Page 1

t r a h e j s e i l r ve ... l e s s j i r e v O in

. . . e i t n a k a v t h c ĂŠ s ! da's pa ! o n i e H k r a p e i t n a k op Va 5 572) 39 1 lefoon (0 l te o in e H .n 8141 PX akantieparkheino sweg 10, www.v Schoolbo

64, fax 39

21 53


ren e d n i k w u en gun an het plezier v o! in e H k r a p e i t vakan

ligt het d n a l l a S hap ark voor lse landsc p e e i s t s j n i a r k e a v v O n en ideaal t rustieke E e . h o n n i i rvelden e e e n H e e p k r m a a p k Midd e ti de de zinsvakan buten op i e r g t t e a l g uitsteken i e l t e l d e p e s i l b e gez e k r v pa .a. e t vakantie en, met o r e e H d . et aan all n i n o i k u m t e l e d e g e e t p s s ot overkapte ruimscho in vindt u e e r e r e m t r n a e a een grote d d ou mt ns. ed onderh gen en ko o n g i n t e e i en carava h z r n p o e t O n . vo e n t e r t o as laatsen vo an onze g p v e n l e a s y n o e r w


men o k l a a h r e v op ... l e s s j i r e v O in gastvrij

igeen zijn eft al men overigens e h l e s js ri erlijk j Ove In gastvri n. Niet zo verwond allemaal cie re hart verlo kt wat deze provin ur met als atu en n d e e b d n je re ls te a rberg . Schit ft e e h , de Holte al. n rg e e rb le e te bied m e en Nijverd nten de L hoogtepu n rondom Ommen naast de rust en r ke en de stre een dagje uit. Maa er ook diverse r n o ij o z v l n Ideaa elsteden. ebiede n natuurg en gezellige wink ! a v te im ru g re graag teru n van allu pretparke Overijssel kom je rovincie Kortom, in vakantiep llig ie o o m e z de eze elegen in met een g Centraal g Een plezierig dorp uiten vindt u o.m. . rb ligt Heino Heino of vlak daa n mooie fietsroute In ee . j, m ri u e tr ld n a e a c ezathes en ude M O e D htige hav atuurbasis c m ra u p ) (! muse 6 n t aar liefs erderij op langs de m agrarische proefbo sgrot, kikkerpoel e je een uniek bijenkolonie, aalt ook een speciale n is e ij e . rb .a ie r. H nde met o izenbunke over de verschille routes u rm e le v ts g en ie le it -f u n t te e ppun ute m wandelro n. De nieuwe knoo ooiste plekjes en e m onderwerp l leiden u langs de se . k js a ri e m v e g O ts e in og meer fi bieden u n


fort m o c n e k a m ...het ge ... n e g n i n e i z r o o van goede v

eide * dierenw n a a e b ig is ll n e n z e * te * kleine, g las ld e v rt o p p s e * recreati imte oulesbaan e horecaru *jeu de b tafel * gezellig il en wifi is u * tafeltenn * internetz e tt re r * wasse * snackba imte ekje o lh e k ru * win elden * recreatie elruimte je utovri v e a p * rs te u e *p in te speeltu * overkap en met tgebouw e iletten il to e n r - kinderto tafels * mode as - kinderw - douches uches o d ie - famil ms - babyroo et embad m erdekt zw aan v o e x lu * aterglijb - grote w innen uterbad b en e p rt a p a uit uterbad b steed. - apart pe elbank ndacht be den en rr a o a l lb e e e b v b r u he -b nde asgelegen n is bijzo rzieninge en met douches, w schoongehouden. o o v e ir a nit ed uw Aan de sa gezette toiletgebo cht en worden go ken. ri p e afwasbak o g n e in im n rn ru e e k e d k D o a b m s r a e w e ijn z vens toiletten z bouwen vindt u te e g e z e d Bij

aal .. .ook eebnuirtoeynbadje ..

en. g n i n e i z r o o v taire i n a s e d e o g ...zeer


kt e d r e v o d n e r ...schitte et zwembad m . .. d a b r e t u e p t apar

een oor ieder v r ie z le emp e Volop zw terende overdekt eino. it H in het sch an Vakantieparkrvelen. e v v d te a t zwemb zich geen momen lange

u de Hier hoeft d is er natuurlijk ang. g u ogde uitg je o e rh d e v n e Voor e t aan me waterglijb en apart recht in e mini-glijbaan te n e n n u ten k il en De kleins met niveauversch d a . b r je d te a kleu itenb royale bu en in het

..aparetrbadje... peut


en g j i r k n e r e d n ...uw ki k... u r d l a g o n het ... o n i e H k r a p e op vakanti

anent een is er perm oor het n e o iz e s g ns hoo epark v Tijdens o am op het vakanti lopende e en e -t e it ti u recrea nd meest n van de g is er een wissele re e is n a a org en d v e re o e h eren n. Ied activiteite gramma. Uw kind t geen ro ch recreatiep antiepark Heino e k a v p o h zic vervelen. moment te speellle velden kelijk a a n ij b p gemak an e r o Voorts sta odat u uw kroost is een grote z r , e n n e te den, attribu kunt hou n te a g e in d n entree. . speeltuin ebben ĂŠĂŠ h te n p e a ij rk r e v ov uto en zijn a Alle veld

by g... r e H t e m ...meerijdenover de campin n el kindere en helebo sie e e d r o o n ev aka oco zijn d n. t Ansie V Poco en L enden. Samen me f vakantiefeest va to k e n b e n e o r geen Loco r wee er elk jaa t Poco en maken ze weer elke dag me amping en Ansie an nturen over de c Je kunt d et Herby eel spannende avo m n e jd ri mee eer v zal vast w ee? Vakantie leef jij het ook m e B ! n e belev


akt a m m a e t e i t rea ...en het rec gal druk... zich ook no eren... om uw kind

vindt rk Heino a p e ti n a k , in va mma van e Canoma atieprogra creatieplein, op d e Remise, re c re t e H re zaal van d ats op het veelal pla onk en in de grote ndigheden. p de rh ta het kinde van de weersoms et recreatieteam o epers. h jk r m li o n do atieo ro afhanke en worde r de speciale recre tiviteiten. it e it v ti c a d e ac Veel ld doo o kunt u an komen edegedee velden m ijd op de hoogte v vakantiepark Hein . e n alt Zo ben u itenprogramma va ok op onze websit o e t it a v ta ti s c a n Het len e eptie afha op de rec

plezier voouodr ! jong en


n e e g i l l e z e g . .. ig n n a p s t n o e sportiev d... u o n e g n o j voor olop op n zijn er v e g in n ie rz Sportvoo . .: ark Heino vakantiep rzieningen voor o.a lleybal. o o v o v n e n ij is z n r n recreE etbal, te sk iseert het en. a n b a l, rg a o n e o ast voetb g iz e oor onz et hoogse Tijdens h erse toernooien v r tevens e div atieteam naseizoen worden n n re e e d ru o o o r v o . In vo tiviteiten gging o.l.v diverse ac rd met o.a. aquajo . e e e georganis meerde instructric lo een gedip

jong en en oulesban spel voor Jeu de B s is een gezellig ikt over twee h ule Jeu de bo tiepark Heino besc sbanen, centraal n le a u k o a b V . oud. jeu de e speeltuin erhouden goed ond het zwembad en d ij gelegen b

U nadert unt knoopp

41 TWENTE

de uur... n a v n e t e i n ...ge fraaie nat


as l p m e w z e g i ...gezell en d n a r t s d n a met royaal z iteiten... outdoorfacil

nd oma, een zandstra rk vindt u de Can and. t e m s la -p pa str Recreatie gedeelte van het reatieplas en zand eren. c d art re p in t a k e t e e m h in in p le O voor k tieterre t a h re c n. c ri d e re u g ro unt h e ciaal in outdoo eplas spe elijk in de gaten k ti a re c re De akk t seizoen w die gem zodat u u en hier tijdens he kinderen rd w Voorts wo iteiten voor u en u v ti c a p lo vo eerd. n u e n uw georganis activiteiten kunne vinden: r e Naast dez r ook volop vertie op het ie n h e ll n a re tb e e d o kin rtijtje v a p artijtje n p e e n e en of e gezellig s s ro c ts e , fi sportveld spelen. lf o g n re e o b klimtoren staat een iding s la p e ti a re le Bij de rec deren onder bege ginele ori kin n e e is r e waar uw en en m m li k n e kunn n. schietbaa handboog d voldoet zandstran t t e m s la p ord tie De recrea elijke normen en w etst. tt to e aan de w keuringsregels ge e volgens d

...maar 贸贸k een royaal .. buitenbadje.


ellig z e g , e s i m e ...de R ... s a r r e t t e m restaurant

Heino is antiepark royaal k a v n a v nt et ige trefpu taurant m Het gezell Dit sfeervolle res jkheden. Het li e. de Remis biedt u vele moge eelplein met p as s rr t e te h e n r e n v o z sen en zicht o it u springkus ft e n e e h is n n e terras lt tellen, tafe speeltoes inderzwembad. l wordt -k grote zaa lay-back n e e d n e rt het buit p ilja n als een r is een b Bij de ba or grote activiteite o gebruikt v enz. go t show, bin t u terech emise kun voor lekker R e d n a v nkje en taurant In het res pje koffie, een dra eerde kaart biedt o ari k v n e e g De s en voor e r uit eten. hten, royale plate kkere a a lb a ta e c le re e e en b d g r h o c o ten. V jke lun u smakeli re รก la carte gerech een prima e er ise. uitgebreid oor of afhalen is d n an de Rem e v s e s d tu ij k rz te tre h c a e aan d snackbar

e g i l e d r o o v r o o ...ook v plate service!

re e k k e l e d r o ...vo en afhalen! trek unt ten... k l e f a t m a t ...aan deevesn gezellig bijpra

Remise


rlijk e e h r o o v s t e ...luxe chal comfort... n va kantie woo

eel n u heel v ino biede personen e H rk a p vakantie den plaats aan 5 ie halets van rk op een De luxe c fort. De chalets b an het vakantiepa m v o d c vakantie tueerd aan de ran eving. si t lijke omg en zijn ge zicht op de lande faciliteiten van he eltuinen, e e uit veld met ruik maken van all te zwembad, de sp reide k b b e e e g g rd it t e u n v U ku het o k het ark, zoals n natuurlij vakantiep n voor de kindere e de horeca gramma. ro recreatiep

ren? Iets te vie dag? erdere ie il g met me m e w je d Een fa n e een week eigen privacy? eerdere Gezellig m w u h c to n voordelig e xe gezinnen epark Heino kunt uw maken van alle lu epark, ebruik akanti akanti

v Op v arbij g , n van het ren en da faciliteite erdekte zwembad chalets hu v o d n t e e k h e uitst zoals in, en een de speeltu et mogelijkheden tm restauran iten. den. psactivite voor groe aar de mogelijkhe n r e e rm Info

we beleven ... es hier van all


lkom e w g a a r g u ...wij heten ark Heino! op vakantiep

rk akantiepa elen die v kunnen rd o o v e ll A eft bieden he Heino te rlijk niet in een u we u natu lder laten zien. fo beknopte goed rom altijd Het is daa even een kijkje te f om voora en op ons goed m e n n e ark. kom vakantiep verzorgde a te combineren l. m Dat is pri je uit in Overijsse ag met een d dan zien dat een lt jk Ook U zu Overijssel eigenli in . is rd a vakantie a moeite w dubbel de s? u d s Tot zien

Groningen Leeuwarden

Zwolle

ele land nuit het h . a v g in g g li km e centrale e is het slechts 15 g is. dankzij d lan e b n a v Heino is baar. Vanaf Zwoll u ik ute voor ken, goed bere je ziet u welke ro n vervoer beschik rt e a ig a e k r t Op he iet ove iken. hen die n jk te bere Ook voor tiepark gemakkeli akantiepark. v an is het vak t precies voor het m buiten Heino. k op 3 st . s a u c b t g e D eino li H rk a p e ti Vakan n

Enschede

Utrecht Arnhem Rotterdam

Eindhoven

Zwolle Maastricht

www.footzy.nl

e els jss eri t Ov Vech

HEINO

npark Avonture rn oo Hellend

Raalte Epe

rk Dierenpa Wissel

park Attractie n Slaghare

Ommen

Kampen A28

waardering 9.1

A28

Meppel

rn 50 Apeldoo A A1

erg Hardenb

Almelo

Nijverdal

A1

Devente

r

Goor

Vakantiepark Heino Schoolbosweg 10, 8141 PX Heino telefoon (0572) 39 15 64, fax 39 21 53 www.vakantieparkheino.nl GPS: 52, 26 22 - 06, 16 50

PRODUCTIE: Rekker Reclame Zuidlaren (050) 40 91 333 ~ www.rekker.com

ee Hoogev

AMSTERDAM

Folder Overijssel Vakantiepark Heino  

Online folder Vakantiepark Heino 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you