Page 1

PRAKTISKE INFORMATIONER DATO Tirsdag den 15. september 2009

CO2 ER FREMTIDENS KØLEMIDDEL BLEVET HVERDAG? Seminar tirsdag den 15. september 2009 - Teknologisk Institut, Høje Taastrup

TID Kl. 13.00-17.00 STED Teknologisk Institut Gregersensvej 2630 Taastrup PRIS Seminaret gennemføres som en del af Vækstværkeriet i Region Sjælland og deltagelse i seminaret er gratis for virksomhederne. TILMELDING Britt Alblas på tlf. 72 20 14 55 eller britt.alblas@teknologisk.dk BEMÆRK: Tilmelding senest 3. juli 2009! YDERLIGERE INFORMATIONER Om det faglige indhold: Seniorkonsulent Claus Madsen Tlf. 72 20 21 09 E-mail: claus.madsen@teknologisk.dk Om det praktiske forløb og udviklingsmuligheder: Seniorkonsulent Preben Vive Tlf. 72 20 26 39 E-mail: preben.vive@teknologisk.dk

TEKNOLOGISK INSTITUT SÆTTER FOKUS PÅ:

ENERGIOPTIMERING SIMULERINGSPROGRAMMER KOMPONENTER

SYSTEMDESIGN

• •


BAGGRUND ER CO2 SOM KØLEMIDDEL BLEVET HVERDAG?

1.januar 2007 blev der indført nye regler for anvendelse af HFC i kølesystemer. Her ca. 2½ år efter har CO2 fået en stor udbredelse specielt inden for køling til supermarkeder.

PROGRAM 15 september 2009, kl. 13.00-17.00 13.00-13.10

Teknologisk Institut afholdt i efteråret 2007 en temadag i Århus med deltagelse af mere end 100 interesserede fra branchen. Dengang fokuserede vi på status for komponenter til CO2 i håbet om at kunne afdække, hvorvidt branchen havde reelle alternativer.

Velkomst og introduktion til program v/Claus Madsen, Seniorkonsulent og Preben Vive, Seniorkonsulent, Teknologisk Institut

13.10-13.40

Simuleringsprogram års energiforbrug - Transkritisk CO2-anlæg V/Morten Juel Skovrup, Lektor, IPU

Nu er CO2 en del af hverdagen, og det er tid til igen at kigge fremad!

13.40-14.10

Højtrykspladevekslere - Bl.a. gas- og kaskadekøler V/Rolf Christensen, Business Development, Alfa Laval

14.10-14.40

Regulering - Gaskøler, fordamper og kaskade V/Kenneth Madsen, Application Manager Food and Retail, Danfoss

14.40-15.10

Pause med forfriskninger

15.10-15.40

CO2 pumper - Optimering V/Bjarne Dindler Rasmussen, Product Manager Refrigeration Pumps, Grundfoss A/S

15.40-16.10

Muligheder for energioptimering i CO2 kascade-anlæg V/Alexander Cohr Pachai, Business Development Manager, Johnson Controls

16.10-16.40

Hvor er vi henne om 2 år? Christian Heerup, Seniorkonsulent, Teknologisk Institut

16.40-17.00

Muligheder for at deltage i vækstgruppe eller udviklingsforløb V/Claus S. Poulsen, Centerchef, Teknologisk Institut

MILJØ OG ENERGIOPTIMERING

For at kunne leve op til krav om reduceret CO2-udledning og lavere energiforbrug, er der behov for optimering og integration af køle- og varmebehov. Anvendelse af CO2 som kølemiddel giver nogle unikke muligheder, men stiller nye krav til rådgivere, leverandører og fabrikanter. For en lang række virksomheder er der stadig behov for at finde alternative løsninger til HFC. Kølebranchen står derfor med en række udfordringer, hvis de fremover skal kunne levere et bredt produktprogram, der også omfatter naturlige kølemidler.

VIDEN DER SKABER INNOVATION

Teknologisk Institut har udvalgt de bedste eksperter, hver med deres speciale inden for anvendelse af CO2 som kølemiddel. Fokus vil være både på komponenter samt design af systemer, herunder energioptimering, samt funktion under dellast. Et nyudviklet simuleringsprogram til beregning af årsvirkningsgraden for CO2 kølesystemer vil også blive demonstreret. Vi ser frem til at samle en bred skare af aktører, som gerne vil være med til tegne fremtiden for kølebranchen, som uden tvivl kommer til at stå i de naturlige kølemidlers tegn!

http://www.vaekstvaerkeri.dk/event/co2/co2  

http://www.vaekstvaerkeri.dk/event/co2/co2.pdf