Page 1


Brněnské maličkosti 2  

další procházka po brněnských maličkostech, tentokrát v prostoru za okružní třídou, tedy za bývalými městskými hradbami