Page 1

Nye produktmuligheder til sundhedssektoren Arrangør: Risø DTU, Forskeparken CAT og Teknologisk institut Sundhedssektoren er en ofte overset kilde til nye innovative produkter, derfor gennemføres der pt. en række aktiviteter sammen med den offentlige sundhedssektor, med henblik på at få nye innovative idéer frem i lyset. Bl.a. har en netop afholdt workshop, i samarbejde med Slagelse sygehus, genereret en række nye idéer, som har givet inspiration til dette kombinerede seminar/workshop arrangement. Første del af arrangementet er et seminar, om en række nye teknologier som relaterer sig til de idéer vi har identificeret i ovennævnte workshop. I de indlæg der vil blive præsenteret vil der primært blive fokuseret på hvor og hvordan de forskellige teknologier kan anvendes. I forlængelse af seminaret vil der blive afholdt 2 workshops. Formålet med disse workshops er dels at udveksle idéer til nye produktmuligheder og dels at etablere samarbejder som kan resultere i at nye produkter udvikles og kommercialiseres. Vi håber at resultatet af de to workshops bliver optakten til et samarbejde som kan skabe nye succesrige produkter. I forbindelse med tilmeldingen til arrangementet, bedes I tilkendegive hvilken af de to workshops i ønsker at deltage i.

Dagen program: 9.00-9.30 Morgenmad 9.30-9.45 Introduktion til dagen , Forretningsudvikler Christina Jespersen, Risø DTU 9.45-10.15 ”Produktidéer til fremtidens sundhedssektor” Investmentmanager Lars Hallgreen, Forskerparken CAT Med udgangspunkt i idéer fra workshops, der er afholdt sammen med Sygehus syd, vil CAT fortælle om hvordan de, i samarbejde med private virksomheder, kan bidrage til at bringe disse idéer frem til en kommerciel bæredygtig forretning. Forskerparken CAT er primært et investeringsselskab, som ligger vægt på at være en aktiv partner i et investeringsforløb 10.15-10.45

”Aktive overflader til bekæmpelse af bakterievækst” Seniorkonsulent, PhD Anna Svensson, Center for Plastteknologi, Teknologisk Institut. Man finder en række antibakterielle produkter ude på markedet. Hvordan virker de? I dette foredrag vil der gives en oversigt over teknologierne der ligger bag den antibakterielle effekt, for eksempel release af biocider, selvrensende overflader og anti-fouling, samt eksempler på applikationer hvor aktive overflader bruges til bekæmpelse af bakterievækst.


Center for Plastteknologi har F&U projekter omkring aktive, biofilmhæmmende coatinger og biokompatible implantatmaterialer. Centret er et akkrediteret testlaboratorium for fysisk-kemisk karakterisering af polymere materialer og overflader. 10.45-11.15

Intelligente tekstiler, Naja Thyge Johansen, Videncenter for intelligente tekstiler Mulighederne for at integrere nye egenskaber i tekstiler er store, og anvendelsesområderne mange. Få her et indblik i, hvilke funktioner de ny tekstiler kan give. Traditionelt set har tekstiler udelukkende været noget passivt, vi anvender som beskyttelse mod vejr og vind, eller som oftest for at udtrykke vores stil og personlighed. Teknologiens hastige udvikling har dog gjort det muligt at tilføre tekstiler forskellige funktioner komfortmæssige eller elektroniske, uden at dette mærkes på tekstilets oprindelige egenskaber og kvalitet. I fremtiden vil tekstiler og beklædning ved hjælp af overfladebehandlinger, ledende fibre, sensorer, RFID, LED, og andre elektroniske komponenter kunne underholde os, måle vores helbred og præstationsevne, give os information, kommunikere og beskytte os. Tekstiler vil kunne lyse, bevæge sig, varme eller køle samt spille musik. Dette oplæg giver en introduktion til, hvad begrebet intelligente tekstiler dækker over, og hvilke muligheder der er.

11.15-11.30 11.30-12.00

Pause Kan man fremstille polymerfibre-strukturer med egenskaber som menneskets muskler? , Markedstingchef Ken Graversen, Danfoss Polymer A/S Efter 13 års intensivt forarbejde er det lykkedes Danfoss at fremstille en polymer, der kan bruges i alt fra aktuatorer i industrielle robotter, i sensorer til at dæmpe vibrationer eller i tøj til at fremstille elektricitet, når det elastiske materiale bliver bevæget op og ned. Danfoss PolyPower A/S ønsker at samarbejde med virksomheder som kan se en anvendelse af dette nye materiale i deres produkter.

12.00-12.30

Plasmabehandling af overflader, Programleder Jens Juul Rasmussen, Risø DTU Plasmabehandling af en overflade kan tilføre eller ændre materialet så man opnår nye ønsket egenskaber, hvad enten man ønsker materialet sterilt, vand- skyende eller absorberende. I dette oplæg vil I blive introduceret til teknologien samt de egenskaber man kan opnå ved en behandling så som plasma sterilisering og bakterie inaktivering.


12.30-13.15 13.15-13.30 13.30-15.00

Frokost Oplæg til workshop Workshop Workshop 1: Kunstige muskler og tekstiler Formål: Idégenerering til nye produktmuligheder der anvender en kombination af tekstiler og kunstige muskler, til nye produkter inden for sundhedssektoren samt etablering af samarbejder mellem Forskerparken CAT og virksomheder, som ønsker at medvirke til at produkt- og forretningsudvikle nye produkter baseret på resultatet af idégenereringen. Forskerparkens CATs deltagelse i et sådant samarbejde vil primært være som mulig investor og som aktiv deltager i forretningsudviklingen. Som eksempel på nye produktmuligheder kunne man forestille sig produkter til følgende applikationer: Massagerende bandager, aktive støttebandager, bevægelsesstøtte tekstiler, aktive siddeunderlag, massagerende strømper el.lign. Workshop 2: Engangsprodukter med selvrensende egenskaber og aktive funktioner. Formål: Idégenerering til nye produktmuligheder til ”intelligente engangsprodukter”, som anvender selvrensende teknologier, aktive komponenter i form af kunstige muskler og kombination heraf samt etablering af samarbejder mellem Forskerparken CAT og virksomheder, som ønsker at medvirke til at produktog forretningsudvikle nye produkter baseret på resultatet af idégenereringen. Forskerparkens CATs deltagelse i et sådant samarbejde vil primært være som mulig investor og som aktiv deltager i forretningsudviklingen. Som eksempel på nye produktmuligheder kunne man forestille sig produkter til følgende applikationer: Engangsprodukter med doseringsfunktioner, ventiler el. lign, selvrensende slanger til medicinsk brug

15.00-16.00

Opsamling og det videre forløb, Forretningsudvikler Christina Jespersen, Risø DTU

Praktiske oplysninger Dato: 1. september 9.00-16.00 Sted: Risø DTU, Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde, HH. Koch bygning 112 Pris: Arrangementet er gratis og finansieret af Forskerparken CAT samt Risø DTU Tilmelding: Kontakt Christina Jespersen på Risø DTU, 4677 4618 eller cjes@risoe.dtu.dk Tilmeldingsfrist: Torsdag den 27. august kl. 12.00

TEKNOLOGISK INSTITUT

http://www.vaekstvaerkeri.dk/event/sundhedssektoren/sundhedssektoren  

http://www.vaekstvaerkeri.dk/event/sundhedssektoren/sundhedssektoren.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you