__MAIN_TEXT__

Page 1

VækstVilkår 2012-13

Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12.075 11.204 11.143

11.088

11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157

9.608 21.722

22.147 21.700 20.225 19.849 19.496 19.334 16.878 163.09 16.483

15.860 17.056 17.221

17.624 17.905 16.543

Download til print her 83% 8% 6%

17.540 16.736 17.181 15.259 -90

112

85% -105 -81 6 7 % 67%

96, 87 96,45

89,06 88% -110 +100

vordingborg


VækstVilkår 2012-13 Indhold 3 beskæftigelse

13 uddannelse

8 eksport

16 Bosætning

10 Iværksætteri

19 Pendling

Resume Iværksættere skaber job i Vordingborg

Vækstvilkår i Vordingborg

15 procent af alle private job i Vordingborg er skabt af nye virksomheder stiftet mellem 2003 og 2009. Det svarer til 1.200 nye arbejdspladser. Iværksætterne i Vordingborg skaber derfor flere job end gennemsnittet i regionen. Trods de positive tal viser VækstVilkår, at udviklingen siden 2007 er gået den forkerte vej. Der er markant færre, der tager springet og starter egen virksomhed. En målrettet indsats for igen at sikre flere iværksættere, kan være med til at sætte gang i væksten og jobskabelsen i Vordingborg.

Gode rammevilkår for virksomhederne er en afgørende forudsætning for vækst, produktivitet og nye arbejdspladser. Det er vigtigt at både stat, region og kommune sammen arbejder for bedre vækstvilkår for virksomhederne.

Stor mobilitet udvider jobmarkedet Pendlerne, både dem der pendler til og fra Vordingborg Kommune, har nogle af de største pendlingsafstande i Danmark. Især Næstved, Slagelse og Hovedstadsregionen trækker arbejdskraft til Vordingborg. VækstVilkår viser, at arbejdsstyrken i Vordingborg er en af de mest mobile i regionen. Dermed er Vordingborg ikke kun afhængig af udviklingen i egen kommune, men i høj grad også af udviklingen i andre kommuner. Vordingborg Kommune har derfor et særligt behov for at samarbejde på tværs af kommunegrænserne, for at udvikle attraktive rammer for erhvervslivet og skabe arbejdspladser.

Denne analyse sætter fokus på vilkårene for vækst i Vordingborg Kommune. Analysen peger på områder, hvor vilkårene kan forbedres og giver samtidig indblik i, hvad der driver væksten i kommunen. VækstVilkår identificerer kommunens styrkepositioner og belyser erhvervslivets særlige kendetegn. Alt sammen viden der er afgørende for at kunne udvikle Vordingborg til en vækstkommune, som er attraktiv at leve i og drive virksomhed i. VækstVilkår 2012-13 er en serie af 17 analyser, én til hver af Region Sjællands kommuner. Vækstvilkår er udarbejdet af Væksthus Sjælland for Vækstforum Sjælland, og bygger på de nyeste data over udviklingen i de sjællandske kommuner. Analysen bygger videre på det grundlag, som er etableret med VækstIndeks og VækstTendens. Næste udgave af VækstVilkår udkommer i 2014.

For yderligere information kontakt: Analysekonsulent Thomas Trøster, tlf 53 72 71 93 eller mail tht@vhsj.dk Analysekonsulent Christian Kjær Monsson, tlf 53 72 71 87 eller mail ckm@vhsj.dk

VækstVilkår 2012-13 Vordingborg

2


beskæftigelse

Finanskrisen har været hård ved Vordingborg. På bare et år er 11 procent af de private arbejdspladser forsvundet. Det svarer til 1.200 job. Det seneste år er beskæftigelsesudviklingen dog stabiliseret, og det massive jobtab stoppet. Det skyldes i høj grad Bygge/ boligområdet, der har haft en positiv beskæftigelsesudvikling fra 2010 til 2011. Det er særligt ressourceområderne Bygge/bolig og Fødevarer, der dominerer det private erhvervsliv i Vordingborg, knap halvdelen af kommunens private arbejdspladser findes her. Begge områder fylder dermed mere i Vordingborg end de gør på regions- og landsplan. Størstedelen af de resterende ressourceområder har fortsat en negativ udvikling.

VækstVilkår 2012-13 Vordingborg • Beskæftigelse

3


Andel beskæftigede med arbejdssted i kommunen, privat/ offentlig (2011)

Kommune

Privat

Offentlig

Greve

72%

28%

Ringsted

70%

30%

Køge

67%

33%

Solrød

67%

33%

Kalundborg

67%

33%

Faxe

66%

34%

Odsherred

63%

37%

Lolland

62%

38%

Lejre

62%

38%

Holbæk

61%

39%

Stevns

61%

39%

Vordingborg

59%

41%

Næstved

57%

43%

Guldborgsund

57%

43%

Roskilde

56%

44%

Slagelse

54%

46%

Sorø

53%

47%

Kilde: Danmarks Statistik

Antal beskæftigede med arbejdssted i kommunen (2011)

Udvikling i antallet af beskæftigede med arbejdssted i Kommunen (2009-2011)

16.482 9.701 6.781

SÅ MANGE ARBEJDSPLADSER ER DER I KOMMUNEN AF DEM ER ARBEJDSPLADSER I DET PRIVATE ERHVERVSLIV AF DEM ER ARBEJDSPLADSER I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

Kilde: Danmarks Statistik

Ressourceområde

2009

2010

2011

2009-2010

2010-2011

Privat sektor

10.841

9.660

9.701

-11%

0%

Bygge/bolig

2.801

2.316

2.426

-17%

5%

Energi/miljø

123

200

194

63%

-3%

Fødevarer

2.456

2.140

2.071

-13%

-3%

IT/kommunikation

438

427

418

-3%

-2%

Medico/sundhed

584

583

595

0%

2%

Møbler/beklædning

335

281

257

-16%

-9%

Transport

1.009

916

886

-9%

-3%

Turisme

417

375

340

-10%

-9%

Øvrige erhverv

2.483

2.233

2.281

-10%

2%

Offentlig sektor

7.057

7.048

6.781

0%

-4%

Det store jobtab er stoppet

Kilde: Danmarks Statistik

VækstVilkår 2012-13 Vordingborg • Beskæftigelse

4


andel af (og antal) privat beskæftigede fordelt på ressourceområder (2011)

30%

Kommunens

2.426

25%

2.281 46.239

46.131

erhvervsstruktur

2.071 20% 35.996 15%

19.972

10%

886 13.437

11.845 5% 257

340

7.411

595

418

6.410

194

6.229

233

2.715

0%

Uo ply st

n

ing

tio

ed

rv

dh

ve

un

rh

o/s

ee

rig

dic

Øv

Me

ika

iljø

rt

po

un

i/m

erg

En

ns

mm

dn

g

ek

oli

e/b

gg

e

r/b

ism

ko

Tra

IT/

By

r Tu

ble

rer

va

de

Region Sjælland

Vordingborg

Kilde: Danmarks Statistik

andel af (og antal) privat beskæftigede fordelt på udvalgte detaljerede ressourceområder (2011)

10%

Vordingborg Kommunes styrkeposition

659

findes på Fødevareområdet både primær- og

495

5%

8.592

464 7.478

340

349 6.410

fremstillingserhvervene

7.675 5.412

0%

Primære erhverv, fødevarer Vordingborg

Fremstillingserhverv, fødevarer

Serviceerhverv, turisme Region Sjælland

Fremstillingserhverv bygge/bolig

Serviceerhverv, medico/sundhed

Kilde: Danmarks Statistik

VækstVilkår 2012-13 Vordingborg • Beskæftigelse

5


Tema: oplevelsesøkonomi Definition af oplevelsesøkonomi

Ring 3 Oplevelser i det øvrige erhvervsliv

Ring 1 & 2 Oplevelseserhverv Forlystelsesparker, events mv.

Overnatninger og turistbureauer

Ring 1 Kreative erhverv

Musik Design Arkitektur & kunsthåndværk Kunst Indholdsproduktion Radio og TV Film og video Bøger og presse Reklame

Sport og fritid

Gastronomi og natteliv

Kilde: Erhvervs- og Byggestyrelsen

Andel (og antal) beskæftigede inden for de kreative erhverv og oplevelseserhvervene (2011)

Ring 1

488 32 288 14

Arkitektur Design Bøger og presse

658

Kunst og kunsthåndværk

68

680

Radio og tv Film og video

8

77

306

Indholdsproduktion

1.508

41 228 7

Musik

526 21

Reklame

Ring 2

3.771

138

6.585 349

Gastronomi og natteliv 3.384

Overnatning og turistbureauer Forlystelsesparker, besøgsmål og events

1.323

193

98

Sport og fritid

317

0%

5%

10%

Region Sjælland

15%

20%

7.308

25%

30%

Vordingborg Kommune Kilde: Danmarks Statistik

Udviklingen i beskæftigelsen inden for oplevelseserhvervene (2009-2011)

Ressourceområde

2009

2010

2011

2009-2010

2010-2011

Ring 1

433

418

406

-3%

-3%

Ring 2

901

901

957

0%

6%

Oplevelseserhverv

1.334

1.319

1.363

-1%

3%

Alle erhverv

17.898

16.708

16.482

-7%

-1%

Der er vækst i oplevelseserhvervene

Kilde: Danmarks Statistik

VækstVilkår 2012-13 Vordingborg • Beskæftigelse

6


Andelen af små arbejdssteder i kommunerne (2011)

Kommune

Små arbejdspladser*

Stevns

79%

Lejre

78%

Små arbejds-

Solrød

75%

steder med

Faxe

75%

mindre end fem

Odsherred

74%

ansatte udgør

Vordingborg

74%

68 % af alle

Sorø

73%

arbejdssteder

Kalundborg

71%

Holbæk

71%

Guldborgsund

71%

Næstved

70%

Køge

69%

Roskilde

69%

65%-69,9%

Greve

69%

70%-74,9%

Lolland

69%

> 75%

Slagelse

68%

Ringsted

68%

*Procent små arbejdssteder (mindre end 5 ansatte)

Ti store virksomheder i kommunen (2011/2012)

i landet. Men netop fordi der er tale om små arbejdssteder, findes kun 12 % af jobbene her

Kilde: Danmarks Statistik

Virksomhedens navn

Ansatte

Ressourceområde

Detaljeret

Bisca A/S

307

Fødevarer

Fremstilling

Jupiter Composites A/S

150

Bygge/bolig

Fremstilling

Vordingborg Køkkenet

130

Bygge/bolig

Fremstilling

Corning Cabelcon ApS

105

Transport

Fremstilling

Nyscan A/S

96

Transport

Service

Coop Kvickly Vordingborg

70

Øvrig

Service

TV2 Øst

70

ITK

Service

Preben Andersen Vognmands- og Renovationsforretning ApS

66

Transport

Service

A/S Møns Bank

65

Øvrig

Service

Palle’s Fragt og Autokraner A/S

62

Transport

Service

Listerne er opgjort på baggrund af Experians virksomhedsdatabase WEB-DIRECT. Oplysninger om antal ansatte er baseret på regnskabstal, og indeholder derfor en vis usikkerhed i forhold til virksomhedens aktuelle udvikling. Kilde: Experian

Udvalgte Vækstvirksomheder i kommunen, efter størrelse (2011-2012)

Virksomhedens navn Jupiter Composites A/S

Ansatte

Etableringsår

Ressourceområde

Detaljeret

150

1982

Bygge/bolig

Fremstilling

Palle's Fragt og Autokraner A/S

70

1966

Transport

Service

Den Erhvervsdrivende Fond Væksthus Sjælland

30

2006

Øvrig

Service

Domiciel ApS

20

2008

Bygge/bolig

Service

7

1987

Bygge/bolig

Service Service

Tømrermester Arne Hansen A/S Prinsencheers ApS

6

2003

Øvrig

AK Entreprenør Service ApS

5

2008

Bygge/bolig

Service

Enok Totalentreprise ApS

4

2000

Bygge/bolig

Service

Mogens Eiberg Erhvervsgartneri A/S

3

1965

Fødevarer

Primær

Vækstvirksomheder er defineret som virksomheder med mindst fem ansatte og 20 % vækst i antal ansatte inden for det seneste oplyste regnskabsår.

Kilde: Experian

VækstVilkår 2012-13 Vordingborg • Beskæftigelse

7


eksport

Vordingborg har en lidt mindre andel af eksporterende virksomheder end regionen generelt. Eksporten udgør også en mindre andel af virksomhedernes samlede omsætning end gennemsnittet for Region Sjælland. Til gengæld har eksportvæksten i kommunens virksomheder været dobbelt så stor som gennemsnittet for Region Sjælland. Eksport er en vækstdriver. 68 procent af de bedste nordiske virksomheder er eksportvirksomheder, og det viser vigtigheden af virksomhedernes eksport. I 2009 var værdien af eksporten fra virksomhederne i Vordingborg 1 milliard kroner.

VækstVilkår 2012-13 Vordingborg • Eksport

8


Eksportandel og eksportVækst (2003-2010)

Der har været stor vækst i eksporten i Vordingborg

52%

52% 52%

Kommune

32%

32% 32%

24%

24% 24%

20% 20%

6% 6%

7% 7%

10% 10% 6%

10%

11% 11%

14% 14%

27% 27%

26%

26% 26%

32%

32% 32%

27%

20% 17% 17%

14%

17% 15%

15% 15%

11%

7%

-17% -17%

Andel af virksomheder Eksportandel afVækst i eksport Vækst i eksport Andel af virksomheder Eksportandel af Andeleksport af virksomheder Eksportandel af omsætning Vækst i eksport med eksport samlet samlet 2003-2009 med omsætning 2003-2009 med eksport samlet omsætning 2003-2009

-17%

Eksportandel af Vækst i eksport Vækst i eksport Eksportandel af Eksportandel af Vækst i eksport produktionsværdi 2003-2010 produktionsværdi 2003-2010 produktionsværdi 2003-2010

(2009) HovedsæderHovedsæder (2009) Hovedsæder (2009)

Regionaliseret (2010) Regionaliseret (2010) Regionaliseret (2010)

Kilde: Danmarks Statistik VordingborgVordingborgRegion Sjælland Region Sjælland Hele landet Hele landet Hele landet Vordingborg Region Sjælland

Kilde: SAM/K-Line

Eksporten fra kommunen er opgjort på to måder: (2) Regionaliseret: Alle arbejdssteders bidrag til eksport estimeres ved hjælp af SAM/K-Line modellen, dermed inddrages også underleverandører til eksportvirksomheder med hovedsæde i andre kommuner og regioner.

(1) Hovedsæder: Opgøres på baggund af virksomhedernes momsindberetninger, og inddrager kun realiseret udenlandsk omsætning fra virksomheder med hovedsæde i kommunen.

160 1,0

MILLIARD KRONER VAR VÆRDIEN AF EKSPORTEN FRA VIRKSOMHEDER I KOMMUNEN

Kilde: Danmarks Statistik

1.500

200

1.250

Der er blevet

150 1.000

750

100

Eksport i mio. kr.

Antal eksportvirksomheder

Udviklingen i virksomhedernes eksport, hovedsæder (2003-2009)

EKSPORTVIRKSOMHEDER HAR HOVEDSÆDE I KOMMUNEN

500 50

250 0

0 2003

2004

2005

Antal eksportvirksomheder

2006

2007 Eksport

2008

2009 Kilde: Danmarks Statistik

VækstVilkår 2012-13 Vordingborg • Eksport

9

færre eksportvirksomheder i Vordingborg Kommune


iværksætteri

15 procent af alle private job i Vordingborg er skabt af nye virksomheder stiftet mellem 2003 og 2009. Det svarer til 1200 nye arbejdspladser. Dermed skaber iværksætterne i Vordingborg flere job end gennemsnittet i Region Sjælland. Trods de positive tal viser VækstVilkår, at udviklingen siden 2007 er gået den forkerte vej. Der er i dag markant færre, der tager springet og starter egen virksomhed. Det er skidt, fordi det er de nye virksomheder, der bidrager med flest nye job.

VækstVilkår 2012-13 Vordingborg • Iværksætteri

10


Antal nye virksomheder og etableringsrate (2003-2009)

200

15%

Der blev startet 136 nye virksomheder

10%

100

5%

i vordingborg

Etableringsrate

Antal nye virksomheder

150

kommune i 2009

50

0%

0 2003

2004

2005

Nye virksomheder

2006

2007

2008

Etableringsrate Vordingborg

2009 Etableringsrate Region Sjælland

*Etableringsraten er udtryk for antallet af iværksættere i forhold til det samlede antal virksomheder. På landsplan er etableringsraten 6,7 % for 2009.

overlevelsesrate fordelt på iværksætterårgange (2011)

Kilde: Danmarks Statistik

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30% 2009 (2år)

2008 (3år)

2007 (4år)

2006 (5år)

Vordingborg

2005 (6år)

2004 (7år)

2003 (8år)

Region Sjælland

*Overlevelsesrate: En iværksætter betragtes som værende overlevende, hvis han/hun har registreret omsætning i 2011.

Nye virksomheders andel af den private beskæftigelse (2011)

Vordingborg

Kilde: Danmarks Statistik

Region Sjælland

9%

9%

5,8%

5,8%

7,6%

9%

5,6%

5,8%

7,6% 5,6%

7,6%

5,6%

14,8 % af alle job er skabt af nye virksomheder, stiftet i perioden

85,2%

Iværksættere 2-4 år

85,2%

85,2%

Iværksættere Iværksættere 2-4 år 2-4 år

Iværksættere 5-8 år

86,8%

86,8%

Iværksættere Iværksættere 5-8 år 5-8 år

Ældre (andre)

2003-2009

86,8%

Ældre (andre) Ældre (andre) Kilde: Danmarks Statistik

VækstVilkår 2012-13 Vordingborg • Iværksætteri

11


Antal nye og overlevende virksomheder samt etableringsrate (2003-2009)

15%

500

Der starter mange nye

400

virksomheder 10%

bolig området

300

200 5% 100

0

Fødevarer

Møbler/ beklædning

Turisme

Bygge/bolig IT/komm

Nye virksomheder (2003-2009)

Transport

Energi/ miljø

Overlevet til ultimo 2011

Medico/ Øvrige erhverv sundhed

0%

Gennemstitlig etableringsrate Kilde: Danmarks Statistik

Job skabt af nye virksomheder fordelt på iværksætterårgange (2011)

250

202 200 150 150

inden for Bygge/

152 131

147

141

148

100

50

36 19

19

18

2009 (2 år)

2008 (3 år)

2007 (4 år)

25

17

11

0

Højtuddannede

2006 (5 år)

Faglærte og ufaglærte

2005 (6 år)

2004 (7 år)

2003 (8år)

Kilde: Danmarks Statistik

VækstVilkår 2012-13 Vordingborg • Iværksætteri

12


uddannelse

Mange unge i Vordingborg har ikke påbegyndt en uddannelse det første år efter grundskolen. Kommunen har med et gymnasium og en erhvervsskole ellers gode uddannelsesmuligheder for de unge. I takt med globaliseringen øges kravet til de beskæftigedes kompetencer. Efterspørgslen på ufaglært arbejdskraft vil fortsat være faldende frem mod 2020. Det er derfor vigtigt, at der arbejdes for at sikre, at de unge i højere grad begynder på en ungdomsuddannelse.

VækstVilkår 2012-13 Vordingborg • Uddannelse

13


Uddannelsesniveau for privat beskæftigede, efter arbejdssted (2011)

Hele landet landet 287.493 287.493 Hele Region Sjælland Sjælland 20.214 20.214 Region

767.215 767.215

618.091 618.091

95.404 95.404

76.318 76.318

Vordingborg 990 Vordingborg 990

4.703 4.703

3.806 3.806

0% 0%

25% 25%

50% 50%

Højtuddannede Højtuddannede

75% 75%

Faglærte Faglærte

100% 100%

Ufaglærte Ufaglærte

Uddannelsesniveauet er på niveau med regionsgennemsnittet

Kilde: Danmarks Statistik

Uddannelsesniveau for beskæftigede med arbejdssted i kommunen (2011)

2.627 2.627

2.264 Offentlig sektor sektor 2.264 Offentlig 61 IT/kommunikation 61 IT/kommunikation 209 Medico/sundhed 209 Medico/sundhed 169 Bygge/bolig 169 Bygge/bolig 330 Øvrige erhverv erhverv 330 Øvrige 18 Transport 18 Transport 13 Møbler/beklædning 13 Møbler/beklædning 106 Fødevarer 106 Fødevarer 24 Energi/miljø 24 Energi/miljø 12 Turisme 12 Turisme 0% 0%

1.827 1.827

237 237

118 118

209 209

170 170

1.393 1.393

807 807

1.151 1.151

781 781

490 490

363 363

129 129

109 109

860 860

1.038 1.038

66 66

98 98

70 70

241 241

25% 25% Højtuddannede Højtuddannede

50% 50% Faglærte Faglærte

75% 75% Ufaglærte Ufaglærte

100% 100% Kilde: Danmarks Statistik

definition på uddannelsesniveauer

Højtuddannede: Beskæftigede med en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Faglærte: Beskæftigede med en kort videregående uddannelse eller en erhvervsuddannelse. Ufaglærte: Beskæftigede med grundskole eller gymnasial uddannelse.

Uddannelsesbalancen i østdanmark i 2020 (fremskrivning)

Udbud

Efterspørgsel Udvikling 2010-2020

Balance

Antal 2020

Udvikling 2010-2020

Antal 2020

Antal 2020

Ufaglærte, studenter mv.

436.132

14.300

397.631

-7.697

38.501

Faglærte

378.564

-21.642

382.680

-2.275

-4.116

Kort videregående udd.

69.968

5.988

67.551

5.449

2.417

Mellemlang videregående udd.

249.310

28.350

236.905

20.560

12.405

Lang videregående udd.

196.703

42.110

184.192

33.597

12.511

Alle uddannelser

1.330.677

69.106

1.268.958

49.633

61.719

Stadig faldende efterspørgsel på ufaglært arbejdskraft frem mod 2020

Kilde: SAM/K-Line

VækstVilkår 2012-13 Vordingborg • Uddannelse

14


Andel af afsluttede grundskoleelever, som ikke var startet på en uddannelse et år senere (2009)

Andel af ikke-påbegyndte elever 3-5%

Mange unge

6-8% 9-12%

kommer ikke i gang med

13-15%

en ungdomsuddannelse

Kilde: Danmarks Statistik

Andelen af 25-årige med en ungdomsUddannelse i 2010, opgjort efter bopælskommune i 2000

Fuldførelsesprocenter 0-69,9% 70-74,9%

Ti år efter

75-79,9% 80-84,9%

de gik ud af grundskolen i Vordingborg, havde mere end 25 % stadig ikke gennemført en ungdomsuddannelse

Kilde: Danmarks Statistik

Uddannelsesinstitutioner i Kommunen (2012)

Grundskoler mv

29

1

Voksenuddannelse

Videregående uddannelse

1

Der er

Erhvervsrettet uddannelse

uddannelsesmuligheder lokalt

1 1

i kommunen

Almengymnasial uddannelse

Kilde: Ministeriet for børn og undervisning

VækstVilkår 2012-13 Vordingborg • Uddannelse

15


bosætning

Vordingborg Kommune har i 2011 haft en negativ befolkningstilvækst på 1 procent. Det er især i landområderne og de helt små byer, at befolkningstallet skrumper. Baggrunden er hovedsagelig de unge, der flytter ind mod Hovedstadsregionen. Befolkningsprognosen viser, at det som i resten af Region Sjælland, særligt er gruppen af de 30-39-årige, der bliver færre af.

VækstVilkår 2012-13 Vordingborg • Bosætning

16


Kvinder

Befolkningssammensætning i Kommunen (2012)

Mænd 70 år + 60-69 år 50-59 år

Der bliver

40-49 år

markant færre

30-39 år 20-29 år

i gruppen

10-19 år 0-9 år

30-39-årige

70 år + 60-69 år 50-59 år

forventet befolkningssammensætning i Kommunen (2020)

40-49 år 30-39 år 20-29 år 10-19 år 0-9 år 5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

Kilde: Danmarks Statistik

top ti over til- og fraflytning fordelt på Kommuner (Gennemsnit 2010-2011)

Tilflytning

Fraflytning 51 348

43 301

48

29 31 54

37

53 48 95

353

33

265

77

106

78

437

266

Kilde: Danmarks Statistik

befolkning fordelt på byområder (2010-2012)

2010

2011

2012

46.319

46.170

45.804

0%

-1%

Vordingborg

11.537

11.612

11.643

1%

0%

Stadig færre

Præstø

3.887

3.884

3.853

0%

-1%

distrikterne

Stege

3.856

3.823

3.835

-1%

0%

Nyråd

2.432

2.465

2.479

1%

1%

Ørslev

1.828

1.849

1.870

1%

1%

Stensved

1.571

1.548

1.548

-1%

0%

Køng

987

1.010

987

2%

-2%

Mern

1.067

998

957

-6%

-4%

Bogø By

858

873

869

2%

0%

Gammel Kalvehave

833

844

832

1%

-1%

Landdistrikter

13.230

13.085

12.827

-1%

-2%

Vordingborg Kommune

2010-2011

2011-2012

bor i land-

Kilde: Danmarks Statistik

VækstVilkår 2012-13 Vordingborg • Bosætning

17


Arbejdspladser, både offentlige og private, pr. 100 indbyggere (2011)

Kommune

Arbejdspladser

Roskilde

49

Ringsted

46

Køge

44

Slagelse

43

Sorø

41

Guldborgsund

40

Holbæk

40

Kalundborg

40

Lolland

40

Næstved

39

Odsherred

36

Vordingborg

36

Faxe

35

Greve

34

Lejre

28

Stevns

28

Solrød

26

Der er få arbejdspladser i kommunen

Kilde: Danmarks Statistik 1.000

Nettotilflytning til Kommunen (2011)

750

-225 var netto-

500

tilflytningen til vordingborg

250

kommune i 2011

0 -250 -500 -750 -1.000

0-9 år

10-19 år

20-29 år

Tilflytning

udvikling i boligpriser og antal handler (2004-2011)

30-39 år

40-49 år

50-59 år

Nettotilflytning

60-69 år

70 år +

Fraflytning

Kilde: Danmarks Statistik

1.000

15.000

750

Kvadratmeterpris

Antal hushandler

10.000

500

5.000 250

0

0 2004

2005

Solgte boliger i Vordingborg

2006

2007

2008

Boligpriser i Vordingborg

Boligpriserne er alene opgjort på baggrund af realiserede handelspriser for parcel- og rækkehuse.

2009

2010

2011

Boligpriser i Region Sjælland

Kilde: Realkreditrådet

VækstVilkår 2012-13 Vordingborg • Bosætning

18


pendling

Vordingborg er den kommune i hele landet, hvor pendlerne i gennemsnit har længst til arbejde. Men også dem der pendler til Vordingborg har langt til arbejde. Den store pendlingafstand for udpendlerne skyldes ikke mindst de knap 800, der hver dag tager turen ind til København. Vordingborg har en meget mobil arbejdsstyrke, der er parat til at rejse langt for jobbet. Den høje gennemsnitlige afstand for indpendlerne indikerer at virksomhederne i Vordingborg faktisk har et stort rekrutteringsgrundlag. Mobilitet og gode transportmuligheder er en forudsætning for vækst. Det giver bedre jobmatch, fordi flere medarbejdere og virksomheder kan nå hinanden.

VækstVilkår 2012-13 Vordingborg • Pendling

19


top ti over Indpendling og udpendling fordelt på kommuner (2011)

Indpendling

Udpendling

133 49 289

796 232

54 74 1.201

274

330

161

85 264

66

611

2.027

1.320

220

134

1.088

Kilde: Danmarks Statistik

Gennemsnitlig pendlingsafstand (2011)

For indpendlere

For udpendlere

Ringsted

22,6

Vordingborg

32,0

Vordingborg

22,4

Faxe

29,7

Sorø

22,3

Sorø

29,2

Udpendlerne har

Køge

22,2

Stevns

29,1

Faxe

21,8

Danmarksrekord

Guldborgsund

27,6

Roskilde

21,5

Lejre

27,5

i antal km pr. dag

Greve

20,8

Ringsted

27,5

Slagelse

20,6

Næstved

26,8

Region Sjælland

20,0

Slagelse

26,5

Hele landet

19,7

Holbæk

25,9

Lejre

19,7

Region Sjælland

25,6

Lolland

19,5

Odsherred

25,4

Solrød

19,1

Lolland

24,6

Kalundborg

18,6

Kalundborg

24,2

Guldborgsund

18,2

Køge

23,9

Stevns

18,2

Solrød

22,7

Odsherred

18,1

Roskilde

20,7

Holbæk

17,8

Hele landet

19,7

Næstved

17,2

Greve

19,0 Kilde: Danmarks Statistik

VækstVilkår 2012-13 Vordingborg • Pendling

20


Pendlingsmønstre fordelt efter uddannelse (2009-2011)

Antal beskæftigede med arbejdssted i kommunen

Antal indpendlere

Der er flere 1.912

udpendlere end 1.012

1.409

indpendlere 3.311

5.962

7.500

46 % af alle højtuddannede i Vordingborg er udpendlere. til sammen-

Antal beskæftigede med bopæl i kommunen

Antal udpendlere

ligning er det kun 33 % af de

1.950

ufaglærte 2.273 9.231 3.631

6.827

4.237

Ufaglærte

Faglærte

Højtuddannede

Kilde: eStatistik

VækstVilkår 2012-13 Udarbejdet af: Analysekonsulent Thomas Trøster og Analysekonsulent Christian Monsson, Væksthus Sjælland for Vækstforum Sjælland. Design og layout: Agnete Schepelern, agnetes.dk • Illustration: Bjarke Brint, brintdesign.dk Data er hovedsageligt indsamlet fra Danmarks Statistik og gennem en række særkørsler udført af eStatistik. Estimater baseret på den regionale overvågningsmodel SAM-K/Line er udarbejdet i samarbejde med Vækstforum Sjælland.

VækstVilkår 2012-13 Vordingborg • Pendling

21

Profile for Erhvervshus Sjælland

Vordingborg  

Vordingborg  

Profile for vaeksthus