Page 37

Terugblik op een geslaagd PAO Symposium Zwembaden

Het 2-jaarlijkse symposium zwembaden -georganiseerd door Post Academisch Onderwijs (PAO) in samenwerking met de TU Delft , Hellebrekers technieken, Sportfondsen Nederland en ZwembadBranche- vond 3 februari 2014 weer plaats. Met ruim 210 bezoekers is het overduidelijk een bijeenkomst die de branche niet wil missen, er was zelfs een toegangsstop. Het doel van dit symposium was het creëren van een platform met presentaties en discussies over de laatste technische ontwikkelingen. De actuele hoofdthema’s waren de inhoudelijke stand van zaken van de voorgenomen Bhvbz-wijzigingen, het juridisch kader en de consequenties van de voorgenomen Bhvbz-wijzigingen, duurzaam zwembadontwerp en lopende onderzoeken. Een korte terugblik. Inhoudelijke stand van zaken van de voorgenomen Bhvbz-wijzigingen Leo Keltjens (Aqualab Zuid) vroeg zich in zijn betoog af of de branche bereid is te investeren in gezond en veilig zwemwater. Voortschrijdend inzicht, met name in ons omringende landen, leert dat de huidige in Nederland gehanteerde zwemwaternormen eigenlijk achterhaald zijn. Hij is het eens met het voorstel van de werkgroep van professor Peter Appel (Advies expertgroep Veilig en Gezond zwemmen in de nieuwe wetgeving december 2012) om weer eigentijdse veilige en hygiënische normen voor het zwembad te krijgen. Wij weten nu, 20 jaar later, dat het chloor-ongevoelige parasiet Cryptosporidium in zwemwater voorkomt. Maar ook legionella heeft zijn intrede gedaan en nog veel meer microbiologische besmettingen. Tevens is er nu ook veel meer bekend over trihalomethanen en trichlooramines, chloorverbindingen (desinfectie bijproducten) die je niet in een te hoge concentratie in je zwemaccommodatie wilt hebben. Ook op kennisniveau pleit Keltjens voor een

verbeterslag. Een goed circulatie-ontwerp is van cruciaal belang. Haal de oude school- en studieboeken dus maar weer eens uit de kast want het zandfiltratieprincipe is de laatste 100 jaar niet veranderd. Wat Keltjens betreft: heiligt het doel gezond en veilig zwemmen, de middelen?

Juridisch kader en consequenties van de voorgenomen Bhvbz-wijzigingen Luc Vosters (De Waterman juridisch advies) ging in zijn presentatie nader in op de juridische kant van de nieuwe zwemwaterregelgeving. Belangrijk is het onderscheid tussen de huidige middelvoorschriften en de nieuwe doelvoorschriften. De sturingsfilosofie bij doelvoorschriften is geheel anders dan wij nu gewend zijn. Kun je bij middelvoorschriften in de oude Bhvbz nog volstaan met het afvinken van maatregellijstjes, bij de doelvoorschriften in de gewijzigde Bhvbz komt het aan op kennis, kunde en ervaring van de exploitant. Verantwoordelijkheden zijn pas begrijpelijk als wij inzicht hebben in de doelstelling van de

ZWEMBADBRANCHE

37

Profile for LMCG

ZwembadBranche #43  

43e editie van het magazine voor professionals in de zwembranche (april 2014)

ZwembadBranche #43  

43e editie van het magazine voor professionals in de zwembranche (april 2014)

Profile for vakbladen