__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Marijampolės savivaldybės logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinis būrelis

Bendrųjų ugdymo(-si) programų pritaikymo ir švietimo pagalbos planavimo mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, rekomendacijos

Marijampolės švietimo centras 2012 65

Profile for vaida nikl

Rekomendacijos  

rekomendacijos

Rekomendacijos  

rekomendacijos

Advertisement