ZwembadBranche #58

Page 42

Flexibilisering BREZ biedt ruimte voor zwemlesaanbieder De bestuurspartijen van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ hebben een nieuwe koers vastgesteld. Dit heeft onder meer gevolgen voor de BREZ normering. De BREZ wordt geflexibiliseerd waardoor meer ruimte ontstaat voor ontwikkeling voor zwemlesaanbieders met specifieke innovatiewensen.

Doorontwikkelen van de BREZ Een nieuwe visie op zwemveiligheid biedt aanleiding tot evoluatie van de ‘Bepalingen, Richtlijnen en Examenprogramma’s Zwem-ABC’ (BREZ). In samenwerking met de branche wordt de BREZ daarom doorontwikkeld. In 2015 is daarmee een start gemaakt met de ontwikkel- en klankbordgroep, nu krijgt het project een nieuwe impuls: het flexibeler maken van het diplomazwemmen. Zwemlesaanbieders die tevreden zijn over de huidige proeven bij

42

ZWEMBADBRANCHE

diplomazwemmen, kunnen de standaard-proef blijven hanteren. Nieuw is dat zwemlesaanbieders straks ook kunnen kiezen voor nieuwe proeven bij diplomazwemmen, die beter passen bij hun visie op leren zwemmen. Dat kan in de toekomst, zolang die proeven het betreffende niveau van zwemveiligheid en alle basisprincipes toetsen. Er blijft één moment waarop alle vaardigheden achter elkaar worden getoetst. Zo wordt bijvoorbeeld uithoudingsvermogen als onderdeel van zwemveiligheid zichtbaar en bovendien is het de meest efficiënte manier om het diplomazwemmen ook extern op kwaliteit te controleren.

Iedere zwemlesaanbieder kan meedoen Iedere zwemlesaanbieder die aan de Nederlandse zwemkwaliteitscriteria voldoet, kan in beginsel meedoen aan het Nationale Zwemdiplomasysteem. Doordat de BREZ flexibeler wordt, kunnen de eigen visie en innovaties van de zwemlesaanbieder (als men dat wil) immers gemakkelijk(er) worden ingepast. Vanaf 2018 wordt aan zwemlesaanbieders bovendien de optie geboden om op een zijde van het zwemdiploma de samenwerking tussen de zwemlesaanbieder en het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ zichtbaar te maken. De rol van het platform blijft het verzorgen van de uitgifte van de Nationale Zwemdiploma’s en het normeren en controleren van de kwaliteit. Iedere zwemlesaanbieder die alle randvoorwaarden op orde heeft om goede zwemlessen aan te bieden, kan zo uit de voeten met het Nationale Zwemdiplomasysteem. Met een flexibelere vorm van diplomazwemmen kan het examen zo worden ingericht dat het past bij de visie en lesmethode van de zwemlesaanbieder en dat het aansluit bij de Nederlandse norm van zwemveiligheid.