Page 1

Det Sjællandske Vækstværkeri www.vaekstvaerkeri.dk 2. september 2009

Nye tal:

Sjællandske byggevirksomheder i klimaudfordring Hver tredje virksomhed i den sjællandske byggebranche har kun i ringe grad eller slet ikke leveret energi- og klimarigtige løsninger. Det viser en ny undersøgelse fra august 2009, hvor Teknologisk Institut, i samarbejde med Jysk Analyse, har interviewet over 100 direktører for sjællandske byggevirksomheder. Energiforbrug – og klima står højt på den politiske dagsorden, og en stor del af energiforbruget i samfundet er bundet til opvarmning af boliger. Byggebranchens teknologi og kompetencer til energi- og klimavenligt byggeri er en del af nøglen til løsningen af fremtidens energi- og klimaproblemer. Meget tyder på, at kompetencerne og løsningerne bliver et vigtigt konkurrenceparameter på fremtidens byggemarked. Undersøgelsen er gennemført som optakt til byggekonferencen ”Byggeri for milliarder”, der afholdes på Teknologisk Institut den 9. september 2009. Offentlige milliardinvesteringer i byggeri og renovering i de kommende år, er godt nyt for byggebranchen. På Teknologisk Institut færdiggøres EnergyFlexHouse i disse dage, som et avanceret laboratorium for energirigtigt byggeri. På konferencen ”Byggeri for milliarder” inviteres deltagerne til et besøg i EnergyFlexHouse. Figur 1 EnergyFlexHouse på Teknologisk Institut

Læs mere om EnergyFlexHouse på http://www.teknologisk.dk/projekter/energyflexhouse


Det Sjællandske Vækstværkeri www.vaekstvaerkeri.dk 2. september 2009

2 ud af 3 kan levere energi- og klimarigtige løsninger 65 procent af byggevirksomhederne i Region Sjælland siger, at de i nogen grad eller i høj grad har særlige kompetencer inden for energi- og klimarigtige løsninger. 22 procent i særlig høj grad. Figur 1. 44 procent af virksomhederne har gjort energi- og klimarigtige løsninger til en del af deres image – noget de gerne vil være kendt for blandt deres kunder. 19 % har gjort det i særlig høj grad. Figur 2. Figur 1 22 procent har i høj grad særlige kompetencer indenfor energi og klima I hvilken grad har virksomheden særlige kompetencer indenfor energi- og klimarigtige løsninger?

19%

22% I høj grad I nogen grad

16%

I ringe grad Slet ikke 43%

Kilde: ”100 byggevirksomheder i Region Sjælland”, august 2009. Antal svar: 108.

Figur 2 19 procent har i høj grad et energi- og klima image I hvilken grad er energi- og klimarigtige løsninger en del af virksomhedens image? 2% 19% 22%

I høj grad I nogen grad I ringe grad Indgår ikke

21%

25%

Ved ikke

Kilde: ”100 byggevirksomheder i Region Sjælland”, august 2009. Antal svar: 108.


Det Sjællandske Vækstværkeri www.vaekstvaerkeri.dk 2. september 2009

4 ud af 10 byggevirksomheder satser på både image og kompetencer 42 procent af direktørerne i byggebranchen i Region Sjælland mener både, at virksomheden har kompetencer til at levere energi- og klimaløsninger, og at energi og klima er en del af virksomhedens image. Analysen i figur 3 er en kombination af spørgsmålet om kompetencer og spørgsmålet om image. Virksomheder, der både har kompetencer, og gør det til en del af deres image i forhold til kunderne, er virksomheder, der i højere grad kan forventes at være parate til at bruge energi- og klimaløsninger som et særligt konkurrenceparameter. Disse virksomheder kan betegnes som særligt energi- og klimaparate. 21 procent af direktørerne i byggebranchen mener, at virksomheden har kompetencerne til at levere energi- og klimaløsninger, men uden at energi- og klima er en del af virksomhedens image. Disse virksomheder har således potentiale til at kunne bruge energi- og klimaløsninger i konkurrencen på markedet, fordi de allerede har de nødvendige kompetencer. 33 procent har ikke kompetencerne og heller ikke et image, som virksomheder med et særligt energi- og klimafokus i deres løsninger. Virksomheder i denne situation vil være vanskeligere stillet i konkurrencen om byggeopgaver på markeder, hvor energi- og miljøkompetencer forventes.

Figur 3 42 procent har både image og kompetencer parat

Har hverken kompetence eller image 33% Har både kompetence og image 42%

Ingen image men har kompetence 21%

Ingen kompetence men image 2%

Kilde: ”100 byggevirksomheder i Region Sjælland”, august 2009. Antal svar: 108.


Det Sjællandske Vækstværkeri www.vaekstvaerkeri.dk 2. september 2009

Slagelse, Sorø og Næstved er energi- og klimastærke De særligt klimaparate virksomheder, som har både kompetencer og image på plads, er ikke ligeligt fordelt i Region Sjælland – figur 4. Den største koncentration af særligt klimaparate virksomheder er i sydvestsjællandske kommuner som Slagelse, Sorø og Næstved kommuner. Her er 60 procent af virksomhederne klimaparate, ifølge direktørernes vurdering. Til gengæld har kommunerne i Østsjælland et underskud af særligt klimaparate virksomheder, med blot 24 procent af byggevirksomhederne. I Nordvestsjælland er der lidt flere end gennemsnittet for regionen, og på Sydsjælland og øerne er der lidt færre klimaparate virksomhed end gennemsnittet for regionen. Figur 4 Andel virksomheder i byggebranchen der er energi- og klimaparate Andel virksomheder i byggebranchen i Region Sjælland, som både har særlige energi- og klimakompetencer og har energi- og klima som en vigtig del af virksomhedens image.

Kilde: ”100 byggevirksomheder i Region Sjælland”, august 2009. Antal svar: 108.


Det Sjællandske Vækstværkeri www.vaekstvaerkeri.dk 2. september 2009

FAKTA OM 100 byggevirksomheder i Region Sjælland ”100 byggevirksomheder i Region Sjælland” er et repræsentativt udsnit af direktører for virksomheder i byggebranchen i Region Sjælland. Mere end 100 direktører indgår i undersøgelsen. Teknologisk Institut og Jysk Analyse har gennemført undersøgelsen for Det Sjællandske Vækstværkeri. Spørgsmålene er stillet i august 2009. Undersøgelsen gennemføres i forbindelse med konferencen ”Byggeri for milliarder” den 9. september 2009 på Teknologisk Institut, hvor Vækstværkeriet sætter fokus på de store offentlige bygge- og anlægsinvesteringer, der er på vej i regionen. Læs mere om EnergyFlexHouse på http://www.teknologisk.dk/projekter/energyflexhouse Vækstværkeriet skal styrke vækst og innovationskraft hos private virksomheder i Region Sjælland. Det Sjællandske Vækstværkeri er et samarbejde mellem Teknologisk Institut og Vækstforum Sjælland. Spørgsmål om undersøgelsen kan rettes til:

Stig Yding Sørensen Teknologisk Institut Gregersensvej 2630 Høje Taastrup Tlf +45 72202704 Email: stig.yding@teknologisk.dk

Jysk Analyse

http://www.vaekstvaerkeri.dk/event/byggeriformilliarder/klimaparate  
http://www.vaekstvaerkeri.dk/event/byggeriformilliarder/klimaparate  

http://www.vaekstvaerkeri.dk/event/byggeriformilliarder/klimaparate.pdf

Advertisement