ZwembadBranche #66

Page 21

Van familiezaak naar PGB zorgaanbieder De Stichting GoSports in Rotterdam richt zich op zwemplezier en zwemonderwijs aan mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. In het reguliere zwemonderwijs kan deze doelgroep moeilijk mee. Ondertussen worden ruim honderd kinderen én volwassenen met een verstandelijke beperking of een medische indicatie bereikt. De activiteiten worden steeds vaker bekostigd vanuit het Persoonsgebonden Budget (PGB). Initiatiefnemer Marcel Robijn legt uit waar het succes vandaan komt en welke hobbels moesten worden genomen. “Er is vaak meer mogelijk dan wordt gedacht. Maar dan moet je wel de weg weten in het doolhof met een ingewikkelde regelgeving die bovendien ook nog eens steeds verandert.” ZWEMBADBRANCHE

21