__MAIN_TEXT__

Page 1

GALERIE MICHAL’S COLLECTION

3V Vlček, Vahala, Véla


Galerie Michal’s Collection


Obraz jako otevření prostoru Umělecké dílo má povahu svébytného, integrálního univerza: je to zformovaný, nově vytvořený prostor, do něhož člověk může vstoupit svým viděním. Tvůrce vnější pojímá do nitra. To se ve finálním díle stává jevem, který může být divákem vnímán a pojat do vlastního prožívání. Roztříštěnost bezprostřední skutečnosti se zceluje a otevírá se prostor pro mysl a pro srdce. Otisk této duševní a citové dimenze pak běžně vnímaný prostor zpětně produchovňuje. Jan Wolfchen Vlček (1977), Šimon Vahala (1978) a Vladimír Véla (1980) jsou absolventy ateliéru intermediální tvorby prof. Milana Knížáka na Akademii výtvarných umění v Praze. Jejich tvorba, konceptuálně podložená, se nezakládá na prezentaci jednoznačných sdělení, pohrává si s neurčitostí a odpovídá neuzavřenému charakteru dnešní doby. Může být čtena různě a vyvolávat vícevrstevné asociace. Umělci hledají spojení svých myšlenek s realitou a reflexi skutečnosti přeměňují do nově uchopené metafory. Vizualita jejich děl je zdánlivě jednoduchá, abstrahovaná, až znakovitá. Je výsledkem spojení intuitivních momentů s promyšlenou úvahou. Forma krystalizuje postupně a umělec ji nalézá svou intelektuálně-senzuální schopností. Každý z autorů se přitom vyčleňuje svou osobitostí. Rea Michalová


VlÄ?ek Wolfchen Jan


Tvorba Jana Wolfchena Vlčka je prostoupena jeho fanatickým až obsedantním zájmem o vojenství a jeho historii, pyrotechnické rituály a akce. Tato specifická záliba ho provází již od dětství a vede až k aktivitám „historical reenactment“/ „living history“ (hra na Bílou Horu 1620, Normandii 1944, Ardeny 1944 ad.), velkým pyrotechnickým show i „pyro-výbuškům“ pro pár přátel. Jeho přístup není tvrdě militantní, ale humanistický, je to jeho „hra na válku“, kterou jemným způsobem parafrázuje a ironizuje. Pracuje v cyklech – „Husité“, „Memento mori“, „Art Virus“, „Bunkry“, „Pyrokrajiny“, „Veselé zbraně“. V souboru „Bunkry“ (od 2005 do současnosti) vytváří originální koncept krajinomalby, jedinečnou symbiózu krajiny a vojenského opevňovacího systému. Vyniká subtilitou malířského projevu a poetickou věcností. Pyro-obrazy (od 2006 do současnosti), jako „Pyrokrajiny“ či „Pyropointy“, „kreslené“ zápalnou šňůrou či střelným prachem, jsou rezultáty řízené náhody při Vlčkových komorních pyrotechnických akcích. Jejich barevná jemnost souzní s formálním minimalismem. Umělcovou osobní „mantrou“ se stalo heslo „Umění je virus“ („Art is Virus“, „Kunst ist Virus“), se kterým od roku 2003 stále pracuje. Objevuje se jak na závěsných obrazech, tak i v podobě značky ve veřejném prostoru a jako nedílná součást signatury. Slovy autora: „Jsem nemocný uměním a nechci se léčit.“


Vlček Wolfchen Jan, Pyrohrad, akryl, střelný prach, plátno, 50x70 cm, 2008


Vlček Wolfchen Jan, Bunkr s růžovým nebem, akryl, plátno, 50x70 cm, 2006/07


Vlček Wolfchen Jan, Hořící Národní divadlo, akryl, střelný prach, plátno, 50x70 cm, 2008


Vlฤek Wolfchen Jan, Art is Virus Demonstration II, akryl, plรกtno, 50x70 cm, 2004


Vlček Wolfchen Jan, Pyropointy, akryl, střelný prach, plátno, 25x20 cm, 2009


Vlček Wolfchen Jan, Kopec, akryl, střelný prach, plátno, 25x20 cm, 2007


Vlček Wolfchen Jan, Pyrokrajina v zelené, akryl, střelný prach, plátno, 40x50 cm, 2007


Jan Wolfchen Vlček 1977 v Plzni wolfchen02@volny.cz Vzdělání 1999 – 2005 Akademie výtvarných umění v Praze Ocenění 2008 Finalista Ceny Ng 333 a Skupiny ČEZ Výstavy samostatné 2009 – 2005 Balóóón Párty, performance, Lutová Poločas rozpadu ( Barbora Maštrlová ), pyroperformance, The Chemistry gallery, Praha Pyrobunkerlove – obrazy, Galerie Trafačka, Praha Airbumserenade, performance, Národní galerie v Praze Vlci koušou a ptáčkové nemaj benzín, Galerie Na Háji, Aš Bum, prásk, bum, Galerie Jelení, Praha Výstavy společné 2009 – 2007 Svárov 2009, Svárov Jiné světy, Jižní nádraží, Plzeň Ti! jsi téma!, Galerie SAM83, Česká Bříza Československá současná malba, Národní galerie v Praze 19 years after, Velvyslanectví České republiky v Berlíně, Německo Finalisté Ceny Ng 333 a Skupiny ČEZ, Národní galerie v Praze Kunstlager 2008, Střelecký ostrov, Praha AAP Praha, Praha ITCA 2008, Národní galerie v Praze Büro Gallery, Objekty, Praha KGB + VB, Hala C Vysočany, Praha Výstava studentů intermediální školy Milana Knížáka, Vlčkova věž, Vimperk Gaučák, AVU, Praha Obrazy, Piano, Praha KINDER PUNK, Kavárna 5. kolona, Areál psychiatrické léčebny, Bohnice Exhibition of Czech Avangarde Fine Arts. Opera House, Main Hall, Egypt – Cairo Tina b., Iniciace, performance ( součást projektu s Magdalenou Jetelovou a Kurtem Gebauerem ), Praha Svárov 2007, Svárov Selfpyroritual – Karfiol, Kunsthale Wien, Vídeň, Rakousko Zastoupení Národní galerie v Praze Nadace Jany a Milana Jelínkových


Vahala Ĺ imon


Šimon Vahala je umělcem, který ve své širokospektré tvorbě suverénně odpovídá intermediálním požadavkům doby. Využívá specifika jednotlivých druhů médií (malba, fotografie, objekty, performance). Malba je oblastí, jež mu umožňuje co nejsvobodnější projev. Nelimituje, tvůrce musí limitovat sám sebe. Vahalova malířská tvorba nemá vyhraněné tématické okruhy, je diverzitní. Mění se a posouvá s časem. Vychází z objektivní skutečnosti a psychické zkušenosti: z reality („Forest Little Diamond“, 2008), vzpomínek, představ („Dream“, 2006) a zážitků ze zahraničních pobytů („Habibi“, 2007; „Pyramida“, 2008; „Černá palma,“ 2008). Ve svém vývoji směřuje od reálnějšího pojetí k abstrahování motivu. Popisnost ustupuje do pozadí, aby se důraz přesunul na možnost víceznačného čtení obrazu. Autor nechává formu rozvíjet samovolně, ale v určitém momentu se stává koordinátorem podvědomých impulzů, které nasměruje tím „správným směrem“. Výslednou podobu díla hledá postupně a buduje ji podle pravidel, jež jsou mu vlastní. Kvalita obrazu spočívá v míře odhalování a skrývání jeho významů („Koitus“, 2009). Rozluštění „kódu“ někdy pouze jen tušíme.


Vahala Šimon, Habibi, akryl, plátno, 118x98 cm, 2007


Vahala Šimon, Koitus, akryl, plátno, 75x75cm, 2009


Vahala Šimon, Forest Little Diamond, akryl, plátno, 70x70 cm, 2008


Šimon Vahala 1978 v Praze svahala@gmail.com www.vahala.org Vzdělání 2003 – 2009 Akademie výtvarných umění v Praze, škola intermediální tvorby Milana Knížáka 2001 – 2002 Hochschule für Kunst und Gestaltung, Zürich Stáž 2007 Art and Design University in Kyoto, katedra vizuální komunikace, ateliér fotografie Výstavy samostatné 2009 – 2006 Büro Gallery, Obrazy, Praha, Koinoburi and readymades, Galerie Prinz, Kjoto, Japonsko More less Kyoto, Galerie ETW, Kjoto, Japonsko Onanoko, Galerie Prinz, Kjoto, Japonsko Výstavy společné 2009 – 2004 Documüntu, Galerie MÜ Curych, Švýcarsko Now: Art of the 21st Century, Phillips De Pury London, Anglie Svárov 2009, Svárov Ti! jsi téma!, Galerie SAM83, Česká Bříza AAP Praha, Praha Diplomanti 2009, Akademie výtvarných umění v Praze, Národní galerie v Praze Kunstlager 2008, Střelecký ostrov, Praha 19 years after, Intermediální studio AVU Praha, Ambasáda České republiky v Berlíně, Německo I hate nature, Intermediální studio AVU Praha, Státní opera v Káhiře, Egypt Selfportrait, Pace/Macgill Gallery, New York, USA Art is nothing, Intermediální studio AVU Praha, Kulturní centrum Dom, Moskva, Rusko Intermediální škola prof. M. Knížáka, Galerie Art Factory, Praha Viagře už odzvonilo, teď je tady Cialis, studenti a asistenti prof. M. Knížáka, Galerie Ledeburská zahrada, Praha Zastoupení Nadace Jany a Milana Jelínkových Soukromé sbírky v Japonsku, Švýcarsku, České republice


Véla Vladimír


Obrazy Vladimíra Vély se vyznačují ryzostí a nezaměnitelností meditativního pohroužení. Jeho teritoriem jsou úvahy nad věčnými otázkami o lidském myšlení, chování, rituálním vnímání a víře. Je to exkurz do historie lidstva, kde člověk nese v sobě své dějiny, dávné poznatky a především víru. Véla apeluje na masmediálně a konzumně otupené vědomí dnešního člověka a navádí ho ke kontemplaci, věření v něco, poznání skrze svou vlastní oběť či prohru a naději v nový začátek. Obraz vyvolává ve své představivosti pocitově a dává mu duchovnější rozměr. Dospívá až k automatismu vyjádření, které není stylizované či narativní, ale oproštěné do znakovosti. Tématicky se vztahuje ke křesťanské i pohanské mytologii (cyklus „Krajiny diskrétní, indiskrétní,“ 2005-2006; „Roubování“, 2008), využívá sakrální a obecné prvky a symboly („Relikviář“, 2009; cyklus „Virgulkáři“, 2009), nabité energií, které nás propojují s duchovním děním a promlouvají k našemu psychickému potenciálu. Hloubkou své vnitřní vize sestupuje až k posvátnému.


Véla Vladimír, Relikviář, akryl, plátno, 175x50 cm, 2009


Véla Vladimír, Sova, akryl, plátno, 75x50 cm, 2009


Véla Vladimír, Oko, akryl, plátno, 35x45cm, 2009


Véla Vladimír, Virgulka, akryl, plátno, 75x120 cm, 2009


Véla Vladimír, Bez názvu (Hlava), akryl, plátno, 60x50 cm, 2009


Vladimír Véla 1980 v Turnově vladimirvela@seznam.cz www.vladimirvela.cz Vzdělání 2003–2006 Akademie výtvarných umění v Praze, Ateliér intermediální tvorby 2000–2003 Akademie výtvarných umění v Praze, Ateliér klasických malířských technik Samostatné výstavy 2007 – 2003 xXx..., Galerie Rozehnal, Praha Z + V, nyní je čas!, Galerie Městského divadla, Turnov (se Z. Ryšánkovou) Služební jízda, Galerie Městského divadla, Turnov (s P. Tichoněm) Prostory a fragmenty, Galerie U Klicperů, Hradec Králové (s P. Holasem) No in – No out, Galerie Millenium, Praha (s P. Holasem) Mezidobí, Muzeum Českého ráje, Turnov (s P. Holasem) Skupinové výstavy 2009 – 2001 Zlínský salon mladých, Dům umění, Zlín Sjezd 399, Galerie Půda, Český Těšín (A. Hilmarová, M. Maupicová, P. Tichoň, V. Véla) NG 333 – výstava finalistů, Národní galerie v Praze, Veletržní palác, Praha Běh na dlouhou trať, Galerie Kotelna, Říčany Sjezd 112 / E112, Galerie Půda, Jihlava (A. Hilmarová, M. Maupicová, P. Tichoň, V. Véla) ART in ART 2008, Mezinárodní výtvarný workshop, Galerie umění, Karlovy Vary Karlův most ne, ale Hrad může být váš, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště Diplomanti AVU 2006, Národní galerie v Praze, Veletržní palác, Praha Zlínský salon mladých, Dům umění, Zlín Krajina, Galerie Dařenice, Loukov Sonda 1, Malířská škola prof. Z. Berana, Galerie Anderle, Praha Intermediální škola prof. M. Knížáka, Galerie Art Factory, Praha Intermediální ateliér prof. M. Knížáka, Galerie XXL, Louny Viagře už odzvonilo, teď je tady Cialis, studenti a asistenti prof. M. Knížáka, Galerie Ledeburská zahrada, Praha Zvíře, Galerie Millenium, Praha Zlínský salon mladých, Dům umění, Zlín Ticho prosím, maluji!, studenti AVU, Galerie hl. m. Prahy, Dům U Zlatého prstenu, Praha Malířská škola prof. Z. Berana, Alšova jihočeská galerie, České Budějovice Výstava studentů prof. Z. Berana, Galerie Sýpka, Vlkov Zastoupení ve sbírkách Národní galerie v Praze, soukromé sbírky v České republice a zahraničí


2010 Texty: Rea Michalová Grafická úprava: Šimon Vahala Fotografie: Šimon Vahala Obrazy jsou majetkem Galerie Michal’s Collection a Autorů


GALERIE MICHAL’S COLLECTION HUSOVA 13 – PRAHA 1 www.michalscollection.cz

Profile for simon vahala

3V - Vlcek, Vahala, Vela  

Michal`s Collection Gallery

3V - Vlcek, Vahala, Vela  

Michal`s Collection Gallery

Profile for vahala
Advertisement