Page 1

Via Nieuwsbrief

HOE KUNNEN WE PRRS DE BAAS BLIJVEN? VAEX vertelt.. Dirk Govers: BEDRIJFSREPORTAGE: Veetransport en de Europese norm

IN BEELD: Jan van de Hoogen Planning Export VAEX

Jan Heijligers - Inspelen op wat de markt van je vraagt.

Fokrunderen: Levering Nederlandse fokrunderen aan Rusland snel hervat #4 – November 2013


Hoe kunnen we PRRS de baas blijven in de toekomst? Jack Segers Varkensdierenarts Kwaliteitsmanager VAEX

Sinds 1981 heerst er een behoorlijke schadelijke virusinfectie onder onze varkensstapel, namelijk PRRS. Ook wel bekend onder de noemer abortus blauw, omdat men aanvankelijk dacht dat het alleen resulteerde in verwerpen bij zeugen. Er zijn inmiddels echter veel meer schadelijke gevolgen bekend. Naast het verwerpen leidt het ook tot zwakke en slap geboren biggen, waardoor er veel uitval is in de kraamstal en de gespeende biggenafdeling.

 PRRS staat voor: P (porcine = varkens) R (reproductive = voortplanting) R (respiratoir = luchtwegaandoening) S (syndroom)

 Voor vermeerderingsbedrijven kan de schade per jaar oplopen tot gemiddeld € 125,- per aanwezige zeug.

Wat zien we bij de gespeende biggen? Wanneer de afweer die ze van de zeug hebben meegekregen weg is (rond 2-3 weken na het spenen) zien we snotterige, ooglidontsteking hebbende, slappe biggen met traanstrepen. Doordat de PRRS het afweersysteem van de big verzwakt (vergelijkbaar met aids bij mensen) krijgen deze biggen infecties zoals streptokokken, APP, coli etc. De financiële schade is dan mede dankzij verhoogde uitval en slechte resultaten wat betreft groei en voederconversie terug te zien bij het vleesvarken.

Belangrijk om te weten… Er zijn geen medicijnen bekend die PRRS direct tegen gaan, waardoor het voorkomen van besmettingen middels vaccins geschiedt. De huidige vaccins zijn echter niet 100% effectief als het gaat om hernieuwde besmettingen. Om het effect van de vaccins te versterken is daarom een strakke externe en interne bio security noodzakelijk. Kortom, breng het niet binnen en als het er is versleep het niet van de ene groep dieren naar de andere.

Oplossingen Men is sinds enige tijd bezig om met behulp van veldproeven in het noordoosten van Nederland te kijken hoe PRRS op bedrijfs- en regionaal niveau beheersbaar kan worden. De eerste resultaten zijn hoopgevend. In het kort:

 De pop – Re pop: Alles ruimen en na grondig reinigen en ontsmetten met PRRS vrije dieren herbevolken. Aan te bevelen bij nieuwbouw.

 Aanpak op bedrijfsniveau via Herd closure met een gesloten bedrijfsvoering: 8 maanden geen aanvoer van dieren en afvoer van gevoelige dieren. Speenbiggen naar een andere locatie en na verloop van tijd de vaccinatie afbouwen.

Risicomanagement Het juiste gebruik van de hygiënesluis en bedrijfskleding. Houd aangevoerde dieren altijd minimaal 6 weken in quarantaine All-in All-out principe met een goede reiniging en desinfectie van de afdeling. De afdeling 8 uur laten drogen. Voer restbiggen tijdig af. Leeftijdsgroepen scheiden en niet terug leggen.

“Probeer infecties van besmette naar gevoelige dieren te voorkomen.”


VAEX vertelt… Dirk Govers, Directie

Veetransport en de Europese norm Nederland heeft een sterke exportpositie in Europa met een niet te vergeten hoge kwaliteitsstandaard. De laatste 10 à 15 jaar hebben er al sterke verbeteringen plaatsgevonden wat betreft veetransport, maar het blijft een omstreden onderwerp. Blijven innoveren is natuurlijk noodzakelijk, maar wordt innoveren beloond of belemmerd door niet haalbare regelgeving? Als exporterend land hebben we niet alleen met onze eigen wetgevingen en welzijnseisen te maken. De gestelde Europese norm wordt namelijk niet overal op dezelfde manier geïnterpreteerd. Ons eigen QLL systeem wordt de laatste tijd hevig onder vuur genomen, waarvan de uitkomst pas in januari 2014 bekend zal zijn. De basis van een goede varkenshouderij is gezondheid en transport, waardoor dit dus een belangrijke schakel is. Bij de verplaatsing van de dieren moet het besmettingsrisico zo klein mogelijk zijn. Zo zijn wij voorstander van een verplichte ontsmetting bij een officiële R&O plaats op een goede gecontroleerde manier bij het binnenkomen van Nederland. Door de vele grensovergangen die Nederland bezit is dit logistiek gezien zeker een enorme uitdaging, maar de voordelen van een degelijke ontsmetting wegen daar ons inzien zeker tegenop.

Met vriendelijke groet, Dirk Govers


Jan Heijligers In oktober van dit jaar nam Jan Heijligers de eerste Deense fokgelten van VAEX af. Beide partijen werken pas 2 jaar met elkaar samen, maar op het gebied van gezondheid en kwaliteit komen de visies zo goed als overeen. Jan is al vanaf jongs af aan werkzaam in de varkensbranche en naar eigen zeggen er eigenlijk automatisch ‘ingerold’. Wij bezochten Jan op zijn vermeerderingsbedrijf in Asten, waar hij kort maar krachtig vertelde over de gang van zaken in zijn bedrijf.

Wie is Jan Heijligers?

Een gezonde big

Jan (34) is afkomstig uit een lange generatie van melkvee- en varkenshouders. In 1964 nam zijn vader het bedrijf van zijn ouders over. Toen nog met 200 zeugen wat hij in de loop der jaren uitgebouwd heeft naar 750 zeugen. Jan is met 22 jaar thuis in de maatschap gegaan en heeft een aantal jaren nog samen met zijn vader het bedrijf gerund. In 2008 was de tijd rijp voor een volledige overname. Hij besloot meteen uit te breiden naar 1200 zeugen en begon tevens met de bouw van een woonhuis. Hier draagt hij samen met zijn vrouw Helma (30) de zorg voor zijn 3 zoons Roy (5), Tim (3) en Bas (2). Jan heeft 2 vaste medewerkers in dienst en Helma helpt natuurlijk ook mee met de administratie.

“Als je een goede big wilt leveren betekent dit simpelweg dat deze big gezond moet zijn. 75% daarvan is afhankelijk van goede voeding, waardoor dit dan ook altijd een van onze belangrijkste aandachtspunten is. Zo zijn we 3 maanden geleden begonnen met een fermentatieproces met betrekking tot het biggenvoer. We hopen hierdoor de vertering van het voer door de big ten goede te kunnen beïnvloeden. Of het economisch beter is kunnen we natuurlijk pas op een iets langere termijn zien, maar ik heb er alle vertrouwen in dat het zal leiden naar een aanzienlijk minder gebruik van medicijnen. Dit laatste brengt sowieso al verschillende voordelen met zich mee. Hierbij heb ik natuurlijk goede ondersteuning van voeradviseurs.”


“Je moet inspelen op wat de markt vraagt” Kwaliteitsbewaking

wel voor zorgen dat het plaatje klopt. “Jan heeft reeds 2 bedrijfsbezoeken Vanzelfsprekend als het gaat om gehad van Jack Segers, kwaliteitsmagezondheid en kwaliteit, maar Duitsers nager van VAEX. Op de vraag hoe zijn ook erg kritisch op wat voor Jan hier tegenaan kijkt antwoordt hij: product ze aankopen. Hierdoor moet je “Ik vind het een goed je aanbod aanpassen op waar initiatief en zeker van “Kwaliteit de markt naar vraagt. Ik kreeg toegevoegde waarde. Je steeds vaker te horen dat ze geeft bent als ondernemer dag en continuïteit” op zoek zijn naar biggen van nacht bezig met je bedrijf Deense zeugen. Ook VAEX waardoor je soms de kleine gaf aan dat daar kansen liggen wat ze details over het hoofd ziet. Een frisse lieten zien door zelf Deense fokgelten blik over het bedrijf kan dan nooit aan te bieden. Voor mij dan ook reden kwaad. Eenvoudige dingen die je zelf genoeg om hier zelf mee aan de slag wel eens vergeet komen bij de te gaan met als planning binnen 2 à bezoeken aan het licht waardoor je de 2,5 jaar volledig te draaien op Deense puntjes op de i kunt zetten. Jack is genetica.” tevens onafhankelijk en heeft niet als De samenwerking met VAEX doel om aan mij medicijnen te “Natuurlijk is er altijd wel iets, maar dat verkopen. Verder is de communicatie heb je overal. Ik ga op dat gebied de tussen hem en mijn eigen dierenarts strijd graag aan en loop niet meteen bij ook erg goed.” de eerste botsing weg. Dit neemt niet De markt weg dat ik voor de beste prijs blijf gaan “Ik produceer met name voor de Duiten zolang VAEX me dat kan bieden zit se markt. Kort bij en een markt waar ik goed. De handel mag wat vlotter, het rendement simpelweg het hoogst maar ik weet dat we ook die visie is. Wil je hier een structurele afzet samen delen.” kunnen garanderen moet je er echter


Jan in het kort: Functie: Planning export

Leeftijd: 35 Getrouwd met: Judith van den Hoogen

Vader van: Guusje (10), Dorien (8) en Jan-Willem(6)

IN BEELD: Jan van den Hoogen Planning Export, VAEX Group B.V. Jarenlang heeft Jan samen met zijn vrouw Judith een eigen varkenshouderij gerund in België. Op het moment waar vernieuwing noodzakelijk werd, maar uitbreiding niet mogelijk was besloten ze om op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging. Zo heeft VAEX 2,5 jaar geleden Jan als planner mogen verwelkomen in het team. Wat vindt Jan zo interessant aan veetransport en hoe werkt hij naar gewenste resultaten toe?

Waarom veetransport?

bezig met het voorbereiden van al het ‘Veetransport staat niet altijd in een papierwerk voor iedere vracht. Hier positief daglicht waardoor het een hebben we zelf laatst nog een biggenuitdaging is om het altijd zo goed paspoort aan toegevoegd. Dierenwelzijn mogelijk te doen. Transport van blijft het belangrijkste aandachtspunt, bijvoorbeeld stukgoed zou dan ook niet waardoor we altijd blijven innoveren wat bij mij passen. Vanaf mijn 17e ging ik betreft materiaal waarmee gewerkt al varkens laden als bijbaan en wordt. VAEX heeft 3 dichte geconditiomijn interesse voor deze neerde auto’s, een 4e is in branche is nooit wegge- “Fouten maken is aanbouw en er komt een gaan. Toen ik hier kwam menselijk, maar als aparte oplegger voor dieren werken stond ik te kijken met een hoge gezondheidshet gaat om van alle veranderingen die levende dieren zijn status zoals ons Deens in de afgelopen 10 jaar deze vaak terecht fokmateriaal. Zo worden de hebben plaatsgevonden in drinkwatervoorzieningen en onvergeeflijk.” de veetransportwereld. Ik de temperatuurcontrole heb zelfs in de afgelopen 2 jaar weer tijdens een transport steeds optimaler. veranderingen meegemaakt welke Door het flexibele wagenpark van VAEX laten zien dat er hard gewerkt wordt is er dan ook voor ieder diersoort een aan verbetering. Het is een vak apart geschikte auto. Tot slot heb ik het en dat houdt het spannend.’ genoegen om met ervaren chauffeurs en Over welke verbeteringen heb je verladers te mogen werken, wat toch dat laatste stukje kwaliteit garandeert. het dan? Vooruitstrevend met nieuwe ontwikkelin‘We worden steeds strenger en vaker gen naar buiten treden vind ik belangrijk. gecontroleerd en de boetes worden Als bedrijf laten zien dat je niet stil bent steeds hoger. Een strikte naleving van blijven staan zodat het verhaal omtrent de regelgeving is noodzakelijk. Als veetransport correct verteld wordt.’ afdeling planning zijn we hele dagen


BERDEX (2009) Vee oplegger 3 Deks Belast beweegbaar

PRIJS: â‚Ź 89.500,Bekijk onze totale voorraad op www.vaex.nl

Levering Nederlandse Fokrunderen aan Rusland al snel weer hervat Nederland en Rusland zijn met elkaar in gesprek Lange tijd was het in verband met een uitbraak van het Schmallenberg virus niet mogelijk om fokrunderen vanuit Nederland naar Rusland te exporteren. Voor VAEX is Rusland een belangrijke afzetmarkt wat betreft deze productgroep. Het lijkt er nu op dat leveringen snel weer mogelijk zullen zijn. De Russische veterinaire dienst Rosselkhoznadzor wacht op Nederlandse garanties ten aanzien van het Schmallenberg virus.

Garantie wat betreft diergezondheid De Nederlandse kant heeft Rosselkhoznadzor verzekerd dat de kwestie binnenkort zal worden opgelost. Op dit moment is VAEX daarom weer in contact met vaste zakenrelaties in Rusland om de mogelijkheden door te spreken voor het leveren van Holstein vaarzen en fokrunderen.


VAEX ACTUEEL: Haal meer rendement uit uw rest- en slachtdieren Wekelijks verzamelen wij restbiggen op verzamelcentra. Door de juiste splitsing van kwaliteit en gewicht kan ook dit nevenproduct goed verhandeld worden binnen de Europese markt. VAEX helpt u graag verder om uw restbiggen te verwaarden.

Interesse? Neem dan contact op met Jeroen van de Ven T +31(0) 6 513 936 33 E Jeroen.vdVen@vaex.nl

‘t Komt Goed! VAEX Group B.V. VAEX Varkens- en Veehandel Bezoekadres: Heijtmorgen 19 5375 AL REEK Nederland T +31(0) 486 47 2250 F +31(0) 486 47 2381 E info@vaex.nl

VAEX Truck Trading Bezoekadres: De verver 4a 5371 MZ RAVENSTEIN Nederland T +31(0) 486 411 715 F +31(0) 486 47 2381 E trucktrading@vaex.nl

Voor meer informatie www.vaex.nl of volg ons op: facebook.com/vaexgroupBV @VAEXgroup en praat mee #viavaex

Via VAEX Nieuwsbrief #4  

Hoe kunnen we PRRS de baas blijven? - VAEX Vertelt over veetransport en de Europese norm - Bedrijfsreportage: Jan Heijligers 'Inspelen op wa...

Advertisement