__MAIN_TEXT__

Page 1

MEPOLO:Layout 1

7/30/16

[

11:52 AM

Page 1

]


MEPOLO:Layout 1

7/30/16

11:52 AM

Page 2

[ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ] FROZEN

MORRAL FRAGOLA

39,90E

29,90E

Τσάντα πλάτης δημοτικού

Τσάντα πλάτης δημοτικού

,90 11 E Κασετίνα γεμάτη

14,90E

35,50E

Τσάντα πλάτης εφηβική

Τσάντα trolley

POP GIRL

39

,90

E

Τσάντα πλάτης 32x44x15cm

14Κασετίνα E ,90

15x22x4cm

VANILA GIRL

CITY BOY

39,90E

39,90E

Τσάντα πλάτης

Τσάντα πλάτης

32x43x15cm

32x44x15cm

,90 7Κασετίνα E

7,50E

22x8x6cm

Κασετίνα

22x10x4cm


MEPOLO:Layout 1

7/30/16

11:53 AM

Page 3

SILK BACK TO SCHOOL

MATCH BOY

39

,90

E

DEEP TEENAGER

39,90E

Τσάντα πλάτης 32x44x15cm

39,90E

Τσάντα πλάτης

,90 14Κασετίνα E

33x44x16cm

Τσάντα πλάτης 32x44x15cm

15x22x4cm

,90

7,90E

Κασετίνα

Κασετίνα

7

E

22x8x6cm

29,90E

39,90E

Σακίδιο πολυθεσιακό 30x15x43cm

Trolley Σακίδιο 30x15x43cm

22x8x6cm

14,90E Τσαντάκι Προνηπιακό 17x13x23cm

8,90E Κασετίνα

20x5x10cm

LITTLE SONG

59,90E

69,90E

Σακίδιο πλάτης

Τrolley Σακίδιο

30x14x44cm

NEW HEIGHTS

13

,50

E

Κασετίνα βαρελάκι 22x8cm

22x8cm

30x14x44cm

13,50E

Κασετίνα βαρελάκι 22x8cm


MEPOLO:Layout 1

7/30/16

11:53 AM

Page 4

[ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ] THEMELIO

70

,00

E

Σακίδιο trolley 50x37x26 cm 30 lt

HOPE

40,00E

Tσάντα πλάτης

44x32x21 cm 22 lt

8,00E Κασετίνα 7x24x8

AXION ANATOLIA

66

,00

E

Σακίδιο trolley 42x37x23 cm 20 lt

8,00E Κασετίνα 7x24x8

48,00E Tσάντα πλάτης

50x35x20 cm 25 lt

ORIGINAL DOUBLE POLO BAG

36,00E

40x20x32 cm 30 lt

OUTOPIA

48,00E

e

New Lin Jean

Tσάντα πλάτης 46x32x25 cm 25 lt

8,00E Κασετίνα 7x24x8

,00 6Κασετίνα E 7x24x6


MEPOLO:Layout 1

7/30/16

11:53 AM

Page 5

ORIGINAL POLO BAG ,00

26

E

ORIGINAL DOUBLE POLO BAG ,00

26,00E

36

40x18x32 cm 20 lt

40x18x32 cm 20 lt

E

40x20x32 cm 20 lt

e New Lin u a e r r a C

,50 5Κασετίνα E

,00 6Κασετίνα E

7x24x6

7x24x6

ANIMAL JUNIOR

,50 5Κασετίνα E 7x24x6

12,00E

Lunch box 17x22x8 3lt

19,00E

Σακίδιο 30x22x10 5lt

28,00E

Trolley 40x26x14 10lt

8,00E

Kασετίνα


MEPOLO:Layout 1

7/30/16

11:53 AM

Page 6

[ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ] 54

BLOOM BIKES

,90

E

39,90E

Τσάντα Trolley

Σακίδιο πλάτης

WAGON

39,90E

Σακίδιο πλάτης

4,90E

Κασετίνα βαρελάκι

4

ARMY TIGER

,90

E

39,90E

Κασετίνα βαρελάκι

Σακίδιο πλάτης

54,90E

4,90E

Τσάντα Trolley

Κασετίνα βαρελάκι

HIPPIE BUS

39,90E

Σακίδιο πλάτης

4,90E

FOREVER FRIENDS VINTAGE

Κασετίνα βαρελάκι

39,90E

Σακίδιο πλάτης

STAR WARS VADER

24,90E

Τσάντα trolley νηπίου

,90 3 E Κασετίνα βαρελάκι

19,90E

Τσάντα νηπίου

42,90E

Τσάντα trolley


MEPOLO:Layout 1

7/30/16

11:53 AM

Page 7

THE GOOD DINOSAUR

AVENGERS

22,90E

SPIDERMAN

29,90E

Τσάντα trolley νηπίου

Τσάντα πλάτης

,50 11 E Κασετίνα γεμάτη

29,90E

Τσάντα πλάτης

,50 11 E Κασετίνα γεμάτη

11,50E

Κασετίνα γεμάτη

34,90E 29,90E

Τσάντα Trolley

Σακίδιο πλάτης

TINKERBELL

29,90E

BARBIE PETS

Σακίδιο πλάτης

11,50E

3,90E

,50 11 E Κασετίνα γεμάτη

Κασετίνα βαρελάκι Κασετίνα γεμάτη

19

34,90E

,90

E

Τσάντα trolley

Τσάντα νηπίου με μάσκα

RABBIDS

FROZEN

3,90E

Κασετίνα βαρελάκι

,50 11 E Κασετίνα γεμάτη


MEPOLO:Layout 1

7/30/16

11:53 AM

Page 8

Αλεξανδρούπολη

3

çåîéÛ÷ åðéøåéòèíáôéñî

150.000

Κοζάνη

ðéóôïÝ ëáôáîáìöôÛ÷

12

ðÞìåé÷

Ξάνθη

97

øòÞîéá åíðåéòÝá÷

15.000 20

ëáôáóôÜíáôá

Λάρισα

ëöäéëïÝ ðòïûÞîôöî

Ηράκλειο Κρήτης

www.paperpen.gr f: paperpen

Κομοτηνή

Δράμα

¶º¦Æ¿Æ¹ºÃ ºÃ˦ÃÁ¹

10%

Έδεσσα

—›—†›¥ˆ¡†˜›¥

¶º¦Æ¿ª¸

Φλώρινα

       

Κιλ Κιλκίς

 

 

E-MAIL

¸ Ûëðôöóè ðáòÛøåôáé íå ôèî åðÝäåéêè ôïù ðáòÞîôï÷, íå óùíðìèòöíÛîá ôá úèôïàíåîá óôïéøåÝá ëáé íÛøòé åêáîôìÜóåö÷ ôöî áðïõåíÀôöî.

Χανιά %ÈÁËÈÎÏÕËļÎ

(n|}u|†…‡{‡u Σέρρες

Back To School 2016  

https://www.e-vafeiadis.gr/

Back To School 2016  

https://www.e-vafeiadis.gr/

Advertisement