ZwembadBranche #56

Page 34

‘We willen de kwaliteit van onze medewerkers een impuls geven’ Samen organiseren ze scholingsbijeenkomsten, interessante werkbezoeken en ondersteunen ze elkaar. De Stichting Samenwerkende Zwembaden Noord Holland (SZNH) bewijst nu alweer enkele jaren zijn meerwaarde voor de aangesloten zwembaden en zwemscholen. Het aantal leden groeit nog steeds. Maar het leggen van dwarsverbanden met managers van de tot de grote marktpartijen behorende baden verloopt nog steeds moeizaam. ‘’De focus ligt op kennisoverdracht.’’ Als bestuurslid van de SZNH ziet Herman Rijsdijk vooral positieve ontwikkelingen. Door het toetreden van Alkmaar Sport kwamen er onlangs weer drie zwembaden bij. Ondertussen zijn ruim dertig zwembaden en zwemscholen in de provincie lid. Pas nog werd een goed bezochte managers dag georganiseerd in het nieuwe zwembad ’t Bun op Urk. Natuurlijk stond er een rondleiding door manager Bert Schreuder op het programma. Maar ook werd uitgebreid aandacht besteed aan Zwemapps en de Inspectieplanner. Het is volgens Rijsdijk een voorbeeld van hoe de SZNH de kennis bij de aangesloten zwembaden en hun medewerkers naar een hoger plan brengt. ‘’De focus ligt op kennisoverdracht. We willen graag de kwaliteit van onze medewerkers een impuls geven.’’

Vernieuwing De SZNH is ontstaan uit een groep zwembadmanagers die al regelmatig bij elkaar kwam. Collega’s van andere baden leren kennen en kennisdelen was van meet af aan de inzet. Vroeger was er de vereniging BBNH (Belangenvereniging Bedrijfsleiders Noord-Holland-noord). Na ruim veertig jaar was dat platform toe aan vernieuwing en modernisering. Rijsdijk, zelf manager van de Witte Brug in Castricum dat de komende jaren nieuwbouw gaat realiseren, behoort tot de kartrekkers van het nieuwe samenwerkingsverband. Het zijn tot dusver vooral gemeentelijke baden en baden die ressorteren onder een stichting die lid zijn van de SZNH. Een groot verschil met de voorganger: de activiteiten zijn nadrukkelijk gericht op de hele organisatie. Het zijn de zwembaden en zwemscholen die lid zijn, niet de

34

ZWEMBADBRANCHE

managers. Het onderwerp van de bijeenkomsten bepaalt in de praktijk wie er komt. In de voorbije jaren zijn er cursussen en workshops georganiseerd over de meest uiteenlopende onderwerpen, van aquasport en lifeguards tot baby- en peuterzwemmen en techniek. Of zoals Rijsdijk het zegt: ‘’We besteden aandacht aan alles wat er speelt en leeft in en om het zwembad.’’

Schaalgrootte Voor individuele baden is het financieel vrijwel onmogelijk om dergelijke bijeenkomsten te organiseren. Dankzij de schaalgrootte van de SZNH lukt dat wel. Meteen kan worden geprofiteerd van elkaars ervaringen. Nadrukkelijk wordt ook buiten de provinciegrenzen gekeken. In oktober bijvoorbeeld voerde het werkbezoek naar zwembad de Vennen in Dongen. Daar werd gekeken hoe een regulier zwembad is omgetoverd in een paramedische accommodatie. Ook de samenwerking met andere partijen en verzekeringsmaatschappijen werd belicht. Vervolgens werd doorgereisd naar zwembad Drieburgt in Tilburg. De speciale architectuur en nieuwste technieken in dit twee jaar oude bad spraken tot de verbeelding. Op termijn moet de SZNH uitgroeien tot een breed platform, met bijvoorbeeld gezamenlijke inkoop en het uitwisselen van personeel. ‘’Ons doel is nog meer samenwerking.’’ Ook wordt ingezet op een betere aansluiting met zwembaden die behoren tot Optisport, Sportfondsen, Laco en andere marktpartijen. Rijsdijk beseft dat die binnen hun eigen organisaties al veel doen aan kennisuitwisseling. ‘’Maar om onze accommodaties in het totale aanbod van sport- en beweegaanbieders beter te profileren moet je nog veel meer gezamenlijk optrekken, ongeacht de exploitatievorm.’’


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.