Page 1

SMV Netværk

Velfærds- og sundhedsteknologi

Center for Arbejdsliv

SMV Netværk - Velfærdsteknologi.

Hvem er Center for Arbejdsliv:

Har du og din virksomhed lyst til at samarbejde med Teknologisk Institut og få ny viden om salg og implementering af velfærdsteknologi og -service til social- og sundhedssektoren samt undervisningsområdet?

Som uvildige proceskonsulenter arbejder vi inden for en række fagområder i feltet teknologi, organisering og kompetenceudvikling.

Center for Arbejdsliv inviterer dig til at deltage i velfærdsteknologisknetværk for små og mellemstore virksomheder (SMV). Netværket er etableret for at styrke den forretningsmæssige platform i forhold til salg og samarbejde med den offentlige sektor. Der tages udgangspunkt i salgs- og implementeringsprocesserne, samt koblingen til udviklingsprocessen. Der vil ikke være fokus på de teknologiske produkter, så konkurrenceproblematik mellem deltagere undgås. Center for Arbejdsliv tilbyder: o o o o o o

Netværksmøder med videndeling. Indlæg på møderne fra f.eks. kunder, fonde, offentlige indkøbere, SKI m.m. Deltagelse i test og udviklingsprojekter med det offentlige. At hjælpe din virksomhed ud i EU PR og nyhedsformidling. 4 – 6 møder årligt

Teknologi brugt specifik til social- og sundhedsområdet betegnes ”Velfærdsteknologi”. Velfærdsteknologi understøtter brugerne – borgere, medarbejdere og pårørende – i at styrke tryghed, trivsel og kvalitet i forhold til velfærdsydelsen og effektivitet. Velfærdsteknologi skaber mulighed for at imødekomme behovet for øget kvalitet på trods af stigende udfordringer i form af manglende ressourcer.

Teknologisk Institut Center for Arbejdsliv Gregersensvej 2630 Taastrup www.teknologisk.dk

Til danske teknologileverandører på Velfærdsteknologiområdet bistår vi med hjælp til projektansøgninger til offentlige puljemidler, som proceskonsulenter og projektledere i teknologiimplementeringsprojekter samt som evalueringseksperter mv. I forhold til offentlige arbejdspladser rådgiver vi med at implementere teknologi i social- og sundhedssektoren. Vi hjælper bl.a. med at afdække behov, udpege relevante teknologier, implementere teknologi samt evaluere effekten. Udover aktiviteter inden for velfærdsteknologi arbejder vi med andre arbejdslivsfagområder såsom arbejdsmiljø, organisationsudvikling, kompetenceudvikling og interaktiv læring.

Har vi vakt din interesse? Så er du velkommen til at kontakte os og aftale et møde om mulighederne eller tilmelde dig netværket. Morten Kronholm SMV Netværkskoordinator Telefon: 72 20 28 49 E-mail: mkm@teknologisk.dk


Velfærds- og sundhedsteknologi

Cases offentlig – privat samarbejde

Center for Arbejdsliv

Talegenkendelse på plejecentre

Nødkald over Internet

Sosu -assistenter og hjælpere på to plejecentre afprøver et nyt talegenkendelsesprogram, når de dokumenterer oplysninger om de ældre borgere. I stedet for at skrive oplysningerne ind på computeren, indtaler de oplysningerne til et program, der laver de talte ord om til tekst.

Center for Arbejdsliv har i samarbejde med en kommune og et lille udviklingsfirma ansøgt midler hos Fornyelsesfonden til et projekt om ny teknologi til nødkald hos svage borgere i eget hjem.

Det anslås, at omkring en tredjedel af de medarbejdere, der har dokumentationsopgaver, har problemer med at læse og skrive, og for de medarbejdere, er den daglige dokumentation en hård og ressourcekrævende opgave. Flere medarbejdere føler, at de ikke har tilstrækkelige forudsætninger til at løse den skriftlige del af deres arbejde, og det påvirker det psykiske arbejdsmiljø. Samtidig er kvalitetskravene til den sundhedsfaglige dokumentation stigende, både fagligt og i omfang. Som del af projektet udarbejdes der elæringsmoduler, der visuelt med lyd, billede og tekst fremmer den individuelle læring og organisatoriske videns opbygning lokalt og på tværs af arbejdspladserne. E-læringen kan efter projektets afslutning anvendes af kommunerne til at nå en målgruppe på cirka 11.000 medarbejdere i Københavns Kommune og Esbjerg alene.

Firmaet har udviklet en ny unik løsning til at løse de teknologiske udfordringer som IP og mobil telefoni har givet hjemmeplejen i takt med at ældre fravælger deres traditionelle fastnet telefon. Projektet er afhængigt af støtte da virksomheden ikke har midler og kapacitet til alene at gennemføre et udrulningsprojekt af denne størrelse. Flere kommuner har vist interesse men eftersøger dokumentation og referencer. Projektet er et markedsmodnings - og udrulnings projekt. Center for Arbejdsliv hjælper i dette projekt firmaet med at få løsningen over ”Dødens gab” og ud på markedet.

http://www.vaekstvaerkeri.dk/event/produktblad  

http://www.vaekstvaerkeri.dk/event/produktblad.pdf

http://www.vaekstvaerkeri.dk/event/produktblad  

http://www.vaekstvaerkeri.dk/event/produktblad.pdf

Advertisement