCHE

13


MILO BERLIJN

Zwemheld

‘Heel veel bedrijven denken dat gastvrijheid een functioneel proces is, maar het heeft alles met emotie te maken.’ Was getekend, Milo Berlijn. Als geen ander weet Berlijn waar hij het over heeft. Het creëren van een unieke klantbeleving, zit in zijn haarvaten. Ooit begon het in de horeca, maar inmiddels weet Berlijn elke branche te prikkelen om de klant een gevoel van welkom te geven en van elke bezoeker een fan te maken.

‘Elke dag je stinkende best doen’ en meer kun je niet doen. Als mens willen we graag geloven dat we controle hebben op ons eigen leven. Dat alles wat we doen en bereiken, het resultaat is van de keuzes die we zelf maken. Maar is dat wel zo? Maarten van der Weijden weet uit eigen ervaring dat je niet altijd een keuze hebt. Je hebt ook geluk nodig. De Olympisch kampioen vertelt tijdens het ZwembadBranche Congres hoe hij zichzelf steeds weer verbetert en tegelijkertijd ook weet om te gaan met tegenslagen.

Meer dan een bak met water

14

MAARTEN VAN DER WEIJDEN

Gastvrijheidsgoeroe

Onze maatschappij verandert en dat merken we ook in het zwembad. De zwemouder wordt mondiger en weet ook steeds beter zelf hoe het wel en niet moet. De bezoekers verwachten van een zwembad meer dan een bak met water en komen voor een beleving. Daarbij lijkt loyaliteit ver te zoeken en voor je het weet ben je je klanten kwijt. Hoe kun je dan nog aan klantenbinding doen? Gelukkig hoeft het volgens Berlijn geen hogere wiskunde te zijn. Ook bestrijdt hij dat loyaliteit niet meer bestaat. Het bestaat wel degelijk, maar dan moet je dat wel verdienen. Hoe? Door gastvrijheid te creëren en bezoekers een beleving mee te geven die blijft hangen. En dit alles begint met houding en gedrag. Techniek creëert geen herinnering en zorgt niet voor een onvergetelijke gastervaring. Gedrag van een medewerker wel.

Beter

IK-factor

Geluk

En Berlijn kan het weten. Inmiddels is hij een inspirator geworden op het gebied van gastvrijheidsgedrag. Hij ontwikkelde een totaal eigen visie, gebaseerd op de IK-factor en de kettingreactie van gastvrijheid. ‘Als ik aardig ben voor mijn gast, is mijn gast aardig voor mij, heb ik meer plezier in mijn werk en beleeft de gast meer plezier aan zijn verblijf.’ Kortom gastvrijheidverlening begint bij de eenvoud van ‘ik’ en eindigt bij de kracht van ‘wij’. In deze lezing geeft Berlijn praktische tips hoe jij samen met jouw collega’s het verschil kunt maken in jouw zwembad. Tips die aantoonbaar succesvol kunnen zijn, ook voor jouw zwembad. Want simpelweg al door je klanten te verrassen, door in te spelen op gemak en eerlijk en oprecht vriendelijk te zijn creëer je klantenbinding.

Geluk hangt voor Maarten samen met het stellen van doelen en deze bereiken en zo het beste uit jezelf te halen. Maar zeker ook het leren accepteren als het even tegen zit. Je hebt namelijk niet altijd een keuze. Soms ben je overgeleverd en dat weet Maarten maar al te goed. Zo benadrukt hij ook steeds dat hij kanker niet heeft ‘overwonnen’, hij heeft de behandeling ondergaan en geluk gehad. Op indrukwekkende wijze vertelt Maarten tijdens het ZwembadBranche Congres zijn visie op controle hebben op je eigen succes en het leren loslaten vanuit zijn ervaringen uit zijn jeugd, zijn ziekteproces en zijn carrière als professioneel zwemmer. Hij laat je nadenken hoe om te gaan met tegenslagen en spoort je aan om altijd het beste uit jezelf te halen.

Beeldend brengt Berlijn de do’s en don’ts van gastvrijheid voor de buhne. Zijn unieke, chaotische karakter stelt hem in staat om onorthodox en grenzeloos te kunnen filosoferen. Tel daarbij op zijn gevoel voor humor, en je hebt de ideale mix voor een onvergetelijk lezing.

Het verhaal van Van der Weijden zal je aanmoedigen om over je eigen leven na te denken en je laat kijken naar je sterke en minder sterke punten. Natuurlijk is talent belangrijk, maar motivatie en doorzettingsvermogen maken het verschil. Hoe kun jij steeds weer ‘beter’ worden?

ZWEMBADBRANCHE

‘Beter’ is een kernbegrip voor de oud-topsporter. In 2001 kreeg Maarten de diagnose leukemie en zijn overlevingskansen waren gering, maar hij had geluk en genas. Zijn veelbelovende zwemcarrière werd hierdoor bruut verstoord, maar twee jaar later maakte hij zijn comeback. Nu was zijn doel om beter te worden in het openwaterzwemmen en hij deed dit door een strak trainingsregime en door gebruik te maken van innovatie en zo steeds de grenzen op te zoeken. Met als resultaat het historische moment dat bij velen in het geheugen staat gegrift: in 2008 won Maarten Olympisch goud in Peking. Gevolgd door het grote succes van afgelopen zomer toen hij de Elfstedentocht bijna uitzwom en daarmee veel geld had ingezameld voor de Kankerbestrijding.


LAMMERT KAMPHUIS Filosoof ‘Anders kijken naar jezelf en naar de situatie en zo complexe problemen toegankelijk maken’, dat is wat filosoof Lammert Kamphuis doet. Hoe? Vooral door steeds vragen te stellen en te durven twijfelen. En ook door te leren van anderen. Vanuit de filosofie kijkt Kamphuis naar nieuwe ontwikkelingen en zoekt hij naar de betekenis hiervan voor de hedendaagse praktijk. Het is een zoektocht waar filosofen zich al heel lang mee bezighouden. Gelukkig maar, want zij kunnen ons enorm helpen.

Talenten ontwikkelen De filosofische kijk van Lammert, schrijver van ‘Filosofie voor een weergaloos leven’ en docent aan The School of Life, geeft een frisse blik op het leven van nu. We leven in een wereld waarin het altijd beter lijkt te kunnen: ‘the sky is the limit’. En een gelukkig leven begint bij jezelf. Ook organisaties leggen tegenwoordig steeds meer de nadruk op het verbeteren van jezelf. Medewerkers worden gestimuleerd om uitdagingen aan te gaan en om vooral ‘buiten hun comfortzone’ te treden. Maar volgens Aristoteles is de hele werkelijkheid erop gericht om datgene te verwezenlijken wat er in potentie in besloten ligt. En dit komt er dus eigenlijk op neer dat we vooral onze talenten moeten ontdekken en ontwikkelen. Beter worden binnen ons eigen kunnen.

Waarom?

Door hedendaagse vraagstukken te bekijken met ideeën uit de verre en recente filosofie, kom je tot nieuwe perspectieven. Kamphuis zal op een persoonlijke en ontspannen manier je triggeren om dit te doen. Filosofie zal in iedergeval gegarandeerd nooit meer hetzelfde zijn.

PLENAIRE SPREKERS

Of, zoals de Duitse filosoof Schlegel het zegt: ‘In wat we aangenaam vinden, zijn we geniaal’. Vooral serieus nemen dus waar je plezier in hebt. En voortdurend jezelf de waarom-vraag stellen. Net als kidneren. Volgens Plato is verwondering namelijk de bron van alle filosofie. Dat ‘waarom?’ maakt je niet naïef, het wel vrijer. Je staat eerder open voor veranderingen en het stelt je in staat om zaken daadwerkelijk anders te doen. En vastgeroeste patronen open te breken. Eigenlijk komt het vooral neer op het je eigen maken van vaardigheden als betwijfelen en bevragen. En dat geldt zeker ook voor organisaties. Filosofie stelt organisaties in staat om concepten, missies en visies verder te ontwikkelen en scherper te verwoorden en te denken vanuit onverwachtse perspectieven.

ZWEMBADBRANCHE

15


WORKSHOPS

Workshopkeuze 1

LinkedIn, de kracht van online netwerken Richard van der Blom (Just Connecting) Wist jij dat inmiddels meer dan 7 miljoen Nederlanders een account op Linkedin hebben? Dat dagelijks meer dan 2 miljoen Nederlanders actief zijn op dit zakelijke platform. Wat ze hier dan doen? Op zoek naar nieuwe relevante netwerkcontacten, een partnership, leveranciers, evenementen en kennis. Zit jij op LinkedIn en haal jij er ook alles uit? Nee, dan is deze workshop beslist iets voor jou. Richard van der Blom leert je hoe je een strategisch en goed vindbaar profiel opstelt. Hoe je zoekopdrachten maakt naar interessante contacten om effectief te netwerken. En ook hoe je het bereik vergroot van jouw (nieuws)berichten. Kortom, hoe LinkedIn nu eindelijk van waarde gaat zijn voor jou als professional of jouw organisatie. Richard van der Blom is eigenaar van Just Connecting, een organisatie die sinds 2009 meer dan 600 organisaties trainde en meer dan 40.000 professionals wegwijs maakte in LinkedIn.

Workshopkeuze 2

Zelforganiserende teams: een hype of duurzame oplossing? Esther Burger (Lead HR Development T-Mobile) Het traditionele hiërarchische organisatiemodel raakt uit de tijd en het begrip zelforganiserende teams doet zijn intrede. Medewerkers worden steeds meer zelf verantwoordelijk. Dit vraagt een nieuwe mindset van de medewerkers en de manager. Als begeleider van zelforganiserende teams bij T-mobile heeft Ester Burger veel ervaring opgedaan. Op een interactieve, praktische en persoonlijk wijze zal zij je tijdens deze

16

ZWEMBADBRANCHE

workshop je hier veel meer over vertellen. Want, hoe definieer je zelfsturing? Waar krijg je mee te maken en welke randvoorwaarden zijn van belang? En natuurlijk heel belangrijk: waar begin je überhaupt? Wat je kunt verwachten is niet een blauwdruk van hoe je het nu moet gaan aanpakken. Wat wel? Een hands-on inspiratie om met zelfsturing aan de slag te gaan. Esther Burger heeft als programma manager zelforganiserende teams begeleid bij T-mobile en heeft veel ervaring met onderwerpen als HR Strategie, performance management en self directed learning, teamdevelopment.

Workshopkeuze 3

Energiebesparen: van meldingsplicht tot circulaire economie Stef Strik (Ministerie Economische Zaken) Jan Rullens (RWS) Vóór 1 juli 2019 zijn onder andere zwembaden wettelijk verplicht te melden welke energiebesparende maatregelen zij hebben toegepast. Dat zijn tenminste de maatregelen uit de erkende maatregelenlijst voor de Sport en recreatie* die allen een terugverdientijd van minder dan 5 jaar hebben. Als zwembad kun je natuurlijk ook verder verduurzamen, goed voor het milieu en voor de portemonnee. In deze workshop wordt alles verteld over de maatregelen die je moet nemen. Maar ook over hoe je nog verder kunt gaan. Hoe je als zwembad het roer kunt omgooien en van een energieverslinder naar (bijna) neutraal kunt gaan. Maar ook hoe je een bijdrage kunt leveren aan de circulaire economie. Stef Strik is beleidsverantwoordelijke van het Ministerie van Economische Zaken voor het Energieakkoord en Jan Rullens is milieu adviseur bij het Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat.


Workshopkeuze 4

Succesvol overleg? Houd rekening met breinvoorkeuren Koen Zonneveld (Koen Zonneveld Advies)

#ZBBC19

Er zijn bestuurders die gek zijn op procedures en regels. Er zijn ook bestuurders die graag filosoferen over de toekomst. Anderen daarentegen focussen zich liever vooral op de resultaten. Zo is iedereen weer anders en dit heeft onder meer te maken met de verschillende breinvoorkeuren. Interessante materie, maar ook erg nuttig. Als je hier meer inzicht in hebt, kan dat grote voordelen hebben. Zo heb je meer succes in overleggen als je hier rekening mee houdt. Tijdens het ZwembadBranche Congres geeft Koen Zonneveld een overzicht van wat breinvoorkeuren zijn. Maar ook laat hij zien hoe je ze bij jezelf, de bestuurder en de achterban kunt herkennen. En dat maakt het overleg toch wat aangenamer.

Op woensdag 27 maart vindt het jaarlijks ZwembadBranche Congres weer plaats en zal de zwembranche wederom worden geïnspireerd door een mooie line up van sprekers en workshops. Zoals altijd is dit natuurlijk ook een mooie gelegenheid om even bij te praten met oude en nieuwe collega’s.

Samen met Makheni Zonneveld leidt Koen Zonneveld het Nederlandse agentschap van Neethling Brain Instruments, Breinvoorkeuren NBI® en geeft hij trainingen op het gebied van strategische beleidsvorming, creatief denken, teambuilding en onderhandelen.

Samen met collega’s naar het congres?

Programma 07:00 uur 08:00 uur 09:30 uur 11:30 uur 12:45 uur 13:30 uur 15:00 uur

Ontvangst met ontbijt Milo Berlijn Workshops (zie hiernaast) Lammert Kamphuis Netwerklunch Maarten van der Weijden Afsluitende netwerkborrel

Gebruik promocode VALENTIJN voor extra korting. (geldig t/m 14 februari 2019) 2 kaarten € 475,00 3 kaarten € 675,00 4 kaarten € 850,00 5 kaarten € 1.000,00 Voor meer informatie en aanmelden: www.zwembadbranche.nl/congres

congres sponsors:

ZWEMBADBRANCHE

17


Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs

Instructeur Zwem ABC - Lifeguard - Doelgroepen Kennispartner van: IN MAART EN APRIL 2019 Inschrijven is nog mogelijk, vol is vol Instructeur Zwem ABC

Startdatum

Opleidingslocatie

maandag 11 maart 2019

Eindhoven

maandag 11 maart 2019

Roosendaal

dinsdag 12 maart 2019

Delft

donderdag 14 maart 2019

Amsterdam

donderdag 14 maart 2019

Driebergen

donderdag 14 maart 2019

Sittard

zaterdag 16 maart 2019

Harderwijk/ Kampen

Turbo-opleiding Instructeur Zwem ABC Startdatum

Opleidingslocatie

maandag 29 april 2019

Driebergen

Lifeguard/ Toezichthouder Startdatum

Opleidingslocatie

dinsdag 12 maart 2019

Amsterdam

zaterdag 16 maart 2019

Eindhoven

zaterdag 23 maart 2019

Harderwijk

s& Klassikaal le persoonlijke ider stagebegele

s& Klassikaal le persoonlijke ider stagebegele

s& Klassikaal le extra online l lesmateriaa

Instructeur Doelgroepen Startdatum

Opleidingslocatie

12 april 2019 Kinderen met Leer- en/of Gedragsproblemen op vrijdagen in Ede & Amsterdam 12 april 2019 Instructeur Fifty Fit op vrijdagen in Delft & Harderwijk 13 april 2019 Zwemmen met Medische Indicatie op zaterdagen in Driebergen & Delft 15 april 2019 Instructeur Ouder en Kind op maandagen in Harderwijk 19 april 2019 Instructeur Ouder en Kind op vrijdagen in Amsterdam

Voor meer informatie, inschrijvingen, planning en lesdata www.nbz.nl / info@nbz.nl / 073 612 40 61


COLUMN

‘Wat?! Minder hard je best doen?!’ Mijn vorige column ‘Minder hard je best doen om een kind te leren zwemmen’ heeft veel stof doen opwaaien. Ten eerste natuurlijk bedankt voor al jullie reacties. Heel fijn, want dit betekent dat lesgevers weer even over de inhoud van de zwemles hebben gesproken. Over het zwemvak praten, is wat ik wil bereiken met deze columns. En blijkbaar is het opleggen van druk bij jezelf en de kinderen een onderwerp dat lesgevers bezighoudt. Het praten over kinderen in de zwemles maakt mij sowieso al blij, doordat je daarmee nog meer voor ze kan betekenen. Omdat je beter wil worden voor ieder kind en niet alleen voor dat ene, speciale kind. De kern van de vorige colum was: observeer, vraag, moedig een kind aan om eigen stapjes te maken, voorkom angst en leg geen druk bij het kind. Keuzes maken op basis van zwem inhoud en niet op basis van druk van de buitenwacht. Passende verwachtingen voor een kind en een kind zelf oplossingen laten bedenken in het eigen tempo en soms even laten ‘ontsnappen’. Alle kinderen zijn immers verschillend. Dat betekent ook dat steeds een andere aanpak het meest effectief is. Ik probeer me voorstellen wat de inhoud van deze column in de praktijk voor kinderen kan betekenen. Sven. Hij is rustig, kalm, niet opvliegend, maar ook afwachtend. Het is moeilijk om hem stappen te laten maken. Hij moet vooral aangemoedigd worden om nieuwe dingen te ondernemen en zo meer zelfvertrouwen op te bouwen om nog grotere stappen te maken. Hij vindt het fijn als hij niet onder druk wordt gezet en van alles ‘moet’. Lisa. Zij is ondernemend, nergens bang voor, wil alles proberen en vertelt dat ook nog wel even aan de lesgever. Zij mag proberen wat stapjes hoger te oefenen, omdat ze dan nog beter haar best doet en daarmee sneller leert zwemmen. Dat vindt ze reuzeleuk. Ze mag haar eigen oplossingen bedenken: hoe gaaf is dat?

Moustafa. Hij is een kleuter die nog wat bang en onwennig is. Hij wil graag leren zwemmen, maar denkt dat het te moeilijk is voor hem. hij móet niet alles doen, hij mág in zijn eigen tempo oefenen. Heerlijk voor hem dat hij niet alles moet doen wat de andere kinderen wel al kunnen. Bij de rustige uitstraling van zijn lesgever voelt hij zich prettig. Kiki. Zij is een vrolijk meisje dat snel opgewonden is, opvliegend en heel actief, maar ook bang en soms verlegen. zij krijgt best vaak straf of wordt vermanend toegesproken, omdat ze niet precies ‘kan’ doen wat wordt gevraagd. Daarbij is ze soms brutaal. Maar met een bemoedigende houding gaat ze veel oefenen. Ze wordt rustig van duidelijk regels en een positieve aanmoediging. Ze mag meer oefenen dan de anderen en daar wordt ze blij van. Martijn. Hij doet wat je vraagt. Altijd behulpzaam, maar oefent in een heel rustig tempo. Hij heeft wel regelmatig een ‘denkpauze’ nodig en gaat dan weer rustig verder. Hij voelt zich vrij om te oefenen en complimentjes te krijgen en doet heel erg zijn best. Soms doet hij iets minder, omdat hij dat even aan het ‘helpen’ is, wat ook heel belangrijk is voor hem. Of hij last even een klein denkmomentje in en wordt dan niet onder druk gezet met ‘tempo, tempo, doorzwemmen’, daar kan hij namelijk niet zo goed tegen.

Minder hard je best doen? Laten we om te beginnen onszelf geen druk opleggen, ook niet van buitenaf. Waarmee we dan ook de druk bij de kinderen weghalen. Het belangrijkste blijft dat wij lesgevers de kinderen helpen bij het met plezier leren zwemmen. Dat lijkt mij een mooi streven. Ik ben dan ook benieuwd wat jullie ideeën zijn om kinderen te helpen door ‘minder hard je best te doen’. Heb je een leuk idee of voorbeeld hoe je de lessen fijner maakt voor verschillende kinderen, laat het weten. Laten wij blijvend stof doen opwaaien om fijnere lessen te creëren met elkaar! Leône Hamaker Wil je reageren op de column van Leône, mail naar leone@leonehamaker.nl of via twitter @leonehamaker ZWEMBADBRANCHE 19


SWIM

F

UN @swim sport fun Joure

SWIMFUN WINNAAR 12e social media ranking Swimfun uit Joure is de twaalfde winnaar van onze Social Media rubriek ‘Ranking the Pools’. Door goed te scoren op Facebook, Twitter én Instagram hebben zij De Scheg en Sportcentrum Kardinge, achter zich gelaten. De top 10 van de lijst is ten opzichte van de vorige ranking redelijk in tact gebleven. De enige twee nieuwkomers in de top 10 zijn Swimfun en Sportbedrijf Drachten. Waarbij deze laatst genoemde de hoogste nieuwkomer is door uit het niets de top 10 te betreden. In de gepubliceerde top 50 zitten voornamelijk bedrijven die een goede score behalen in de mix van Twitter, Facebook en Instagram. Het grootste sociale platform is WhatsApp, met dagelijks 9,1 miljoen gebruikers in Nederland. Deze is niet meegenomen in onze berekening. Van de drie sociale netwerken in deze ranking heeft Facebook dagelijks 6,8 miljoen gebruikers, Instagram dagelijks 2,7 miljoen gebruikers en Twitter is met dagelijks 900.000 gebruikers van de drie het minst populair.

20

ZWEMBADBRANCHE

‘Ranking the Pools’ Het ranken van de 153 deelnemende zwembaden en zwemscholen in onze social media top 50 is een zorgvuldig proces. Zo heeft Laco Glanerbrook met 3.483 net als voorgaande metingen het meeste aantal aantal volgers op Twitter en ook Swimfun uit Joure is een oude bekende in de lijst met het meeste aantal Facebook fans. Maar zoals vaker vermeld geeft het aantal fans slechts het potentiële publiek weer. Je hebt niks aan fans als ze


niet in de doelgroep vallen en niet bereikt worden. En meer betekent ook niet altijd beter.

Het gebruik van Facebook daalt

Een wereld zonder social media is niet meer voor te stellen: even je tijdlijn checken op Facebook, kijken of je iets gemist hebt op twitter of een filmpje bekijken op Youtube. Maar het is voor zwembaden en zwemscholen natuurlijk ook ideaal om (potentiële) bezoekers te bereiken. Is de vraag: wie ‘zit’ dan waarop? Uit ons zwemouderonderzoek (2018) blijkt dat de meeste zwemouders (90%) actief zijn op Facebook, gevolgd door WhatsApp (87%) en Instagram (25%). Slechts 6% van alle zwemouders is nog actief op Twitter. Begin dit jaar heeft Newcom de resultaten gepubliceerd van hun onderzoek naar het gebruik van social media in Nederland. Daaruit blijkt dat het gebruik van Facebook met 10% ten opzichte van vorig jaar is gedaald en zakt van 7,6 miljoen naar 6,8 miljoen dagelijkse gebruikers. De daling is vooral groot onder jonge gebruikers. In vier jaar tijd is het percentage gebruikers tot 30 jaar gedaald van 67% naar 30%. En de hoeveelheid gebruikers van 20 tot 40 jaar is tussen 2017 en 2019 gedaald van 70% naar 58%. De daling in de oudere doelgroepen is marginaal. Instagram heeft er de afgelopen maanden enorm veel volgers bijgekregen. Het gebruik van het platform is 26% gestegen van 2,1 miljoen naar 2,7 miljoen mensen. De stijging zit vooral bij de jongere doelgroepen. Het percentage dagelijkse gebruikers van 15 tot 19 jaar is de afgelopen 3 jaar gestegen van 41% naar 58%. In de leeftijdsgroep 20 tot 39 jaar is het dagelijks gebruik gestegen van 19% in 2017 naar 30% in 2019. De stijging van dagelijkse gebruikers van 40 tot 64 jaar is in diezelfde periode verdubbeld van 5% naar 10%.

Start met Instagram Uit al deze cijfers kun je opmaken dat Facebook (na WhatsApp) nog altijd het grootste sociale platform is. Maar wil je jouw sociale bereik echt laten groeien dan moet je vooral inzetten op Instagram. Instagram is het snelst groeiende sociale media platform van het moment. Dus is jouw accommodatie nog niet actief op Instagram? Begin dan vandaag nog! De beste start is met een feed die er prachtig uit ziet. Kijk voor tips eerst eens naar andere bedrijven uit onze lijst of vraag je zoon, dochter of buurjongen ;).Daarna is het een kwestie van iedere dag actief zijn, reageren op anderen (zorg voor een waardevolle reacties, dus een ‘mooie foto’ is niet genoeg helaas). Ga vooral het gesprek aan en reageer op de reacties die jij krijgt. Maar goed, deze interactie geldt natuurlijk voor alle social media. Want interactie is nog altijd key!

Berekening Deze ranking is gemaakt op basis van drie meetpunten: het aantal volgers op Twitter, het aantal volgers op Instagram en de LikeAlyzer score. Voor alle scores krijg je een ranking. Door alle rankings bij elkaar op te tellen en te delen door drie krijg je een overall score.


FILTRATIE MET TROMMELFILTER: DUURZAAM, GEZOND EN ECONOMISCH

Niet langer kiezen of delen als het gaat om de waterbehandeling in uw zwembad. Bij toepassing van voor-filtratie met een trommelfilter hoeven ambities op het vlak van duurzaamheid, waterkwaliteit, gezondheid en betaalbaarheid elkaar niet meer in de weg te zitten. Ook uw zwembad – nieuwbouw of renovatie- kan hiervan profiteren.

bespaar water en energie

schoner en gezonder water

Twitter top 15 Naam organisatie Laco Glanerbrook De Scheg Sportcentrum Kardinge Swimfun Bad Hesselingen Meppel Zwemparadijs Aqualaren Stichting Sportspectrum Sportbedrijf Almelo Sportbedrijf Arnhem Zwemcentrum de Tongelreep Omnium Optisport Houten Spurd-Leeghwaterbad Sportbedrijf Lelystad Sportbedrijf Drachten

Volgers #11 Volgers #12 Verschil 3.654 3.483 -171 2.731 2.694 -37 1.710 1.689 -21 x 1.681 n.v.t. 1.621 1.585 -36 1.627 1.574 -53 1.460 1.434 -26 1.311 1.327 16 1.194 1.214 20 1.233 1.197 -36 1.159 1.127 -32 1.140 1.124 -16 1.116 1.111 -5 1.048 1.085 37 x 1.016 n.v.t.

Facebook top 15 Naam organisatie Swimfun Mosaqua Bosbad Putten Tropiqua De Scheg Rivièrabad Sportcentrum Kardinge Caribabad Zwembad De Wilder Zwemcentrum de Tongelreep Zwembad Groenoord Zwembad De Boetzelaer Aquadrome Enschede Spurd-Leeghwaterbad Laco Glanerbrook

Fans #11 8.223 7.998 7.747 6.401 6.256 5.917 5.763 5.485 5.593 5.286 4.834 4.675 4.817 4.649 4.577

Fans #12 9.307 8.609 7.870 7.425 6.992 6.319 5.846 5.839 5.682 5.265 5.253 4.883 4.866 4.750 4.606

Verschil 1.084 611 123 1.024 736 402 83 354 89 -21 419 208 49 101 29

verlaag de kosten

Cleardrum B.V. +31 30 7671051 www.cleardrum.nl info@cleardrum.nl

Likealyzer Net als bij de vorige ranking hebben wij ook deze keer de de likealyzer score gebruikt. Wanneer je de URL van jouw zakelijke Facebookpagina invoert in LikeAlyzer krijg je een pagina met een analyse van jouw Facebook pagina. Ook krijg je een cijfer en tips en aanbevelingen om de interactie met je Facebook fans te verbeteren. Naast interactie kijkt deze tool ook naar andere zaken zoals reactietijd op vragen. Het is dus een aanrader om dit voor jouw pagina te doen en om te kijken hoe je jouw score kunt verbeteren, zodat je volgende keer nog beter scoort in onze ranking. www.likealyzer.com


= =

=

feb juni Naam organisatie 1 40 Swimfun 2 2 De Scheg 3 13 Sportcentrum Kardinge 4 4 Rivièrabad 5 7 Sportboulevard Dordrecht 6 1 Omnium 7 5 Zwembad de Schaeck 8 3 Sportbedrijf Almelo 9 x Sportbedrijf Drachten 10 10 Zwembad de Bongerd 11 27 Sportfondsen Voorschoten 12 22 Zwembad De Boetzelaer 13 67 Zwembad De Wilder 14 35 Optisport Noordwijkerhout 15 8 Zwembad de Koerbelt 16 6 Spurd-Leeghwaterbad 17 14 Molenduinbad 18 9 Recreatieoord de Warande 19 26 Laco Glanerbrook 20 38 Zwembad de Does 21 45 Sportcentrum Vreeloo 22 31 Sloterparkbad 23 28 Sportcomplex de Sypel 24 100 Zwembad de Peppel 25 37 Zwembad De Fakkel 26 18 Aquacentrum Malkander 27 94 Openluchtbad de Papiermolen 28 30 Zwembad De Hoge Bomen 29 32 Golfbad Oss 30 x Zwembad de Wisselaar 31 36 Sportbedrijf Lelystad 32 19 Zwembad Steenderen 33 59 ir. Ottenbad 34 21 Hoornse Vaart 35 x Zwembad Sonsbeeck 36 44 Optisport Almere 37 x Merwestein 38 33 Het Ravijn 39 88 Sportbedrijf Arnhem 40 43 Zwembad Groenoord 41 17 Optisport Houten 42 12 Sportfondsen Rotterdam Noord 43 57 Caribabad 44 20 Zwembad De Waterlelie 45 50 Bad Hesselingen Meppel 46 11 Zwembad De Meerval 47 23 Zweminstituut 48 46 Bosbad Putten 49 63 ’t Kikkerfort 50 42 Zwembad Olympos

Staat jouw bedrijf er niet tussen? WEL AANGEMELD? Dan heeft jouw bedrijf het niet gered bij de eerste 50. Maar niet getreurd op facebook.com/zwembadbranche vind je de hele lijst.

Plaats Joure Deventer Groningen Spijkenisse Dordrecht Goes Twello Almelo Drachten Wageningen Voorschoten Monster Haaksbergen Noordwijkerhout Rijssen Purmerend Norg Oosterhout Geleen Leiderdorp De Lier Amsterdam Harderwijk Ede Ridderkerk Apeldoorn Groningen Naaldwijk Oss Breda Lelystad Steenderen Eindhoven Alkmaar Breda Almere Nieuwegein Nijverdal Arnhem Schiedam Houten Rotterdam Gorinchem Aalsmeer Meppel Wijchen Zoetermeer Putten Breukelen Dendermonde

1.681 2.694 1.689 941 573 1.127 844 1.327 1.016 622 508 568 516 471 301 1.111 521 635 3.483 871 433 355 438 694 684 666 292 356 x 121 1.085 278 648 850 256 297 318 78 1.214 x 1.124 452 x 468 1.585 314 290 657 x 80

892 682 446 518 309 488 311 306 382 558 370 786 188 207 1.126 369 143 293 2.573 315 148 440 405 289 80 441 149 71 506 257 x 298 26 x 132 113 241 226 x 317 x 150 398 312 68 312 178 239 170 198

9.307 6.992 5.846 6.319 3.621 3.889 3.458 2.129 2.277 3.826 2.356 4.883 5.682 1.096 2.950 4.750 2.184 4.490 4.606 1.796 1.611 2.154 3.236 2.175 3.300 2.828 3.751 4.242 2.421 1.109 1.781 1.069 2.245 2.742 1.730 2.348 2.178 2.597 637 5.253 604 1.729 5.839 2.546 3.613 1.900 1.221 7.870 943 4.398

LA Score 89 82 83 79 95 77 83 78 75 76 80 76 91 84 78 72 83 74 66 72 87 75 73 72 79 70 87 92 84 87 80 77 83 82 87 84 75 88 76 80 75 74 78 70 72 71 74 68 87 80

NIET AANGEMELD? Stuur een mailtje met jouw zakelijke twitteraccount én facebook pagina en wellicht sta jij in juni ook in de lijst. ZWEMBADBRANCHE

23


‘AFM filtratie zorgt voor mooier, gezonder en goedkoper zwemwater’

24

ZWEMBADBRANCHE


Het is het ideale plaatje voor elke zwembadexploitant: optimale waterkwaliteit tegen zo laag mogelijke verbruikskosten. Een utopie? Niet echt. Met de introductie van AFM filtratie behoort dit zeker tot de mogelijkheden. Roy Peeters van Pomaz zet de voordelen van AFM filtratie op een rijtje. Natuurlijk heeft hij als eigenaar van Pomaz een commerciële pet op. Maar de commerciële potentie is niet het belangrijkste oogpunt voor Roy Peeters als hij de unieke eigenschappen van AFM filtratie belicht. Daarin is Peeters heel nuchter. Als leverancier van zwembadproducten zou hij zich dan beter kunnen richten op het verkopen van andere materialen, zoals filters en pompen. Waar het hem wel om te doen is: zwembadomgevingen gezonder, milieuvriendelijker en goedkoper maken. Juist nu in de openbare zwembaden de subsidies afbrokkelen, duurzaamheid bovenaan de agenda staat en het nieuwe zwemwaterbesluit zijn schaduw werpt. Zijn stelling: AFM filtratie is zowel praktisch als economisch een slimme keuze. “Het overtreft de prestaties en levensduur van filterzand.”

Bert Lans, De Grote Koppel, Arnhem “De waterkwaliteit is beter en ook veel constanter. AFM biedt een betere buffer voor kwaliteit. Doordat we nog maar één keer in de week hoeven terug te spoelen, besparen we flink op suppletiewater en daardoor op verwarming en chemie. Met zand hadden we dit nooit bereikt.”

Bacteriën In de discussie over het beste filterproces gaat het volgens Peeters in de kern altijd over de botsing tussen traditioneel denken en innovatie. Niet dat AFM een nieuw product is, verre van. De techniek wordt al bijna net zo lang toegepast als zandfiltratie. AFM wordt wereldwijd succesvol gebruikt in meer dan 100.000 openbare en privé zwembaden. Een nieuwigheidje is het dus zeker niet. In ons land wordt echter vanouds gekozen voor zandfilters. En verandering in een vaak traditioneel denkende branche is per definitie lastig. Peeters hoopt op een ommekeer. “Natuurlijk werken zandfilters in de eerste periode naar tevredenheid. Maar het zijn ook broedplaatsen voor bacteriën. Sterker nog, zandfilters zijn de belangrijkste bron van biofilmen en bacteriën in een zwembad. Binnen de kortste keren wordt in een zandfilter een biofilm ontwikkeld, waarin kolonies bacteriën ‘samenklonteren’ en biomassa vormen waardoor kanaalvorming kan ontstaan. Het gevolg is dat het hele systeem instabiel wordt en ongefilterd water het zwembad bereikt. Na zes tot twaalf maanden nemen de prestaties van het zandfilter door deze verklevingen af, hoe regelmatig je ook terugspoelt.” Met AFM ontstaat geen biofilm en evenmin kanaalvorming. Hoe dat kan? Het heeft volgens Peeters alles te maken met de beschermende eigenschappen van de gebruikte glaskorrels. “Het voorkomt dat bacteriën de oppervlakte van de korrel bereiken, waardoor er geen biofilmen kunnen ontstaan. Het is daarom een uniek, bio-resistent filtermateriaal. Het filter blijft constant werken. En ook bij piekbelastingen blijft de waterkwaliteit goed.”

Toekomstbestendig Peeters is blij dat zwembaden als De Grote Koppel en Bad Hesselingen inmiddels hun nek hebben uitgestoken en in de praktijk ervaringen opdoen met

ZWEMBADBRANCHE

25


in het delen van kennis en het beste assortiment zwembadcomponenten

Vraag naar de

Led verlichting

DEMO bel Bas Carpay 06 10 22 96 60

AFM

®

filtratie

VRAAG NAAR DE BROCHURE

InbouwSpa’s

Pomaz kent de kansen en uitdagingen bij openbare zwembaden, hotelbaden, sauna’s en wellness. En wanneer u nadenkt over de mogelijkheden met betrekking tot het optimaliseren van uw bad en het zwemplezier van uw bezoekers willen wij daar graag over meedenken. In oplossingen, welteverstaan. Pomaz is leverancier van Nederlands’ grootste en meest actuele assortiment zwembadcomponenten. Bel voor meer informatie: +31 (0)40 285 66 58 of stuur een mail naar support@pomaz.nl


AFM filtratie. Twee jaar lang werd de filtratie in beide baden uitvoerig getest en gemonitord, met opmerkelijke resultaten. Natuurlijk werd het gehele filterproces nauwlettend gevolgd, inclusief parameters als het terugspoelen van het filter en de vlokdosering. Die integrale benadering is volgens Peeters nodig om tot optimale resultaten en valide uitkomsten te komen. “Filtratie is de basis van mooi en goed zwembadwater. Door deze te optimaliseren krijg je een lagere chloorbehoefte, minder chloorverbruik en minder desinfectie bijproducten.” In de praktijk wordt soms gekozen voor pompen en filters met onvoldoende capaciteit, om het water met de juiste snelheid te filteren én terug te spoelen. Hij noemt dit zeer bepalend voor het rendement. “Er is immers een directe relatie tussen de filtersnelheid en het rendement dat we met het uitfilteren van vervuilende deeltjes behalen.” Peeters noemt het kortetermijn denken. “Met de juiste keuzes wordt filtratie effectiever en dus ook economisch aantrekkelijker. Het maakt je als organisatie bovendien toekomstbestendig. Je moet keuzes maken waar je als zwembad 25 jaar mee vooruit kan.”

beschikbaar zijn en hoe je optimaal zwemwater krijgt, tegen zo laag mogelijke verbruikskosten. Waarbij natuurlijk ook geldt dat de gezondheid van het water en de lucht significant beter is.”

Economisch voordeel Peeters stelt vast dat zwembaden in toenemende mate bereid zijn om te investeren in de water- en luchtkwaliteit in hun accommodatie. AFM filtratie kan daarin volgens hem het verschil maken. “Het heeft een bepalende invloed op de werking van het filter. AFM filtratie voorkomt de nare lucht van gebonden chloor in de zwemhal. Ook van oogirritaties is niet langer sprake. Dat levert tevreden bezoekers op, wat niet altijd in cijfers is uit te drukken.” De besparingen op het waterverbruik en chloorverbruik leveren wel aantoonbaar economisch voordeel op. Met AFM filtratie is één keer per week terugspoelen van het zwembadwater doorgaans voldoende. Ook het chloorverbruik neemt significant af. De zeer korte ROI maakt veel duidelijk. Negen op de tien zwembaden verdient zijn investeringen binnen twee jaar terug. In de helft van de gevallen is het omslagpunt zelfs na één jaar al bereikt. Peeters is daarom ook overtuigd van de marktkansen van AFM filtratie, zeker nu de nieuwe normen voor zwemwater straks de nadruk leggen op de water- en luchtparameters zélf. “De voorschriften ten aanzien van installaties en bedrijfsvoering vervallen. De manier waarop de parameters worden behaald, doen er straks niet meer toe. Voor zwembaden is dat bij uitstek de gelegenheid om te kijken welke filtertechnieken

Edwin Koelink, Bad Hesselingen, Meppel “Wij hadden altijd problemen met de waterkwaliteit van zowel het wedstrijdbad als het recreatiebad. Het was moeilijk om steeds te voldoen aan de gebonden chloornorm. Door de hoge bezoekersaantallen valt het niet altijd mee om een goede waterkwaliteit te blijven bieden. Het water moest voorheen altijd herstellen en was dan een dagje troebel en melkachtig. Sinds we AFM gebruiken, zien we dat niet meer. Zelfs op dagen met meer dan 1.500 zwemmers in het bad blijft het water sprankelend schoon. Ook zien we besparingen op energie en chemie. We zijn niet meer bang voor de nieuwe zwemwaterwet. Sterker nog, we zijn er klaar voor.”

ZWEMBADBRANCHE

27


UW SPECIALIST IN ZWEMBADAFDEKKINGEN OP MAAT EN VOOR ELK BUDGET

WWW.VARIODECK.NL


COLUMN

Komt tijd, komt een oplossing… “Het lijkt erop dat ik er eindelijk bij begin te horen”, meldde Aad mij met een grijns terloops. Aad is een 50-er die sinds oktober met gedisciplineerde regelmaat een aantal keren per week het zwembad bezoekt. In de vroeg ochtend neemt hij de fiets om even over zeven een duik in het sportbad te nemen. Inmiddels is hij zo gewend aan de sportieve activiteit dat hij dagelijks zo’n 1½ kilometer aflegt. Maar dat ritme te pakken krijgen, ging niet zonder slag of stoot. “Het heeft wel even geduurd, voordat ik de ruimte kreeg om dit te doen”, vervolgt hij zijn verhaal. Ik dacht eerst dat er sprake was van een conflict in de privésfeer. Maar die problemen lagen gewoon in eigen huis, of liever gezegd bad: “De eerste keer nadat ik een 12-badenkaart had gekocht, was het toch moeilijker dan ik verwachtte om een kleedhokje te bemachtigen. De eerste zeven hokjes waren bezet en weet je wat het maffe is? Durf niet in je hoofd te halen om de daaropvolgende keer één van die eerste zeven hokjes te gebruiken, want je wordt er gewoon op aangesproken. Ze gooien je er nog net niet uit. Het lijkt wel of die zwemmers hier een gereserveerde omkleedplek hebben.” Gelukkig vertelde Aad zijn ervaringen met de nodige humor. Het zou voor een zwemmende cabaretier een leuke conference kunnen worden. Maar Aad was ook nog niet klaar: “Het wordt pas echt spannend als je in het water gaat. Ik kom om wat aan mijn gewicht te doen, maar dat doel heeft blijkbaar niet iedere ochtendzwemmer. Weet jij hoe ze van de ene naar de andere kant bewegen?” Ik wist het antwoord wel. Maar om mijn ervaring niet te beeldbepalend te laten worden, ontkende ik. “Ze zwemmen rustig met z’n drieën naast elkaar, nog langzamer dan een slak. En ondertussen wordt RTL Late Night geëvalueerd. Maar maak vooral geen opmerkingen over het banengebruik, ze keuren je nog

geen blik waardig. En opzijgaan is er al helemaal niet bij.” Vakinhoudelijk was ik oprecht geïnteresseerd of het aanbrengen van wedstrijdlijnen een oplossing zou zijn. “Ga er maar van uit van niet”, was de stellige overtuiging van Aad. “Ze zijn gewoon in staat om met zijn drieën naast elkaar te blijven zwemmen en een hele baan in beslag te nemen. En als je wil inhalen, zul je er overheen of er onderdoor moeten. Laat die lijnen er dan maar uit, want dan kan ik er in ieder geval nog langs. Zelfs de plek in het water schijnt na zoveel jaren een verworven recht te zijn.” Wie mijn columns regelmatig leest, weet dat ik de gast echt hoog in het vaandel heb staan. Maar soms zijn er van die momenten dat ook ik moet terugvallen op de categorie ‘terechte, doch onbehandelbare klachten’. Een categorie klachten die soms met mijn verwachtingsmanagement te maken heeft, maar vaak ook met storend gedrag van gasten. Volwassen gasten die stiekem onbetaald naar binnen piepen. Of gasten die een bedrijf wel heel erg onvriendelijk vinden als de geldigheidsduur van een meerbadenkaart ook echt wordt gehanteerd. Om dat dan vervolgens luidkeels bij de receptie duidelijk maken. Ook het geduld van zwembadcollega’s wordt behoorlijk op de proef gesteld. Hoewel het niet is goed te praten, betrap ook ik mij bij dergelijke voorbeelden wel eens op een geïrriteerde houding. Dan moet ik mij toch weer even spiegelen aan Aad: “Maar ik hoor er inmiddels bij. Als ik nu in het zwembad kom, zeggen ze goedemorgen tegen mij.” Dat deed me denken aan de boodschap waarmee mijn Geleense directeur Jan Cloodt mij ooit naar de management job in het westen loodste: “Eduard, durf een probleem ook te laten liggen. Vaak lost tijd die wel op.”

Eduard Leurs Wil je reageren op de column van Eduard, mail naar eduard@debelevingsspecialist.nl ZWEMBADBRANCHE

29


Wat zijn jouw breinvoorkeuren? Zwem eens rond in je hoofd! Heb je dat als manager ook weleens? Dat het lijkt dat de medewerkers en jij elk op een andere planeet wonen? Dat wat voor jou toch zo simpel lijkt, door de ander totaal niet begrepen wordt? Hoe dat kan? Dat kan aan het verschil in breinvoorkeuren liggen. Een beter inzicht in je eigen en andermans breinvoorkeuren kan al heel veel duidelijkheid geven. Sommige mensen willen precies weten wat ze moeten doen en hoe ze het moeten doen. Een stap voor stap uitleg, precies en gedetailleerd elke stap oppakken is voor hen handig. Anderen hebben meer oog voor het grote plaatje, nemen gemakkelijk risico en willen het liefst alles zelf uitproberen. Die raken snel verveeld bij een stap voor stap uitleg, maar hebben baat bij werk of werkopdrachten waarin zij zelf mogelijkheden kunnen ontdekken. Weer anderen focussen zich vooral op de doelen van de organisatie en van henzelf. Als we hen af en toe aan die doelen herinneren zullen ze beter hun best doen. Dan is er nog een groep die het beste gedijt in een positieve, vriendelijke sfeer, waar er ook tijd is voor de onderlinge relaties. Af en toe een kletspraatje moet dan kunnen.

30

ZWEMBADBRANCHE


Wat biedt NBI®? Hoe kun je nu de omgang met medewerkers, samenwerkingspartners, klanten en andere betrokkenen verbeteren? Het begint door je bewust te worden van de verschillende breinvoorkeuren en dat je daardoor beter het gedrag van anderen kunt begrijpen. Hoe meer je rekening houdt met de verschillende breinvoorkeuren, hoe prettiger en effectiever het contact met anderen verloopt. De kans op succes in onderhandelingen is ook groter als je begrijpt wat de breinvoorkeuren zijn van de persoon aan de andere kant van de tafel. Belangrijk is verder dat je je bewust bent van jouw eigen breinvoorkeuren. Door jouw combinatie van breinvoorkeuren voelt voor jou die ene aanpak fijner dan een andere. Vervolgens is het van belang dat je je realiseert dat anderen verschillende breinvoorkeuren hebben en dat dus een combinatie van verschillende aanpakken hier de aangewezen weg is. Deze methode kan daarmee ook heel goed worden ingezet bij persoonlijke ontwikkeling, team- en organisatieontwikkeling en bij gedrags- en cultuurverandering. Het is erg bevorderlijk als ieder zijn of haar eigen breinvoorkeuren kent en die van elkaar. Men begrijpt elkaar dan beter, waardoor ook de kans op conflicten afneemt. Het helpt tevens om de kwaliteiten van anderen effectiever in te zetten en om beter te communiceren en taken te verdelen.

Neethling Brain Instruments Mensen zijn dus verschillend en hebben verschillende breinvoorkeuren. Met de methode Neethling Brain Instruments (NBI®) kun je achterhalen wat iemands breinvoorkeuren zijn. Deze methode deelt de voorkeuren op in vier kwadranten. Natuurlijk is deze vierdeling een grove indeling, iedereen heeft voorkeuren in alle vier de kwadranten. Maar vaak heeft men hogere voorkeuren in één, twee of zelfs drie kwadranten.

En er zijn mensen die in alle vier de kwadranten vrijwel even hoge gemiddelde voorkeuren hebben. Er zijn meer dan 7 miljard mensen op aarde en dus 7 miljard verschillende breinprofielen. Waar het om gaat is dat je je bewust bent van die mogelijke voorkeuren. De mensen waar je mee werkt, hebben mogelijk andere breinvoorkeuren dan jij. Het is zaak om daar rekening mee te houden.

Breinvoorkeuren in kaart Middels een training kunnen breinvoorkeuren in kaart worden gebracht. Een tool die daarbij onder meer helpt, is een vragenlijst van NBI®. Het breinprofiel dat er uiteindelijk uitkomt, geeft aan wat van nature bij je past, hoe je het liefst communiceert en door anderen benaderd wil worden. Er is ook een specifieke vragenlijst voor leiderschapsstijl. De uitkomst daarvan komt niet altijd overeen met wat van nature bij je past, maar hoe je denkt dat je leiding moet geven. Niet zelden leidt het verschil tussen iemands breinprofiel en leiderschapsstijl tot stress. NBI® brengt dat duidelijk in beeld en het bewustzijn van dat verschil is het begin van een oplossing. NBI® werkt met vier kwadranten die elk twee dimensies hebben. Die opdeling in 8 dimensies is zinnig. Een goed voorbeeld hiervan zijn de twee dimensies in hetzelfde relatiegerichte kwadrant: een deel van de mensen met hoge voorkeuren in dit kwadrant stelt de vraag ‘Voor wie?’ en anderen de vraag ‘Met wie?’. Zonder dimensies is het moeilijk om hierin onderscheid te maken. Het goed in kaart brengen van breinvoorkeuren levert dan ook veel begrip voor elkaar op. Dit is natuurlijk cruciaal voor een samenwerking, of het nu gaat om de samenwerking met collega’s, klanten, leveranciers of externe partijen. Het helpt dus zeker als wij eens rondzwemmen in ons eigen hoofd én in die van een ander. Voor meer informatie: www.breinvoorkeuren.nl

Wil je meer weten over Breinvoorkeuren? Kom naar het ZwembadBranche Congres en volg de workshop ‘Succesvol overleg? Houd rekening met breinvoorkeuren!’. Tijdens het ZwembadBranche Congres geeft Koen Zonneveld een overzicht van wat breinvoorkeuren zijn. Maar ook laat hij zien hoe je ze bij jezelf, de bestuurder en de achterban kunt herkennen. En dat maakt het samenwerken toch wat aangenamer.

ZWEMBADBRANCHE

31


SWIMTAG ACTIVITY TRACKER

SWISS TIMING TIJDREGISTRATIE

RVS ZWEMBADINRICHTING

DE ONE-STOP SHOP VOOR EEN COMPLETE ZWEMBADINRICHTING!

WWW.VARIOPLAY.NL

Sterk in zwembadtechniek

Advies Ontwerp Realisatie Onderhoud T 055- 368 11 11

Kijk voor meer informatie op www.hollandertechniek.nl


COLUMN

Nog 181 jaar en dan vieren we het 5e millennium Het is nu 2019 volgens de Christelijke jaartelling. Volgens de Chinese jaartelling is het nu 4716. Vraag ik mij af: waar zouden we zijn als we een zwembadjaartelling hadden, en welke belangrijke mijlpalen hebben we in die jaartelling gehad? Om te beginnen moeten we het jaar nul vastleggen. Voor zwembaden is dat makkelijk, we pakken het oudste zwembad. Daarvoor moeten we naar het jaar 2800 voor Christus, naar de Indusvallei Mohenjo Daro in Pakistan. Waarschijnlijk was dat meer een badhuis dan een zwembad, maar het was in elk geval ‘een door mensen gemaakte constructie die gevuld was met water en die ook door mensen gebruikt werd om te baden of te zwemmen’. Vóór die tijd werd er ook al gezwommen in het open water. Het oudste bewijs daarvan vinden we in de Egyptische Sahara in de ‘cave of swimmers’. Dat is 7200 jaar voor het badhuis in Mohenjo Daro (MD). Tevens is er bewijs voor een soort borstcrawl in Egypte in 1200 voor MD en bij de Grieken in het jaar 800 (dus na MD). De eerste Romeinse badhuizen verschenen 2600 jaar na het badhuis in Mohenjo Daro en werden later ingenieuze thermen. Zo’n 325 jaar later, in 2925, verbood Keizer Hadrianus het gemengd zwemmen. De reddingsband werd door Leonardo da Vinci uitgevonden in het jaar 4289. Het eerste boek over zwemmen uit 4339 beschreef de schoolslag en later in 4395 kwam er een praktijkboek met afbeeldingen van de schoolslag, de rugslag en de borstcrawl. Dit was niet alleen het eerste praktijkboek over zwemmen, het is het oudst bekende gedrukte boek van welke sport dan ook.

zwemvereniging Fina opgericht en vanaf de Olympische spelen van 4712 in Stockholm mochten vrouwen ook meedoen. Om het stukje sport af te maken, ben ik wat te ver in de tijd doorgeschoten. We moeten even terug naar het jaar 4585, want toen werd natriumhypochloriet uitgevonden. Het werd eerst gebruikt voor het bleken van textiel, vanaf 4694 op laboratoriumschaal voor desinfectie van water en in 4697 was Maidstone (UK) de eerste stad met gechloreerd drinkwater. Het eerste gechloreerde zwembad was een experiment in Amerika in 4710. In 4734 kreeg Nederland de eerste richtlijn voor het desinfecteren van zwembaden. In 4774 ontdekte Rook het ontstaan van desinfectie bij producten, waarmee de eerste barstjes kwamen in de liefde tussen zwembaden en hypochloriet. In 4784 kwam de eerste wettelijke regeling voor desinfectie van zwembaden, die met een paar updates vandaag de dag nog steeds geldig is. Vanaf die tijd gaan de ontwikkelingen snel en wordt het lastig om de juiste jaartallen erbij te zoeken. Denk aan de introductie van het eerste actief koolfilter om ureum te verwijderen, het gebruik van ozon om een betere oxidatie te krijgen en het gebruik van UV om gebonden chloor af te breken. Ook zien we de laatste jaren ontwikkelingen op het energetische vlak: het eerste zwembad zonder gasaansluiting en het eerste zwembad verwarmd met restwarmte uit het riool. Tevens was afgelopen jaar de ontwikkeling van het eerste gedesinfecteerde zwembad zonder chloor.

Inmiddels leven we in het jaar 4819 na MD (nog Het schoolzwemmen werd in 4403 voor het even voor wie de draad kwijt is: 2800 voor eerst door een Japanse keizer ingevoerd Christus zijn we begonnen met tellen). en vanaf 4600 ontstond de zwemsport Het verbaast mij hoe rijk de geschiedenis en sinds 4637 werden er regelmatig van zwembaden is en hoe ver dat zwemwedstrijden georganiseerd. De teruggaat. Nog 181 jaar en dan viert de eerste nationale zwemvereniging werd zwembadjaartelling haar 5e millennium. in 4680 in Engeland opgericht. In 4689 Ik ben erg benieuwd hoe de zwembaden worden de eerste moderne Olympische er dan uit zien en hoe de wereld er dan spelen in Athene georganiseerd waarbij er uitziet. Eén ding is zeker, het zwemmen in vier afstanden gezwommen werden. In het jaar 5000 is nog gezonder dan 4708 werd de wereld vandaag. Maarten Keuten Wil je reageren op de column van Maarten? Mail naar m.g.a.keuten@tudelft.nl

ZWEMBADBRANCHE

33


Open Nederlands Kampioenschap IJszwemmen De timing kon bijna niet beter. Het eerste koude weekend van deze winter werd in zwembad De Waterdam ingeluid met het Open Nederlands Kampioenschap IJszwemmen. Terwijl in Nederland het woord Elfstedentocht weer sinds tijden viel, gingen in Edam-Volendam ijszwemmers van over de hele wereld van 18 tot 20 januari de strijd in het buitenbad aan om de eervolle titel. Behalve de korte afstanden stond uiteraard ook weer de icemile op het programma.

Doordraaien Het ONK IJszwemmen is een samenwerking tussen Open Water Swimming club en Zwembad Waterdam en ontstond min of meer bij toeval zo laat Peter Klos, manager zwembad Waterdam, ons weten. “Na de renovatie van ons buitenbad een aantal jaren geleden bleek dat het goedkoper was om de winter door te draaien dan alles stil te zetten.” En wat moet je dan met een buitenbad dat het hele jaar door in gebruik is? Juist, gebruiken. “Ik vond het toch wel zonde dat het zwembad 8 maanden per jaar stillag en heb daarom her en der een balletje opgeworpen.” Samen met Marcel van der Togt en Marcel Stroet ontstond vervolgens het idee om in de wintermaanden in het buitenbad te zwemmen. Niet veel later werd de eerste editie van het ONK IJszwemmen georganiseerd en inmiddels organiseert zwembad De Waterdam het voor de 5e keer.

Veiligheid Met deelnemers uit Nederland, België, Engeland, Duitsland en Argentinië was het deelnemersveld afgelopen weekend niet alleen groot, maar ook internationaal. De populariteit van het openwater zwemmen neemt duidelijk toe. Alhoewel ijszwemmen toch wel een andere tak van sport is en zeker niet voor iedereen is weggelegd. “Naast een goede voorbereiding moet je ook in goede gezondheid verkeren. Zo is een medische verklaring verplicht en word je vooraf gescreend. Daarnaast wordt elke zwemmer gedurende het toernooi goed in de gaten gehouden. Als iemand van de medische staf het niet vertrouwd, word je zonder pardon uit het water gehaald. Uiteraard staat veiligheid voorop. Reden ook dat we dit organiseren samen met de

34

ZWEMBADBRANCHE

Reddingsbrigade, duikers en medische begeleiders. Maar vergeet ook niet de juryleden en alle andere medewerkers die alles in goede banen leiden.”

Volgend jaar Het was dus een succesvol weekend in het zwembad in Edam-Volendam. “Er is weer ontzettend hard gezwommen op verschillende afstanden, waaronder de beroemde icemile, en er zijn zelfs records gesneuveld. En dat ook nog eens onder het toeziend oog van vele enthousiaste supporters. Voor ons vooral goed om te zien dat we zo het buitenbad niet alleen kunnen benutten bij een goede zomer, maar zelfs bij een koude winter. We kijken nu al uit naar de volgende editie. Het weekend van 17 tot en met 19 januari staat geblokt!”


Meld jouw accommodatie vandaag nog aan! In de zwembranche krijg je meestal eer van je werk. Enthousiaste ouders, blije kinderen, fanatieke sporters, fitte ouderen. Toch willen wij graag eens extra stilstaan bij onze branche waar veel mensen werken met passie voor hun vak. Mensen die hun werk oprecht leuk vinden om te doen en dat ook uitstralen. Daarom hebben wij de ZwembadBranche Awards geïntroduceerd. Ook dit jaar zullen wij deze weer uitreiken. In verschillende categorieën gaan wij daarom op zoek naar uitblinkers: wie onderscheidt zich van de rest? De Awards zullen 8 oktober tijdens de ZwembadBranche Dag worden uitgereikt.

Categorieën • Beste zwemlesteam • Beste accommodatie zowel binnen als buiten (gebaseerd op bezoekersaantallen) • Beste zwemschool • Beste zwembad als onderdeel van een multifunctionele accommodatie of recreatiepark • Meest klantvriendelijke accommodatie • Persoonlijkheid van het jaar • Innovatie van het jaar

POOLQUIP, UW VERTROUWDE GROOTHANDEL Als groothandel op het gebied van zwembadtoebehoren is Poolquip uw vertrouwde partner. Wij hebben ruim 40 jaar ervaring in de openbarezwembadenbranche en we blijven ons assortiment ontwikkelen om u de beste producten aan te kunnen bieden. Om deze reden kunt u rekenen op een breed scala van de nieuwste producten tegen een marktconforme prijs.

POOLQUIP, FOCUS OP ZEKERHEID In de gehele Benelux is Poolquip een begrip als het gaat om het uitgebreide productengamma, technische ondersteuning, service en after-sales. Dit zijn onze kernwaarden waarmee wij altijd voor u klaar staan. Heeft u vragen? Twijfel niet en neem contact met ons op.

Bodemreiniging

Pompen

Verwarming

Hulpmiddelen

Filters

Fitness

Aanmelden Voldoet jouw zwembad, zwemschool of zwemlesteam aan deze criteria? Meld je dan aan voor de ZwembadBranche Awards. www.zwembadbranche.nl/awards

www.poolquip.com | info@poolquip.com


Zwemmen? ‘Niet omdat het moet, maar omdat je wil...’ We bewegen de laatste jaren meer. En waarom? ‘Niet omdat het moet, maar omdat het kan.’ Of liever gezegd ‘omdat je wil...’ De druk om te sporten omdat het moet van artsen is namelijk afgenomen en de motivatie is toegenomen. Zo blijkt uit het Nationaal Sportonderzoek (NSO), dat op initiatief van het Mulier Instituut in 2011 en 2018 is gehouden. Sinds 2011 is de motivatie voor sport en bewegen gegroeid. In 2011 was 56% gemotiveerd, in 2018 62%. Zoals te verwachten zijn mensen die weinig sporten en bewegen het minst gemotiveerd. Opmerkelijk is wel dat van de mensen die het minst sporten en bewegen toch nog een kwart behoorlijk gemotiveerd is. Vrijwel niemand vindt dat het belang van sport en bewegen voor de gezondheid sterk wordt overdreven.

Motivatie Tevens is aan sporters en niet- sporters gevraagd naar hun redenen om te sporten en bewegen. Net als in 2011 waren de 3 belangrijkste redenen gezondheid (80%), gevolgd door conditie (62%) en afslanken/uiterlijk (44%). Naast de redenen die betrekking hebben op de gezondheid wordt genoemd: plezier (41%), ontspanning (37%) en gezelligheid (26%). Overigens is deze laatste iets afgenomen, in 2011 vond 30% het nog gezellig. Wat opvalt is dat minder mensen het opvolgen van een advies van een arts noemen als reden om te sporten en bewegen.

Belemmering Uiteraard zijn er ook nog steeds belemmeringen. Tijdgebrek vanwege werk, studie of gezin wordt verreweg het meest genoemd (43%). Het wordt zelfs vaker genoemd als reden om niet te sporten dan in 2011 (40%). Het prijskaartje is minder van invloed. Het bedrag dat moet worden betaald om te sporten, wordt minder gezien als reden om niet te gaan. In 2011 vond 16% het te duur en in 2018 10%. Lichamelijke beperkingen als reden om niet te gaan sporten is met 2% afgenomen tot 24%. Het percentage dat totaal geen belemmering ziet is gelijk gebleven (19%).

Iets gezelliger... De laatste zeven jaar is de motivatie om te sporten en bewegen dus toegenomen. De sportdeelname is over deze periode ook gestegen. De overtuiging dat sporten en bewegen goed is voor de gezondheid nam eveneens toe. Maar de gezelligheid staat wel onder druk. Als we het dus nóg iets gezelliger maken, is er echt geen enkele reden meer om niet te gaan zwemmen. Voor meer informatie: www.kennisbanksportenbewegen.nl Factsheet ‘Motivatie volwassenen om te sporten en bewegen’


Zwem Apps lanceert haar nieuwe app: ZWEM APP 2.0 Maak kennis met Zwem App 2.0. Een totaal vernieuwde app met nog meer mogelijkheden voor jouw zwembad of zwemschool. Wij spelen hiermee in op de digitale veranderingen die er de komende jaren in de zwembranche gaan plaatsvinden. Dankzij de geheel vernieuwde software werkt onze app nu nog sneller, heeft het onbeperkte design mogelijkheden, online ticketing en een grote hoeveelheid kleine verbeteringen. Ook bevat de app ‘onboarding’

functies bij het opstarten waarbij de gebruiker nog eenvoudiger kan starten met de app en de app geheel naar wens in kan stellen, bijvoorbeeld op het gebied van pushberichten.

Flexibele en moderne designs De designs van Zwem App 2.0 zijn eindeloos en weer volledig bij de tijd. Hierdoor kun je de app geheel op maat laten maken, volledig in de stijl van jouw zwembad of zwemschool. Ook het digitaal volgen van de ontwikkelingen van het kind tijdens zwemles blijft belangrijk. Daarom hebben wij het leerlingvolgsysteem van Recreatex volledig opnieuw en uitgebreider geïntegreerd binnen de app.

Online en mobiele tickets vanuit jouw Zwem App Vanuit zwembaden is er veel vraag naar het aanbieden van online tickets en abonnementen. Belangrijk hierbij is dat het snel, veilig en geïntegreerd is met de bestaande app en website van het zwembad. In Zwem App 2.0 lanceren wij online en mobiele ticketing vanuit je eigen app, geïntegreerd met je bestaande Gantner/Recreatex omgeving. Bezoekers kunnen gemakkelijk via de app van jouw zwembad kaartjes kopen en afrekenen. Ook abonnementen aanschaffen, verlengen en afrekenen kan veilig en snel. Hiermee verhoog je als zwembad de service, verkoop je meer abonnementen en verbeter je de dienstverlening voor de buitenbaden met het oog op het zomerseizoen.

Ticketshop in jouw website

Enkele nieuwe features: Mobiele tickets en een vernieuwde integratie met leerlingvolgsystemen.

Naast het verkopen van tickets via de app, wordt het later dit jaar voor zwembaden ook mogelijk om tickets en abonnementen online via de webshop te verkopen. Deze gebruiksvriendelijke webshop bieden wij volledig geïntegreerd aan in de website van jouw zwembad.

Maak kennis met onze nieuwe app tijdens het Lanceerevent op 13 maart! Op 13 Maart organiseren wij een lanceerevent voor de totaal vernieuwde Zwem App! In één ochtend nemen we je mee langs alle nieuwe functionaliteiten, mogelijkheden en voordelen van Zwem App 2.0. Interessant voor iedereen die de Zwem App al heeft of die er meer over wil weten. Schrijf je direct in via www.zwemapps.nl/lanceerevent

ZWEMBADBRANCHE

37


‘Twee keer op rij winnen, dat verdient natuurlijk een feestje!’

Merwestein viert ZwembadBranche Awards tijdens feestelijk weekend Voor de tweede keer op rij werd Merwestein uitgeroepen tot zwembad van het jaar. Trots nam Ton Bothoff het Gouden Zeepaardje in ontvangst. “Ik zie dit als een groot compliment naar alle medewerkers. Maar zeker ook naar de bezoekers die ons zo waarderen. We mogen onszelf wederom het ‘Beste zwembad van Nederland’ noemen en dat is voor ons allemaal een enorm grote eer.”

38

Maar het kan natuurlijk altijd beter. “Uiteraard zijn wij blij met de Award, maar nog blijer zijn wij met de reviews van de bezoekers. Daar doen we het uiteindelijk voor. En uit die reviews halen wij zoveel nuttige informatie. Het kan soms ook heel simpel zijn, maar dan moet je het natuurlijk wel weten.” En omdat Merwestein zo blij is met de reviews van haar klanten, of het nu positieve of opbouwende feedback is, wilde men graag iets terugdoen.

tot bestedingen in de horeca. Tevens was er voor iedereen koffie met gebak en speciaal voor de kleintjes was er een ballonnenclown en waren er suikerspinnen. Maar ook werden er rondleidingen gehouden, waaronder in de machinekamer om de ‘achterkant’ van het zwembad eens te bekijken. Mensen hebben hier vaak geen weet van. En natuurlijk was de gehele accommodatie feestelijk aangekleed in zwart en goud, de kleuren van het Zeepaardje.”

ook uit de regio’s Eindhoven, Den Haag en Amsterdam. Hier zijn wij uiteraard heel blij mee, maar dat betekent ook dat we moeten schakelen.” Onder meer wordt gekeken naar het programma om de bezoekersstroom beter te spreiden. “Gelukkig houden we alles goed bij, maar het blijft natuurlijk lastig om dit volledig te sturen. Daarnaast zijn we bezig met een uitbreiding, de stijgende lijn van de afgelopen periode benadrukt voor ons dan maar weer de urgentie hiervan.”

In het weekend van 19 en 20 januari was het zover, met een feestelijk weekend werden de prijzen gevierd en klanten bedankt. “We hebben nu twee keer de ZwembadBranche Award gewonnen en we hadden een hele positieve recensie in de ANWB Kampioen van december: dat verdient een feestje!” En een feestje was het. Het hele weekend waren er zwemactiviteiten en daarnaast werd er ook van alles weggegeven. “Er was een rad van fortuin waarmee je prijzen kon winnen, van vrijkaartjes

Het feestweekend werd goed bezocht, hoewel men niets te klagen heeft over het aantal bezoekers de laatste tijd. “We merken dat het winnen van de awards, maar ook de aanbeveling in de ANWB Kampioen, voor een duidelijke stijging zorgt. Met de kerstvakantie hadden we met maar liefst gemiddeld 1900 bezoekers per dag een topdrukte.” Opvallend is ook dat de bezoekers van verder komen dan voorheen. “We hebben altijd al wel een regionale functie gehad, maar het gebied wordt steeds groter. De bezoekers komen nu

Het winnen van de ZwembadBranche Awards is voor Merwestein niet alleen een eervolle prestatie. Het heeft ook waardevolle informatie opgeleverd, een positief effect op de relatie met vaste klanten en ook nog nieuwe klanten. En of Merwestein dit jaar weer meedoet? “Natuurlijk ligt de druk hoog om nog eens te winnen. Ik weet dat mijn collega’s ook zeker een hele goede kans maken. En dat is alleen maar goed, het houdt je scherp. Belangrijk, want uiteindelijk kan het natuurlijk altijd beter.”

ZWEMBADBRANCHE


WA HANDELING T E R BE

Optisport Exploitaties viert 25 jarig bestaan Optisport viert in 2019 het 25 jarig bestaan. De start van het feestelijke jaar vond vrijdag 11 januari plaats tijdens de EK Shorttrack in de Optisport Sportboulevard Dordrecht. In het weekend van 11-13 januari werd in Dordrecht de EK Shorttrack gehouden. Voor Optisport een mooie gelegenheid om met 300 genodigden het 25 jarig bestaan te vieren. Onder de deskundige leiding van tv-presentatrice Hélène Hendriks werd er in vier blokken gediscussieerd over de toekomst van bewegen in het algemeen en sport in het bijzonder. Samen kwamen zij tot de conclusie: goede voorzieningen zijn een must, een goede toegankelijkheid is wenselijk en de jeugd moet haar eigen talenten kunnen ontdekken en geïnspireerd worden door aansprekende (sport)evenementen. Aansluitend konden de genodigden met elkaar verder discussiëren tijdens een heerlijk buffet. Met een goedgevulde maag werd iedereen vervolgens naar de tribune van de ijshal begeleid om daar de Europese top van dichtbij in actie te zien. Na de wedstrijden zocht men elkaar weer op om hun standpunten over de toekomst van bewegen verder kracht bij te zetten. Dit was voor Optisport een mooi begin van een feestelijk jaar. In heel 2019 staan er nog verschillende events op de planning voor zowel medewerkers als gasten om het 25 jarig jubileum te vieren.

De specialist voor veilig en schoon zwemwater

TM

www.semwaterbehandeling.nl


Ben jij al bewust bezig met de horeca in jouw accommodatie?

Het lijkt simpel: bij een goede sportomgeving hoort natuurlijk gezonde voeding. Alleen de praktijk is weerbarstig. Een lekker patatje na het zwemmen of een wit kadetje met kaas: is dat verkeerd? Uiteindelijk bepaalt het zwembad dat natuurlijk niet, maar je ziet wel dat steeds meer zwembaden gezonde producten aanbieden in de horeca. Een bewuste horeca dus en dan niet door het verbannen van snacks, wel door bewust een alternatief te bieden. Meer gezondere producten in het assortiment op een originele manier. Lastig? We vroegen een aantal zwembaden hoe zij dit aanpakken. Wil je meer weten of ideeën aandragen? Samen met ‘Vullen of Voeden’ en ‘Team:Fit’ (JOGG) kijken wij graag hoe we de horeca van zwembaden (nog) bewuster kunnen maken.

40

ZWEMBADBRANCHE


‘We willen kinderen zien opgroeien in een gezondere wereld’ Het voorbije jaar wist Optisport het suikerverbruik in haar ruim honderd horecagelegenheden met 5.000 kilo te reduceren. Hoe? Door uitsluitend ongesuikerde vruchtenlimonade te verkopen. Productmanager Horeca Remko Serkel is trots op het bereikte resultaat. “Een stap in de goede richting.” Praat met Serkel niet over gezonde voeding. Dat begrip is voor hem te rekbaar en voer voor misverstanden. Liever heeft hij het over verantwoorde voeding in horecagelegenheden van zwembaden. De uitdagingen zijn in iedergeval groot. “Frites lijkt soms gekoppeld aan chloorwater.” Het aanbieden van verantwoorde producten is voor Optisport op dit moment niettemin één van de belangrijkste speerpunten, voor nu en de nabije toekomst. Serkel noemt het een maatschappelijke verantwoordelijkheid en als innovatieve speler wil Optisport graag voorop lopen, ook in deze ontwikkeling. “De markt is er klaar voor.’ Natuurlijk is er het Nationaal Preventie Akkoord. Maar ook aan de voorkant in de keten is de scepsis aan het verdwijnen.” Neem een leverancier als Sligro, aanvankelijk was volgens Serkel iedereen huiverig. Dit vanwege de noodzakelijke voorraden en de uiterste houdbaarheidsdatum en of de verantwoorde producten hun weg naar de consument zouden vinden. “Maar gelukkig zijn alle partijen in de keten nu in beweging komen. Dat is natuurlijk geweldig”.

Stapsgewijs Sinds begin 2018 is Optisport een samenwerking aangegaan met het merk Cool Bear. Aan hun vruchtenlimonade zijn geen suikers, aspartaam of andere kunstmatige zoetstoffen toegevoegd. Vóór de introductie werd het product eerst uitvoerig getest bij jonge bezoekers van Optisport locaties, van indoorspeeltuinen tot zwembaden. De uitkomst was verrassend. “Onze kleinste gasten proefden geen enkel verschil met gesuikerde limonade.” Het volledig invoeren van meer verantwoorde producten is in veel gevallen nog een utopie. Ook bij Optisport gebeurt het daarom stapsgewijs, in combinatie met traditionele producten. Maar ook dan kun je volgens Serkel als exploitant je nek uitsteken. “Naast de traditionele frites testen we bijvoorbeeld een alternatief, gemaakt van zoete aardappelen. Nog steeds gebakken in frituurvet, maar de perceptie toch iets verantwoorder te zijn.”

Positionering Serkel weet als geen ander dat alles draait om verleiding en positionering van het product. Dat geldt zeker voor meer verantwoorde voeding en snoepgoed. “Het moet te zien zijn op de balie, anders verkoopt het niet.” Precies zo met de ijsjes in de vriezer. “Je kunt bezoekers leiden naar een product. Daarom liggen bij ons de meer verantwoorde ijsjes op ooghoogte.” Natuurlijk blijft het volgens Serkel altijd een economisch verhaal. Verantwoorde producten mogen niet leiden tot omzetverlies. “Bezoekers komen voor een kop koffie. Alles wat extra is, moet je zien te verkopen.” In dat spanningsveld moet je als exploitant ook je leveranciers durven aan te spreken. Serkel noemt een lopende actie van Vrumona en PepsiCo als voorbeeld. Optisport zag de marktkansen van de campagne, maar ook de valkuilen voor het eigen imago en de strategie. De originele producten Pepsi Cola en Layschips werden ingewisseld voor meer verantwoorde producten. Ook de mogelijke prijs, een spelcomputer, werd verruild voor een passender alternatief: fietslampjes. “Het gaat niet enkel om een gezonder aanbod. We willen mensen, en zeker ook jongeren en kinderen, in beweging krijgen.”

Gedragsverandering Het vraagt volgens Serkel om een zorgvuldige selectie aan de voorkant van de keten. “Wij gaan enkel in zee met bedrijven die toegevoegde waarde bieden.” Optisport werkt ook nauw samen met Team:Fit, een landelijk initiatief van Jongeren Op Gezond Gewicht. Serkel is blij met hun expertise. “Om gedragsverandering te realiseren moet je samen optrekken met gemotiveerde ouders, sportverenigingen, vrijwilligers, accommodaties, experts en partners.” Vanaf 1 januari zijn ook alle terreinen van Optisport locaties officieel rookvrij. Voor Serkel zijn het allemaal hoofdstukken van hetzelfde verhaal. “We willen kinderen zien opgroeien in een gezondere wereld.”

ZWEMBADBRANCHE

41


‘Je merkt dat steeds meer mensen bewuster kiezen’ Een patatje en een snack op zondagmiddag. Op de familiedag bij uitstek is dat ook in Zwem- en recreatiecentrum De Boetzelaer in Monster een niet weg te denken klassieker. Doordeweekse bezoekers kiezen echter steeds vaker voor een gezond alternatief. Horecamedewerkster Madelon Arnoldus merkt de veranderde smaak van de gast in de dagelijkse praktijk. Spectaculair is de omslag zeker niet. “Het gaat stapje voor stapje.” In de accommodatie van directeur Peter Wielaart draait alles om passie, plezier en inspiratie. Die inspiratie is zeker terug te vinden in de horeca van De Boetzelaer, met een ruime zaal, een natte voeten bar, een overdekt buitenterras en zelfs een eigen catering. Gezonde voeding wordt steeds belangrijker. Vorig jaar bezochten Arnoldus en haar collega’s een congres over het onderwerp. Om ideeën op te doen en de kansen te zien in hun dagelijks werk. Het was een vruchtbare bijeenkomst. Het congres zorgde voor bewustwording en inspiratie. “We zijn er steeds mee bezig.”

Superfood In De Boetzelaer begon het zo ongeveer met een superfood tosti. Met haver, spelt en chiazaad als belangrijke ingrediënten. Geen slappe broodjes. Maar juist een stevige bite. De tosti viel in de smaak. In De Boetzelaer roken ze trouwens ook hun eigen kip. Daardoor is alles net even wat lekkerder en minder vet. Ook de gehaktballen worden zelf gemaakt. Arnoldus is enthousiast. “Binnenkort beginnen we met gezonde salades.” Met kinderfeestjes wordt uitsluitend suikervrije limonade geschonken. Glutenvrije alternatieven zijn er in ruime mate. Dat geldt zowel voor de patat, de frikandel als uiteraard ook de broodjes. Voor de aantrekkelijkheid en de exploitatie van de horeca is dat een goede zaak. “We kunnen rekening houden met alle dieetvormen. Je merkt dat steeds meer mensen bewuster kiezen.”

Beperkingen Natuurlijk heb je ambassadeurs nodig om gezonde alternatieven onder de aandacht te brengen.

42

ZWEMBADBRANCHE

De medewerkers zelf bepalen volgens Arnoldus mede het succes. “Vaste gasten weten ondertussen wel wat onze kaart biedt. Nieuwe bezoekers moet je wat meer bij de hand nemen en vertellen welke mogelijkheden en alternatieven er zijn. Vaak zijn ze verbaasd over wat we allemaal kunnen bieden.” Ook de positionering van de gezonde producten kan het verschil maken. “We laten zoveel mogelijk op de balie zien. Zo trek je de aandacht naar het gezonde alternatief. Ook met onze aanbiedingen van de week spelen we er op in. Hippe reclamebordjes van bijvoorbeeld de suikervrije limonade zijn ook eyecatchers, met name voor de jonge bezoekers. Helaas lukt niet alles. We hebben bijvoorbeeld fruit een tijd duidelijk naar voren gehaald. Maar op de een of andere manier liep dat niet.” Gezonde alternatieven hebben ook hun praktische beperkingen. “We maken alles zoveel mogelijk vers. Maar dat betekent ook dat het snel te maken moet zijn.” De inkoop luistert nauw voor producten die nog niet zo bekend zijn bij het grote publiek. “Je kunt het jezelf niet permitteren om de helft van de voorraad weg te gooien vanwege een verstreken houdbaarheidsdatum.”

Duurzaamheid Gezonde voeding is voor Arnoldus onlosmakelijk verbonden met duurzaamheid en het gebruik van ecomateriaal. “Sinds kort maken we geen gebruik meer van wegwerpbekertjes. We gebruiken materiaal dat herbruikbaar is. Op een vrijdagavond met pakweg honderd bezoekers voor kinderfeestjes maakt dat flink wat verschil.” Een ander verhaal is het gebruik van afbreekbare frietbakjes, nog zo’n wens in De Boetzelaer. “Het verschil in prijs met het traditionele materiaal is nog te groot. Op dit moment is het daardoor voor ons niet te betalen.” Ook door die financiële beperkingen voltrekt de omslag naar gezond en duurzaam zich in Monster langzamer dan gewenst. Arnoldus bekijkt het van de positieve kant. “Het gaat stapje voor stapje, maar wel in de juiste richting.”


‘Je hebt ook een gezonde omzet nodig’ Hoe maak je in de horeca van zwembaden de slag naar een gevarieerder aanbod, met meer gezonde producten en zonder dat het tot omzetverlies leidt? Bert Verkoelen, Manager Exploitatie RVO en voorzitter van de projectgroep Samen Vitaal, legt uit hoe ze dat bij Sportfondsen Nederland doen. Natuurlijk was er eerst weerstand. De traditionele gedachte: onze bezoekers willen dat niet. Niettemin werd een jaar geleden binnen Sportfondsen gestart met een proef. Zes accommodaties deden mee. Hun uitdaging: gezond voedselaanbod meer en beter onder de aandacht te brengen. Een tweede groep met vijftien accommodaties sloot later aan. Het is volgens Verkoelen nog te vroeg om definitieve conclusies te trekken. Eén vaststelling is er alvast wel. “De omzet gaat echt niet dalen.” Wat Verkoelen ook ziet: groeiend enthousiasme bij de medewerkers. Bij de kick off van het project werden zij nadrukkelijk bij de aanpak betrokken. Hun input bepaalde mede de in te zetten koers. Draagvlak dat volgens Verkoelen onmisbaar is om van een dergelijk project een succes te maken. “Je hebt ambassadeurs nodig.” Kennisdeling is nog zo’n kritische succesfactor. “Medewerkers uit zowel de eerste als tweede groep deelnemers werden met elkaar in contact gebracht. Om van elkaars fouten en successen te leren.” Binnen Sportfondsen zijn ze nog volop bezig met het verzamelen van voldoende data, om te zien of de verkoop van de nieuwe producten daadwerkelijk aanslaat. “Natuurlijk past het gezonde aanbod bij de missie van de organisatie: het vitaler maken van Nederland. Maar je hebt als exploitant ook een gezonde omzet nodig.”

Inspireren Verkoelen gelooft heilig in de omslag. De gezondheidsmarkt groeit en steeds meer mensen vinden de weg naar een sportaanbieder om te werken aan een gezonde leefstijl. Ook voor zwembaden biedt dat kansen. Ondertussen valt het voor ouders niet altijd mee om in de horeca van de accommodaties gezonde keuzes voor hun kinderen te maken. Dat is volgens Verkoelen deels ook het gevolg van traditioneel denken in de branche. “Het vaste basisassortiment, de communicatie en financiën zijn nog te vaak gebaseerd op de ongezonde keuken.” Met Jongeren Op

Gezond Gewicht (JOGG) als strategisch partner besloot Sportfondsen om nieuwe, meer gezonde productgroepen te introduceren. Geïnteresseerde accommodaties wordt houvast geboden met een handleiding vol praktische tips. Een kantinescan, zeg maar een soort nulmeting, vormt de basis van de nieuwe aanpak. Vervolgens draait alles om inspireren, waarbij ook de behoeften van bezoekers nadrukkelijk in beeld worden gebracht. Samen met de ideeën van medewerkers en vrijwilligers vormen zij het fundament van een op te stellen actieplan. Het uiteindelijke doel: van gezondheid en vitaliteit een kracht en onderscheidende factor maken. Verkoelen is wel realistisch. “Je hebt een lange adem nodig. Het zal altijd stapsgewijs gaan. Maar juist die eerste stap is belangrijk. Kleine veranderingen maken op den duur een groot verschil.”

Inkoopbeleid Een juiste positionering bepaalt in een bewuste horeca deels de vraag. “Door gezonde producten in het zicht en op ooghoogte te presenteren maak je al een verschil. Verantwoord snoepgoed moet op de bar voor het grijpen liggen. Precies zo met de gezonde producten in de koelvitrine. Bied ook overal in de accommodaties met taps gratis water aan.” Prijsvorming is ook een niet te onderschatten factor bij de keuze van de consument. Maar ook daarin kan de exploitant volgens Verkoelen voor een deel het verschil maken. “Bijvoorbeeld door tijdelijke deals met gezonde producten.” Meer winst kan gemaakt worden aan de voorkant in de keten, met een verantwoord inkoopbeleid. Het lukt Sportfondsen steeds beter om goede afspraken te maken met leveranciers en de groothandel, zowel als het gaat om productontwikkeling als de prijs. “Uiteindelijk leidt alleen een integrale aanpak tot succes. Leveranciers hebben volume nodig en daarmee krijg je een betere prijsvorming. Maar om meer volume te krijgen, heb je ook een toenemende vraag nodig. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid. Enkel door te verbinden kun je echt iets bereiken en gezonde voeding implementeren en borgen in je organisatie.”

ZWEMBADBRANCHE

43


ZWEMBADBRANCHE AWARDS

ZWEMBADBRANCHE.NL/AWARDS

Meld je aan voor onze wekelijkse e-mail nieuwsbrief via www.zwembadbranche.nl/abonnement


COLUMN

Helikopterouders en loedermoeders Bij zwemles heb je te maken met kinderen én ouders. Die laatsten zijn met regelmaat ook onderwerp van gesprek tussen lesgevers. Over het algemeen is er waardering voor ouders die belangstellend en geduldig zijn. Ouders die meer dan gemiddeld vragen stellen of opmerkingen maken, worden wel eens lastig gevonden. Te bemoeizuchtig, te controlerend of te beschermend. Meestal volgt er dan nog een passend advies: ‘Als het mijn kind was dan..’. Gelukkig wordt dat advies alleen maar door de aanwezige collega’s gehoord en niet door de ouders in kwestie. Want wat zouden die daarmee moeten doen? Ouders handelen naar hun beste kunnen in het belang van hun kind. Er is immers geen ouder die ’s morgens opstaat met de gedachte ‘hoe kan ik vandaag het leven moeilijk maken voor mijn kind?’. Ik ben ervan overtuigd dat een eenzijdige waarheid rond de kunst van ouderschap niet bestaat. Het juiste (ofwel best passende) ouderschap kan uiteindelijk alleen uitgevonden worden door de ouders zélf. Daarbij bepalen de karaktereigenschappen van beide ouders en de ervaringen in hun eigen opvoeding hoe zij samen het ouderschap vormgeven. Als je dit weet, kun je ook snappen dat het ouderschap en de stijl van opvoeding van elk ouderstel uniek is. En dus ook per definitie altijd anders dan je eigen stijl. Het is dus ook niet nodig om daar ‘iets’ van te vinden, laat staan over te oordelen. Toch wordt dit met grote regelmaat gedaan. Soms verpakt in goedbedoelde adviezen en soms in de vorm van een stelligheid over de eigen (lees: goede) manier van opvoeden. En alsof dat nog niet erg genoeg is, worden jonge ouders ook nog overstelpt met informatie. Er wordt volop door experts gepubliceerd over wéér een onderzoek waarbij labeltjes worden geplakt als ‘helikopterouders, hyperouders, loedermoeders en curlingouders…

allemaal niet zo moeilijk. Maar er zijn soms periodes dat het wat minder gaat. Je kind is ziek, slaapt slecht, eet onvoldoende of vertoont gedrag dat je lastig vindt. De gedachte om het fout te doen, is bijna onverdraaglijk en toch weet je pas achteraf of je de goede keuzes hebt gemaakt. In die periodes heb je dan ook geen advies of mening van anderen nodig, maar gewoon iemand die luistert zonder er iets van te vinden. Brené Brown besteedt in haar boek ‘de Kracht van Kwetsbaarheid’ een heel hoofdstuk aan de angsten en frustraties van het ouderschap: ‘Welke ouder verlangt er nu niet naar een handboek dat ondubbelzinnig antwoord geeft op al onze onbeantwoordbare vragen, dat ons garanties biedt en dat ons gevoel van kwetsbaarheid minimaliseert?’ En ook: ‘De allerbelangrijkste vraag zou niet moeten zijn of je de juiste opvoedingsmethode hanteert, maar of je als mens het goede voorbeeld bent. Wie jij bent en wat jij doet, is meer bepalend dan je opvoedingsmethode’. Wanneer je als ouders elkaar echt tot steun wil zijn, adviseert zij als volgt: ‘Wanneer het welzijn van kinderen ons echt aan het hart gaat, dan is het zaak om keuzes te maken die aansluiten bij onze normen en waarden. Maar zeker ook om andere ouders onvoorwaardelijk te steunen, ook als hun keuzes anders zijn op basis van hún normen en waarden’. Dat laatste lijkt me een prachtig advies aan lesgevers. Zo wordt het ook veel makkelijker om zonder oordeel het gesprek te voeren met een ouder die misschien wat meer dan gemiddeld vragen of opmerkingen heeft.

De opvoeding van onze eigen kinderen ligt alweer ver achter me. Terugkijkend had ik veel dingen anders mogen doen, maar ik realiseer me ook dat het geen zin heeft om hier met terugwerkende kracht spijt of schaamte over te hebben. We deden het zo goed mogelijk, anders hadden we het wel anders gedaan. Inmiddels mogen we elke week voor onze Vaak zijn de meningen en adviezen van die kleinkinderen zorgen en dat heet dan experts ook nog eens tegenstrijdig, waar je oppassen en niet opvoeden. Alleen maar alleen nog maar onzekerder van wordt. Want liefdevol verzorgen, plezier en veiligheid bieden wanneer doe je het dan goed? In tijden en verder geen zorgen of keuzes. En dat dat het allemaal lekker gaat, is het is pas écht relaxed… Claartje Driessen Wil je reageren op de column van Claartje, mail naar claartje@drie-essen.nl

ZWEMBADBRANCHE

45


Uw bedrijf in deze index? Vanaf € 250,00 per jaar

Voor meer informatie tel. +31 (0)227 593433 info@zwembadbranche.nl Een indexplaatsing kan per nummer ingaan voor een periode van 12 maanden en wordt automatisch verlengd. LET OP! Opzegging schriftelijk en uiterlijk 3 maanden voor het einde van het kalenderjaar.

ADVIESBUREAU'S

AUTOMATISERING

Aboma

Compudienst/LVP B.V.

Postbus 141 6710 BC Ede tel: 0318 691920 fax: 0318 691921 info@aboma.nl www.aboma.nl

Laan 3 4901 LP Oosterhout tel. 0162 450506 fax 0162 453868 compudienst@lvp.nl compudienst.lvp.nl

EWZ adviseurs

Gantner

Ceintuurbaan 2 - 130C 3847 LG Harderwijk tel. 036-5222322 info@ewz.nl www.ewz.nl

Optisport Services

J. Asselbergsweg 1 5026 RP Tilburg tel. 088 2057777 services@optisport.nl www.optisportservices.nl

Sportfondsen Nederland BV

Paasheuvelweg 33 1105 BG Amsterdam tel. 020 355 05 55 fax 020 355 06 66 info@sportfondsen.nl www.sportfondsen.nl

Bathoorn 3 9411 SE Beilen tel. 0593 332181 inducon@inducon.nl www.inducon.nl

Variodeck BV

Haarspit 3 1724 BG Oudkarspel tel 0226 333000 fax 0226 333099 info@variodeck.nl www.variodeck.nl

DECK

AFDICHTINGS- & TEGELZETTERSPRODUCTEN BASF Nederland B.V. PCI-Tegellijmsystemen Postbus 132 4900 AC Oosterhout tel. 0162 476688 fax 0162 429694 PCI-Afbouw@basf.com www.PCI-Afbouw.nl

Kiwitz BV

Postbus 120 7070 AC ULFT tel. 0315 270620 fax 0315 270621 info@kiwitz.nl www.kiwitz.nl

Hollander Techniek

Thijssen techniek

Postbus 1172 7301 BK Apeldoorn tel. 055 3681111 fax 055 3681100 info@hollandertechniek.nl www.hollandertechniek.nl

VConsyst

Schering 31 - 33 8280 AB Genemuiden tel. 038 385 70 57 fax 038 385 85 25 info@vconsyst.com www.vconsyst.com

APP C O V E R I N G YO U R E N E R G Y

Gantner

Duwboot 13 3991 CD Houten tel. 033 43 28 416 fax 033 46 10 933 info@gantner.nl www.gantner.nl

Zwem Apps

Veemarktkade 8 / ruimte 5333 5222 AE ’s-Hertogenbosch tel. 073 820 0231 info@zwemapps.nl www.zwemapps.nl

AQUAJOGGING ARTIKELEN Aquajogging ‘de Buffel’ Vinkelsestraat 80 5383 KM Vinkel tel. 0412 451128 fax 0412 451370 info@aquarunner.nl www.aquarunner.nl

Watergames & More

Argonstraat 86 2718 SN Zoetermeer mobiel 06 29556662 paul@watergamesandmore.com www.watergamesandmore.com

AQUASPORT Aqquatix

Postbus 176 4900 AD Oosterhout tel. 0162 460107 fax 0162 463142 mvd@myhexagone.com www.aqquatix.com

46

ZWEMBADBRANCHE

Dulleweg 16 1721 CT Broek op Langedijk tel. 0226 313457 fax 0226 313543 info@ewac.com www.ewac.com

Inducon Zwembadtechniek b.v.

Dr. A.F. Philipsweg 15 F 9403 AC Assen tel. 0592 333 600 fax 0592 333 601 info@ppibv.nl www.planplaninternet.nl

AFDEKDEKENS

EWAC Medical

Duwboot 13 3991 CD Houten tel. 033 43 28 416 fax 033 46 10 933 info@gantner.nl www.gantner.nl

Plan Plan Internet BV

Inducon Zwembadtechniek BV

BEWEEGBARE ZWEMBADBODEMS

Bathoorn 3 9411 SE Beilen tel. 0593 332181 inducon@inducon.nl www.inducon.nl

Postbus 24 1770 AA Wieringerwerf tel. 0227 502427 fax 0227 501960 info@thijssentechniek.nl www.kbe-bauelemente.de

Variopool BV

Haarspit 3 1724 BG Oudkarspel tel 0226 333000 fax 0226 333099 info@variopool.nl www.variopool.nl

BETONHERSTEL Kreeft Betonrenovatie & Injectietechnieken BV A.G. Bellstraat 11 7903 AD Hoogeveen tel. 0528-277377 fax 0528-262804 info@kreeft.nl www.kreeft.nl

BODEMZUIGERS Hexagone Benelux

Postbus 176 4900 AD Oosterhout tel. 0162 460107 fax 0162 463142 mvd@myhexagone.com www.hexagone-benelux.nl

Mariner 3S

Siemensstrasse 21 D-35394 Giessen Duitsland tel. +31 (0)6 543 888 95 dimitri@mariner-3s.com www.mariner-3s.de

pomaz openbaar

Spaarpot 5 5667 KV Geldrop tel. 040 2856658 fax 040 2867115 info@pomaz-openbaar.nl www.pomaz.nl/openbare-sector

Poolquip Nederland B.V. De Vest 50b 5555 XP Valkenswaard Tel. 040 201 9765 Fax 040 204 0645 info@poolquip.com www.poolquip.com


[bijna] alle leveranciers in de zwembranche op een rij

index

COATING Nylo Food & Protective Coatings B.V.. Postbus 26 9172 ZS Ferwert tel. 0518 418000 info@nylocoatings.nl www.nylocoatings.nl

DOSEERAPPARATUUR Hydrochemie-Conhag B.V. Postbus 122 2650 AC Berkel en Rodenrijs tel. 010 511 52 11 fax 010 511 52 74 info@hycon.nl www.hycon.nl

Lutz-Jesco Nederland B.V. Postbus 26 2980 AA Ridderkerk tel. 0180 49 94 60 fax 0180 49 75 16 info@lutz-jesco.nl www.lutz-jesco.nl

Roozeboom & Van den Bos Instrument BV Postbus 395 3760 AJ SOEST tel. 035 5431511 fax 035 5431448 info@rb-instrument.nl www.rb-instrument.nl

SEM Waterbehandling

De Run 4420 5503 LR Veldhoven tel. 040 2570340 fax 040 2570892 info@semwaterbehandeling.nl www.semwaterbehandeling.nl

Van den Heuvel Watertechnologie bv Glashorst 114 3925 BV  Scherpenzeel tel. 033 277 86 00 fax 033 277 83 99 info@vdhwater.nl www.vdhwater.nl

DRENKELINGEN DETECTIESYSTEEM Lotec

Postbus 1427 5602 BK Eindhoven tel. 040 243 00 21 fax 040 245 53 90 info@lotec.nl www.lotec.nl

ENERGIEBESPARING Climotion BV

Wilhelminastraat 51 2011 VL Haarlem tel. 023 5768855 info@climotion.com www.climotion.com

ENER-G Nedalo BV Postbus 195 1420 AD Uithoorn tel. 0297 29 32 00 fax 0297 28 59 30 info@energ.nl www.energ.nl

Inducon Zwembadtechniek b.v. Bathoorn 3 9411 SE Beilen tel. 0593 332181 inducon@inducon.nl www.inducon.nl

Van Remmen UV Techniek B.V. Hooglandweg 3a 8131 TE Wijhe tel. 570 52 18 90 fax 0570 52 18 99 info@vanremmen.nl www.vanremmen.nl

KEURINGEN Aboma

Ceintuurbaan 2 - 130C 3847 LG Harderwijk tel. 036-5222322 info@ewz.nl www.ewz.nl

Hellebrekers Technieken Postbus 6 8070 AA Nunspeet tel. 0341 25 26 88 fax 0341 25 75 64 info@hellebrekers.nl www.hellebrekers.nl

Variodeck BV

Haarspit 3 1724 BG Oudkarspel tel 0226 333000 fax 0226 333099 info@variodeck.nl www.variodeck.nl

INSTALLATIETECHNIEK EWZ adviseurs

DECK

C O V E R I N G YO UR E N E R G Y

EXPLOITATIES Belevingsspecialist

Hollander Techniek

Postbus 1172 7301 BK Apeldoorn tel. 055 3681111 fax 055 3681100 info@hollandertechniek.nl www.hollandertechniek.nl

KIN Installatietechniek

Blamanstraat 23 2692 DL ‘s-Gravenzande tel. 06 53592727 info@belevingsspecialist.nl www.belevingsspecialist.nl

Postbus 26 5120 AA Rijen tel. 0161-290500 fax 0161-226437 info@kin.nl www.kin.nl

Laco Nederland

KWB Zwembadinstallaties

De Scheper 312-314 5688 HP Oirschot 088-2055999 www.laco.eu info@laco.eu

Optisport Exploitaties b.v. J. Asselbergsweg 1 5026 RP Tilburg tel. 088 2057777 info@optisport.nl www.optisport.nl

Sportfondsen Nederland BV Paasheuvelweg 33 1105 BG Amsterdam tel. 020 355 05 55 fax 020 355 06 66 info@sportfondsen.nl www.sportfondsen.nl

FILTERSYSTEMEN pomaz openbaar

Spaarpot 5 5667 KV Geldrop tel. 040 2856658 fax 040 2867115 info@pomaz-openbaar.nl www.pomaz.nl/openbare-sector

Poolquip Nederland B.V. De Vest 50b 5555 XP Valkenswaard Tel. 040 201 9765 Fax 040 204 0645 info@poolquip.com www.poolquip.com

GOLFSLAG MACHINES Lotec

Postbus 1427 5602 BK Eindhoven tel. 040 243 00 21 fax 040 245 53 90 info@lotec.nl www.lotec.nl

MEER DAN ALLEEN TECHNIEK.

Lotec

Postbus 1427 5602 BK Eindhoven tel. 040 243 00 21 fax 040 245 53 90 info@lotec.nl www.lotec.nl

Van dorp Zwembaden Postbus 424 7400 AK Deventer tel. 0570 659 659 Fax: 0570 659 660 infodeventer@vandorp.eu www.vandorp.eu

Wels Techniek

Bijsterhuizen 31-09 6604 LV Wijchen tel.: 024-3445066 fax 024-3441147 info@welstechniek.nl www.welstechniek.nl

KEERWANDEN Inducon Zwembadtechniek b.v.

Variopool BV

Haarspit 3 1724 BG Oudkarspel tel 0226 333000 fax 0226 333099 info@variopool.nl www.variopool.nl

AIB-Vinçotte Nederland Postbus 6869 4802 HW Breda tel. 076 5712288 fax 076 5874760 info@vincotte.nl www.vincotte.nl

KLEUTERBADJES Aqua Drolics

Sportlaan 9 6583 CS Best tel. 0499 39 35 40 fax 0499 39 37 44 www.aquadrolics.nl

Lotec

Staarten 8 5281 PL Boxtel tel. 0411 614 140 fax 0411 684 455 info@kwb.nl www.kwb.nl

Bathoorn 3 9411 SE Beilen tel. 0593 332181 inducon@inducon.nl www.inducon.nl

Postbus 141 6710 BC Ede tel: 0318 691920 fax: 0318 691921 info@aboma.nl www.aboma.nl

Postbus 1427 5602 BK Eindhoven tel. 040 243 00 21 fax 040 245 53 90 info@lotec.nl www.lotec.nl

Pooljoy BV

Nijverheidsstraat 16 5531 AA Bladel tel. 0497-820221 info@pooljoy.nl www.pooljoy.nl

Van Egdom Recreatietechniek Strijkviertel 9 3454 PG De Meern tel. 030 666 2104 fax 030 666 1904 info@vanegdom.nl www.vanegdom.nl

Varioplay

Haarspit 3 1724 BG Oudkarspel tel 0226 333000 fax 0226 333099 info@varioplay.nl www.varioplay.nl

Zephir- Objects BV

Wattstraat 6 4004 JS Tiel tel. 0344 631 253 info@zephir-objects.nl www.zephir-objects.nl

KLEDINGLOCKERS Hermeta Interieur Partners B.V. Postbus 1017 4147 ZG Asperen tel. 0345 63 48 88 fax 0345 61 10 50 projectbouw@hermeta.nl www.hermeta.nl

Leerkotte b.v.

Asveldweg 4-6 7556 BP Hengelo tel. 074 243 08 85 fax 074 242 25 18 info@leerkotte.nl www.leerkotte.nl

ZWEMBADBRANCHE

47


VConsyst

Schering 31 - 33 8280 AB Genemuiden tel. 038 385 70 57 fax 038 385 85 25 info@vconsyst.com www.vconsyst.com

LED VERLICHTING EVA Optic B.V.

Hoofdstraat 104 9355 TB Midwolde tel. 0594 513373 fax 020 2010 196 info@bestinstruments.nl www.bestinstruments.nl

Hydrochemie-Conhag B.V.

De Velde 1 8064 PH Zwartsluis tel. 038 33 75 067 info@evaoptic.nl www.evaoptic.nl

Postbus 122 2650 AC Berkel en Rodenrijs tel. 010 511 52 11 fax 010 511 52 74 info@hycon.nl www.hycon.nl

Less Energy B.V.

Lutz-Jesco Nederland B.V.

Anthonetta Kuijlstraat 47 3066 GS Rotterdam tel. 010 7144 844 fax 010 7144 845 info@less-energy.nl www.less-energy.nl

pomaz openbaar

Spaarpot 5 5667 KV Geldrop tel. 040 2856658 fax 040 2867115 info@pomaz-openbaar.nl www.pomaz.nl/openbare-sector

WaterVision B.V.

Vlierberg 9 3755 BS Eemnes tel. 035 5387959 fax 035 5330551 info@watervision.nl www.watervision.nl

LEERLINGVOLGSYSTEEM Gantner

Duwboot 13 3991 CD Houten tel. 033 43 28 416 fax 033 46 10 933 info@gantner.nl www.gantner.nl

Internet Zwemscore Module Dr. A.F. Philipsweg 15 F 9403 AC Assen tel. 0592 333 600 fax 0592 333 601 info@zwemscore.nl www.zwemscore.nl

VConsyst

Schering 31 - 33 8280 AB Genemuiden tel. 038 385 70 57 fax 038 385 85 25 info@vconsyst.com www.vconsyst.com

LOOPBRUG EasyFloat ponton systemen Zeggeveld 11 a-b 4705 RP Roosendaal tel. 06 1288 7537 info@easyfloat.nl www.easyfloat.nl

LUCHTBEHANDELING Rosenberg Kunststof Luchtbehandelingskasten Elandlaan 8 3734CP Den Dolder post@rosenberg.nl www.rosenberg.nl

48

MEET- & REGELTECHNIEK BEST Instruments

ZWEMBADBRANCHE

Postbus 26 2980 AA Ridderkerk tel. 0180 49 94 60 fax 0180 49 75 16 info@lutz-jesco.nl www.lutz-jesco.nl

pomaz openbaar

Spaarpot 5 5667 KV Geldrop tel. 040 2856658 fax 040 2867115 info@pomaz-openbaar.nl www.pomaz.nl/openbare-sector

Pro Water B.V. Postbus 960 7550 AZ Hengelo tel. 074 2915150 fax 074 2915350 info@prowater.nl www.prowater.nl

Roozeboom & Van den Bos Instrument BV Postbus 395 3760 AJ SOEST tel. 035 5431511 fax 035 5431448 info@rb-instrument.nl www.rb-instrument.nl

SEM Waterbehandling

De Run 4420 5503 LR Veldhoven tel. 040 2570340 fax 040 2570892 info@semwaterbehandeling.nl www.semwaterbehandeling.nl

Van den Heuvel Watertechnologie bv Glashorst 114 3925 BV  Scherpenzeel tel. 033 277 86 00 fax 033 277 83 99 info@vdhwater.nl www.vdhwater.nl

Wels Techniek

Bijsterhuizen 31-09 6604 LV Wijchen tel.: 024-3445066 fax 024-3441147 info@welstechniek.nl www.welstechniek.nl

ONDERWATER CAMERA’S EVA Optic B.V.

De Velde 1 8064 PH Zwartsluis tel. 038 33 75 067 info@evaoptic.nl www.evaoptic.nl

ONDERWATER REPARATIES AW Diving Onderwatertechniek Bregeleane 30 9051 PM Stiens Tel 058 2573969 Mob. 06 53285470 info@awdiving.nl www.awdiving.nl

Orka Duikservice & Zwembadreparatie

De Wieken 3 5571 RD Bergeijk tel: 06-12383670 info@zwembadreparatie.nl info@duikservice-orka.nl www.zwembadreparatie.nl

ZwembadPro

Elzenstraat 1 4921 DZ Made tel. 06-19239982 info@zwembadpro.nl www.zwembadpro.nl www.bufferkelderreiniging.nl

OPLEIDINGEN & CURSUSSEN Aboma

Postbus 141 6710 BC Ede tel: 0318 691920 fax: 0318 691921 info@aboma.nl www.aboma.nl

Belevingsspecialist

Blamanstraat 23 2692 DL ‘s-Gravenzande tel. 06 53592727 info@belevingsspecialist.nl www.belevingsspecialist.nl

ENVOZ bv

Treubstraat 25 2288 EH Rijswijk tel. 070 3070344 fax 070 4150296 info@envoz.nl www.envoz.nl

Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs De Scheper 312 5688HP Oirschot tel. 073 612 40 61 info@nbz.nl www.nbz.nl

RVS ZWEMBADEN hsb austria gmbh Dr. Scheiber-Str. 28 A- 4870 Vöcklamarkt tel. +32 0 473 716659 delouker@hsb.eu www.hsb.eu

Myrtha Pools

Haarspit 3 1724 BG Oudkarspel tel. 0226 333000 fax 0226 333099 info@variopool.nl www.rvszwembaden.nl

SANITAIRE CABINES Hermeta Interieur Partners B.V. Postbus 1017 4147 ZG Asperen tel. 0345 63 48 88 fax 0345 61 10 50 projectbouw@hermeta.nl www.hermeta.nl

Leerkotte b.v.

Asveldweg 4-6 7556 BP Hengelo tel. 074 243 08 85 fax 074 242 25 18 info@leerkotte.nl www.leerkotte.nl

SPEELTOESTELLEN Aqua Drolics

Sportlaan 9 6583 CS Best tel. 0499 39 35 40 fax 0499 39 37 44 www.aquadrolics.nl

Pooljoy BV

Nijverheidsstraat 16 5531 AA Bladel tel. 0497-820221 info@pooljoy.nl www.pooljoy.nl

Van Egdom Recreatietechniek Strijkviertel 9 3454 PG De Meern tel. 030 666 2104 fax 030 666 1904 info@vanegdom.nl www.vanegdom.nl

Watergames & More

Argonstraat 86 2718 SN Zoetermeer mobiel 06 29556662 paul@watergamesandmore.com www.watergamesandmore.com

Zephir- Objects BV

Wattstraat 6 4004 JS Tiel tel. 0344 631 253 info@zephir-objects.nl www.zephir-objects.nl

TOEGANGSCONTROLE Compudienst/LVP B.V. Laan 3 4901 LP Oosterhout tel. 0162 450506 fax 0162 453868 compudienst@lvp.nl compudienst.lvp.nl

Gantner

Duwboot 13 3991 CD Houten tel. 033 43 28 416 fax 033 46 10 933 info@gantner.nl www.gantner.nl

VConsyst

Schering 31 - 33 8280 AB Genemuiden tel. 038 385 70 57 fax 038 385 85 25 info@vconsyst.com www.vconsyst.com


[bijna] alle leveranciers in de zwembranche op een rij

TUBE SENSATIONS

WATERBEHANDELING

WATERGLIJBANEN

WATERSPEELTOESTELLEN

Van Egdom Recreatietechniek

Hellebrekers Technieken

BoerSlides & Disco BV

Aqua Drolics

Slide Factory B.V.

Pooljoy BV

Variopool BV

Van Egdom Recreatietechniek

Van Egdom Recreatietechniek

Varioplay

Watergames & More

Watergames & More

Strijkviertel 9 3454 PG De Meern tel. 030 666 2104 fax 030 666 1904 info@vanegdom.nl www.vanegdom.nl

UV DESINFECTIE BEST Instruments

Hoofdstraat 104 9355 TB Midwolde tel. 0594 513373 fax 020 2010 196 info@bestinstruments.nl www.bestinstruments.nl

bestUV

De Donge 4 5684 PX, Best tel. 0499 370300 info@bestuv.com www.bestuv.com

Van Remmen UV Techniek B.V. Hooglandweg 3a 8131 TE Wijhe tel. 570 52 18 90 fax 0570 52 18 99 info@vanremmen.nl www.vanremmen.nl

VEILIGHEIDSINSPECTIES Aboma

Postbus 141 6710 BC Ede tel: 0318 691920 fax: 0318 691921 info@aboma.nl www.aboma.nl

AIB-Vinçotte Nederland Postbus 6869 4802 HW Breda tel. 076 5712288 fax 076 5874760 info@vincotte.nl www.vincotte.nl

RBI Corrosion BV

Burgemeester Pabstlaan 10-A4 2131 XE Hoofddorp tel. 085 8768990 info@rbicorrosion.nl www.rbicorrosion.nl

VLOEREN Kreeft Betonrenovatie & Injectietechnieken BV A.G. Bellstraat 11 7903 AD Hoogeveen tel. 0528-277377 fax 0528-262804 info@kreeft.nl www.kreeft.nl

Watergames & More

Argonstraat 86 2718 SN Zoetermeer mobiel 06 29556662 paul@watergamesandmore.com www.watergamesandmore.com

Postbus 6 8070 AA Nunspeet tel. 0341 25 26 88 fax 0341 25 75 64 info@hellebrekers.nl www.hellebrekers.nl

Hollander Techniek

Postbus 1172 7301 BK Apeldoorn tel. 055 3681111 fax 055 3681100 info@hollandertechniek.nl www.hollandertechniek.nl

Hydrochemie-Conhag B.V. Postbus 122 2650 AC Berkel en Rodenrijs tel. 010 511 52 11 fax 010 511 52 74 info@hycon.nl www.hycon.nl

KWB Zwembadinstallaties Staarten 8 5281 PL Boxtel tel. 0411 614 140 fax 0411 684 455 info@kwb.nl www.kwb.nl

Lotec

Postbus 1427 5602 BK Eindhoven tel. 040 243 00 21 fax 040 245 53 90 info@lotec.nl www.lotec.nl

Doornkampsteeg 36 5236 BB Den Bosch tel. 06-37605407 info@boerslides.nl www.boerslides.nl

De Veken 123a 1716 KG Opmeer Tel 0226 353757 info@slide-factory.nl www.slide-factory.nl Haarspit 3 1724 BG Oudkarspel tel 0226 333000 fax 0226 333099 info@variopool.nl www.variopool.nl Strijkviertel 9 3454 PG De Meern tel. 030 666 2104 fax 030 666 1904 info@vanegdom.nl www.vanegdom.nl

Argonstraat 86 2718 SN Zoetermeer mobiel 06 29556662 paul@watergamesandmore.com www.watergamesandmore.com

WATERMONITORING

pomaz openbaar

BEST Instruments

Spaarpot 5 5667 KV Geldrop tel. 040 2856658 fax 040 2867115 info@pomaz-openbaar.nl www.pomaz.nl/openbare-sector

Hoofdstraat 104 9355 TB Midwolde tel. 0594 513373 fax 020 2010 196 info@bestinstruments.nl www.bestinstruments.nl

Roozeboom & Van den Bos Instrument BV

Hollander Techniek

Postbus 395 3760 AJ SOEST tel. 035 5431511 fax 035 5431448 info@rb-instrument.nl www.rb-instrument.nl

Van den Heuvel Watertechnologie bv Glashorst 114 3925 BV  Scherpenzeel tel. 033 277 86 00 fax 033 277 83 99 info@vdhwater.nl www.vdhwater.nl

Van dorp Zwembaden Postbus 424 7400 AK Deventer tel. 0570 659 659 Fax: 0570 659 660 infodeventer@vandorp.eu www.vandorp.eu

Postbus 1172 7301 BK Apeldoorn tel. 055 3681111 fax 055 3681100 info@hollandertechniek.nl www.hollandertechniek.nl

Hydrochemie-Conhag B.V. Postbus 122 2650 AC Berkel en Rodenrijs tel. 010 511 52 11 fax 010 511 52 74 info@hycon.nl www.hycon.nl

Roozeboom & Van den Bos Instrument BV Postbus 395 3760 AJ SOEST tel. 035 5431511 fax 035 5431448 info@rb-instrument.nl www.rb-instrument.nl

Van den Heuvel Watertechnologie bv Glashorst 114 3925 BV  Scherpenzeel tel. 033 277 86 00 fax 033 277 83 99 info@vdhwater.nl www.vdhwater.nl

Sportlaan 9 6583 CS Best tel. 0499 39 35 40 fax 0499 39 37 44 www.aquadrolics.nl Nijverheidsstraat 16 5531 AA Bladel tel. 0497-820221 info@pooljoy.nl www.pooljoy.nl Strijkviertel 9 3454 PG De Meern tel. 030 666 2104 fax 030 666 1904 info@vanegdom.nl www.vanegdom.nl

Haarspit 3 1724 BG Oudkarspel tel 0226 333000 fax 0226 333099 info@varioplay.nl www.varioplay.nl Argonstraat 86 2718 SN Zoetermeer mobiel 06 29556662 paul@watergamesandmore.com www.watergamesandmore.com

WHIRLPOOLS pomaz openbaar

Spaarpot 5 5667 KV Geldrop tel. 040 2856658 fax 040 2867115 info@pomaz-openbaar.nl www.pomaz.nl/openbare-sector

WKK-INSTALLATIE ENER-G Nedalo BV Postbus 195 1420 AD Uithoorn tel. 0297 29 32 00 fax 0297 28 59 30 info@energ.nl www.energ.nl

ZONNECOLLECTOREN Inducon Zwembadtechniek b.v. Bathoorn 3 9411 SE Beilen tel. 0593 332181 inducon@inducon.nl www.inducon.nl

SunDisc Solar Systems B.V. Bark 59 9606 RC Kropswolde tel. 0598 35 21 26 fax 0598 35 21 46 info@sun-disc.nl www.sun-disc.nl

ZWEMBADBRANCHE

49


ZOUTELEKTROLYSE

ZWEMBADEN AANLEG

ZWEMBADINRICHTING

Hydrochemie-Conhag B.V.

Hollander Techniek

Badim BV

Postbus 122 2650 AC Berkel en Rodenrijs tel. 010 511 52 11 fax 010 511 52 74 info@hycon.nl www.hycon.nl

Roozeboom & Van den Bos Instrument BV Postbus 395 3760 AJ SOEST tel. 035 5431511 fax 035 5431448 info@rb-instrument.nl www.rb-instrument.nl

Van den Heuvel Watertechnologie bv Glashorst 114 3925 BV  Scherpenzeel tel. 033 277 86 00 fax 033 277 83 99 info@vdhwater.nl www.vdhwater.nl

Wels Techniek

Bijsterhuizen 31-09 6604 LV Wijchen tel.: 024-3445066 fax 024-3441147 info@welstechniek.nl www.welstechniek.nl

ZWEMBADACCESSOIRES pomaz openbaar

Spaarpot 5 5667 KV Geldrop tel. 040 2856658 fax 040 2867115 info@pomaz-openbaar.nl www.pomaz.nl/openbare-sector

Topsec Nederland Rijnzathe 16 - unit 5.4 3454 PV De Meern tel. 030 6585004 info@topsec.nl www.topsec.nl

Postbus 1172 7301 BK Apeldoorn tel. 055 3681111 fax 055 3681100 info@hollandertechniek.nl www.hollandertechniek.nl

hsb austria gmbh

Industrieweg 15A 4143 HP Leerdam tel. 050-3050047 info@badim.nl www.badim.nl

KWB Zwembadinstallaties Staarten 8 5281 PL Boxtel tel. 0411 614 140 fax 0411 684 455 info@kwb.nl www.kwb.nl

Rijnzathe 16 - unit 5.4 3454 PV De Meern tel. 030 6585004 info@topsec.nl www.topsec.nl

Zwembadmaterialen.nl

Postbus 1427 5602 BK Eindhoven tel. 040 243 00 21 fax 040 245 53 90 info@lotec.nl www.lotec.nl

Televisieweg 81-1 1322 AK Almere tel. 036 7117031 fax 087 7848916 info@zwembadmaterialen.nl www.zwembadmaterialen.nl

Haarspit 3 1724 BG Oudkarspel tel. 0226 333000 fax 0226 333099 info@variopool.nl www.rvszwembaden.nl

Wels Techniek

Bijsterhuizen 31-09 6604 LV Wijchen tel.: 024-3445066 fax 024-3441147 info@welstechniek.nl www.welstechniek.nl

COLOFON

ZWEMBADBRANCHE

Postbus 26 5120 AA Rijen tel. 0161-290500 fax 0161-226437 info@kin.nl www.kin.nl

MEER DAN ALLEEN TECHNIEK.

Kreeft Betonrenovatie & Injectietechnieken BV A.G. Bellstraat 11 7903 AD Hoogeveen tel. 0528-277377 fax 0528-262804 info@kreeft.nl www.kreeft.nl

Optisport Services

J. Asselbergsweg 1 5026 RP Tilburg tel. 088 2057777 services@optisport.nl www.optisportservices.nl

ZWEMBADBUFFERRENOVATIE Kiwitz Jaki BV Postbus 120 7070 AC ULFT tel. 0315-270630 fax 0315-270631 info@jaki.nl www.jaki.nl

ZWEM-DRIJFPAK EasySwim Nederland

Pastoor Spieringsstraat 10A 5401 GT UDEN tel. 085-4896380 info@easyswim.com www.easyswim.com

Haarspit 3 1724 BG Oudkarspel tel 0226 333000 fax 0226 333099 info@variopool.nl www.variopool.nl

50

KIN Installatietechniek

ZWEMBADMATERIALEN

Variopool BV

Redactieadres: Postbus 74 1777 ZH Hippolytushoef tel. +31 (0) 227 593433 info@zwembadbranche.nl www.zwembadbranche.nl

Zeggeveld 11 a-b 4705 RP Roosendaal tel. 06 1288 7537 info@easyfloat.nl www.easyfloat.nl

VDH Leerdam

Topsec Nederland

Lotec

ZwembadBranche is een onafhankelijk en informatief magazine voor de professionele zwembadbranche. ZwembadBranche is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in de zwembadbranche en op de hoogte wil blijven van ontwikkelingen in deze branche. ZwembadBranche wordt, vijf keer per jaar, op basis van ‘Gericht Gratis Verspreiding’ verspreid.

EasyFloat ponton systemen

Industrieweg 15A 4143 HP Leerdam tel. 0345-615266 info@vdh-leerdam.nl www.vdh-leerdam.nl

Dr. Scheiber-Str. 28 A- 4870 Vöcklamarkt tel. +32 0 473 716659 delouker@hsb.eu www.hsb.eu

Myrtha Pools

ZWEMBADEN ONDERHOUD

Copyright: ZwembadBranche is een uitgave van Leisure Media & Consultancy Group (LMCG). Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. ZwembadBranche is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in deze uitgave. ZwembadBranche is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden in deze uitgave. ZwembadBranche is niet verantwoordelijk voor handelingen van derden die voortvloeien uit het lezen van deze uitgave. ZwembadBranche behoudt zich het recht voor ingezonden materiaal zonder kennisgeving vooraf geheel of gedeeltelijk te publiceren.

Uitgeverij & Acquisitie: LMCG Postbus 74 1777 ZH Hippolytushoef +31 (0) 227593433 info@lmcg.nl Hoofdredactie: Susanne Post Tekst: Ben van den Aarssen Fotografie: Kenneth Stamp Coverfoto: Viktoriya Podgornaya / shutterstock.com ISSN: 1871-0360 Volgende uitgave: April 2019


WOENSDAG 27 MAART

CANTHAREL APELDOORN ZWEMBADBRANCHE CONGRES


Drenkelingen detectie systeem

No body drowns No more

Direct alert op smartphone of -watch

Onderwatercamera’s mét of zonder geïntegreerde LED verlichting voor bestaande of nieuwe lampnissen

Een systeem dat niets mist, alles ziet en daarmee levens redt. Met AngelEye heb je altijd en overal een paar extra ogen die met je meekijken en je alarmeren als er neerwaartse bewegingen worden waargenomen in jouw bad. Samen met de badmeesters, covered het revolutionaire AngelEye-systeem het hele bad. En ziet het ook wat er in het bad daarnaast gebeurt. En jij dus ook. Smart technology die ieder zwembad bij de tijd brengt en ervoor zorgt dat je er altijd op tijd bij bent. We vertellen je natuurlijk graag meer, dus bel ons voor een afspraak.

ALTIJD ALERT LOTEC BV

|

Boven Zijde 12 5626 EB Eindhoven

|

T 040 243 00 21

Exclusieve distributeur Benelux

|

F 040 245 53 90

|

info@lotec.nl

|

www.lotec.nl

Profile for LMCG

ZwembadBranche #67  

New