Page 1

VækstVilkår 2012-13

Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12.075 11.204 11.143

11.088

11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157

9.608 21.722

22.147 21.700 20.225 19.849 19.496 19.334 16.878 163.09 16.483

15.860 17.056 17.221

17.624 17.905 16.543

Download til print her 83% 8% 6%

17.540 16.736 17.181 15.259 -90

112

85% -105 -81 6 7 % 67%

96, 87 96,45

89,06 88% -110 +100

stevns


VækstVilkår 2012-13 Indhold 3 beskæftigelse

13 uddannelse

8 eksport

16 Bosætning

10 Iværksætteri

19 Pendling

Resume Iværksætterne skaber hvert femte job i Stevns I Stevns Kommune er det i særlig grad de nye virksomheder, der skaber arbejdspladser. Knap hver femte arbejdsplads i det private er skabt af en iværksætter etableret i perioden 2003-2009. Iværksætteriet har dog taget et markant dyk de seneste år. Både etableringsraten og overlevelsesraten for de nye iværksættere er lave. Hvis Stevns Kommune vil bevare sin topplacering inden for jobskabelsen fra nye virksomheder, bør der gøres en indsats for iværksætteriet.

Eksportpotentiale Der er få eksportvirksomheder i Stevns. Kun 6 procent af virksomhederne eksporterer mod 10 procent på landsplan. Også eksportens andel af virksomhedernes omsætning er markant lavere end både lands- og regionsgennemsnittet. Med en eksportvækst på 70 procent i perioden fra 2003 til 2009 er der dog klare tegn på fremgang i kommunens eksportvirksomheder. VækstVilkår viser, at Stevns har et stort potentiale for at styrke sin eksportposition og på den måde skabe ny vækst.

Vækstvilkår i Stevns Gode rammevilkår for virksomhederne er en afgørende forudsætning for vækst, produktivitet og nye arbejdspladser. Det er vigtigt at både stat, region og kommune sammen arbejder for bedre vækstvilkår for virksomhederne. Denne analyse sætter fokus på vilkårene for vækst i Stevns Kommune. Analysen peger på områder, hvor vilkårene kan forbedres og giver samtidig indblik i, hvad der driver væksten i kommunen. VækstVilkår identificerer kommunens styrkepositioner og belyser erhvervslivets særlige kendetegn. Alt sammen viden der er afgørende for at kunne udvikle Stevns til en vækstkommune, som er attraktiv at leve i og drive virksomhed i. VækstVilkår 2012-13 er en serie af 17 analyser, én til hver af Region Sjællands kommuner. Vækstvilkår er udarbejdet af Væksthus Sjælland for Vækstforum Sjælland, og bygger på de nyeste data over udviklingen i de sjællandske kommuner. Analysen bygger videre på det grundlag, som er etableret med VækstIndeks og VækstTendens. Næste udgave af VækstVilkår udkommer i 2014.

For yderligere information kontakt: Analysekonsulent Thomas Trøster, tlf 53 72 71 93 eller mail tht@vhsj.dk Analysekonsulent Christian Kjær Monsson, tlf 53 72 71 87 eller mail ckm@vhsj.dk

VækstVilkår 2012-13 Stevns

2


beskæftigelse

Det store beskæftigelsesfald under finanskrisen er stoppet i Stevns Kommune. Udviklingen er dog endnu ikke vendt til fremgang. De mindre ressourceområder som Turisme, Energi/ miljø og Medico/sundhed, skiller sig positivt ud med en beskæftigelsesfremgang. Men det overordnede billede er, at der fortsat mangler at komme rigtig gang i væksten. Fødevare- samt Bygge/boligområdet udgør tilsammen mere end 50 procent af den private beskæftigelse i Stevns kommune, og er derfor afgørende for den samlede beskæftigelsesudvikling. Ingen af disse områder har revet sig løs af krisen endnu.

VækstVilkår 2012-13 Stevns • Beskæftigelse

3


Andel beskæftigede med arbejdssted i kommunen, privat/ offentlig (2011)

Kommune

Privat

Offentlig

Greve

72%

28%

Ringsted

70%

30%

Køge

67%

33%

Solrød

67%

33%

Kalundborg

67%

33%

Faxe

66%

34%

Odsherred

63%

37%

Lolland

62%

38%

Lejre

62%

38%

Holbæk

61%

39%

Stevns

61%

39%

Vordingborg

59%

41%

Næstved

57%

43%

Guldborgsund

57%

43%

Roskilde

56%

44%

Slagelse

54%

46%

Sorø

53%

47%

Kilde: Danmarks Statistik

Antal beskæftigede med arbejdssted i kommunen (2011)

Udvikling i antallet af beskæftigede med arbejdssted i Kommunen (2009-2011)

6.060 3.691 2.369

SÅ MANGE ARBEJDSPLADSER ER DER I KOMMUNEN AF DEM ER ARBEJDSPLADSER I DET PRIVATE ERHVERVSLIV AF DEM ER ARBEJDSPLADSER I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

Kilde: Danmarks Statistik

Ressourceområde

2009

2010

2011

2009-2010

Privat sektor

4.106

3.710

3.691

-10%

-1%

Bygge/bolig

1.414

1.181

1.183

-16%

0%

Energi/miljø

38

43

53

13%

23%

Fødevarer

935

881

847

-6%

-4%

IT/kommunikation

170

152

144

-11%

-5%

Medico/sundhed

103

125

129

21%

3%

Møbler/beklædning

142

137

126

-4%

-8%

Transport

359

339

321

-6%

-5%

Turisme

130

129

171

-1%

33%

Øvrige erhverv

724

647

637

-11%

-2%

2.263

2.341

2.369

3%

1%

Offentlig sektor

2010-2011

Kilde: Danmarks Statistik

VækstVilkår 2012-13 Stevns • Beskæftigelse

4


andel af (og antal) privat beskæftigede fordelt på ressourceområder (2011)

35% 1.183 30%

Kommunens erhvervsstruktur

46.239

25% 46.131

847 20% 35.996

637

15%

321 19.972

10%

7.411

5%

13.437

11.845

144

171

6.229

6.410

126

129

80

53

2.715

0% Uo st

ee

rig

ply

Øv

n

ing

tio

ed

rv

dh

ve

un

iljø

rh

o/s

i/m

ika

dn

g

un

oli

rt

po

dic

erg

Me

En

ns

mm

e

e/b

ism

gg

ko

Tra

IT/

By

r Tu

ek

rer

r/b

va

ble

de

Region Sjælland

Stevns

Kilde: Danmarks Statistik

andel af (og antal) privat beskæftigede fordelt på udvalgte detaljerede ressourceområder (2011)

1.070

30%

Særligt inden for Fødevare-

25%

og Bygge/boligområdet har

39.596

20%

Stevns Kommune en styrkeposition

15%

408

383 10%

17.269

171

8.592

5%

6.410

0%

Primære erhverv, fødevarer Stevns

Serviceerhverv, fødevarer Region Sjælland

Serviceerhverv, turisme

Serviceerhverv, bygge/bolig

Kilde: Danmarks Statistik

VækstVilkår 2012-13 Stevns • Beskæftigelse

5


Tema: oplevelsesøkonomi Definition af oplevelsesøkonomi

Ring 3 Oplevelser i det øvrige erhvervsliv

Ring 1 & 2 Oplevelseserhverv Forlystelsesparker, events mv.

Overnatninger og turistbureauer

Ring 1 Kreative erhverv

Musik Design Arkitektur & kunsthåndværk Kunst Indholdsproduktion Radio og TV Film og video Bøger og presse Reklame

Sport og fritid

Gastronomi og natteliv

Kilde: Erhvervs- og Byggestyrelsen

Andel (og antal) beskæftigede inden for de kreative erhverv og oplevelseserhvervene (2011)

Ring 1

488 5 288 5

Arkitektur Design Bøger og presse

658

Kunst og kunsthåndværk Radio og tv

3

Film og video

3

turistbureauer udgør mere end

18

680

20 % af arbejdspladserne

306 1.508

Indholdsproduktion

33

228 3

Musik

526 6

Reklame

Ring 2

Overnatning og

3.771

48

Gastronomi og natteliv

6.585

94 3.384

Overnatning og turistbureauer Forlystelsesparker, besøgsmål og events

1.323

102

32

Sport og fritid

7.308

95

0%

5%

10%

Region Sjælland

15%

20%

25%

30%

Stevns Kommune Kilde: Danmarks Statistik

Udviklingen i beskæftigelsen inden for oplevelseserhvervene (2009-2011)

Ressourceområde

2009

2010

2011

2009-2010

2010-2011

Ring 1

120

106

124

-12%

17%

Ring 2

296

318

323

7%

2%

Oplevelseserhverv

416

424

447

2%

5%

Alle erhverv

6.369

6.051

6.060

-5%

0%

Der er vækst i oplevelseserhvervene

Kilde: Danmarks Statistik

VækstVilkår 2012-13 Stevns • Beskæftigelse

6


Andelen af små arbejdssteder i kommunerne (2011)

Kommune

65%-69,9% 70%-74,9% > 75%

Små arbejdspladser*

Stevns

79%

Lejre

78%

Små arbejds-

Solrød

75%

steder med

Faxe

75%

mindre end fem

Odsherred

74%

ansatte udgør

Vordingborg

74%

68 % af alle

Sorø

73%

arbejdssteder

Kalundborg

71%

Holbæk

71%

Guldborgsund

71%

Næstved

70%

Køge

69%

Roskilde

69%

Greve

69%

Lolland

69%

Slagelse

68%

Ringsted

68%

*Procent små arbejdssteder (mindre end 5 ansatte)

Ti store virksomheder i kommunen (2011/2012)

Virksomhedens navn

Ressourceområde

er tale om små arbejdssteder, findes kun 12 % af jobbene her

Detaljeret

>100

Øvrig

Service

Brdr. K. Hansen A/S

>50

Bygge/bolig

Service

Telco Industries A/S

>50

Øvrig

Service

45

Bygge/bolig

Service

Jan Nielsen A/S

netop fordi der

Kilde: Danmarks Statistik

Ansatte

System Vikar ApS

i landet. Men

Omya A/S

39

Bygge/bolig

Primær

Højager Belysning A/S

33

Møbler/beklædning

Service

DLF-Trifolium A/S

30

Fødevarer

Fremstilling

E.P. Supermarked ApS

27

Fødevarer

Service

Vallø Stift

26

Expladan Recycling A/S

23

Fødevarer

Primær

Medico/sundhed

Fremstilling

Listerne er opgjort på baggrund af Experians virksomhedsdatabase WEB-DIRECT. Oplysninger om antal ansatte er baseret på regnskabstal, og indeholder derfor en vis usikkerhed i forhold til virksomhedens aktuelle udvikling. Kilde: Experian

Udvalgte Vækstvirksomheder i kommunen, efter størrelse (2011-2012)

Virksomhedens navn Ingleby Farms & Forests A/S

Ansatte

Etableringsår

Ressourceområde

Detaljeret Service

11

2004

Øvrig

Tømrermester Reinhard Kirk Kluge ApS

8

2008

Bygge/bolig

Service

Firma Aksel V. Nielsen ApS

6

2003

Møbler/beklædning

Fremstilling

Core-Team A/S

5

1998

Øvrig

Service

Vækstvirksomheder er defineret som virksomheder med mindst fem ansatte og 20 % vækst i antal ansatte det seneste år.

Kilde: Experian

VækstVilkår 2012-13 Stevns • Beskæftigelse

7


eksport

Der er få eksportvirksomheder på Stevns. Kun 6 procent af virksomhederne eksporterer mod 10 procent på landsplan. Og der er ikke bare få eksportvirksomheder. Eksportens andel af virksomhedernes omsætning er markant lavere end lands- og regionsgennemsnittet. Med en eksportvækst på 70 procent i perioden 2003-2009 er der dog klare tegn på fremgang i kommunen. Eksport er en vigtig vækstdriver. Analyser viser, at 68 procent af de bedste nordiske vækstvirksomheder er eksportvirksomheder. Så eksport bør være et satsningsområde for erhvervslivet i Stevns Kommune.

VækstVilkår 2012-13 Stevns • Eksport

8


Eksportandel og eksportVækst (2003-2010)

70%

70% 70%

der har været stor vækst i eksportomsætningen i stevns kommune, til gengæld er eksporten 32%

32% 32%

24%

24% 24%

20% 20%

7% 6% 7% 6%

10% 10% 6%

10%

10% 10%

10%

5% -48% -48%

Andel af virksomheder Eksportandel af Vækst i eksport Vækst i eksport Andel af virksomheder Eksportandel af Andel af virksomheder af omsætning Vækst i eksport med eksport Eksportandel samlet 2003-2009 med eksport samlet omsætning 2003-2009 med eksport samlet omsætning 2003-2009

Stevns

-48%

Eksportandel af Vækst i eksport Vækst i eksport Eksportandel af Eksportandel af Vækst i eksport produktionsværdi 2003-2010 produktionsværdi 2003-2010 produktionsværdi 2003-2010

(2009) HovedsæderHovedsæder (2009) Hovedsæder (2009) Stevns Stevns

15%

15% 15%

7% 5% 5%

værdien faldet

20%

14%

14% 14%

produktions-

27%

27% 27%

26%

26% 26%

som andel af

32%

32% 32%

Regionaliseret (2010) Regionaliseret (2010) Regionaliseret (2010)

Kilde: Danmarks Statistik Region Sjælland Hele landetHele landet Region Sjælland Hele landet Region Sjælland

Kilde: SAM/K-Line

Eksporten fra kommunen er opgjort på to måder: (2) Regionaliseret: Alle arbejdssteders bidrag til eksport estimeres ved hjælp af SAM/K-Line modellen, dermed inddrages også underleverandører til eksportvirksomheder med hovedsæde i andre kommuner og regioner.

(1) Hovedsæder: Opgøres på baggund af virksomhedernes momsindberetninger, og inddrager kun realiseret udenlandsk omsætning fra virksomheder med hovedsæde i kommunen.

75 187

MILLIONER KRONER VAR VÆRDIEN AF EKSPORTEN FRA VIRKSOMHEDER I KOMMUNEN

Kilde: Danmarks Statistik

300

100

250

Der bliver

75 200 150

50

Eksport i mio. kr.

Antal eksportvirksomheder

Udviklingen i virksomhedernes eksport, hovedsæder (2003-2009)

EKSPORTVIRKSOMHEDER HAR HOVEDSÆDE I KOMMUNEN

100 25

50 0

0 2003

2004

2005

Antal eksportvirksomheder

2006

2007 Eksport

2008

2009 Kilde: Danmarks Statistik

VækstVilkår 2012-13 Stevns • Eksport

9

færre eksportvirksomheder


iværksætteri

Det er i særlig grad de nye virksomheder, der skaber arbejdspladser i Stevns Kommune. Knap hver femte arbejdsplads i det private var i 2011 skabt af iværksættere der har etableret sig i perioden 2003-2009. VækstVilkår viser, at de nystartede virksomheder er helt afgørende for beskæftigelsen i Stevns Kommune. Samtidig viser tallene at iværksætteriet har taget et markant dyk de seneste år. Både etableringsraten og overlevelsesraten for de nye iværksættere er lave. Det er i høj grad inden for Bygge/boligområdet at størstedelen af de nye virksomheder bliver skabt. Men også inden for Turisme, IT/kommunikation samt Medico/ sundhed er der relativt høje etableringsrater.

VækstVilkår 2012-13 Stevns • Iværksætteri

10


Antal nye virksomheder og etableringsrate (2003-2009)

15%

140

Der blev

120

startet 54 nye virksomheder

10%

80 60 5%

i stevns kommune

Etableringsrate

Antal nye virksomheder

100

i 2009

40 20 0%

0 2003

2004

2005

Nye virksomheder

2006

2007

2008

Etableringsrate Stevns

2009 Etableringsrate Region Sjælland

*Etableringsraten er udtryk for antallet af iværksættere i forhold til det samlede antal virksomheder. På landsplan er etableringsraten 6,7 % for 2009.

overlevelsesrate fordelt på iværksætterårgange (2011)

Kilde: Danmarks Statistik

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30% 2009 (2år)

2008 (3år)

2007 (4år)

2006 (5år)

Stevns

2005 (6år)

2004 (7år)

2003 (8år)

Region Sjælland

*Overlevelsesrate: En iværksætter betragtes som værende overlevende, hvis han/hun har registreret omsætning i 2011.

Nye virksomheders andel af den private beskæftigelse (2011)

Stevns 8,5%

Kilde: Danmarks Statistik

Region Sjælland

9,5%

9,5% 8,5%

7,6%

9,5%

5,6%

8,5%

7,6% 5,6%

7,6%

5,6%

18 % af alle job er skabt af nye virksomheder, stiftet i perioden

82%

Iværksættere 2-4 år

82%

82%

Iværksættere Iværksættere 2-4 år 2-4 år

Iværksættere 5-8 år

86,8%

Iværksættere Iværksættere 5-8 år 5-8 år

86,8%

Ældre (andre)

2003-2009

86,8%

Ældre (andre) Ældre (andre) Kilde: Danmarks Statistik

VækstVilkår 2012-13 Stevns • Iværksætteri

11


Antal nye og overlevende virksomheder samt etableringsrate (2003-2009)

15%

300

250

Mange nye starter op inden for

Etableringsrate

Antal nye virksomheder

virksomheder

10%

200

150

Bygge/boligområdet

5%

100

50

0%

0 Fødevarer

Møbler/ beklædning

Turisme

Bygge/ bolig

It/komm

Transport

Energi/ miljø

Overlevet til ultimo 2011

Nye virksomheder (2003-2009)

Medico/ sundhed

Øvrige erhverv

Gennemsnitlig etableringsrate

Kilde: Danmarks Statistik

Job skabt af nye virksomheder fordelt på iværksætterårgange (2011)

200

150

148

100 98

69 56

50

54

61

43

4

8

9

2009 (2 år)

2008 (3 år)

2007 (4 år)

6

3

2006 (5 år)

2005 (6 år)

0

Højtuddannede

7 2004 (7 år)

0 2003 (8år)

Faglærte og ufaglærte Kilde: Danmarks Statistik

VækstVilkår 2012-13 Stevns • Iværksætteri

12


uddannelse

Det går relativt godt med at få Stevns unge i uddannelse efter grundskolen. Knap så godt ser det dog ud, når man ser på andelen af unge, der fuldfører en ungdomsuddannelse. Fuldførelsesprocenten er blandt Region Sjællands laveste og meget langt fra Danmarks mål om, at 95 procent af en årgang skal have en ungdomsuddannelse. Dette kan hænge sammen med, at der ikke findes nogen lokale tilbud om ungdoms-’ uddannelse i Stevns Kommune. Kommunens unge skal enten til Køge eller Faxe for at tage en uddannelse, og flere skal endda endnu længere væk for at få en ungdomsuddannelse.

VækstVilkår 2012-13 Stevns • Uddannelse

13


Uddannelsesniveau for privat beskæftigede, efter arbejdssted (2011)

Helelandet landet 287.493 287.493 Hele RegionSjælland Sjælland 20.214 20.214 Region Stevns 293 Stevns 293 0% 0%

767.215 767.215

618.091 618.091

95.404 95.404

76.318 76.318

1.809 1.809

1.515 1.515

25% 25% Højtuddannede Højtuddannede

50% 50%

75% 75%

Faglærte Faglærte

Uddannelsesniveauet er lavt

100% 100%

Ufaglærte Ufaglærte Kilde: Danmarks Statistik

Uddannelsesniveau for beskæftigede med arbejdssted i kommunen (2011)

46 Medico/sundhed 46 Medico/sundhed 786 Offentligsektor sektor 786 Offentlig 63 Bygge/bolig 63 Bygge/bolig 65 Øvrigeerhverv erhverv 65 Øvrige 16 IT/kommunikation 16 IT/kommunikation Møbler/beklædning 88 Møbler/beklædning Transport 66 Transport 52 Fødevarer 52 Fødevarer 21 Turisme 21 Turisme Energi/miljø 22 Energi/miljø 0% 0%

52 52

26 26

922 922

637 637

694 694

407 407

338 338

225 225

69 69

55 55

64 64

49 49

166 166

143 143

324 324

453 453

52 52

93 93

13 13

38 38

25% 25% Højtuddannede Højtuddannede

50% 50% Faglærte Faglærte

75% 75% Ufaglærte Ufaglærte

100% 100% Kilde: Danmarks Statistik

definition på uddannelsesniveauer

Højtuddannede: Beskæftigede med en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Faglærte: Beskæftigede med en kort videregående uddannelse eller en erhvervsuddannelse. Ufaglærte: Beskæftigede med grundskole eller gymnasial uddannelse.

Uddannelsesbalancen i østdanmark i 2020 (fremskrivning)

Udbud

Efterspørgsel

Balance

Antal 2020

Udvikling 2010-2020

Antal 2020

Udvikling 2010-2020

Antal 2020

Ufaglærte, studenter mv.

436.132

14.300

397.631

-7.697

38.501

Faglærte

378.564

-21.642

382.680

-2.275

-4.116

Kort videregående udd.

69.968

5.988

67.551

5.449

2.417

Mellemlang videregående udd.

249.310

28.350

236.905

20.560

12.405

Lang videregående udd.

196.703

42.110

184.192

33.597

12.511

Alle uddannelser

1.330.677

69.106

1.268.958

49.633

61.719

Stadig faldende efterspørgsel på ufaglært arbejdskraft frem mod 2020

Kilde: SAM/K-Line

VækstVilkår 2012-13 Stevns • Uddannelse

14


Andel af afsluttede grundskoleelever, som ikke var startet på en uddannelse et år senere (2009)

Andel af ikke-påbegyndte elever 3-5%

94 % af de

6-8% 9-12%

unge starter på en ungdoms-

13-15%

uddannelse

Kilde: Danmarks Statistik

Andelen af 25-årige med en ungdomsUddannelse i 2010, opgjort efter bopælskommune i 2000

Fuldførelsesprocenter 0-69,9% 70-74,9%

Ti år efter

75-79,9% 80-84,9%

de gik ud af grundskolen i Stevns Kommune, havde mere end 25 % stadig ikke gennemført en ungdomsuddannelse

Kilde: Danmarks Statistik

Uddannelsesinstitutioner i Kommunen (2012)

Grundskoler mv

5

0

Voksenuddannelser

Videregående uddannelser

0

Erhvervsrettede uddannelser

0 0

Almengymnasiale uddannelser

Kilde: Ministeriet for børn og undervisning

VækstVilkår 2012-13 Stevns • Uddannelse

15


bosætning

Befolkningsudviklingen i Stevns Kommune har i perioden 2010 til 2012 været stabil, og befolkningstallet er stort set uændret. Stevns Kommune ser ud til at have ganske godt fat i tilflytterne fra København. Især aldersgruppen af 40-49-årige flytter til. Mange unge flytter dog hvert år den anden vej, når de skal i gang med en videregående uddannelse. Dermed skiller de unge i Stevns sig ikke ud fra resten af regionens unge, der i høj grad bliver tiltrukket af København.

VækstVilkår 2012-13 Stevns • Bosætning

16


Kvinder

Befolkningssammensætning i Kommunen (2012)

Mænd 70 år + 60-69 år 50-59 år

Der bliver

40-49 år

markant færre

30-39 år 20-29 år

i gruppen

10-19 år 0-9 år

30-39-årige

70 år + 60-69 år 50-59 år

forventet befolkningssammensætning i Kommunen (2020)

40-49 år 30-39 år 20-29 år 10-19 år 0-9 år 2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

Kilde: Danmarks Statistik

top ti over til- og fraflytning fordelt på Kommuner (Gennemsnit 2010-2011)

Tilflytning

Fraflytning 27 159

152

38

31 313

31 27 19

29

113

24 20 30

30 34

339

40

16 54

124

16 54

25

19

18

Kilde: Danmarks Statistik

befolkning fordelt på byområder (2010-2012)

2010

2011

2012

21.931

21.855

21.855

0%

0%

Strøby Egede

3.822

3.840

3.907

0%

2%

Store Heddinge

3.488

3.448

3.327

-1%

-4%

Hårlev

2.529

2.533

2.516

0%

-1%

Rødvig

1.621

1.649

1.643

2%

0%

Valløby

740

743

756

0%

2%

Strøby

696

672

669

-3%

0%

Hellested

597

587

613

-2%

4%

Klippinge

507

502

517

-1%

3%

Magleby

323

315

322

-2%

2%

Lyderslev

338

324

317

-4%

-2%

Landdistrikter

6.509

6.472

6.515

-1%

Stevns Kommune

2010-2011

2011-2012

1%

Kilde: Danmarks Statistik

VækstVilkår 2012-13 Stevns • Bosætning

17


Arbejdspladser, både offentlige og private, pr. 100 indbyggere (2011)

Kommune

Arbejdspladser

Roskilde

49

Ringsted

46

Der er få

Køge

44

Slagelse

43

arbejdspladser

Sorø

41

Guldborgsund

40

Holbæk

40

Kalundborg

40

Lolland

40

Næstved

39

Odsherred

36

Vordingborg

36

Faxe

35

Greve

34

Lejre

28

Stevns

28

Solrød

26

i kommunen

Kilde: Danmarks Statistik

500

Nettotilflytning til Kommunen (2011)

-63 var netto-

250

tilflytningen til stevns kommune i 2011

0

-250

-500

0-9 år

10-19 år

20-29 år

Tilflytning

udvikling i boligpriser og antal handler (2004-2011)

30-39 år

40-49 år

50-59 år

Nettotilflytning

60-69 år

70 år +

Fraflytning

Kilde: Danmarks Statistik

500

15.000

375

Kvadratmeterpris

Antal hushandler

10.000

250

5.000 125

0

0 2004

2005

Solgte boliger i Stevns

2006

2007

2008

Boligpriser i Stevns

Boligpriserne er alene opgjort på baggrund af realiserede handelspriser for parcel- og rækkehuse.

2009

2010

2011

Boligpriser i Region Sjælland

Kilde: Realkreditrådet

VækstVilkår 2012-13 Stevns • Bosætning

18


pendling

Stevns har en meget mobil arbejdsstyrke. Mange pendler langt for at komme til arbejde. Faktisk er antallet af pendlere ud af kommunen større end det antal arbejdspladser der findes i kommunen. Det er især Køge og København, der er de helt store trækplastre. Knap 2.000 mennesker pendler hver dag til Køge og knap 900 pendler til København.

VækstVilkår 2012-13 Stevns • Pendling

19


top ti over Indpendling og udpendling fordelt på kommuner (2011)

Indpendling

Udpendling Der er mange der pendler ud, og pendler langt 891

114

35

319 206 29 31

36

1.990

415 559

144

137

269 159 130 162

447 89

89

41

Kilde: Danmarks Statistik

Gennemsnitlig pendlingsafstand (2011)

For indpendlere

For udpendlere

Ringsted

22,6

Vordingborg

32,0

Vordingborg

22,4

Faxe

29,7

Sorø

22,3

Sorø

29,2

Køge

22,2

Stevns

29,1

Faxe

21,8

Guldborgsund

27,6

Roskilde

21,5

Lejre

27,5

Greve

20,8

Ringsted

27,5

Slagelse

20,6

Næstved

26,8

Region Sjælland

20,0

Slagelse

26,5

Hele landet

19,7

Holbæk

25,9

Lejre

19,7

Region Sjælland

25,6

Lolland

19,5

Odsherred

25,4

Solrød

19,1

Lolland

24,6

Kalundborg

18,6

Kalundborg

24,2

Guldborgsund

18,2

Køge

23,9

Stevns

18,2

Solrød

22,7

Odsherred

18,1

Roskilde

20,7

Holbæk

17,8

Hele landet

19,7

Næstved

17,2

Greve

19,0 Kilde: Danmarks Statistik

VækstVilkår 2012-13 Stevns • Pendling

20


Pendlingsmønstre fordelt efter uddannelse (2009-2011)

Antal beskæftigede med arbejdssted i kommunen

Antal indpendlere

570

759

Antallet af

2.742 417

pendlere ud af kommunen er

1.073

større end antallet af

2.248

arbejdspladser i kommunen

Antal beskæftigede med bopæl i kommunen

Antal udpendlere

1.969

1.263

1.917 3.158

5.143

3.647

Ufaglærte

Faglærte

Højtuddannede

Kilde: eStatistik

VækstVilkår 2012-13 Udarbejdet af: Analysekonsulent Thomas Trøster og Analysekonsulent Christian Monsson, Væksthus Sjælland for Vækstforum Sjælland. Design og layout: Agnete Schepelern, agnetes.dk • Illustration: Bjarke Brint, brintdesign.dk Data er hovedsageligt indsamlet fra Danmarks Statistik og gennem en række særkørsler udført af eStatistik. Estimater baseret på den regionale overvågningsmodel SAM-K/Line er udarbejdet i samarbejde med Vækstforum Sjælland.

VækstVilkår 2012-13 Stevns • Pendling

21

Stevns  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you