Page 1

VækstVilkår 2012-13

Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12.075 11.204 11.143

11.088

11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157

9.608 21.722

22.147 21.700 20.225 19.849 19.496 19.334 16.878 163.09 16.483

15.860 17.056 17.221

17.624 17.905 16.543

Download til print her 83% 8% 6%

17.540 16.736 17.181 15.259 -90

112

85% -105 -81 6 7 % 67%

96, 87 96,45

89,06 88% -110 +100

solrød


VækstVilkår 2012-13 Indhold 3 beskæftigelse

13 uddannelse

8 eksport

16 Bosætning

10 Iværksætteri

19 Pendling

Resume Lokalt og globalt erhverv

Vækstvilkår i Solrød

Solrød Kommune er suverænt den kommune i Region Sjælland med færrest arbejdspladser i forhold til antal indbyggere. Indbyggerne pendler for de flestes vedkommende til job i andre kommuner. Erhvervslivet i Solrød Kommune er derfor præget af brancher, der servicerer de mange der bor i kommunen. Det er fx lokale erhverv, såsom fødevarehandel og små Bygge/boligvirksomheder. Dette til trods er andelen af eksportvirksomheder i Solrød større end regionsgennemsnittet og 100 eksportvirksomheder har hovedsæde i Solrød. Eksportvirksomhederne har oplevet markant vækst igennem den seneste årrække, mere end 4 gange større end væksten på landsplan.

Gode rammevilkår for virksomhederne er en afgørende forudsætning for vækst, produktivitet og nye arbejdspladser. Det er vigtigt at både stat, region og kommune sammen arbejder for bedre vækstvilkår for virksomhederne. Denne analyse sætter fokus på vilkårene for vækst i Solrød Kommune. Analysen peger på områder, hvor vilkårene kan forbedres og giver samtidig indblik i, hvad der driver væksten i kommunen. VækstVilkår identificerer kommunens styrkepositioner og belyser erhvervslivets særlige kendetegn. Alt sammen viden der er afgørende for at kunne udvikle Solrød til en vækstkommune, som er attraktiv at leve i og drive virksomhed i.

Stærke, men få iværksættere Iværksætterne i Solrød klarer sig rigtig flot. Overlevelsesraten for iværksætterne er markant højere set i forhold til resten af regionen, og de nye virksomheder skaber også mange job. Men selve antallet af nye virksomheder er lavt, og etableringsraten har i de seneste år været under regionsgennemsnittet. Det er især de nye virksomheder der skaber nye job, og der er således potentiale for at skabe flere arbejdspladser ved at satse målrettet på iværksætteri i Solrød kommune.

VækstVilkår 2012-13 er en serie af 17 analyser, én til hver af Region Sjællands kommuner. Vækstvilkår er udarbejdet af Væksthus Sjælland for Vækstforum Sjælland, og bygger på de nyeste data over udviklingen i de sjællandske kommuner. Analysen bygger videre på det grundlag, som er etableret med VækstIndeks og VækstTendens. Næste udgave af VækstVilkår udkommer i 2014.

For yderligere information kontakt: Analysekonsulent Thomas Trøster, tlf 53 72 71 93 eller mail tht@vhsj.dk Analysekonsulent Christian Kjær Monsson, tlf 53 72 71 87 eller mail ckm@vhsj.dk

VækstVilkår 2012-13 Solrød

2


beskæftigelse

Solrød Kommune er sluppet godt igennem finanskrisen. Beskæftigelsesfaldet i den private sektor under finanskrisen har været begrænset til 4 procent og i de efterfølgende år er tilbagegangen i beskæftigelsen for de private erhverv stoppet. Der er dog store forskydninger imellem ressourceområderne. Beskæftigelsesstrukturen i Solrød Kommune er endvidere præget af mange små arbejdssteder, der fortrinsvis servicerer den lokale efterspørgsel.

VækstVilkår 2012-13 Solrød • Beskæftigelse

3


Andel beskæftigede med arbejdssted i kommunen, privat/ offentlig (2011)

Kommune

Privat

Offentlig

Greve

72%

28%

Ringsted

70%

30%

Køge

67%

33%

Solrød

67%

33%

Kalundborg

67%

33%

Faxe

66%

34%

Odsherred

63%

37%

Lolland

62%

38%

Lejre

62%

38%

Holbæk

61%

39%

Stevns

61%

39%

Vordingborg

59%

41%

Næstved

57%

43%

Guldborgsund

57%

43%

Roskilde

56%

44%

Slagelse

54%

46%

Sorø

53%

47%

Kilde: Danmarks Statistik

Antal beskæftigede med arbejdssted i kommunen (2011)

Udvikling i antallet af beskæftigede med arbejdssted i Kommunen (2009-2011)

5.513 3.717 1.796

ARBEJDSPLADSER ER DER I KOMMUNEN AF DEM ER ARBEJDSPLADSER I DET PRIVATE ERHVERVSLIV AF DEM ER ARBEJDSPLADSER I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

Kilde: Danmarks Statistik

Ressourceområde

2009

2010

2011

2009-2010

Privat sektor

3.873

3.734

3.717

-4%

0%

Bygge/bolig

1.032

1.114

1.118

8%

0%

Energi/miljø

127

115

94

-9%

-18%

Fødevarer

512

498

511

-3%

3%

IT/kommunikation

329

283

310

-14%

10%

Medico/sundhed

208

208

265

0%

27%

Møbler/beklædning

151

133

130

-12%

-2%

Transport

515

478

415

-7%

-13%

Turisme

111

115

109

4%

-5%

Øvrige erhverv

825

720

708

-13%

-2%

1.773

1.824

1.796

3%

-2%

Offentlig sektor

2010-2011

Bygge/bolig skiller sig positivt ud

Kilde: Danmarks Statistik

VækstVilkår 2012-13 Solrød • Beskæftigelse

4


andel af (og antal) privat beskæftigede fordelt på ressourceområder (2011)

35%

1.118

30%

Kommunens erhvervsstruktur

46.239

25% 46.131 20%

708

35.996 15%

511 415

10%

19.972

310

265 13.437

11.845

7.411

5%

109 6.410

130

94 6.229

57

2.715

0% Uo ply st rv

ve

n

ing

tio

ed

dh

un

rh

o/s

ee

rig

dic

Øv

Me

iljø

rt

po

i/m

erg

En

ns

ika

dn

g

un

oli

mm

e

e/b

ism

gg

ko

Tra

IT/

By

r Tu

ek

rer

r/b

va

ble

de

Region Sjælland

Solrød

Kilde: Danmarks Statistik

andel af (og antal) privat beskæftigede fordelt på udvalgte detaljerede ressourceområder (2011)

30%

1.047

Bygge/bolig

25%

er styrkepositionen

20%

39.596

i Solrøds erhvervsliv

15%

415 18.970

10%

304 240 10.024

5%

7.675

0%

Serviceerhverv, bygge/bolig Solrød

Serviceerhverv, IT/kommunikation Region Sjælland

Serviceerhverv, Transport

Serviceerhverv, medico/sundhed

Kilde: Danmarks Statistik

VækstVilkår 2012-13 Solrød • Beskæftigelse

5


Tema: oplevelsesøkonomi Definition af oplevelsesøkonomi

Ring 3 Oplevelser i det øvrige erhvervsliv

Ring 1 & 2 Oplevelseserhverv Forlystelsesparker, events mv.

Overnatninger og turistbureauer

Ring 1 Kreative erhverv

Musik Design Arkitektur & kunsthåndværk Kunst Indholdsproduktion Radio og TV Film og video Bøger og presse Reklame

Sport og fritid

Gastronomi og natteliv

Kilde: Erhvervs- og Byggestyrelsen

Andel (og antal) beskæftigede inden for de kreative erhverv og oplevelseserhvervene (2011)

Ring 1

Arkitektur

4

488

288

Design

19

Bøger og presse 658 9

Kunst og kunsthåndværk Radio og tv

680

1 306 3

Film og video

1.508

Indholdsproduktion

67

228 1 526 6

Musik Reklame

Ring 2

3.771

38

6.585

Gastronomi og natteliv Overnatning og turistbureauer Forlystelsesparker, besøgsmål og events

168

3.384

10 11

1.323 7.308 117

Sport og fritid 0%

5%

10%

15%

Region Sjælland

20%

25%

30%

35%

40%

Solrød Kommune Kilde: Danmarks Statistik

Udviklingen i beskæftigelsen inden for oplevelseserhvervene (2009-2011)

Ressourceområde

2009

2010

2011

2009-2010

2010-2011

Ring 1

142

123

148

-13%

20%

Ring 2

303

318

306

5%

-4%

Oplevelseserhverv

445

441

454

-1%

3%

Alle erhverv

5.646

5.558

5.513

-2%

-1%

Der er vækst i de kreative erhverv i Solrød

Kilde: Danmarks Statistik

VækstVilkår 2012-13 Solrød • Beskæftigelse

6


Andelen af små arbejdssteder i kommunerne (2011)

Kommune

Små arbejdspladser*

Stevns

79%

Lejre

78%

Små arbejds-

Solrød

75%

steder med

Faxe

75%

mindre end fem

Odsherred

74%

ansatte udgør

Vordingborg

74%

68 % af alle

Sorø

73%

arbejdssteder

Kalundborg

71%

Holbæk

71%

Guldborgsund

71%

Næstved

70%

Køge

69%

Roskilde

69%

Greve

69%

65%-69,9%

Lolland

69%

70%-74,9%

Slagelse

68%

> 75%

Ringsted

68%

*Procent små arbejdssteder (mindre end 5 ansatte)

Ti store virksomheder i kommunen (2011/2012)

i landet. Men netop fordi der er tale om små arbejdssteder, findes kun 12 % af jobbene her

Kilde: Danmarks Statistik

Virksomhedens navn Profilservice A/S

Ansatte

Ressourceområde

>100

Bygge/bolig

Service

89

ITK

Fremstilling

Sennheiser Communications A/S

Detaljeret

OJD Trading ApS

71

Transport

Service

Saint-Gobain Weber A/S

60

Bygge/bolig

Fremstilling

TJW Transport A/S

54

Transport

Service

Egon Olsen & Søn A/S

38

Bygge/bolig

Service

Scanbur A/S

36

ITK

Service

Havdrup Brugsforening

35

Fødevarer

Service

Solrød Supermarked A/S

32

Fødevarer

Service

Alex Jensen & Søn ApS

31

Bygge/bolig

Service

Listerne er opgjort på baggrund af Experians virksomhedsdatabase WEB-DIRECT. Oplysninger om antal ansatte er baseret på regnskabstal, og indeholder derfor en vis usikkerhed i forhold til virksomhedens aktuelle udvikling. Kilde: Experian

Udvalgte Vækstvirksomheder i kommunen, efter størrelse (2011-2012)

Ansatte

Etableringsår

Ressourceområde

Detaljeret

Alex Jensen & Søn ApS

Virksomhedens navn

31

1998

Bygge/bolig

Service

Lars Christiansen Snedker- og Tømrermester A/S

18

2008

Bygge/bolig

Service

O.K. Entreprise, Ingeniør Og Entreprenør ApS

11

1994

Bygge/bolig

Service

Forever Total ApS

8

1998

Bygge/bolig

Service

Servio A/S

6

2005

Øvrig

Service

La Finesse Lager ApS

6

2005

Øvrig

Service

Vækstvirksomheder er defineret som virksomheder med mindst fem ansatte og 20 % vækst i antal ansatte det seneste år.

Kilde: Experian

VækstVilkår 2012-13 Solrød • Beskæftigelse

7


eksport

Solrød har oplevet en markant vækst - næsten en fordobling af eksporten fra 2003 til 2009. Også andelen af eksportvirksomheder ligger over regionsgennemsnittet. Omkring 100 eksportvirksomheder har hovedsæde i Solrød Kommune, hvilket er ganske mange, når man tager Solrøds størrelse i betragtning. I 2009 var værdien af eksporten fra virksomheder i Solrød Kommune på 686 millioner kroner. Eksport er en af de vigtigste vækstdrivere, 68 procent af de bedste nordiske vækstvirksomheder er eksportvirksomheder. Så eksporten er et nøgleparameter for fremtidens vækst.

VækstVilkår 2012-13 Solrød • Eksport

8


88%

88% 88%

Eksportandel og eksportVækst (2003-2010)

74%

74% 74%

Der har været stor vækst i eksporten i Solrød Kommune

32%

32% 32%

24% 24%

24%

20% 20% 14% 14% 14% 14% 9% 9%

7% 7%

10% 9% 10%

27% 27%

26%

26% 26%

20% 17% 17%

14% 14%

17% 15% 15%

15%

10% 7%

Andel af virksomheder Eksportandel af Vækst i eksport Vækst i eksport Andel af virksomheder Eksportandel af Andel af virksomheder af omsætning Vækst i eksport med eksport Eksportandel samlet 2003-2009 med eksport samlet omsætning 2003-2009 med eksport samlet omsætning 2003-2009

Eksportandel af Vækst i eksport Vækst i eksport Eksportandel af Eksportandel af Vækst i eksport produktionsværdi 2003-2010 produktionsværdi 2003-2010 produktionsværdi 2003-2010 Regionaliseret Regionaliseret (2010) (2010) Regionaliseret (2010)

HovedsæderHovedsæder (2009) (2009) Hovedsæder (2009) Solrød Solrød

32%

32% 32%

27%

Solrød

Kilde: Danmarks Statistik Region Sjælland Hele landetHele landet Region Sjælland Hele landet Region Sjælland

Kilde: SAM/K-Line

Eksporten fra kommunen er opgjort på to måder: (2) Regionaliseret: Alle arbejdssteders bidrag til eksport estimeres ved hjælp af SAM/K-Line modellen, dermed inddrages også underleverandører til eksportvirksomheder med hovedsæde i andre kommuner og regioner.

(1) Hovedsæder: Opgøres på baggund af virksomhedernes momsindberetninger, og inddrager kun realiseret udenlandsk omsætning fra virksomheder med hovedsæde i kommunen.

MILLIONER KRONER VAR VÆRDIEN AF EKSPORTEN FRA VIRKSOMHEDER I KOMMUNEN

Kilde: Danmarks Statistik

200

1.000

150

750

500

100

Eksporten har Eksport i mio. kr.

Udviklingen i virksomhedernes eksport, hovedsæder (2003-2009)

Antal eksportvirksomheder

98 686

EKSPORTVIRKSOMHEDER HAR HOVEDSÆDE I KOMMUNEN

250

50

0

0 2003

2004

2005

Antal eksportvirksomheder

2006

2007 Eksport

2008

2009 Kilde: Danmarks Statistik

VækstVilkår 2012-13 Solrød • Eksport

9

taget et dyk i 2009


iværksætteri

Iværksætterne fra Solrød Kommune er stærke - men få. Antallet af iværksættere har taget et markant dyk under og efter finanskrisen. Til gengæld har iværksætterne fra Solrød Kommune en høj overlevelsesrate, og skaber også mange job. Med de få arbejdspladser der generelt er i kommunen, er disse job helt afgørende for Solrød Kommune.

VækstVilkår 2012-13 Solrød • Iværksætteri

10


Antal nye virksomheder og etableringsrate (2003-2009)

15%

120

Der blev startet 55 nye virksomheder

10%

60 5%

i solrød

Etableringsrate

Antal nye virksomheder

90

kommune i 2009

30

0%

0 2003

2004

2005

Nye virksomheder

2006

2007

2008

Etableringsrate Solrød

2009 Etableringsrate Region Sjælland

*Etableringsraten er udtryk for antallet af iværksættere i forhold til det samlede antal virksomheder. På landsplan er etableringsraten 6,7 % for 2009.

overlevelsesrate fordelt på iværksætterårgange (2011)

Kilde: Danmarks Statistik

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30% 2009 (2år)

2008 (3år)

2007 (4år)

2006 (5år)

Solrød

2005 (6år)

2004 (7år)

2003 (8år)

Region Sjælland

*Overlevelsesrate: En iværksætter betragtes som værende overlevende, hvis han/hun har registreret omsætning i 2011.

Nye virksomheders andel af den private beskæftigelse (2011)

Solrød

Kilde: Danmarks Statistik

Region Sjælland

9,3%

9,3%

6,3%

6,3%

7,6%

9,3%

5,6%

6,3%

7,6% 5,6%

7,6%

5,6%

15,6 % af alle job er skabt af nye virksomheder, stiftet i perioden

84,4%

Iværksættere 2-4 år

84,4%

84,4%

Iværksættere Iværksættere 2-4 år 2-4 år

Iværksættere 5-8 år

86,8%

Iværksættere Iværksættere 5-8 år 5-8 år

86,8%

Ældre (andre)

2003-2009

86,8%

Ældre (andre) Ældre (andre) Kilde: Danmarks Statistik

VækstVilkår 2012-13 Solrød • Iværksætteri

11


Antal nye og overlevende virksomheder samt etableringsrate (2003-2009)

15%

300

250 10% Etableringsrate

Antal nye virksomheder

200

150

5%

100

50

0%

0 Fødevarer

Møbler/ beklædning

Turisme

Bygge/ bolig

It/komm

Transport

Energi/ miljø

Overlevet til ultimo 2011

Nye virksomheder (2003-2009)

Medico/ sundhed

Øvrige erhverv

Gennemsnitlig etableringsrate Kilde: Danmarks Statistik

Job skabt af nye virksomheder fordelt på iværksætterårgange (2011)

150

Især nye virksomheder fra 2005

104

bidrager med

100

mange nye job

66

64

65

65 57

53

50

7

6

2009 (2 år)

2008 (3 år)

9

10

2007 (4 år)

2006 (5 år)

13

13

2005 (6 år)

2004 (7 år)

7

0

Højtuddannede

Faglærte og ufaglærte

2003 (8år)

Kilde: Danmarks Statistik

VækstVilkår 2012-13 Solrød • Iværksætteri

12


uddannelse

Solrød Kommune skiller sig særdeles positivt ud inden for uddannelse. På trods af få uddannelsesinstitutioner, opnår langt flere unge fra Solrød Kommune en ungdomsuddannelse set i forhold til resten af Region Sjælland. Også uddannelsesniveauet blandt de privat beskæftigede er lidt højere end regionsgennemsnittet, særligt når det kommer til højtuddannede.

VækstVilkår 2012-13 Solrød • Uddannelse

13


Uddannelsesniveau for privat beskæftigede, efter arbejdssted (2011)

Hele landet landet 287.493 287.493 Hele Region Sjælland Sjælland 20.214 20.214 Region Solrød 394 Solrød 394 0% 0%

767.215 767.215

618.091 618.091

95.404 95.404

76.318 76.318

1.772 1.772

1.435 1.435

25% 25%

50% 50%

Højtuddannede Højtuddannede

75% 75%

Faglærte Faglærte

100% 100%

Der er få videnintensive arbejdspladser

Ufaglærte Ufaglærte Kilde: Danmarks Statistik

Uddannelsesniveau for beskæftigede med arbejdssted i kommunen (2011)

790 Offentlig sektor sektor 790 Offentlig 83 IT/kommunikation 83 IT/kommunikation 76 Medico/sundhed 76 Medico/sundhed 96 Øvrige erhverv erhverv 96 Øvrige 87 Bygge/bolig 87 Bygge/bolig Møbler/beklædning 55 Møbler/beklædning 17 Transport 17 Transport 17 Fødevarer 17 Fødevarer Energi/miljø 44 Energi/miljø 14 Turisme 11 14 Turisme 0% 0%

570 570

423 423

144 144

80 80

110 110

74 74

382 382

223 223

609 609

364 364

69 69

56 56

198 198

181 181

188 188

291 291

27 27

59 59 89 89

25% 25% Højtuddannede Højtuddannede

50% 50% Faglærte Faglærte

75% 75% Ufaglærte Ufaglærte

100% 100% Kilde: Danmarks Statistik

definition på uddannelsesniveauer

Højtuddannede: Beskæftigede med en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Faglærte: Beskæftigede med en kort videregående uddannelse eller en erhvervsuddannelse. Ufaglærte: Beskæftigede med grundskole eller gymnasial uddannelse.

Uddannelsesbalancen i østdanmark i 2020 (fremskrivning)

Udbud

Efterspørgsel

Balance

Antal 2020

Udvikling 2010-2020

Antal 2020

Udvikling 2010-2020

Antal 2020

Ufaglærte, studenter mv.

436.132

14.300

397.631

-7.697

38.501

Faglærte

378.564

-21.642

382.680

-2.275

-4.116

Kort videregående udd.

69.968

5.988

67.551

5.449

2.417

Mellemlang videregående udd.

249.310

28.350

236.905

20.560

12.405

Lang videregående udd.

196.703

42.110

184.192

33.597

12.511

Alle uddannelser

1.330.677

69.106

1.268.958

49.633

61.719

Stadig faldende efterspørgsel på ufaglært arbejdskraft frem mod 2020

Kilde: SAM/K-Line

VækstVilkår 2012-13 Solrød • Uddannelse

14


Andel af afsluttede grundskoleelever, som ikke var startet på en uddannelse et år senere (2009)

Andel af ikke-påbegyndte elever 3-5%

95 % af de

6-8% 9-12%

unge starter på en ungdoms-

13-15%

uddannelse

Kilde: Danmarks Statistik

Andelen af 25-årige med en ungdomsUddannelse i 2010, opgjort efter bopælskommune i 2000

Fuldførelsesprocenter 0-69,9% 70-74,9%

Ti år efter

75-79,9% 80-84,9%

de gik ud af grundskolen i Solrød, havde lidt mere end 15 % stadig ikke gennemført en ungdomsuddannelse

Kilde: Danmarks Statistik

Uddannelsesinstitutioner i Kommunen (2012)

Grundskoler mv

8

0

Voksenuddannelser

Videregående uddannelser

0

Erhvervsrettede uddannelser

1 0

Almengymnasial uddannelse

Kilde: Ministeriet for børn og undervisning

VækstVilkår 2012-13 Solrød • Uddannelse

15


bosætning

Solrød Kommune er et attraktivt sted at bo. Kommunen oplever både positiv tilflytning og befolkningstilvækst. Selv huspriserne er begyndt at stige igen. Til trods for den positive udvikling, kommer Solrød Kommune, ligesom mange andre kommuner, til at opleve et markant fald i antallet af 30-39-årige inden for det næste årti. Det viser befolkningsprognosen.

VækstVilkår 2012-13 Solrød • Bosætning

16


Kvinder

Befolkningssammensætning i Kommunen (2012)

Mænd 70 år + 60-69 år 50-59 år

Der bliver

40-49 år 30-39 år 20-29 år

markant færre i gruppen

10-19 år 0-9 år

30-39-årige

70 år + 60-69 år 50-59 år

forventet befolkningssammensætning i Kommunen (2020)

40-49 år 30-39 år 20-29 år 10-19 år 0-9 år 2.000

1.500

1.000

500

0

0

500

1.000

1.500

2.000

Kilde: Danmarks Statistik

top ti over til- og fraflytning fordelt på Kommuner (Gennemsnit 2010-2011)

Tilflytning

Fraflytning 35 205

39 232 85

25

93

133 153

26

95

26

181 30

23

16

31

19

54

26

27

21 30 54

Kilde: Danmarks Statistik

befolkning fordelt på byområder (2010-2012)

2010

2011

2012

2010-2011

2011-2012

Solrød Kommune

20.882

20.964

21.156

0%

1%

Solrød Strand

14.911

15.020

15.159

1%

1%

Havdrup*

3.971

3.962

3.992

0%

1%

Jersie

553

557

530

1%

-5%

Solrød

470

462

476

-2%

3%

Lille Skensved*

67

62

60

-7%

-3%

Landdistrikter

874

876

907

0%

4%

* del af flere kommuner.

Kilde: Danmarks Statistik

VækstVilkår 2012-13 Solrød • Bosætning

17


Arbejdspladser, både offentlige og private, pr. 100 indbyggere (2011)

Kommune

Arbejdspladser

Roskilde

49

Ringsted

46

Der er få

Køge

44

Slagelse

43

arbejdspladser

Sorø

41

Guldborgsund

40

Holbæk

40

Kalundborg

40

Lolland

40

Næstved

39

Odsherred

36

Vordingborg

36

Faxe

35

Greve

34

Lejre

28

Stevns

28

Solrød

26

i kommunen

Kilde: Danmarks Statistik

500

Nettotilflytning til Kommunen (2011)

+103 var netto-

250

tilflytningen til solrød kommune i 2011

0

-250

-500

0-9 år

10-19 år

20-29 år

Tilflytning

udvikling i boligpriser og antal handler (2004-2011)

30-39 år

40-49 år

50-59 år

Nettotilflytning

60-69 år

70 år +

Fraflytning

Kilde: Danmarks Statistik

25.000

500

20.000

Boligpriserne stiger igen

15.000 250 10.000

Kvadratmeterpris

Antal hushandler

375

125 5.000

0

0 2004

2005

Solgte boliger i Solrød

2006

2007

2008

Boligpriser i Solrød

Boligpriserne er alene opgjort på baggrund af realiserede handelspriser for parcel- og rækkehuse.

2009

2010

2011

Boligpriser i Region Sjælland

Kilde: Realkreditrådet

VækstVilkår 2012-13 Solrød • Bosætning

18


pendling

Solrød er en udpræget pendlerkommune. 77 procent af alle de beskæftigede med bopæl i kommunen, arbejder udenfor kommunegrænsen. Særligt de faglærte og højtuddannede pendler ud af kommunen. Udpendlerne tager hovedsageligt til København og forstadsområderne. Der er dog også mange, der pendler til Roskilde og Køge.

VækstVilkår 2012-13 Solrød • Pendling

19


top ti over Indpendling og udpendling fordelt på kommuner (2011)

Indpendling

Udpendling Udpendlerne bevæger sig ind

64

328 209 2.059

313

249 87

649 456

71 419

264 824 302 297 893

665 82

124

159

Kilde: Danmarks Statistik

Gennemsnitlig pendlingsafstand (2011)

For indpendlere

For udpendlere

Ringsted

22,6

Vordingborg

32,0

Vordingborg

22,4

Faxe

29,7

Sorø

22,3

Sorø

29,2

Køge

22,2

Stevns

29,1

Faxe

21,8

Guldborgsund

27,6

Roskilde

21,5

Lejre

27,5

Greve

20,8

Ringsted

27,5

Slagelse

20,6

Næstved

26,8

Region Sjælland

20,0

Slagelse

26,5

Hele landet

19,7

Holbæk

25,9

Lejre

19,7

Region Sjælland

25,6

Lolland

19,5

Odsherred

25,4

Solrød

19,1

Lolland

24,6

Kalundborg

18,6

Kalundborg

24,2

Guldborgsund

18,2

Køge

23,9

Stevns

18,2

Solrød

22,7

Odsherred

18,1

Roskilde

20,7

Holbæk

17,8

Hele landet

19,7

Næstved

17,2

Greve

19,0 Kilde: Danmarks Statistik

VækstVilkår 2012-13 Solrød • Pendling

20

mod København


Pendlingsmønstre fordelt efter uddannelse (2009-2011)

Antal beskæftigede med arbejdssted i kommunen

Antal indpendlere

Solrød

1.003

1.922 1.275

har mange

1.187

udpendlere

2.355 743

Antal beskæftigede med bopæl i kommunen

Antal udpendlere

2.285

1.889

77 % af de beskæftigede der bor i Solrød Kommune er udpendlere

4.143 2.329

5.227

3.204

Ufaglærte

Faglærte

Højtuddannede

Kilde: eStatistik

VækstVilkår 2012-13 Udarbejdet af: Analysekonsulent Thomas Trøster og Analysekonsulent Christian Monsson, Væksthus Sjælland for Vækstforum Sjælland. Design og layout: Agnete Schepelern, agnetes.dk • Illustration: Bjarke Brint, brintdesign.dk Data er hovedsageligt indsamlet fra Danmarks Statistik og gennem en række særkørsler udført af eStatistik. Estimater baseret på den regionale overvågningsmodel SAM-K/Line er udarbejdet i samarbejde med Vækstforum Sjælland.

VækstVilkår 2012-13 Solrød • Pendling

21

Solrød  

Analysen VækstVilkår sætter fokus på mulighederne for vækst og udvikling i de 17 kommuner i Region Sjælland

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you