__MAIN_TEXT__

Page 1

VækstVilkår 2012-13

Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12.075 11.204 11.143

11.088

11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157

9.608 21.722

22.147 21.700 20.225 19.849 19.496 19.334 16.878 163.09 16.483

15.860 17.056 17.221

17.624 17.905 16.543

Download til print her 83% 8% 6%

17.540 16.736 17.181 15.259 -90

112

85% -105 -81 6 7 % 67%

96, 87 96,45

89,06 88% -110 +100

guldborgsund


VækstVilkår 2012-13 Indhold 3 beskæftigelse

13 uddannelse

8 eksport

16 Bosætning

10 Iværksætteri

19 Pendling

Resume Vækst i Guldborgsunds styrkepositioner

VækstVilkår i Guldborgsund

To år i træk har Guldborgsund haft vækst i de kreative oplevelseserhverv som for eksempel gastronomi, natteliv og overnatning. 79 nye job er blevet skabt over de sidste to år. Fødevareområdet, Transport samt Energi/miljø, tre af Guldborgsunds andre styrkepositioner, har ligeledes oplevet vækst. Specielt vigtigt er det at Fødevareområdet, der bidrager med en fjerdedel af alle private arbejdspladser i Guldborgsund, har vendt nedgang til vækst. Der er i alt skabt 115 nye arbejdspladser inden for Fødevareområdet det seneste år.

Gode rammevilkår for virksomhederne er en afgørende forudsætning for vækst, produktivitet og nye arbejdspladser. Det er vigtigt at både stat, region og kommune sammen arbejder for bedre vækstvilkår for virksomhederne.

Eksporten er i bund Der er få eksportvirksomhederne i Guldborgsund. Kun 5 procent af virksomhederne eksporterer mod 10 procent på landsplan. Og der er ikke bare få eksportvirksomheder, eksportens andel af omsætningen i virksomhederne er lavere end både lands- og regionsgennemsnittet. Samtidig har der været lav vækst i eksporten. VækstVilkår viser, at Guldborgsund bør styrke sin eksportposition ved at stimulere flere virksomheder til at eksportere, og dermed øge deres eksportomsætning.

Denne analyse sætter fokus på vilkårene for vækst i Guldborgsund Kommune. Analysen peger på områder, hvor vilkårene kan forbedres og giver samtidig indblik i, hvad der driver væksten i kommunen. VækstVilkår identificerer kommunens styrkepositioner og belyser erhvervslivets særlige kendetegn. Alt sammen viden der er afgørende for at kunne udvikle Guldborgsund til en vækstkommune, som er attraktiv at leve i og drive virksomhed i. VækstVilkår 2012-13 er en serie af 17 analyser, én til hver af Region Sjællands kommuner. Vækstvilkår er udarbejdet af Væksthus Sjælland for Vækstforum Sjælland, og bygger på de nyeste data over udviklingen i de sjællandske kommuner. Analysen bygger videre på det grundlag, som er etableret med VækstIndeks og VækstTendens. Næste udgave af VækstVilkår udkommer i 2014.

For yderligere information kontakt: Analysekonsulent Thomas Trøster, tlf 53 72 71 93 eller mail tht@vhsj.dk Analysekonsulent Christian Kjær Monsson, tlf 53 72 71 87 eller mail ckm@vhsj.dk

VækstVilkår 2012-13 Guldborgsund

2


beskæftigelse

Der er stadig ikke for alvor kommet gang i jobskabelsen i Guldborgsund. Tallene viser dog, at det massive jobtab i den private sektor er stoppet og afløst af en beskeden fremgang. Det er dog langt fra nok til at erstatte de mere end 1.000 arbejdspladser, der forsvandt som følge af krisen. Enkelte ressourceområder skiller sig dog positivt ud. Det gælder blandt andet Energi/miljøområdet, der for andet år i træk har oplevet vækst. Fødevareområdet, der står for en fjerdedel af kommunens private arbejdspladser, har bidraget med 115 nye arbejdspladser

VækstVilkår 2012-13 Guldborgsund • Beskæftigelse

3


Andel beskæftigede med arbejdssted i kommunen, privat/ offentlig (2011)

Kommune

Privat

Offentlig

Greve

72%

28%

Ringsted

70%

30%

Køge

67%

33%

Solrød

67%

33%

Kalundborg

67%

33%

Faxe

66%

34%

Odsherred

63%

37%

Lolland

62%

38%

Lejre

62%

38%

Holbæk

61%

39%

Stevns

61%

39%

Vordingborg

59%

41%

Næstved

57%

43%

Guldborgsund

57%

43%

Roskilde

56%

44%

Slagelse

54%

46%

Sorø

53%

47%

Kilde: Danmarks Statistik

Antal beskæftigede med arbejdssted i kommunen (2011)

Udvikling i antallet af beskæftigede med arbejdssted i Kommunen (2009-2011)

24.556 13.991 10.565

SÅ MANGE ARBEJDSPLADSER ER DER I KOMMUNEN AF DEM ER ARBEJDSPLADSER I DET PRIVATE ERHVERVSLIV AF DEM ER ARBEJDSPLADSER I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

Kilde: Danmarks Statistik

Ressourceområde

2009

2010

Privat sektor

15.090

13.924

13.991

-8%

0%

Bygge/bolig

3.624

3.176

3.018

-12%

-5%

Energi/miljø

187

239

319

28%

33%

Fødevarer

3.454

3.294

3.409

-5%

3%

IT/kommunikation

1.215

1.161

1.038

-4%

-11%

Medico/sundhed

724

722

774

0%

7%

Møbler/beklædning

554

480

431

-13%

-10%

Transport

1.376

1.200

1.363

-13%

14%

Turisme

506

491

488

-3%

-1%

Øvrige erhverv

3.244

2.950

2.915

-9%

-1%

10.466

10.888

10.565

4%

-3%

Offentlig sektor

2011

2009-2010

2010-2011

Det voldsomme jobtab er stoppet

Kilde: Danmarks Statistik

VækstVilkår 2012-13 Guldborgsund • Beskæftigelse

4


andel af (og antal) privat beskæftigede fordelt på ressourceområder (2011)

30%

25%

Kommunens 3.409 3.018

46.239

46.131

erhvervsstruktur

2.915 20% 35.996 15%

1.363 19.972

10% 1.038 11.845 5% 431

7.411

774

488 6.410

319

13.437

6.229

236 2.715

0% Uo st

n

ing

tio

ed

rv

dh

ve

un

rh

o/s

ee

rig

ply

Øv

dic

ika

iljø

rt

po

un

dn

g

ek

oli

i/m

erg

Me

En

ns

mm

e/b

e

r/b

ism

gg

ko

Tra

IT/

By

r Tu

ble

rer

va

de

Region Sjælland

Guldborgsund

Kilde: Danmarks Statistik

andel af (og antal) privat beskæftigede fordelt på udvalgte detaljerede ressourceområder (2011)

25%

Kommunens 2.763

20%

39.596

styrkeposition er på Fødevareområdet, særligt inden for

15%

primær- og støtteerhvervene

10%

1.018 846 5%

10.024 8.592 400 2.657

0%

Primære erhverv, fødevarer Guldborgsund

Støtteerhverv, fødevarer Region Sjælland

Serviceerhverv, bygge/bolig

Serviceerhverv, IT/kommunikation

Kilde: Danmarks Statistik

VækstVilkår 2012-13 Guldborgsund • Beskæftigelse

5


Tema: oplevelsesøkonomi Definition af oplevelsesøkonomi

Ring 3 Oplevelser i det øvrige erhvervsliv

Ring 1 & 2 Oplevelseserhverv Forlystelsesparker, events mv.

Overnatninger og turistbureauer

Ring 1 Kreative erhverv

Musik Design Arkitektur & kunsthåndværk Kunst Indholdsproduktion Radio og TV Film og video Bøger og presse Reklame

Sport og fritid

Gastronomi og natteliv

Kilde: Erhvervs- og Byggestyrelsen

Andel (og antal) beskæftigede inden for de kreative erhverv og oplevelseserhvervene (2011)

Ring 1

488 20 288 19

Arkitektur Design

552

styrkepositioner

658 53 680 39

Kunst og kunsthåndværk Radio og tv

findes inden for brancherne Bøger & Presse

306 45

Film og video Indholdsproduktion

og Musik

1.508

47 228

Musik

141

526 32

Reklame

Ring 2

De kreative

3.771

Bøger og presse

Gastronomi og natteliv

6.585

447 3.384 328

Overnatning og turistbureauer Forlystelsesparker, besøgsmål og events

1.323 151

Sport og fritid

7.308

526

0%

5%

10%

Region Sjælland

15%

20%

25%

30%

Guldborgsund Kommune Kilde: Danmarks Statistik

Udviklingen i beskæftigelsen inden for oplevelseserhvervene (2009-2011)

Ressourceområde

2009

2010

2011

2009-2010

2010-2011

Ring 1

1.087

1.048

948

-4%

-10%

Ring 2

1.373

1.436

1.452

5%

1%

Oplevelseserhverv

2.460

2.484

2.400

1%

-3%

Alle erhverv

25.556

24.812

24.556

-3%

-1% Kilde: Danmarks Statistik

VækstVilkår 2012-13 Guldborgsund • Beskæftigelse

6


Andelen af små arbejdssteder i kommunerne (2011)

Kommune

Små arbejdspladser*

Stevns

79%

Lejre

78%

Små arbejds-

Solrød

75%

steder med

Faxe

75%

mindre end fem

Odsherred

74%

ansatte udgør

Vordingborg

74%

68 % af alle

Sorø

73%

arbejdssteder

Kalundborg

71%

Holbæk

71%

Guldborgsund

71%

Næstved

70%

Køge

69%

Roskilde

69%

65%-69,9%

Greve

69%

70%-74,9%

Lolland

69%

Slagelse

68%

Ringsted

68%

> 75%

*Procent små arbejdssteder (mindre end 5 ansatte)

Ti store virksomheder i kommunen (2011/2012)

i landet. Men netop fordi der er tale om små arbejdssteder, findes kun 12 % af jobbene her

Kilde: Danmarks Statistik

Virksomhedens navn

Ansatte

Ressourceområde

Detaljeret

Scandlines Catering A/S

>200

Fødevarer

Service

Hardi International A/S

>200

Fødevarer

Støtteerhverv

Nordic Sugar A/S Nykøbing

>200

Fødevarer

Fremstilling

Raaco International A/S

118

Lolland-Falsters Folketidende A/S

113

ITK

Service

I/S Refa

>100

Energi/miljø

Service

Medico/sundhed

Fremstilling

Johannes Mertz A/S

87

Fødevarer

Service

Troels Jørgensen A/S

74

Bygge/bolig

Service

Nordea Bank Danmark A/S

74

Øvrig

Service

Guldborgsund Forsyning A/S

65

Øvrig

Service

Listerne er opgjort på baggrund af Experians virksomhedsdatabase WEB-DIRECT. Oplysninger om antal ansatte er baseret på regnskabstal, og indeholder derfor en vis usikkerhed i forhold til virksomhedens aktuelle udvikling. Kilde: Experian

Udvalgte Vækstvirksomheder i kommunen, efter størrelse (2011-2012)

Virksomhedens navn

Ansatte

Etableringsår

Ressourceområde

Detaljeret

Guldborgsund Forsyning A/S

65

Klemmensen & Nielsen Modulbyg A/S

30

2009

Øvrig

Service

1987

Bygge/bolig

Nymetal Maskinfabrik A/S

Service

26

1844

Øvrig

Fremstilling

RM Fintech ApS

24

2007

Øvrig

Fremstilling

H. & K. Petersen, Entreprenør A/S

16

1971

Bygge/bolig

Service

Vognmand Preben Andersen ApS

11

2002

Transport

Service

Edania A/S

9

1981

Bygge/bolig

Fremstilling

Moseby Tømrer- og Murerfirma ApS

7

1998

Bygge/bolig

Service

Jans Gulvafslibning ApS

7

2008

Bygge/bolig

Service

Codan Medical Holding ApS

7

1980

Øvrig

Service

Vækstvirksomheder er defineret som virksomheder med mindst fem ansatte og 20 % vækst i antal ansatte inden for det seneste oplyste regnskabsår.

Kilde: Experian

VækstVilkår 2012-13 Guldborgsund • Beskæftigelse

7


eksport

Guldborgsund sakker bagud når det gælder eksport. Siden 2003 er der ikke sket nogen nævneværdig udvikling, hverken i antallet af eksportvirksomheder eller i forhold til eksportomsætningen. Tallene fra VækstVilkår indikerer dog, at Guldborgsund har et antal underleverandørvirksomheder og -afdelinger, som indgår i en global værdikæde. De er dog ikke selv eksportvirksomheder. Den svage udvikling i eksporten, som er under både regionsog landsgennemsnittet, betyder, at Guldborgsund går glip af nye muligheder for vækst. I 2009 var værdien af eksporten fra virksomheder i Guldborgsund 658 millioner kroner.

VækstVilkår 2012-13 Guldborgsund • Eksport

8


Eksportandel og eksportVækst (2003-2010)

Virksomhederne i Guldborgsund er blandt Region Sjællands mindst internationale

32%

32% 32% 26%

26% 26%

24%

24% 24%

20% 20% 14%

14% 14% 7% 5% 7% 5%

10% 10%

14% 14%

32%

32% 32%

27%

27% 27% 20% 15%

15% 15%

14%

15%

15% 15%

10% 7%

6% 6%

5%

6% 4% 4%

Andel af virksomheder Eksportandel af Vækst i eksport Vækst i eksport Andel af virksomheder Eksportandel af Andel af virksomheder af omsætning Vækst i eksport med eksport Eksportandel samlet 2003-2009 med eksport samlet omsætning 2003-2009 med eksport samlet omsætning 2003-2009

4%

Eksportandel af Vækst i eksport Vækst i eksport Eksportandel af Eksportandel af Vækst i eksport produktionsværdi 2003-2010 produktionsværdi 2003-2010 produktionsværdi 2003-2010

HovedsæderHovedsæder (2009) (2009) Hovedsæder (2009)

Regionaliseret Regionaliseret (2010) (2010) Regionaliseret (2010)

Kilde: Danmarks Statistik Guldborgsund Guldborgsund Region Sjælland Hele landetHele landet Region Sjælland Hele landet Guldborgsund Region Sjælland

Kilde: SAM/K-Line

Eksporten fra kommunen er opgjort på to måder: (2) Regionaliseret: Alle arbejdssteders bidrag til eksport estimeres ved hjælp af SAM/K-Line modellen, dermed inddrages også underleverandører til eksportvirksomheder med hovedsæde i andre kommuner og regioner.

(1) Hovedsæder: Opgøres på baggund af virksomhedernes momsindberetninger, og inddrager kun realiseret udenlandsk omsætning fra virksomheder med hovedsæde i kommunen.

MILLIONER KRONER VAR VÆRDIEN AF EKSPORTEN FRA VIRKSOMHEDER I KOMMUNEN

Kilde: Danmarks Statistik

300

1.000

225

750

150

500

75

250

Der er Eksport i mio. kr.

Udviklingen i virksomhedernes eksport, hovedsæder (2003-2009)

Antal eksportvirksomheder

173 658

EKSPORTVIRKSOMHEDER HAR HOVEDSÆDE I KOMMUNEN

0

0 2003

2004

2005

Antal eksportvirksomheder

2006

2007 Eksport

2008

2009 Kilde: Danmarks Statistik

VækstVilkår 2012-13 Guldborgsund • Eksport

9

blevet færre eksportvirksomheder siden 2003


iværksætteri

Antallet af iværksættere i Guldborgsund har taget et markant dyk både under og efter krisen. Der er i dag færre der starter egen virksomhed, og det påvirker Guldborgsund i en negativ retning. For det er i reglen de nye og hurtigt voksende virksomheder, der skaber de nye arbejdspladser. Det er især inden for Bygge/bolig, Transport og Øvrige erhverv, at der etableres nye virksomheder. Desværre er overlevelsesraten for de nye virksomheder i Guldborgsund lav.

VækstVilkår 2012-13 Guldborgsund • Iværksætteri

10


15%

300

Antal nye virksomheder og etableringsrate (2003-2009)

250

startet 127 nye

10%

150

5%

100

virksomheder

Etableringsrate

Antal nye virksomheder

Der blev 200

i guldborgsund i 2009

50

0%

0 2003

2004

2005

Nye virksomheder

2006

2007

2008

Etableringsrate Guldborgsund

2009 Etableringsrate Region Sjælland

*Etableringsraten er udtryk for antallet af iværksættere i forhold til det samlede antal virksomheder. På landsplan er etableringsraten 6,7 % for 2009.

overlevelsesrate fordelt på iværksætterårgange (2011)

Kilde: Danmarks Statistik

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30% 2009 (2år)

2008 (3år)

2007 (4år)

2006 (5år)

Guldborgsund

2005 (6år)

2004 (7år)

2003 (8år)

Region Sjælland

*Overlevelsesrate: En iværksætter betragtes som værende overlevende, hvis han/hun har registreret omsætning i 2011.

Nye virksomheders andel af den private beskæftigelse (2011)

Guldborgsund

Kilde: Danmarks Statistik

Region Sjælland

7,5%

7,5%

4,9%

4,9%

7,6%

7,5%

5,6%

4,9%

7,6% 5,6%

7,6%

5,6%

12,4 % af alle private job er skabt af nye virksomheder

87,6%

87,6%

87,6%

86,8%

86,8%

startet i perioden

86,8%

2003 til 2009

Iværksættere 2-4 år

Iværksættere Iværksættere 2-4 år 2-4 år

Iværksættere 5-8 år

Iværksættere Iværksættere 5-8 år 5-8 år

Ældre (andre)

Ældre (andre) Ældre (andre) Kilde: Danmarks Statistik

VækstVilkår 2012-13 Guldborgsund • Iværksætteri

11


Antal nye og overlevende virksomheder samt etableringsrate (2003-2009)

15%

600

500

10% Etableringsrate

Antal nye virksomheder

400

300

5%

200

100

0%

0 Fødevarer

Møbler/ beklædning

Turisme

Bygge/ bolig

It/komm

Transport

Energi/ miljø

Overlevet til ultimo 2011

Nye virksomheder (2003-2009)

Medico/ sundhed

Øvrige erhverv

Gennemsnitlig etableringsrate Kilde: Danmarks Statistik

Job skabt af nye virksomheder fordelt på iværksætterårgange (2011)

300 268 250

244

242

200 180

168

152

150 118 100

50 11

15

16

15

16

19

17

2009 (2 år)

2008 (3 år)

2007 (4 år)

2006 (5 år)

2005 (6 år)

2004 (7 år)

2003 (8år)

0

Højtuddannede

Faglærte og ufaglærte

Kilde: Danmarks Statistik

VækstVilkår 2012-13 Guldborgsund • Iværksætteri

12


uddannelse

Andelen af unge der et år efter grundskolen endnu ikke er begyndt på en uddannelse, er høj i Guldborgsund Kommune. Det på trods af at uddannelsesmulighederne er blandt de bedre i Region Sjælland. Også andelen af unge der 10 år efter grundskolen ikke har fuldført en ungdomsuddannelse er høj. Der er langt til Danmarks målsætning om, at 95 procent af en årgang skal have en ungdomsuddannelse. I takt med globaliseringen øges kravet til de beskæftigedes kompetencer, og efterspørgslen på ufaglært arbejdskraft er stadig faldende. Det er derfor afgørende, at der arbejdes målrettet for at sikre, at de unge får påbegyndt og afsluttet en uddannelse.

VækstVilkår 2012-13 Guldborgsund • Uddannelse

13


Uddannelsesniveau for privat beskæftigede, efter arbejdssted (2011)

Hele landet landet 287.493 287.493 Hele Region Sjælland Sjælland 20.214 20.214 Region

767.215 767.215

618.091 618.091

95.404 95.404

76.318 76.318

Guldborgsund 1.088 Guldborgsund 1.088

6.914 6.914

5.722 5.722

0% 0%

25% 25%

50% 50%

Højtuddannede Højtuddannede

75% 75%

Faglærte Faglærte

100% 100%

Der er få videnintensive arbejdspladser

Ufaglærte Ufaglærte Kilde: Danmarks Statistik

Uddannelsesniveau for beskæftigede med arbejdssted i kommunen (2011)

4.016 Offentlig sektor sektor 4.016 Offentlig 231 Medico/sundhed 231 Medico/sundhed 154 Bygge/bolig 154 Bygge/bolig 76 Transport 76 Transport 313 Øvrige erhverv erhverv 313 Øvrige 24 Møbler/beklædning 24 Møbler/beklædning 21 Energi/miljø 21 Energi/miljø 137 Fødevarer 137 Fødevarer 76 IT/kommunikation 76 IT/kommunikation 21 Turisme 21 Turisme 0% 0%

4.164 4.164

2.292 2.292

308 308

227 227

1.831 1.831

980 980

780 780

492 492

1.453 1.453

1.122 1.122

229 229

178 178

140 140

141 141

1.559 1.559

1.617 1.617

385 385

559 559

122 122

317 317

25% 25% Højtuddannede Højtuddannede

50% 50% Faglærte Faglærte

75% 75% Ufaglærte Ufaglærte

100% 100% Kilde: Danmarks Statistik

definition på uddannelsesniveauer

Højtuddannede: Beskæftigede med en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Faglærte: Beskæftigede med en kort videregående uddannelse eller en erhvervsuddannelse. Ufaglærte: Beskæftigede med grundskole eller gymnasial uddannelse.

Uddannelsesbalancen i østdanmark i 2020 (fremskrivning)

Udbud

Efterspørgsel Udvikling 2010-2020

Balance

Antal 2020

Udvikling 2010-2020

Antal 2020

Antal 2020

Ufaglærte, studenter mv.

436.132

14.300

397.631

-7.697

38.501

Faglærte

378.564

-21.642

382.680

-2.275

-4.116

Kort videregående udd.

69.968

5.988

67.551

5.449

2.417

Mellemlang videregående udd.

249.310

28.350

236.905

20.560

12.405

Lang videregående udd.

196.703

42.110

184.192

33.597

12.511

Alle uddannelser

1.330.677

69.106

1.268.958

49.633

61.719

Stadig faldende efterspørgsel på ufaglært arbejdskraft frem mod 2020

Kilde: SAM/K-Line

VækstVilkår 2012-13 Guldborgsund • Uddannelse

14


Andel af afsluttede grundskoleelever, som ikke var startet på en uddannelse et år senere (2009)

Andel af ikke-påbegyndte elever 3-5%

11 % af de

6-8% 9-12%

unge kommer ikke i gang med

13-15%

en ungdomsuddannelse

Kilde: Danmarks Statistik

Andelen af 25-årige med en ungdomsUddannelse i 2010, opgjort efter bopælskommune i 2000

Fuldførelsesprocenter 0-69,9% 70-74,9%

Ti år efter de

75-79,9% 80-84,9%

gik ud af grundskolen i Guldborgsund, havde mere end 25 % stadig ikke gennemført en ungdomsuddannelse

Kilde: Danmarks Statistik

Uddannelsesinstitutioner i Kommunen (2012)

Grundskoler mv

25

3

Voksenuddannelser

Videregående uddannelser

2

Erhvervsrettede uddannelser

der er Gode uddannelsesmuligheder

1 3

i guldborgsund

Almengymnasial uddannelse

Kilde: Ministeriet for børn og undervisning

VækstVilkår 2012-13 Guldborgsund • Uddannelse

15


bosætning

Guldborgsund er ramt af en negativ befolkningstilvækst og har mistet 1.000 indbyggere fra 2010 til 2012. Over en bred kam har både de mindre byområder og landdistrikter oplevet en tilbagegang. Indbyggertallet i Nykøbing og Sundby har været nogenlunde konstant. Det er især de unge, der flytter ind til Hovedstadsregionen. Befolkningsprognosen viser, at det ligesom i resten af Region Sjælland, særligt er gruppen af 30-39 årige, der bliver mindre fremover.

VækstVilkår 2012-13 Guldborgsund • Bosætning

16


Kvinder

Befolkningssammensætning i Kommunen (2012)

Mænd 70 år + 60-69 år 50-59 år

Der bliver

40-49 år

markant færre

30-39 år 20-29 år

i gruppen

10-19 år 0-9 år

30-39-årige

70 år + 60-69 år 50-59 år

forventet befolkningssammensætning i Kommunen (2020)

40-49 år 30-39 år 20-29 år 10-19 år 0-9 år 7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

Kilde: Danmarks Statistik

top ti over til- og fraflytning fordelt på Kommuner (Gennemsnit 2010-2011)

Tilflytning

Fraflytning

40 320

36

47

33 54

74 137

52

266

Odense: 41

52 455

53

153

50

265

Odense: 69

438

581

Kilde: Danmarks Statistik

befolkning fordelt på byområder (2010-2012)

2010

2011

2012

62.912

62.583

61.913

-1%

-1%

Nykøbing F

16.458

16.464

16.394

0%

0%

Sakskøbing

4.732

4.701

4.708

-1%

0%

Sundby

2.873

2.872

2.842

0%

-1%

Nørre Alslev

2.403

2.407

2.384

0%

-1%

Stubbekøbing

2.266

2.298

2.304

1%

0%

Nordbyen

1.661

1.678

1.693

1%

1%

Nysted

1.366

1.355

1.362

-1%

1%

Væggerløse

1.379

1.368

1.347

-1%

-2%

Idestrup

1.243

1.261

1.234

1%

-2%

Eskilstrup

1.121

1.108

1.091

-1%

-2%

Landdistrikter

18.488

18.249

18.042

-1%

-1%

Guldborgsund Kommune

2010-2011

2011-2012

Stadig færre bor i landdistrikterne

Kilde: Danmarks Statistik

VækstVilkår 2012-13 Guldborgsund • Bosætning

17


Arbejdspladser, både offentlige og private, pr. 100 indbyggere (2011)

Kommune

Arbejdspladser

Roskilde

49

Ringsted

46

Køge

44

Slagelse

43

Sorø

41

Guldborgsund

40

Holbæk

40

Kalundborg

40

Lolland

40

Næstved

39

Odsherred

36

Vordingborg

36

Faxe

35

Greve

34

Lejre

28

Stevns

28

Solrød

26

Der findes faktisk mange arbejdspladser i Guldborgsund

Kilde: Danmarks Statistik 1.000

Nettotilflytning til Kommunen (2011)

750

-399 var netto-

500

tilflytningen til guldborgsund

250

i 2011

0 -250 -500 -750 -1.000

0-9 år

10-19 år

20-29 år

Tilflytning

udvikling i boligpriser og antal handler (2004-2011)

30-39 år

40-49 år

50-59 år

Nettotilflytning

60-69 år

70 år +

Fraflytning

Kilde: Danmarks Statistik

1.000

15.000

750

Kvadratmeterpris

Antal hushandler

10.000

500

5.000 250

0

0 2004

2005

Solgte boliger i Guldborgsund

2006

2007

2008

Boligpriser i Guldborgsund

Boligpriserne er alene opgjort på baggrund af realiserede handelspriser for parcel- og rækkehuse.

2009

2010

2011

Boligpriser i Region Sjælland

Kilde: Realkreditrådet

VækstVilkår 2012-13 Guldborgsund • Bosætning

18


pendling

Langt størstedelen af de beskæftigede i Guldborgsund har bopæl inden for kommunegrænsen. Alligevel er borgerne i Guldborgsund blandt dem i Danmark, der gennemsnitligt har længst til arbejde. Det skyldes særligt de 759 personer, der hver dag tager turen til København. Set med regionale briller er det dog en relativt lille del af arbejdsstyrken, der pendler ud af kommunen. Mobilitet og gode transportmuligheder er en forudsætning for vækst, og den lave mobilitet kan betyde et dårligere jobmatch. Der er simpelthen færre medarbejdere og virksomheder, der kan nå hinanden.

VækstVilkår 2012-13 Guldborgsund • Pendling

19


top ti over Indpendling og udpendling fordelt på kommuner (2011)

Indpendling

Udpendling

37 245

759

131 138

38

115 32 52

30 326

145

69

594

1.088

165 197

1.320

1.965

2.242

Kilde: Danmarks Statistik

Gennemsnitlig pendlingsafstand (2011)

For indpendlere

For udpendlere

Ringsted

22,6

Vordingborg

32,0

Vordingborg

22,4

Faxe

29,7

Sorø

22,3

Sorø

29,2

Udpendlerne har

Køge

22,2

Stevns

29,1

Faxe

21,8

langt til arbejde

Guldborgsund

27,6

Roskilde

21,5

Lejre

27,5

Greve

20,8

Ringsted

27,5

Slagelse

20,6

Næstved

26,8

Region Sjælland

20,0

Slagelse

26,5

Hele landet

19,7

Holbæk

25,9

Lejre

19,7

Region Sjælland

25,6

Lolland

19,5

Odsherred

25,4

Solrød

19,1

Lolland

24,6

Kalundborg

18,6

Kalundborg

24,2

Guldborgsund

18,2

Køge

23,9

Stevns

18,2

Solrød

22,7

Odsherred

18,1

Roskilde

20,7

Holbæk

17,8

Hele landet

19,7

Næstved

17,2

Greve

19,0 Kilde: Danmarks Statistik

VækstVilkår 2012-13 Guldborgsund • Pendling

20


Pendlingsmønstre fordelt efter uddannelse (2009-2011)

Antal beskæftigede med arbejdssted i kommunen

Antal indpendlere

1.237

1.786 1.241

5.009

Der er stor overvægt af

11.181

højtuddannede

8.417

blandt indpendlerne

Højtuddannede udgør 29 % af indpendlerne, men bare 20 % af arbejdspladserne

Antal beskæftigede med bopæl i kommunen

Antal udpendlere

1.557 2.310

3.914

5.312

9.490

13.322

Ufaglærte

Faglærte

Højtuddannede

Kilde: eStatistik

VækstVilkår 2012-13 Udarbejdet af: Analysekonsulent Thomas Trøster og Analysekonsulent Christian Monsson, Væksthus Sjælland for Vækstforum Sjælland. Design og layout: Agnete Schepelern, agnetes.dk • Illustration: Bjarke Brint, brintdesign.dk Data er hovedsageligt indsamlet fra Danmarks Statistik og gennem en række særkørsler udført af eStatistik. Estimater baseret på den regionale overvågningsmodel SAM-K/Line er udarbejdet i samarbejde med Vækstforum Sjælland.

VækstVilkår 2012-13 Guldborgsund • Pendling

21

Profile for Erhvervshus Sjælland

Guldborgsund  

Guldborgsund  

Profile for vaeksthus