Page 1

VækstVilkår 2012-13

Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12.075 11.204 11.143

11.088

11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157

9.608 21.722

22.147 21.700 20.225 19.849 19.496 19.334 16.878 163.09 16.483

15.860 17.056 17.221

17.624 17.905 16.543

Download til print her 83% 8% 6%

17.540 16.736 17.181 15.259 -90

112

85% -105 -81 6 7 % 67%

96, 87 96,45

89,06 88% -110 +100

holbæk


VækstVilkår 2012-13 Indhold 3 beskæftigelse

13 uddannelse

8 eksport

16 Bosætning

10 Iværksætteri

19 Pendling

Resume Vækst i det private

Vækstvilkår i Holbæk

Der er spirende vækst i de private virksomheder i Holbæk Kommune. I 2011 har virksomhederne øget deres beskæftigelse med 1 procent og dermed skabt knap 200 nye private job. Det er over en bred kam at væksten er vendt tilbage. Enkelte områder som Fødevarer og Energi/miljø har dog stadig ikke revet sig helt løs af krisen. Flere af kommunens styrkepositioner har i 2011 haft vækst. Analysen viser at væksten kommer fra styrkepositionerne, og at man ved at fokusere på styrkepositioner kan skabe ny vækst og nye arbejdspladser.

Gode rammevilkår for virksomhederne er en afgørende forudsætning for vækst, produktivitet og nye arbejdspladser. Det er vigtigt at både stat, region og kommune sammen arbejder for bedre vækstvilkår for virksomhederne.

Stor eksportudfordring Holbæk har 239 eksportvirksomheder. I 2009 havde de en samlet eksportomsætning på 1 mia. kr. Tallet er lavt for en kommune som Holbæk. Samtidig har Holbæk haft en lav eksportvækst siden 2003. Eksport er en vækstdriver, og de virksomheder der generelt klarer sig bedst, når det gælder vækst i omsætning og nye job, er eksportvirksomheder. VækstVilkår påpeger, at der kan skabes ny vækst og nye job ved at øge eksporten. Holbæk Kommune har behov for flere eksportvirksomheder, og behov for at de eksisterende virksomheder øger deres eksportomsætning.

Denne analyse sætter fokus på vilkårene for vækst i Holbæk Kommune. Analysen peger på områder, hvor vilkårene kan forbedres og giver samtidig indblik i, hvad der driver væksten i kommunen. VækstVilkår identificerer kommunens styrkepositioner og belyser erhvervslivets særlige kendetegn. Alt sammen viden der er afgørende for at kunne udvikle Holbæk til en vækstkommune, som er attraktiv at leve i og drive virksomhed i. VækstVilkår 2012-13 er en serie af 17 analyser, én til hver af Region Sjællands kommuner. Vækstvilkår er udarbejdet af Væksthus Sjælland for Vækstforum Sjælland, og bygger på de nyeste data over udviklingen i de sjællandske kommuner. Analysen bygger videre på det grundlag, som er etableret med VækstIndeks og VækstTendens. Næste udgave af VækstVilkår udkommer i 2014.

For yderligere information kontakt: Analysekonsulent Thomas Trøster, tlf 53 72 71 93 eller mail tht@vhsj.dk Analysekonsulent Christian Kjær Monsson, tlf 53 72 71 87 eller mail ckm@vhsj.dk

VækstVilkår 2012-13 Holbæk

2


beskæftigelse

Krisen har været hård ved Holbæk Kommunes erhvervsliv og særlig hård ved de mange små virksomheder i kommunen. Den private beskæftigelse tog et stort dyk i kølvandet på finanskrisen. Bygge/bolig området har været krisens helt store taber, og også i Holbæk er der forsvundet mange job inden for dette område. Det er især Bygge/boligområdet sammen med området Øvrige erhverv, der dominerer beskæftigelsen i Holbæk Kommune. Her findes knap 50 procent af alle private job. De seneste tal viser dog at kurven er knækket, og at der igen ansættes medarbejdere. Fremgangen har spredt sig på tværs af den private sektor, og fra 2010 til 2011 er der skabt knap 200 nye private job. Det modsvarer desværre langt fra jobtabet i forbindelse med finanskrisen.

VækstVilkår 2012-13 Holbæk • Beskæftigelse

3


Andel beskæftigede med arbejdssted i kommunen, privat/ offentlig (2011)

Kommune

Privat

Offentlig

Greve

72%

28%

Ringsted

70%

30%

Køge

67%

33%

Solrød

67%

33%

Kalundborg

67%

33%

Faxe

66%

34%

Odsherred

63%

37%

Lolland

62%

38%

Lejre

62%

38%

Holbæk

61%

39%

Stevns

61%

39%

Vordingborg

59%

41%

Næstved

57%

43%

Guldborgsund

57%

43%

Roskilde

56%

44%

Slagelse

54%

46%

Sorø

53%

47%

Kilde: Danmarks Statistik

Antal beskæftigede med arbejdssted i kommunen (2011)

Udvikling i antallet af beskæftigede med arbejdssted i Kommunen (2009-2011)

27.558 16.800 10.758

ARBEJDSPLADSER ER DER I KOMMUNEN AF DEM ER ARBEJDSPLADSER I DET PRIVATE ERHVERVSLIV AF DEM ER ARBEJDSPLADSER I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

Ressourceområde

2009

2010

Privat sektor

17.808

16.608

Bygge/bolig

4.181

Energi/miljø

Kilde: Danmarks Statistik

2009-2010

2010-2011

16.800

-7%

1%

3.755

3.780

-10%

1%

531

509

462

-4%

-9%

Fødevarer

3.043

2.838

2.729

-7%

-4%

IT/kommunikation

1.312

1.176

1.119

-10%

-5%

Medico/sundhed

853

895

928

5%

4%

Møbler/beklædning

888

799

890

-10%

11%

Transport

2.192

2.050

2.143

-6%

5%

Turisme

570

557

575

-2%

3%

Øvrige erhverv

4.001

3.821

3.932

-4%

3%

10.354

10.441

10.758

1%

3%

Offentlig sektor

2011

Der er vækst i de private erhverv

Kilde: Danmarks Statistik

VækstVilkår 2012-13 Holbæk • Beskæftigelse

4


andel af (og antal) privat beskæftigede fordelt på ressourceområder (2011)

25%

46.239 3.780 46.131

3.932

Kommunens 20%

erhvervsstruktur

35.996 2.729 15% 2.143

19.972

10%

13.437

1.119 928

11.845 890

5%

7.411 462 6.229

575 6.410

242 2.715 0% Uo ply st rv

ve

n

ing

tio

ed

dh

un

rh

o/s

ee

rig

dic

Øv

Me

iljø

rt

po

ika

dn

g

un

oli

i/m

erg

En

ns

mm

e

e/b

ism

gg

ko

Tra

IT/

By

r Tu

ek

rer

r/b

va

ble

de

Region Sjælland

Holbæk

Kilde: Danmarks Statistik

andel af (og antal) privat beskæftigede fordelt på udvalgte detaljerede ressourceområder (2011)

15%

2.131

Særligt inden for serviceerhvervene på

18.970

10%

områderne Medico/sundhed og Transport har kommunen sine styrke-

803

positioner

5%

7.675

606 460 4.337

4.473

0%

Serviceerhvev, beklædning Holbæk

Serviceerhverv, transport Region Sjælland

Serviceerhverv, energi/miljø

Serviceerhverv, medico/sundhed

Kilde: Danmarks Statistik

VækstVilkår 2012-13 Holbæk • Beskæftigelse

5


Tema: videnerhverv Definition af videnerhverv

Videnindustri Fremstilling af mellem- eller højteknologiske produkter.

Videnservice Erhverv hvor der ydes en service der bygger på et højt videnniveau.

Kemiske produkter

Finansiering og forsikring

Elektroniske og optiske produkter

Information og kommunikation

Medicinske og dentale instrumenter

Bogføring

Sundhed

Juridisk bistand

Skibsfart og lufttransport

Revision

Offentlig administration

Arkitekt- og ingeniørvirksomhed

Elektronisk udstyr

Vagt- og sikkerhedstjenester

Reklame og markedsanalyse

Vindmøller

Undervisning

Farmaceutiske råvarer og præparater

Arbejdsformidling

Sundhed og socialvæsen

Maskiner

Dyrlæger Vikarbureauer

Kultur og fritid

Videnskabelig forskning og udvikling

Computere

Design

Læger

Ovenstående figur viser eksempler på brancher der hører under de to kategorier af videnerhverv. Kilde: Eurostat

21,5%

Andel (og antal) privat beskæftigede inden for videnerhvervene (2011)

18,2%

Holbæk

Region Sjælland 21,5%

2,7%

18,2%

21,5%

75,8% 2,7%

2,7%

75,8%

18,2%

6,7% 75,8%

6,7%

De videntunge

75,1%

6,7%

75,1%

arbejdspladser

75,1%

befinder sig især inden for Videnservice

Videnindustri Videnindustri

Videnindustri

Videnservice Videnservice

Ikke videnerhverv Ikke videnerhverv

Videnservice

Ikke videnerhverv

Kilde: Danmarks Statistik

Udviklingen i beskæftigelsen inden for videnerhvervene, både offentlig og privat (2009-2011)

Ressourceområde

2009

2010

2011

2009-2010

2010-2011

Videnindustri

587

467

449

-20%

-4%

Videnservice

3.523

3.540

3.607

0%

2%

Ikke videnerhverv

13.698

12.601

12.744

-8%

1%

Videnservice

9.171

9.305

9.715

1%

4%

Ikke videnerhverv

1.183

1.136

1.043

-4%

-8%

Privat sektor

Offentlig sektor

Kilde: Danmarks Statistik

VækstVilkår 2012-13 Holbæk • Beskæftigelse

6


Andelen af små arbejdssteder i kommunerne (2011)

Kommune

Små arbejdspladser*

Stevns

79%

Lejre

78%

Små arbejds-

Solrød

75%

steder med

Faxe

75%

mindre end fem

Odsherred

74%

ansatte udgør

Vordingborg

74%

68 % af alle

Sorø

73%

arbejdssteder

Kalundborg

71%

Holbæk

71%

Guldborgsund

71%

Næstved

70%

Køge

69%

Roskilde

69%

Greve

69%

65%-69,9%

Lolland

69%

70%-74,9%

Slagelse

68%

> 75%

Ringsted

68%

*Procent små arbejdssteder (mindre end 5 ansatte)

Ti store virksomheder i kommunen (2011/2012)

Virksomhedens navn

netop fordi der er tale om små arbejdssteder, findes kun 12 % af jobbene her

Kilde: Danmarks Statistik

Ansatte

Ressourceområde

Detaljeret

SEAS-NVE Holding A/S

621

Energi/miljø

Service

Ditobus Linjetrafik A/S

354

Transport

Service

Sparekassen Sjælland

287

Øvrig

Service

A/S Medieselskabet Nordvestsjælland

152

ITK

Service

EG Retail & Medie A/S

143

ITK

Service

Smartguy A/S

120

Møbler/beklædning

Service

Lantmænnen Unibake Denmark A/S

115

Øvrig

Service

Axel Hansen Transport A/S

101

Transport

Service

Falcks Redningskorps A/S

>100

Pharmacosmos A/S

i landet. Men

Øvrig

95

Service

Medico/sundhed

Fremstilling

Listerne er opgjort på baggrund af Experians virksomhedsdatabase WEB-DIRECT. Oplysninger om antal ansatte er baseret på regnskabstal, og indeholder derfor en vis usikkerhed i forhold til virksomhedens aktuelle udvikling. Kilde: Experian

Udvalgte Vækstvirksomheder i kommunen, efter størrelse (2011-2012)

Virksomhedens navn Vesti Olsen og Hansen A/S

Ansatte Etableringsår Ressourceområde 41

2004

Bygge/bolig

Detaljeret Service

HM Gruppen A/S

34

1975

Bygge/bolig

Service

Schoeller-Plast-Enterprise (Handelsselskab) A/S

30

1967

Fødevarer

Støtteerhverv

Holbæk Maskin Center A/S

27

1972

Fødevarer

Service

Mørkøv Murerforretning ApS

18

1983

Bygge/bolig

Service

Chima A/S

18

1998

Fødevarer

Service

Dansk Boligforsikring A/S

15

2002

Øvrig

Service

Daurehøj Erhvervsbyg A/S

15

2003

Bygge/bolig

Service

Ledsign A/S

15

2007

ITK

Service

K&S Treecare ApS

14

1986

Bygge/bolig

Service

Vækstvirksomheder er defineret som virksomheder med mindst fem ansatte og 20 % vækst i antal ansatte inden for det seneste oplyste regnskabsår.

Kilde: Experian

VækstVilkår 2012-13 Holbæk • Beskæftigelse

7


eksport

Holbæk har 239 eksportvirksomheder. Det svarer til 6 procent af alle virksomheder i kommunen. Tallet er dermed lavere end både regions- og landsgennemsnittet. Eksporten fylder også mindre i ordrebøgerne hos virksomhederne i Holbæk. Bare 6 procent af den samlede omsætning stammer fra eksport. Eksport er en vækstdriver, og 68 procent af de bedste vækstvirksomheder i Norden er eksportvirksomheder. Analysen viser at eksporten i Holbæk er lav - også for lav. Eksporten er nu tilbage på 2003 niveau, hvilket blandt andet skyldes de meget store fald i eksporten i 2008 og 2009. Der ligger derfor et betydeligt potentiale i at øge eksporten og derigennem skabe ny vækst og nye job.

VækstVilkår 2012-13 Holbæk • Eksport

8


Eksportandel og eksportVækst (2003-2010)

Både eksporten og eksportvæksten er lav i Holbæk

32% 32%

24% 24%

26% 26%

24%

26%

20% 20% 14% 14% 7% 6% 7% 6%

10% 10% 6%

27% 27%

32%

27%

20% 16% 16%

14%

16%

15% 15%

15%

10% 7%

6% 6%

6% 1% 1%

2% 2%

1%

Andel af virksomheder Eksportandel af Andel af virksomheder Eksportandel af Vækst i eksport Vækst i eksport Andel af virksomheder Eksportandel af Vækst i eksport med eksport 2003-2009 med eksport samlet omsætning samlet omsætning 2003-2009 med eksport samlet omsætning 2003-2009

Holbæk

2%

Eksportandel af Eksportandel af Vækst i eksport Vækst i eksport Eksportandel af Vækst i eksport produktionsværdi produktionsværdi 2003-20102003-2010 produktionsværdi 2003-2010

HovedsæderHovedsæder (2009) (2009) Hovedsæder (2009) Holbæk Holbæk

32% 32%

32%

Regionaliseret (2010) (2010) Regionaliseret Regionaliseret (2010)

Kilde: Danmarks Statistik Region Sjælland Region Sjælland Hele landetHele landet Hele landet Region Sjælland

Kilde: SAM/K-Line

Eksporten fra kommunen er opgjort på to måder: (2) Regionaliseret: Alle arbejdssteders bidrag til eksport estimeres ved hjælp af SAM/K-Line modellen, dermed inddrages også underleverandører til eksportvirksomheder med hovedsæde i andre kommuner og regioner.

(1) Hovedsæder: Opgøres på baggund af virksomhedernes momsindberetninger, og inddrager kun realiseret udenlandsk omsætning fra virksomheder med hovedsæde i kommunen.

239 1,0

MILLIARD KRONER VAR VÆRDIEN AF EKSPORTEN FRA VIRKSOMHEDER I KOMMUNEN

Kilde: Danmarks Statistik

1.500

300

Udviklingen

1.250

i antallet af

225 1.000

750

150

Eksport i mio. kr.

Antal eksportvirksomheder

Udviklingen i virksomhedernes eksport, hovedsæder (2003-2009)

EKSPORTVIRKSOMHEDER HAR HOVEDSÆDE I KOMMUNEN

500 75 250 0

0 2003

2004

2005

Antal eksportvirksomheder

2006

2007 Eksport

2008

2009 Kilde: Danmarks Statistik

VækstVilkår 2012-13 Holbæk • Eksport

9

eksportvirksomheder har stået stille siden 2003


iværksætteri

Der bliver startet mange nye virksomheder i Holbæk Kommune. Etableringsraten, som er antal iværksættere i forhold til det samlede antal virksomheder, har i hele perioden 2004 til 2008 ligget over regionsgennemsnittet og omkring 10 procent. Men ligesom i resten af regionen er antallet af nye virksomheder i Holbæk i dag lavere end det var under højkonjunkturen fra 2004 til 2008. Nye virksomheder er særlig vigtige, da de skaber mange nye job og bidrager til øget produktivitet og innovation. VækstVilkår viser, at de nye virksomheder er vigtige for beskæftigelsen i Holbæk Kommune. Mere end hvert syvende private job i Holbæk er skabt af de nye virksomheder, det svarer til 1.995 job.

VækstVilkår 2012-13 Holbæk • Iværksætteri

10


Antal nye virksomheder og etableringsrate (2003-2009)

350

15%

Der blev

300

startet 181 nye virksomheder 10% 200 150 5%

100

i holbæk i 2009 Etableringsrate

Antal nye virksomheder

250

50 0

0% 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Nye virksomheder Etableringsrate Holbæk Etableringsrate Region Sjælland *Etableringsraten er udtryk for antallet af iværksættere i forhold til det samlede antal Kilde: Danmarks Statistik virksomheder. På landsplan er etableringsraten 6,7 % for 2009.

overlevelsesrate fordelt på iværksætterårgange (2011)

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30% 2009 (2år)

2008 (3år)

2007 (4år)

2006 (5år)

Holbæk

2005 (6år)

2004 (7år)

2003 (8år)

Region Sjælland

*Overlevelsesrate: En iværksætter betragtes som værende overlevende, hvis han/hun har registreret omsætning i 2011.

Nye virksomheders andel af den private beskæftigelse (2011)

Holbæk

Kilde: Danmarks Statistik

Region 7,6% Sjælland

7,6%

6,1%

7,6% 6,1%

5,6%

7,6%

6,1%

7,6% 5,6%

7,6%

5,6%

13,7% af alle job er skabt af nye virksomheder, stiftet i perioden

86,3%

Iværksættere 2-4 år

86,3%

86,3%

86,8%

86,8%

Iværksættere Iværksættere 2-4Iværksættere år 2-4 år 5-8 år Iværksættere Iværksættere 5-8 år 5-8Ældre år (andre)

2003-2009

86,8%

Ældre (andre) Ældre (andre) Kilde: Danmarks Statistik

VækstVilkår 2012-13 Holbæk • Iværksætteri

11


Antal nye og overlevende virksomheder samt etableringsrate (2003-2009)

800

15%

700

10%

500

Etableringsrate

Antal nye virksomheder

600

400 300

5%

200 100 0

0% Fødevarer

Møbler/ beklædning

Turisme

Bygge/ bolig

It/komm

Transport

Energi/ miljø

Overlevet til ultimo 2011

Nye virksomheder (2003-2009)

Medico/ sundhed

Øvrige erhverv

Gennemsnitlig etableringsrate Kilde: Danmarks Statistik

Job skabt af nye virksomheder fordelt på iværksætterårgange (2011)

500

Især nye

400

virksomheder

371

fra 2007 bidrager med

300

mange nye job

272

249

252

260 200

200 174

100 41

30

28

36

2007 (4 år)

2006 (5 år)

21

26

35

2005 (6 år)

2004 (7 år)

2003 (8år)

0 2009 (2 år)

2008 (3 år)

Højtuddannede

Faglærte og ufaglærte Kilde: Danmarks Statistik

VækstVilkår 2012-13 Holbæk • Iværksætteri

12


uddannelse

Ligesom i resten af Region Sjælland er uddannelsesniveauet blandt de privat beskæftigede i Holbæk Kommune lavt. Særligt antallet af faglærte er lavt i Holbæk Kommune. Det hænger sandsynligvis sammen med at andelen af unge der påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse er lav. Specielt når man tager Holbæks gode uddannelsesmuligheder i betragtning. Set i lyset af at efterspørgslen på ufaglært arbejdskraft falder yderligere frem mod 2020, er dette problematisk. Analysen understreger behovet for at gøre endnu mere for at flere unge kommer i gang med en uddannelse.

VækstVilkår 2012-13 Holbæk • Uddannelse

13


Uddannelsesniveau for privat beskæftigede, efter arbejdssted (2011)

Hele landet landet 287.493 287.493 Hele Region Sjælland Sjælland 20.214 20.214 Region Holbæk 1.729 Holbæk 1.729 0% 0%

767.215 767.215

618.091 618.091

95.404 95.404

76.318 76.318

7.899 7.899

6.847 6.847

25% 25%

50% 50%

Højtuddannede Højtuddannede

75% 75%

Faglærte Faglærte

100% 100%

Ufaglærte Ufaglærte

380 Medico/sundhed 380 Medico/sundhed 4.661 Offentlig sektor sektor 4.661 Offentlig 145 IT/kommunikation 145 IT/kommunikation 291 Bygge/bolig 291 Bygge/bolig 531 Øvrige erhverv erhverv 531 Øvrige 71 Energi/miljø 71 Energi/miljø 42 Transport 42 Transport 30 Møbler/beklædning 30 Møbler/beklædning 147 Fødevarer 147 Fødevarer 32 Turisme 32 Turisme 0% 0%

342 342

203 203

3.618 3.618

2.395 2.395

582 582

lavere i Holbæk sammenlignet Region Sjælland

386 386

2.075 2.075

1.320 1.320

1.922 1.922

1.436 1.436

214 214

173 173

1.034 1.034

1.007 1.007

407 407

441 441

1.082 1.082

1.421 1.421

133 133

25% 25% Højtuddannede Højtuddannede

niveauet er lidt

med det øvrige Kilde: Danmarks Statistik

Uddannelsesniveau for beskæftigede med arbejdssted i kommunen (2011)

Uddannelses-

390 390 50% 50% Faglærte Faglærte

75% 75% Ufaglærte Ufaglærte

100% 100% Kilde: Danmarks Statistik

definition på uddannelsesniveauer

Højtuddannede: Beskæftigede med en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Faglærte: Beskæftigede med en kort videregående uddannelse eller en erhvervsuddannelse. Ufaglærte: Beskæftigede med grundskole eller gymnasial uddannelse.

Uddannelsesbalancen i østdanmark i 2020 (fremskrivning)

Udbud

Efterspørgsel

Balance

Antal 2020

Udvikling 2010-2020

Antal 2020

Udvikling 2010-2020

Antal 2020

Ufaglærte, studenter mv.

436.132

14.300

397.631

-7.697

38.501

Faglærte

378.564

-21.642

382.680

-2.275

-4.116

Kort videregående udd.

69.968

5.988

67.551

5.449

2.417

Mellemlang videregående udd.

249.310

28.350

236.905

20.560

12.405

Lang videregående udd.

196.703

42.110

184.192

33.597

12.511

Alle uddannelser

1.330.677

69.106

1.268.958

49.633

61.719

Stadig faldende efterspørgsel på ufaglært arbejdskraft frem mod 2020

Kilde: SAM/K-Line

VækstVilkår 2012-13 Holbæk • Uddannelse

14


Andel af afsluttede grundskoleelever, som ikke var startet på en uddannelse et år senere (2009)

Andel af ikke-påbegyndte elever 3-5%

Mange unge

6-8% 9-12%

kommer ikke i gang med en

13-15%

ungdomsuddannelse

Kilde: Danmarks Statistik

Andelen af 25-årige med en ungdomsUddannelse i 2010, opgjort efter bopælskommune i 2000

Fuldførelsesprocenter 0-69,9% 70-74,9%

Ti år efter de

75-79,9% 80-84,9%

gik ud af grundskolen i Holbæk, havde mere end 20 % stadig ikke gennemført en ungdomsuddannelse

Kilde: Danmarks Statistik

Uddannelsesinstitutioner i Kommunen (2012)

Grundskoler mv

42

4

Voksenuddannelser

Videregående uddannelse

1

der er

Erhvervsrettede uddannelser

relativt Gode uddannelsesmuligheder

1 4

i holbæk

Almengymnasial uddannelse

Kilde: Ministeriet for børn og undervisning

VækstVilkår 2012-13 Holbæk • Uddannelse

15


bosætning

Der bliver flere ældre og færre unge i Holbæk Kommune. Denne udfordring er Holbæk ikke ene om, men aldersgrupperne 30-49 år og 0-19 år bliver markant mindre i de kommende år. Holbæk Kommune har to år i træk haft nulvækst i indbyggertallet, imens Holbæk by, ligesom nogle af de omkringliggende byer, er vokset en smule. De unge, der flytter ud fra Holbæk Kommune flytter primært til København og Roskilde for at tage en uddannelse. Børnefamilierne flytter derimod den anden vej. I 2011 har tilflytningen af børnefamilier dog ikke været tilstrækkelig til at opveje de mange unges fraflytning. Tilflytning og bosætning er særlig vigtig for det lokale erhvervsliv og er med til at styrke den lokale efterspørgsel. VækstVilkår viser at Holbæk har en udfordring og i øjeblikket ikke tiltrækker nok tilflyttere.

VækstVilkår 2012-13 Holbæk • Bosætning

16


Kvinder

Befolkningssammensætning i Kommunen (2012)

Mænd 70 år + 60-69 år 50-59 år

Der bliver

40-49 år

markant færre

30-39 år 20-29 år

i gruppen

10-19 år 0-9 år

30-39-årige

70 år + 60-69 år 50-59 år

forventet befolkningssammensætning i Kommunen (2020)

40-49 år 30-39 år 20-29 år 10-19 år 0-9 år 6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Kilde: Danmarks Statistik

top ti over til- og fraflytning fordelt på Kommuner (Gennemsnit 2010-2011)

Tilflytning

Fraflytning 75

454

398

70 435

129

62 130 228

339

174 191

394

147

73

80 592

82

148

129

437

Kilde: Danmarks Statistik

befolkning fordelt på byområder (2010-2012)

2010

2011

2012

69.550

69.521

69.415

0%

0%

Holbæk

27.157

27.055

27.195

0%

1%

Jyderup

3.951

3.937

4.081

0%

4%

Tølløse

3.767

3.797

3.754

1%

-1%

Svinninge

2.721

2.741

2.759

1%

1%

Vipperød

2.278

2.253

2.260

-1%

0%

Regstrup

2.042

2.052

2.096

0%

2%

Mørkøv

1.821

1.806

1.795

-1%

-1%

Gislinge

1.405

1.442

1.426

3%

-1%

Store Merløse

1.190

1.197

1.205

1%

1%

Undløse

1.137

1.149

1.199

1%

4%

Landdistrikter

13.799

13.700

13.331

-1%

-3%

Holbæk Kommune

2010-2011

2011-2012

Stadig færre bor i landdistrikterne

Kilde: Danmarks Statistik

VækstVilkår 2012-13 Holbæk • Bosætning

17


Arbejdspladser, både offentlige og private, pr. 100 indbyggere (2011)

Kommune

Arbejdspladser

Roskilde

49

Ringsted

46

Køge

44

Slagelse

43

Sorø

41

Guldborgsund

40

Holbæk

40

Kalundborg

40

Lolland

40

Næstved

39

Odsherred

36

Vordingborg

36

Faxe

35

Greve

34

Lejre

28

Stevns

28

Solrød

26 Kilde: Danmarks Statistik

1500

Nettotilflytning til Kommunen (2011)

1000

-188 var nettotilflytningen til

500

holbæk i 2011 0

-500

-1000

-1500

0-9 år

10-19 år

20-29 år

Tilflytning

udvikling i boligpriser og antal handler (2004-2011)

30-39 år

40-49 år

50-59 år

Nettotilflytning

60-69 år

70 år +

Kilde: Danmarks Statistik

Fraflytning

1.000

15.000

750

Kvadratmeterpris

Antal hushandler

10.000

500

5.000 250

0

0 2004

2005

Solgte boliger i Holbæk

2006

2007

2008

Boligpriser i Holbæk

Boligpriserne er alene opgjort på baggrund af realiserede handelspriser for parcel- og rækkehuse.

2009

2010

2011

Boligpriser i Region Sjælland

Kilde: Realkreditrådet

VækstVilkår 2012-13 Holbæk • Bosætning

18


pendling

Holbæk Kommune har mange udpendlere, og de har langt til arbejde. Ikke overraskende sker udpendlingen især til arbejdspladser i København og langs med Holbækmotorvejen. Anderledes ser det ud for dem der har deres arbejdsplads i Holbæk Kommune. Her er det især Odsherred, Kalundborg og Sorø der leverer arbejdskraft til virksomhederne. Det ses også i den afstand som indpendlerne i gennemsnit har til arbejde. Afstanden er blandt de laveste i Region Sjælland. Analysen viser, at det især er de højtuddannede, der pendler ind. Generelt er billedet, at desto lavere uddannelsesniveau de beskæftigede har, desto kortere vej har de til arbejde.

VækstVilkår 2012-13 Holbæk • Pendling

19


top ti over Indpendling og udpendling fordelt på kommuner (2011)

Indpendling

Udpendling De fleste af indpendlerne 176

2.081

1.246

551 611 478

1.560

700 440

768 1.847

1.271 557

265

kommer fra de

445 772

omkringliggende

2.187

525

401

178

437

Kilde: Danmarks Statistik

Gennemsnitlig pendlingsafstand (2011)

For indpendlere

For udpendlere

Ringsted

22,6

Vordingborg

32,0

Vordingborg

22,4

Faxe

29,7

Sorø

22,3

Sorø

29,2

Køge

22,2

Stevns

29,1

Faxe

21,8

Guldborgsund

27,6

Roskilde

21,5

Lejre

27,5

Greve

20,8

Ringsted

27,5

Slagelse

20,6

Næstved

26,8

Region Sjælland

20,0

Slagelse

26,5

Hele landet

19,7

Holbæk

25,9

Lejre

19,7

Region Sjælland

25,6

Lolland

19,5

Odsherred

25,4

Solrød

19,1

Lolland

24,6

Kalundborg

18,6

Kalundborg

24,2

Guldborgsund

18,2

Køge

23,9

Stevns

18,2

Solrød

22,7

Odsherred

18,1

Roskilde

20,7

Holbæk

17,8

Hele landet

19,7

Næstved

17,2

Greve

19,0 Kilde: Danmarks Statistik

VækstVilkår 2012-13 Holbæk • Pendling

20

kommuner


Pendlingsmønstre fordelt efter uddannelse (2009-2011)

Antal beskæftigede med arbejdssted i kommunen

Antal indpendlere

3.666 2.366

11.512

2.071

6.050

9.589

Antal beskæftigede med bopæl i kommunen

Antal udpendlere

Holbæk har mange udpendlere 4.023

3.625

7.595

7.294

15.149

11.246

Ufaglærte

Faglærte

Højtuddannede

Kilde: eStatistik

VækstVilkår 2012-13 Udarbejdet af: Analysekonsulent Thomas Trøster og Analysekonsulent Christian Monsson, Væksthus Sjælland for Vækstforum Sjælland. Design og layout: Agnete Schepelern, agnetes.dk • Illustration: Bjarke Brint, brintdesign.dk Data er hovedsageligt indsamlet fra Danmarks Statistik og gennem en række særkørsler udført af eStatistik. Estimater baseret på den regionale overvågningsmodel SAM-K/Line er udarbejdet i samarbejde med Vækstforum Sjælland.

VækstVilkår 2012-13 Holbæk • Pendling

21

Holbæk  

Analysen Vækstvilkår sætter fokus på mulighederne for vækst og udvikling i Region Sjællands 17 kommuner

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you