__MAIN_TEXT__

Page 1

Vågsøy folkebibliotek Registrering av nye lånarar

Lånarstrekkode: __________________________ Fyllast ut av biblioteket

Felt med * må fyllast ut Kvinne (woman)

Mann (man)

Namn (name)*

_________________________________________

Adresse (address)*

_________________________________________ _________________________________________

Postnummer (zip code)*

_________________________________________

Poststad (city)*

_________________________________________

Mobiltelefon (mobil phone)*

_________________________________________

E-post (e-mail)

_________________________________________

Fødselsdato (date of birth)*

_________________________________________

Personnummer 11 siffer, om du er over 15* (ID)*

_________________________________________

Føresette er ansvarlege for born under 15 år sine lån* (Parents er responsible for children under 15’s loans)* Namn på føresette (parent’s name)*

________________________________________

Underskrift frå føresette (parent’s signature)*

________________________________________

Profile for Vågsøy Folkebibliotek

Registrering av nye lånarar  

Utfyllingsskjema for lånekort

Registrering av nye lånarar  

Utfyllingsskjema for lånekort

Advertisement