Page 1

Via Nieuwsbrief

VAEX zoekt voor vaste afnemers in het buitenland

wekelijks ± 2000 biggen Profiteer van

exporttarieven!

BEDRIJFSREPORTAGE: VAEX Truck Trading B.V.

LIV Venray, 25, 26 en 27 februari

Stand nr. 137

APP, een toenemend probleem op vleesvarkensbedrijven

IN BEELD: Mirjam Verstegen,

Commerciële binnendienst “Van orderbevestiging naar factuur” #5– Februari 2014


Profiteer van exporttarieven! GEZOCHT: wekelijks ± 2000 biggen voor vaste afnemers in het buitenland Als handelaar zoeken wij niet alleen naar de juiste match tussen leverancier en afnemer, maar ook tussen leveranciers onderling. Het leveren van een uniform koppel biggen is noodzakelijk voor het tot stand brengen van een structurele afzet. VAEX Varkens- en Veehandel B.V. matcht daarom kleinere koppels van 250-500 biggen, met dezelfde genetica en gezondheidsstatus, om zo een grotere uniforme partij te vormen voor één afnemer. Wij doen daarom een actieve oproep gericht aan Nederlandse leveranciers.

Wie helpt ons wekelijks een groep van ± 2000 biggen te vullen? Maak de gezondheidsstatus en het vaccinatieschema van uw bedrijf inzichtelijk, wij gaan op zoek naar de juiste match en u profiteert van exporttarieven. Wij vertellen u er graag meer over:

LIV VENRAY (25, 26 en 27 februari) Bezoek ons op stand nr. 137.


VAEX vertelt… Pim Govers, Directie

Wat houdt ons bezig? Met veel goede moed begonnen we aan het nieuwe jaar. We stonden aan de vooravond van een prijsverhoging wat betreft de varkensprijzen. Helaas kwam eind januari het nieuws naar buiten van een nieuwe uitbraak van de Afrikaanse varkenspest. De prijzen kwamen daardoor direct onder druk te staan. Ondertussen moeten mesters weer ± 12 cent per kilo inleveren op slachtvarkens. Tevens kunnen de slachthuizen het vlees niet meer kwijt door het sluiten van de Russische grenzen voor alle Europese lidstaten. Ook wat betreft de biggenafzet voelen we dat de markt onder druk staat. Tijd voor actie om weer de koppen bij elkaar te steken en een plan van aanpak te bepalen. De conclusie: grensoverschrijdend te werk blijven gaan blijft onze kracht. Wij hebben besloten om nog transparanter te zijn tegenover Nederlandse leveranciers en duidelijk te zijn over waar wij naar op zoek zijn. Samenwerken maakt immers sterk. Op wat voor manier kunnen wij als handelaar een structurele afzet blijven garanderen? Wij vertellen u er graag meer over op de LIV Venray (Stand nr. 137).

Maar ook onze klantenkring buiten Nederland verdient onze aandacht. Eind februari bezochten wij daarom de Agrofarm 2014 in Moskou, de beurs bij uitstek voor Russische veehandelaren en internationale leveranciers. Een mooi moment om ons huidige klantenbestand daar weer persoonlijk te spreken en nieuwe potentiële klanten te ontmoeten. Dus wat houdt ons bezig? De markt in de gaten blijven houden en iedere kans die zich voordoet niet onbenut laten.


@VAEXtrucktrade #usedtrucks

VAEX Truck Trading ‘De specialist bij uitstek voor gebruikte veewagens.’ De liefde voor vrachtwagens was altijd al sterk binnen de VAEX Group B.V. Natuurlijk omdat binnen de veehandel intensief gebruik wordt gemaakt van het rijdend materiaal, waardoor wisseling van transportmiddelen niet uitzonderlijk is. Nadat er al een decennia lang geproefd was aan de handel in vrachtwagens, was het in 2010 tijd voor VAEX Truck Trading om uit te breiden. Niet meer langer het kleine broertje van VAEX Varkensen Veehandel, maar een op zichzelf staande geoliede machine. Harry van Erp, salesmanager VAEX Truck Trading, vertelt over de dagelijkse gang van zaken.

De truckhandel in het kort “Met onze zustermaatschappij VAEX Varkens- en Veehandel zijn we al jarenlang wereldwijd actief en met ons eigen wagenpark dagelijks te vinden op de Europese wegen en zelfs daarbuiten. Hieruit bleek dat de handel in varkens en vee vaak hand in hand kan gaan met de aan- en verkoop van transportmiddelen. Door onze eigen

activiteiten in de veetransport hebben wij met onze truckhandel een voorsprong en hebben we ons kunnen specialiseren in al het transportmateriaal wat nodig is voor veetransport. Trekkers, opleggers en aanhangers wij weten het materiaal te vinden én de juiste koper ervoor te vinden. In 2010 hebben we de stap gemaakt om meer markten te gaan benaderen, vrij in te


gaan kopen en vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Een logisch gevolg was verhuizen naar een eigen locatie in Ravenstein (NoordBrabant), waar we nu met 3 medewerkers dagelijks bezig zijn met de inkoop, handling en verkoop van trekkers, bakwagens, opleggers en aanhangers. Inmiddels mogen we dan ook wel stellen dat we uitgegroeid zijn tot een volwaardig handelaar in gebruikte transportmiddelen.”

met deze aanhanger of oplegger. Denk hierbij ook aan een combinatie met VAEX Varkens- en Veehandel B.V. Wij kijken graag met u naar financieringsmogelijkheden. U levert uw zeugen tegen een marktconforme prijs en wij verrekenen de opbrengst met het aangekochte voertuig. 2 vliegen in één klap!

De markt “Er rijdt in Nederland veel oud materiaal rond dat nog voldoet aan de huidige Europese maatstaven. Kansen voor boeren ondernemer Hiervoor is simpelweg een markt. “Onze truckhandel biedt ook kansen Wat wij hier in Nederland zien als oud voor boeren ondernemers, zo en versleten kan in bijvoorbeeld Oosthebben wij de afgelopen jaren Europa nog jaren mee. Maar ook in mogen ervaren. Veel andere continenten zoals Zuid boeren kopen vaak een -Afrika en Zuid-Amerika is er vee aanhanger/ oplegger “Voorzien in gretig aftrek van dit soort bij ons om de gezondde behoefte transportmiddelen. Afgelopen heidsstatus van hun dievan de markt” week hebben we nog een ren te kunnen waarbortrekker verkocht in Costa gen. Bij het overbrengen Rica. Wij begeleiden onze van de dieren naar een andere klanten dan tijdens het gehele traject. locatie heeft men hierdoor de Daarbij behoort het brengen en halen garantie dat alleen dieren uit het van voertuigen natuurlijk ook tot onze eigen bedrijf, en dus met dezelfde service.” gezondheidsstatus, vervoerd zijn

SCANIA (2009) R480 B 6x2 EURO 5 Berdex Combinatie 4 lagen biggen 3 lagen varkens

€ 83.900,Bekijk onze totale voorraad op www.vaex.nl


Mirjam in het kort: Functie: Commerciële binnendienst

Woont in: Uden Moeder van: Diede (8 jaar) Imme (4 jaar)

IN BEELD: Mirjam Verstegen Commerciële binnendienst, VAEX Group B.V. VAEX heeft graag zo veel mogelijk persoonlijk contact met haar klanten en leveranciers. Niet enkel per telefoon of E-mail, maar weer als vanouds met een bakje koffie de gang van zaken bespreken. Om onze vertegenwoordigers meer ruimte hiervoor te geven heeft VAEX begin 2014 Mirjam Verstegen aangesteld als commerciële binnendienst. Mirjam is geen vreemde, maar is al maar liefst 14 jaar werkzaam geweest op de afdeling administratie van VAEX. Wij stellen haar graag wat nader aan u voor.

Hoe ben je bij VAEX terecht gekomen? “Ik was nog aan het afstuderen en eigenlijk op zoek naar een soort tussentijdse baan. Via via werd ik benaderd of ik tijdelijk bij kon springen op de afdeling administratie van VAEX. Dit beviel eigenlijk zo goed dat we nu alweer 14 jaar verder zijn.“

Hoe zie jij je nieuwe functie? “Als spil in het web van de commerciële mensen, de afdeling planning en de administratie. Ervoor zorgen dat de kantooruren van onze vertegenwoordigers op de weg beperkt kunnen worden tot een minimum, zodat zij zich kunnen richten op het persoonlijk contact met onze klanten en leveranciers. Het begint bij de opgave, zoals het maken van orderbevestigingen en het eindigt bij de factuur. Mijn taak is om alle informatie op de juiste plek in de organisatie te krijgen zodat dit proces zo soepel mogelijk verloopt. Natuurlijk ben ik ook altijd bereikbaar voor onze klanten als het gaat over bijvoorbeeld een onduidelijkheid wat betreft een factuur of de planning. Mijn taak is eigenlijk kort gezegd de verschillende afdelingen hier bij VAEX te ontzorgen en hen te ondersteunen bij de dagelijkse werkzaamheden.”

Het is een nieuwe functie bij VAEX. Waarom is deze functie juist nu zo van belang? “In de afgelopen 14 jaar heb ik veel zien veranderen. Zoals alle andere bedrijven heeft ook VAEX een bepaalde slag moeten maken wat betreft automatisering. Systemen werken pas echt goed als alle interne processen goed lopen en alle noodzakelijke informatie nauwkeuring wordt ingevoerd. Daarbij moeten wij als bedrijf ook altijd alle informatie paraat hebben. Niet alleen voor controlerende instanties zoals de overheid, maar ook onze klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat wij onze zaken in orde hebben.“


een toenemend probleem op

APP vleesvarkensbedrijven

De ziekte App is een groot probleem en komt op zeer veel bedrijven voor, met name in deze periode van het jaar wanneer er behoorlijke weersveranderingen kunnen zijn, neemt de problematiek toe. Jack Segers, kwaliteitsmanager VAEX, legt uit wat APP precies inhoudt en geeft tips hoe de financiële schade wat APP vaak met zich meebrengt tot een minimum te beperken is.

Jack Segers Varkensdierenarts Kwaliteitsmanager VAEX

Wist je dat... … Op >90% van de vleesvarkensbedrijven App voorkomt

De symptomen van App App kan worden onderverdeeld in 15 types. Alle types zijn ziekmakend, maar er is wel verschil in de mate van ziekmakend vermogen. In Nederland komen de types 2 en 9 het meeste voor, wat meteen ook de meest agressieve types zijn die borstvliesontsteking en longontsteking met mogelijk acute sterfte als gevolg hebben. De ziekte komt het meest voor op vleesvarkensbedrijven bij varkens tussen de 2 tot 5 maanden. Het ziekteverloop kan variëren van wat slome trage varkens tot acute sterfte met vaak bloed uit de neus. De varkens hebben hoge koorts (>40 graden), pompende ademhaling en blauwverkleuring in de oren. Uitval is doorgaans hoog. Naast additionele kosten door sterfte en behandelingskosten, is er ook sprake van economische schade als gevolg van groeiachterstand, hogere voederconversie en dus meer voerkosten. Tevens kan een te uitgebreide borstvliesontsteking leiden tot een afkeuring van het karkas.

Hoe kan de infectie zo verlopen? Reeds in 1989 is in een proefstal aangetoond dat tocht een belangrijke oorzaak is welke de infectie bij positieve biggen opwekt. Hieruit kon geconcludeerd worden dat een niet goed te reguleren stalklimaat de ziekte kan veroorzaken. Te zien is dat

met name in stallen met een directe luchtinlaat het stalklimaat het meest onder druk komt te staan.

Preventie  Zorg voor een goed stalklimaat. Laat bijvoorbeeld op tijd (augustus) het stalklimaat door een klimaatspecialist doormeten en de apparatuur eiken en afstellen op de winter stand.

 Reinig en ontsmet de afdelingen grondig. Neem hierin ook de voertroggen en drinknippels mee. Wanneer dit niet goed gedaan wordt kan de infectie namelijk eenvoudig van oud naar jong overgebracht worden.

 Zorg dat de stal op temperatuur (>20 graden) en droog is. Veel infectieuze kiemen gedijen het beste bij lage temperaturen en vocht.

 Wanneer het niet lukt om het stalklimaat voldoende te optimaliseren is het mogelijk om de biggen te vaccineren. Dit resulteert met name in een preventie van acute sterfte. Het enten dient niet te lang voor de verwachtte problemen plaats te vinden. Vaccineer echter ook niet te vroeg. De maternale afweer is dan nog te hoog waardoor de enting niet aan zal slaan. Belangrijk is om dit eerst via bloedonderzoek te bepalen. Doorgaans zijn biggen op een leeftijd boven de 6 weken entbaar. Overleg dit altijd met uw dierenarts.


VAEX ACTUEEL: 

VAEX met stand op LIV Venray, 25, 26 en 27 februari, Stand nummer

137

Wegens uitbreiding zoeken wij een subfokbedrijf voor Deense genetica.

Interesse? Neem dan contact op met Ruud Vosters E ruud.vosters@vaex.nl | T +31(0) 6 535 296 12

‘t Komt Goed! VAEX Group B.V. VAEX Varkens- en Veehandel Bezoekadres: Heijtmorgen 19 5375 AL REEK Nederland T +31(0) 486 47 2250 F +31(0) 486 47 2381 E info@vaex.nl

VAEX Truck Trading Bezoekadres: De verver 4a 5371 MZ RAVENSTEIN Nederland T +31(0) 486 411 715 F +31(0) 486 47 2381 E trucktrading@vaex.nl

Voor meer informatie www.vaex.nl of volg ons op: facebook.com/vaexgroupBV @VAEXgroup en praat mee #viavaex

Via VAEX Nieuwsbrief #5 - Februari 2014  
Via VAEX Nieuwsbrief #5 - Februari 2014  

Profiteer van exporttarieven Bezoek ons op de LIV Venray, Stand nr. 137 - APP, een toenemend probleem op vleesvarkensbedrijven - Bedrijfsre...

Advertisement