Page 1

Br. Birača Szavazók száma Glasali Megjelent szavazók száma

Ukupno Összesen 1714 638 37.2% 72 11.3% 471 73.8%

Ujedinjeni regioni Srbije - Jasmin Šečić

VMSZ - Pék János SVM - Pek Janoš

Demokratska stranka - Julija Sič

Királyhalom / Bački vinogradi

86 13.5%

1

Kiralyhalom  

VMSZ Pek Demokratska Ukupno Összesen Janoš stranka száma száma Ujedinjeni Br. regioni Srbije - 1 -

Kiralyhalom  

VMSZ Pek Demokratska Ukupno Összesen Janoš stranka száma száma Ujedinjeni Br. regioni Srbije - 1 -