Page 1

ZWEMBADBRANCHE #62 - FEBRUARI 2018 - JAARGANG 14


EXCLUSIEF DISTRIBUTEUR VOOR NEDERLAND EN BELGIË

Official Timekeeper

WWW.VARIOPLAY.NL VARIOPLAY IS EEN ONDERDEEL VAN DE VARIOPOOL GROEP


• Masterclass Zwemwaterfiltratie • Masterclass Zwemwaterchemie (niveau 1, 2 en 3) www.hellebrekers.nl/masterclass


Helder in het delen van kennis en het beste assortiment zwembadcomponenten

AFM®/DAISY

InbouwSpa’s

Pomaz kent de kansen en uitdagingen bij openbare zwembaden, hotelbaden, sauna’s en wellness. En wanneer u nadenkt over de mogelijkheden met betrekking tot het optimaliseren van uw bad

er is al 40 jaar

meer

en het zwemplezier van uw bezoekers willen wij daar graag over meedenken. In oplossingen, welteverstaan. Pomaz is leverancier van Nederlands’ grootste en meest actuele assortiment zwembadcomponenten en jaarlijks organisator van de enige echte live zwembadproductshow. Bel voor meer informatie: +31 (0)40 285 66 58 of stuur een mail naar support@pomaz.nl


IN DIT NUMMER

ZWEMBADBRANCHE CONGRES

8

26

12

22

18

28

34

36 8

Reacties gewijzigd protocol schoolzwemmen

42

26

Fotowedstrijd ‘Zeg het met Foto’s’ De Scheg meest actief op social media in de zwembranche

Zwembad Batenstein Woerden ‘Het is eigenlijk net een voetbalteam’

12

ZwembadBranche Congres 2018

18

Ons gedrag bestaat uit het na-apen van voorbeelden

28 34

22

Waarom bestaat het zwembad eigenlijk?

42

Toekomstgerichte impuls voor het De Mirandabad

ZWEMBADBRANCHE

5


‘Ommensentehouden,moetjevanzehouden’ De manager is eigenlijk niet meer degene die de lakens uitdeelt. Iemand die boven de groep staat en top down alles regelt. Dat is zo 2017! Maar wat doet de manager dan nog wel? Wat is zijn taak? Eigenlijk heel simpel. Ooit een roedel wolven bestudeerd? Is interessant, je kunt er namelijk veel van leren. De roedel wordt geleid door het alfapaar, opvallend detail is dat het alfavrouwtje vaak de leiding heeft. Hierna komen de bètawolven, zeg maar de assistent-managers. Zij leiden de roedel als de alfa’s weg zijn. En volgens het principe: ‘de koning is dood, leve de koning’ volgen zij hen ook automatisch op als zij doodgaan. Dit accepteert iedereen en levert geen strijd op. De andere wolven zijn de ‘gewone’ roedelleden, zij hebben als allerbelangrijkste taak om andere roedels af te schrikken. Daarna komt de omegawolf. Hoewel dit de laagste rangorde is, is het zeker niet de onbelangrijkste plek in de roedel. Sterker nog, het is misschien wel de belangrijkste plek. De omega moet de vrede bewaren, de roedel presteert namelijk alleen optimaal als er harmonie is. Maar wat is nu de rol van de leider? Ik dacht dat de alfawolf altijd -uitgaande ook van mijn eigen hondvoor de troepen uitloopt. Om richting te geven en het gevaar voor te zijn. Maar nu las ik laatst dat de alfawolf juist helemaal achteraanloopt, als hekkensluiter. Waarom? Om zicht te houden op zijn roedel en iedereen te beschermen. En bovenal om te zorgen dat niemand onopgemerkt blijft. Eigenlijk is zijn enige taak de groep bij elkaar houden. Hoezeer

het ook belangrijk is om te kunnen vechten tegen de vijand, te kunnen jagen op voedsel, te kunnen zorgen voor de kleintjes: dit kan alleen als de roedel compleet is. Door bij elkaar te blijven is de kans het grootst dat je het overleeft. Groot, slim, sterk of zorgzaam: je hebt iedereen nodig. Het allerbelangrijkste is dat je als leider iedereen binnenboord houdt. Samen ben je nog altijd sterker. De leider bepaalt dus niet wat er gebeurt, de leider volgt en dient. Want een goede leider ‘neemt’ geen leiding, maar ‘geeft’ het leiderschap aan de anderen. Het deed mij een beetje denken aan de reclame van cup-a-soup jaren geleden. ‘Om mensen te houden, moet je van ze houden’, zei Sjors destijds. En Sjors was natuurlijk niet de manager, hij was een ‘inspirator’ die fun & friendship hoog in het vaandel had staan. Het klonk destijds wat ‘zweverig’. Uiteindelijk moet er toch geld binnenkomen, en dat kan niet als Sjors de hele afdeling met sabbatical stuurt. Of wel? Een nieuw tijdperk dient zich aan. We krijgen te maken met veranderingen die zowel ons werk- als ons privéleven zullen bepalen, of we het nu willen of niet. Leiderschap, werkbeleving, klantcontact: het wordt anders. Zijn wij daar klaar voor? Als jij je hierop wilt voorbereiden kom dan naar het ZwembadBranche Congres en hoor alles over de toekomst. Hoe gaan we met elkaar om als managers, medewerkers, klanten. En hoe gaan we om met onze aarde, het belang van een duurzame zwembranche wordt steeds groter. Kortom: hoe stomen wij de zwembranche klaar voor de toekomst?

info@zwembadbranche.nl • twitter.com/zwembadbranche • facebook.com/zwembadbranche

6

ZWEMBADBRANCHE


JIJ KOMT TOCH OOK? WOENSDAG 28 MAART | CANTHAREL - APELDOORN

ZWEMBADBRANCHE CONGRES

ZWEMBADBRANCHE.NL/CONGRES


Gewijzigd protocol schoolzwemmen. Hoe reageert de branche?

Vereniging Sport en Gemeenten heeft het protocol ‘Veiligheid en Toezicht Schoolzwemmen’ uit 2007 laten herijken en gepresenteerd tijdens het VSG-congres eind vorig jaar. Het tragische ongeval in Rhenen waar een meisje bij omkwam is onder meer aanleiding geweest om het protocol weer eens nader te bekijken en ook te herzien op diverse punten. In het nieuwe protocol staan nu ook afspraken over de overdracht van de verantwoordelijkheid voor de kinderen. In de kleedkamer is de school verantwoordelijk, in het zwembad het zwembadpersoneel. Ook moet voor elke zwemles een groepsleerkracht alle bijzonderheden over kinderen in zijn of haar klas doornemen en overdragen aan de zwembadmedewerker. Voor de media was het meest in het oog springende afspraak dat kinderen die nog niet goed kunnen zwemmen hesjes moeten dragen om beter op te vallen. Hoewel het protocol zorgvuldig is herzien en juristen betrokken zijn geweest in dit proces, is er ook kritiek. Wij vroegen een aantal betrokken partijen wat zij van het protocol schoolzwemmen vinden. 8

ZWEMBADBRANCHE


‘Het belangrijkste doel van deze herijking was het aanscherpen van de afspraken, om te zorgen dat de samenwerking tussen scholen en zwembaden nog beter is geborgd.’ André de Jeu – Directeur VSG

‘Het is van belang dat werknemers in staat worden gesteld hun werk goed uit te kunnen oefenen om zo de veiligheid te kunnen waarborgen.’ Hanan Yagoubi Bestuurder FNV Publiek Belang

Hanan Yagoubi van FNV Publiek Belang is van mening dat onderzoeken en aanpassingen zich met name richten op de protocollen en de rol van de werknemers en mist helaas binnen dit protocol de rol van de organisatie. Yagoubi: “In de praktijk worden wij geconfronteerd met protocollen die niet overeenkomen met de praktijk. Het is van belang dat werknemers in staat worden gesteld hun werk goed uit te kunnen oefenen om zo de veiligheid te kunnen waarborgen”. Volgens Yagoubi moet een organisatie ervoor zorgen dat wat er in het protocol is opgenomen ook daadwerkelijk in de praktijk kan worden uitgevoerd. “Dit betekent voldoende bezetting, voldoende tijd en ruimte voor een goede overdracht en vooral geen lange toezichttijden. Binnen het gewijzigde protocol van de VSG wordt hier nu te weinig aandacht aan besteed.”

André de Jeu benadrukt dat het hierbij gaat om een juridische herijking. “Er is vooral gekeken naar de huidige juridische stand van zaken en naar jurisprudentie.” Het belangrijkste doel van deze herijking was het aanscherpen van de afspraken, om te zorgen dat de samenwerking tussen scholen en zwembaden nog beter is geborgd. “Daarnaast moet je er natuurlijk voor zorgen dat je na een incident kunt zeggen dat er alles aan is gedaan om het te voorkomen.” De Jeu heeft ook gemerkt dat er door verschillende partijen nog kritiek is geuit. “Uiteraard staan wij open voor feedback, het is zeker geen in beton gegoten stuk. Met de Algemene Onderwijs Bond en KVLO gaan we nog naar eventuele aanpassingen kijken.” Daarbij geeft De Jeu aan dat er binnen het protocol ruimte is voor een eigen inbreng. “De bijlage van het protocol kan worden toegepast op specifieke situaties. Wij kunnen immers niet voor alle schoolzwemactiviteiten een protocol op maat maken.” De Jeu raadt het echter wel ten zeerste af om aan het hoofddocument te sleutelen. “De algemene tekst is vooral een juridisch verhaal. We hebben dit zeer zorgvuldig samengesteld met behulp van juristen om het schoolzwemmen in goede banen te leiden en duidelijk te hebben wie waarvoor verantwoordelijk is.” In de media is veel gesproken over de voorgestelde hesjes, maar voor De Jeu is het vooral van belang dat er nu een aangescherpt protocol ligt. “Hesjes of drijfmiddelen, je kunt hier van alles van vinden maar uiteindelijk gaat het erom dat we met elkaar er alles aan doen om verdrinking te voorkomen. Het gaat hier om de veiligheid van kinderen, nooit en te nimmer mogen we daaraan toornen.” De verbeterpunten vanuit de verschillende betrokken partijen worden meegenomen in de verdere verbetering van het protocol. In april zal het protocol vervolgens ook worden gecommuniceerd met alle scholen, waarna het klaar is voor gebruik in het volgende schooljaar.

ZWEMBADBRANCHE

9


‘Onder geen beding kan een leerkracht worden gevraagd om toezicht te houden in het zwembad, daar is men niet voor bevoegd.’ Liesbeth Verheggen – Voorzitter Algemene Onderwijsbond (AOb)

Verheggen vindt het een goede ontwikkeling dat het protocol is gewijzigd, maar heeft nog wel enige kritiek. “Gelukkig gaan wij nog met de VSG om tafel om dit te bespreken. Maar het is jammer dat de leerkrachten zelf niet zijn betrokken, dan hadden we dit kunnen voorkomen.” Verheggen wil vooral een aantal punten aanscherpen. Zo staat er nu te vaak dat de ‘school’ verantwoordelijk is. “De school is slechts een gebouw, beter is het om aan te geven wie verantwoordelijk is.” Maar ook de overdracht kan volgens Verheggen duidelijker. “Dit moet plaatsvinden na en voor het douchen en niet tijdens. De leerkracht en zweminstructeur geven het aantal kinderen door en beiden tekenen hiervoor. Over deze aantallen mag nimmer onduidelijkheid bestaan.” Daarnaast vindt men dat niet de leerkrachten moeten bepalen of de kinderen zwemvaardig zijn en de Nederlandse taal voldoende

Marcel van Vendeloo heeft het protocol doorgenomen en concludeert dat het op hoofdlijnen goed aansluit bij de praktijk. “De wijze waarop de verantwoordelijkheden zijn vastgesteld zijn niet nieuw. Ook de organisatorische aspecten zoals deze zijn beschreven in het protocol, zijn niet verrassend.” Als Van Vendeloo kijkt naar zijn eigen situatie, vraagt alleen het vervoer aandacht. “Bij ons in Harderwijk is de gemeente verantwoordelijk voor het vervoer. Wij zouden dat onderdeel wellicht moeten aanpassen, zodat de gemeente de taken op dit onderdeel overneemt van de school.” Waarbij Van Vendeloo wel de kanttekening maakt dat hij dit juridisch nog even goed moet nakijken. Verder voorziet Van Vendeloo weinig aanpassingen. “Wij kunnen in de gemeente Harderwijk, met wat kleine aandachtspunten, heel goed meegaan in het gewijzigde protocol Schoolzwemmen.”

10

ZWEMBADBRANCHE

beheersen. “Of een kind zwemvaardig is, kan alleen een zweminstructeur inschatten. Wel kan van tevoren worden geïnventariseerd wie een zwemdiploma heeft. Hetzelfde geldt voor de taalbeheersing. Kinderen die niet-Nederlandstalig zijn en in de klas goed meekomen, kunnen evengoed de termen die bij de zwemles horen niet begrijpen. Ook dit is niet aan de leerkracht om te bepalen.” Tot slot benadrukt Verheggen dat het zwembad geen hulpkrachten mag eisen van de school. “Als een leerkracht denkt dat er onvoldoende ondersteuning is vanuit school om de groep te kunnen begeleiden, gaat het simpelweg niet door.” En de vraag of een leerkracht kan helpen tijdens het zwemmen is volgens Verheggen helemaal niet aan de orde. “Onder geen beding kan een leerkracht worden gevraagd om toezicht te houden in het zwembad, daar is men niet voor bevoegd.” Wanneer de punten worden aangepast, is de veiligheid van het schoolzwemmen volgens Verheggen voldoende geborgd. “Het protocol voldoet dan aan de huidige wetgeving omtrent aansprakelijkheid. Feit blijft wel dat we een tragisch ongeval helaas ook hiermee niet kunnen voorkomen. Maar we kunnen er zo wel voor zeggen dat er alles aan wordt gedaan.” Graag ziet Verheggen dan ook dat het protocol verplicht wordt. Alleen kunnen de AOb en de PO-raad dit niet aan de scholen opleggen, evenmin is er voor de zwembaden een organisatie die dit kan doen. “Dit is meer een taak voor de overheid. Wij kunnen wel het belang benadrukken en dat gaan wij ook zeker doen.”

‘Wij kunnen in de gemeente Harderwijk, met wat kleine aandachtspunten, heel goed meegaan in het gewijzigde protocol.’ Marcel van Vendeloo - Manager Sportaccommodaties Gemeente Harderwijk


Electrolysis Expertise Center

‘Een protocol is alleen wat waard als het in de praktijk wordt nageleefd’ Johan Braber – Communicatieadviseur Sport en Bos gemeente Amsterdam Doseertechniek

In het verleden volgde de gemeente Amsterdam het protocol schoolzwemmen van de VSG. Maar in de loop der jaren zijn hierop, met het oog op de lokale situatie, aanpassingen gemaakt. Onder meer omdat in Amsterdam de gemeente het schoolzwemmen organiseert, hetgeen niet in elke gemeente het geval is. Johan Braber benoemt nog een aantal punten waarop het ‘Amsterdamse’ protocol afwijkt. “In tegenstelling tot het protocol van de VSG onderscheiden wij vier verschillende partijen die betrokken zijn. Deze partijen zijn: de organisator (gemeente Amsterdam), het zwembad (exploitant van het gebouw met de fysieke bakken water en bijbehorende gebouwen en apparatuur), de lesgever (de organisatie die de zwemonderwijzers levert) en de school (zij ‘leveren’ de kinderen). Voor al deze partijen zijn verantwoordelijkheden vastgelegd en beschreven. Verder hebben wij bij het schoolzwemmen altijd een teamleider op de zwembadvloer. Deze heeft geen lesgroep, maar is aanspreekpunt en eindverantwoordelijke. Daarnaast zijn in het Amsterdamse protocol duidelijke (aanvullende) opleidingseisen opgenomen.” Na de verdrinking in Rhenen heeft ook de gemeente Amsterdam het protocol aangepast. “We hebben de jurisprudentie verwerkt. Met name de verwijzing naar de Garantenstelling uit de uitspraak heeft tot wijzigingen in de verdeling van de verantwoordelijkheden geleid. Voor alles wat in en om het water gebeurt, kwam de verantwoordelijkheid daarmee te liggen bij het personeel van het zwembad. Zo staat het ook beschreven in ons protocol, wat overigens niet betekent dat scholen geen verantwoordelijkheden meer hebben. Ook deze staan duidelijk omschreven, evenals het moment van overdracht.” Hoewel de gemeente zelf een ander protocol gebruikt, vindt men het wel een goede zaak dat er een landelijk format beschikbaar is. “Dit is zeker heel geschikt voor partijen die in kleiner verband schoolzwemmen organiseren om afspraken te maken.” Tot slot benadrukt Braber dat het natuurlijk ook vooral belangrijk is dat het protocol goed wordt uitgevoerd. “Een protocol is alleen wat waard als het in de praktijk wordt nageleefd. Een externe controleur wordt daarom ingehuurd om te checken of de afspraken daadwerkelijk worden nagekomen. Daarmee werken wij niet alleen aan de zwemvaardigheid, maar ook aan de veiligheid van de Amsterdamse kinderen.”

Automatisering: pH en vrijchloor

Elektrolyse Manager®

Chlorinstu®

Bezoekadres Glashorst 114 Postadres Postbus 71 3925 ZH Scherpenzeel t. +31 (0) 33 2778600 e. info@vdhwater.nl

www.vdhwater.nl


ANDRÉ KUIPERS

Futurist & trendwatcher

Wie herinnert zich niet 21 december 2011? De dag dat André Kuipers de aarde verliet voor een verblijf in de ruimte. Tijdens zijn ruimtereis dook hij regelmatig zwevend op in de media om ons mee te laten genieten van zijn belevenissen daarboven. Nu deelt hij zijn indrukwekkende ervaringen tijdens lezingen. Zijn motto? ‘Boldly go where no one has gone before.’ En als iemand weet wat dat betekent, dan is dat wel Andre Kuipers.

Internet of Things, Sensors, Big Data, cognitieve computerchips die denken zoals we denken en voorzien wat we nodig hebben en iedereen een eigen robot. Is dit toekomstmuziek? Het klinkt misschien heel ver weg, maar dat is het niet. Zeker niet voor Richard van Hooijdonk. Hypercompetitie, globalisering en superconsumptie: het zijn allemaal megatrends die op ons afkomen. Waar wij niet omheen kunnen, maar zijn wij daar eigenlijk wel klaar voor? Richard van Hooijdonk geeft het verlossende antwoord.

Kuipers wist het als klein kind al zeker: ‘ooit zal ik zelf de aarde vanuit de ruimte bekijken’. Toen leek het een verre droom, maar het werd realiteit. Als geen ander weet Kuipers dat dromen nooit onbereikbaar zijn. ‘Boldly go where no one has gone before’, want dáár liggen de kansen. Tijdens het ZwembadBranche Congres laat Kuipers zien waar de kansen liggen. Hij neemt je mee op zijn reis en geeft een kijkje in hoe hij de aarde zag. Vanaf een punt waar nog maar weinigen de aarde hebben gezien. Waar grenzen tussen landen niet zichtbaar zijn, maar waar wel de mondiale uitdagingen zich aftekenen waar we met zijn allen voor staan: klimaatverandering, ontbossing, erosie, de gevolgen van verstedelijking. Vanuit de ruimte is goed te zien dat wij wonen op een kleine bol in een groot, donker heelal met beperkte voorraden. Nieuwe technologieën zijn noodzakelijk voor onze toekomst. Maar ook hier gaat Kuipers niet uit van het onmogelijke. Samen kunnen wij veel bereiken of het nu gaat om duurzaamheid of om andere uitdagingen. En vaak begint het klein, maar science fiction van vandaag is de realiteit van morgen. André Kuipers (1958) is de eerste Nederlander met twee ruimtemissies op zijn naam. Zijn tweede missie is de langste Europese ruimtevlucht in de geschiedenis. De ESA-astronaut woonde en werkte tijdens deze missie PromISSe een half jaar in het internationale ruimtestation ISS. Nu zet hij zich in voor een duurzame aarde zodat de wereld leefbaar blijft voor onszelf en al het andere leven om ons heen.

12

ZWEMBADBRANCHE

RICHARD VAN HOOIJDONK

Astronaut & ambassadeur van de aarde

Van Hooijdonk heeft als futurist & trendwatcher een scherp oog voor trends en ontwikkelingen. Hij ziet een inspirerende toekomst voor zich die het leven, werken en ondernemen drastisch gaat veranderen. En hij is er heilig van overtuigd dat de nieuwe technologie impact zal hebben op werkelijk alles wat we doen. Wil jij ook weten wat de toekomst brengt? Tijdens het ZwembadBranche Congres gaat Van Hooijdonk in op veranderingen die zullen plaatsvinden op het gebied van economie, werk, maatschappij, technologie, media, marketing, ondernemerschap en wetenschap. Veranderingen die zowel ons werk- als privéleven zullen bepalen, of we het nu willen of niet. Een enerverende reis waarin je van de ene verbazing in de andere valt en waarmee Van Hooijdonk je op inspirerende wijze weet klaar te stomen voor de toekomst. Een verhaal over welke ‘skills’ je nodig hebt straks. Over hoe je de ‘nieuwe wereld’ kunt gebruiken om het zwembad naar de volgende fase te brengen. Maar ook over hoe inspirerend leiderschap er in de toekomst uitziet. Oftewel: hoe worden jij, jouw collega’s en het zwembad futureproof? Wie is er klaar voor morgen? Richard van Hooijdonk is bekend van de RTL Masterclass en zijn wekelijkse programma ‘Mindshift’ bij BNR. Daarnaast is Van Hooijdonk als gastdocent verbonden aan verschillende universiteiten. Tussen de bedrijven door onderzoekt hij met een internationaal team allerlei trends en de effecten van nieuwe technologie op vele sectoren en recent verscheen zijn boek ‘De wereld van morgen’.


RONALD WOUTERS NL Actief, voorheen Fit!vak, is de branchevereniging van zo’n 1000 erkende en sport- en beweegbedrijven en is daarmee de grootste sportorganisatie van Nederland. Het doel van NL Actief is om de ontwikkeling, de kwaliteit, de maatschappelijke positie en het succes van de fitnesscentra verder te bevorderen en er zo aan bij te dragen dat meer mensen gaan bewegen. Men houdt zich bezig met het ontwikkelen en borgen van de kwaliteit. Daarnaast is men steeds op zoek naar samenwerking met partijen die eveneens belang hebben bij bewegen om zo het fitnesscentrum te veranderen van stand-alone centrum naar een spil in het lokale sportaanbod. Hiervoor is samenwerking gezocht met de eerstelijnszorg, buurtsportcoaches, sportverenigingen. Daarnaast heeft men gewerkt aan een beweegprotocol om het bewegen, en dus ook fitness, meer op de kaart te zetten. Mooi voorbeelden die laten zien hoe je samen sterk en daarmee succesvol kunt zijn.

PLENAIRE SPREKERS

Drijvende kracht hierachter is Ronald Wouters, directeur NL Actief. Van jongs af aan speelt sport een centrale rol in zijn leven. De missie om mensen te inspireren hun levensstijl te veranderen en ze plezier te laten beleven aan bewegen is dan ook op zijn lijf geschreven. Met zijn kennis en ervaring, maar bovenal ook visie, brengt hij samen met andere partijen het bewegen onder de aandacht. Goed voor de samenleving en goed voor de fitnesscentra. Hoe maakt NL Actief dit mogelijk? Ronald Wouters vertelt tijdens het ZwembadBranche Congres hoe hij aankijkt tegen de toekomst en -nog belangrijker-  hoe hij daar nu met NL Actief op inspeelt.

ZWEMBADBRANCHE

13


WORKSHOPS

Workshopkeuze 1

Medewerker gelukkig? Klant tevreden! Claartje Driessen (Drie Essen / EasySwim) Een nieuw tijdperk dient zich aan. Een tijdperk waarbij het besef groeit dat medewerkers alleen op hun best functioneren als ze écht lekker in hun vel zitten. Als zij zelf de controle over zaken hebben, iets kunnen bereiken en kunnen bijdragen aan een hoger doel. Bedrijven die actief werken aan het geluk van medewerkers zijn succesvoller. Of om de woorden van Simon Sinek te gebruiken: ‘Customers will never love a company until the employees love it first’. En dus moet je een ‘medewerkers beleving’ (employee experience) ontwikkelen. Hoe? Claartje Driessen geeft je inzichten om gestructureerd te werken aan het ontwikkelen van een medewerkers beleving. Welke inzichten heb je precies nodig? Hoe achterhaal je die en hoe leg je die vast? Oftewel: hoe zorg je dat medewerkers kansen krijgen om hun talenten verder te ontwikkelen en gelukkiger te worden. Wat vervolgens weer resulteert in tevreden en loyale klanten. Claartje Driessen is werkzaam als leidinggevende van diverse zwembaden en als trainer-docent op het gebied van (zwem)onderwijs, leidinggeven en coaching waarmee zij de zwembranche inspireert, verbindt en innoveert met inzichten uit andere branches.

Workshopkeuze 2

De toekomst van marketing & social media Ben Noordermeer (Guidance in Sales) We willen allemaal meer bezoekers. We weten ook wat we als zwembad kunnen bieden, maar weten we wel voldoende waarvoor de klant komt? Hoe is de klant te verleiden om een duik te nemen in het zwembad: korting, kwaliteit, service, vertrouwen…? Oftewel, met welk verhaal wordt de klant bereikt. Storybuilding, Social Selling en de daarbij behorende content worden steeds belangrijker, zeker voor wie voorbereid wil zijn op de toekomst. Maar wat houdt het precies in en hoe kun je het inzetten? In deze workshop gaat Ben Noordermeer hier dieper op in en werpt ook alvast een blik op de toekomst. Wat

14

ZWEMBADBRANCHE

zijn de doelgroepen per kanaal en welke kanalen zijn er? Gekeken wordt naar storybuilding aan de hand van USP (Unique Selling Points) en UBP (Unique Buying Points). Maar ook komt customer development aan de orde: hoe kan de klant van het zwembad meehelpen om producten en diensten te ontwikkelen? Ben Noordermeer is eigenaar van Guidance in Sales en helpt bedrijven in verschillende branches met storybuilding, verkoop en marketingbegeleiding. Het toeval wil dat hij vroeger zwemonderwijzer is geweest.

Workshopkeuze 3

Wat doe jij met persoonsgegevens? Zorg dat je AVG proof bent! Robin Schelvis (Forward Advocaten) Chiel Meulendijks (Q-concepts) In deze digitale tijd hebben wij ongemerkt veel persoonsgegevens van klanten. Maar wist je dat je verplicht bent om bezoekers van de website te informeren over de persoonsgegevens die worden verwerkt? Of dat je verplicht bent om met derde partijen afspraken te maken over persoonsgegevens, wanneer deze met hen worden gedeeld? Zowel vanuit juridisch oogpunt als bij het inrichten van de IT-processen moet rekening worden gehouden met privacyrechten. Dat geldt zeker wanneer de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG) op 25 mei 2018 in werking treedt. Met de AVG wordt ook de zwembranche gedwongen om een actief ‘privacybeleid’ te gaan voeren. Maar wat houdt dat precies in? En zijn wij eigenlijk wel klaar voor deze regelgeving? Robin Schelvis (advocaat bij Forward Advocaten) bereidt ons hier samen met Q-concepts IT Advies op voor. Tijdens deze workshop wordt ingegaan op de juridische en IT vraagstukken, zodat je je goed kunt voorbereiden op de komst van de AVG en vervelende hoge boetes kunt voorkomen.  Robin Schelvis is advocaat bij Forward Advocaten en gespecialiseerd op het gebied van het privacyrecht, Chiel Meulendijks van Q-concepts heeft expertise ten aanzien van de IT aspecten. Tezamen zijn zij op de hoogte van zowel de juridische, als de IT aspecten van de AVG.


Workshopkeuze 4

Hospitality: vriendelijk, veilig en verantwoord René Drost (Bureau HTM) We zijn blij met iedere klant in het zwembad. Of toch niet altijd… Waarom kost het ons soms zoveel moeite om het bepaalde gasten naar de zin te maken en gaat het bij anderen juist vanzelf? En hoe dragen we zorg voor een optimale sfeer waarbij elke gast zich welkom en thuis voelt, zonder concessies te doen aan de veiligheid? In deze workshop gaat René Drost ons de kunst van het gastheerschap leren: hoe wordt hospitality vormgegeven in het zwembad van de toekomst? En dan ook nog eens veilig en verantwoord. Welke factoren zijn in een zwembad van invloed op hospitality. Maar ook wat is hierin de rol van de individuele medewerker? Aan de hand van de ‘theorie der gerichtheden’ en de ‘cirkels van belang’ laat Drost in een amusant betoog met praktische voorbeelden zien dat je heel vriendelijk kan zijn en tevens elke gast veilig en verantwoord kan laten zwemmen. René Drost is eigenaar van Bureau HTM dat helpt organisaties te ontwikkelen door haar medewerkers te ontwikkelen. Als trainer en adviseur houdt hij zich vooral bezig met de thema’s hospitality en teamvorming.

#ZBBC18 Op woensdag 28 maart vindt het jaarlijks ZwembadBranche Congres weer plaats en zal de zwembranche wederom worden geïnspireerd door een mooie line up van sprekers en workshops. Zoals altijd is dit natuurlijk ook een mooie gelegenheid om even bij te praten met oude en nieuwe collega’s.

Programma 07:00 uur 08:00 uur 09:30 uur 11:30 uur 12:45 uur 13:30 uur 15:00 uur

Ontvangst met ontbijt Richard van Hooijdonk Workshops (zie hiernaast) Ronald Wouters Netwerklunch Andre Kuipers Afsluitende netwerkborrel

Samen met collega’s naar het congres? Gebruik promocode VALENTIJN voor extra korting.(geldig t/m 14 februari 2018) 2 kaarten € 475,00 3 kaarten € 675,00 4 kaarten € 850,00 5 kaarten € 1.000,00 Voor meer informatie en aanmelden: www.zwembadbranche.nl/congres

congres sponsors:

ZWEMBADBRANCHE

15


nieuw

fOtOmeter met blue tOOth

Omdat water niet vanzelfsprekend water is. Aan water kunt u met het blote oog niet zien wat erin zit. Toch is die informatie in vele situaties van groot belang - soms zelfs letterlijk van levensbelang. Gelukkig kunt u rekenen op Pro Water bv, voor een ruim assortiment meet apparatuur van topmerken als Heyl, Lovibond, Go en Kuntze. Of het nu gaat om drinkwater, proceswater, afvalwater of zwembadwater, met onze apparatuur kunt u vrijwel elke denkbare parameter nauwkeurig meten, zowel online als handmatig. Zodat u precies weet wat voor eh... water u in de kuip heeft.

Pro Water B.V. | Lansinkesweg 4 | 7553AE Hengelo | 074-2915150 | www.prowater.nl | info@prowater.nl

UW SPECIALIST IN ZWEMBADAFDEKKINGEN OP MAAT EN VOOR ELK BUDGET

WWW.VARIODECK.NL


COLUMN

Ogen op de weg & handen aan het stuur Na een intensieve periode achter mijn bureau ging ik weer eens op werkbezoek bij een zwembad. Bij het betreden van de techniekruimte kwam het gezoem mij al tegemoet. Wat bleek, de zuurgraad was 6.75 en dus te laag. Afgerond zou je kunnen zeggen hij is 6.8, maar eigenlijk was de pH lager dan 6.8 en dus ongeschikt om in te zwemmen. Ik keek nog wat verder en zag dat het geen korte dip was, de waterkwaliteit was al langere tijd slecht. Toen ik nog wat meer om mij heen keek, vielen meerdere zaken op. Alsof hier al een tijdje niemand meer was geweest, maar dat zou toch niet moeten kunnen. Je moet toch dagelijks een rondje door de techniek lopen om controles uit te voeren? Blijkbaar wordt daar in de praktijk toch anders over gedacht en dat baart mij zorgen. Na wat vragen kwam het hoge woord eruit: “Ja, de technische man is langdurig ziek en zijn vervanger kwam na een paar dagen niet meer opdagen”. Misschien herkennen jullie dergelijke verhalen wel, maar we moeten ons wel beseffen dat we dan bezig zijn met een gevaarlijk spelletje. Bijna Russisch Roulette.

kwetsbaar. In de eerste plaats omdat ze alleen zwemkleding dragen, maar ook omdat het vaak kwetsbare groepen uit onze samenleving zijn zoals kleine kinderen. Gebruikers moeten er dus op kunnen vertrouwen dat zwembaden hygiënisch en veilig zijn. Dat kunnen ze ook omdat alle zwembaden uitgerust zijn met technische systemen om die hygiëne en veiligheid te borgen met daar bovenop (handmatige) controlemetingen. Maar zoals dat gaat met techniek, die heeft ook aandacht nodig. Dat noemen we (dagelijks) onderhoud. Bij gebrek aan onderhoud gaan deze systemen uit de pas lopen waardoor de borging op hygiëne en veiligheid in het geding kan komen. Als er op die momenten niet goed gereageerd wordt op de resultaten van de controlemetingen, dan rijd je als het ware geblinddoekt langs een diepe afgrond. En neem je dus grote risico’s.

Ik moet er niet aan denken wat er kan gebeuren als er dan iets mis gaat. Persoonlijk letsel is daarbij zeker niet uit te sluiten en het is dan ook wel duidelijk waar ze aankloppen voor aansprakelijkheid. Bijkomend nadeel Nu zul je denken: “Hoe kunnen de badmeesters, die is dat zwembaden er dan weer negatief opstaan, niet eens bij de techniek mogen komen, dan toch zien terwijl de meeste zwembaden toch echt wel hun best wanneer er iets niet goed is met die techniek?”. Daar doen om met de beperkte middelen die ze hebben zijn dagelijkse metingen voor. Maar ook andere conhygiënisch en veilig zwemmen aan te bieden. De recente brief van de minister van BZK aan de tweede troles zijn mogelijk zoals kijken of er veel vervuiling op kamer over RVS getuigt daarvan. Begin 2017 had circa de bodem ligt of het doorzicht tot de bodem bepalen. 80% van de zwembaden haar zaakjes betreffende RVS Afwijkende resultaten geven duidelijk aan dat de hyginog niet voor elkaar, maar inmiddels heeft 50% dat al ëne en veiligheid niet goed geborgd zijn en dat er actie wel. En bij de zwembaden die het nog niet voor elkaar ondernomen moet worden. Als je afwijkingen wel hebben, zijn vaak de meeste onderdelen van waarneemt maar geen actie daarop ondergevaarlijk RVS al vervangen. Er is dan vooral neemt, ben je mogelijk deels aansprakelijk sprake van minder risicovolle restpunten, als er iets mis gaat. Je moet daarom ook aldus de minister. We zijn dus op de vastleggen wat je geconstateerd hebt, juiste weg en daar mogen de met bijbehorende omschrijving van zwembaden best een compliment voor herstel acties. Dit om later bij een aankrijgen. Maar we moeten de ogen op de sprakelijkheidsstelling te kunnen weg houden en de handen aan het onderbouwen hoe je gehandeld hebt. stuur houden en niet insukkelen. Zwemmen is gezond en om dat zo te Over het algemeen zijn zwembaden houden moeten we er wel samen aan hygiënisch en veilig en dat moet ook, blijven werken. want de gebruikers zijn heel Maarten Keuten Wil je reageren op de column van Maarten? Mail naar m.g.a.keuten@tudelft.nl

ZWEMBADBRANCHE

17


Onderwatervideo’s van Dokter Zwemles: effectiever en efficiënter leren

‘Ons gedrag bestaat uit het na-apen van voorbeelden’ Digitale leerhulpmiddelen worden steeds belangrijker, ook in het zwemonderwijs. Een goed voorbeeld zijn de onderwatervideo’s van alle zwemslagen, gemaakt door Dokter Zwemles. Jitze de Wilde vertelt over de kracht van het videovoorbeeld. Het was tijdens zijn eerste stage als ALO-student dat Jitze de Wilde plots tot een verhelderend inzicht kwam. “De

brengen. Ineens was het voor hem duidelijk. “De details van de schoolslag zijn met het blote oog niet te zien. Het gebeurt allemaal onder water. Nog los van het feit dat kinderen in het bad gauw zijn afgeleid.’’ Het onderwerp liet De Wilde niet meer los. Lang dacht hij na over manieren om kinderen de zwemslagen effectiever en efficiënter aan te leren. Wat hem kansrijk leek: videobeelden inzetten als digitaal leerhulpmiddel. Het werd de insteek voor zijn afstudeeronderzoek en bleek een hele kluif te zijn. “Ik moest het wél gaan bewijzen.’’

Positief effect

kinderen zien dit helemaal niet.’’ De Wilde zat midden in zijn opleiding tot badmeester en was bezig om de leerlingen de fijne kneepjes van de schoolslag bij te

18

ZWEMBADBRANCHE

De eerste hobbel: er bleek geen valide meetinstrument beschikbaar om de kwaliteit van de schoolslag objectief in kaart te brengen. De Wilde begon diepgravend te analyseren en kwam tot honderd punten die samen de ideale schoolslag vormen. Twee groepen in de leeftijd tussen 4 en 6 jaar werden in het kader van het onderzoek gevolgd. De eerste groep maakte gebruik van videovoorbeelden bij het aanleren van de slag. De tweede groep volgde het leertraject op de traditionele manier, in het water. Om een objectieve uitkomst te krijgen, kregen beide groepen les van dezelfde instructeur en waren ook de overige condities, zoveel als mogelijk, gelijkwaardig. Alle leerlingen zaten in hun vierde zwemperiode, bezig om het zwemdiploma A te behalen. De uitkomst van het onderzoek sprak boekdelen. De videogroep scoorde in totaal 92 punten, de controlegroep 60 punten. Ook de gemeten vooruitgang in de periode van zes weken viel uit in


het voordeel van de videogroep: gemiddeld 53 punten om 13 punten. Al te harde conclusies durft De Wilde niet te trekken, gezien de beperkte omvang van de testgroepen. “Maar het lijkt er op dat videovoorbeelden een positief effect hebben op de kwaliteit en kennis van de schoolslag.’’

Lichaamstaal Ondertussen zijn we ruim anderhalf jaar verder en is De Wilde docent lichamelijke opvoeding aan RSG Wolfsbos in Hoogeveen. Als Dokter Zwemles biedt hij (gratis) onderwatervideo’s aan van alle zwemslagen en technieken voor het ABCzwemdiploma. De Wilde gelooft in de kracht van videovoorbeelden. Behalve de harde cijfers uit zijn onderzoek, staat ook de lichaamstaal van de kinderen in de testgroepen nog duidelijk op zijn netvlies. De verschillen bij de vraaggesprekken na de lessen waren groot. “De kinderen in de videogroep kenden geen spoortje twijfel. Ze wisten direct wat er bedoeld werd en gaven meteen de goede antwoorden. Bij de watergroep was er veel meer twijfel zichtbaar. Ze hadden wel een idee hoe het zat, maar niet meer dan dat.’’ Eigenlijk is het logisch, zegt De Wilde. “De mens leert door te kijken. We zijn niet anders dan de meeste zoogdieren. Ons gedrag bestaat uit het na-apen van voorbeelden.’’ Visueel leren is volgens De Wilde niet zaligmakend. “Maar het is een feit dat water het voorbeeld vertroebeld. Stuurkaarten aan de rand van het bad helpen, maar zijn zeker niet voldoende.’’ Alle instrumenten vullen elkaar wat hem betreft aan. “Het gaat er om wat je precies waar inzet in de methodiek.’’ Herhalen blijft hoe dan ook nodig, ook bij videovoorbeelden. “Anders zakt de kennis weg.’’

Buitenstaander Als relatieve buitenstaander heeft De Wilde zich de afgelopen jaren wel verbaasd over alle onderlinge verschillen in de branche, ook als het om zwemlessen gaat. “Iedere zwemschool heeft zowat zijn eigen

opvattingen. Ook de administratieve verschillen bij het bijhouden van de resultaten zijn groot. Dat helpt niet om de kwaliteit hoog te houden.’’ De reacties uit de branche op zijn onderwatervideo’s zijn ronduit positief. Sommige films zijn ondertussen al ruim 40.000 keer bekeken. De feedback is groot. De Wilde is alweer bezig met de voorbereidingen om de films verder te perfectioneren, hoewel het om prijzige producties gaat. “Met een professionele cameraman en duikers vanwege de veiligheid, loopt het al snel in de papieren.’’ Zijn missie: alle details van zwemslagen nog beter in beeld brengen en zorgen voor een optimale aansluiting op de methodiek. De video’s fungeren als visitekaartje voor andere innovaties waar De Wilde mee bezig is. Voorlopig houdt hij zijn kaarten tegen de borst. “Anders dan de films worden dit wel producten met een verdienmodel.’’ Nadrukkelijk zoekt hij daarbij de samenwerking met andere partijen. “Ik geloof in het leren van elkaar en samen iets moois maken.’’

Ouders De Wilde verwacht dat de digitalisering in het zwemonderwijs zich verder zal voortzetten. Een kritische houding is daarbij volgens hem onontbeerlijk. “Je proeft ook in de zwembadwereld soms een zekere weerstand tegen innovatie. Een beetje minder angst om van elkaar te leren zou goed zijn. Die angst kan er toe leiden dat nieuwe dingen niet worden uitgeprobeerd. Omgekeerd moet je kritisch zijn op innovatieve ontwikkelingen. Ze moeten daadwerkelijk iets toevoegen.’’ De video’s van Dokter Zwemles passen wat hem betreft in een trend. “Ook voor ouders is het een ideaal hulpmiddel. Je creëert betrokkenheid bij de zwemlessen van hun kinderen. Ik verwacht dat de rol van de ouders in de nabije toekomst in het zwemonderwijs belangrijker wordt. Ouders die graag een actieve rol in het leerproces nemen, kunnen straks met de nieuwe middelen effectief helpen.’’

ZWEMBADBRANCHE

19


FILTRATIE MET TROMMELFILTER: DUURZAAM, GEZOND EN ECONOMISCH

Niet langer kiezen of delen als het gaat om de waterbehandeling in uw zwembad.

POOLQUIP, UW VERTROUWDE GROOTHANDEL Als groothandel op het gebied van zwembadtoebehoren is Poolquip uw vertrouwde partner. Wij hebben ruim 40 jaar ervaring in de openbarezwembadenbranche en we blijven ons assortiment ontwikkelen om u de beste producten aan te kunnen bieden. Om deze reden kunt u rekenen op een breed scala van de nieuwste producten tegen een marktconforme prijs.

Bij toepassing van voor-filtratie met een trommelfilter hoeven ambities op het vlak van duurzaamheid, waterkwaliteit, gezondheid en betaalbaarheid elkaar niet meer in de weg te zitten. Ook uw zwembad – nieuwbouw of renovatie- kan hiervan profiteren.

bespaar water en energie

POOLQUIP, FOCUS OP ZEKERHEID In de gehele Benelux is Poolquip een begrip als het gaat om het uitgebreide productengamma, technische ondersteuning, service en after-sales. Dit zijn onze kernwaarden waarmee wij altijd voor u klaar staan. Heeft u vragen? Twijfel niet en neem contact met ons op.

schoner en gezonder water

verlaag de kosten

Elke week het laatste nieuws uit de zwembranche in je mailbox?

Cleardrum B.V. +31 30 7671051 www.cleardrum.nl info@cleardrum.nl

Bodemreiniging

Pompen

Verwarming

Hulpmiddelen

Filters

Fitness

Meld je aan voor onze nieuwsbrief op zwembadbranche.nl www.poolquip.nl | info@poolquip.nl


COLUMN

Kauwgom... De rol van de receptionist is misschien wel de meest belangrijke in het zwembad. Gasten welkom heten en een uur later afscheid nemen als ze de accommodatie weer verlaten. En in een kruisverband gelijktijdig informatie van en voor collega’s uitwisselen: toetsen of iedereen op de plek staat, onverhoopte calamiteiten registreren en spreekwoordelijke noodverbanden leggen als iets niet volgens planning verloopt. Kortom, de receptioniste moet in alle opzichten als eerste en laatste bijdragen aan een goede eerste indruk. Als het daar fout gaat, dan heeft de organisatie het gedaan! Laat ik nou toevallig een paar weken geleden getuige zijn van een situatie waarin die laatste eerste indruk niet zo vlekkeloos verliep. Ik was voornemens mijn aanwezigheid bij de receptioniste, een vrouw van middelbare leeftijd, te melden. Een net uit het zwembad terugkerende gast richtte zich, voordat ik aan de beurt was, bij haar met een klacht. De melding leek redelijk simpel: hij had geconstateerd dat kauwgum aan het plafond was geplakt. Hij beschreef dat de draden van de gum naar beneden dropen en plakkerig in de haren dreigden te komen. Of dat even kon worden opgelost. Nu wilde ik me er niet mee bemoeien, maar dit leek een simpel gevalletje: categorie klacht ‘terecht’ en ‘oplosbaar’. Maar daarin had ik me vergist, de klacht verschoof in een fractie van een seconde naar onterecht onoplosbaar. Niet door het gedrag van de gast of de aard van de klacht, maar door de op zijn zachts gezegd wat minder praktische afhandeling van de dame in

kwestie. “Ik snap dit niet, we hebben vanmorgen schoongemaakt”, was haar primaire reactie. Olie op het vuur voor de gast, die van de oorspronkelijk welgemoede toestand redelijk snel omzwaaide naar meer furie. “Dus jij beweert dat dit niet waar is?”, kwam nogal dreigend uit zijn mond. Zijn korte maar indringende vraag leidde tot een verdere onsamenhangende reactie waarbij iedereen, in het bijzonder de verenigingszwemmers, de schuld kregen van de plakkerige substantie in de garderobe. Met als hoogtepunt dat wanneer meneer het niet eens zou zijn, hij maar een klacht moest indienen bij de manager. Aan de blik in zijn ogen zag ik een verbouwereerde persoon die, nadat hij zich had omgedraaid, richting uitgang liep. En net voordat hij het zwemcomplex wilde verlaten draaide hij zich nog eens om richting de gastvrouw. “Als jij in een commercieel bedrijf zou werken zou jij allang op straat staan. Zo ga je niet met klanten om”, luidde zijn slotbetoog waarna hij afdroop. Ik heb op dat moment maar even niet gereageerd. Maar hoe simpel was het eigenlijk om dit probleem af te handelen: erken de klacht, bedank de gast voor zijn betrokkenheid en vertel dat het wordt afgehandeld. Wat zou hij tevreden de deur uit zijn gelopen. En de emotionele belasting voor de receptioniste zou meetbaar 0 zijn geweest, af te handelen in 10 seconden. Imagine: hoeveel gemakkelijker is de omgang met gasten als hun meldingen primair als positief en betrokken worden gezien…

Eduard Leurs Wil je reageren op de column van Eduard, mail naar eduard@debelevingsspecialist.nl ZWEMBADBRANCHE

21


Waarom bestaat het zwembad eigenlijk? Bezoekers het gevoel geven dat ze welkom zijn in het zwembad. Het begint met medewerkers die zich welkom voelen binnen de organisatie. En dat lukt met leiderschap dat gericht is op het geven van vertrouwen. Hostmanship Specialist Marnix Smulders legt uit hoe medewerkers en klanten ambassadeurs kunnen worden. ”Het zit ‘m niet in de producten, procedures of protocollen, maar in de mens als host.’’

Hij kent de zwembadbranche op allerlei mogelijke manieren. Marnix Smulders was bestuurslid van het openluchtzwembad De Hoksenberg in Elburg, is raadslid in die gemeente en neemt als vader zijn kinderen geregeld mee naar zwemaccommodaties. Zijn passie: klantwaarde verhogen, meerwaarde creëren en organisaties op een hoger plan brengen. Maar hoe doe je dat in een zwembad? Het is een uitdaging, in een branche die tot voor kort vooral op het product gefocust was. Smulders kent de dynamiek van het zwembad van binnenuit. “Iedereen

22

ZWEMBADBRANCHE

is intensief bezig met het behalen van diploma’s. Maar de ouders zijn opgelucht als alles voorbij is. In de meeste gevallen zijn ze van plan om tenminste vijf jaar niet meer naar het zwembad te gaan. Wil je zo als zwembad herinnerd worden?’’

Politieke agenda Vanuit zijn ervaring in de lokale politiek kent Smulders ook de andere kant van de medaille. “Een zwembad kost altijd geld. Het bad bestaat bij de gratie van de politieke agenda.’’ Juist in een tijd van


bezuinigingen kijken zwembaden volgens Smulders kritisch naar hun eigen functioneren. “Het betekent dat je toegevoegde waarde voor je omgeving duidelijk moet zijn, elke dag opnieuw. Als mensen geen goede ervaring in jouw accommodatie hebben, is elke cent al gauw teveel.’’ Met name de van origine gemeentelijke baden worstelen met de kwestie en hun veranderende rol in de samenleving. Smulders is niet bang om de dingen bij de naam te noemen. “Vaak ontbreekt de doelstelling voor de langere termijn. Wat is onze toegevoegde waarde? En hoe maken we deze dagelijks waar? Waar deze ontbreekt lijkt het soms of de medewerkers er moéten werken, in plaats van wíllen werken.”

Dialoog Dienstverlening vanuit het perspectief van de klant werkt juist andersom. De reis van de gast, zo heet dat tegenwoordig in gastvrijheidsconcepten. Als Hostmanship specialist en trainer kan Smulders er met passie over vertellen. Het basisprincipe is volgens Smulders heel simpel: creëer plezier en trots in je werk. Dat kan eenvoudig zonder dure interim-managers, externe adviseurs of vuistdikke rapporten. “Je moet gewoon een stapje extra voor de gast willen doen.’’ Smulders is zelf ook een kritische consument. Zo maar een klein voorbeeld uit zijn ervaringen als bezoeker van zwembaden. “Als ouder is het altijd een heel gedoe: kinderen uit het zwembad, onder de douche, afdrogen, aankleden, haren kamen. En dat alles in een lawaaierige en benauwde omgeving. Pff eindelijk klaar. Ik mis dan bij het verlaten van de accommodatie iemand die mij ‘nog een fijne dag’ wenst. En tegelijk ook vraagt of de kinderen het leuk vonden. Als dat namelijk gebeurt vergeet ik sneller de stress van daarvoor en denk ik met meer plezier terug aan het zwembad. Ik herinner me dus een gevoel. Dat mis ik eerlijk gezegd nu van de medewerker die bij de receptie zit, achter glas, en die druk lijkt te zijn met de administratie. Mensen willen gezien en herkend worden.’’ De gastenreis heeft vele facetten en is voor elke doelgroep anders. Daarin zijn volgens Smulders nog veel kansen. “Neem alleen al de ouders en andere bezoekers die niet komen om te zwemmen. Zij maken een heel andere reis dan de kinderen in het bad. Als je daar oog en oor voor hebt, creëer je weer kansen.’’ Nog een voorbeeld met statushouders. “Het zijn mensen met een andere dynamiek. Vaak grote families, met veel kinderen. Er wordt naar ze gekeken, dat zeker. Maar er mee praten, dat is vaak

toch lastiger. Wie vindt het binnen het team leuk om hiermee om te gaan? Laat deze medewerker het contact regisseren. Dat betekent dus ook collega’s leren hoe je dit wel en niet doet.’’

Visie Hoe het dan wél moet? Voor Smulders is de kernvraag duidelijk: Wat is je toegevoegde waarde als zwembad? “Ontwikkel een duidelijke missie: waar gaan wij voor? En een visie: waar staan wij voor? Dat doe je samen met de gemeente en andere partners in het maatschappelijk speelveld. Kort en strak volstaat, als het maar duidelijk is. Op basis hiervan stuur je de organisatie. Zonder een dergelijk kompas zal je altijd blijven dobberen, zonder te weten welke kant je opgaat.’’ En bedenk vooral dat de meest waardevolle managementinformatie elke dag het zwembad binnenstapt, namelijk de bezoeker. “Wat wil je dat die zegt als deze thuiskomt na het zwemmen? Wat verwachten zij van het zwembad en de mensen die er werken?’’ Ook hier houdt Smulders het graag simpel. “Stap op mensen af, praat met ze, leer ze kennen bij de voornaam, kom dichterbij.’’ In sommige gevallen betekent het ook dat medewerkers hun comfortzone moeten stretchen. “Als leidinggevende moet je al je mensen zien mee te nemen. Natuurlijk krijg je soms te maken met defensieve reacties. Medewerkers denken vaak in hokjes, soms bijna letterlijk: Ik ben van de kassa, niet van de zaal of de horeca.’’ De veranderende rol van het zwembad vraagt volgens Smulders om andere vaardigheden bij de leiding en de medewerkers. “Iedereen moet zich afvragen of hij of zij nog wel op zijn plek zit, op elk niveau in de organisatie. Je moet graag in een zwembad willen werken en dat ook laten zien aan de gasten.’’ Die betrokkenheid van de medewerker en de trots op de organisatie komt niet vanzelf. Van leiding­ gevenden wordt voorbeeldgedrag gevraagd. “Je moet het als leidinggevende eerst zelf laten zien, anders hoef je er met de medewerkers niet over te beginnen.’’ Het zijn boeiende processen, zegt Smulders. “Zorg voor een omgeving waarin medewerkers en gasten zich welkom voelen. Als dat lukt, krijg je ambassadeurs in het team en gaan ook gasten zich sneller opstellen als ambassadeurs van het zwembad. Dit leidt dan uiteindelijk tot meer tevreden bezoekers en meer politieke draagkracht: goed voor het zwembad, de branche en de maatschappij.’’

ZWEMBADBRANCHE

23


Sterk in zwembadtechniek

Advies Ontwerp Realisatie Onderhoud T 055- 368 11 11

Kijk voor meer informatie op www.hollandertechniek.nl

De oplossing zit hem in de eenvoud

Bied uw gasten meer gemak

VConsyst is uw partner voor het vereenvoudigen van de processen binnen uw zwembad, zodat u zich kunt richten op datgene waar het om gaat: uw gasten. Of het nu om kassasoftware, toegangscontrole, reserveringssoftware of lockers gaat, VConsyst heeft voor elke situatie een specifieke oplossing.

vconsyst.com

Maakt complexe processen eenvoudig


COLUMN

High Energy...H2O is killing me! HIIT, AquaBootcamp, of is het AquaPower? Aqua Total Max? AquaPLUS? Hoe je het ook noemt, het doel is wellicht hetzelfde: de deelnemers willen ‘helemaal kapot’ het zwembad uitkomen. Total loss, maar wel blessurevrij. Oftwel: ‘een artikel over het absurde van trainen op de kant’. We hebben water, doe het daar! Ik hoor vaak ‘ik zoek op YouTube naar ideeën voor oefeningen in mijn lessen’. Ai, daar schrik ik nogal van. Ik mag toch wel aannemen dat je ook goed nadenkt over de oefeningen dan? Als ik op YouTube kijk, zie ik nogal vaak dingen passeren waarvan ik denk ‘daar komen ongelukken van’… en dat is ook zo. Het zwembad is namelijk een vochtige omgeving en uitglijden is erg gemakkelijk. Oefeningen op de kant zijn dan ook meer dan gewoon gevaarlijk. Een harde smakkerd is zo gemaakt. Je zal het als lesgever maar op je geweten hebben dat jij die oefening hebt gegeven. Of dat je de deelnemer op blote voeten laat springen (al dan niet op een mat) in een badpak, in een omgeving van 30+ graden. Dat kan niet gezond zijn en dat is het ook niet.

voor bescherming van de knie. De mat is qua antisliplaag vrij zacht en als je valt, val je tenminste IN het water. Dan kan je echt goed trainen. Die oefenstof is weliswaar totaal anders dan in het water bij de aquafitness, maar dat kan wel. Daar horen wel de burpees, mountainclimbers en crunches. Niet op de kant. Een andere optie is de vele materialen bij het AquaFitnessCircuit: allemaal bedacht voor een optimale training IN en OM water heen. De zwembadrand alleen kan ook al een goeie zijn, maar een triceps push up bijvoorbeeld doe je daar dan weer niet. En gewone push up? (kijk eens goed naar de stand van de schouders…) Denk na.

‘Ik doe het altijd zo en het gaat goed, de mensen willen dat!’ Die deelnemer vindt alles leuk als jij het leuk kan aanbieden. Zij denken niet ‘ik sta hier in mijn badpak op blote voeten burpees te doen in een warme omgeving die ook nog eens glad is’. Daar ben jij voor. Waarom zou je het doen? ‘Omdat je dat gewend bent en zo hebt geleerd?’ Niet doen, ga het water in. Water is het medium om te trainen en biedt de meest optimale condities: Hilarisch vind ik het als ik dan na 3 sprongen de je kunt per seconde je weerstand aanpassen, je kracht deelnemer zijn badpak uit zijn … zie halen. Je snapt vast en snelheid veranderen, je beoogde spiergroep prikkewat ik bedoel. Dit noemen wij ook weleens het ‘koekoek’ len, je oefenstof afwisselen en jezelf steeds opnieuw effect. Ook te zien bij het maken van crunches op de uitdagen. Als lesgever hoef je alleen te coachen. De kant. Niet echt ‘florissant’ te noemen. Een badpak is deelnemer motiveren, aansturen, uitdagen is de kunst. dan ook niet het beste sportpak voor deze lessen. Soms Je hoeft het niet zelf te doen, zet de deelnemers aan het zie ik zelfs bikini’s verschijnen, waar de inhoud van werk en neem ze mee in een top-workout. Materialen zichtbaar wordt, zelfs al zit de deelnemer in het water. erbij? Natuurlijk. Maar zet ze dan goed in. Dumbells en Als je gaat sporten bij een fitness doe je wel een noodles werken alleen tegen bij het naar benegoede sportbeha aan, heb je goeie den werken, bij elastieken hangt het af van schoenen, is de zaal ongeveer 16 graden het ankerpunt, weerstandsmaterialen zijn met een goede sportvloer. Alles voor natuurlijk het ultieme materiaal. een goede trainingsomgeving. Hetzelfde Gewichtjes hebben niet echt veel effect, geldt voor het zwembad. dus die kun je beter weglaten. Denk ook aan vormen die horen bij Plyometrie (die Sporters op de matten op het water oefeningen zijn 1 op 1 van land naar hebben het beter voor elkaar: veelal water te kopiëren, kijk maar eens op hebben ze een sportbeha aan, al dan niet YouTube). Genoeg te verzinnen dus. Mits je met tanktop erboven, een ¾ broek bij het water en je doel blijft… Katrien Lemahieu Wil je reageren op de column van Katrien, mail naar info@kataqua.nl of via twitter @kataqua

ZWEMBADBRANCHE

25


Zwemschool Atlantic

Aqua Mundo Zandvoort

WINNAAR - MOLENDUINBAD NORG

Tropiqua Aqua Veendam

Zwembad De IJzeren Man

Zwembad De IJzeren Man


Tropiqua Aqua Veendam

MijnZwemschool Julianadorp

ZEG HET MET FOTO’S

In deze rubriek tonen wij de leukste foto’s uit de branche. Hierbij kun je denken aan foto’s van een evenement bij jou in het zwembad of zomaar een mooie of grappige foto uit het archief. HEB JE EEN LEUKE FOTO? STUUR HEM IN! Vermeld bij de foto een korte omschrijving. Wij plaatsen alle foto’s op onze facebook pagina. De foto met de meeste stemmen wint. De winnende foto wordt op een groot canvas doek geprint. Mail jouw foto’s naar info@zwembadbranche.nl Molenduinbad Norg

Zwembad de Startsprong

Sportcentrum Vreeloo

Het Ravijn zwem sport zorg

Rhienderoord Zwem & Sport Plezier

Tropiqua Aqua Veendam


De Scheg meest actief OP SOCIAL MEDIA IN DE ZWEMBRANCHE

Sport- en Belevingscentrum De Scheg is de tiende winnaar van onze Social Media rubriek ‘Ranking the Pools’. Door goed te scoren op Twitter én Facebook, zowel qua aantallen fans als de interactie met hun fans, hebben zij Sportcentrum Kardinge en Zwembad De Wilder achter zich gelaten. De top 10 van de lijst is ten opzichte van de vorige ranking helemaal door elkaar geschud. Er zijn deze keer 6 accommodaties de top 10 binnengekomen. De lijst bestaat inmiddels uit 139 zwembaden en zwemscholen. In de, op de volgende pagina, gepubliceerde top 50 zitten voornamelijk bedrijven die een goede Likealyzer score behalen. Deze score wordt voornamelijk behaald door interactie, een belangrijke graadmeter in deze ranking. Het is daarbij ook steeds minder relevant welke aantallen fans of volgers je hebt.

Meeste zwemklanten nog altijd op Facebook Een wereld zonder social media is niet meer voor te stellen: even je tijdlijn checken op Facebook, kijken of je iets gemist hebt op twitter of een filmpje bekijken op Youtube. Maar het is voor zwembaden en zwemscholen natuurlijk ook ideaal om (potentiële) bezoekers te bereiken. Is de vraag: wie ‘zit’ dan waarop? Newcom heeft eind januari de resultaten gepubliceerd van hun onderzoek naar het gebruik van social media en weet precies hoe het Nederlandse landschap eruit ziet. Het grootste platform is en blijft nog steeds Facebook, gevolgd door Youtube (2,2 miljoen), Instagram (2,1 miljoen), Snapchat (1,3 miljoen) en Twitter (1 miljoen). WhatsApp staat eigenlijk aan top, maar is een chatapp waarmee de mogelijkheden in vergelijking met andere social media (nog) beperkt zijn. Hoewel Facebook nog steeds bovenaan staat, geeft het wel een beetje vertekend beeld. Facebook begint namelijk wel terrein te verliezen. Met 10,8 miljoen gebruikers is het weliswaar 400.000 gestegen.

28

ZWEMBADBRANCHE

Ware het niet dat ook de bevolking is gegroeid en Facebook daar niet voldoende van heeft geprofiteerd. En dan verliest men vooral populariteit onder de jeugdige social media fans. Bij gebruikers onder de 20 jaar daalt het dagelijks gebruik van Facebook met 11%. Bij gebruikers onder de 40 jaar is dat beperkt gebleven tot 3%. Als je de jeugd wilt bereiken zet dan vooral in op Snapchat, daarnaast is Instagram ook een serieuze speler om rekening mee te houden. Zeker ook omdat dit platform populair is onder zowel de jeugd als de oudere ‘jeugd’.

‘Ranking the Pools’ Het ranken van de deelnemende accommodaties aan onze social media top 50 is een zorgvuldig proces. Zo heeft Laco Glanerbrook met 3.687 net als voorgaande metingen het meeste aantal aantal volgers op Twitter en ook Swimfun uit Joure is een oude bekende in de lijst met het grootste aantal Facebook fans. Toch zijn beide bedrijven ook deze keer niet als winnaar uit de bus gekomen, want met alleen maar veel volgers of fans ben je er niet. Het aantal fans geeft slechts het potentiële publiek weer. Je hebt niks aan fans als ze niet in de doelgroep vallen en niet bereikt worden. En meer betekent ook niet altijd beter. Zoals je ook in de grafieken hiernaast kunt zien, is de groei bij Facebook verreweg het grootst. De grafieken tonen de groei in aantallen fans en volgers van de tien metingen die we tot nu toe hebben uitgevoerd.


Nieuwe spelregels op Facebook Uit ons lopende zwemouderonderzoek (2018) blijkt ook dat de meeste zwemouders (90%) actief zijn op Facebook, gevolgd door WhatsApp (87%) en Instagram (25%). Selchts 6% van alle zwemouders is nog actief op Twitter. Omdat Facebook nog altijd het meeste potentieel geeft voor de zwembranche is het belangrijk om te weten dat de ‘spelregels’ onlangs zijn veranderd. Facebook oprichter Mark Zuckerberg wil meer betekenisvolle sociale interactie. Oftewel updates van vrienden en familie, in plaats van bedrijven. Persoonlijke berichten krijgen in de komende maanden dus meer prioriteit en publieke content (posts van pagina’s) is straks minder vaak te zien op tijdlijnen. Het wordt dus moeilijker om op te vallen met een bedrijfspagina.

Wat mag wel! • Het wordt nu nog belangrijker dat mensen het verhaal vertellen. Bijvoorbeeld door de medewerkers. Vraag of jouw medewerkers de posts zoveel mogelijk willen delen, uiteraard wel

Absoluut aantal fans/volgers

fijn als hun achterban behoort tot de beoogde doelgroep… • Of de post conversaties uitlokken wordt nu dus essentieel. Wanneer er onder een post conversaties ontstaan tussen mensen, kan Facebook je wel eens goed gezind zijn en je voorrang geven. Dit is overigens niet hetzelfde als het taggen van vrienden door volgers. • Delen, delen, delen. Facebook wil ‘back to their roots’ en weer meer een persoonlijke tijdlijn worden. Dit betekent dus dat je moet zorgen voor content die volgers willen delen met hun vrienden. Alles wat mensen delen is bingo, want dit komt hoog in andermans tijdlijn. • Daarnaast is spreiden ook een oplossing. Denk naast Facebook ook aan Snapchat en Instagram. En het klinkt misschien een beetje tegenstrijdig in dit artikel maar sluit Twitter toch niet helemaal uit. De snelheid waarmee nieuws zich via dit medium verspreidt, is nog altijd ongeëvenaard. Daarbij kan er, nu er 280 tekens mogelijk zijn, meer informatie in een Tweet worden verwerkt.

Gemiddeld aantal fans/volgers

Berekening De ranking is gemaakt op basis van drie meetpunten: het aantal volgers op Twitter, het aantal Fans op Facebook en de LikeAlyzer score. Voor alle scores krijg je een ranking. Door alle rankings bij elkaar op te tellen en te delen door drie krijg je een overall score.

ZWEMBADBRANCHE

29


Twitter top 15

Heeft u onze nieuwe website al gezien? Altijd scherpe prijzen Realtime voorraadinformatie Verbeterde bestelomgeving Duidelijk en overzichtelijker Gemakkelijker bestellen Geef collega’s toegang tot uw account Alle bestellingen overzichtelijk in één account

Naam organisatie Volgers #9 Laco Glanerbrook 3691 De Scheg 2739 Swimfun 1730 Sportcentrum Kardinge 1683 Zwemparadijs Aqualaren 1674 Bad Hesselingen Meppel 1637 Stichting Sportspectrum 1504 Sportbedrijf Almelo 1269 Zwemcentrum de Tongelreep 1259 Omnium 1167 Sportbedrijf Arnhem 1139 Zwembad De Wetering 1152 Spurd-Leeghwaterbad 1093 Sportbedrijf Lelystad 944 Rivièrabad 923 Totaal 23604

Volgers #10 Verschil 3687 -4 2746 7 1723 -7 1713 30 1652 -22 1640 3 1485 -19 1291 22 1249 -10 1165 -2 1156 17 1154 2 1123 30 1010 66 950 27 23744 140

Facebook top 15 Naam organisatie Swimfun Bosbad Putten Mosaqua De Scheg Rivièrabad Tropiqua Zwembad De Wilder Sportcentrum Kardinge Zwemcentrum de Tongelreep Caribabad Aquadrome Enschede Spurd-Leeghwaterbad Zwembad De Boetzelaer Laco Glanerbrook Zwembad Groenoord Totaal

Fans #9 7341 7027 6620 5150 5322 5370 5466 4949 5310 4503 4576 4343 4161 4146 3937 78221

Fans #10 7922 7776 7465 5887 5701 5700 5587 5530 5310 5050 4723 4577 4509 4474 4452 84663

Verschil 581 749 845 737 379 330 121 581 0 547 147 234 348 328 515 6442

Likealyzer Net als bij de vorige ranking hebben wij ook deze keer de de likealyzer score gebruikt. Wanneer je de URL van jouw zakelijke Facebookpagina invoert in LikeAlyzer krijg je een pagina met een analyse van jouw Facebook pagina. Een cijfer en tips en aanbevelingen om de interactie met je Facebook fans te verbeteren. Naast interactie kijkt deze tool ook naar andere zaken zoals reactietijd op vragen. Het is dus een aanrader om dit voor jouw pagina te doen en om te kijken hoe je jouw score kunt verbeteren, zodat je volgende keer nog beter scoort in onze ranking.

www.zwembadmaterialen.nl maakt zwemmen nog leuker!

www.likealyzer.com


=

=

feb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

juni 3 9 21 49 4 14 44 16 24 19 18 25 1 26 33 22 15 20 23 2 5 10 13 46 31 27 6 53 7 35 x 12 34 40 30 78 32 38 29 17 65 x 63 82 42 89 47 114 11 43

Naam organisatie De Scheg Sportcentrum Kardinge Zwembad De Wilder Aquacentrum Malkander Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep Sportboulevard Dordrecht Zwembad de Bongerd Twentebad Openluchtbad de Papiermolen Zwembad de Lansingh Bad Hesselingen Meppel Sportfondsen Voorschoten Spurd-Leeghwaterbad Sportcomplex de Sypel Sport- en recreatiebad Dol-fijn Sportcentrum Vliegende Vaart Recreatieoord de Warande Swimfun Sportbedrijf Lelystad Zwembad De Boetzelaer Rivièrabad Laco Glanerbrook ir. Ottenbad Zwembad De Hoge Bomen Sportfondsen Rotterdam Noord N.V. Omnium Hoornse Vaart Sportcentrum Vreeloo Zwembad De Fakkel Zwembad Waardergolf Zwembad Olympos Zwembad de Schaeck Bosbad Putten Zwembad de Stok Zwembad Groenoord Oostelijk Zwembad Sportbedrijf Almelo Zwembad De Meerval Optisport De Ronde Venen Sport•Gouda Sportcentrum Papendrecht sportcentrum it Gryn Golfbad Oss Optisport Almere Zwembad de Does Zwembad Zuid Zevenkampse Ring Zwembaden Hoorn Caribabad Molenduinbad

Staat jouw bedrijf er niet tussen? WEL AANGEMELD? Dan heeft jouw bedrijf het niet gered bij de eerste 50. Maar niet getreurd op facebook.com/zwembadbranche vind je de hele lijst.

Plaats Deventer Groningen Haaksbergen Apeldoorn Eindhoven Dordrecht Wageningen Hengelo Groningen Krimpen a/d Ijssel Meppel Voorschoten Purmerend Harderwijk Maassluis Terneuzen Oosterhout Joure Lelystad Monster Spijkenisse Geleen Eindhoven Naaldwijk Rotterdam Goes Alkmaar De Lier Ridderkerk Heerhugowaard Dendermonde (B) Twello Putten Roosendaal Schiedam Rotterdam Almelo Wijchen Mijdrecht Gouda Papendrecht Stiens Oss Almere Leiderdorp Schiedam Rotterdam Hoorn Gorinchem Norg

2746 1713 529 698 1249 540 630 666 292 911 1640 498 1123 450 511 449 656 1723 1010 578 950 3687 675 365 462 1165 854 442 715 514 80 848 675 621 x 364 1291 320 636 561 348 475 x 295 893 x 267 414 x 521

390 172 x 234 25 138 434 8 9 92 x 280 239 262 x x 149 113 x 626 133 2758 21 x 105 470 x 113 x 85 153 174 89 27 104 x 184 233 151 x 6 x 325 x 240 x x 197 180 92

5887 5530 5587 2348 5310 3016 3505 3173 3758 4084 3430 2331 4577 3043 2955 2643 3998 7922 1477 4509 5701 4474 2021 3825 1634 3671 2349 1479 2714 2153 4080 3047 7776 1789 4452 1343 1596 1812 1303 1933 3553 1437 1956 1834 1687 1954 1199 1819 5050 2041

LA-Score 79 79 74 79 69 81 74 74 82 69 68 81 67 77 75 77 68 60 76 67 62 61 73 73 80 62 67 79 64 70 76 62 54 69 75 78 65 73 70 66 65 73 85 72 64 84 81 69 70 64

NIET AANGEMELD? Stuur een mailtje met jouw zakelijke twitteraccount én facebook pagina en wellicht sta jij in juni ook in de lijst. ZWEMBADBRANCHE

31


Vanaf maart 2018 van start

Instructeur Zwem ABC (ook Turbo) en Lifeguard/ Toezichthouder Ook bij jou in de regio!

Aalsmeer - Amsterdam - Arnhem/Velp - Broek op Langedijk - Delft - Driebergen Eindhoven - Groningen - Harderwijk - Leeuwarden - Nijverdal - Roosendaal - Sittard

Vanaf april 2018 van start

Instructeur: Fifty Fit - Medische Indicatie Leer&Gedrag - Aqua Fitness - Ouder&Kind Waterbootcamp - Zwemmen met Zwangeren Amsterdam - Delft - Driebergen - Eindhoven - Harderwijk Voor meer informatie, inschrijven, planning en lesdata: www.nbz.nl of bel 073 612 40 61
COLUMN

Hesjes met schoolzwemmen? Veiliger zonder vrij zwemmen...

Ouders doen hun kind op zwemles, omdat ze willen dat het kind veilig is rond en in water. Het is dan uitermate pijnlijk als er tijdens het leren zwemmen iets zeer ernstigs gebeurt. Alle protocollen ten spijt, gaat het vooral over degene die voor de groep staat en de wijze waarop de zwemlessen in de accommodatie georganiseerd zijn. Het laatste nieuws op dit gebied zijn de hesjes die een kind aan moet op het moment dat er vrij zwemmen is. Het verleden heeft geleerd dat er in het regelmatig zeer gevaarlijke situaties zijn ontstaan in die laatste minuten van de les, waarop kinderen mogen vrij zwemmen. Vrijzwemmen aan het einde van de zwemles is niet zonder risico’s. Kan er een reden zijn om dit risico te nemen? Nee, volgens mij niet! De situatie die vaak voorkomt is dat de kinderen uit het diepe bijvoorbeeld de laatste minuten ‘in het warme instructiebad’ mogen. Helaas heb ik met mijn eigen ogen een keer gezien dat terwijl de kinderen uit het wedstrijdbad in het instructiebad sprongen, juist op dat moment een jongetje uit het instructiebad dacht “nou, dan ga ik naar het wedstrijdbad, dat kan dan ook”. Of misschien vond hij het ook wel ineens heel erg (bedreigend) druk.

hesje is een kind een goede zwemmer, maar het kind kan kramp krijgen of niet lekker worden. Of een kind dat een hesje aan had moeten hebben, heeft het uitgedaan. Er zijn betere oplossingen te vinden. In Amsterdam is het vrij zwemmen in het instructiebad of waar dan ook een aantal jaar geleden afgeschaft. Onder vrij zwemmen versta ik dan dat kinderen zelf op een plek in de accommodatie mogen gaan zwemmen en mogen gaan doen wat ze zelf willen. Natuurlijk is het leuk om met een vriendje of vriendinnetje te spelen die in een andere niveaugroep zit. Maar dit aan de kinderen overlaten kan niet. Of je houdt jouw eigen groep onder je hoede en speelt op waardevolle wijze als slot van jouw les met jouw kinderen. Of je maakt tijdens de voorbespreking afspraken met je collega om een deel van de les, bijvoorbeeld bij het oefenen van een bepaald onderdeel, jullie groepen te mixen en dan weer in tweeën verdelen. De beste manier dus om die gevaarlijke laatste minuten van de zwemles op te lossen is door het vrije spelen simpelweg af te schaffen. Dan voorkom je dat moment waarin iedereen over alles gaat en dus niemand echt ergens over gaat.

Een waardevol slot voor een kind, bestaat uit een leuk en zinvol spel onder leiding van jouw eigen Welke oplossing wordt nu genoemd? Geef alle zwemonderwijzer op de plek die jouw kinderen in het ondiepe een hesje als het vrij zwemonderwijzer bepaalt. Wees als lesgever van het zwemmen aan het einde van de les begint. Dus je geeft begin tot het einde van de les de eigenaar van bij het ‘vrij zwemmen’ 20 kinderen een hesje ‘jouw’ kinderen. Vrij spelen is voor een kind aan en dan kunnen kinderen uit het diepe in niet waardevoller of leuker dan het spel het warme water bij vriendjes en onder leiding van de zwemonderwijzer. vriendinnetjes komen en bescherm je Ga dus ook niet alvast je administratie de kinderen die vanuit het instructiebad bijwerken, vast wat materiaal opruimen naar het wedstrijdbad gaan. Want je of met een collega praten. De (school) ziet dat ze een hesje aan hebben. Ik zwemles zou dus veiliger worden als denk dat dit een slechte, onduidelijke het vrij zwemmen in de vorm zoals het oplossing is. Door de hesjes wordt nu nog in veel zwembaden gedaan wordt, alleen nog naar de hesjes gekeken en niet afgeschaft wordt. meer naar het kind zelf. Zonder Leône Hamaker Wil je reageren op de column van Leône, mail naar leone@leonehamaker.nl of via twitter @leonehamaker ZWEMBADBRANCHE 33


Toekomstgerichte impuls voor het De Mirandabad

‘Wij kunnen weer jaren vooruit’ In het De Mirandabad in Amsterdam werd de renovatie van de beweegbare bodem in het 25-meterbad aangegrepen om te investeren in meer veiligheid en extra activiteiten. Locatiecoördinator Rick Roozeboom is blij met de gekozen totaaloplossing. ”Het was een hele organisatie. Maar dankzij goede voorbereiding, duidelijke planning en vertrouwde samenwerking is het prima gelukt.’’

Het begon allemaal met osmosevorming. Geen vreemd verschijnsel na ruim twintig jaar gebruik. Blaasjes op de zwembadbodem, met alle risico’s van dien. Het schrikbeeld: scherpe randjes die verwondingen kunnen veroorzaken aan de voeten van bezoekers. Als gastgerichte organisatie wilden ze het in het De Mirandabad niet zover laten komen. Begin vorig jaar werd het

34

ZWEMBADBRANCHE

besluit genomen, er moest een nieuwe beweegbare bodem komen. Het tijdstip voor de operatie was ook duidelijk, het moest plaatsvinden in de zomervakantie. De weken dat het buitenbad in Amsterdam op volle toeren draait. Zowel voor recreatieve bezoekers, zwemlessen als bijzondere doelgroepen zijn er op het grote buitenterrein dan prima alternatieven voor handen. Twee weken werd er

voor het karwei uitgetrokken, met een mogelijke uitloop in de derde week van de vakantieperiode. Dat vangnet bleek niet nodig. Binnen veertien dagen was de klus geklaard. Roozeboom noemt het een flinke operatie. “Vooral omdat de accommodatie gewoon open bleef. Het betekent dat je bij alles wat je doet, rekening moet houden met de veiligheid van het publiek.’’


Betrouwbare partner Er werd gekozen voor Variopool als partner, zij waren ook de leverancier van de bestaande bodem in het 25-meterbad van het De Mirandabad. Niet alleen de beweegbare bodem van 15x9 meter werd onder handen genomen. Meteen werd ingezet op een combinatie met nieuwe roestvrijstalen trappen en een multifunctioneel hekwerk van kunststof. “Daardoor is het bad veiliger en moderner geworden.’’ Het hekwerk en de trappen zijn geleverd door Varioplay. Het one-stop-shopprincipe en de binnen Variopool verzamelde kennis was volgens Roozeboom een voordeel. “Ze dachten constructief mee bij het kiezen van de voor ons beste oplossing. Ook in de hele aanloop naar de uitvoering is zorgvuldig gecommuniceerd. Dat is ook nodig om zo’n ingrijpende operatie zonder problemen te laten verlopen.’’

Duikers De praktijkvoorbeelden die Roozeboom schetst liegen er niet om. Over het hele terrein moesten rijplaten worden gelegd. Die routing is geen sinecure bij een bad dat jaarlijks 500.000 bezoekers trekt. “Je wilt de overlast voor de bezoekers tot een minimum beperken.’’ Ook moest door een gespecialiseerd bedrijf een deel van de buitengevel worden verwijderd én teruggeplaatst. “Dat was nodig om de oude bodem in delen naar buiten te transporteren en de nieuwe bodem op zijn plek te krijgen.’’ Een flinke kraan kwam er aan te pas om de panelen in de accommodatie te tillen. “Dat gebeurt als het ware horizontaal. Daar heb je wel een lange en sterke arm bij nodig.’’ De volgende stap: een verrijdbare brug over het bad om de panelen te tillen en op de juiste plaats neer te zetten.

“Echt vakwerk.’’ Ook duikers werden ingezet. “De panelen, hydrauliek en elektrische besturing van de bodem zijn allemaal vervangen. Dankzij die duikers hoef je het water niet uit het zwembad weg te pompen. Deze manier van werken bespaart behalve water ook energiekosten en manuren.’’

WA HANDELING T E R BE

Continuïteit Het 25-meterbad voldoet weer aan alle eisen van de tijd. Het hekwerk is volgens Roozeboom een extra waarborg als het gaat om veiligheid. “Hoe diep je de bodem ook zet, het hek gaat altijd mee. Er is geen kind dat ongemerkt in het diepe gedeelte komt te zwemmen.’’ Het uit zes delen bestaande hek is meer dan een afscheiding. Het bad wordt er multifunctioneler door. “Het geeft een extra dimensie aan het recreatieve gebruik. Je zet bijvoorbeeld in een deel van het bad een hek weg en je kunt een partijtje watervoetballen, zonder andere gebruikers te hinderen. Precies hetzelfde geldt voor lesgerichte oefeningen.’’ Het plexiglas van het hekwerk is bovendien visueel aantrekkelijk gemaakt met leuke en originele plaatjes. “De onderwaterbeleving krijgt zo een extra impuls.’’ Bovenal is de beweegbare bodem met hekwerk volgens Roozeboom een duurzame oplossing. “Het veiligheidsgevoel in het bad neemt toe. Zoiets laat zich niet in centen uitdrukken, maar het vergroot wel je aantrekkelijkheid als accommodatie. Ik ben er ook van overtuigd dat het een gunstig effect heeft op onze exploitatie. Je kunt het beschikbare zwemwater optimaal benutten. De reacties van de bezoekers zijn positief, van onze banenzwemmers tot de schoolbezoeken. Het ziet er allemaal mooi uit en het zorgt voor continuïteit. We kunnen met dit bad weer tientallen jaren vooruit.’’

De specialist voor veilig en schoon zwemwater

TM

www.semwaterbehandeling.nl


Roozeboom & van den Bos Instrument BV A D D IN G FUN TO YO UR PO O L

Weteringpad 58, 3762 EN Soest tel. 035 543 1511 info@zwem.nl www.zwem.nl

ZWEMBADINRICHTING

EN WATERSPEELELEMENTEN

RB Instrument BV

Automatisering en monitoring

Gespecialiseerd in het leveren van meet-, regel- en doseertechniek voor zwembaden. Exclusief vertegenwoordiger van diverse fabrikanten voor de Nederlandse markt. Ontwikkelt in samenwerking met deze partners, hoogwaardige technische oplossingen voor controle en beheer van waterkwaliteit. Oplossingen die zijn toegespitst op de behoeften van de Nederlandse markt: RB Instrument is nu en in de toekomst een innovatieve en meedenkende partner.

PROGRAMMA Doseerpompen en accessoires

Flowsensoren

Fotometers

Onderhoudsarme elektrolyse installaties

Ons complete programma bestaat uit: • Meet- en regelapparatuur voor vrij-, gebonden en totaal chloor, pH, redox, temperatuur, troebelheid en geleidbaarheid. • Colorimetrische analyser voor het zogenoemde Water Monitoring Systeem (WMS). • Magneetmembraan-, motorgedrevenen slangen-doseerpompen inclusief alle benodigde accessoires zoals injectie- en voetventielen, zuiglansen, doseerconsoles en voorraadtanks.

• Onderhoudsvrije zoutelektrolyse systemen. • Complete range wateranalyse testen bestaande uit fotometers, comparators, pocket-kits en teststrips. • Magnetisch inductieve, dus onderhoudsvrije, flowmeetsystemen. • Draagbare pH, redox, temperatuur, troebelheid en geleidbaarheid metingen. Vanzelfsprekend beschikken wij over een professionele servicedienst die u telefonisch en/of ter plaatse kan assisteren.

KENNERS VAN HET ZUIVERSTE WATER

WWW.VARIOPLAY.NL


COLUMN

Maar beloven? Nee, dat kunnen we niet… Stoppen met roken, starten met sporten of afvallen. Vol goede moed worden aan het begin van het nieuwe jaar nicotinepleisters, dieet-drankjes en sportabonnementen aangeschaft. Maar half januari heeft 3 op de 4 hun goede voornemens al laten varen. Is dat raar of slapjes? Nee, want de meeste coaches en therapeuten zijn het over één ding eens: januari is geen goede maand voor nieuwe voornemens. Buiten is het guur en donker en wij zijn dan niet op ons vrolijkst. In zo’n periode is het ontzettend moeilijk om fris en fruitig aan gloednieuwe doelen beginnen. Maar gelukkig krijgen we wel tips waarmee het beter kan lukken. Allereerst: begin nu! Wat in januari niet is gelukt, kan nú wel goed gaan. Kies ook één voornemen. Wanneer je meerdere voornemens hebt, is het namelijk moeilijker om ineens al die veranderingen door te voeren. Het helpt ook om je doel concreet te omschrijven en zorg voor een realistisch doel en een goed plan om het te bereiken. Als bedrijf of organisatie kun je ook het jaar met een goed voornemen beginnen. Daarmee kun je medewerkers inspireren, motiveren of geruststellen. Vooral aan dat laatste had een belangrijk deel van onze mensen behoefte. Na een jaar van vele veranderingen wilden zij vooral horen dat we nu een tijdje alles ‘hetzelfde’ zouden laten. Begrijpelijk, want in zo’n jaar komt er veel op hen af. Aan de ene kant moeten ze dingen loslaten, maar ze moeten ook weer nieuwe dingen omarmen. Vergelijk het met een regenbui in het bos. Daar druppelt het nog lang na, ook als de regenbui over is. Het is goed om dan tijd te nemen voor verbreding en verdieping. Even rust in de tent. Tegelijkertijd weten we allemaal dat beloftes over ‘alles hetzelfde laten’ nooit opgaan voor een bedrijf. Geïnspireerd door een column van Nynke de Jong (journalist) hebben we daarom navolgend goed voornemen gecommuniceerd naar onze medewerkers. ”We zijn van plan om samen met jullie een goed en vooral rustig jaar te hebben. Afgelopen jaar kenmerkte zich door vele veranderingen, groot en klein. We hopen dat we in dit nieuwe jaar de tijd gaan krijgen

om deze veranderingen samen te verankeren, waardoor iedereen zich weer helemaal op z’n gemak kan voelen. En toch willen we ook graag een andere gedachte meegeven. Op 1 januari zagen we hoe Rob Cross het Wereld Kampioenschap Darts won. Hij versloeg in de halve finale onze ‘eigen’ Michael van Gerwen en in de finale de legendarische Phil Taylor. En daaruit valt toch wel wat te leren… Want die Rob Cross, dat is dus een soort van debutant. De vorige keer had hij zich niet eens geplaatst voor dit kampioenschap. Lag hij misschien net als ik vanuit zijn luie stoel te kijken. Nu won hij, uitgerekend van Phil Taylor. Wat je van Rob Cross kunt leren, is dat succes in vele vormen komt. Je moet er hard voor werken, maar je moet ook de kans pakken wanneer die voorbijkomt. En het kan dus zo maar zijn dat je het ene jaar met een drankje in de hand het toernooi thuis moet volgen en het volgend jaar datzelfde WK winnend afsluit. Dat kán! En dus is het belangrijk om niet te klein te dromen. Er kan meer dan je denkt. En als je er niet in gelooft, lukt het sowieso niet. We denken niet dat we volgend jaar Wereldkampioen Darts zullen zijn. Maar we kunnen het wel op de ‘Cross-manier’ aanpakken: nooit opgeven, altijd doorgaan, geloven in wat kan. En ja, we hópen dat komend jaar rustig zal zijn. Maar belóven? Nee, dat kunnen we niet… Want wie weet welke kansen weer voorbij gaan komen!” Dit was natuurlijk een boodschap met een knipoog. Een geruststelling voor diegenen die ‘even rust’ willen en tegelijkertijd een uitvlucht op voorhand voor als we wel (weer) veranderen of ontwikkelen. Jonge kinderen leven als vanzelfsprekend op de ‘Cross-manier’. Ze pakken de kansen die voorbijkomen als vanzelf op. We zien het bij onze kleinkinderen. Als het sneeuwt, proberen ze de vlokken te vangen op hun tong. Als er veel regenplassen liggen, spetteren en spatteren ze alles nat. En na een zware westerstorm vormt die omgevallen boom een prachtig klimrek. Met iedere nieuwe omstandigheid verandert het spel. Een mooi voorbeeld van ‘natuur’lijk verandermanagement…

Claartje Driessen Wil je reageren op de column van Claartje, mail naar claartje@drie-essen.nl

ZWEMBADBRANCHE

37


advertorial

SPURD BEHEERT SLIM EN GROEN Accommodaties worden steeds slimmer. Ze snappen de behoeften van de klant en de organisatie. Bovendien maken ze de exploitatie duurzamer. Bij sport- en recreatiebedrijf Spurd is dat goed te merken. De zwembranche duikt met succes in de slimme digitale technologie. Zoals Spurd in Purmerend bijvoorbeeld. Het sport- en recreatiebedrijf in Purmerend is de motor achter het plaatselijke zwembad en de drukbezochte vijftien zaalaccommodaties. Spurd gebruikt onder meer VConsysts WebReserveren, Beheer op Afstand en WinConsyst® Reserveren. Uniek is dat dit reserveringssysteem door Spurd wordt gekoppeld aan het gebouwbeheersysteem dat de technische installaties van de accommodaties aanstuurt. De twee systemen hebben een klik, ze kunnen onderling communiceren en data uitwisselen. Deze slimme koppeling maakt het niet alleen een stuk gemakkelijker, ook de exploitatie wordt groener.

38

ZWEMBADBRANCHE

Duurzame effecten Digitaal reserveren en toegang verlenen passen als een maatpak bij de manier waarop Spurd wil werken: de klant pleasen, efficiënt beheren en kosten besparen. De integratie van het gebouwbeheersysteem met de oplossingen van VConsyst biedt interessante kansen, zoals duurzame exploitatie. Robert Prins, werkzaam bij de afdeling techniek, beheer en onderhoud van Spurd: “Wij neem duurzaamheid serieus. Als er investeringen aankomen, kijken we eerst of het duurzaam kan.”

Alles uit Prins is dan ook verheugd met deze koppeling die energieverspilling voorkomt. “De verwarming en de verlichting stemmen overeen met het gebruik van de accommodaties. De cv en het licht gaan alleen aan als er gebruikers hebben gereserveerd, zoals een sportteam. Het licht gaat alleen aan in het verhuurde deel van de ruimte en

kort na het vertrek van de gebruikers schakelt het systeem alles uit. Arriveert de gebruiker later of eerder, dan signaleert een bewegingsmelder dat. Vroeger gingen sporters na afloop van de gereserveerde tijd vaak nog langer door, maar nu gaan de verlichting en verwarming na een kwartier uit.” Het resultaat van deze koppeling mag er zijn want het energieverbruik, toch een aanzienlijke kostenpost, duikt omlaag bij Spurd. Prins: “Ook in het licht van duurzame exploitatie is dat pure winst. We zijn erg content met de manier waarop het beheer nu is ingericht en hoe alle onderdelen samen met onze installateur en VConsyst gebundeld zijn in één oplossing.” Interesse om eens van gedachten wisselen over slimme oplossingen voor digitale toegang, (online) reserveren en beheer? Neem dan contact op via www.vconsyst.com.


Veilig en duurzaam het water testen Een basisvoorwaarde voor gezond en veilig zwemmen is een moderne en duurzame waterbehandeling. Dit is niet alleen belangrijk voor de gezondheid, maar ook voor het behoud van de gehele accommodatie. Een slechte waterkwaliteit wordt uiteindelijk erg kostbaar. Vanzelfsprekend moet elke stap in de waterbehandeling regelmatig bekeken en gemeten worden. In veel landen is dit wettelijk verplicht. Hier komt de apparatuur en de reagentia van LOVIBOND om de hoek kijken. De gebruiker heeft met LOVIBOND analytische instrumenten en reagens in handen die simpel, betrouwbaar, duurzaam en accuraat de waterkwaliteit kunnen meten en registreren. Na jarenlang onderzoek is het LOVIBOND gelukt reagentia samen te stellen die beantwoordt aan de eisen van onze moderne tijd: veilig, accuraat en vooral duurzaam. Welke tester of professionele fotometer je ook kiest, je bent verzekerd dat al deze meters gebruik kunnen maken van duurzame en milieuvriendelijke LOVIBOND reagentia ‘Green Chemistry’, zoals dat bij LOVIBOND wordt gezegd. Green Chemistry reagens is: • 100% boorzuur vrij • Exacte hoeveelheid aan bestanddelen • DIN en ISO 7393-2 goedkeuring • Optimaal pH buffersysteem • Strikte kwaliteitsmonitoring en waarborging Voor meer informatie: info@prowater.nl of 074–2915150

Aquaglide en Poolquip bundelen hun krachten Aquaglide, hét merk voor commerciële aquaparken en modulaire waterattracties, heeft voor de distributie in Nederland gekozen voor een exclusieve samenwerking met Poolquip Nederland B.V. Waterparken zijn de toekomst en worden gezien als het nieuwe recreëren. Het voegt enorme mogelijkheden toe aan de bestaande tijdsbesteding op en aan het water. Aquaglide biedt verschillende recreatieve attributen zoals: aquapark trampolines voor op het water, klimtorens, glijbanen, hindernisbanen, drijvende balansbalken, jump zakken en drijvende plateaus. Allemaal attributen die een absolute must zijn voor alle ondernemers die hun gasten een bijzondere en gedenkwaardig verblijf willen bieden. De producten van Aquaglide zijn geschikt voor veeleisende commerciële en particuliere klanten die alleen het beste willen. Of het nu gaat om de uitgebreide reeks koppelbare platformen met een innovatief en hufterproof ontwerp of om premium waterplatformen voor dagelijks of seizoensgebonden gebruik: je vindt het bij Aquaglide. Voor meer informatie: 040-2019765 of www.poolquip.com

ZWEMBADBRANCHE

39


Nieuwe Nationale Norm Zwemveiligheid en Examenregeling Nationale Zwemdiploma’s Eind vorig jaar onthulde Evert-Jan Hulshof, directeur van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ, de nieuwe naam van zijn organisatie. Met ingang van 1 januari 2018 heet de stichting Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ). Maar dat is niet de enige verandering, per 1 januari is ook de nieuwe Nationale Norm Zwemveiligheid van kracht en heeft er een doorontwikkeling plaatsgevonden van de exameneisen bij het diplomazwemmen voor het Zwem-ABC. Tevens worden met ingang van dit nieuwe jaar de Nationale Zwemdiploma’s, waaronder het Zwem-ABC, alleen nog maar verstrekt door zwemlesaanbieders die aan de kwaliteitseisen voldoen van de Licentie Nationale Zwemdiploma’s.

Kwaliteitseisen Licentie Nationale Zwemdiploma’s Een aantal jaren geleden introduceerde het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ de Licentie Zwem-ABC. Deze Licentie stelt kwaliteitseisen aan de zwemlesaanbieder en aan de organisatie van het diplomazwemmen. Sinds 1 januari is de koppeling definitief: alleen zwemlesaanbieders die in het bezit zijn van deze Licentie mogen de door de Nationale Raad Zwemveiligheid uitgegeven Nationale

40

ZWEMBADBRANCHE

Zwemdiploma’s, waaronder het Zwem-ABC, verstrekken. Voorwaarde voor licentiehouders is dat zij werken met gekwalificeerd personeel dat in het bezit is van een VOG, een zwemlesplan hanteren en ouders op de hoogte houden van de vorderingen van het kind. “Dit zijn zaken die op het eerste gezicht heel logisch lijken”, zegt Hulshof. “Ouders dragen hun kinderen in vertrouwen over aan de zwemonderwijzer, waarbij het zwemwater nog eens een extra gevaarlijke factor vormt. Het minste dat een ouder mag en moet verwachten, is gekwalificeerd personeel. Maar dit blijkt helaas niet altijd een vanzelfsprekendheid.” De Licentie ZwemABC heet in het vervolg Licentie Nationale Zwemdiploma’s en biedt zwemlesaanbieders die aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen de ruimte om met hun eigen zwemlesmethodiek aan te sluiten.

Nieuwe Nationale Norm Zwemveiligheid “Mede door het project NL Zwemveilig is onze kennis op het gebied van zwemveiligheid vergroot en hebben we met deze inzichten een aantal veranderingen doorgevoerd”, licht directeur EvertJan Hulshof de doorgevoerde veranderingen toe. “Er is een nieuwe definitie van zwemveiligheid ontwikkeld. ’Zwemveilig zijn’ betekent dat je ‘in en


om het water kunt overleven en op een veilige manier kunt bewegen en recreëren in de Nederlandse watercultuur’. Zwemveiligheid wordt bepaald door de vaardigheden die je beheerst in het water, door wat je aan het doen bent en door de omstandigheden. Dit was ook het vertrekpunt om te komen tot een nieuwe Nationale Norm Zwemveiligheid die is gekoppeld aan het Zwemdiploma C. Er bleek teveel onduidelijkheid over welke vaardigheden iemand beheerst met de Zwemdiploma’s A, B en C.” Per zwemdiploma is nu duidelijk gedefinieerd wat je ermee kunt. Concreet betekent dit dat je met het Zwemdiploma A de vaardigheden beheerst voor een zwembad zonder attracties. Met het Zwemdiploma B voor een zwembad met attracties, zoals een (wildwater) glijbaan, een golfslagbassin en een stroomversnelling. Met Zwemdiploma C beheers je de vaardigheden voor open water zonder stroming of grote golfslag, zoals recreatieplassen en vaarten. En voldoe je volgens de NRZ aan de Nationale Norm Zwemveiligheid.

Nieuwe exameneisen diplomazwemmen Zwem-ABC De nieuwe Nationale Norm Zwemveiligheid hangt samen met de aanpassing van de exameneisen bij het diplomazwemmen. Iedere paar jaar worden deze exameneisen geëvalueerd en herzien. Voorheen heette deze exameneisen Bepalingen, Richtlijnen en Examenprogramma’s Zwem-ABC (afgekort BREZ), tegenwoordig spreken we van de Examenregeling Nationale Zwemdiploma’s. Met de herziening van deze exameneisen sluiten deze nu beter aan bij de verschillende niveaus van het beheersen van de vaardigheden. Er is opnieuw bekeken welke vaardigheden je nodig hebt om te kunnen overleven in het water en er plezier aan te kunnen beleven. Onderdelen die niet voldeden zijn aangepast of geschrapt, nieuwe onderdelen zijn toegevoegd. Voor meer informatie www.nrz-nl.nl

Uw inspectieburo voor alle bevestigings­ middelen in uw zwembad, voor een compleet rapport met werkbare adviezen maar ook voor inspectie na renovatie of gedurende nieuwbouw van een zwembad zijn wij uw partij. U kunt contact met ons opnemen op telefoonnummer 085 ­ 876 89 90 of per email info@rbicorrosion.nl

RBI Corrosion BV

Burgemeester Pabstlaan 10 A4, 2131 XE HOOFDDORP 085 - 876 89 90 | www.rbicorrosion.nl


‘Het is eigenlijk net een voetbalteam waarbij iedereen op de juiste plek moet staan om te kunnen scoren’

42

ZWEMBADBRANCHE


Een zwembad heeft een maatschappelijke functie. Een bezoek aan Robert Lander, Algemeen Manager WoerdenSport Zwembaden, in zwembad Batenstein laat zien dat WoerdenSport daar een mooi voorbeeld van is. “Voor ons is het zwembad een ontmoetingspunt voor iedere bewoner.” Maar het zwembad is niet alleen voor de inwoners, het is ook mede mogelijk gemaakt door de inwoners. Sinds 2015 worden de zwembaden het Batensteinbad in Woerden en Recreatiecentrum H2O in Harmelen beheerd door Stichting WoerdenSport, een non-profit organisatie. Om het geheel in goede banen te leiden is er een bestuur, raad van toezicht en een kring van adviseurs die zich bezighoudt met het reilen en zeilen van de zwembaden. Als voorwaarde stelde de gemeente dat de burgers moeten participeren. En zo geschiedde. Lander: “Wij willen met de zwembaden graag iets teruggegeven aan de maatschappij en iets neerzetten waar de bewoners behoeften aan hebben. We hebben daarom ook de burgers middels een enquête gevraagd hoe men het zwembad graag ziet en we blijven hen vragen om mee te denken.”

Buiten én binnen Met dit als uitgangspunt is men begonnen met de realisatie van de zwembaden zoals deze er nu uitzien. Maar ook buiten is een terrein gerealiseerd. Het omvangrijke BatensteinBuiten is een spetter-, sport- en speelplaats en grenst aan het zwembad. Het omvat een waterspeeltuin met verwarmd water en een 12 holes midgetgolfbaan. Maar ook een klim- en klauterplaats, een kabelbaan en koersbalveldjes. En dan is er nog een sportplein met onder andere fitness activiteiten. De toegang is gratis. Lander: “Het terrein hebben we gerealiseerd middels crowdfunding en sponsoring door bedrijven. In ruil hiervoor konden bedrijven kiezen uit verschillende sponsorpakketten met onder meer vermelding op de Wal of Fame en vrijkaartjes. Van buiten kun je

het horeca gedeelte bereiken, veel bezoekers nuttigen dus wat tijdens hun verblijf en dat levert ons natuurlijk wat op.” En met deze horeca inkomsten wordt het onderhoud van BatensteinBuiten bekostigd.

Gastvrijheid Wat direct opvalt binnen in het zwembad is de horeca, je kunt duidelijk zien dat hier extra aandacht aan is besteed. Lander beaamt dit meteen. “We wilden uiteraard een zwembad waar het fijn vertoeven is in het water, maar zeker ook een horeca waar je graag nog even zit. Het is een trekpleister voor veel bewoners uit de regio.” Volgens Lander is het een manier van omdenken. “Je bent gauw geneigd om de horeca als sluitstuk te zien, maar bij ons vormt het juist het kloppend hart. We willen graag dat gasten zich welkom voelen in het zwembad, maar zeker ook in de horecagelegenheid. De horeca is daarom ook altijd open.” De gastvrijheid zie je ook duidelijk terug in de uitstraling. Het is een sfeervolle gelegenheid waar men nog gezellig wat lekkers kan eten of

ZWEMBADBRANCHE

43


Op zoek naar nieuwe collega’s? ZWEMBADBRANCHE.NL/VACATURES


drinken, maar waar ook ouders ontspannen kunnen wachten op hun kind en tussentijds nog even op hun laptop kunnen werken.

Dukkie Wat nog meer de aandacht trekt bij Woerden Sport is de zwemles. Onder het motto ‘Niemand is hetzelfde’ is het aanbod divers en kunnen ouders kiezen voor Superspetters, Zwem-ABC regulier of turbo. “Ieder kind leert natuurlijk weer anders, daarom willen we dat ouders kunnen kiezen voor een methode die het beste bij hun kind past.” En om het nog leuker te maken voor de kinderen is er een eigen mascotte ontworpen: Dukkie. De eend neemt de kinderen aan de hand tot aan het zwemdiploma. “Wij hebben bewust gekozen voor een eigen mascotte. Maar ook voor een poster met stickers en een voorleesboekje. Dit boekje voor beginnende lezertjes laat aan de hand van leuke illustraties zien wat je moet leren om je zwemdiploma te halen.” Door zo dichter bij de belevingswereld van een kind te komen, wil men kinderen met meer plezier leren zwemmen. En dat is ook andere zwembaden niet ontgaan. Er wordt gekeken of dit ook bij hen kan worden ingevoerd. “Wij hebben hiervoor natuurlijk ontwikkel­ kosten gemaakt. Het zou toch jammer zijn als andere baden die ook moeten maken, terwijl wij het concept op de plank hebben liggen. Natuurlijk is het dan slim om te kijken hoe je hierin samen kunt werken. Hoe meer kinderen kunnen leren zwemmen met plezier, hoe beter.”

Elftal De mascotte is een illustratief voorbeeld voor de bedrijfsvoering van WoerdenSport: de klant en zijn beleving staat centraal. Maar dat geldt ook voor de werknemers. “Ik vind het heel belangrijk dat iedereen met plezier naar het zwembad komt, dus ook als je hier werkt. Als je plezier in je werk hebt, straal je dat ook uit.” Lander hecht er dan ook waarde aan dat iedereen doet wat men leuk vindt en waar men goed in is. “Het is eigenlijk net een voetbalteam waarbij iedereen op een plek staat waar hij of zij het meeste kan bijdragen aan het team. Een spits laat je geen ballen tegenhouden en een verdediger vraag je niet om te scoren.” Zelf ziet Lander zich dan ook meer als een coach om de mede­ werkers te helpen het beste uit zichzelf te halen. “Vanaf het begin af aan heb ik ook gezegd dat bij mij de deur altijd open staat, letterlijk. En ik hou ook niet van top-down beslissingen. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen taak en heeft daarbinnen de ruimte om zijn ding te doen en eigen projecten op te starten.” Belangrijk vindt Lander vooral dat men zich een team voelt dat samen zorgt voor het succes van Woerden Sport. “Kom ik toch weer op het elftal, ook daar kun je het niet alleen en is samenspelen cruciaal.” En daarin neemt Lander zelf het goed voorbeeld. “Indien nodig spring ik overal bij.” WoerdenSport laat zien dat een zwembad veel meer is dan een bak met water. Het gaat om een beleving vanaf het moment dat je het zwembad binnenstapt totdat je het zwembad verlaat. En daartussen in zitten heel veel radartjes die moeten werken: de uitstraling, hygiëne, het aanbod, de medewerkers, de horecavoorziening. Eigenlijk moet alles kloppen. Om dit voor elkaar te krijgen is een uitdaging, maar wel een hele leuke uitdaging volgens Lander. “Mijn passie ligt echt bij de zwembranche. Het met elkaar realiseren van een plek waar jong en oud graag komt zwemmen. Of het nu gaat om leren zwemmen, baantjes trekken of vrij zwemmen. Mijn collega’s en ik zorgen ervoor dat het voor iedereen een uitje is.”

ZWEMBADBRANCHE

45


Uw bedrijf in deze index? Vanaf € 250,00 per jaar

Voor meer informatie tel. +31 (0)227 593433 info@zwembadbranche.nl Een indexplaatsing kan per nummer ingaan voor een periode van 12 maanden en wordt automatisch verlengd. LET OP! Opzegging schriftelijk en uiterlijk 3 maanden voor het einde van het kalenderjaar.

Compudienst/LVP B.V.

ADVIESBUREAU'S 3span Bouwadviesbureau Molenstraat 16 5866 AB Swolgen tel. 0478-725045 contact@3span.nl www.3span.nl

Hollander Techniek

EWZ adviseurs

Ceintuurbaan 2 - 130C 3847 LG Harderwijk tel. 036-5222322 info@ewz.nl www.ewz.nl

Postbus 1172 7301 BK Apeldoorn tel. 055 3681111 fax 055 3681100 info@hollandertechniek.nl www.hollandertechniek.nl

Optisport Services

Plan Plan Internet BV

J. Asselbergsweg 1 5026 RP Tilburg tel. 088 2057777 services@optisport.nl www.optisportservices.nl

Sportfondsen Nederland BV

Syx Automations

AFDEKDEKENS

Tieleman Zwembad- en Hydrotechniek bv

Duwboot 13 3991 CD Houten tel. 033 43 28 416 fax 033 46 10 933 info@syx.nl www.syx.nl

Bathoorn 3 9411 SE Beilen tel. 0593 332181 inducon@inducon.nl www.inducon.nl Haarspit 3 1724 BG Oudkarspel tel 0226 333000 fax 0226 333099 info@variodeck.nl www.variodeck.nl

DECK

C O V E R I N G YO U R E N E R G Y

AFDICHTINGS- & TEGELZETTERSPRODUCTEN BASF Nederland B.V. PCI-Tegellijmsystemen Postbus 132 4900 AC Oosterhout tel. 0162 476688 fax 0162 429694 PCI-Afbouw@basf.com www.PCI-Afbouw.nl

Kiwitz BV

Postbus 120 7070 AC ULFT tel. 0315 270620 fax 0315 270621 info@kiwitz.nl www.kiwitz.nl

AUTOMATISERING BSpaaS B.V.

Zutphenseweg 42 7211 ED Eefde tel. 0570 634554 fax 0570 622782 info@bspaas.nl www.bspaas.nl

De Koppeling 11a 6986 CS Angerlo tel. 0313 47 62 65 info@tzhbv.nl www.tzhbv.nl

VConsyst

Variodeck BV

ZWEMBADBRANCHE

Dr. A.F. Philipsweg 15 F 9403 AC Assen tel. 0592 333 600 fax 0592 333 601 info@ppibv.nl www.planplaninternet.nl

Paasheuvelweg 33 1105 BG Amsterdam tel. 020 355 05 55 fax 020 355 06 66 info@sportfondsen.nl www.sportfondsen.nl

Inducon Zwembadtechniek BV

46

Laan 3 4901 LP Oosterhout tel. 0162 450506 fax 0162 453868 compudienst@lvp.nl compudienst.lvp.nl

Schering 31 - 33 8280 AB Genemuiden tel. 038 385 70 57 fax 038 385 85 25 info@vconsyst.com www.vconsyst.com

APP Syx Automations Duwboot 13 3991 CD Houten tel. 033 43 28 416 fax 033 46 10 933 info@syx.nl www.syx.nl

Zwem Apps

Veemarktkade 8 / ruimte 5333 5222 AE ’s-Hertogenbosch tel. 073 820 0231 info@zwemapps.nl www.zwemapps.nl

AQUAJOGGING ARTIKELEN Aquajogging ‘de Buffel’ Vinkelsestraat 80 5383 KM Vinkel tel. 0412 451128 fax 0412 451370 info@aquarunner.nl www.aquarunner.nl

Watergames & More

Argonstraat 86 2718 SN Zoetermeer mobiel 06 29556662 paul@watergamesandmore.com www.watergamesandmore.com

AQUASPORT Aqquatix

Postbus 176 4900 AD Oosterhout tel. 0162 460107 fax 0162 463142 mvd@myhexagone.com www.aqquatix.com

BEWEEGBARE ZWEMBADBODEMS EWAC Medical

Dulleweg 16 1721 CT Broek op Langedijk tel. 0226 313457 fax 0226 313543 info@ewac.com www.ewac.com

Inducon Zwembadtechniek b.v. Bathoorn 3 9411 SE Beilen tel. 0593 332181 inducon@inducon.nl www.inducon.nl

Thijssen techniek

Postbus 24 1770 AA Wieringerwerf tel. 0227 502427 fax 0227 501960 info@thijssentechniek.nl www.kbe-bauelemente.de

Tieleman Zwembad- en Hydrotechniek bv De Koppeling 11a 6986 CS Angerlo tel. 0313 47 62 65 info@tzhbv.nl www.tzhbv.nl

Variopool BV

Haarspit 3 1724 BG Oudkarspel tel 0226 333000 fax 0226 333099 info@variopool.nl www.variopool.nl

BETONHERSTEL Kreeft Betonrenovatie & Injectietechnieken BV A.G. Bellstraat 11 7903 AD Hoogeveen tel. 0528-277377 fax 0528-262804 info@kreeft.nl www.kreeft.nl

BODEMZUIGERS Hexagone Benelux

Postbus 176 4900 AD Oosterhout tel. 0162 460107 fax 0162 463142 mvd@myhexagone.com www.hexagone-benelux.nl

Mariner 3S

Siemensstrasse 21 D-35394 Giessen Duitsland tel. +31 (0)6 543 888 95 dimitri@mariner-3s.com www.mariner-3s.de


alle leveranciers in de zwembranche op een rij

index

pomaz openbaar

Spaarpot 5 5667 KV Geldrop tel. 040 2856658 fax 040 2867115 info@pomaz-openbaar.nl www.pomaz.nl/openbare-sector

Poolquip Nederland B.V. De Vest 50b 5555 XP Valkenswaard Tel. 040 201 9765 Fax 040 204 0645 info@poolquip.com www.poolquip.com

COATING Postbus 26 9172 ZS Ferwert tel. 0518 418000 info@nylocoatings.nl www.nylocoatings.nl

DOSEERAPPARATUUR Hydrochemie-Conhag B.V.

Lotec BV Postbus 122 Lutz-Jesco Nederland B.V. 2650 AC Berkel en Rodenrijs Boven Zijde 12 Nijverheidstraat 14C tel. 010 511 52 11 5626 EB Eindhoven 2984 AH Ridderkerk tel. +31 (0)40 fax 2430021 tel. +31 (0)180 499460 010 511 52 74 fax +31 (0)40 info@hycon.nl 2455390 fax +31 (0)180 497516 e-mail: info@lotec.nl e-mail: info@lutz-jesco.nl www.hycon.nl internet: www.lutz-jesco.nl Stand 135

Lutz-Jesco Nederland B.V.

Postbus 26 2980 AA Ridderkerk tel. 0180 499460 fax 0180 497516 info@lutz-jesco.nl www.lutz-jesco.nl Lotec is al generaties lang gepassioneerd

bezig met zwembaden voor zowel de professionele als de particuliere markt. De unieke karaktertrek van dit bedrijf heeft alles te maken met een allesomvattende visie. Elk goed bad, in welke grootte of vorm dan ook, begint met een goed doordachte waterbehandelingsfilosofie. Je moet kunnen overzien welk doel je met ingrepen wilt bereiken. Lotec is sinds 1867 actief in de installatiebranche. De laatste vijftig jaar hebben hoofdzakelijk in het teken gestaan van de ontwikkeling en aanleg van ondermeer zwembaden, filtersystemen en golfslagmachines. Hierbij wordt de oorspronkelijke activiteit, de sanitaire installatietechniek, niet uit het oog verloren. Recente ontwikkelingen zoals toepassingen met zonne-energie maken van deze afdeling een onmisbare schakel binnen de Lotec organisatie. De jarenlange ervaring op zwembadgebied heeft geleid tot een aantal baanbrekende ontwikkelingen. Enkele voorbeelden hiervan zijn het Lotec Filter Systeem, de special products, de golfslagmachine, de SurfRider, de FlyOver en de RocketPlunge.

INSTALLATIETECHNIEK

KEURINGEN

EWZ adviseurs

AIB-Vinçotte Nederland

Postbus 195 1420 AD Uithoorn tel. 0297 29 32 00 fax 0297 28 59 30 info@energ.nl www.energ.nl

Ceintuurbaan 2 - 130C 3847 LG Harderwijk tel. 036-5222322 info@ewz.nl www.ewz.nl

Inducon Zwembadtechniek b.v.

Nylo Food & Protective Coatings B.V..

internet: www.lotec Stand 101

ENERGIEBESPARING ENER-G Nedalo BV

Postbus 26

Bathoorn 3 9411 SE Beilen tel. 0593 332181 inducon@inducon.nl www.inducon.nl

Postbus 6 8070 AA Nunspeet tel. 0341 25 26 88 fax 0341 25 75 64 info@hellebrekers.nl www.hellebrekers.nl

Variodeck BV

Hollander Techniek

Haarspit 3 1724 BG Oudkarspel tel 0226 333000 fax 0226 333099 info@variodeck.nl www.variodeck.nl

DECK

C O V E R I N G YO U R E N E R G Y

EXPLOITATIES Belevingsspecialist

Blamanstraat 23 2692 DL ‘s-Gravenzande tel. 06 53592727 info@belevingsspecialist.nl www.belevingsspecialist.nl

Laco Nederland

De Scheper 312-314 5688 HP Oirschot 088-2055999 www.laco.eu info@laco.eu

Optisport Exploitaties b.v.

Postbus 395 3760 AJ SOEST tel. 035 5431511 fax 035 5431448 info@rb-instrument.nl www.rb-instrument.nl

SEM Waterbehandling

KIN Installatietechniek Postbus 26 5120 AA Rijen tel. 0161-290500 fax 0161-226437 info@kin.nl www.kin.nl

MEER DAN ALLEEN TECHNIEK.

KWB Zwembadinstallaties Staarten 8 5281 PL Boxtel tel. 0411 614 140 fax 0411 684 455 info@kwb.nl www.kwb.nl

Lotec

Van dorp Zwembaden

Paasheuvelweg 33 1105 BG Amsterdam tel. 020 355 05 55 fax 020 355 06 66 info@sportfondsen.nlin www.sportfondsen.nl

nagenoeg te vergelijken is met de professionele TOPAX DX. Deze laatste in combinatie met één van de vele meetwaterborden vindt toepassing in de openbare zwemgelegenheden. Lotec De EASYPOOL SMARTPostbus 02 is beschikbaar 1427 in twee varianten: Chloor/pH en 5602 Redox/pH. Daarbij zijn er BK Eindhoven veel aanvullende toebehoren mogelijk om 21 een tel. 040 243 00 compleet systeem aan tefax bieden. 040 245 53 90

GOLFSLAG MACHINES

info@lotec.nl

Postbus 424 7400 AK Deventer tel. 0570 659 659 Fax: 0570 659 660 infodeventer@vandorp.eu www.vandorp.eu

Wels Techniek

Bijsterhuizen 31-09 6604 LV Wijchen tel.: 024-3445066 fax 024-3441147 info@welstechniek.nl www.welstechniek.nl

KEERWANDEN Inducon Zwembadtechniek b.v. Bathoorn 3 9411 SE Beilen tel. 0593 332181 inducon@inducon.nl www.inducon.nl

Variopool BV

Haarspit 3 1724 BG Oudkarspel tel 0226 333000 fax 0226 333099 info@variopool.nl www.variopool.nl

Sportlaan 9 6583 CS Best tel. 0499 39 35 40 fax 0499 39 37 44 www.aquadrolics.nl

Lotec

Postbus 1427 5602 BK Eindhoven tel. 040 243 00 21 fax 040 245 53 90 info@lotec.nl www.lotec.nl

Pooljoy BV

Sportfondsen Nederland BV

DETECTIESYSTEEM eenvoudig te bedienen besturing welke functioneel

Postbus 1427 5602 BK Eindhoven tel. 040 243 00 21 fax 040 245 53 90 info@lotec.nl www.lotec.nl

Postbus 1172 7301 BK Apeldoorn tel. 055 3681111 fax 055 3681100 info@hollandertechniek.nl www.hollandertechniek.nl

Postbus 1427 5602 BK Eindhoven tel. 040 243 00 21 fax 040 245 53 90 info@lotec.nl www.lotec.nl

verantwoordelijk voor de begeleiding van alle De Run 4420 Jesco 3S producten uit het omvangrijke programma. 5503 LR Veldhoven Mariner GmbH tel. 040 2570340 FILTERSYSTEMEN Siemenstrasse 21 Productenprogramma: fax 040 2570892 D-35394 Giessen Doseerpompen, TOPAXpomaz Meet- en openbaar info@semwaterbehandeling.nl Germany Spaarpot Regelapparatuur, Drukhouden 5 tel. +49 641974310 www.semwaterbehandeling.nl Overstortventielen, Injectiestukken, Zoutelectrolyse 5667 KV Geldrop fax +49 64173507 info@mariner-3s.de systemen, Choordioxide-systemen, tel. 040 2856658 Van den Heuvel e-mail: internet: www.mariner-3s.de Doseercontainers en ook: en2867115 faxVat040 WatertechnologieStand bv 181 containerpompen, Flowmetersystemen, info@pomaz-openbaar.nl Glashorst 114 Dubbelmembraanpompen en Centrifugaalpompen. www.pomaz.nl/openbare-sector 3925 BV  Scherpenzeel tel. 033 277 86 00 Meet- en Regeltechniek: Poolquip Nederland B.V. fax 033 277 83 99 De EASYPOOL SMARTDe 02 Vest kenmerkt 50b zich door de info@vdhwater.nl compactheid en de kwalitatief hoogwaardige 5555 XP Valkenswaard Leisure Index 65 www.vdhwater.nl bouwvorm speciaal voorTel. de privébaden. Alle voor 040 201 9765 de meting en regeling benodigde apparatuur Fax 040 204 0645 is op en in het meetbord gemonteerd. Het meetbord DRENKELINGENheeft met de tweevoudigeinfo@poolquip.com regelaar een zeer www.poolquip.com

Lotec

KLEUTERBADJES Aqua Drolics

J. Asselbergsweg 1 5026 RP Tilburg tel. 088 2057777 info@optisport.nl www.optisport.nl

Lutz-Jesco Nederland B.V. heeft meer dan 50 2980 AA RIDDERKERK jaar ervaring als fabrikant van technische producten in de zwembadtechniek en is in tel. 0180-49 94 60 Nederland verantwoordelijk voor de begeleifax 0180- 49 75 16 ding van alle Jesco producten uit het omvangrijke leveringsprogramma wat info@lutz-jesco.nl onder andere bestaat uit: Doseerpompen; www.lutz-jesco.nl Meeten Regelapparatuur; Drukhoud- en Overstortventielen; Pulsatiedempers; Injectiestukken; Roerwerken; Doseercontainers; Zoutelectrolyse systeOnderneming: men; Chloordioxide-systemen; Vat- en conLutz-Jesco Nederland B.V. heeft jarenlange tainerpompen; Flowmetersystemen; ervaring als fabrikant Dubbelmembraanpompen en van technische producten de zwembadtechniek en is in Nederland Centrifugaalpompen

Roozeboom & Van den Bos Instrument BV

Hellebrekers Technieken

Postbus 6869 4802 HW Breda tel. 076 5712288 fax 076 5874760 info@vincotte.nl www.vincotte.nl

Nijverheidsstraat 16 5531 AA Bladel tel. 0497-820221 info@pooljoy.nl www.pooljoy.nl

Van Egdom Recreatietechniek Strijkviertel 9 3454 PG De Meern tel. 030 666 2104 fax 030 666 1904 info@vanegdom.nl www.vanegdom.nl

Varioplay

Haarspit 3 1724 BG Oudkarspel tel 0226 333000 fax 0226 333099 info@varioplay.nl www.varioplay.nl

Zephir- Objects BV

Voltastraat 3b 4004 KA Tiel tel. 0344 631 253 info@zephir-objects.nl www.zephir-objects.nl

KLEDINGLOCKERS Hermeta Projectbouw B.V. Postbus 1017 4147 ZG Asperen tel. 0345 63 48 88 fax 0345 61 10 50 projectbouw@hermeta.nl www.hermeta.nl

Leerkotte b.v.

Asveldweg 4-6 7556 BP Hengelo tel. 074 243 08 85 fax 074 242 25 18 info@leerkotte.nl www.leerkotte.nl

VConsyst

Schering 31 - 33 8280 AB Genemuiden tel. 038 385 70 57 fax 038 385 85 25 info@vconsyst.com www.vconsyst.com

Desinfectie: www.lotec.nl Naast de desinfectie met chloorbleekloog is ook de toepassing van een Technopool doorstroomelectrolysecel voor chloorproductie mogelijk. Website: Bezoek ook de vernieuwde internetpagina: www.lutz-jesco.nl waar niet alleen de eigen producten zeer uitgebreid staan omschreven maar ook toepassingen worden besproken.

ZWEMBADBRANCHE

47


Leisure Management

Lotec BV

Lutz-Jesco Nederland B.V.

Postbus 74 1777 ZH Hippolytushoef tel. +31 (0)227 593433 fax +31 (0)227 595628 e-mail: info@leisure-management.nl internet: www.leisure-management.nl Stand 102

Boven Zijde 12 5626 EB Eindhoven tel. +31 (0)40 2430021 fax +31 (0)40 2455390 e-mail: info@lotec.nl internet: www.lotec Stand 101

Nijverheidstraat 14C 2984 AH Ridderkerk tel. +31 (0)180 499460 fax +31 (0)180 497516 e-mail: info@lutz-jesco.nl internet: www.lutz-jesco.nl Stand 135

LED VERLICHTING

Lutz-Jesco Nederland B.V.

OPLEIDINGEN &

Postbus 26 CURSUSSEN 2980 AA Ridderkerk EVA Optic B.V. tel. 0180 49 94 60 De Velde 1 Belevingsspecialist fax 0180 49 75 16 8064 PH Zwartsluis Blamanstraat 23 Postbus 26 info@lutz-jesco.nl tel. 038 33 75 067 2692 Leisure Management wordt sinds 1998 uitNederland B.V. heeft meer danDL 50 ‘s-Gravenzande 2980 AA RIDDERKERK www.lutz-jesco.nl Lutz-Jesco info@evaoptic.nl tel. 06 53592727 Lotec is al generaties lang gepassioneerd gegeven. Leisure Management is met name jaar ervaring als fabrikant van technische www.evaoptic.nl info@belevingsspecialist.nl bezig met zwembaden voor zowel de profesbedoeld voor de DMU van de diverse in de zwembadtechniek en is in tel. 0180-49 94 60 pomaz openbaar producten sionele als de particuliere markt. De unieke Leisurecentra en wordt zes keer per jaar Nederland verantwoordelijk voorwww.belevingsspecialist.nl de begeleifax 0180- 49 75 16 Spaarpot 5 alles te Less Energy karaktertrek van dit bedrijf heeft kosteloos verzonden B.V. naar 8.500 adressen in ding van alle Jesco producten uit het KV Geldrop Anthonetta Kuijlstraat zich op onze47 website maken met een5667 allesomvattende visie. Elk de branche. U kunt omvangrijke leveringsprogramma wat ENVOZ bv info@lutz-jesco.nl tel.grootte 040 of 2856658 aanmelden voor een gratis abonnement. goed bad, in welke vorm dan ook, onder andere bestaat uit: Doseerpompen; 3066 GS Rotterdam Treubstraat 25 www.lutz-jesco.nl Leisure goed 040 doordachte waterbeMeeten Regelapparatuur; Drukhoud- en 2867115 tel. 010Management 7144 844heeft een gemiddelde begint met eenfax 2288 EH Rijswijk oplage 8.556 845 (bron: HOI 2008) en heeft handelingsfilosofie. Je moet kunnen overOverstortventielen; Pulsatiedempers; info@pomaz-openbaar.nl fax 010van7144 tel. 070 3070344 daarmee de grootste oplage in de leisurezien welk doel je met ingrepen wilt bereiInjectiestukken; Roerwerken; www.pomaz.nl/openbare-sector info@less-energy.nl fax 070 4150296 branche. Kijk voor onze meest actuele oplaken. Lotec is sinds 1867 actief in de installaDoseercontainers; Zoutelectrolyse systeOnderneming: www.less-energy.nl info@envoz.nl gecijfers op www.hoi-online.nl tiebranche. De laatste vijftig jaar hebben men; Chloordioxide-systemen; Vaten conLutz-Jesco Nederland B.V. heeft jarenlange Pro Water B.V. hoofdzakelijk in het teken gestaan van de tainerpompen; Flowmetersystemen; www.envoz.nl ervaring als fabrikant Postbus pomaz openbaar ontwikkeling en aanleg van 960 ondermeer Dubbelmembraanpompen en van technische producten in Leusink Zwembadoverkappingen & de zwembadtechniek en is in Nederland 7550 AZ Hengelo Spaarpot 5 zwembaden, filtersystemen en golfslagmaCentrifugaalpompen Nationale Beroepsopleiding Zwembadbouw tel. 074 2915150 verantwoordelijk voor de begeleiding van alle chines. Hierbij wordt de oorspronkelijke 5667 KV Geldrop Zwemonderwijs Ethaanstraat 2b activiteit, de sanitaire installatietechniek, fax 074 2915350 Jesco 3S producten uit het omvangrijke programma. tel. 040 2856658 Mariner GmbH De Scheper 312 2463 EH Rijssen niet uit het ooginfo@prowater.nl verloren. Recente ontwikkefax 040 2867115 5688HP Oirschot tel. +31 (0)6 10013458 Siemenstrasse 21 lingen zoals toepassingen met zonne-enerwww.prowater.nl Productenprogramma: info@pomaz-openbaar.nl fax +31 (0)548 544967 tel. 073 612 40 61 gie maken van deze afdeling een onmisbare D-35394 Giessen www.pomaz.nl/openbare-sector Doseerpompen, TOPAXinfo@nbz.nl Meet- en e-mail: info@zwembadoverkappingen.nl Germany schakel binnen de Lotec organisatie. De Roozeboom & Van den Bos Regelapparatuur, Drukhouden internet: www.zwembadoverkappingen.nl tel. +49 641974310 jarenlange ervaring op zwembadgebied www.nbz.nl

WaterVision B.V. Stand 381

Vlierberg 9 3755 BS Eemnes tel. 035 5387959 fax 035 5330551 info@watervision.nl www.watervision.nl

LEERLINGVOLGSYSTEEM www.leisureindex.nl

Internet Zwemscore Module Dr. A.F. Philipsweg 15 F 9403 AC Assen tel. 0592 333 600 fax 0592 333 601 info@zwemscore.nl www.zwemscore.nl

Syx Automations Duwboot 13 3991 CD Houten tel. 033 43 28 416 fax 033 46 10 933 info@syx.nl www.syx.nl

VConsyst

Schering 31 - 33 8280 AB Genemuiden tel. 038 385 70 57 fax 038 385 85 25 info@vconsyst.com www.vconsyst.com

LOOPBRUG EasyFloat ponton systemen Zeggeveld 11 a-b 4705 RP Roosendaal tel. 06 1288 7537 info@easyfloat.nl www.easyfloat.nl

MEET- & REGELTECHNIEK BEST Instruments

Hoofdstraat 104 9355 TB Midwolde tel. 0594 513373 fax 020 2010 196 info@bestinstruments.nl www.bestinstruments.nl

Hydrochemie-Conhag B.V. Postbus 122 2650 AC Berkel en Rodenrijs tel. 010 511 52 11 fax 010 511 52 74 info@hycon.nl www.hycon.nl

48

ZWEMBADBRANCHE

Instrument BV

heeft geleid tot een aantal baanbrekende Postbus 395 hierontwikkelingen. Enkele voorbeelden van zijn het Lotec FilterAJ Systeem, de special 3760 SOEST products, de golfslagmachine, de SurfRider, tel. 035 5431511 de FlyOver en de RocketPlunge. fax 035 5431448

Overstortventielen, Injectiestukken, fax +49 64173507 e-mail: info@mariner-3s.de systemen, Choordioxide-systemen, internet: www.mariner-3s.de Doseercontainers en ook: Vat- en Stand 181

Zoutelectrolyse

RVS ZWEMBADEN

containerpompen, Flowmetersystemen, hsb gmbh Dubbelmembraanpompen enaustria Centrifugaalpompen.

info@rb-instrument.nl Dr. Scheiber-Str. 28 www.rb-instrument.nlMeet- en Regeltechniek: A- 4870 Vöcklamarkt 0 473zich 716659 De EASYPOOL SMARTtel. 02 +32 kenmerkt door de SEM Waterbehandling delouker@hsb.eu compactheid en de kwalitatief hoogwaardige Leisure Index 65 De Run 4420 bouwvorm speciaal voorwww.hsb.eu de privébaden. Alle voor 5503 LR Veldhoven de meting en regeling benodigde apparatuur is op tel. 040 2570340 Myrtha Pools en in het meetbord gemonteerd. Het meetbord fax 040 2570892 Haarspit 3 een zeer heeft met de tweevoudige regelaar info@semwaterbehandeling.nl 1724 BG Oudkarspel eenvoudig te bedienen besturing welke functioneel www.semwaterbehandeling.nl 0226 nagenoeg te vergelijkentel. is met de333000 professionele fax 333099 TOPAX DX. Deze laatste in 0226 combinatie met één Van den Heuvel van de vele meetwaterborden info@variopool.nl vindt toepassing in www.rvszwembaden.nl Watertechnologiedebvopenbare zwemgelegenheden. Glashorst 114 De EASYPOOL SMART 02 is beschikbaar in twee 3925 BV  Scherpenzeel varianten: Chloor/pH en Redox/pH. Daarbij zijn er SANITAIRE CABINES tel. 033 277 86 00 veel aanvullende toebehoren mogelijk om een fax 033 277 83 99 compleet systeem aan te bieden. Projectbouw B.V. Hermeta info@vdhwater.nl Postbus 1017 www.vdhwater.nl Desinfectie: 4147 ZG Asperen de desinfectie met chloorbleekloog is ook de tel. 0345 63 48 88 Wels Techniek Naast fax 0345doorstroom61 10 50 Bijsterhuizen 31-09 toepassing van een Technopool electrolysecel voor chloorproductie mogelijk. projectbouw@hermeta.nl 6604 LV Wijchen www.hermeta.nl tel.: 024-3445066 Website: fax 024-3441147 Leerkotte b.v. internetpagina: info@welstechniek.nl Bezoek ook de vernieuwde Asveldweg alleen de4-6 eigen www.welstechniek.nl www.lutz-jesco.nl waar niet 7556 BPomschreven Hengelo maar producten zeer uitgebreid staan tel.besproken. 074 243 08 85 ook toepassingen worden fax 074 242 25 18 ONDERWATER CAMERA’S info@leerkotte.nl www.leerkotte.nl EVA Optic B.V. De Velde 1 8064 PH Zwartsluis SPEELTOESTELLEN tel. 038 33 75 067 info@evaoptic.nl Aqua Drolics www.evaoptic.nl Sportlaan 9 6583 CS Best tel. 0499 39 35 40 ONDERWATER fax 0499 39 37 44 REPARATIES www.aquadrolics.nl

Orka Duikservice & Zwembadreparatie

Pooljoy BV

De Wieken 3 5571 RD Bergeijk tel: 06-12383670 info@zwembadreparatie.nl info@duikservice-orka.nl www.zwembadreparatie.nl

Nijverheidsstraat 16 5531 AA Bladel tel. 0497-820221 info@pooljoy.nl www.pooljoy.nl

ZwembadPro

Strijkviertel 9 3454 PG De Meern tel. 030 666 2104 fax 030 666 1904 info@vanegdom.nl www.vanegdom.nl

Elzenstraat 1 4921 DZ Made tel. 06-19239982 info@zwembadpro.nl www.zwembadpro.nl www.bufferkelderreiniging.nl

Van Egdom Recreatietechniek

Watergames & More

Argonstraat 86 2718 SN Zoetermeer mobiel 06 29556662 paul@watergamesandmore.com www.watergamesandmore.com

Zephir- Objects BV

Voltastraat 3b 4004 KA Tiel tel. 0344 631 253 info@zephir-objects.nl www.zephir-objects.nl

TOEGANGSCONTROLE BSpaaS B.V.

Zutphenseweg 42 7211 ED Eefde tel. 0570 634554 fax 0570 622782 info@bspaas.nl www.bspaas.nl

Compudienst/LVP B.V. Laan 3 4901 LP Oosterhout tel. 0162 450506 fax 0162 453868 compudienst@lvp.nl compudienst.lvp.nl

Syx Automations Duwboot 13 3991 CD Houten tel. 033 43 28 416 fax 033 46 10 933 info@syx.nl www.syx.nl

VConsyst

Schering 31 - 33 8280 AB Genemuiden tel. 038 385 70 57 fax 038 385 85 25 info@vconsyst.com www.vconsyst.com

TUBE SENSATIONS Van Egdom Recreatietechniek Strijkviertel 9 3454 PG De Meern tel. 030 666 2104 fax 030 666 1904 info@vanegdom.nl www.vanegdom.nl

UV DESINFECTIE BEST Instruments

Hoofdstraat 104 9355 TB Midwolde tel. 0594 513373 fax 020 2010 196 info@bestinstruments.nl www.bestinstruments.nl

bestUV

De Donge 4 5684 PX, Best tel. 0499 370300 info@bestuv.com www.bestuv.com

Van Remmen UV Techniek B.V. Hooglandweg 3a 8131 TE Wijhe tel. 570 52 18 90 fax 0570 52 18 99 info@vanremmen.nl www.vanremmen.nl


alle leveranciers in de zwembranche op een rij

VEILIGHEIDSINSPECTIES AIB-Vinçotte Nederland Postbus 6869 4802 HW Breda tel. 076 5712288 fax 076 5874760 info@vincotte.nl www.vincotte.nl

Roozeboom & Van den Bos Instrument BV Postbus 395 3760 AJ SOEST tel. 035 5431511 fax 035 5431448 info@rb-instrument.nl www.rb-instrument.nl

RBI Corrosion BV

Tieleman Zwembad- en Hydrotechniek bv

VLOEREN

Van den Heuvel Watertechnologie bv

Burgemeester Pabstlaan 10-A4 2131 XE Hoofddorp tel. 085 8768990 info@rbicorrosion.nl www.rbicorrosion.nl

Kreeft Betonrenovatie & Injectietechnieken BV A.G. Bellstraat 11 7903 AD Hoogeveen tel. 0528-277377 fax 0528-262804 info@kreeft.nl www.kreeft.nl

Watergames & More

Argonstraat 86 2718 SN Zoetermeer mobiel 06 29556662 paul@watergamesandmore.com www.watergamesandmore.com

WATERBEHANDELING Hellebrekers Technieken Postbus 6 8070 AA Nunspeet tel. 0341 25 26 88 fax 0341 25 75 64 info@hellebrekers.nl www.hellebrekers.nl

Hollander Techniek

Postbus 1172 7301 BK Apeldoorn tel. 055 3681111 fax 055 3681100 info@hollandertechniek.nl www.hollandertechniek.nl

Hydrochemie-Conhag B.V. Postbus 122 2650 AC Berkel en Rodenrijs tel. 010 511 52 11 fax 010 511 52 74 info@hycon.nl www.hycon.nl

KWB Zwembadinstallaties Staarten 8 5281 PL Boxtel tel. 0411 614 140 fax 0411 684 455 info@kwb.nl www.kwb.nl

Lotec

Postbus 1427 5602 BK Eindhoven tel. 040 243 00 21 fax 040 245 53 90 info@lotec.nl www.lotec.nl

pomaz openbaar

Spaarpot 5 5667 KV Geldrop tel. 040 2856658 fax 040 2867115 info@pomaz-openbaar.nl www.pomaz.nl/openbare-sector

De Koppeling 11a 6986 CS Angerlo tel. 0313 47 62 65 info@tzhbv.nl www.tzhbv.nl

WATERMONITORING BEST Instruments

Hoofdstraat 104 9355 TB Midwolde tel. 0594 513373 fax 020 2010 196 info@bestinstruments.nl www.bestinstruments.nl Postbus 1172 7301 BK Apeldoorn tel. 055 3681111 fax 055 3681100 info@hollandertechniek.nl www.hollandertechniek.nl

Spaarpot 5 5667 KV Geldrop tel. 040 2856658 fax 040 2867115 info@pomaz-openbaar.nl www.pomaz.nl/openbare-sector

Hydrochemie-Conhag B.V.

WKK-INSTALLATIE

Van dorp Zwembaden

Roozeboom & Van den Bos Instrument BV

BoerSlides & Disco BV Doornkampsteeg 36 5236 BB Den Bosch tel. 06-37605407 info@boerslides.nl www.boerslides.nl

Slide Factory B.V. De Veken 123a 1716 KG Opmeer Tel 0226 353757 info@slide-factory.nl www.slide-factory.nl

Variopool BV

Haarspit 3 1724 BG Oudkarspel tel 0226 333000 fax 0226 333099 info@variopool.nl www.variopool.nl

Van Egdom Recreatietechniek Strijkviertel 9 3454 PG De Meern tel. 030 666 2104 fax 030 666 1904 info@vanegdom.nl www.vanegdom.nl

Watergames & More

Argonstraat 86 2718 SN Zoetermeer mobiel 06 29556662 paul@watergamesandmore.com www.watergamesandmore.com

WHIRLPOOLS

Hollander Techniek

Postbus 122 2650 AC Berkel en Rodenrijs tel. 010 511 52 11 fax 010 511 52 74 info@hycon.nl www.hycon.nl

WATERGLIJBANEN

Argonstraat 86 2718 SN Zoetermeer mobiel 06 29556662 paul@watergamesandmore.com www.watergamesandmore.com

pomaz openbaar

Glashorst 114 3925 BV  Scherpenzeel tel. 033 277 86 00 fax 033 277 83 99 info@vdhwater.nl www.vdhwater.nl

Postbus 424 7400 AK Deventer tel. 0570 659 659 Fax: 0570 659 660 infodeventer@vandorp.eu www.vandorp.eu

Watergames & More

Postbus 395 3760 AJ SOEST tel. 035 5431511 fax 035 5431448 info@rb-instrument.nl www.rb-instrument.nl

Tieleman Zwembad- en Hydrotechniek bv De Koppeling 11a 6986 CS Angerlo tel. 0313 47 62 65 info@tzhbv.nl www.tzhbv.nl

Van den Heuvel Watertechnologie bv Glashorst 114 3925 BV  Scherpenzeel tel. 033 277 86 00 fax 033 277 83 99 info@vdhwater.nl www.vdhwater.nl

WATERSPEELTOESTELLEN Aqua Drolics

Sportlaan 9 6583 CS Best tel. 0499 39 35 40 fax 0499 39 37 44 www.aquadrolics.nl

Pooljoy BV

Nijverheidsstraat 16 5531 AA Bladel tel. 0497-820221 info@pooljoy.nl www.pooljoy.nl

Van Egdom Recreatietechniek Strijkviertel 9 3454 PG De Meern tel. 030 666 2104 fax 030 666 1904 info@vanegdom.nl www.vanegdom.nl

Varioplay

Haarspit 3 1724 BG Oudkarspel tel 0226 333000 fax 0226 333099 info@varioplay.nl www.varioplay.nl

ENER-G Nedalo BV Postbus 195 1420 AD Uithoorn tel. 0297 29 32 00 fax 0297 28 59 30 info@energ.nl www.energ.nl

ZONNECOLLECTOREN Inducon Zwembadtechniek b.v. Bathoorn 3 9411 SE Beilen tel. 0593 332181 inducon@inducon.nl www.inducon.nl

SunDisc Solar Systems B.V. Bark 59 9606 RC Kropswolde tel. 0598 35 21 26 fax 0598 35 21 46 info@sun-disc.nl www.sun-disc.nl

ZOUTELEKTROLYSE Hydrochemie-Conhag B.V. Postbus 122 2650 AC Berkel en Rodenrijs tel. 010 511 52 11 fax 010 511 52 74 info@hycon.nl www.hycon.nl

Roozeboom & Van den Bos Instrument BV Postbus 395 3760 AJ SOEST tel. 035 5431511 fax 035 5431448 info@rb-instrument.nl www.rb-instrument.nl

Tieleman Zwembad- en Hydrotechniek bv De Koppeling 11a 6986 CS Angerlo tel. 0313 47 62 65 info@tzhbv.nl www.tzhbv.nl

Van den Heuvel Watertechnologie bv Glashorst 114 3925 BV  Scherpenzeel tel. 033 277 86 00 fax 033 277 83 99 info@vdhwater.nl www.vdhwater.nl

ZWEMBADBRANCHE

49


Wels Techniek

Bijsterhuizen 31-09 6604 LV Wijchen tel.: 024-3445066 fax 024-3441147 info@welstechniek.nl www.welstechniek.nl

ZWEMBADACCESSOIRES pomaz openbaar

Spaarpot 5 5667 KV Geldrop tel. 040 2856658 fax 040 2867115 info@pomaz-openbaar.nl www.pomaz.nl/openbare-sector

Topsec Nederland Rijnzathe 16 - unit 5.4 3454 PV De Meern tel. 030 6585004 info@topsec.nl www.topsec.nl

Variopool BV

Haarspit 3 1724 BG Oudkarspel tel 0226 333000 fax 0226 333099 info@variopool.nl www.variopool.nl

ZWEMBADEN AANLEG Hollander Techniek

Postbus 1172 7301 BK Apeldoorn tel. 055 3681111 fax 055 3681100 info@hollandertechniek.nl www.hollandertechniek.nl

hsb austria gmbh Dr. Scheiber-Str. 28 A- 4870 Vöcklamarkt tel. +32 0 473 716659 delouker@hsb.eu www.hsb.eu

KWB Zwembadinstallaties

COLOFON

Staarten 8 5281 PL Boxtel tel. 0411 614 140 fax 0411 684 455 info@kwb.nl www.kwb.nl

50

Lotec

Postbus 1427 5602 BK Eindhoven tel. 040 243 00 21 fax 040 245 53 90 info@lotec.nl www.lotec.nl

Myrtha Pools

Haarspit 3 1724 BG Oudkarspel tel. 0226 333000 fax 0226 333099 info@variopool.nl www.rvszwembaden.nl

Tieleman Zwembad- en Hydrotechniek bv De Koppeling 11a 6986 CS Angerlo tel. 0313 47 62 65 info@tzhbv.nl www.tzhbv.nl

Rijnzathe 16 - unit 5.4 3454 PV De Meern tel. 030 6585004 info@topsec.nl www.topsec.nl

VDH Leerdam

Industrieweg 15A 4143 HP Leerdam tel. 0345-615266 info@vdh-leerdam.nl www.vdh-leerdam.nl

ZwembadBranche is een onafhankelijk en informatief magazine voor de professionele zwembadbranche. ZwembadBranche is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in de zwembadbranche en op de hoogte wil blijven van ontwikkelingen in deze branche. ZwembadBranche wordt, vijf keer per jaar, op basis van ‘Gericht Gratis Verspreiding’ verspreid. Redactieadres: Postbus 74 1777 ZH Hippolytushoef tel. +31 (0) 227 593433 info@zwembadbranche.nl www.zwembadbranche.nl

ZWEMBADBRANCHE

Pastoor Spieringsstraat 10A 5401 GT UDEN tel. 085-4896380 info@easyswim.com www.easyswim.com

ZWEMBADEN ONDERHOUD EasyFloat ponton systemen Zeggeveld 11 a-b 4705 RP Roosendaal tel. 06 1288 7537 info@easyfloat.nl www.easyfloat.nl

MEER DAN ALLEEN TECHNIEK.

Kreeft Betonrenovatie & Injectietechnieken BV

ZWEMBADINRICHTING

Topsec Nederland

Televisieweg 81-1 1322 AK Almere tel. 036 7117031 fax 087 7848916 info@zwembadmaterialen.nl www.zwembadmaterialen.nl

Postbus 26 5120 AA Rijen tel. 0161-290500 fax 0161-226437 info@kin.nl www.kin.nl

Bijsterhuizen 31-09 6604 LV Wijchen tel.: 024-3445066 fax 024-3441147 info@welstechniek.nl www.welstechniek.nl

Industrieweg 15A 4143 HP Leerdam tel. 050-3050047 info@badim.nl www.badim.nl

ZWEM-DRIJFPAK EasySwim Nederland

KIN Installatietechniek

Wels Techniek

Badim BV

ZWEMBADMATERIALEN Zwembadmaterialen.nl

A.G. Bellstraat 11 7903 AD Hoogeveen tel. 0528-277377 fax 0528-262804 info@kreeft.nl www.kreeft.nl

Optisport Services

J. Asselbergsweg 1 5026 RP Tilburg tel. 088 2057777 services@optisport.nl www.optisportservices.nl

ZWEMBADBUFFERRENOVATIE Kiwitz Jaki BV Postbus 120 7070 AC ULFT tel. 0315-270630 fax 0315-270631 info@jaki.nl www.jaki.nl

Copyright: ZwembadBranche is een uitgave van Leisure Media & Consultancy Group (LMCG). Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. ZwembadBranche is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in deze uitgave. ZwembadBranche is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden in deze uitgave. ZwembadBranche is niet verantwoordelijk voor handelingen van derden die voortvloeien uit het lezen van deze uitgave. ZwembadBranche behoudt zich het recht voor ingezonden materiaal zonder kennisgeving vooraf geheel of gedeeltelijk te publiceren.

Uitgeverij & Acquisitie: LMCG Postbus 74 1777 ZH Hippolytushoef +31 (0) 227593433 info@lmcg.nl Hoofdredactie: Susanne Post Tekst: Ben van den Aarssen Fotografie: Kenneth Stamp Coverfoto: Nejron Photo / shutterstock.com ISSN: 1871-0360 Volgende uitgave: April 2018


JIJ KOMT TOCH OOK? WOENSDAG 28 MAART | CANTHAREL - APELDOORN

ZWEMBADBRANCHE CONGRES

ZWEMBADBRANCHE.NL/CONGRES


Drenkelingen detectie systeem

No body drowns No more

Direct alert op smartphone of -watch

Onderwatercamera’s mét of zonder geïntegreerde LED verlichting voor bestaande of nieuwe lampnissen

Een systeem dat niets mist, alles ziet en daarmee levens redt. Met AngelEye heb je altijd en overal een paar extra ogen die met je meekijken en je alarmeren als er neerwaartse bewegingen worden waargenomen in jouw bad. Samen met de badmeesters, covered het revolutionaire AngelEye-systeem het hele bad. En ziet het ook wat er in het bad daarnaast gebeurt. En jij dus ook. Smart technology die ieder zwembad bij de tijd brengt en ervoor zorgt dat je er altijd op tijd bij bent. We vertellen je natuurlijk graag meer, dus bel ons voor een afspraak.

ALTIJD ALERT LOTEC BV

|

Boven Zijde 12 5626 EB Eindhoven

|

T 040 243 00 21

Exclusieve distributeur Benelux

|

F 040 245 53 90

|

info@lotec.nl

|

www.lotec.nl

ZwembadBranche #62  
New