Page 17

Ik zie dan ook liever dat we eerst het kind leren om zich zelf te redden in het water en vervolgens kunnen we op latere leeftijd de meer ingewikkelde zwemtechnieken leren. En in de tussentijd leert het kind hoe leuk het is om te bewegen in water door bewegingsonderwijs in het zwembad.”

Impliciet leren Veelzijdig bewegen, dat is wat de voormalig bondscoach voor ogen heeft. Het huidige bewegingsonderwijs is veel te eenzijdig ingericht. “Ik pleit voor diversiteit. Dat betekent inderdaad ook niet dat je 40 weken lang met de klas naar het zwembad gaat. Het betekent wel dat je als klas een aantal gymlessen doet in het water. En dan heb ik het niet over het leren zwemmen, maar over het ervaren van wat je allemaal voor activiteiten in het water kan doen.” Met als mooi neveneffect dat je daarmee tegelijkertijd ook de zwemtechnieken aanleert. Spelenderwijs, ongedwongen en zonder dat je er erg in hebt. Als pakkend voorbeeld noemt Dekker de oefening om te leren vanuit een hurksprong naar de kant te zwemmen. “Je kunt dit natuurlijk herhaaldelijk oefenen, precies zoals de term het beschrijft. Je kunt ook een aantal tennisballen in het water gooien en vragen of de kinderen al deze ballen willen halen. Wat je merkt is dat het ineens leuk wordt, het is een spel. Wie heeft er het eerst de meeste ballen gehaald? En ondertussen oefenen kinderen hetzelfde trucje. Het is eigenlijk heel simpel: blijf zo dicht mogelijk bij het kind. Het kind wil spelen en tegelijkertijd kan het heel veel leren. In didactische termen noemen we dat impliciet leren. Kinderen iets bijbrengen zonder dwingend te zijn in methoden, maar vooral door hen hierin los te laten en het zelf te laten ervaren. Met als resultaat intrinsieke motivatie.”

Mindset Helaas ontbreekt het te vaak aan deze intrinsieke motivatie, zo concludeert Dekker. Te veel is de techniek nog leidend en zijn we bezig om het trucje onder de knie te krijgen. Desnoods in een turbocursus, het Zwem ABC diploma in een paar weken. De dood in de pot voor het zwemmen. “Methodisch gezien wil ik nog best geloven dat het kan. Maar pedagogisch gezien vind ik het zelfs onverantwoord. Hierbij wordt totaal voorbij gegaan aan het kind zelf. Er is geen aandacht voor het leertempo en het leerniveau van een kind. Ouders zetten niet hun kind centraal, maar laten zich leiden door hun eigen agenda. Maar het gaat niet om tijd, het gaat om het plezier. Uiteraard zijn er ook veel ouders die wel

‘‘

Ik vraag mij steeds af waarom we van een kind op 5 jarige leeftijd hele voor hen motorisch ingewikkelde bewegingen vragen, terwijl zij hier op latere leeftijd veel beter toe in staat zijn.

bewust kijken naar het kind en hun kind gelukkig in hun eigen tempo laat leren.” Voor de toekomst heeft de branche volgens Dekker nog wel een slag te maken. De branche denkt nog te veel in eindtermen en technieken. Nog te weinig bepaalt de belevingswereld van een kind de lessen. “We moeten veel meer toe naar betekenisvol onderwijs, zowel in het bewegingsonderwijs als in het zwemonderwijs. Naar lessen die uitgaan van het leerniveau en het leertempo van een kind, maar die bovenal uitgaan van de wereld van een kind. Bij de implementatie van Swim2Play in andere zwembaden is dat ook een belangrijke missie voor ons. We willen graag meer creativiteit en diversiteit in de natte gymles. Maar natuurlijk gaat dat niet van de een op de andere dag. Daar zijn wij ons van bewust. We hopen alleen wel dat door continu het belang hiervan te benadrukken, de olievlek zich steeds verder uitbreidt. Uiteindelijk gelooft Dekker dat dan ook binnen het bewegingsonderwijs een ommekeer kan worden gerealiseerd en er meer aandacht komt voor zwemmen als gymles. Zodat kinderen ervaren hoe leuk het is om te bewegen in water. “Ik realiseer me dat we hiervoor een lange adem nodig hebben. Het recht doen aan verschillen en het waarderen van deze verschillen op uitvoeringsniveau in de verschillende leeftijdsgroepen, vraagt een pedagogische en didactische aanpak. Dit vergt in het begin dan ook veel begeleiding, later zal het echter steeds meer een tweede natuur worden. Dit gaat alleen niet vanzelf, maar ik ben er heilig van overtuigd dat dit wel de enige manier is om de populariteit van zwemmen een impuls te geven. Een impuls die de branche nu goed kan gebruiken.”

ZWEMBADBRANCHE

17

Profile for LMCG

ZwembadBranche #43  

43e editie van het magazine voor professionals in de zwembranche (april 2014)

ZwembadBranche #43  

43e editie van het magazine voor professionals in de zwembranche (april 2014)

Profile for vakbladen