Page 1

VækstVilkår 2012-13

Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12.075 11.204 11.143

11.088

11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157

9.608 21.722

22.147 21.700 20.225 19.849 19.496 19.334 16.878 163.09 16.483

15.860 17.056 17.221

17.624 17.905 16.543

Download til print her 83% 8% 6%

17.540 16.736 17.181 15.259 -90

112

85% -105 -81 6 7 % 67%

96, 87 96,45

89,06 88% -110 +100

køge


VækstVilkår 2012-13 Indhold 3 beskæftigelse

13 uddannelse

8 eksport

16 Bosætning

10 Iværksætteri

19 Pendling

Resume Eksporthovedstad Køge Kommune er Region Sjællands eksporthovedstad. Med en eksportværdi på hele 5,7 milliarder kr. og en større andel af eksporterende virksomheder end resten af regionen, er eksporten en afgørende faktor for erhvervsudviklingen i Køge. Eksportvirksomheder er i global konkurrence, agerer på flere markeder, og har flere afsætningsmuligheder. Derfor er de ikke i samme grad afhængige af den lokale efterspørgsel, og kan i højere grad få afsat deres produkter i krisetider. Virksomhederne i Køge har som nogle af de eneste i regionen øget beskæftigelsen fra 2010 til 2011 og skabt mere end 300 nye job. VækstVilkår viser, at der er basis for at øge eksporten yderligere.

Flere nye virksomheder Køge Kommune har færre iværksættere end resten af regionen, og dermed også færre nye og hurtigt voksende virksomheder. Dermed går Køge glip af en oplagt mulighed for vækst. De nye virksomheders andel af den private beskæftigelse er lavere i Køge end i resten af regionen. På trods af dette har nye virksomheder, etableret i 2003-2009, bidraget med mere end hvert tiende private job. VækstVilkår peger derfor på, at der er potentiale for at øge beskæftigelsesvæksten

i Køge Kommune ved at styrke indsatsen og vilkårene for iværksættere, så der kommer flere nye virksomheder.

Vækstvilkår i Køge Gode rammevilkår for virksomhederne er en afgørende forudsætning for vækst, produktivitet og nye arbejdspladser. Det er vigtigt at både stat, region og kommune sammen arbejder for bedre vækstvilkår for virksomhederne. Denne analyse sætter fokus på vilkårene for vækst i Køge Kommune. Analysen peger på områder, hvor vilkårene kan forbedres og giver samtidig indblik i, hvad der driver væksten i kommunen. VækstVilkår identificerer kommunens styrkepositioner og belyser erhvervslivets særlige kendetegn. Alt sammen viden der er afgørende for at kunne udvikle Køge til en vækstkommune, som er attraktiv at leve i og drive virksomhed i. VækstVilkår 2012-13 er en serie af 17 analyser,én til hver af Region Sjællands kommuner. VækstVilkår er udarbejdet af Væksthus Sjælland for Vækstforum Sjælland, og bygger på de nyeste data over udviklingen i de sjællandske kommuner. Analysen bygger videre på det grundlag, som er etableret med VækstIndeks og VækstTendens. Næste udgave af VækstVilkår udkommer i 2014.

For yderligere information kontakt: Analysekonsulent Thomas Trøster, tlf 53 72 71 93 eller mail tht@vhsj.dk Analysekonsulent Christian Kjær Monsson, tlf 53 72 71 87 eller mail ckm@vhsj.dk

VækstVilkår 2012-13 Køge

2


beskæftigelse

Køge Kommune har en stor og stærk privat sektor. To ud af tre arbejdspladser i Køge er private, og dermed ligger Køge i den absolutte top i Region Sjælland. I modsætning til mange af regionens øvrige kommuner, så er den private sektor i Køge faktisk vokset fra 2010 til 2011. Beskæftigelsen i den private sektor steg med 2 procent, eller hvad der svarer til 334 nye job. Fremgangen har især været markant inden for områderne Energi /miljø og IT/kommunikation. Derudover er Transportområdet, som er et af de store beskæftigelsesområder i Køge Kommune, ligeledes vokset.

VækstVilkår 2012-13 Køge • Beskæftigelse

3


Andel beskæftigede med arbejdssted i kommunen, privat/ offentlig (2011)

Kommune

Privat

Offentlig

Greve

72%

28%

Ringsted

70%

30%

Køge

67%

33%

Solrød

67%

33%

Kalundborg

67%

33%

Faxe

66%

34%

Odsherred

63%

37%

Lolland

62%

38%

Lejre

62%

38%

Holbæk

61%

39%

Stevns

61%

39%

Vordingborg

59%

41%

Næstved

57%

43%

Guldborgsund

57%

43%

Roskilde

56%

44%

Slagelse

54%

46%

Sorø

53%

47%

Kilde: Danmarks Statistik

Antal beskæftigede med arbejdssted i kommunen (2011)

Udvikling i antallet af beskæftigede med arbejdssted i Kommunen (2009-2011)

25.334 17.089 8.245

ARBEJDSPLADSER ER DER I KOMMUNEN AF DEM ER ARBEJDSPLADSER I DET PRIVATE ERHVERVSLIV AF DEM ER ARBEJDSPLADSER I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

Ressourceområde

2009

2010

Privat sektor

18.191

16.755

Bygge/bolig

4.091

Energi/miljø

Kilde: Danmarks Statistik

2011

2009-2010

2010-2011

17.089

-8%

2%

3.761

3.731

-8%

-1%

412

390

538

-5%

38%

Fødevarer

2.962

2.674

2.671

-10%

0%

IT/kommunikation

1.270

1.136

1.227

-11%

8%

Medico/sundhed

1.312

1.350

1.376

3%

2%

Møbler/beklædning

666

596

505

-11%

-15%

Transport

2.159

1.873

2.041

-13%

9%

Turisme

482

534

511

11%

-4%

Øvrige erhverv

4.683

4.295

4.310

-8%

0%

Offentlig sektor

8.450

8.446

8.245

0%

-2%

Der er vækst i de private erhverv

Kilde: Danmarks Statistik

VækstVilkår 2012-13 Køge • Beskæftigelse

4


andel af (og antal) privat beskæftigede fordelt på ressourceområder (2011)

30%

Kommunens

4.310

25% 3.731

46.239

46.131

erhvervsstruktur

20% 35.996 2.671 15% 2.041 19.972

10%

1.376 13.437

1.227 11.845 5%

7.411

505

538 6.229

511 6.410

179 2.715 0% Uo ply st

n

ing

tio

ed

rv

dh

ve

un

rh

o/s

ee

rig

dic

Øv

Me

ika

iljø

rt

po

un

dn

g

ek

oli

i/m

erg

En

ns

mm

e/b

e

r/b

ism

gg

ko

Tra

IT/

By

r Tu

ble

rer

va

de

Region Sjælland

Køge

Kilde: Danmarks Statistik

andel af (og antal) privat beskæftigede fordelt på udvalgte detaljerede ressourceområder (2011)

10%

Køges styrkepositioner findes særligt inden for

1.202

fremstillingserhvervene

5%

på Bygge/bolig-

10.024

776

847

og Medico/ sundheds-

340

området 5.412

495

5.762 4.337

0%

Fremstillingserhverv bygge/bolig Køge

Serviceerhverv, IT/kommunikation Region Sjælland

Serviceerhverv, energi/miljø

Fremstillingserhverv, medico/sundhed

Kilde: Danmarks Statistik

VækstVilkår 2012-13 Køge • Beskæftigelse

5


Tema: handel 4.356 x 4.445

30 % Andel (og antal) af de privat beskæftigede inden for handel (2011)

AF DE PRIVAT BESKÆFTIGEDE I KOMMUNEN ER BESKÆFTIGET INDEN FOR HANDEL. DET SVARER TIL HVERT TREDJE PRIVATE JOB Kilde: eStatistik

50%

40%

4.642

Køge er et af Region Sjællands store handels5.112 1.108 5.264

30%

1.874 6.290

4.910 52.401

centre, handelen 2.799 3.627 4.308

2.033

1.765

står for 30 % af 1.069 2.540

2.172

alle private job

758

20%

2.130

10%

0%

org

rg

Udviklingen i beskæftigelsen inden for handel (2009-2011)

db

bo

5.112

lun

Ka

s

ing

nd

vn Ste

rd Vo

lla Lo

xe

jre Le ed err sh

Od

Fa

d

nd

lla

un

rgs

k

bo

lbæ Ho

ld Gu

d

nS

ste

g Rin

gio Re

e

ild

lse ge

sk Ro

Sla

rø So ed stv Næ d lrø So

e

ge

ev Gr

Kilde: eStatistik

ARBEJDSPLADSER INDEN FOR HANDEL VAR DER I KOMMUNEN I 2011

Kilde: eStatistik

2009

2010

2011

2009-2010

2010-2011

Handel

5.353

5.027

5.112

-6%

2%

Privat sektor

18.191

16.755

17.089

-8%

2% Kilde: eStatistik

VækstVilkår 2012-13 Køge • Beskæftigelse

6


Andelen af små arbejdssteder i kommunerne (2011)

Kommune

79%

Lejre

78%

Små

Solrød

75%

arbejdssteder

Faxe

75%

med mindre

Odsherred

74%

end fem ansatte

Vordingborg

74%

udgør 68 %

Sorø

73%

af alle arbejds-

Kalundborg

71%

Holbæk

71%

Guldborgsund

71%

Næstved

70%

Køge

69%

kun 12 % af

Roskilde

69%

jobbene her.

Greve

69%

65%-69,9%

Lolland

69%

70%-74,9%

Slagelse

68%

> 75%

Ringsted

68%

*Procent små arbejdssteder (mindre end 5 ansatte)

Ti store virksomheder i kommunen (2011/2012)

Virksomhedens navn

Små arbejdspladser*

Stevns

steder i landet. Men netop fordi der er tale om små arbejdssteder, findes

Kilde: Danmarks Statistik

Ansatte

Ressourceområde

Detaljeret

William Cook Europe ApS

654

Medico/sundhed

Fremstilling

CP Kelco ApS

386

Fødevarer

Fremstilling

F. Junckers Industrier A/S

332

Bygge/bolig

Fremstilling

Renonorden A/S

243

Energi/miljø

Service

Stena Recycling A/S

202

Energi/miljø

Fremstilling

Netto

>200

Fødevarer

Service

Sun Chemical A/S

169

Øvrig

Fremstilling

Citoxlab Scantox A/S

152

Øvrig

Service

Kram Madservice A/S

148

Øvrig

Service

Taconic Europe A/S

144

Øvrig

Service

Listerne er opgjort på baggrund af Experians virksomhedsdatabase WEB-DIRECT. Oplysninger om antal ansatte er baseret på regnskabstal, og indeholder derfor en vis usikkerhed i forhold til virksomhedens aktuelle udvikling. Kilde: Experian

Udvalgte Vækstvirksomheder i kommunen, efter størrelse (2011-2012)

Virksomhedens navn Dreist Advokater A/S

Ansatte

Etableringsår

Ressourceområde

Detaljeret

36

2009

Øvrig

Service

Køge Bryggeri ApS

7

2005

Fødevarer

Fremstilling

Simservice A/S

7

2006

ITK

Service

Sædder Vognmandsforretning ApS

6

1992

Transport

Service

Interfiller A/S

6

1973

Øvrig

Service

Aesseal Danmark A/S

6

2003

ITK

Service

EDC-Mæglerne Peter Johansen A/S

6

2001

Bygge/bolig

Service

Roadsweeper Danmark ApS

5

2007

Bygge/bolig

Service

Vækstvirksomheder er defineret som virksomheder med mindst fem ansatte og 20 % vækst i antal ansatte inden for det seneste oplyste regnskabsår.

Kilde: Experian

VækstVilkår 2012-13 Køge • Beskæftigelse

7


eksport

Køge er Region Sjællands eksporthovedstad. I hvert fald når man måler på eksporten fra virksomheder med hovedsæde i kommunen. Hele 5,7 milliarder var værdien af eksporten i 2009. Det skyldes, at Køge har flere eksportvirksomheder, og at de eksporterer mere end regionsgennemsnittet. Analysen viser dog også, at eksportvæksten i Køge har været mindre end i resten af landet i perioden 2003 til 2009, og det betyder, at regionens andre kommuner henter ind på Køge. Hvis væksten havde fulgt landsgennemsnittet, ville det have betydet 100 mio. kr. mere i eksport. Det ville have sikret en bedre bundlinje for virksomhederne, samt nye job. VækstVilkår peger derfor på, at der er et betydeligt potentiale i at øge eksporten fra virksomhederne i Køge Kommune yderligere.

VækstVilkår 2012-13 Køge • Eksport

8


Eksportandel og eksportVækst (2003-2010)

Eksporten fylder mere i ordrebøgerne hos virksomheder i Køge Kommune

27%

27% 27%

26%

26% 26%

24%

24% 24%

20% 20% 14% 14% 9% 9%

7% 7%

10% 9% 10%

14%

15% 15%

28% 28% 27% 27%

32% 32% 28%

32%

20%

15%

15%

15% 15%

10% 7% 5% 5%

Andel af virksomheder Eksportandel af Vækst i eksport Vækst i eksport Andel af virksomheder Eksportandel af Andel af virksomheder af omsætning Vækst i eksport med eksport Eksportandel samlet 2003-2009 med eksport samlet omsætning 2003-2009 med eksport samlet omsætning 2003-2009

Køge

5%

Eksportandel af Vækst i eksport Vækst i eksport Eksportandel af Eksportandel af Vækst i eksport produktionsværdi 2003-2010 produktionsværdi 2003-2010 produktionsværdi 2003-2010

HovedsæderHovedsæder (2009) (2009) Hovedsæder (2009) Køge Køge

32%

32% 32%

27%

Regionaliseret Regionaliseret (2010) (2010) Regionaliseret (2010)

Kilde: Danmarks Statistik Region Sjælland Hele landetHele landet Region Sjælland Hele landet Region Sjælland

Kilde: SAM/K-Line

Eksporten fra kommunen er opgjort på to måder: (2) Regionaliseret: Alle arbejdssteders bidrag til eksport estimeres ved hjælp af SAM/K-Line modellen, dermed inddrages også underleverandører til eksportvirksomheder med hovedsæde i andre kommuner og regioner.

(1) Hovedsæder: Opgøres på baggund af virksomhedernes momsindberetninger, og inddrager kun realiseret udenlandsk omsætning fra virksomheder med hovedsæde i kommunen.

268 5,7

MILLIARDER KRONER VAR VÆRDIEN AF EKSPORTEN FRA VIRKSOMHEDER I KOMMUNEN

Kilde: Danmarks Statistik

300

7.000 6.000

Udviklingen

225

5.000 4.000

150 3.000

Eksport i mio. kr.

Antal eksportvirksomheder

Udviklingen i virksomhedernes eksport, hovedsæder (2003-2009)

EKSPORTVIRKSOMHEDER HAR HOVEDSÆDE I KOMMUNEN

1.000 0

0 2003

2004

2005

Antal eksportvirksomheder

2006

2007 Eksport

2008

2009 Kilde: Danmarks Statistik

VækstVilkår 2012-13 Køge • Eksport

eksportvirksomheder har stået stille siden 2003

2.000

75

i antallet af

9


iværksætteri

Der er færre iværksættere i Køge end i resten af regionen. Og samtidig er antallet af iværksættere, ligesom i resten af regionen, faldet yderligere siden krisen. Der er i dag væsentlig færre, der starter en ny virksomhed. Lidt mere end hvert tiende job i den private sektor i Køge er skabt af iværksættere fra perioden 2003 til 2009, men det er stadig mindre set i forhold til resten af regionen. Særlig de seneste iværksætterårgange har bidraget med overraskende få job. Der kan derfor være brug for yderligere initiativer til at skabe en stærkere iværksætterkultur i Køge Kommune, og dermed mulighed for flere nye arbejdspladser fra nystartede virksomheder.

VækstVilkår 2012-13 Køge • Iværksætteri

10


Antal nye virksomheder og etableringsrate (2003-2009)

15%

300

Der blev

200

startet 188 nye

10%

150

5%

100

virksomheder

Etableringsrate

Antal nye virksomheder

250

i Køge i 2009

50

0%

0 2003

2004

2005

Nye virksomheder

2006

2007

2008

Etableringsrate Køge

2009 Etableringsrate Region Sjælland

*Etableringsraten er udtryk for antallet af iværksættere i forhold til det samlede antal virksomheder. På landsplan er etableringsraten 6,7 % for 2009.

overlevelsesrate fordelt på iværksætterårgange (2011)

Kilde: Danmarks Statistik

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30% 2009 (2år)

2008 (3år)

2007 (4år)

2006 (5år)

Køge

2005 (6år)

2004 (7år)

2003 (8år)

Region Sjælland

*Overlevelsesrate: En iværksætter betragtes som værende overlevende, hvis han/hun har registreret omsætning i 2011.

Nye virksomheders andel af den private beskæftigelse (2011)

Køge

Kilde: Danmarks Statistik

Region Sjælland

4,4%

7,3% 4,4%

7,3% 4,4%

7,6%

7,3%

5,6%

7,6% 5,6%

7,6%

5,6%

11,7 % af alle private job er skabt af nye virksomheder

88,3%

88,3%

88,3%

86,8%

86,8%

startet i

86,8%

perioden 2003 til 2009

Iværksættere 2-4 år

Iværksættere Iværksættere 2-4 år 2-4 år

Iværksættere 5-8 år

Iværksættere Iværksættere 5-8 år 5-8 år

Ældre (andre)

Ældre (andre) Ældre (andre) Kilde: Danmarks Statistik

VækstVilkår 2012-13 Køge • Iværksætteri

11


Antal nye og overlevende virksomheder samt etableringsrate (2003-2009)

15%

600

500

10% Etableringsrate

Antal nye virksomheder

400

300

5%

200

100

0%

0 Fødevarer

Møbler/ beklædning

Turisme

Bygge/ bolig

It/komm

Transport

Energi/ miljø

Overlevet til ultimo 2011

Nye virksomheder (2003-2009)

Medico/ sundhed

Øvrige erhverv

Gennemsnitlig etableringsrate Kilde: Danmarks Statistik

Job skabt af nye virksomheder fordelt på iværksætterårgange (2011)

400 353

350 300 269 250 200

237

231

227

197

191

150 100 50

30

25

2009 (2 år)

2008 (3 år)

33

18

28

23

27

2005 (6 år)

2004 (7 år)

2003 (8år)

0

Højtuddannede

2007 (4 år)

2006 (5 år)

Faglærte og ufaglærte

Kilde: Danmarks Statistik

VækstVilkår 2012-13 Køge • Iværksætteri

12


uddannelse

Der er gode uddannelsesmuligheder i Køge. Det ses også på den høje andel af unge som 1 år efter grundskole er i gang med en ungdomsuddannelse. Andelen af unge der gennemfører en uddannelse, er også blandt de bedre i regionen. Men på trods det høje uddannelsesniveau blandt ungdommen, så aftager den private sektor i Køge Kommune ikke mange højtuddannede. Områder som Bygge/bolig og Øvrige erhverv beskæftiger derimod rigtig mange faglærte. Uddannelse er en vækstdriver, og der er behov for at satse på uddannelse og opkvalificering af virksomhedernes medarbejdere. Alle analyser peger på, at det skaber ny vækst og nye arbejdspladser.

VækstVilkår 2012-13 Køge • Uddannelse

13


Uddannelsesniveau for privat beskæftigede, efter arbejdssted (2011)

Hele landet landet 287.493 287.493 Hele Region Sjælland Sjælland 20.214 20.214 Region Køge 1.635 Køge 1.635 0% 0%

767.215 767.215

618.091 618.091

95.404 95.404

76.318 76.318

8.296 8.296

6.843 6.843

25% 25%

50% 50%

Højtuddannede Højtuddannede

75% 75%

Faglærte Faglærte

100% 100%

Ufaglærte Ufaglærte Kilde: Danmarks Statistik

Uddannelsesniveau for beskæftigede med arbejdssted i kommunen (2011)

3.608 Offentlig sektor sektor 3.608 Offentlig 379 Medico/sundhed 379 Medico/sundhed 317 Bygge/bolig 317 Bygge/bolig 536 Øvrige erhverv erhverv 536 Øvrige 43 Transport 43 Transport 10 Møbler/beklædning 10 Møbler/beklædning 32 Energi/miljø 32 Energi/miljø 100 IT/kommunikation 100 IT/kommunikation 170 Fødevarer 170 Fødevarer 19 Turisme 19 Turisme 0% 0%

2.661 2.661

1.901 1.901

634 634

351 351

2.115 2.115

1.228 1.228

2.220 2.220

1.495 1.495

1.108 1.108

854 854

259 259

234 234

243 243

252 252

477 477

641 641 1.389 1.389

1.025 1.025

364 364

110 110

25% 25% Højtuddannede Højtuddannede

50% 50% Faglærte Faglærte

75% 75% Ufaglærte Ufaglærte

100% 100% Kilde: Danmarks Statistik

definition på uddannelsesniveauer

Højtuddannede: Beskæftigede med en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Faglærte: Beskæftigede med en kort videregående uddannelse eller en erhvervsuddannelse. Ufaglærte: Beskæftigede med grundskole eller gymnasial uddannelse.

Uddannelsesbalancen i østdanmark i 2020 (fremskrivning)

Udbud

Efterspørgsel

Balance

Antal 2020

Udvikling 2010-2020

Antal 2020

Udvikling 2010-2020

Antal 2020

Ufaglærte, studenter mv.

436.132

14.300

397.631

-7.697

38.501

Faglærte

378.564

-21.642

382.680

-2.275

-4.116

Kort videregående udd.

69.968

5.988

67.551

5.449

2.417

Mellemlang videregående udd.

249.310

28.350

236.905

20.560

12.405

Lang videregående udd.

196.703

42.110

184.192

33.597

12.511

Alle uddannelser

1.330.677

69.106

1.268.958

49.633

61.719

Stadig faldende efterspørgsel på ufaglært arbejdskraft frem mod 2020

Kilde: SAM/K-Line

VækstVilkår 2012-13 Køge • Uddannelse

14


Andel af afsluttede grundskoleelever, som ikke var startet på en uddannelse et år senere (2009)

Andel af ikke-påbegyndte elever 3-5%

Det er tæt på

6-8% 9-12%

at 95 % af de unge starter

13-15%

på en ungdomsuddannelse

Kilde: Danmarks Statistik

Andelen af 25-årige med en ungdomsUddannelse i 2010, opgjort efter bopælskommune i 2000

Fuldførelsesprocenter 0-69,9% 70-74,9%

Ti år efter

75-79,9% 80-84,9%

de gik ud af grundskolen i Køge, havde mere end 20 % stadig ikke gennemført en ungdomsuddannelse

Kilde: Danmarks Statistik

Uddannelsesinstitutioner i Kommunen (2012)

Grundskoler mv

22

2

Voksenuddannelser

Videregående uddannelse

1

Erhvervsrettede uddannelser

1 2

Almengymnasial uddannelse

Kilde: Ministeriet for børn og undervisning

VækstVilkår 2012-13 Køge • Uddannelse

15


bosætning

Køge Kommune har de sidste to år oplevet en beskeden vækst i indbyggertallet. Denne vækst er primært båret af Køge by, mens en række af kommunens mindre byer har haft status quo. Køge har stadig godt fat i de 30-39-årige og særligt børnefamilier flytter gerne til Køge. Tilflyttere kommer typisk fra andre af Region Sjællands kommuner, såsom Stevns, Næstved, Solrød og Greve. Forventningen til befolkningens udvikling i Køge er dog, ligesom i resten af Region Sjælland, præget af et markant fald i aldersgruppen 30-39-årige, og en stigning i antallet af ældre.

VækstVilkår 2012-13 Køge • Bosætning

16


Kvinder

Befolkningssammensætning i Kommunen (2012)

Mænd 70 år + 60-69 år 50-59 år 40-49 år

Der bliver

30-39 år 20-29 år

markant færre

10-19 år 0-9 år

i gruppen 30-39-årige

70 år + 60-69 år 50-59 år

forventet befolkningssammensætning i Kommunen (2020)

40-49 år 30-39 år 20-29 år 10-19 år 0-9 år 5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

Kilde: Danmarks Statistik

top ti over til- og fraflytning fordelt på Kommuner (Gennemsnit 2010-2011)

Tilflytning

Fraflytning

30

339

24 160 97

401 206

99

65

81 505

117

65 412

204

133 181

162 53

36

339

126 226

85

140

112 153 313

73

133 67

75 129

437

54

581

74

Kilde: Danmarks Statistik

2010

2011

2012

57.125

57.271

57.307

0%

0%

Køge

34.937

35.104

35.295

0%

1%

Borup

4.194

4.228

4.190

1%

-1%

Bjæverskov

2.843

2.842

2.856

0%

0%

Ejby

2.791

2.806

2.831

1%

1%

Vemmedrup

1.747

1.718

1.688

-2%

-2%

Lille Skensved*

1.444

1.441

1.450

0%

1%

Algestrup

904

899

871

-1%

-3%

Lellinge

689

692

687

0%

-1%

Nørre Dalby

562

544

543

-3%

0%

Slimminge

471

466

475

-1%

2%

Landdistrikter

6.159

6.132

6.023

0%

-2%

befolkning fordelt på byområder Køge Kommune (2010-2012)

2010-2011

2011-2012

Køge by vokser

Kilde: Danmarks Statistik

* Del af flere kommuner VækstVilkår 2012-13 Køge • Bosætning

17


Arbejdspladser, både offentlige og private, pr. 100 indbyggere (2011)

Kommune

Arbejdspladser

Roskilde

49

Ringsted

46

Køge

44

Slagelse

43

Sorø

41

Guldborgsund

40

Holbæk

40

Kalundborg

40

Lolland

40

Næstved

39

Odsherred

36

Vordingborg

36

Faxe

35

Greve

34

Lejre

28

Stevns

28

Solrød

26

Der er mange arbejdspladser i kommunen

Kilde: Danmarks Statistik 1500

Nettotilflytning til Kommunen (2011)

1000

+9 var nettotilflytningen til

500

Køge Kommune i 2011

0

-500

-1000

0-9 år

10-19 år

20-29 år

Tilflytning

Antal hushandler

udvikling i boligpriser og antal handler (2004-2011)

30-39 år

40-49 år

50-59 år

Nettotilflytning

60-69 år

70 år +

Fraflytning

Kilde: Danmarks Statistik

1.000

20.000

750

15.000

500

10.000

250

5.000

0

Kvadratmeterpris

-1500

0 2004

2005

Solgte boliger i Køge

2006

2007

2008

Boligpriser i Køge

Boligpriserne er alene opgjort på baggrund af realiserede handelspriser for parcel- og rækkehuse.

2009

2010

2011

Boligpriser i Region Sjælland

Kilde: Realkreditrådet

VækstVilkår 2012-13 Køge • Bosætning

18


pendling

Køge har et tydeligt pendlingsmønster. Udpendlingen retter sig udpræget nordpå med 8 ud af de 10 største udpendlingskommuner beliggende nord for Køge. København er som forventet den helt store magnet. 3.439 beskæftigede arbejder i København, men bor i Køge. For indpendlingen er billedet det stik modsatte. Her kommer man sydfra, især fra Stevns, Faxe og Næstved. Indpendlerne til kommunens arbejdspladser er blandt dem i regionen, der har længst til arbejde. Udpendlerne er til gengæld blandt dem, der har kortest til arbejde. Pendlerne er især faglærte og højtuddannede.

VækstVilkår 2012-13 Køge • Pendling

19


top ti over Indpendling og udpendling fordelt på kommuner (2011)

Indpendling

Udpendling 30

529

117

3.439

1.042 339

24 733 921

281

129

162 36

1.642

817

1.611 771

670 893 1.990

53

539

1.002 665

447

437

330

140

226

522

415

133 67 73

54

74

581

Kilde: Danmarks Statistik

Gennemsnitlig pendlingsafstand (2011)

For indpendlere

For udpendlere

Ringsted

22,6

Vordingborg

32,0

Vordingborg

22,4

Faxe

29,7

Sorø

22,3

Sorø

29,2

Køge

22,2

Stevns

29,1

Faxe

21,8

Guldborgsund

27,6

Roskilde

21,5

Lejre

27,5

Greve

20,8

Ringsted

27,5

Slagelse

20,6

Næstved

26,8

Region Sjælland

20,0

Slagelse

26,5

Hele landet

19,7

Holbæk

25,9

Lejre

19,7

Region Sjælland

25,6

Lolland

19,5

Odsherred

25,4

Solrød

19,1

Lolland

24,6

Kalundborg

18,6

Kalundborg

24,2

Guldborgsund

18,2

Køge

23,9

Stevns

18,2

Solrød

22,7

Odsherred

18,1

Roskilde

20,7

Holbæk

17,8

Hele landet

19,7

Næstved

17,2

Greve

19,0

Udpendlerne har langt til arbejde

Kilde: Danmarks Statistik

VækstVilkår 2012-13 Køge • Pendling

20


Pendlingsmønstre fordelt efter uddannelse (2009-2011)

Antal beskæftigede med arbejdssted i kommunen

Antal indpendlere

Køge har mange udpendlere 5.232

9.057

3.990

De ufaglærte er 5.473

de mindst mobile

11.025

3.035

Antal beskæftigede med bopæl i kommunen

Antal udpendlere

Blandt udpendlerne er der særligt

3.196

mange faglærte 9.216

7.674

5.384

4.150

13.235

Ufaglærte

Faglærte

Højtuddannede

Kilde: eStatistik

VækstVilkår 2012-13 Udarbejdet af: Analysekonsulent Thomas Trøster og Analysekonsulent Christian Monsson, Væksthus Sjælland for Vækstforum Sjælland. Design og layout: Agnete Schepelern, agnetes.dk • Illustration: Bjarke Brint, brintdesign.dk Data er hovedsageligt indsamlet fra Danmarks Statistik og gennem en række særkørsler udført af eStatistik. Estimater baseret på den regionale overvågningsmodel SAM-K/Line er udarbejdet i samarbejde med Vækstforum Sjælland.

VækstVilkår 2012-13 Køge • Pendling

21

Køge  
Køge  

Analysen Vækstvilkår sætter fokus på mulighederne for vækst og udvikling i Region Sjællands 17 kommuner