__MAIN_TEXT__

Page 12

Vierde Nationaal Onderzoek Zwemouders:

Zwemouders meer tevreden, maar communicatie kan nog steeds beter De tevredenheid onder zwemouders neemt toe. Steeds meer zwemouders bevelen de zwemlesaanbieder waar hun kind les krijgt aan. Ook neemt de herkenbaarheid van de zwemlesmethode toe. Steeds meer zwemouders geven aan te weten welke methode hun kind daadwerkelijk volgt. Dit lijkt onder meer te komen door de komst van andere zwemdiploma’s. Met name deze diploma’s zijn voor zwemouders heel herkenbaar. En waar liggen de uitdagingen? De rapportcijfers tonen een stijgende lijn, maar hier valt ook zeker nog wel het één en ander te verbeteren. Met name op het gebied van communicatie en social media.

Elk jaar vragen wij of de zwemouder de zwemlesaanbieder zou aanbevelen. Hieruit blijkt dan hoeveel fans een zwemlesaanbieder heeft, maar ook hoeveel criticasters. Deze Net Promoter Score (NPS) geeft daarmee inzicht in de klanttevredenheid, immers als iemand iets aanbeveelt is men zeker tevreden. De score die hieruit komt ,kan variëren van -100 tot 100. Waarbij een score van boven de 0 als positief mag worden gezien. Maar belangrijker is of de score stijgt in de loop der tijd. De score is dit jaar 8, daarmee is dit het eerste jaar dat deze boven de 0 uitkomt. Afgelopen jaren was het -5 en daarvoor -9. Een stijgende lijn dus. Als we inzoomen zien we wel verschillen. Zwemscholen scoren erg goed met een NPS van 24 en de score van de aanbieder van het ENVOZ

Social media: aan de slag met Instagram Van de zwemouders is 82% actief op social media, maar hiervan weet 38% niet of het zwembad ook actief is. De zichtbaarheid op social media kan dus voor veel zwembaden nog wel beter. En waar zitten de zwemouders dan op social media? Hier volgen zwemouders eigenlijk de landelijke trend. De dalers zijn Facebook (van 94% naar 89%) en Twitter (van 8% naar 6%) en LinkedIn (van 18% naar 17%). De stijgers zijn Instagram (van 12% naar 24%), Whatsapp (stond vorig jaar nog niet in de lijst, nu 86%) en Printerest (van 14% naar 17%). Het is dus duidelijk voor zwemlesaanbieders die nog geen instagram account hebben: aan de slag ermee.

12

ZWEMBADBRANCHE

diploma springt er met 28 echt uit. Zwemouders die niet verder willen gaan dan een A diploma zijn het meest ontevreden, zij scoren een NPS van -12. Ook de voortgang is voor de meeste zwemouders geen pijnpunt, 80% is tevreden. Hoewel het idee heerst dat zwemouders altijd klagen dat het zo lang duurt, heeft het merendeel niet eens een verwachting van de tijdsduur. Het maakt hen eigenlijk niet uit, als een les maar niet 90 minuten duurt. Een lesduur van 60 minuten is prima, 45 minuten mag ook. Er is wel een groep zwemouders die zou willen dat de frequentie wordt verhoogd. Zo’n 90% van de aanbieders geeft 1 keer per week zwemles, maar 32% van de zwemouders zou wel 2 keer per week willen. Feit blijft wel dat nog steeds een te grote groep zwemouders (53%) niet eens weet welke zwemlesmethode wordt aangeboden. Al is dit wel minder dan vorig jaar (65%). Dat ouders zich hier meer van bewust zijn, lijkt onder meer te komen door de komst van de nieuwe zwemdiploma’s die voor hen heel herkenbaar zijn. Bij de aanbieders SuperSpetters en EasySwim weet slechts 10% van de zwemouders niet welke methode wordt gehanteerd. De aanbieders van de A, B en C diploma’s zijn voor zwemouders toch nog wat lastiger uit elkaar te houden. Zo’n 54% van de zwemouders waarvan het kind een A, B of C-diploma gaat halen, weet niet welke methode de zwemlesaanbieder hanteert.

Profile for LMCG

ZwembadBranche #63  

63e editie van het magazine voor professionals in de zwembranche.

ZwembadBranche #63  

63e editie van het magazine voor professionals in de zwembranche.

Profile for vakbladen