Page 7

Fitness Markt & Trend Rapport

‘Schat aan informatie om bedrijfsvoering te toetsen’ Het Fitness Markt & Trend Rapport staat centraal op het door Fit!Vak georganiseerde minicongres ‘Benchmarken met kengetallen’ op vrijdag 2 december in Houten. Ook worden dan dwarsverbanden gelegd met algemene sportonderzoeken, uitgevoerd door onder andere het Mulier Instituut. Behalve Jan Middelkamp verzorgen ook medeauteurs Paul Hover en Peter Wolfhagen presentaties. De fitness sector in zowel Nederland als België blijft zich in hoog tempo ontwikkelen en kijkt met vertrouwen naar de toekomst. Dat blijkt uit het onlangs gepubliceerde Fitness Markt & Trendrapport. Ondernemers in de fitnessbranche verwachten de komende jaren omzetgroei, minder uitval, meer aanmeldingen, ruimere openingsuren en een toename van het aantal groepslessen. Auteur Jan Middelkamp is blij met de uitkomsten van het onderzoek. “Eindelijk kunnen we benchmarken met kengetallen van bijna honderd clubs.’’

Uniek marktonderzoek Nederlandse en Belgische fitness sector In historisch perspectief is sprake van een baanbrekend marktonderzoek. Het laatste relevante door het Mulier Instituut uitgevoerde onderzoek naar de stand van zaken in de fitness sector dateert alweer van vier jaar geleden. Natuurlijk verschijnen er met de nodige regelmaat internationale publicaties over ontwikkelingen in de branche, zowel in Europees verband als wereldwijd. Nederland en België komen er qua aandacht

fit!magazine 7

Fit!magazine #64  

Vakblad voor professionals in de fitnessbranche

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you