Page 1

ικάλων. εγάρχη Τρ Μ ν τη ό π ουν δύο ται α ΙΚ ικό και έχ 3. Κατάγε ν Φ 7 α 9 Α χ 1 η Ρ Γ Μ το ε ό ΙΟ κ Β εννήθη νη, Χημικ Σκρέκας γ Καραγκού ιτικών Ο Κώστας νος με την Ειρήνη τμήμα Πολ έ μ . ε το ία τρ ό φ ν π ο α α Σ π ε ι Είνα α και τη Αποφοίτησ .. Αλεξάνδρ ν του Α.Π.Θ κόρες, την πτυΜηχανικώ ε τις μετα η σ ω ρ ή λ κ ο ολ ίρισ Το 2000 τη “Διαχε πουδές σ σ ήμα υ τμ το το σ ς έ ” χιακ ν Έργων ώ f ικ ν χ y Τε iversit o Μεγάλων , στο Un g n ri e e in Civil Eng γλίας. am της Αγ λλικά, Birmingh Αγγλικά, Γα ι ε φ ά ρ γ ι Oμιλεί κα τιωτική Ιταλικά. σε τη στρα τη έ ρ η π Υ 9 ματικός 1997 -199 εδρος Αξιω φ Έ ς ω του θητεία εταιπτυξης της πό ά ν Α ι . α η κ ισ ύ ρ ο α μ , με διάκ ύ Σχεδιασ is S.A. και ικού, ΥΕΑ Στρατηγικο σε την εταιρεία Fort ως σήμερα ρ ε τζ α του Μηχαν ν ά μ υ ς ρ του γάστηκε ω συνέχεια το 2001 ίδ υπηρεσίες Το 2000 ερ φέρει τις στη σ ι ο α ρ κ π . .A υ ο S ύλ tis τος Συμβο ρείας Man Διευθύνον κές τεχνικές. υ το η σ έ ν τη θ πορια και Μέσω ντας πρωτο εολογικού Ιδ ς εφαρμόζο ία τε α τα μ αμ ραστηριότη έλος της Γρ ν Πολιτική δ ιετέλεσε μ δ 3 9 . 9 ς η Μηχανικώ -1 ίκ 1 ν ο 199 σαλο Πολιτικών ς ή λ ο χ Την περίοδ ρωσης ΟΝΝΕΔ Θεσ Σ ΝΔΦΚ της νημέ ος ΔΑΠ – Μαζικής Ε ν υ θ ύ ών ΑΠΘ. ε π Υ ν Μηχανικ δίδε994 ως ώ -1 ικ 3 9 ιτ 9 λ 1 ο Π ο Τ ν εκ υ Φοιτητώ αι Αντιθέσεις» που . υ Συλλόγο κ το ις του Α.Π.Θ ε ς σ ο έ ρ δ Θ ε « ό ν τώ ελέγη Πρ γου Φοιτη Το 1994 εξ του Συλλό ό ικ δ ιο ρ ε π Θ. Ίδρυσε το κλήτου ΑΠ . αι σήμερα ος της Συγ λ κ έ ι μ ρ χ ς ρατίας. έ ω μ ο ι ς μ τα έας Δη κ φοιτητέ Ν ς υ ς . το τη ε ύ σ ο η κ π ό Λάρισας ανωτι Εκπροσώ ς στο Νομ ατείας Οργ α μ τί μ α α ρ κ Γρ ο ς μ η ς τη της Νέας Δ Είναι μέλο ΄Αθηνών. ομεάρχης Τ ε κ τη ίας στην Α ν ίσ ρ ω ο ιν 7 ο 0 ικ 0 π 2 Ε ο Τ εάρχης ίστηκε Τομ Το 2010 ορ

αποφασίζω

ΜΑ Ο ΣΗΜΕΙΩ

Kώστας Σκρέκας

H νέα δύναη για τα Τρίκαλα

Ανδρούτσου 2 & Στρ. Σαράφη (2ος Όροφος), T.Κ.:ο421 ω φα00,σίζΤρίκαλα π α Tηλ: 24310 33777, Fax: 24310 76300 !!! το µέλλον τώρα γιαwww.skrekaskostas.gr ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

!! ! α ρ ώ τ ν ο λ λ έ µ για το

Kώστας Σκρέκας

H νέα δύναη για τα Τρίκαλα

µη α ν ύ Δ η τ υ ο µ ε τ Δώσ ήσω. . .

δικ Διεκσίζ ναοφ α ω

απ

!! ! α ρ ώ τ ν ο λ λ έ µ για το

Kώστας Σκρέκας

H νέα δύναη για τα Τρίκαλα

η µ α ν ύ Δ η τ υ ο µ Δώστε ήσω. .

ικ δ κ ιε Δ α ν α ρ ώ ποφασίζουµε τ

...α

! για το µέλλον !!


ώρα ...αποφασίζουµε τ ! για το µέλλον !!

Kώστας Σκρέκας

H νέα δύναη για τα Τρίκαλα

Kώστας Σκρέκας

Φίλες και φίλοι,

ώρα ...αποφασίζουµε τ ! για το µέλλον !!

H νέα δύναη για τα Τρίκαλα

Έφτασε η μέρα της μεγάλης απόφασης. Η μέρα που θα επιλέξουμε την ελπίδα έναντι του φόβου, την ενότητα έναντι του διχασμού, η μέρα που θα δώσουμε την ευκαιρία στους νέους ανθρώπους να διεκδικήσουν και να δημιουργήσουν οι ίδιοι το μέλλον τους. Όλοι μαζί πρέπει να δουλέψουμε σκληρά, με εφόδια τις γνώσεις, την εμπειρία, την ψυχή και την καρδιά μας, για να δούμε την Ελλάδα να προοδεύει ξανά, να παράγει, να δίνει δουλειά στα παιδιά της, εξασφαλίζοντας ένα καλύτερο αύριο για όλους.

Είναι η μεγάλη μας ευκαιρία, να οικοδομήσουμε ξανά μια δυνατή Ελλάδα βασισμένοι στις αρχές της αξιοκρατίας και του δικαίου. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να απευθυνθώ στην καθεμία και τον καθένα από σας προσωπικά : Η ψήφος στην Νέα Δημοκρατία στις προσεχείς εκλογές αποτελεί επιλογή ευθύνης, επιλογή προοπτικής για την Ελλάδα. Αποτελεί εγγύηση για σταθερότητα και έξοδο το συντομότερο δυνατόν από την κρίση.

Ζητώ την στήριξη σας στις ερχόμενες εκλογές για να μπορέσω να κάνω πράξη τα όνειρα και τις ελπίδες μας,

για να μπορέσω να συνεισφέρω ενεργά στην δημιουργία ενός καλύτερου αύριο για μας και τα παιδιά μας.

Μαζί μπορούμε να πετύχουμε. Σας ευχαριστώ

Κώστας Θ. Σκρέκας

για να δώσουμε Μαζί στον τόπο μας όσα πραγματικά του αξίζουν.

Kώστας Σκρέκας

για να προάγουμε την επιχειρηματικότητα και να δημιουργήσουμε

H νέαγιαδύναη για ταΤρικάλων. Τρίκαλα τις προϋποθέσεις επενδύσεις στον Νομό

για να εφαρμόσουμε άμεσα ένα νέο μοντέλο στην γεωργία και στην κτηνοτροφία που θα εξασφαλίζει καλύτερες τιμές στους παραγωγούς και ποιοτικότερα προϊόντα στους καταναλωτές.

για να εξασφαλίσουμε θέσεις εργασίας στις Τρικαλινές και τους Τρικαλινούς.

για να διασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας και ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο για όλους μας.

Φυλλάδιο Κώστας Σκρέκας  

Φυλλάδιο Κώστας Σκρέκας

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you