Page 1


2


D R E I E VÆ R S T E — P R O S P E K T

V E L KO MM EN T IL D R EIEVÆ RSTE

— Enten du betrakter den sultne skarven som dykker etter fisk en frostfylt vinterdag eller lytter til den jevne takten fra en snekke som passerer i sommersolen, så vet du at du har sikret deg byens beste tilskuerplass. På Dreieværste er du selv en del av pulsen. —

3


Illustrasjon, avvik vil forekomme.


D R E I E VÆ R S T E — P R O S P E K T

5


6


INNHOLDSFORTEGNELSE

D R E I E VÆ R S T E — P R O S P E K T

I N N H OL D

10 Beliggenhet 12 Utomhusplan 16 Dreieværste 18 Et godt sted å leve 22 Historien 30 Arkitekten har ordet 36 De store leilighetene 38 Studioleilighetene 42 Værste-området — 46 Plantegninger — 107 Leveringsbeskrivelse — 117 Kontaktinfo

7


8

Illustrasjon, avvik vil forekomme.


D R E I E VÆ R S T E — P R O S P E K T

M EL LOM ELV OG TAKHAGE

— Dreieværste blir et estetisk bygg med en unik og spesialdesignet teglfasade med store glassflater. De øverste etasjene huser de 27 leilighetene som alle vil ha en stor glassfasade mot elven. — Dreieværste er et spennende og nytenkende prosjekt, et kombinasjonsbygg som vil huse en utvidelse av høyskolen, skole og annen forretningsvirksomhet i de tre første etasjene, og boliger og uteareal i de tre øverste etasjene. Med inngang fra elvesiden kommer du til spennende og gjennomtenkte leiligheter i to størrelser. Leilighetene ligger fra fjerde til sjette etasje, og har en felles takhage på plan 4, en solrik oase som er godt beskyttet for vær og vind. Her vil det være plass til både sosiale sammenkomster og stille kroker der man finner uforstyrret ro blant planter og blomster. Boligdelen har tre heissjakter og alle har adkomst til hagen fra sin heis. Denne eksklusive følelsen forsterkes ytterligere av at det kun er 3 leiligheter i hver etasje som deler heis. Disse 27 leilighetene kan være siste sjanse til å sikre seg en stille men sentrumsnær orkesterplass mot elven – med postkode Kråkerøy.

9


Illustrasjon, avvik vil forekomme.

J ER NBA NESTASJ ON

IS EG RA N

B IB L IOTEK

K U LTU R H U SET B L Å G R OTTE F R ED R IK STA D K INO

G ÅG ATEN

L ITTERATU R H U SET

STO RTO RVET

BÅTH U S ET SCENE

G A NG B R UA

VÆR STETORVET

ELVEP R O M ENA D EN

F ER G EL EIE

D REI EVÆ RST E

G J ESTEH AVN

10


D R E I E VÆ R S T E — P R O S P E K T

G A M L EBY EN

BELIGGENHET

SENTRALT OG TILBAKETRUKKET

— Beliggenhet

Elva er selve livsnerven i Fredrikstad og gjennom generasjoner har den fungert som en ledsager og tilrettelegger for byens puls. Det er derfor ikke vanskelig å forestille seg hvorfor så mange anser bryggebeliggenheten på Værste som byens mest attraktive sted å bo. Her har du en naturlig buffer mellom det hektiske sentrumslivet og ditt eget privatliv. Du har alle byens fasiliteter innen gangavstand, men samtidig naturen, himmelvelvingen og været tett på. Enten du betrakter den sultne skarven som dykker etter fisk en frostfylt vinterdag eller lytter til den jevne takten fra en snekke som passerer i sommersolen, så vet du at du har sikret deg byens beste tilskuer-plass. På Dreieværste er du tettere på følelsen av å leve. På Dreieværste er du selv en del av pulsen.

11


S TA

DIO

N

12

BOLIGKOMPLEKSET DREIEVÆRSTE

— Utomhusplan

BRYGGEPROMENADEN LANGS LØRJEKAIA

Uteområdene ved elven vil opparbeides med ny bryggepromenade med planter, benker, trenings- og lekeapparater. Det har vært viktig i planleggingen at dette området skal utformes på de de myke trafikantenes premisser. Kun nyttekjøring til eiendommene vil bli tillatt her. Den grønne Værsteparken er allerede etablert mellom smia og boligene på Værste Brygge og er populær for alle aldersgrupper. DEN HEMMELIGE TAKHAGEN

Den skjulte perlen - ikke synlig fra gaten, med trivelige, intime oppholdsrom der man kan få følelsen av å sitte i en hage og godt skjermet for vinden er unikt for prosjektet. Takhagen i plan 4 er delt inn i ulike soner og vil innha eget lekeområde med utstyr for lek/ trening, pergolaer, vakker beplantning i plantekasser, og faste benker. Takhagen er perfekt for sosiale sammenkomster, sommerfest og middager. Både takhagen, elvepromenaden og bygulvet forøvrig vil bli utformet av landskapsarkitekt.


E RST

D R E I E VÆ R S T E — P R O S P E K T

13

MAS

KIN

UTOMHUSPLAN

Ram p

e op

p til s

tadio

n

Pergola

Lysgård

Pergola TA K H A G E

SMI

A

Lysgård

Utomhusplanen er under utarbeidelse og endringer vil forekomme.


14


D R E I E VÆ R S T E — P R O S P E K T

Illustrasjon, avvik vil forekomme.

15


16

Illustrasjon, avvik vil forekomme.


D R E I E VÆ R S T E — P R O S P E K T

17

BOLIGKOMPLEKSET DREIEVÆRSTE

— Eksklusiv følelse av å bo privat og usjenert

Adkomst vil være fra elvesiden av bygget, og utearealene her vil opparbeides med sitteplasser, lekeplass, treningsapparater og sykkelparkering. Boligdelen vil få 3 inngangspartier med hver sin heis-/ og trappesjakt, noe som betyr at det kun er 9 boenheter pr heis, og bare 3 inngangsdører i hver etasje. Dette gir en eksklusiv følelse av å bo privat og usjenert. Leilighetene ligger i fjerde, femte og sjette etasje. Takhagen er plassert på taket av næringsdelens tredje etasje, og har adkomst fra alle tre heis- og trappesjakter i fjerde etasje. TAKHAGEN

Takhagen er prikken over i’en i dette boligprosjektet. Lunt plassert med boligene som en beskyttende vegg mot nord, og med pergola, relax-soner og planter mot stadions bakside blir dette en oase helt unik i Fredrikstad. Her vil det være areal nok til å ha utekjøkken og spiseplasser, treningsplass eller yoga-sone. Leilighetene som ligger på takhagens bakkeplan vil bli skjermet mot innsyn med godt beplantede bedd. Lyssjakter til etasjene under vil være en spennende brytning i området. For leiligheter over 100 m2 vil det medfølge 1 stk parkeringsplass i avstengt område i plan 1 i Stadion P-hus. Det vil også legges til rette for salg av et begrenset antall parkeringsplasser utover dette. For de som ønsker å leie p-plass i Stadion P-hus vil dette være mulig gjennom egen avtale med selskapet som til enhver tid er drifter av p-huset.

Illustrasjon, avvik vil forekomme.


18


BELIGGENHET

D R E I E VÆ R S T E — P R O S P E K T

19

ET G ODT STED Å L EVE

— Dreieværste er, med sin bryggebeliggenhet på Værste, i umiddelbar nærhet til by, natur, knutepunkt og attraktive servicetilbud. Her ligger alt til rette for et aktivt og sosialt liv i tilbaketrukne omgivelser. — Fredrikstad by har vokst fram på alle sider av Glommas munning, der elva deles i to av øya Kråkerøy med et østre og et vestre løp. Gamlebyen ligger ved det østre løpet, mens sentrum strekker seg fra fergeleiet på Cicignon og ned mot den nye Værstebroa. Kråkerøy og den historiske øya Isegran er omkranset av vann og har tilknytning til sentrum med 2 bilbroer og en gangbro, i tillegg til en rekke fergeleier der byfergene frakter myke trafikanter gratis fra Gressvik i vest til

de attraksjonene som karakteriserer Fredrikstad. På bysiden har du bryggepromenaden med alle sine restauranter og utesteder, parker og friarealer. Her er det masse aktivitet året gjennom, og spesielt på sommerstid når byen syder over av turister, festivaldeltakere og båtfolk. Fredrikstad har enestående flotte historiske områder: Gamlebyen, Vaterland, Isegran og Cicignon, og her er det rikelig med gode turmuligheter enten du foretrekker en promenade elvelangs, byvandring,

Gamlebyen i øst. Tilbudet utvides stadig. Det er i de tilstøtende områdene til elven vi finner

skjærgård eller skog og mark.


20


BELIGGENHET

D R E I E VÆ R S T E — P R O S P E K T

21

I en akse fra elven og Gangbrua finner vi handlegate, kjøpesentre og en ny jernbanestasjon som er under planlegging. På Værsteområdet utvikles en forlengelse av sentrum med butikker, restauranter og boområder. Nordre Kråkerøy er allerede en av byens mest attraktive og etterspurte områder og Dreieværste blir beliggende i et rolig, men sentralt sentrumsområde. Bygget vil ligge elvelangs mellom Smia (høyskolen) og Maskinværste, med ryggen til Fredrikstads stadion. Dette kan være siste sjans til å sikre seg en leilighet med elveutsikt i sentrumsdelen av Kråkerøy. Her vil du ha det du trenger i gangavstand, med nærbutikk i nabobygget, Helsehuset og apotek, frisør m.m på motsatt side av kvartalet, samt Værsteparken som er godt tilrettelagt for avslapning, lek og trening. Du er kun få minutter fra Gangbroa over til sentrum, og fergeleie med gratis byferge ligger rett ved siden av Dreieværste.


22


HISTORIEN

D R E I E VÆ R S T E — P R O S P E K T

RES PEKT FOR H I STORI EN

— Det er sjel og identitet i de gamle industrihallene som vil omkranse Dreieværste. Navnet viser respekt for den stolte og sterke industrihistorien vår. — Historien til Værsteområdet strekker seg tilbake til den tiden da Fredrikstad ble Plankebyen, og sagbrukene lå tett. Behovet for lokal ekspertise for å reparere maskindeler var stort i en by som den gang ikke hadde jernbaneforbindelse til Oslo. Fredrikstad Mekaniske Verksted (FMV) ble etablert i 1870. FMV utviklet sin verkstedvirksomhet til å inkludere båtbygging og mellom 1873 og 1987 leverte skipsverftet 443 båter, lektere og flytekraner til resten av verden. →

23


24

I lange perioder var FMV den klart viktigste arbeidsplassen i Fredrikstad og Skandinavias største skipsverft. Aktiviteten på området opphørte i 1988 da det opprinnelige FMV ble nedlagt etter at konkurransen fra Øst-Asia tok knekken på flere skandinaviske verft, og i flere år lå området mer eller mindre uten aktivitet. Nå utvikles det samme området til å bli en helt ny bydel i Fredrikstad, og transformasjonen fra skipsverft til by på Værste er et av Norges største byutviklingsprosjekter. Områdene som i dag utvikles har alle hatt en sentral plass i produksjonen av skip og skipsdeler. Dreieværste (hvor det ble dreid maskindeler) ligger i et område som ble betegnet som Lørjekaja. Lørja, en pram, var datidens ferge og fraktet arbeidere til og fra byen og arbeidsplassen på FMV. Lørjekaja vil bestå av tre bygg: Smia, Dreieværste og Maskinværste. Smia er i dag en del av høyskolen. Næringsdelen i Dreieværste

vil gi sårt tiltrengt nytt areal til høyskolen, og gi plass til utdanning og kontorvirksomhet. De 27 leilighetene er plassert i byggets tre øverste etasjer. Maskinværste skal reetableres, det samme skal kaifront og kranmonumenter, slik at bygningsuttrykket bevares og områdets historie framstår levende for ettertiden. Gjennom bygg-og gatenavn basert på de fagene og den virksomheten som en gang var der, vil industrihistorien leve videre samtidig som områdene får et helt nytt innhold. Værste AS satser bevisst på å vise respekt for det som engang var – og å bruke historien for å forstå dagens og framtidens utfordringer. I utviklingen satses det på god nabolagskarakter, nærhet og trygghet. Det legges til rette for en grønnere måte å leve på, og for at Fredrikstad skal bli en liten storby der den gamle industrihistorien forenes med framtidens nye grønne tids-epoke.


HISTORIEN

D R E I E VÆ R S T E — P R O S P E K T

Illustrasjon, avvik vil forekomme.

MO DE R N E BOL IG PÅ H I STORI S K GRUN N

— Lørja som fraktet arbeidere til og fra Værste la til ved dreieverkstedet på FMV. Den historiske identiteten er viktig og navnet er derfor videreført – Dreieværste. —

25


26

Illustrasjon, avvik vil forekomme.

Illustrasjon, avvik vil forekomme.


D R E I E VÆ R S T E — P R O S P E K T

27

Illustrasjon, avvik vil forekomme. Illustrasjonen viser tilvalgsløsninger.


28


D R E I E VÆ R S T E — P R O S P E K T

29

Illustrasjon, avvik vil forekomme. Illustrasjonen viser tilvalgsløsninger.


30

ARKITEKTENS TANKER OM DREIEVÆRSTE

— Boliger i et unikt historisk miljø

Bebyggelsen på Værste er kulturminner i ordets beste forstand. Her finnes et stort, kollektivt minne for en hel by, som det er overmåte viktig å sikre for ettertiden. Sikre som en levende bydel, og ikke som et relikvie. Det opprinnelige bygningsmiljøet på FMV har et direkte og pragmatisk, ujålete og barskt, men allikevel velproposjonert bygningsuttrykk. Det er sammensatt av bygninger fra en lang tidsperiode. Transformasjonen av hallene til stadion mener vi er et fantastisk nytt kapittel i denne løpende historiefortellingen, helt i tråd med stedets direkte pragmatisme. Stadion kan sees som et ledd i denne lange tidslinje. Med Dreieværste legges det til enda et nytt kapittel til sammenhengen, og historien skrives videre. Vi har ønsket å tilpasse oss til det historiske verkstedsmiljø gjennom både utforming og materialbruk. Lokaliseringen ved vannet, og det eksisterende bygningsmiljø på Værste er et fantastisk utgangspunkt for å skape et veldig spennende bygg. Boligene blir liggende høyt og fritt, med en formidabel utsikt nordover over elven og Fredrikstad gjennom store vindusflater fra gulv til tak. Leilighetene er arealeffektive og sjenerøse. Mot syd ligger godt solbelyste store terrasser. EINAR JARMUND


ARKITEKTEN HAR ORDET

D R E I E VÆ R S T E — P R O S P E K T

Foto: Tormod Noreng

Einar Jarmund & Co Arkitekter MNAL er et Oslo-basert NAL (Norske Arkitekter Landsforbund) arkitektur- og designstudio etablert i april 2019. Det ble grunnlagt som Jarmund/Vigsnæs AS Arkitekter MNAL i 1996 av Einar Jarmund og Håkon Vigsnæs. Firmaet jobber med et bredt arkitektonisk utvalg med oppdrag hovedsakelig i Norge, men også i andre europeiske land. Prosjektene spenner fra liten til stor skala, byplanleg-ging, landskap til bygningsinteriør. Einar Jarmund & Co er drevet av en utrettelig ambisjon om å forstå ånden på stedene, både urbane og landlige; med fokus på det uavhengige konseptet for hvert enkelt prosjekt, og unngå generelle stilistiske tilnærminger. Vinner av Groschmedaljen 2018, fra Nasjonalmuseet for sitt bidrag til utvikling av norsk arkitektur. ejco.no

31


32

Illustrasjon, avvik vil forekomme.


D R E I E VÆ R S T E — P R O S P E K T

33

ILLUSTRASJON FRA ENDELEILIGHET. Det er lagt stor vekt på å skape den gode ute/inne-følelsen med vindusfasade mot elven, og 4-roms leilighetene har i tillegg en stor innglasset veranda mot sør.


34

Illustrasjon, avvik vil forekomme. Illustrasjonen viser tilvalgsløsninger.


D R E I E VÆ R S T E — P R O S P E K T

35


36

DE STORE LEILIGH ETENE

— En fullgod erstatning for eneboligen 18 gjennomgående 4-roms leiligheter med både vindusfasade mot elven og stor innglasset veranda mot sør. Leilighetene har en størrelse på mellom 102-106 m2 og er designet for å kunne være en fullgod erstatning for eneboligen. Her er det 3 gode soverom, 2 bad, gang med plass til garderobeskap og oppbevaring, og en meget god og lys stue-kjøkkenløsning der kjøkkenet deler stua i to soner – den ene mot elva og byen, den andre mot veranda og takhagen. Verandaene er sydvendte og på ca 26 m2 og leveres med innglassing. Leilighetenes planløsning gir en fleksibilitet med tanke på bruk og antall soverom. Hovedsoverommet ligger i tilknytning til stuen med glassfasade ut mot elven, men kan like godt fungere som en forlengelse av stuen eller som et bibliotek. En skyvedør deler de to rommene, og det samme vil det være mellom gangen og stuen – en lekker løsning. Det vil være to bad med avsatt plass til vaskemaskin og tørketrommel i det største badet. Kjøkkenet er et naturlig samlingspunkt og er plassert midt i stuen. Her er det kjøkkenøy og gode arbeidsflater, men også veggareal på motsatt side dersom du vil utvide kjøkkenet ytterligere. Leiligheten leveres med 2,7 meter takhøyde i de fleste

Illustrasjon, avvik vil forekomme. Illustrasjonen viser tilvalgsløsninger.

rom, 1-stavs eike-parkett med matt lakk og listefrie gipsvegger med valgmulighet på 8 forskjellige farger. Det vil være dimbare LED downlights i baderom og gang. Mot elven vil du ha mulighet til å åpne opp deler av glassfasaden i en fransk balkong, nydelig når man ønsker mer kontakt med det som skjer på elven. På motsatt side vil man kunne nyte solen, og det vil være en god ute/inne-følelse med store skyvedører ut til verandaen som strekker seg i hele leilighetens bredde. Innglassing og solskjerming er allerede på plass og inkludert i prisen, slik at privatlivet blir ivaretatt og lys og eventuell støy kan stenges ute. Endeleilighetene vil også ha vinduer ut mot sidene.


18 GJENNOMGÅENDE 4-ROMS LEILIGHETER

D R E I E VÆ R S T E — P R O S P E K T

37

Illustrasjon, avvik vil forekomme.


38

Illustrasjon, avvik vil forekomme.


9 STUDIOLEILIGHETER

D R E I E VÆ R S T E — P R O S P E K T

STUDIOLEILIGHETER

— Bo smått og elegant med en moderne byfølelse Våre 9 studioleiligheter har en meget smart og tiltalende planløsning, og med vindusfasade og takhøyde på 2,70 meter både i stue og soverom vil disse 41 kvadratmeterne føles romslig og velutnyttet tilrettelagt for varig livskvalitet. Her er det en åpen stue-kjøkkenløsning og fransk balkong ut mot elva. Soverommet har skyvedører på hver side av sengen og på denne måten er arealet utnyttet maksimalt med god gjenværende plass i stuen. Både bad og kjøkken er i fullskala med gode løsninger, og alle leilighetene har selvsagt tilgang til utearealene i takhagen.

Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto

39


40

Illustrasjon, avvik vil forekomme.


D R E I E VÆ R S T E — P R O S P E K T

41

Illustrasjon, avvik vil forekomme. Illustrasjonen viser tilvalgsløsninger.


42

OM VÆRSTE

— Utbygger Værste AS har siden etableringen i 1998 arbeidet med å revitalisere det store verftsområdet som tidligere tilhørte Fredrikstad Mekaniske Verksted. Værste er en byutvikler som utvikler, eier og forvalter området på 650 mål. Det er så langt utviklet 100.000 kvadratmeter bygningsmasse, og det skal bygges 500.000 kvadratmeter til! Store deler av Værste-området er i dag en integrert del av Fredrikstad sentrum og over 5.000 ansatte og studenter har sitt daglige virke på Værste, og området er i stor vekst. Værste skal videreutvikles med urbane kvaliteter og være en levende bydel der det er godt å bo, arbeide, leve og studere. Vi utvikler Fredrikstad.


VÆ R S T E - O M R Å D E T

D R E I E VÆ R S T E — P R O S P E K T

43


44

FREMTIDENS VÆRSTE — Illustrasjonen viser planene Værste har for området som helhet. Hele Værsteområdet er 3D-modellert med faktiske dimensjoner på høyder og volum.

Illustrasjon, avvik vil forekomme.


VÆ R S T E - O M R Å D E T

D R E I E VÆ R S T E — P R O S P E K T

45


47

PLAN 6

PLAN 5

PLAN 4

D R E I E VÆ R S T E — P R O S P E K T

INNGANG A

INNGANG B

INNGANG C

A 401

B 401

C 401

Plan 4 /4-roms/104,1 m2

Plan 4 /4-roms/104,1 m2

Plan 4 /4-roms/101,8 m2

side 52

side 54

side 56

A 402

B 402

C 402

Plan 4 /2-roms/40,5 m2

Plan 4 /2-roms/40,5 m2

Plan 4 /2-roms/40,5 m2

side 58

side 60

side 62

A 403

B 403

C 403

Plan 4 /4-roms/101,8 m2

Plan 4 /4-roms/103,2 m2

Plan 4 /4-roms/104,1 m2

side 64

side 66

side 68

A 501

B 501

C 501

Plan 5 / 4-roms / 106,2 m2

Plan 5 / 4-roms / 106,2 m2

Plan 5 / 4-roms / 104,3 m2

side 70

side 72

side 74

A 502

B 502

C 502

Plan 5 / 2-roms / 40,5 m2

Plan 5 / 2-roms / 40,5 m2

Plan 5 / 2-roms / 40,5 m2

side 76

side 78

side 80

A 503

B 503

C 503

Plan 5 / 4-roms / 104,3 m2

Plan 5 / 4-roms / 105,7 m2

Plan 5 / 4-roms / 106,2 m2

side 82

side 84

side 86

A 601

B 601

C 601

Plan 6 / 4-roms / 106,2 m2

Plan 6 / 4-roms / 106,2 m2

Plan 6 / 4-roms / 104,3 m2

side 88

side 90

side 92

A 602

B 602

C 602

Plan 6 /2-roms/40,5 m2

Plan 6 /2-roms/40,5 m2

Plan 6 / 2-roms / 40,5 m2

side 94

side 96

side 98

A 603

B 603

C 603

Plan 6 / 4-roms / 104,3 m2

Plan 6 / 4-roms / 105,7 m2

Plan 6 / 4-roms / 106,2 m2

side 100

side 102

side 104


48

DR

SMIA

Status:

RAMMESØKNAD Tegn.nr:

A10-03

Tegning:

Situasjonsoppriss Nord Målestokk: 1:500 (A3) Dato:

29.05.2019

Rev.

Dato

Beskrivelse


SITUASJONSOPPRISS NORD 1:200

D R E I E VÆ R S T E — P R O S P E K T

FREDRIKSSTAD MEKANISKE VERKSTED

MASKINVÆRSTE

REIEVÆRSTE

Fredrikstad

Sign.

Kont.

DREIEVÆRSTE

Jarmund/Vigsnæs AS Arkitekter MNAL

Gnr/bnr/prosjektadresse: 423/2

HENRIK IBSENS GATE 100 / 0255 OSLO

Tiltakshaver: VÆRSTE AS

22994343 / jva@jva.no / www.jva.no

49


50


FA S A D E N O R D 1 : 5 0 0

D R E I E VÆ R S T E — P R O S P E K T

51


52

LEILIGHET

A 401 — 4-roms / 4. etasje / 104,1 m2 BRA 25,4 m2 terrasse

TVERRSNITT

TAKPLAN

Plan 6 Plan 5 Plan 4

FASADE NORD

FASADE SØR


DREIEVÆRSTE

PLANTEGNINGER

53

D R E I E VÆ R S T E — P R O S P E K T

So 1

2

DREIEVÆRSTE

6 OM

Soverom 1 11,6 m²

Stue/Kjøkken 52,7 m²

K/F

Bad 2,4 m²

Sovero 7,6 m

T

Bad 6,0 m²

W

OM Stue/Kjøkken 52,7 m²

V

K/F

V

Gang 10,7 m²

A401

Leilighet

Soverom 2 7,6 m²

4

Antall Rom P-rom

104,1 m²

Plan

4. Etasje

Soverom 3 7,7 m²

K/F

Kjøleskap/Frys

A

Komfyr OM

Terrasse 25,4 m²

Oppvaskmaskin

W

Vaskemaskin

T

Tørketrommel

V

Ventilasjonsaggregat

SKALA 1:100 0

Antall Rom P-rom

4 104,1 m²

Plan

4. Etasje

Leil.nr. A 401 Kjøleskap/Frys Komfyr

OM

2

3

4

A401

Leilighet

K/F

1

N

Etg.

BRA.

4

104,1 m A

P-rom

Terrasse

104,1 m

2

25,4 m2

2

B

C Plan 6

Plan 5 OppvaskmaskinTegningene er veiledende og avvik kan forekomme. Det leveres ikke innredning av leilighetene, utover det som fremgår av leveransebeskrivelse. Plan 4

W

Vaskemaskin

T

Tørketrommel

Plan 3 Plan 2

5M


54

LEILIGHET

B 401 — 4-roms / 4. etasje / 104,1 m2 BRA 25,4 m2 terrasse

TVERRSNITT

TAKPLAN

Plan 6 Plan 5 Plan 4

FASADE NORD

FASADE SØR


DREIEVÆRSTE

PLANTEGNINGER

55

D R E I E VÆ R S T E — P R O S P E K T

So 1

2

DREIEVÆRSTE

6 OM

Soverom 11 Soverom 11,6 m² m² 11,6

Stue/Kjøkken 52,7 m²

K/F

Bad Bad 2,4 2,4m² m²

Sovero 7,6 m

TT

Bad Bad 6,0 6,0m² m²

W W

OM OM Stue/Kjøkken Stue/Kjøkken 52,7 52,7m² m²

VV

K/F K/F

VV

Gang Gang 10,7m² m² 10,7

A401

Leilighet

Soverom Soverom 22 7,6 7,6 m² m²

4

Antall Rom P-rom

104,1 m²

Plan

4. Etasje

Soverom 3 7,7 m²

K/F

Kjøleskap/Frys

A

Komfyr OM

Terrasse Terrasse 25,4 m² m² 25,4

Oppvaskmaskin

W

Vaskemaskin

T

Tørketrommel

V

Ventilasjonsaggregat

SKALA 1:100 0

Antall Rom P-rom

4 104,1 m²

Plan

4. Etasje

Leil.nr. B 401 Kjøleskap/Frys Komfyr

OM

2

3

4

B401 A401

Leilighet

K/F

1

N N

Etg.

BRA.

4

104,1 m A

P-rom

Terrasse

104,1 m

2

25,4 m2

2

B

C Plan Plan 66

Plan Plan 55 OppvaskmaskinTegningene er veiledende og avvik kan forekomme. Det leveres ikke innredning av leilighetene, utover det som fremgår av leveransebeskrivelse. Plan Plan 44

W

Vaskemaskin

T

Tørketrommel

Plan Plan 33 Plan Plan 22

5M


56

LEILIGHET

C 401 — 4-roms / 4. etasje / 101,8 m2 BRA 25,7 m2 terrasse

TVERRSNITT

TAKPLAN

Plan 6 Plan 5 Plan 4

FASADE NORD

FASADE SØR


DREIEVÆRSTE

PLANTEGNINGER

57

D R E I E VÆ R S T E — P R O S P E K T

So 1

2

DREIEVÆRSTE

6 OM

Soverom Soverom11 11,6 11,6m² m²

Stue/Kjøkken 52,7 m²

K/F

Bad Bad 2,4m² m² 2,4

Sovero 7,6 m

TT

Bad Bad 6,0 6,0m² m²

WW

OM OM Stue/Kjøkken Stue/Kjøkken 52,7 m²m² 51,4

V

K/F K/F

V

Gang Gang 10,7 m²m² 10,3

A401

Leilighet

Soverom22 Soverom 7,3m² m² 7,6

4

Antall Rom P-rom

104,1 m²

Plan

4. Etasje

Soverom 3 7,7 7,4 m²

K/F

Kjøleskap/Frys

A

Komfyr OM

Terrasse Terrasse 25,4 25,7m² m²

Oppvaskmaskin

W

Vaskemaskin

T

Tørketrommel

V

Ventilasjonsaggregat

SKALA 1:100 0

Antall Rom P-rom

4 104,1 m² 101,8

Plan

4. Etasje

Leil.nr. C 401 Kjøleskap/Frys Komfyr

OM

2

3

4

C401 A401

Leilighet

K/F

1

N

Etg.

BRA.

4

101,8 m A

P-rom

Terrasse

101,8 m

2

25,7 m2

2

B

C Plan 6

Plan 5 OppvaskmaskinTegningene er veiledende og avvik kan forekomme. Det leveres ikke innredning av leilighetene, utover det som fremgår av leveransebeskrivelse. Plan 4

W

Vaskemaskin

T

Tørketrommel

Plan 3 Plan 2

5M


58

LEILIGHET

A 402 — 2-roms / 4. etasje / 40,5 m2 BRA

TVERRSNITT

TAKPLAN

Plan 6 Plan 5 Plan 4

FASADE NORD

FASADE SØR


DREIEVÆRSTE PLANTEGNINGER

59

D R E I E VÆ R S T E — P R O S P E K T

Soverom 8,4 m²

Soverom 1 11,6 m² Bad 4,3 m²

Bad 2,4 m²

DREIEVÆRSTE

Bad 6,0 m²

Gang 3,5 m²

W

T

W

OM Stue/Kjøkken 52,7 m²

T

Stue/Kjøkken 21,6 m²

V

K/F

V

Gang 10,7 m² B402, A402, B502 A502, B602, A602

Leilighet

Soverom 8,4 m²

Bad 4,3 m² T

Antall Rom P-rom

Stue/Kjøkken Soverom 21,6 2 m² 7,6 m²

Plan

Soverom 3 7,7 m² K/F Gang 3,5 m² Terrasse 25,4 m²

2 40,5 m² 4, 5, 6. Etasje

Kjøleskap/Frys

K/F

A

Komfyr OM

OM

Oppvaskmaskin

W

Vaskemaskin

T

Tørketrommel

W

SKALA 1:100 0

Leilighet

4 104,1 m²

Plan

4. Etasje

Kjøleskap/Frys

A

B

SKALA 1:100 0

1

2

A 402 Komfyr OM

3

Plan 6

4

5

Plan 4

4, 5, 6. Etasje Leil.nr. Kjøleskap/Frys

5M

Plan 5

Leilighet W Vaskemaskin B402, A402, B502 A502, B602, A602 T Tørketrommel Antall Rom 2 V Ventilasjonsaggregat P-rom 40,5 m²

K/F

4

C

Oppvaskmaskin

Plan

3

N

Komfyr OM

2

A401

Antall Rom P-rom

K/F

1

Plan 3 Plan 2 Plan 1

N

Etg.

BRA.

4

40,5 m2 A

B

Prisene er underlagt. P-romendringer og avvik. 2019-08-14

40,5 m2 C Plan 6

Plan 5 OppvaskmaskinTegningene er veiledende og avvik kan forekomme. Det leveres ikke innredning av leilighetene, utover det som fremgår av leveransebeskrivelse. Plan 4

W

Vaskemaskin

T

Tørketrommel

Plan 3 Plan 2

K/F


60

LEILIGHET

B 402 — 2-roms / 4. etasje / 40,5 m2 BRA

TVERRSNITT

TAKPLAN

Plan 6 Plan 5 Plan 4

FASADE NORD

FASADE SØR


DREIEVÆRSTE PLANTEGNINGER

61

D R E I E VÆ R S T E — P R O S P E K T

Soverom 8,4 m²

Soverom 1 11,6 m² Bad 4,3 m²

Bad 2,4 m²

DREIEVÆRSTE

Bad 6,0 m²

Gang 3,5 m²

W

T

W

OM Stue/Kjøkken 52,7 m²

T

Stue/Kjøkken 21,6 m²

V

K/F

V

Gang 10,7 m² B402, A402, B502 A502, B602, A602

Leilighet

Soverom 8,4 m²

Bad 4,3 m² T

Antall Rom P-rom

Stue/Kjøkken Soverom 21,6 2 m² 7,6 m²

Plan

Soverom 3 7,7 m² K/F Gang 3,5 m² Terrasse 25,4 m²

2 40,5 m² 4, 5, 6. Etasje

Kjøleskap/Frys

K/F

A

Komfyr OM

OM

Oppvaskmaskin

W

Vaskemaskin

T

Tørketrommel

W

SKALA 1:100 0

Leilighet

4 104,1 m²

Plan

4. Etasje

Kjøleskap/Frys

A

B

SKALA 1:100 0

1

2

B 402 Komfyr OM

3

Plan 6

4

5

Plan 4

4, 5, 6. Etasje Leil.nr. Kjøleskap/Frys

5M

Plan 5

Leilighet W Vaskemaskin B402, A402, B502 A502, B602, A602 T Tørketrommel Antall Rom 2 V Ventilasjonsaggregat P-rom 40,5 m²

K/F

4

C

Oppvaskmaskin

Plan

3

N

Komfyr OM

2

A401

Antall Rom P-rom

K/F

1

Plan 3 Plan 2 Plan 1

N

Etg.

BRA.

4

40,5 m2 A

B

Prisene er underlagt. P-romendringer og avvik. 2019-08-14

40,5 m2 C Plan 6

Plan 5 OppvaskmaskinTegningene er veiledende og avvik kan forekomme. Det leveres ikke innredning av leilighetene, utover det som fremgår av leveransebeskrivelse. Plan 4

W

Vaskemaskin

T

Tørketrommel

Plan 3 Plan 2

K/F


62

LEILIGHET

C 402 — 2-roms / 4. etasje / 40,5 m2 BRA

TVERRSNITT

TAKPLAN

Plan 6 Plan 5 Plan 4

FASADE NORD

FASADE SØR


DREIEVÆRSTE PLANTEGNINGER

63

D R E I E VÆ R S T E — P R O S P E K T

Soverom 8,4 m²

Soverom 1 11,6 m² Bad 4,3 m²

Bad 2,4 m²

DREIEVÆRSTE

Bad 6,0 m²

Gang 3,5 m²

W

T

W

OM Stue/Kjøkken 52,7 m²

T

Stue/Kjøkken 21,6 m²

V

K/F

V

Gang 10,7 m² B402, A402, B502 A502, B602, A602

Leilighet

Stue/Kjøkken Soverom 2 21,6 m² 7,6 m²

Antall Rom P-rom

Soverom 8,4 m² Soverom 3 7,7 m²

2 40,5 m²

Plan

4, 5, 6. Etasje

Kjøleskap/Frys

K/F

A

Komfyr

K/F

OM

Gang Terrasse Bad 3,5 m² 25,4 m² 4,3 m²

OM

W

Oppvaskmaskin

W

Vaskemaskin

T

Tørketrommel

T

SKALA 1:100 0

Leilighet

4 104,1 m²

Plan

4. Etasje

Kjøleskap/Frys

A

B

SKALA 1:100 0

1

2

4, 5, 6. Etasje Leil.nr.

C 402 Komfyr OM

3

Plan 6

4

5

Plan 4

Vaskemaskin C402, C502, C602 Leilighet T Tørketrommel 2 Antall Rom V Ventilasjonsaggregat 40,5 m² P-rom

Kjøleskap/Frys

5M

Plan 5

W

K/F

4

C

Oppvaskmaskin

Plan

3

N

Komfyr OM

2

A401

Antall Rom P-rom

K/F

1

Plan 3 Plan 2 Plan 1

N

Etg.

BRA.

4

40,5 m2 A

B

Prisene er underlagt. P-romendringer og avvik. 2019-08-14

40,5 m2 C Plan 6

Plan 5 OppvaskmaskinTegningene er veiledende og avvik kan forekomme. Det leveres ikke innredning av leilighetene, utover det som fremgår av leveransebeskrivelse. Plan 4

W

Vaskemaskin

T

Tørketrommel

Plan 3 Plan 2

K/F


64

LEILIGHET

A 403 — 4-roms / 4. etasje / 101,8 m2 BRA 25,4 m2 terrasse

TVERRSNITT

TAKPLAN

Plan 6 Plan 5 Plan 4

FASADE NORD

FASADE SØR


DREIEVÆRSTE

PLANTEGNINGER

65

D R E I E VÆ R S T E — P R O S P E K T

So 1

2

DREIEVÆRSTE

6 OM

Soverom 1Soverom 1 11,6 m² 11,6 m²

Bad 2,4 m²

Stue/Kjøkken 52,7 m²

K/F

Bad 2,4 m²

Sovero 7,6 m

T

W V Stue/Kjøkken V 52,7 m²

Bad 6,0 m²

Bad 6,0 m²

OM

OM

K/F

K/F

T

W V Stue/Kjøkken 51,4 m²

V

Gang 10,7 m²

Gang 10,3 m²

A401

Leilighet

Soverom Soverom 2 2 7,37,6 m²m²

104,1 m²

Plan

4. Etasje

Soverom 3 7,7 m²

Soverom 3 7,4 m²

4

Antall Rom P-rom

K/F

Kjøleskap/Frys

A

Komfyr

Terrasse 25,4 m²

OM

Terrasse 25,4 m²

Oppvaskmaskin

W

Vaskemaskin

T

Tørketrommel

V

Ventilasjonsaggregat

SKALA SKALA 1:100 1:100 00

Antall Rom P-rom

4 101,8 104,1 m²

Plan

4. Etasje

Leil.nr. A 403 Kjøleskap/Frys Komfyr

OM OM

22

33

44

A403 A401

Leilighet

K/F K/F

11

N N

Etg.

BRA.

P-rom

4

101,8 m A

Terrasse

101,8 m

2

25,4 m2

2

B

C Plan Plan 66

Plan Plan 55 OppvaskmaskinTegningene er veiledende og avvik kan forekomme. Det leveres ikke innredning av leilighetene, utover det som fremgår av leveransebeskrivelse. Plan Plan 44

W W

Vaskemaskin

T T

Tørketrommel

Plan Plan 33 Plan Plan 22

55 M


66

LEILIGHET

B 403 — 4-roms / 4. etasje / 103,2 m2 BRA 24,8 m2 terrasse

TVERRSNITT

TAKPLAN

Plan 6 Plan 5 Plan 4

FASADE NORD

FASADE SØR


DREIEVÆRSTE

PLANTEGNINGER

67

D R E I E VÆ R S T E — P R O S P E K T

So 1

2

DREIEVÆRSTE

6 OM

Soverom 1Soverom 1 11,6 m² 11,6 m²

Bad 2,4 m²

Stue/Kjøkken 52,7 m²

K/F

Bad 2,4 m²

Sovero 7,6 m

T

Bad 6,0 m²

W VStue/Kjøkken V 52,7 m²

T

Bad 6,0 m²

OM

OM

K/F

K/F

W Stue/Kjøkken V V 52,7 m² Gang 10,7 m²

Gang 10,5 m²

A401

Leilighet

Soverom Soverom2 2 7,4 7,6m² m²

104,1 m²

Plan

4. Etasje

Soverom 3 7,7 m²

Soverom 3 7,4 m²

4

Antall Rom P-rom

K/F

Kjøleskap/Frys

A

Komfyr

Terrasse 24,8 m²

OM

Terrasse 25,4 m²

Oppvaskmaskin

W

Vaskemaskin

T

Tørketrommel

V

Ventilasjonsaggregat

SKALA 1:100 0

Antall Rom P-rom

4 103,2 104,1 m²

Plan

4. Etasje

Leil.nr. B 403 Kjøleskap/Frys Komfyr

OM

2

3

4

B403 A401

Leilighet

K/F

1

N

Etg.

BRA.

P-rom

4

103,2 m A

Terrasse

103,2 m

2

24,8 m2

2

B

C Plan 6

Plan 5 OppvaskmaskinTegningene er veiledende og avvik kan forekomme. Det leveres ikke innredning av leilighetene, utover det som fremgår av leveransebeskrivelse. Plan 4

W

Vaskemaskin

T

Tørketrommel

Plan 3 Plan 2

5M


68

LEILIGHET

C 403 — 4-roms / 4. etasje / 104,1 m2 BRA 25,4 m2 terrasse

TVERRSNITT

TAKPLAN

Plan 6 Plan 5 Plan 4

FASADE NORD

FASADE SØR


DREIEVÆRSTE

PLANTEGNINGER

69

D R E I E VÆ R S T E — P R O S P E K T

So 1

2

DREIEVÆRSTE

6 OM

Soverom 1Soverom 1 11,6 m² 11,6 m²

Bad 2,4 m²

Stue/Kjøkken 52,7 m²

K/F

Bad 2,4 m²

Sovero 7,6 m

T

Bad 6,0 m²

W VStue/Kjøkken V 52,7 m²

T

Bad 6,0 m²

OM

OM

K/F

K/F

W Stue/Kjøkken V V 52,7 m² Gang 10,7 m²

Gang 10,5 m²

A401

Leilighet

Soverom Soverom2 2 7,4 7,6m²m²

104,1 m²

Plan

4. Etasje

Soverom 3 7,7 m²

Soverom 3 7,4 m²

4

Antall Rom P-rom

K/F

Kjøleskap/Frys

A

Komfyr

Terrasse 25,4 m²

OM

Terrasse 25,4 m²

Oppvaskmaskin

W

Vaskemaskin

T

Tørketrommel

V

Ventilasjonsaggregat

SKALA 1:100 0

Antall Rom P-rom

4 104,1 m²

Plan

4. Etasje

Leil.nr. C 403 Kjøleskap/Frys Komfyr

OM

2

3

4

C403 A401

Leilighet

K/F

1

N

Etg.

BRA.

4

104,1 m A

P-rom

Terrasse

104,1 m

2

25,4 m2

2

B

C Plan 6

Plan 5 OppvaskmaskinTegningene er veiledende og avvik kan forekomme. Det leveres ikke innredning av leilighetene, utover det som fremgår av leveransebeskrivelse. Plan 4

W

Vaskemaskin

T

Tørketrommel

Plan 3 Plan 2

5M


70

LEILIGHET

A 501 — 4-roms / 5. etasje / 106,2 m2 BRA 27,4 m2 veranda

TVERRSNITT

TAKPLAN

Plan 6 Plan 5 Plan 4

FASADE NORD

FASADE SØR


DREIEVÆRSTE

PLANTEGNINGER

71

D R E I E VÆ R S T E — P R O S P E K T

So 1

2

DREIEVÆRSTE

6 OM

Soverom Soverom 1 1 11,611,6 m² m²

Stue/Kjøkken 52,7 m²

K/F

BadBad 2,42,4 m² m²

Sovero 7,6 m

Bad Bad 6,06,0 m²m²

WW

OMOM

Stue/Kjøkken Stue/Kjøkken 52,7 m² m² 52,7

T T

V VV V

K/FK/F GangGang 10,7 m² 10,7 m²

A401

Leilighet

Soverom 3 9,2 m²

Soverom Soverom 22 8,17,6 m²m²

4

Antall Rom P-rom

104,1 m²

Plan

4. Etasje

Soverom 3 7,7 m²

K/F

Kjøleskap/Frys

A

Komfyr OM

Terrasse Terrasse 25,4 27,4 m² m²

Oppvaskmaskin

W

Vaskemaskin

T

Tørketrommel

V

Ventilasjonsaggregat

SKALA 1:100 0

Leilighet

Plan

4 104,1 106,2 m² 5, 4. 6. Etasje Leil.nr.

A 501 Kjøleskap/Frys Komfyr OM

2

3

4

B501, A501, B601, A401 A601

Antall Rom P-rom BRA

K/F

1

N

Etg.

BRA.

P-rom

Veranda

5

106,2 m2

106,2 m2

27,4 m2

A

B

C Plan 6

Plan 5 OppvaskmaskinTegningene er veiledende og avvik kan forekomme. Det leveres ikke innredning av leilighetene, utover det som fremgår av leveransebeskrivelse. Plan 4

W

Vaskemaskin

T

Tørketrommel

Plan 3 Plan 2

5M


72

LEILIGHET

B 501 — 4-roms / 5. etasje / 106,2 m2 BRA 27,4 m2 veranda

TVERRSNITT

TAKPLAN

Plan 6 Plan 5 Plan 4

FASADE NORD

FASADE SØR


DREIEVÆRSTE

PLANTEGNINGER

73

D R E I E VÆ R S T E — P R O S P E K T

So 1

2

DREIEVÆRSTE

6 OM

Soverom Soverom 1 1 11,611,6 m² m²

Stue/Kjøkken 52,7 m²

K/F

BadBad 2,42,4 m² m²

Sovero 7,6 m

Bad Bad 6,06,0 m² m²

W W

OMOM

Stue/Kjøkken Stue/Kjøkken 52,7 m² m² 52,7

T T

V VV V

K/FK/F GangGang 10,7 m² 10,7 m²

A401

Leilighet

Soverom 3 9,2 m²

Soverom Soverom 2 2 8,17,6 m²m²

4

Antall Rom P-rom

104,1 m²

Plan

4. Etasje

Soverom 3 7,7 m²

K/F

Kjøleskap/Frys

A

Komfyr OM

Terrasse Terrasse 25,4 27,4 m² m²

Oppvaskmaskin

W

Vaskemaskin

T

Tørketrommel

V

Ventilasjonsaggregat

SKALA 1:100 0

Leilighet

Plan

4 106,2 104,1 m² 5, 6. 4. Etasje Leil.nr.

B 501 Kjøleskap/Frys Komfyr OM

2

3

4

B501, A501, B601, A601 A401

Antall Rom BRA P-rom

K/F

1

N

Etg.

BRA.

5

106,2 m A

P-rom

Veranda

106,2 m

2

27,4 m2

2

B

C Plan 6

Plan 5 OppvaskmaskinTegningene er veiledende og avvik kan forekomme. Det leveres ikke innredning av leilighetene, utover det som fremgår av leveransebeskrivelse. Plan 4

W

Vaskemaskin

T

Tørketrommel

Plan 3 Plan 2

5M


74

LEILIGHET

C 501 — 4-roms / 5. etasje / 104,3 m2 BRA 27,9 m2 veranda

TVERRSNITT

TAKPLAN

Plan 6 Plan 5 Plan 4

FASADE NORD

FASADE SØR


DREIEVÆRSTE

PLANTEGNINGER

75

D R E I E VÆ R S T E — P R O S P E K T

So 1

2

DREIEVÆRSTE

6 OM

Soverom Soverom 1 1 11,611,6 m² m²

Stue/Kjøkken 52,7 m²

K/F

BadBad 2,42,4 m² m²

Sovero 7,6 m

Bad Bad 6,06,0 m² m²

WW

OMOM Stue/Kjøkken Stue/Kjøkken 52,7 51,4 m²m²

T T

V

K/FK/F

V V

V

Gang Gang 10,7 10,3 m²m²

A401

Leilighet

Soverom 22 Soverom 8,1 m²m² 7,6

Soverom 3 9,1 m²

4

Antall Rom P-rom

104,1 m²

Plan

4. Etasje

Soverom 3 7,7 m²

K/F

Kjøleskap/Frys

A

Komfyr OM

Terrasse Terrasse 27,925,4 m² m²

Oppvaskmaskin

W

Vaskemaskin

T

Tørketrommel

V

Ventilasjonsaggregat

SKALA 1:100 0

Leilighet

4 104,1 104,3 m² 5, 4. 6. Etasje Leil.nr.

C 501 K/F

Kjøleskap/Frys Komfyr

OM

2

3

4

C501, C601 A401

Antall Rom P-rom Plan

1

N

Etg.

BRA.

P-rom

Veranda

5

104,3 m2

104,3 m2

27,9 m2

A

B

C Plan 6

Plan 5 OppvaskmaskinTegningene er veiledende og avvik kan forekomme. Det leveres ikke innredning av leilighetene, utover det som fremgår av leveransebeskrivelse. Plan 4

W

Vaskemaskin

T

Tørketrommel

Plan 3 Plan 2

5M


76

LEILIGHET

A 502 — 2-roms / 5. etasje / 40,5 m2 BRA

TVERRSNITT

TAKPLAN

Plan 6 Plan 5 Plan 4

FASADE NORD

FASADE SØR


DREIEVÆRSTE PLANTEGNINGER

77

D R E I E VÆ R S T E — P R O S P E K T

Soverom 8,4 m²

Soverom 1 11,6 m² Bad 4,3 m²

Bad 2,4 m²

DREIEVÆRSTE

Bad 6,0 m²

Gang 3,5 m²

W

T

W

OM Stue/Kjøkken 52,7 m²

T

Stue/Kjøkken 21,6 m²

V

K/F

V

Gang 10,7 m² B402, A402, B502 A502, B602, A602

Leilighet

Soverom 8,4 m²

Bad 4,3 m² T

Antall Rom P-rom

Stue/Kjøkken Soverom 21,6 2 m² 7,6 m²

Plan

Soverom 3 7,7 m² K/F Gang 3,5 m² Terrasse 25,4 m²

2 40,5 m² 4, 5, 6. Etasje

Kjøleskap/Frys

K/F

A

Komfyr OM

OM

Oppvaskmaskin

W

Vaskemaskin

T

Tørketrommel

W

SKALA 1:100 0

Leilighet

4 104,1 m²

Plan

4. Etasje

Kjøleskap/Frys

A

B

SKALA 1:100 0

1

2

A 502 Komfyr OM

3

Plan 6

4

5

Plan 4

4, 5, 6. Etasje Leil.nr. Kjøleskap/Frys

5M

Plan 5

Leilighet W Vaskemaskin B402, A402, B502 A502, B602, A602 T Tørketrommel Antall Rom 2 V Ventilasjonsaggregat P-rom 40,5 m²

K/F

4

C

Oppvaskmaskin

Plan

3

N

Komfyr OM

2

A401

Antall Rom P-rom

K/F

1

Plan 3 Plan 2 Plan 1

N

Etg.

BRA.

5

40,5 m2 A

B

Prisene er underlagt. P-romendringer og avvik. 2019-08-14

40,5 m2 C Plan 6

Plan 5 OppvaskmaskinTegningene er veiledende og avvik kan forekomme. Det leveres ikke innredning av leilighetene, utover det som fremgår av leveransebeskrivelse. Plan 4

W

Vaskemaskin

T

Tørketrommel

Plan 3 Plan 2

K/F


78

LEILIGHET

B 502 — 2-roms / 5. etasje / 40,5 m2 BRA

TVERRSNITT

TAKPLAN

Plan 6 Plan 5 Plan 4

FASADE NORD

FASADE SØR


DREIEVÆRSTE PLANTEGNINGER

79

D R E I E VÆ R S T E — P R O S P E K T

Soverom 8,4 m²

Soverom 1 11,6 m² Bad 4,3 m²

Bad 2,4 m²

DREIEVÆRSTE

Bad 6,0 m²

Gang 3,5 m²

W

T

W

OM Stue/Kjøkken 52,7 m²

T

Stue/Kjøkken 21,6 m²

V

K/F

V

Gang 10,7 m² B402, A402, B502 A502, B602, A602

Leilighet

Soverom 8,4 m²

Bad 4,3 m² T

Antall Rom P-rom

Stue/Kjøkken Soverom 21,6 2 m² 7,6 m²

Plan

Soverom 3 7,7 m² K/F Gang 3,5 m² Terrasse 25,4 m²

2 40,5 m² 4, 5, 6. Etasje

Kjøleskap/Frys

K/F

A

Komfyr OM

OM

Oppvaskmaskin

W

Vaskemaskin

T

Tørketrommel

W

SKALA 1:100 0

Leilighet

4 104,1 m²

Plan

4. Etasje

Kjøleskap/Frys

A

B

SKALA 1:100 0

1

2

B 502 Komfyr OM

3

Plan 6

4

5

Plan 4

4, 5, 6. Etasje Leil.nr. Kjøleskap/Frys

5M

Plan 5

Leilighet W Vaskemaskin B402, A402, B502 A502, B602, A602 T Tørketrommel Antall Rom 2 V Ventilasjonsaggregat P-rom 40,5 m²

K/F

4

C

Oppvaskmaskin

Plan

3

N

Komfyr OM

2

A401

Antall Rom P-rom

K/F

1

Plan 3 Plan 2 Plan 1

N

Etg.

BRA.

5

40,5 m2 A

B

Prisene er underlagt. P-romendringer og avvik. 2019-08-14

40,5 m2 C Plan 6

Plan 5 OppvaskmaskinTegningene er veiledende og avvik kan forekomme. Det leveres ikke innredning av leilighetene, utover det som fremgår av leveransebeskrivelse. Plan 4

W

Vaskemaskin

T

Tørketrommel

Plan 3 Plan 2

K/F


80

LEILIGHET

C 502 — 2-roms / 5. etasje / 40,5 m2 BRA

TVERRSNITT

TAKPLAN

Plan 6 Plan 5 Plan 4

FASADE NORD

FASADE SØR


DREIEVÆRSTE PLANTEGNINGER

81

D R E I E VÆ R S T E — P R O S P E K T

Soverom 8,4 m²

Soverom 1 11,6 m² Bad 4,3 m²

Bad 2,4 m²

DREIEVÆRSTE

Bad 6,0 m²

Gang 3,5 m²

W

T

W

OM Stue/Kjøkken 52,7 m²

T

Stue/Kjøkken 21,6 m²

V

K/F

V

Gang 10,7 m² B402, A402, B502 A502, B602, A602

Leilighet

Stue/Kjøkken Soverom 2 21,6 m² 7,6 m²

Antall Rom P-rom

Soverom 8,4 m² Soverom 3 7,7 m²

2 40,5 m²

Plan

4, 5, 6. Etasje

Kjøleskap/Frys

K/F

A

Komfyr

K/F

OM

Gang Terrasse Bad 3,5 m² 25,4 m² 4,3 m²

OM

W

Oppvaskmaskin

W

Vaskemaskin

T

Tørketrommel

T

SKALA 1:100 0

Leilighet

4 104,1 m²

Plan

4. Etasje

Kjøleskap/Frys

A

B

SKALA 1:100 0

1

2

4, 5, 6. Etasje Leil.nr.

C 502 Komfyr OM

3

Plan 6

4

5

Plan 4

Vaskemaskin C402, C502, C602 Leilighet T Tørketrommel 2 Antall Rom V Ventilasjonsaggregat 40,5 m² P-rom

Kjøleskap/Frys

5M

Plan 5

W

K/F

4

C

Oppvaskmaskin

Plan

3

N

Komfyr OM

2

A401

Antall Rom P-rom

K/F

1

Plan 3 Plan 2 Plan 1

N

Etg.

BRA.

5

40,5 m2 A

B

Prisene er underlagt. P-romendringer og avvik. 2019-08-14

40,5 m2 C Plan 6

Plan 5 OppvaskmaskinTegningene er veiledende og avvik kan forekomme. Det leveres ikke innredning av leilighetene, utover det som fremgår av leveransebeskrivelse. Plan 4

W

Vaskemaskin

T

Tørketrommel

Plan 3 Plan 2

K/F


82

LEILIGHET

A 503 — 4-roms / 5. etasje / 104,3 m2 BRA 27,9 m2 veranda

TVERRSNITT

TAKPLAN

Plan 6 Plan 5 Plan 4

FASADE NORD

FASADE SØR


DREIEVÆRSTE

PLANTEGNINGER

83

D R E I E VÆ R S T E — P R O S P E K T

So 1

2

DREIEVÆRSTE

6 OM

Soverom 1 Soverom 1 11,6 m²11,6 m²

Stue/Kjøkken 52,7 m²

K/F

Bad Bad 2,4 m²2,4 m²

Sovero 7,6 m

T

W Stue/Kjøkken V V 52,7 m²

T

Bad Bad 6,0 m²6,0 m² OM

OM

K/F

K/F

W Stue/Kjøkken V V 51,4 m² Gang 10,7 m²

Gang 10,3 m²

A401

Leilighet

Soverom 3 9,1 m²

Soverom22 Soverom 8,1m² m² 7,6

4

Antall Rom P-rom

104,1 m²

Plan

4. Etasje

Soverom 3 7,7 m²

K/F

Kjøleskap/Frys

A

Komfyr OM

Terrasse Terrasse 27,9 m² 25,4 m²

Oppvaskmaskin

W

Vaskemaskin

T

Tørketrommel

V

Ventilasjonsaggregat

SKALA SKALA 1:100 1:100 00

Leilighet

4 104,3 104,1 m² 5, 6. 4. Etasje Leil.nr.

A 503 K/F K/F

Kjøleskap/Frys Komfyr

OM OM

22

33

44

A503, A603 A401

Antall Rom BRA P-rom Plan

11

N N

Etg.

BRA.

P-rom

Veranda

5

104,3 m2

104,3 m2

27,9 m2

A

B

C Plan Plan 66

Plan Plan 55 OppvaskmaskinTegningene er veiledende og avvik kan forekomme. Det leveres ikke innredning av leilighetene, utover det som fremgår av leveransebeskrivelse. Plan Plan 44

W W

Vaskemaskin

T T

Tørketrommel

Plan Plan 33 Plan Plan 22

55 M


84

LEILIGHET

B 503 — 4-roms / 5. etasje / 105,7 m2 BRA 27,4 m2 veranda

TVERRSNITT

TAKPLAN

Plan 6 Plan 5 Plan 4

FASADE NORD

FASADE SØR


DREIEVÆRSTE

PLANTEGNINGER

85

D R E I E VÆ R S T E — P R O S P E K T

So 1

2

DREIEVÆRSTE

6 OM

Soverom 1 Soverom 1 11,6 m²11,6 m²

Stue/Kjøkken 52,7 m²

K/F

Bad Bad 2,4 m²2,4 m²

Sovero 7,6 m

T

W Stue/Kjøkken V V 52,7 m²

T

Bad Bad 6,0 m²6,0 m² OM

OM

K/F

K/F

W Stue/Kjøkken V V 52,7 m² Gang 10,7 m²

Gang 10,3 m²

A401

Leilighet

Soverom 3 9,1 m²

Soverom22 Soverom 8,1m² m² 7,6

4

Antall Rom P-rom

104,1 m²

Plan

4. Etasje

Soverom 3 7,7 m²

K/F

Kjøleskap/Frys

A

Komfyr OM

Terrasse Terrasse 27,4 m² 25,4 m²

Oppvaskmaskin

W

Vaskemaskin

T

Tørketrommel

V

Ventilasjonsaggregat

SKALA 1:100 0

4 105,7 104,1 m²

Antall Rom BRA P-rom

Leil.nr. B 503

K/F

Kjøleskap/Frys Komfyr

OM

2

3

4

B503 A401

Leilighet

Plan

1

5. 4. Etasje

N

Etg.

BRA.

P-rom

Veranda

5

105,7 m2

105,7 m2

27,4 m2

A

B

C Plan 6

Plan 5 OppvaskmaskinTegningene er veiledende og avvik kan forekomme. Det leveres ikke innredning av leilighetene, utover det som fremgår av leveransebeskrivelse. Plan 4

W

Vaskemaskin

T

Tørketrommel

Plan 3 Plan 2

5M


86

LEILIGHET

C 503 — 4-roms / 5. etasje / 106,2 m2 BRA 27,4 m2 veranda

TVERRSNITT

TAKPLAN

Plan 6 Plan 5 Plan 4

FASADE NORD

FASADE SØR


DREIEVÆRSTE

PLANTEGNINGER

87

D R E I E VÆ R S T E — P R O S P E K T

So 1

2

DREIEVÆRSTE

6 OM

Soverom 1 Soverom 1 11,6 m² 11,6 m²

Stue/Kjøkken 52,7 m²

K/F

Bad Bad 2,4 m²2,4 m²

Sovero 7,6 m

T

W Stue/Kjøkken V V 52,7 m²

T

Bad Bad 6,0 m²6,0 m² OM

OM

K/F

K/F

W Stue/Kjøkken V V 52,7 m² Gang 10,7 m²

Gang 10,3 m²

A401

Leilighet

Soverom 3 9,1 m²

Soverom 22 Soverom 8,1 m² m² 7,6

4

Antall Rom P-rom

104,1 m²

Plan

4. Etasje

Soverom 3 7,7 m²

K/F

Kjøleskap/Frys

A

Komfyr OM

Terrasse Terrasse 27,4 m² 25,4 m²

Oppvaskmaskin

W

Vaskemaskin

T

Tørketrommel

V

Ventilasjonsaggregat

SKALA 1:100 0

Leilighet

4 106,2 104,1 m² 5, 6. 4. Etasje Leil.nr.

C 503 K/F

Kjøleskap/Frys Komfyr

OM

2

3

4

C503, C603 A401

Antall Rom BRA P-rom Plan

1

N

Etg.

BRA.

P-rom

Veranda

5

106,2 m2

106,2 m2

27,4 m2

A

B

C Plan Plan 66

Plan Plan 55 OppvaskmaskinTegningene er veiledende og avvik kan forekomme. Det leveres ikke innredning av leilighetene, utover det som fremgår av leveransebeskrivelse. Plan Plan 44

W

Vaskemaskin

T

Tørketrommel

Plan Plan 33 Plan Plan 22

5M


88

LEILIGHET

A 601 — 4-roms / 6. etasje / 106,2 m2 BRA 27,4 m2 veranda

TVERRSNITT

TAKPLAN

Plan 6 Plan 5 Plan 4

FASADE NORD

FASADE SØR


DREIEVÆRSTE

PLANTEGNINGER

89

D R E I E VÆ R S T E — P R O S P E K T

So 1

2

DREIEVÆRSTE

6 OM

Soverom Soverom 1 1 11,611,6 m² m²

Stue/Kjøkken 52,7 m²

K/F

BadBad 2,42,4 m² m²

Sovero 7,6 m

Bad Bad 6,06,0 m²m²

WW

OMOM

Stue/Kjøkken Stue/Kjøkken 52,7 m² m² 52,7

T T

V VV V

K/FK/F GangGang 10,7 m² 10,7 m²

A401

Leilighet

Soverom 3 9,2 m²

Soverom Soverom 22 8,17,6 m²m²

4

Antall Rom P-rom

104,1 m²

Plan

4. Etasje

Soverom 3 7,7 m²

K/F

Kjøleskap/Frys

A

Komfyr OM

Terrasse Terrasse 25,4 27,4 m² m²

Oppvaskmaskin

W

Vaskemaskin

T

Tørketrommel

V

Ventilasjonsaggregat

SKALA 1:100 0

Leilighet

Plan

4 104,1 106,2 m² 5, 4. 6. Etasje Leil.nr.

A 601 Kjøleskap/Frys Komfyr OM

2

3

4

B501, A501, B601, A401 A601

Antall Rom P-rom BRA

K/F

1

N

Etg.

BRA.

P-rom

Veranda

6

106,2 m2

106,2 m2

27,4 m2

A

B

C Plan 6

Plan 5 OppvaskmaskinTegningene er veiledende og avvik kan forekomme. Det leveres ikke innredning av leilighetene, utover det som fremgår av leveransebeskrivelse. Plan 4

W

Vaskemaskin

T

Tørketrommel

Plan 3 Plan 2

5M


90

LEILIGHET

B 601 — 4-roms / 6. etasje / 106,2 m2 BRA 27,4 m2 veranda

TVERRSNITT

TAKPLAN

Plan 6 Plan 5 Plan 4

FASADE NORD

FASADE SØR


DREIEVÆRSTE

PLANTEGNINGER

91

D R E I E VÆ R S T E — P R O S P E K T

So 1

2

DREIEVÆRSTE

6 OM

Soverom Soverom 1 1 11,611,6 m² m²

Stue/Kjøkken 52,7 m²

K/F

BadBad 2,4 2,4 m² m²

Sovero 7,6 m

Bad Bad 6,06,0 m² m²

W W

OMOM

Stue/Kjøkken Stue/Kjøkken 52,7 m² m² 52,7

T T

V VV V

K/FK/F GangGang 10,7 m² 10,7 m²

A401

Leilighet

Soverom 3 9,2 m²

Soverom Soverom 2 2 8,17,6 m²m²

4

Antall Rom P-rom

104,1 m²

Plan

4. Etasje

Soverom 3 7,7 m²

K/F

Kjøleskap/Frys

A

Komfyr OM

Terrasse Terrasse 25,4 27,4 m² m²

Oppvaskmaskin

W

Vaskemaskin

T

Tørketrommel

V

Ventilasjonsaggregat

SKALA SKALA 1:100 1:100 00

Leilighet

Plan

4 106,2 104,1 m² 5, 6. 4. Etasje Leil.nr.

B 601 Kjøleskap/Frys Komfyr OM OM

22

33

44

B501, A501, B601, A601 A401

Antall Rom BRA P-rom

K/F K/F

11

N N

Etg.

BRA.

P-rom

Veranda

6

106,2 m2

106,2 m2

27,4 m2

A

B

C Plan Plan 66

Plan Plan 55 OppvaskmaskinTegningene er veiledende og avvik kan forekomme. Det leveres ikke innredning av leilighetene, utover det som fremgår av leveransebeskrivelse. Plan Plan 44

W W

Vaskemaskin

T T

Tørketrommel

Plan Plan 33 Plan Plan 22

55 M


92

LEILIGHET

C 601 — 4-roms / 6. etasje / 104,3 m2 BRA 27,9 m2 veranda

TVERRSNITT

TAKPLAN

Plan 6 Plan 5 Plan 4

FASADE NORD

FASADE SØR


DREIEVÆRSTE

PLANTEGNINGER

93

D R E I E VÆ R S T E — P R O S P E K T

So 1

2

DREIEVÆRSTE

6 OM

Soverom Soverom 1 1 11,611,6 m² m²

Stue/Kjøkken 52,7 m²

K/F

BadBad 2,42,4 m² m²

Sovero 7,6 m

BadBad 6,06,0 m² m²

WW

OMOM Stue/Kjøkken Stue/Kjøkken 52,7 51,4 m²m²

T T

V

K/FK/F

V V

V

Gang Gang 10,7 10,3 m²m²

A401

Leilighet

Soverom 22 Soverom 8,1 m²m² 7,6

Soverom 3 9,1 m²

4

Antall Rom P-rom

104,1 m²

Plan

4. Etasje

Soverom 3 7,7 m²

K/F

Kjøleskap/Frys

A

Komfyr OM

Terrasse Terrasse 27,925,4 m² m²

Oppvaskmaskin

W

Vaskemaskin

T

Tørketrommel

V

Ventilasjonsaggregat

SKALA 1:100 0

Leilighet

4 104,3 104,1 m² 5, 6. 4. Etasje Leil.nr.

C 601 K/F

Kjøleskap/Frys Komfyr

OM

2

3

4

C501, C601 A401

Antall Rom P-rom Plan

1

N

Etg.

BRA.

P-rom

Veranda

6

104,3 m2

104,3 m2

27,9 m2

A

B

C Plan 6

Plan 5 OppvaskmaskinTegningene er veiledende og avvik kan forekomme. Det leveres ikke innredning av leilighetene, utover det som fremgår av leveransebeskrivelse. Plan 4

W

Vaskemaskin

T

Tørketrommel

Plan 3 Plan 2

5M


94

LEILIGHET

A 602 — 2-roms / 6. etasje / 40,5 m2 BRA

TVERRSNITT

TAKPLAN

Plan 6 Plan 5 Plan 4

FASADE NORD

FASADE SØR


DREIEVÆRSTE PLANTEGNINGER

95

D R E I E VÆ R S T E — P R O S P E K T

Soverom 8,4 m²

Soverom 1 11,6 m² Bad 4,3 m²

Bad 2,4 m²

DREIEVÆRSTE

Bad 6,0 m²

Gang 3,5 m²

W

T

W

OM Stue/Kjøkken 52,7 m²

T

Stue/Kjøkken 21,6 m²

V

K/F

V

Gang 10,7 m² B402, A402, B502 A502, B602, A602

Leilighet

Soverom 8,4 m²

Bad 4,3 m² T

Antall Rom P-rom

Stue/Kjøkken Soverom 21,6 2 m² 7,6 m²

Plan

Soverom 3 7,7 m² K/F Gang 3,5 m² Terrasse 25,4 m²

2 40,5 m² 4, 5, 6. Etasje

Kjøleskap/Frys

K/F

A

Komfyr OM

OM

Oppvaskmaskin

W

Vaskemaskin

T

Tørketrommel

W

SKALA 1:100 0

Leilighet

4 104,1 m²

Plan

4. Etasje

Kjøleskap/Frys

A

B

SKALA 1:100 0

1

2

A 602 Komfyr OM

3

Plan 6

4

5

Plan 4

4, 5, 6. Etasje Leil.nr. Kjøleskap/Frys

5M

Plan 5

Leilighet W Vaskemaskin B402, A402, B502 A502, B602, A602 T Tørketrommel Antall Rom 2 V Ventilasjonsaggregat P-rom 40,5 m²

K/F

4

C

Oppvaskmaskin

Plan

3

N

Komfyr OM

2

A401

Antall Rom P-rom

K/F

1

Plan 3 Plan 2 Plan 1

N

Etg.

BRA.

6

40,5 m2 A

B

Prisene er underlagt. P-romendringer og avvik. 2019-08-14

40,5 m2 C Plan 6

Plan 5 OppvaskmaskinTegningene er veiledende og avvik kan forekomme. Det leveres ikke innredning av leilighetene, utover det som fremgår av leveransebeskrivelse. Plan 4

W

Vaskemaskin

T

Tørketrommel

Plan 3 Plan 2

K/F


96

LEILIGHET

B 602 — 2-roms / 6. etasje / 40,5 m2 BRA

TVERRSNITT

TAKPLAN

Plan 6 Plan 5 Plan 4

FASADE NORD

FASADE SØR


DREIEVÆRSTE PLANTEGNINGER

97

D R E I E VÆ R S T E — P R O S P E K T

Soverom 8,4 m²

Soverom 1 11,6 m² Bad 4,3 m²

Bad 2,4 m²

DREIEVÆRSTE

Bad 6,0 m²

Gang 3,5 m²

W

T

W

OM Stue/Kjøkken 52,7 m²

T

Stue/Kjøkken 21,6 m²

V

K/F

V

Gang 10,7 m² B402, A402, B502 A502, B602, A602

Leilighet

Soverom 8,4 m²

Bad 4,3 m² T

Antall Rom P-rom

Stue/Kjøkken Soverom 21,6 2 m² 7,6 m²

Plan

Soverom 3 7,7 m² K/F Gang 3,5 m² Terrasse 25,4 m²

2 40,5 m² 4, 5, 6. Etasje

Kjøleskap/Frys

K/F

A

Komfyr OM

OM

Oppvaskmaskin

W

Vaskemaskin

T

Tørketrommel

W

SKALA 1:100 0

Leilighet

4 104,1 m²

Plan

4. Etasje

Kjøleskap/Frys

A

B

SKALA 1:100 0

1

2

B 602 Komfyr OM

3

Plan 6

4

5

Plan 4

4, 5, 6. Etasje Leil.nr. Kjøleskap/Frys

5M

Plan 5

Leilighet W Vaskemaskin B402, A402, B502 A502, B602, A602 T Tørketrommel Antall Rom 2 V Ventilasjonsaggregat P-rom 40,5 m²

K/F

4

C

Oppvaskmaskin

Plan

3

N

Komfyr OM

2

A401

Antall Rom P-rom

K/F

1

Plan 3 Plan 2 Plan 1

N

Etg.

BRA.

6

40,5 m2 A

B

Prisene er underlagt. P-romendringer og avvik. 2019-08-14

40,5 m2 C Plan 6

Plan 5 OppvaskmaskinTegningene er veiledende og avvik kan forekomme. Det leveres ikke innredning av leilighetene, utover det som fremgår av leveransebeskrivelse. Plan 4

W

Vaskemaskin

T

Tørketrommel

Plan 3 Plan 2

K/F


98

LEILIGHET

C 602 — 2-roms / 6. etasje / 40,5 m2 BRA

TVERRSNITT

TAKPLAN

Plan 6 Plan 5 Plan 4

FASADE NORD

FASADE SØR


DREIEVÆRSTE PLANTEGNINGER

99

D R E I E VÆ R S T E — P R O S P E K T

Soverom 8,4 m²

Soverom 1 11,6 m² Bad 4,3 m²

Bad 2,4 m²

DREIEVÆRSTE

Bad 6,0 m²

Gang 3,5 m²

W

T

W

OM Stue/Kjøkken 52,7 m²

T

Stue/Kjøkken 21,6 m²

V

K/F

V

Gang 10,7 m² B402, A402, B502 A502, B602, A602

Leilighet

Stue/Kjøkken Soverom 2 21,6 m² 7,6 m²

Antall Rom P-rom

Soverom 8,4 m² Soverom 3 7,7 m²

2 40,5 m²

Plan

4, 5, 6. Etasje

Kjøleskap/Frys

K/F

A

Komfyr

K/F

OM

Gang Terrasse Bad 3,5 m² 25,4 m² 4,3 m²

OM

W

Oppvaskmaskin

W

Vaskemaskin

T

Tørketrommel

T

SKALA 1:100 0

Leilighet

4 104,1 m²

Plan

4. Etasje

Kjøleskap/Frys

A

B

SKALA 1:100 0

1

2

4, 5, 6. Etasje Leil.nr.

C 602 Komfyr OM

3

Plan 6

4

5

Plan 4

Vaskemaskin C402, C502, C602 Leilighet T Tørketrommel 2 Antall Rom V Ventilasjonsaggregat 40,5 m² P-rom

Kjøleskap/Frys

5M

Plan 5

W

K/F

4

C

Oppvaskmaskin

Plan

3

N

Komfyr OM

2

A401

Antall Rom P-rom

K/F

1

Plan 3 Plan 2 Plan 1

N

Etg.

BRA.

6

40,5 m2 A

B

Prisene er underlagt. P-romendringer og avvik. 2019-08-14

40,5 m2 C Plan 6

Plan 5 OppvaskmaskinTegningene er veiledende og avvik kan forekomme. Det leveres ikke innredning av leilighetene, utover det som fremgår av leveransebeskrivelse. Plan 4

W

Vaskemaskin

T

Tørketrommel

Plan 3 Plan 2

K/F


100

LEILIGHET

A 603 — 4-roms / 6. etasje / 104,3 m2 BRA 27,9 m2 veranda

TVERRSNITT

TAKPLAN

Plan 6 Plan 5 Plan 4

FASADE NORD

FASADE SØR


DREIEVÆRSTE

PLANTEGNINGER

101

D R E I E VÆ R S T E — P R O S P E K T

So 1

2

DREIEVÆRSTE

6 OM

Soverom 1 Soverom 1 11,6 m² 11,6 m²

Stue/Kjøkken 52,7 m²

K/F

Bad Bad 2,4 m²2,4 m²

Sovero 7,6 m

T

W Stue/Kjøkken V V 52,7 m²

T

Bad Bad 6,0 m²6,0 m² OM

OM

K/F

K/F

W Stue/Kjøkken V V 51,4 m² Gang 10,7 m²

Gang 10,3 m²

A401

Leilighet

Soverom 3 9,1 m²

Soverom22 Soverom 8,1m² m² 7,6

4

Antall Rom P-rom

104,1 m²

Plan

4. Etasje

Soverom 3 7,7 m²

K/F

Kjøleskap/Frys

A

Komfyr OM

Terrasse Terrasse 27,9 m² 25,4 m²

Oppvaskmaskin

W

Vaskemaskin

T

Tørketrommel

V

Ventilasjonsaggregat

SKALA 1:100 0

Leilighet

4 104,1 104,3 m² 5, 4. 6. Etasje Leil.nr.

A 603 K/F

Kjøleskap/Frys Komfyr

OM

2

3

4

A503, A401 A603

Antall Rom P-rom BRA Plan

1

N

Etg.

BRA.

P-rom

Veranda

6

104,3 m2

104,3 m2

27,9 m2

A

B

C Plan 6

Plan 5 OppvaskmaskinTegningene er veiledende og avvik kan forekomme. Det leveres ikke innredning av leilighetene, utover det som fremgår av leveransebeskrivelse. Plan 4

W

Vaskemaskin

T

Tørketrommel

Plan 3 Plan 2

5M


102

LEILIGHET

B 603 — 4-roms / 6. etasje / 105,7 m2 BRA 27,4 m2 veranda

TVERRSNITT

TAKPLAN

Plan 6 Plan 5 Plan 4

FASADE NORD

FASADE SØR


DREIEVÆRSTE

PLANTEGNINGER

103

D R E I E VÆ R S T E — P R O S P E K T

So 1

2

DREIEVÆRSTE

6 OM

Soverom 1 Soverom 1 11,6 m²11,6 m²

Stue/Kjøkken 52,7 m²

K/F

Bad Bad 2,4 m²2,4 m²

Sovero 7,6 m

T

W Stue/Kjøkken V V 52,7 m²

T

Bad Bad 4,7 m²6,0 m² OM

OM

K/F

K/F

W Stue/Kjøkken V V 52,7 m² Gang 10,7 m²

Gang 10,3 m²

A401

Leilighet

Soverom 3 9,1 m²

Soverom22 Soverom 8,1m² m² 7,6

4

Antall Rom P-rom

104,1 m²

Plan

4. Etasje

Soverom 3 7,7 m²

K/F

Kjøleskap/Frys

A

Komfyr OM

Terrasse Terrasse 27,4 m² 25,4 m²

Oppvaskmaskin

W

Vaskemaskin

T

Tørketrommel

V

Ventilasjonsaggregat

SKALA SKALA 1:100 1:100 00

4 105,7 104,1 m²

Antall Rom BRA P-rom

Leil.nr. B 603

K/F K/F

Kjøleskap/Frys Komfyr

OM OM

22

33

44

B603 A401

Leilighet

Plan

11

6. 4. Etasje

N N

Etg.

BRA.

P-rom

Veranda

6

105,7 m2

105,7 m2

27,4 m2

A

B

C Plan Plan 66

Plan Plan 55 OppvaskmaskinTegningene er veiledende og avvik kan forekomme. Det leveres ikke innredning av leilighetene, utover det som fremgår av leveransebeskrivelse. Plan Plan 44

W W

Vaskemaskin

T T

Tørketrommel

Plan Plan 33 Plan Plan 22

55 M


104

LEILIGHET

C 603 — 4-roms / 6. etasje / 106,2 m2 BRA 27,4 m2 veranda

TVERRSNITT

TAKPLAN

Plan 6 Plan 5 Plan 4

FASADE NORD

FASADE SØR


DREIEVÆRSTE

PLANTEGNINGER

105

D R E I E VÆ R S T E — P R O S P E K T

So 1

2

DREIEVÆRSTE

6 OM

Soverom 1 Soverom 1 11,6 m² 11,6 m²

Stue/Kjøkken 52,7 m²

K/F

Bad Bad 2,4 m²2,4 m²

Sovero 7,6 m

T

W Stue/Kjøkken V V 52,7 m²

T

Bad Bad 6,0 m²6,0 m² OM

OM

K/F

K/F

W Stue/Kjøkken V V 52,7 m² Gang 10,7 m²

Gang 10,3 m²

A401

Leilighet

Soverom 3 9,1 m²

Soverom22 Soverom 8,1m² m² 7,6

4

Antall Rom P-rom

104,1 m²

Plan

4. Etasje

Soverom 3 7,7 m²

K/F

Kjøleskap/Frys

A

Komfyr OM

TerrasseTerrasse 27,4 m² 25,4 m²

Oppvaskmaskin

W

Vaskemaskin

T

Tørketrommel

V

Ventilasjonsaggregat

SKALA 1:100 0

Leilighet

4 104,1 106,2 m² 5, 4. 6. Etasje Leil.nr.

C 603 K/F

Kjøleskap/Frys Komfyr

OM

2

3

4

C503, C603 A401

Antall Rom P-rom BRA Plan

1

N

Etg.

BRA.

P-rom

Veranda

6

106,2 m2

106,2 m2

27,4 m2

A

B

C Plan 6

Plan 5 OppvaskmaskinTegningene er veiledende og avvik kan forekomme. Det leveres ikke innredning av leilighetene, utover det som fremgår av leveransebeskrivelse. Plan 4

W

Vaskemaskin

T

Tørketrommel

Plan 3 Plan 2

5M


106


LEVERANSEBESKRIVELSE

D R E I E VÆ R S T E — P R O S P E K T

Kjøpsinformasjon - Dreieværste

O f fentlige plan er

E I ENDOM M E N

03.05.2019. Rammetillatelse gitt 18.06.2019.

107

Reguleringsplan Lørjekaia plan ID 0106 1163 vedtatt

Adresse: Stadion 15-17-19 – 1671 Kråkerøy. Byggetomten Selveiertomt Gnr. 423 Bnr XXX på 2900 m2 (Under fradeling)

Prosjektet Dreieværste ligger plassert ved Vesterelva nord for Fredrikstad Stadion mellom Smia og Maskinværste, og ligger

Eiendommen vil bli seksjonert iht. eierseksjonsloven, og

innenfor sentrumsgrensen i Fredrikstad Kommunes arealdel.

organisert som et sameie. Sameiet vil bestå av 27 boligseksjoner og 1 næringsseksjon. Endelig eiendomsbetegnelse

Vegetasj on

(seksjonsnr.) for den enkelte leilighet vil fremkomme når

Vesterelva er definert som elvelandskap. Værstestien går langs

seksjoneringen er godkjent og tinglyst. Hjemmelshaver for

elvepromenaden og videre utover rundt Odden, og til øvrige

boligseksjonene vil være Dreieværste AS.

turområder på Kråkerøy.

A n sva rl ige a k tøre r

Terren g/grun nforh old

Byggherre, tiltakshaver, selger: Dreieværste AS, (heretter kalt

Tomten er flat og har tidligere vært bebygd og benyttet av

«selger») som er opprettet for det formål å utvikle, bygge og

Fredrikstad Mekaniske Verksted (FMV) til industrivirksomhet.

selge boligeiendommene som oppføres i Dreieværste.

Bygget vil fundamenteres med pæler. Parkdraget som etable-

Selskapet er 100% eiet av Værste AS.

res mellom bygget og elva, vil ligge på fylte masser støttet opp av spunt langs elva.

Arkitekt: Einar Jarmund & Co AS Arkitekter MNAL Naboeien dommer Megler: Møller og Partners Fredrikstad AS,

Smia ligger øst for bebyggelsen og benyttes av Høgskolen i

Gamle Beddingvei 27, 1671 Kråkerøy

Østfold,avd. ingeniørfag. Bygget er eid av selskapet Fredrikstad Eiendomsinvest AS.

Oppgjørsansvarlig: Bakke Sørvik & Partners, Lindholmveien 1b, 3145 Tjøme

Maskinværste ligger vest for bebyggelsen. Bebyggelsen er eid av Værste AS. Bygget er tildekket pga sikkerhetsmessige

BES K R I VE L S E / E IE FO RM

årsaker og planlegges rehabilitert evt. reetablert til opprinnelig

Bygget består av 3 etasjer med næringsarealer i plan 1-3.

tilstand. Det er i prospektet vist fasader på Maskinværste slik

Boligbebyggelse er i plan 4-6 med totalt 27 selveierleiligheter

opprinnelig fasade fremstod og slik det planlegges at det kan

fordelt på 3 boligheiser/ trappeoppganger. Alle gjennomgå-

fremstå ved ferdigstillelse. Det tas forbehold om endringer i

ende leiligheter har privat innglasset balkong/ markterrasse. I

planene for Maskinværste.

tillegg har alle boligene tilgang til felles takhage utenfor plan 4. Fredrikstad Stadion inklusiv Stadion Parkeringshus ligger syd Eiendommen (tomt og bygning) skal seksjoneres og eies av et

for Dreieværste. Fredrikstad Stadion inkl Stadion Parkeringshus

eierseksjonssameie bestående av alle boligkjøperne og eier av

er organisert som et sameie (Sameiet Fredrikstad Stadion), og

næringsseksjonen. Hver boligkjøper blir eier av en ideel andel

eid av Fredrikstad Kommune og datterselskaper av Værste AS.

av eiendommen og får enerett til bruk av en bruksenhet med eventuelle tilleggsdeler.

VE I, VANN O G KLOAKK Offentlig tilknyttet vei, vann og kloakk.

Boligseksjonene i Sameiet Dreieværste (heretter kalt «sameiet») vil i fellesskap få en eksklusiv bruksrett til takter-

SE KSJ O NE RING

rassen utenfor plan 4 (dvs. på taket av plan 3). Takterrassen

Boenhetene blir seksjonert innen overtakelse og den enkelte

vil driftes av boligseksjonene i sameiet. Kostnadsfordeling og

leilighet får tildelt eget seksjonsnummer.

ordensregler vil bli utarbeidet. Det tas generelt forbehold om endelig organisering av eiendommen.


108

A DKOM ST

SPO RTSBO DE R O G SYKKE L PARKERI N G

Adkomst til Dreieværste vil være fra vestsiden av Fredrikstad

Sportsboder er plassert i kjeller. Tilkomst er via trapp / heis i

Stadion via Stadiongata.

nr 17. Det medfølger 1 sportsbod per leilighet. Det medfølger ca. 5 m2 sportsbod på 4-roms leiligheter og 3 m2 sportsbod på

PA R K E R I NG

2-roms leiligheter. Sportsboder vil fortrinnsvis bli søkt seksjo-

Parkering for besøkende vil kunne skje i tilliggende p-hus

nert som tilleggsdeler til de enkelte boligseksjoner. Selger

(Stadion P-hus) iht. gjeldende takster.

forbeholder seg dog retten til å organisere sportsbodene på den måten som selger finner mest hensiktsmessig.

Sameiets og sameieres parkeringsdekning vil bli organisert gjennom eierandeler i tilstøtende parkeringsseksjon i eiersek-

Sykkelparkering ivaretas i tilliggende fellesarealer under

sjonssameiet på naboeiendommen, Gnr. 423 Bnr. 155 Snr. 9

eksisterende rampe ved Maskinhallen evt. i eksisterende

(p-huset i Sameiet Fredrikstad Stadion). For leiligheter over

p-hus i Fredrikstad Stadion eller i utearealer på bakkeplan.

100 m er én p-plass inkludert. Det vil i tillegg bli lagt ut et 2

begrenset antall p-plasser for salg. Kjøp av en slik p-plass kan

FE L L ESARE AL E R UTO MH US

gjøres ved at det tilskjøtes en ideell andel av nevnte parke-

Utomhusarealene vil bli opparbeidet med utgangspunkt i

ringsseksjon. Eierandel i tilstøtende parkeringsseksjon kan

utomhusplan i prospektet. Utomhusarealene er ikke detaljpro-

ikke overdras alene, men kun sammen med overdragelse

sjektert og selger forbeholder seg retten til å foreta endringer

av seksjonen som andelen i p-huset er knyttet til. Styret står

med hensyn til både utforming og materialvalg.

fritt til å omdisponere p-plasser for å ivareta at sameiere med dokumentert behov for HC-plass, sikres dette så langt antall

Grøntområder vil bli beplantet. Endelig materialbruk og

plasser rekker. De beboerne som evt. får tildelt HC-plass

omfang er ikke detaljprosjektert. Det leveres utendørs belys-

forplikter seg til å måtte avgi denne mot tildeling / bytte til

ning etter en nærmere detaljert belysningsplan. Utvendige

annen plass dersom det fremtidige styret i sameiet finner

vannkraner for felles bruk vil bli plassert der selger finner dette

grunn til å tildele HC-plassen til beboer med dokumentert

hensiktsmessig.

behov, i samsvar med eierseksjonslovens krav. L IG NING SVE RDI For de som ønsker å leie en p-plass vil dette være mulig

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes

gjennom en egen avtale med selskapet som til enhver tid eier

av Ligningskontoret etter ny beregningsmodell som tar hensyn

eller drifter p-huset.

til om boligen er en såkalt «primærbolig» (der boligeieren er bosatt iht folkeregistret) eller «sekundærbolig» (andre boliger

A R EAL E R

som eies). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25

Arealene oppgitt i prospektet er angitt i bruksareal (BRA) som

% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med

er boligens mål innvendig, innbefattet innvendige boder,

boligens areal. For sekundærboliger vil ligningsverdien utgjøre

sjakter og vegger, men ikke medregnet yttervegg. I tillegg

90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med

opplyses P-rom i prislisten – dette er boligens bruksareal

boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på skatteeta-

(BRA) fratrukket innvendige boder og veggene til disse.

tens hjemmeside, http://www.skatteetaten.no.

Arealer påført i prospektets plantegninger er i noen tilfeller

H E FTE L SE R SO M SKAL FØLG E EI EN D OMMEN

avrundet til nærmeste halve kvadratmeter. Arealer oppgitt på

Det vil bli tinglyst heftelser på den enkelte boligseksjon vedr.

de enkelte rom på kontraktstegning kan bli justert i forbindelse

bla. Vei, vann og kloakk.

med detaljprosjektering, og det kan forekomme avvik grunnet interne sjakter, rørføringer, stolper etc.

På eierseksjonssameiets eiendom kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer / avtaler som ikke fremkom-

Det presiseres at verken sportsbodareal i kjeller eller privat

mer av grunnboken for den enkelte boligseksjon. Det følger

balkong-/terrasseareal er medregnet i bruksarealene oppgitt

av eierseksjonsloven at eierseksjonssameiet har lovbestemt

for den enkelte bolig i prospekt og prisliste.

panterett i den enkelte boligseksjon. Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller


LEVERANSEBESKRIVELSE

D R E I E VÆ R S T E — P R O S P E K T

109

forhold pålagt av myndighetene. Kopi av grunnboken samt

vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppførings-

heftelser som er tinglyst på boligseksjonen og eiersesjons-

lova §9.

sameiets eiendom kan fås ved henvendelse til megler. Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. E NE R GI M ER K IN G

Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med

Energi- og oppvarmingskarakter foreligger ikke per d.d. Energi-

at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er

attester vil bli utarbeidet av Selger i samarbeid med utførende

oppfordret til å ta forbehold i kjøpstilbudet dersom prosjektet

entreprenør etter at detaljprosjekteringen er gjennomført.

er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg / endring som kjøper

Energiattesten vil for øvrig utgjøre en del av informasjonen

forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger / selger.

kjøper får i FDV-dokumentasjonen ved overtagelsen.

Alle bestilte tilvalg skal være oppgjort før overtakelse.

Prosjektet bygges etter teknisk forskrift etter plan og bygningsloven, gjeldende fra 2017 (TEK 17)

OVE RTAKE L SE Planlagt ferdigstillelse er ca 18 mnd etter varslet igangsettelse.

FOR K J ØP S RE T T

Det vises for øvrig til punktet om forbehold nedenfor.

Ingen forkjøpsretter Byggestart forventes 4. kvartal 2019. Forventet ferdigstillelse E NDR I NGSA R B E ID E R / T ILVA LG

er våren 2021, men dette tidspunktet er foreløpig og ikke

Det vil, i en tidsbegrenset periode, være anledning til å gjøre

bindende, og utløser ikke dagmulkt.

tilvalg til boligene. Mulige tilvalg vil bli presentert i en egen tilvalgsbrosjyre og omfatter blant annet ulike typer parkett,

Når selger har opphevet forbeholdene som selger har satt i

innvendige dører, veggfarger, fliser, fronter på kjøkken- og

kjøpekontrakten, skal selger fastsette en overtagelsesperiode

baderomsinnredninger, bad- og kjøkkenarmaturer og endrin-

som ikke skal være lenger enn 3 måneder. Selger skal skrift-

ger i elektroinstallasjoner. Adgang til tilvalg er oppad begren-

lig varsle kjøper om når overtagelsesperioden begynner og

set til 15 % av kjøpesum i henhold til bustadoppføringslova § 9.

slutter. Senest 10 uker før ferdigstillelse av Eiendommen skal selger gi kjøper skriftlig melding om endelig overtagelsesdato.

Alle tilvalg avtalefestes direkte mellom kjøper og entreprenør

Den endelige datoen er bindende og dagmulktsutløsende, og

i separat avtale. Eventuelle tilvalgsbestillinger innbetales til

skal ligge innenfor overtagelsesperioden.

meglers klientkonto, eller faktureres direkte fra entreprenør/ selger.

KJ ØP E KO NTRAKT O G VE DTE KTER FOR SAMEI ET Avtale om kjøp av leilighet og parkeringsplass forutsettes

Endringer ut over det som fremkommer i tilvalgsbrosjyren må

inngått i henhold til kjøpekontraktsformular som kan fås ved

på fritt grunnlag vurderes av selger, entreprenør og dennes

henvendelse til megler.

underleverandører. Typiske endringer som ikke tillates er endring av fasade, vindusform og plassering av vann og avløp.

Selger fastsetter vedtekter for sameiet i forbindelse med

Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbei-

ter for eierseksjonssameiet kan fås av megler. Den enkelte

der som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt,

seksjonseier har rett og plikt til å være medlem av eiersek-

og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den

sjonssameiet som vil bli etablert innen overtakelse.

seksjonering av eiendommen. Utkast til foreløpige vedtek-

avtalte ytelsen og / eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å

MIDL E RTIDIG BRUKSTIL L ATE L SE / FERD I GATTEST

utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe

Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest vil foreligge innen

for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve

overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe midlertidig

endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg

brukstillatelse og ferdigattest for boligen.

betalt for utarbeidelse av pristilbud, prosjektering, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova §44. Endringer må forholde seg til gjeldende byggeteknisk forskrift TEK 17. Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som

ØKO NO MI Det er utarbeidet en prisliste for leilighetene som viser bruksareal i hver leilighet (BRA) inkludert evt. innvendig bod. I forbindelse med vedtatt byggestart skal det foretas en delinn-


110

betaling tilsvarende 10 % av kjøpesummen. Eventuelt lån til

nader NOK 75,- pr år. Pr Kvm BRA til sameiet ved overtakelse

å betale avtalt forskudd kan ikke sikres ved pant i den nyinn-

slik at sameiet har likviditet i oppstartsfasen.

kjøpte boligen. Boligen kan pantsettes først ved overtakelse/ overskjøting. Restkjøpesum inkludert omkostninger innbe-

KO NSESJ O N

tales til meglers klientkonto senest 1 uke innen overtakelse i

Kjøpet krever ikke konsesjon.

henhold til kjøpekontrakt. Dersom selger skal kunne få utbetalt beløp fra klientkonto før skjøte er tinglyst, må selger stille

KO MMUNAL E IE NDO MSSKATT

garanti etter §47 i Bustadsoppføringsloven. Eventuelle tilvalg

Fastsettes etter ferdigstillelse av boligen.

som aksepteres av kjøper faktureres direkte fra entreprenørene. Dersom oppgjør ihht kontrakt forsinkes mer enn 21 dager

USO LGTE L E ILG H E TE R

har selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg. Selger

Utbygger svarer for felleskostnader for eventuelle usolgte

forbeholder seg retten til uten varsel å kunne endre priser og

seksjoner etter ferdigstillelse.

betingelser for usolgte seksjoner og parkeringsplasser. Det er utarbeidet standard kjøpekontrakt for prosjektet som er

BUDREG L E R

tilpasset Bustadsoppføringslova. Det gjøres egen avtale om

Leilighetene selges til fast pris. Bindende avtale er inngått ved

parkering/ bruksrett til parkeringsplass.

budaksept. Kjøpekontrakt inngås i kontraktsmøte hos megler.

OM KOST NI N G E R Kr 12 130 i dokumentavgift til staten (2,5% av tomteverdien) Kr 525 i tinglysningsgebyr skjøte Kr 525 i tinglysningsgebyr pantedokument Kr 205 i panteattest F E L L ES KOSTN A D E R Årlige felleskostnader er stipulert til ca. kr 40,- pr. kvm pr.mnd (Budsjett for felleskostnader er et foreløpig utkast og kan endres. Kostnader til drift og vedlikehold av sameiets fellesarealer og øvrige forpliktelser påhviler sameierne i fellesskap og betales i henhold til de enkeltes sameiebrøker. Felleskostnader skal bl.a. dekke kommunale avgifter, forsikring av bygningene, lys, forretningsførsel, heisdrift, vaktmester, gartnertjenester, snørydding, andre driftskostnader, herunder også kostnader til fellesarealer med næringsseksjonen. Felleskostnadene inkluderer ikke abonnement til tv, bredbånd, telefon og eiendomsskatt (listen er ikke nødvendigvis uttømmende) slike kostnader skal faktureres og betales av den enkelte seksjonseier direkte. Det legges opp til at utbygger inngår en felles avtale om levering av tv og internettjenester fra leverandør som gjelder fra innflytting. Strømkostnader til evnt. El-bil plass, og fjernvarmekostnader som inkluderer oppvarming og varmt vann i og til leilighetene kommer i tillegg til stipulerte felleskostnader. Driftskostnader for parkeringsarealet vil bli fordelt mellom brukerne. (ref. utkast til budsjett). Bygget vil være forsikret frem til overtakelse. Sameiet tegner fullverdiforsikring fra overtakelse. Kjøper forsikrer eget innbo. Det bemerkes at det kan kreves innbetalt a-konto felleskost-

LOVVE RK Boligene selges i henhold til bestemmelsene i lov om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad med mer (Bustadsoppføringslova) av 13.juni 1997, nr.43. Dette gjelder ikke for leiligheter som selges til selskaper, organisasjoner eller kjøpere som ikke skal bruke boligen selv. Der hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges boligene etter avhendingslovens regler. Dersom kjøper ikke er å anse som forbruker i henhold til Avhendingsloven §1-2 (3), gjøres det oppmerksom på at boligen selges som den er, jfr. Avhendingslovens §3-9. KRE DITTVURDE RING / H VITVASK I N GSLOV EN Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøperne. Eiendomsmeglerne ble i 2009 underlagt bestemmelsene i hvitvaskingsloven. Det innebærer bla at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner. VE DL EG G TIL PRO SP E KT - Etasjeplan -

Reguleringsplan med bestemmelser

- Prisliste -

Utkast til kjøpekontrakt, vedtekter og budsjett felleskostnader (Fås hos megler)

-

Kopi av bustadsoppføringslova og grunnbokutskrift / servitutter (Fås hos megler)


LEVERANSEBESKRIVELSE

D R E I E VÆ R S T E — P R O S P E K T

Leveransebeskrivelse

Faste felt på boligfasade utføres med Fibercement plate-

Denne beskrivelsen (Leveransebeskrivelsen) beskriver hva

arkitektens anvisning.

partene avtaler om leveringen, det vil si hvordan salgsobjektet skal leveres på overtagelse. Leveransebeskrivelsen viser salgsobjektets viktigste bestanddeler og funksjoner. Det vil forekomme avvik mellom denne leveransebeskrivelsen og den øvrige salgsinformasjonen (herunder innholdet i dette prospektet for øvrig – både bilder, illustrasjoner og tegninger). I slike tilfeller er det alltid denne leveransebeskrivelsen som viser hva partene har avtalt. Vi gjør særlig oppmerksom på at bilder og illustrasjoner i salgsmaterialet (herunder også annonser etc.) viser elementer som ikke inngår i faktisk leveranse. Dette gjelder blant annet møblering og innredningsdetaljer, kjøkken- og garderobeløsning – men kan også gjelde bygningstekniske løsninger, utomhuselementer etc. De presiseres særskilt at kjøkken leveres i henhold til egen kjøkkentegning. Bilder er kun illustrasjoner basert på antatt utførelse på et tidlig stadium i prosjektutviklingen. Illustrasjoner kan også vise løsninger som kan være tilvalgsbestillinger. Der produktnavn og leverandør er nevnt i leveransebeskrivelsen, tas det forbehold om produkttilgjengelighet på utførelsestidspunkt. Generelt opplyses at tegningene i prospektet ikke presist viser den faktiske leveransen. Dette skyldes flere forhold, blant annet at sjakter, innkassinger og VVS-føringer per tid ikke er detaljprosjektert og således ikke eksakt inntegnet. Salgstegninger i prospektet er – blant annet av den grunn - ikke egnet for måltaking. Vi gjør også oppmerksomme på at dør og vindusplasseringer, samt utforming i den enkelte leilighet kan avvike noe fra de generelle planer, som følge av blant annet den arkitektoniske utforming av bygget, krav til bæring, isolasjonskrav og tilgjengelighet. Boligprosjektet rammesøkes i henhold til teknisk forskrift TEK 17.

GENERELLE KRAV Bygningsmessige krav er stilt gjennom bestemmelsene i TEK17 med tilhørende veiledning. Boligene tilfredsstiller generelt NS 8175 lydklasse C.

UTVENDIG E / BÆRENDE KONSTRUKSJONER

klednig evt. annet tilsvarende materiale. Farge og type etter

Yttervegger utføres generelt som lette bindingsverksvegger i tre, noen yttervegger kan forekomme i betong. V IN DUER Vinduer leveres som malte trevinduer med utvendig aluminiumskledning. På nord, øst og vestfasade vil vindusvask måtte foretas fra lift. På Sydfasade leveres solavskjerming med type screenduk. Fasadedetaljer mht. innglassing /solavskjerming vil bli avklart i detaljprosjekteringen. Det tilrettelegges for levering av screens på vestfasade. Screens på vestfasade er ikke medtatt i leveranse. BALKON G / TERRASSEDØRER Balkong – og terrassedører er av typen skyve- eller slagdører. Dette fremgår av leilighetstegningene. Dørene leveres ferdig behandlet fra fabrikk og med utvending aluminiumskledning som for vinudene. BALKON GER Balkonger utføres i betong med tremmergulv i overflate. Taknedløp fra balkonger er foreløpig ikke detaljert på planeller fasadetegninger. Prinsipper for utforming av rekkverk fremgår også av arkitektens tegninger. Balkong – og terrassegulv er å anse som utvendig konstruksjon. Drypp fra overliggende balkong, rekkverk og konstruksjoner må påregnes ved regn / snøsmelting osv. M ARK TERRASSER Markterrasser på plan 4 utføres med belegg av tremmergulv. Terrassene rammes inn av plantekasser med beplantning. B ÆREN DE KON STRUK SJON ER Bygningen utføres med bærekonstruksjon i betong og stål. Vegger mot fellesarealer og naboleiligheter utføres i betong eller som bindingsverk-konstruksjon. Fasadene bygges opp som isolerte stendervegger og kles utvendig med platekledning på boligdelen. Innvendige vegger utføres i stenderverk, kledd med gipsplater.

FASADE R / Y TTE RV EG G E R Fasade for boligdel mot øst / vest og syd består av glassfasader og faste felt, begge deler avdekket med galvaniserte stålprofiler i etasjeskiller og leilighetsskiller.

111

FELLESAREALER TRAPPEROM OG KORRIDORER Hovedtrapper utføres i betong og med gulvflis. Evt. slipt


112

betong. Rekkverk og håndløpere i samsvar med forskriftskrav

IN N V EN DIGE V EGGER I LEILIGHETENE

for tilgjengelig boenhet.

Veggene består både av betongvegger og lettvegger i isolert stenderverk og gips. Tykkelse og oppbygging varierer iht.

Gulv i korridorer fra hovedtrapp til leilighetene utføres med flis

lyd – og brannkrav for veggen. Alle overflater sparkles og

eller slipt betong. Vegger utføres som sparklet og malt betong

males. Overgang mellom betongvegger/ gipsvegger fuges.

eller gips.

Også overgangen mellom vegg og tak utføres fuget/ listefritt. Det må påregnes mindre sprekker i disse overgangene etter

HEIS

overtakelse.

Det installeres maskinromløse personheiser i tilknytning til trapperom. Heiskupeer leveres i henhold til beskrivelse

Innvendige vegger av gips sparkles og males i lys farge.

utarbeidet av arkitekten, størrelse på kupeen er 1100 mm

Vegger mot naboleiligheter og trapperom, som utføres i

x2100 mm. Hastighet 1,0 m/s. Heis utstyres med nødtelefon-

betong eller lydvegg kledd med gipsplater vil ha sparklet og

forbindelse.

malt overflate. Det kan velges mellom åtte utvalgte standardfarger, begrenset til en farge per rom.

KJ E L L E R Gulv avrettes og støvbindes. Vegger sprøytemales hvite.

DØRER

Himling (betong) sprøytemales hvit. Annen utførelse kan også

Inngangsdør fra fellesareal leveres iht. arkitektens valg,

bli aktuelt. Synlige tekniske installasjoner og rør er ubehand-

herunder farge, med nødvendige lyd- og brannkrav.

let. Tekniske rom utføres med epoxymaling på gulv og med hvitmalte vegger / tak.

Øvrige innvendige dører er av typen hvit, slett, uten glass. Dette gjelder også der det er skyvedører, foruten skyvedør

FE L L ES TAK TE RRAS S E

mellom entre og stue i leiligheter over 100 m2 hvor det leveres

Det etableres felles takterrasse på plan 4. Denne bygges med

glassfelt i skyvedør.

overflate av tremmergulv på isolert og tekket takflate. Det leveres faste sittebenker, lekeutstyr, plantekasser og pergola.

Hvite karmer og dørvridere i børstet stål. Standard lav terskel i

Rekkverk som for øvrige balkonger. Løst utstyr som vist på

lakkert eik.

illustrasjoner leveres ikke. LÅSSYSTEM / PORTTELEFON Frodig vegetasjon skal være sammensatt av arter med varia-

Det installeres låssystem slik at leilighetseier kun benytter

sjon i høyde, utbredelse, farge og vekstform. Belysning utføres

en nøkkel til alle de dører som skal kunne åpnes. Det leveres

med solide og robuste armaturer. Plassering avklares i detalj-

komplett porttelefonanlegg til den enkelte leilighet. Ringe-

prosjekteringen.

klokke tilkobles porttelefonanlegget. Det leveres 3 stk nøkler til hver leilighet.

R E N OVAS J O N Det etableres felles nedsenkede avfallscontaineren som

K JØK K EN

etableres på bakkeplan mellom Dreieværste og elva. Se

Som standard kjøkkeninnredning leveres Sigdal Horisont med

utomhusplan.

grå fronter og 40 mm tykk laminatbenkeplate med rett forkant type Smoke Quartstone som standard eller tilsvarende fra

LEILIGHETENE

annen anerkjent leverandør og med omfang iht. tegninger. Avtrekkshette leveres av type Mantica med integrert komfyr-

HIMLING

vakt eller tilsvarende med potensialfritt signal.

Leilighetene leveres i hovedsak med sparklet og malt betongoverflate i himling. På bad og i entre leveres det nedsenket,

Overskap på kjøkken leveres i standard høyde. Løpemeter

sparklet og hvitmalt gipshimling. Generell himlingshøyde er

overskap følger av den enkelte leilighets kontraktstegning, se

ca. 2,7 m for stue / kjøkken og soverom og minimum 2,25 m i

stiplet linje eller ta kontakt med megler for nærmere informa-

entre / gang/ bad. Enkelte rom/ partier vil få lavere himlings-

sjon. Takhøye overskap kan bestilles i forbindelse med tilvalgs-

høyde pga fremføring av tekniske installasjoner.

prosessen, under forutsetning av at det er plass til dette. Det


LEVERANSEBESKRIVELSE

D R E I E VÆ R S T E — P R O S P E K T

113

leveres planlimt vask med ettgreps blandebatteri, samt avsatt

Re-micron GB 30x60 cm, lagt liggende. Av innredning leveres

plass og mulighet for tilkobling av oppvaskmaskin, kjøl/fryse-

porselensvask og speil, samt stikk på vegg. Ettgreps dusj-

skap, platetopp og stekeovn. Kjøkkenet leveres forberedt for

batteri og dusjarmatur med toppdusj og håndholdt løsning.

integrerte hvitevarer, med hel benkeplate uten hulltaking for

Vegghengt toalett. Bad 2 leveres uten dusjvegger.

platetopp, stekeovnsskuff/ skap for innbygging av stekeovn, samt skrog og fronter til oppvaskmaskin og kjøl/fryseskap.

Vannmåler for varmtvann, samt energimåler for vannbåren

Hvitevarer leveres ikke som standard, men kan bestilles i

gulvvarme og kurser plasseres i detaljprosjekteringen. For-

forbindelse med tilvalgsprosessen. Egen kjøkkentegning for

trinnsvis på mest egnet sted på bad. Hovedbad leveres med

den enkelte leilighet vil bli utarbeidet og overlevert i forbin-

opplegg for tilkobling av vann- og avløp for vaskemaskin samt

delse med tilvalgsmøte med hver enkelt boligkjøper. Selger

nødvendig stikk for begge. Det forutsettes at det benyttes

forbeholder seg rett til å levere kjøkken i tilsvarende kvalitet

kondenstørketrommel. Hvitevarer inngår ikke i leveransen.

fra annen leverandør. Hovedsakelig leveres plassbygde bad, men dersom det viser BA D

seg hensiktsmessig forbeholder utbygger seg retten til å

På hovedbad leveres innredning fra Sigdal i modell Eng

levere baderomscabin..

(nordisk) som standard. Innredning leveres med 60 cm skap under vask, og plass for vaskemaskin og tørketrom-

GARDEROBER

mel under benkeplaten. Det leveres heldekkende benke-

Det medfølger ikke garderobeskap eller skyvedørsgardero-

plate med integrert servant. Over servant leveres speilskap

ber i leveransen, men dette kan bestilles i forbindelse med

med hyller i minimum bredde som servant. Videre leveres

tilvalgsprosessen.

ettgreps servantbatteri, stikk på vegg ved eller i innredning, LED downlights i himling for generell belysning på badet,

GULV

samt veggehengt toalett i hvitt porselen med dempet toalett-

I stue, kjøkken, entre/ gang og soverom legges det parkett,

sete. Dusjvegg(er) i laminert glass som vist på kontraktsteg-

14 mm 1-stav eik matt lakk.

ning. Ettgreps dusjbatteri og dusjarmatur med toppdusj og håndholdt løsning. Dusjsone er nedsenket ca. en flishøyde.

LISTV ERK

Slukrist i rustfritt stål. Resten av baderommet utenfor våtsone

Det leveres fotlister av eik. Listverk og foringer rundt dører og

bygges med tilnærmet flatt gulv, mindre vannansamlinger

vinduer leveres hvitmalt fra fabrikk med synlige stifter. Lister

kan forekomme ved vannsøl på disse områdene. Det kan bli

i betongvegg skrues. Listverk fuges ikke mot vegg, så her

terskel/ nivåforskjell fra baderom til tilliggende rom, men

må det påregnes synlige sprekker på 1-2 mm som følge av

innenfor gjeldende forskrifter.

toleranseavvik på sparklede skjøter og bygging av vegger. Overgang mellom vegg og tak fuges uten taklister.

Selger forbeholder seg rett til å levere baderomsinnredning i tilsvarende kvalitet fra annen leverandør.

SPORTSBOD Det leveres egen sportsbod i kjeller. Det levers ca 5 m2

På badegulv leveres porselensfliser type Re-micron GB 30*30

sportsbod på 4-roms leiligheter og 3 m2 sportsbod på 2-roms

cm. I nedsenket dusjsone på bad leveres tilsvarende flis i

leiligheter. Alle sportsboder vil bli merket med nummer på

mosaikk, format ca. 3x3 cm.

leiligheten den tilhører. Sportsboder leveres med nettingvegger. H= 2,10. Rørføringer og kanaler i bodareal kan forekomme.

Badevegger leveres porselensfliser på vegg, type Re-micron

Fordeling av boder utføres når de bygningsmessige detaljer i

GB 30x60 cm, lagt liggende.

kjeller er endelig avklart. Sportsboder er ikke oppvarmet.

Selger forbeholder seg retten til å velge flistype av tilsvarende

PARK ERIN G

kvalitet fra annen anerkjent leverandør.

Det medfølger 1 stk parkeringsplass i eksisterende Stadion P-hus på alle leiligheter over 100 m2. Parkeringsplasser som

På baderom 2 i tilknytning til Soverom 1 legges porselensfliser

medfølger leilighet vil bli liggende i avgrenset område med

type Re- micron GB 30 x30 på gulv og porselensfliser type

nettingvegger i plan 1. Det forberedes for lading på alle


114

p-plasser, men ladepunkt og tilkobling kjøpes som tilvalg.

IN TERN ETT OG TV

Det må påregnes noe vannansamling på gulv i de perioder

Utbygger vil fremforhandle kollektiv avtale med anerkjent

hvor snø og regn dras inn med bilene. Til hver parkeringsplass

fiberleverandør, om opplegg for leveranse av internett/

leveres 1 stk portåpner for åpning av garasjeport.

bredbånd og TV. Det vil bli levert 1 stk uttak til TV / data i hver leilighet. Installasjonen vil være klar til bruk ved innflytting.

Det vil i tillegg til medfølgende p-plass på store leiligheter, legges ut for salg et begrenset antall p-plasser i Stadion p-hus.

ELEK TRISK E AN LEGG

Samt vil selger legge til rette for at det skal være mulig å leie

Det leveres felles el-skap i fellesareal i hver etasje i tillegg til

p-plass i Stadion p-hus. Dette kan gjelde et begrenset antall

eget el-skap i hver enkelt leilighet. Plassering besluttes av

parkeringsplasser i p-anlegget for øvrig.

selger i forbindelse med detaljprosjektering.

SY KKE L PAR K E RI N G

Elektrisk anlegg ligger generelt skjult i leiligheten, bortsett

Det vil legges til rette for parkering av sykkel enten i eksis-

fra ved betong og lydvegger hvor det kan bli åpent anlegg.

terende arealer under rampe opp til stadion, i eksisterende

For lyspunkt i betonghimling leveres stikkontakt i overgang

Stadion P-hus evt. mellom Dreieværste og Stadion p-hus.

mellom himling og vegg. Nedforede himlinger leveres med downlights i tak.

TEKNISKE INSTALLASJONER «Stor» leilighet (18 stk): T EGN I N GE R AV TE K N I S K E A N L EG G

WC/Dusj

3 stk LED downlights med egen dimmer

Alle tekniske anlegg og fremføringer til disse blir ikke inntegnet

Bad-/vaskerom

6 stk LED downlights med egen dimmer

på tegninger som omfattes av kjøpekontrakt, men det utarbei-

Entre/gang

5 stk LED downlights med egen dimmer

des punktplaner for elektro som blir tilgjengelig i forbindelse med tilvalg. Det tas forbehold om endringer på plantegninger

«Liten» leilighet (9 stk):

for fremføring av sjakter for tekniske føringer.

Bad-/vaskerom

4 stk LED downlights med egen dimmer

Entre/gang

2 stk LED downlights med egen dimmer

VE N T I L AS J O N Det vil bli levert ett ventilasjonsaggregat for balansert ventila-

Alle rom får stikkontakter og lampepunkter som dekker krav

sjon med varmegjenvinning i hver leilighet. Aggregatet vil i

etter NEK2014:400 (med tilpasninger for tilgjengelig veggplass

hovedsak bli plassert i tak over bad eller i entre. evt på vegg

til stikk). I tillegg til beskrevet belysning på bad og entre

i entre. For 2-roms leiligheter vil ventilasjonsaggregat kunne

leveres belysning i sportsbod og under overskap på kjøkken.

bli plassert på kjøkken over ventilator. Det vil bli tilluft i stue og soverom og avtrekk fra våtrom og kjøkken. Luftinntak på

Som tilvalg kan det velges ekstra punkt som kan bli trukket

fasader. Avtrekksluft føres over tak.

åpent. Det vil bli montert stikkontakt forberedt for vaskemaskin og tørketrommel.

O P PVAR M I N G / VA RM T TA PPE VA N N Bygget tilknyttes Fredrikstad Energi sitt fjernvarmenett i

Det monteres stikkontakt og lys på alle balkonger. I fellesarea-

området. Fordelingsskap for vann, energi og vannbåren varme

ler vil deler av el-anlegget bli utført som åpent anlegg. Det blir

(samt målere) vil bli integrert i eget teknisk skap i baderom

individuell avlesning av strømmåler for den enkelte leilighet.

evt. entre. Plassering besluttes av selger i forbindelse med

Alt strømforbruk i fellesarealer som boder, utearealer mv.

detaljprosjektering. Alle oppholdsrom vil leveres med vannbå-

registreres på en felles måler og kostnadene fordeles mellom

ren gulvvarme og vil ha individuell styring i hvert rom. Energi-

leilighetene etter en omforent nøkkel av et fremtidig samei-

forbruket avregnes sentralt av energileverandøren men vil bli

estyre. Endelige elektrotegninger vil bli fremlagt kjøper på et

fordelt på den enkelte leilighet med separate målere i leilighe-

senere tidspunkt.

tene for varmt forbruksvann og vannbåren gulvvarme. Differanse mellom sum separate målere og totalforbruk fordeles

SPRIN K LIN G / M AN UELL SLOK KING

pro rata mellom samtlige leiligheter.

Det installeres boligsprinkling i alle leiligheter med synlige sprinklerhoder. Rør monteres skjult over himling innvendig.


LEVERANSEBESKRIVELSE

D R E I E VÆ R S T E — P R O S P E K T

Omfang sprinkling av balkonger iht. gjeldende regelverk. Dette

Nærmere tidsangivelser for Selgers forbehold fremgår av

kan medføre nedkassinger foran noen vinduer. Fellesarealer

kjøpekontrakten.

115

og boder fullsprinkles. Det leveres 1 stk håndslukkeapparat til hver leilighet.

Det kan forekomme avvik mellom leveransebeskrivelsen og plantegninger. I slike tilfeller er det alltid leveransebeskrivel-

B RAN N AL ARM A N L EG G

sen som er retningsgivende. Dersom det er avvik mellom

Det installeres heldekkende brannalarmanlegg for bygningen.

prospekt/internettside og leveransebeskrivelsen, er det den endelige leveransebeskrivelsen i kontrakten som gjelder.

ANNET

Omfanget av leveransen er begrenset til dette.

T I LVALG / EN D RI N G E R

Alle illustrasjoner, 3D-perspektiver, skisser, møblerte plan-

Det vil bli gitt mulighet for å gjøre individuelle tilpasninger.

tegninger m.m. er kun ment å danne et inntrykk av den

Selger og entreprenør vil i god tid før innredningsarbeidene

ferdige bebyggelsen, og kan således ikke anses som endelig

starter utarbeide en tilvalgsbrosjyre hvor priser og frister for

leveranse. Inntegnet utstyr/inventar medfølger ikke, så

beslutning vil fremkomme. Bestillinger etter denne tilvalgs-

som f.eks. hvitevarer og garderobeskap, og det vil derfor

brosjyren avtales med og faktureres direkte fra entreprenør.

fremkomme elementer i presentasjonsmaterialet som ikke

Det gis ikke fradrag i kjøpesum ved tilvalg selv om kjøper evt.

inngår i leveransen. Det leveres kun innredning som beskrevet

anser ny utførelse som rimeligere enn standardutførelsen.

under kjøkken og bad.

For tilvalg gjelder betingelser i tilvalgsbrosjyre/avtale som blir presentert av entreprenør ved oppstart av tilvalgsprosess.

Da noen løsninger fremdeles ikke er valgt, og detaljprosjekte-

Det er ikke anledning til å flytte på vinduer, elektriske installa-

ring ikke er ferdigstilt, kan det forekomme mindre endringer til

sjoner eller avløp og vanntilførsel. Se for øvrig også ytterligere

endelig sluttprodukt. De beskrevne kvaliteter/ leveranser kan

informasjon om tilvalg gitt i salgsoppgaven.

bli endret i detaljprosjekteringen under forutsetning av at den tiltenkte funksjon opprettholdes. Det kan forekomme innkas-

Utførende entreprenør vil kalle inn til tilvalgsmøte for de

singer/ tilpasninger i vegg/ himling, spesielt med tanke på

enkelte fag / leveranser. Tilvalg er styrt av fremdriften i

føringsveier for tekniske anlegg. Dette kan bla medføre lavere

prosjektet, og på hvilket tidspunkt man som kjøper tiltrer

himlingshøyde i enkelte rom. Det må påregnes synlige inspek-

kjøpekontrakt i byggeprosessen. Alle tilvalg skal være signert

sjonsluker for tekniske anlegg. Alle opplysninger er dermed

av begge parter, og pris skal være avtalt på forhånd.

gitt med forbehold om utbyggers rett etter kjøpekontrakten til å foreta mindre endringer / justeringer. Mindre avvik +/- på

FDV (Forval t n i n g, d r i f t o g ve d l i ke h o l d )

oppgitte arealer (BRA og P-rom) kan forekomme som følge av

Til hver leilighet leveres det et enkelt oppsett med FDV for

detaljprosjektering. Det må også påregnes mindre justeringer

nødvendige opplysninger om varmeanlegg, ventilasjon,

av areal pr. rom som også gjelder for balkong og terrasse samt

kjøkken, farge på vegger, adresseliste.osv.

vindus- og balkongdørutforming som følge av detaljprosjekteringen. Det tas videre forbehold om trykk- og skrivefeil.

DI VE R S E Det leveres 1 stk postkasse per leilighet i den respektive

Generelle beskrivelser av prosjektet i salgs- og markeds-

hovedinngang. Plassering og utførelse iht. postens regulativ.

føringsmateriell vil ikke passe for alle boliger. Innvendige 3D-perspektiver er tatt fra arkitekttegninger av ulike boliger og

GENERELT / FORBEHOLD

gjenspeiler ikke en aktuell leilighet. Interessenter oppfordres derfor særskilt til å vurdere dette (solforhold, utsikt, beliggen-

Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av kjøpekon-

het i forhold til terreng og omkringliggende bygningsmasse

trakten:

mv.) før innlevering av kjøpetilbud.

-

Byggestart er avhengig av tilfredsstillende forhåndssalg

-

Kommunal saksbehandling ifm utbyggingsavtale

Alle opplysninger i leveransebeskrivelse og salgsoppgave

-

Det tas forbehold om at det for selger oppnås en

er gitt med forbehold om Selgers rett til endringer som er

tilfredsstillende entrepriseavtale

hensiktsmessige og/eller nødvendige, forutsatt at det ikke


116

reduserer den generelle standard vesentlig. Kjøper aksepterer uten prisjustering at Selger har rett til å foreta slike endringer. Eksempler på slike endringer kan være innkassing av teknisk anlegg, mindre endring av boligens areal eller lignende. Utomhusplanen i prospektet er av en slik karakter at den ikke kan anses som et kart, men en illustrasjonsskisse fra landskapsarkitekt. Utomhusplanen er utarbeidet for å illustrere tomtens planlagte opparbeidelse, men er ikke endelig fastsatt og kan endres i forbindelse med detaljprosjekteringen. Selger står fritt til å endre boligbetegnelse i prosjekteringsprosessen og det tas forbehold om eventuell justering av antall boliger. Selger samtykker ikke i forkant av et eventuelt videresalg. Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere. Følgende dokumenter utgjør en del av denne salgsoppgave og forutsettes lagt til grunn for handelen: 1. Selgers standard kjøpekontrakt 2. Leveransebeskrivelse 3. Kontraktstegning 4. Etasjeplan 5. Prospekt og salgsoppgave med vedlegg og salgstegninger 6. Skisse til utomhusplan 7. Grunnboksutskrift 8. Foreløpige vedtekter for Sameiet 9. Reguleringsplan og -bestemmelser


D R E I E VA E R S T E . N O

D R E I E VÆ R S T E — P R O S P E K T

DREIEVÆRSTE

— Kontakt

Henriette Knold Andersen Fagansvarlig/Partner Eiendomsmegler MNEF +47 46 63 52 92 henriette@mollerpartners.no dreievaerste@mollerpartners.no Margareth Cielicki Eiendomsmegler MNEF +47 47 02 52 69 margareth@mollerpartners.no dreievaerste@mollerpartners.no

Møller & Partners Fredrikstad Gamle Beddingvei 27, 1671 Kråkerøy

— Værste AS Gamle Beddingvei 28, 1671 Kråkerøy +47 69 35 41 90 | www.vaerste.no

BIDRAGSYTERE Arkitekt Einar Jarmund & co AS Design og layout Studiogeist Foto Foto Etcetera AS / unsplash.com 3D Pixerymedia

LES MER OM DIN NYE BOLIG PÅ www.dreievaerste.no

117


119


120

Profile for vaerste

Dreieværste prospekt  

Dreieværste vil ligge på bryggekanten ved stadion på Kråkerøy og blir et estetisk bygg med unik og spesialdesignet teglfasade med store glas...

Dreieværste prospekt  

Dreieværste vil ligge på bryggekanten ved stadion på Kråkerøy og blir et estetisk bygg med unik og spesialdesignet teglfasade med store glas...

Profile for vaerste