Page 1

THE 30th PÄRNU INTERNATIONAL DOCUMENTARY AND ANTHROPOLOGY FILM FESTIVAL in Pärnu, Viljandi, Heimtali, Manija, Jõhvi, Are, Tori, Tõstamaa, Urvaste, Värska and on ETV July 11 - 24, 2016

XXX PÄRNU RAHVUSVAHELINE DOKUMENTAAL- JA ANTROPOLOOGIAFILMIDE FESTIVAL

Pärnus, Viljandis, Heimtalis, Manõjas, Jõhvis, Ares, Toris, Tõstamaal, Urvastes, Värskas ja ETV-s 11. - 24. juulil 2016

The festival is supported by the Ministry of Culture of Estonia, Estonian Television, Town of Pärnu, Estonian National Museum, Museum of Heimtali, Museum of New Art, Tallink Festival toimub tänu Kultuuriministeeriumi, Pärnu linna, Eesti Rahva Muuseumi, Uue Kunsti Muuseumi, Heimtali Muuseumi, Tallinki ja Eesti Televisiooni toetusele.

Pärnu Film Festival Catalogue  

All films with short reviews

Pärnu Film Festival Catalogue  

All films with short reviews

Advertisement