ZwembadBranche #61

Page 36

NBZ en Nationaal Platform Zwembaden | NRZ werken samen aan een veilige branche Sinds een jaar werken de Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs (NBZ) en het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ (NPZ | NRZ) intensief samen. Het gemeenschappelijke doel: de kwaliteit van zwembadmedewerkers op een zo hoog mogelijk niveau krijgen. Om dat voor elkaar te krijgen moest er bij beide partijen eerst het nodige oud zeer worden weggemasseerd. Is dat gelukt? We vragen het aan twee direct betrokkenen, Jochem Muller (NBZ) en Jarno Hilhorst (NPZ | NRZ). Bijna tien jaar trokken ze gescheiden op, de NBZ en NPZ | NRZ. Het was Nederland Waterland op z’n smalst. De strijdbijl is begraven en iedereen is er blij mee. Jochem Muller, coördinator opleidingen bij NBZ, noemt het een verstandig besluit. “Als je zwemopleidingen inhoudelijk wil door ontwikkelen, moét je wel samenwerken.’’ Muller stelt vast dat er bij NPZ | NRZ in de loop der tijd het nodige is veranderd. “De organisatie is opener geworden, meer democratisch. We zijn bereid om naar elkaar te luisteren.’’ Als kartrekker binnen NPZ | NRZ is Jarno Hilhorst blij met de constructieve opstelling van NBZ. “De aansluiting heeft voor hen de nodige consequenties gehad. Met name op administratief en financieel gebied heeft het veel gevergd.’’

36

ZWEMBADBRANCHE

Saamhorigheid Bij ieder examengesprek van NBZ-cursisten is bijvoorbeeld nu ook een ‘examenvoorzitter’ van NPZ | NRZ aanwezig, om toe te zien op de kwaliteit. De aanvankelijke weerstand binnen NBZ is volgens Muller na de nodige interne gesprekken aan de kant gezet. Het gevoel van saamhorigheid met NPZ | NRZ won het van de scepsis in eigen kring. Daar werd het branchecertificaat in eerste termijn als een overbodig en duur traject gezien. Muller wist zijn achterban te overtuigen. “We willen van ons eiland af.’’ Dat is volgens Muller prima gelukt. “Tientallen NBZcursisten hebben het branchecertificaat inmiddels in bezit.’’ Alle NBZ-docenten, waaronder Muller zelf, hebben bovendien deelgenomen aan de verplichte