Page 1

Det Sjællandske Vækstværkeri www.vaekstvaerkeri.dk 27. august 2009

Nye tal:

4 ud af 10 Sjællandske byggevirksomheder vil byde på store byggerier i Region Sjælland. Milliarderne er på vej til nye byggerier og renoveringer i Region Sjælland. 38 procent af byggevirksomhederne i regionen forventer at blive leverandører og underleverandører til de store byggerier i Region Sjælland, som fx Femern bælt forbindelsen eller sygehuse. Men ikke alle der vil byde, har de nødvendige kompetencer og teknologier. Hver tredje byggevirksomhed har ingen forventning om, at blive involveret i de store byggerier. Det viser interviews, som Teknologisk Institut og Jysk Analyse har gennemført med 108 direktører for sjællandske byggevirksomheder i august 2009. Undersøgelsen er repræsentativ for byggebranchen i Region Sjælland. Undersøgelsen er gennemført som optakt til byggekonferencen ”Byggeri for milliarder”, der afholdes på Teknologisk Institut den 9. september 2009. Offentlige milliardinvesteringer i byggeri og renovering i de kommende år, er godt nyt for byggebranchen i Region Sjælland. Det bliver en udfordring for de enkelte virksomheder at gøre sig klar til at blive leverandører og underleverandører på de store projekter. Konferencen den 9. september vil sætte fokus på de konkrete byggeplaner og på de kompetencer og teknologier, som virksomhederne skal beherske. Figur 1 17 procent forventer i høj grad at blive leverandører eller underleverandør til store byggerier i Region Sjælland I hvilken grad forventer De, at Deres virksomhed bliver leverandører eller underleverandør på store byggerier som fx Femern bælt forbindelsen eller sygehuse?

13%

17% I høj grad I nogen grad

21%

32%

I ringe grad Slet ikke Ikke relevant

17%

Kilde: ”100 byggevirksomheder i Region Sjælland”, august 2009. Antal svar: 108.


Det Sjællandske Vækstværkeri www.vaekstvaerkeri.dk 27. august 2009

Nye byggerier – nye krav til byggebranchen Milliardbyggerierne kommer til at stille store krav til de byggevirksomheder, som vil være leverandører og underleverandører. Det kan fx være til særlige byggeteknikker, kapacitet, IT og viden om miljø- og energiforhold. Nye krav til kompetencer og teknologier hos byggevirksomhederne i de store byggerier, er et vigtigt tema på konferencen ”Byggeri for milliarder”. Halvdelen af byggevirksomhederne i Region Sjælland mener ikke, at de fuldt ud råder over de nødvendige kompetencer. Næsten 6 ud af 10 virksomheder mener ikke, at de fuldt ud råder over de nødvendige teknologier. Figur 2 Har virksomheden teknologi og / eller kompetencer på plads til at kunne byde Spørgsmål om teknologi og kompetencer: I hvor høj grad har Deres virksomhed den nødvendige teknologi til at kunne indgå som underleverandør på store byggerier som fx Femern bælt forbindelsen eller sygehuse? I hvor høj grad har Deres medarbejdere kompetencer til at kunne indgå som underleverandør på store byggerier som fx Femern bælt forbindelsen eller sygehuse?

43%

I høj grad

50% 27% 26%

I nogen grad 11%

I ringe grad

7% 10% 8%

Indgår ikke 1% 1%

Ved ikke

8% 8%

Ikke relevant 0%

10%

20% Teknologi

30%

40%

50%

Kompetencer

Kilde: ”100 byggevirksomheder i Region Sjælland”, august 2009. Antal svar: 108.

60%


Det Sjællandske Vækstværkeri www.vaekstvaerkeri.dk 27. august 2009

4 ud af 10 virksomheder har i høj grad både kompetencer og teknologi 39 procent af de sjællandske byggevirksomheder føler sig i høj grad klar med kompetencer og teknologi til at kunne indgå som underleverandører på store byggerier. 35 procent har i nogen grad kompetencerne og teknologien – mens 27 procent ikke er parat. Se Figur 3.

Figur 3 39 procent har i høj grad teknologi og kompetencer parate Spørgsmål om teknologi og kompetencer: I hvor høj grad har Deres virksomhed den nødvendige teknologi til at kunne indgå som underleverandør på store byggerier som fx Femern bælt forbindelsen eller sygehuse? I hvor høj grad har Deres medarbejdere kompetencer til at kunne indgå som underleverandør på store byggerier som fx Femern bælt forbindelsen eller sygehuse?

Har både teknologi og kompetencer

39%

I nogen grad teknologi og kompetencer

35%

Har ikke teknologi og kompetencer

27% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

Kilde: ”100 byggevirksomheder i Region Sjælland”, august 2009. Antal svar: 100.

Blandt de virksomheder, som både har teknologi og kompetencer på plads, forventer 60 procent at blive leverandør eller underleverandør til de store byggerier, 34 procent forventer det i høj grad. En mindre del af virksomhederne har ingen forventning om, at de bliver leverandører eller underleverandører, og 5 procent mener ikke, at det er relevant. (Se figur 4). Blandt de virksomheder, som i nogen grad har teknologi og kompetencer på plads, forventer 53 procent at blive leverandør eller underleverandør til de store byggerier. 15 procent forventer det i høj grad. Blandt de virksomheder, som i ringe grad eller slet ikke har teknologi eller kompetencer, er der ingen, der forventer at blive leverandører eller underleverandører til de store byggerier i regionen. (Ikke vist i figur 4).


Det Sjællandske Vækstværkeri www.vaekstvaerkeri.dk 27. august 2009

Figur 4 Ikke alle, der vil, kan Virksomheder, som i nogen grad har kompetencer og teknologi

Virksomheder, som i høj grad har både kompetencer og teknologi

I hvor høj grad vil De byde på store byggerier i Region Sjælland?

I hvor høj grad vil De byde på store byggerier i Region Sjælland?

5%

15% 29%

18%

18%

38%

34%

16% 26%

I høj grad

I nogen grad

I ringe grad

Indgår ikke

I høj grad

I nogen grad

I ringe grad

Slet ikke

Ikke relevant

Kilde: ”100 byggevirksomheder i Region Sjælland”, august 2009. Antal svar: 100.


Det Sjællandske Vækstværkeri www.vaekstvaerkeri.dk 27. august 2009

FAKTA OM 100 byggevirksomheder i Region Sjælland ”100 byggevirksomheder i Region Sjælland” er et repræsentativt udsnit af direktører for virksomheder i byggebranchen i Region Sjælland. Mere end 100 direktører indgår i undersøgelsen. Teknologisk Institut og Jysk Analyse har gennemført undersøgelsen for Det Sjællandske Vækstværkeri. Spørgsmålene er stillet i august 2009. Undersøgelsen gennemføres i forbindelse med konferencen ”Byggeri for milliarder” den 9. september 2009 på Teknologisk Institut, hvor Vækstværkeriet sætter fokus på de store offentlige bygge- og anlægsinvesteringer, der er på vej i regionen. Vækstværkeriet skal styrke vækst og innovationskraft hos private virksomheder i Region Sjælland. Det Sjællandske Vækstværkeri er et samarbejde mellem Teknologisk Institut og Vækstforum Sjælland. Spørgsmål om undersøgelsen kan rettes til:

Stig Yding Sørensen Teknologisk Institut Gregersensvej 2630 Høje Taastrup Tlf +45 72202704 Email: stig.yding@teknologisk.dk

Jysk Analyse

http://www.vaekstvaerkeri.dk/event/byggeriformilliarder/leverandorklar  

http://www.vaekstvaerkeri.dk/event/byggeriformilliarder/leverandorklar.pdf

http://www.vaekstvaerkeri.dk/event/byggeriformilliarder/leverandorklar  

http://www.vaekstvaerkeri.dk/event/byggeriformilliarder/leverandorklar.pdf

Advertisement