Page 1

sw

eg

1

Sc ho tw eg

osw

eg

He er di nk s

op

enb aa t

3

g

Wi e rd ens e AA

erwe

g

4

nd

IJp elo

eg

ge

N

35

IJ

w

eg em

sl

ag

en

w

eg

Oudheidkamer Enter 0547 383854 www.wierden-enter.nl

14

15 16

17 18

st W

we g

E n te

8

rw e g

7 N3

Mi

10

os

ch

A eA

lo w

12

eg

11

Rijssen

13 lo

we

g

Camping de Biesterij 0547 381465 www.campingdebiesterij.nl

ks

ew

pe

eg

IJ

16

rne

en

50

Regge

Bo

ov

N3

rbr

oe

B

17

17

23

18

Ma

WayPoint Notter B.V. 0548 541803 www.gps.nl

Paardensportcentrum ‘n LangnJan 0547 382044 www.langnjan.nl

IJpe

n

d d e n R e15 gg e

s

74

14

Ek

6

Kampeerboerderij de Langenberg 0547 381572 www.delangenberg.nl

ol

ie

rd

ho

ijk

en

Sc

nd

ve

lo

Le

se

ke

ra

pe

13

ra

ok

M

tg aa

en

0

g

Kl

5

9

N i e u w G r av

g

R

g

n

we

na

rwe

Zu

E n te

eg

de

B o sw e

De Grimberghoeve 0548 513292 www.grimberghoeve.nl

Erika's Art 0650236887 www.erikasart.nl

VVV Enter/ klompen en zompenmuseum 0547 383854 www.vvvwierden-enter.nl

ijk

ew

Mid

Vakantieoord Holsappel 0548 512790 www.vakantieoordholsappel.nl

Theehuys Grimberg 0548 518113 carla.nollen@planet.nl

VVV Rijssen 0548 520011 www.vvvrijssen-holten.nl

al

10

Wijngaard Baan 06 54 20 19 48 www.wijngaardbaan.nl

eg

rs w e

ke

ci

9

ksw

6

r- M o

ok

N o tt

22

8

rin

Erve Woolderink info@ervewoolderink.nl www.ervewoolderink.nl

N o tt e

Kl

in

7

eM eye

B lo kd ijk

Vakantiepark Mölke 0548 512743 www.molke.nl

N3

Wierden

N3 5

Nij ve rda lse str

Nijverdal e n d ij k

IJsboerderij ‘n Mors 06 38 28 69 32 www.ijsboerderijnmors.nl

Rijssens Museum en Int. Brandweermuseum 0548 545880 www.brandweermuseum.nl

Vriezenveen se weg

Ho

Erv

ov

6

e

VVV Wierden Tel 0546 574911 www.vvvwierden-enter.nl

Pr

5

2

Wierdense Veld

Schap

4

De Heide Hoeve 0546 577935 www.heidehoeve.biz

uin

at

3

Br

Vo s s

2

Bungalowpark Hoge Hexel 0546 579865 www.hhexel.nl

Dwa rsdij k

1

rke los ew

Wolf Camper 0548 541803 www.wolfcamper.nl

19 20

21

22

eg

21 19

es we

19

olv

Rijsserberg

g

E30

A1

Goo

R ijs se ns

ew eg

eg

Het Exoo 0547 381420 www.hetexoo.nl

rsew

12

Stichting Enterse Zomp 0548 520011 www.vvvrijssen.nl

W

11

Enter

20

B u ll

20 S c h o le

n d ij k

enaa

rswe

g

23 Vakantiecentrum ’t Schuttenbelt 0547 381472 www.vakantiecentrumschuttenbelt.nl

Ontdek de Reggestreek  

Plattegrond met de bedrijf van Ontdek de Reggestreek

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you