Page 35

Iedereen doet dat op zijn eigen manier. Op het moment dat je weet waarom gasten specifiek voor jouw accommodatie kiezen en de omgeving van het bad uniek maakt, ben je veel sneller in staat een uniek concept te ontwikkelen.” Tijdens de groepsdiscussie bleek dat de deelnemers wat misten bij de Randoet. Er werd gesproken over veel sfeer, een bepaalde atmosfeer die op een strandje bij de Biesbosch heerst. Wat bleek is dat, zowel volwassenen als kinderen, daar graag naar toe gaan. De bewoners van Drimmelen zien de Biesbosch als wezenlijk onderdeel van de gemeente. Dat soort uitspringers zijn vervolgens gebruikt als basis van het concept en om zo dat gevoel over te brengen naar het zwembad. Opmerkelijk volgens Raaijmakers was dat in vergelijk met het gelijktijdige onderzoek naar het Puzzelbad bleek dat bij die focusgroep andere aspecten een rol speelden bij de ontwikkeling van het concept. “Wat bij die groep vooral een rol speelde waren de ongeplande sociale contacten, het samen zijn. Die projectgroep heeft zich daar dus vooral op gericht. Terwijl wij meer op beweging, gezondheid en plezier zaten. Eigenlijk twee totaal verschillende richtingen.”

Conceptontwikkeling Wat de studenten opviel tijdens het macro-onderzoek is dat nieuwe toevoegingen aan een zwembad snel hun waarde verliezen. Een glijbaan of andere objecten worden al snel niet meer als uniek gezien. Voor het ontwerp is daarom uit gegaan van de natuur als bron van gezondheid en ontspanning. Strijbosch: “Bij het strand hebben we ons laten leiden door onze Disney-ervaring. Het is een belevingstoevoeging om het compleet te maken. De focus ligt er niet op, maar versterkt wel het gevoel van een natuurlijke omgeving in plaats van een betegelde bak water en een kaarsrecht grasveld.” In het voorgestelde ontwerp staat de zwemvijver centraal, waarbij het zwemwater zonder chemicaliën, maar met veel flora en fauna, biologisch in balans wordt gehouden. Dit principe wordt in Nederland nog niet in openbare gelegenheden toegepast, in tegenstelling tot bijvoorbeeld

Duitsland. Volgens Raaijmakers wel een logische ontwikkeling omdat uit het onderzoek ook weer eens duidelijk werd dat enerzijds subsidies voor zwembaden teruglopen en anderzijds er steeds meer aandacht komt voor energiebesparing en duurzame methoden van waterzuivering. “Er is nog nagedacht over een slechtweeraccommodatie, maar daarvoor hebben we uiteindelijk niet gekozen. Dat blijkt te duur en in het geval van de Randoet te ingewikkeld. We wilden het karakter van openluchtbad als unique sellingpoint handhaven.”

Financieel De projectgroep heeft ook een financiële doorrekening van het concept gemaakt. Het totale plan -dat behalve de ombouw naar een natuurgezuiverd bad ook bestaat uit een speeltoestel, een beweegtuin en een spraypark- omvat een investering van naar schatting 1,2 miljoen euro. Op basis van gegevens van Grontmij heeft het bad circa 45.000 bezoeken op jaarbasis, waarbij de laatste jaren een lichte stijging waarneembaar is. De studenten hebben een drietal scenario’s onderzocht. In het eerste scenario doet een exploitant de investering, in het tweede investeert de gemeente eenmalig met als consequentie dat de jaarlijkse subsidie vervalt en in het laatste geval wordt een lening aangegaan. Daarbij is gekeken naar de consequenties bij gelijkblijvend bezoek en bij een stijging van het bezoekersaantal met 5%. Het meest gunstige model is wanneer de gemeente een éénmalige investering doet. Dat is onder meer gunstig omdat je dan geen renteverliezen hebt. En voor de gemeente is het voordeel dat de jaarlijkse subsidie van € 250.000,00 vervalt (red: voor drie accommodaties binnen de gemeente Drimmelen). Bij stijging, maar ook bij gelijkblijvend bezoek, zou de exploitatie positief kunnen worden afgesloten. Daarbij zit een deel van de winst ook in de energiebesparende maatregelen. Een mooi scenario voor de toekomst.

Eduard Leurs

ZWEMBADBRANCHE

35

Profile for LMCG

ZwembadBranche #43  

43e editie van het magazine voor professionals in de zwembranche (april 2014)

ZwembadBranche #43  

43e editie van het magazine voor professionals in de zwembranche (april 2014)

Profile for vakbladen