Page 1

VækstVilkår 2012-13

Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12.075 11.204 11.143

11.088

11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157

9.608 21.722

22.147 21.700 20.225 19.849 19.496 19.334 16.878 163.09 16.483

15.860 17.056 17.221

17.624 17.905 16.543

Download til print her 83% 8% 6%

17.540 16.736 17.181 15.259 -90

112

85% -105 -81 6 7 % 67%

96, 87 96,45

89,06 88% -110 +100

greve


VækstVilkår 2012-13 Indhold 3 beskæftigelse

13 uddannelse

8 eksport

16 Bosætning

10 Iværksætteri

19 Pendling

Resume Nye private job

Vækstvilkår i Greve

Greve Kommune har klaret sig bedre gennem krisen end gennemsnittet af Region Sjællands kommuner. Og selvom der forsat er nulvækst i Greves private sektor, så er pilen for flere ressourceområder begyndt at vende den rigtige vej i 2011. Særligt områderne Møbler/beklædning, Transport og Øvrige erhverv oplever vækst. Tilsammen har områderne skabt 275 nye private job i Greve. Handelserhvervene er vokset markant fra 2010 til 2011. Den positive udvikling skyldes ikke mindst en stærk privat sektor i Greve.

Gode rammevilkår for virksomhederne er en afgørende forudsætning for vækst, produktivitet og nye arbejdspladser. Det er vigtigt at både stat, region og kommune sammen arbejder for bedre vækstvilkår for virksomhederne.

Færre starter egen virksomhed Greve har i en årrække haft et stigende antal iværksættere, og de har skabt resultater. De nye virksomheder etableret i perioden fra 2007 til 2009 har skabt mange job i Greve Kommune. Etableringsraten ligger fortsat over regionsgennemsnittet, men antallet af nye virksomheder er dog faldet drastisk i 2009. Det betyder, at Greve går glip af nye job i fremtiden. VækstVilkår viser derfor, at der er behov for at gøre en ekstra indsats på iværksætter-området, så flere starter egen virksomhed og der igen kommer gang i jobskabelsen.

Denne analyse sætter fokus på vilkårene for vækst i Greve Kommune. Analysen peger på områder, hvor vilkårene kan forbedres og giver samtidig indblik i, hvad der driver væksten i kommunen. VækstVilkår identificerer kommunens styrkepositioner og belyser erhvervslivets særlige kendetegn. Alt sammen viden der er afgørende for at kunne udvikle Greve til en vækstkommune, som er attraktiv at leve i og drive virksomhed i. VækstVilkår 2012-13 er en serie af 17 analyser, én til hver af Region Sjællands kommuner. VækstVilkår er udarbejdet af Væksthus Sjælland for Vækstforum Sjælland, og bygger på de nyeste data over udviklingen i de sjællandske kommuner. Analysen bygger videre på det grundlag, som er etableret med VækstIndeks og VækstTendens. Næste udgave af VækstVilkår udkommer i 2014.

For yderligere information kontakt: Analysekonsulent Thomas Trøster, tlf 53 72 71 93 eller mail tht@vhsj.dk Analysekonsulent Christian Kjær Monsson, tlf 53 72 71 87 eller mail ckm@vhsj.dk

VækstVilkår 2012-13 Greve

2


beskæftigelse

Greve Kommune har generelt klaret sig godt gennem krisen. Tabet af private arbejdspladser har været mindre end regionsgennemsnittet de seneste to år. Det ændrer dog ikke ved, at der fra 2009 til 2010 blev tabt mere end 900 arbejdspladser. Et fald der er blevet afløst af nulvækst fra 2010 til 2011. Hårdest ramt er Bygge/bolig og Turismeområdet. Men i 2011 vender pilen den rigtige vej for flere andre områder. Det er særligt inden for Møbler/beklædning, Transport og området Øvrige erhverv, at der er vækst. Øvrige erhverv indeholder en stor andel af handelserhvervene, som har oplevet massiv vækst fra 2010 til 2011.

VækstVilkår 2012-13 Greve • Beskæftigelse

3


Andel beskæftigede med arbejdssted i kommunen, privat/ offentlig (2011)

Kommune

Privat

Offentlig

Greve

72%

28%

Ringsted

70%

30%

Køge

67%

33%

Solrød

67%

33%

Kalundborg

67%

33%

Faxe

66%

34%

Odsherred

63%

37%

Lolland

62%

38%

Lejre

62%

38%

Holbæk

61%

39%

Stevns

61%

39%

Vordingborg

59%

41%

Næstved

57%

43%

Guldborgsund

57%

43%

Roskilde

56%

44%

Slagelse

54%

46%

Sorø

53%

47%

Kilde: Danmarks Statistik

Antal beskæftigede med arbejdssted i kommunen (2011)

Udvikling i antallet af beskæftigede med arbejdssted i Kommunen (2009-2011)

16.393 11.728 4.665

ARBEJDSPLADSER ER DER I KOMMUNEN AF DEM ER ARBEJDSPLADSER I DET PRIVATE ERHVERVSLIV AF DEM ER ARBEJDSPLADSER I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

Kilde: Danmarks Statistik

Ressourceområde

2009

2010

2011

2009-2010

2010-2011

Privat sektor

12.676

11.757

11.728

-7%

0%

Bygge/bolig

3.293

2.938

2.662

-11%

-9%

Energi/miljø

268

292

302

9%

3%

Fødevarer

1.273

1.241

1.209

-3%

-3%

IT/kommunikation

1.110

998

978

-10%

-2%

Medico/sundhed

353

324

333

-8%

3%

Møbler/beklædning

659

697

754

6%

8%

Transport

1.807

1.510

1.555

-16%

3%

Turisme

269

237

224

-12%

-5%

Øvrige erhverv

3.528

3.397

3.570

-4%

5%

Offentlig sektor

4.690

4.795

4.665

2%

-3% Kilde: Danmarks Statistik

VækstVilkår 2012-13 Greve • Beskæftigelse

4


andel af (og antal) privat beskæftigede fordelt på ressourceområder (2011)

35%

3.570

30%

Kommunens erhvervsstruktur

46.239

25% 2.662 46.131 20% 35.996 15% 1.555 10%

19.972

1.209 978

13.437

11.845

754 5%

7.411 224

302 6.229

6.410

333 141 2.715

0% Uo ply st

n

ing

tio

ed

rv

dh

ve

un

rh

o/s

ee

rig

dic

Øv

Me

ika

iljø

rt

po

i/m

erg

En

ns

un

dn

g

ek

oli

mm

e/b

gg

e

r/b

ism

ko

Tra

IT/

By

r Tu

ble

rer

va

de

Region Sjælland

Greve

Kilde: Danmarks Statistik

andel af (og antal) privat beskæftigede fordelt på udvalgte detaljerede ressourceområder (2011)

15%

1.480

Greves styrkepositioner findes især inden 18.970

10%

for serviceerhvervene på områderne Transport og

769

IT/kommunikation 10.024

5%

433 310 4.473

206

1.987 476

0%

Serviceerhverv møbler Greve

Serviceerhvev, beklædning

Støtteerhverv, bygge/bolig Region Sjælland

Serviceerhverv, IT/kommunikation

Serviceerhverv, Transport

Kilde: Danmarks Statistik

VækstVilkår 2012-13 Greve • Beskæftigelse

5


Tema: handel 4.356 x 4.445

40 % Andel (og antal) af de privat beskæftigede inden for handel (2011)

AF DE PRIVAT BESKÆFTIGEDE I KOMMUNEN ER BESKÆFTIGET INDEN FOR HANDEL. DET SVARER TIL HVERT FJERDE PRIVATE JOB Kilde: eStatistik

50%

40%

4.642

Greve er et af Region Sjællands 5.112 1.108 5.264

30%

store handels-

1.874 6.290

4.910 52.401

2.799 3.627 4.308

2.033

centre, handelen 1.765

1.069 2.540

står for 40 % af

2.172

758

20%

alle private job 2.130

10%

0%

rg

org

bo

db

lun

Ka

s

ing

nd

vn Ste

rd Vo

lla Lo

xe

jre Le ed err sh

Od

Fa

d

nd

lla

un

rgs

k

bo

lbæ Ho

ld Gu

d

nS

ste

g Rin

gio Re

e

ild

lse ge

sk Ro

Sla

rø So ed stv Næ d lrø So

e

ge

ev Gr

Kilde: eStatistik

4.642 Udviklingen i beskæftigelsen inden for handel (2009-2011)

ARBEJDSPLADSER INDENFOR HANDEL VAR DER I KOMMUNEN I 2011

Kilde: eStatistik

2009

2010

2011

2009-2010

2010-2011

Handel

4.817

4.403

4.642

-9%

5%

Privat sektor

12.676

11.757

11.728

-7%

0% Kilde: eStatistik

VækstVilkår 2012-13 Greve • Beskæftigelse

6


Andelen af små arbejdssteder i kommunerne (2011)

Kommune

79%

Lejre

78%

Små arbejds-

Solrød

75%

steder med

Faxe

75%

mindre end fem

Odsherred

74%

ansatte udgør

Vordingborg

74%

68 % af alle

Sorø

73%

arbejdssteder

Kalundborg

71%

Holbæk

71%

Guldborgsund

71%

Næstved

70%

Køge

69%

Roskilde

69%

65%-69,9%

Greve

69%

70%-74,9%

Lolland

69%

> 75%

Slagelse

68%

Ringsted

68%

*Procent små arbejdssteder (mindre end 5 ansatte)

Ti store virksomheder i kommunen (2011/2012)

Virksomhedens navn

Aldi Karlslunde K/S

i landet. Men netop fordi der er tale om små arbejdssteder, findes kun 12 % af jobbene her

Kilde: Danmarks Statistik

Ansatte

Top-Toy A/S

Små arbejdspladser*

Stevns

Ressourceområde

Detaljeret

1.567

Øvrig

Service

600

Fødevarer

Service

Leman-International System Transport A/S

274

Transport

Service

Andersen & Martini A/S

225

Transport

Service

Man Truck & Bus Danmark A/S

208

Transport

Service

Bilka

>200

Øvrig

Service

Ilva A/S

171

Møbler/beklædning

Service

Ramirent A/S

170

Bygge/bolig

Støtteerhverv

Loxam A/S

151

Bygge/bolig

Støtteerhverv

BWT HOH A/S

124

Fødevarer

Støtteerhverv

Listerne er opgjort på baggrund af Experians virksomhedsdatabase WEB-DIRECT. Oplysninger om antal ansatte er baseret på regnskabstal, og indeholder derfor en vis usikkerhed i forhold til virksomhedens aktuelle udvikling. Kilde: Experian

Udvalgte Vækstvirksomheder i kommunen, efter størrelse (2011-2012)

Virksomhedens navn

Ansatte

Etableringsår

Ressourceområde

Detaljeret

Graniou Denmark ApS

49

Kjærgaard Distribution A/S

33

2007

ITK

Service

2007

Transport

Kildeager ApS

Service

16

2006

Transport

Service

Vagn Waldejer Herretøj ApS

14

1963

Møbler/beklædning

Service

Cinas A/S

12

1985

Møbler/beklædning

Service

Michael Jensen ApS

8

1992

Transport

Service

Sydkystens Automatik ApS

6

2007

Øvrig

Fremstilling

Satcom1 ApS

6

2004

ITK

Service

Hinnum Plast A/S

6

2003

Bygge/bolig

Fremstilling

Bogbinder Jean Christensen ApS

5

1993

ITK

Fremstilling

Vækstvirksomheder er defineret som virksomheder med mindst fem ansatte og 20 % vækst i antal ansatte inden for det seneste oplyste regnskabsår.

Kilde: Experian

VækstVilkår 2012-13 Greve • Beskæftigelse

7


eksport

Greves virksomheder klarer sig godt på eksportfronten. Der er 238 eksportvirksomheder i Greve Kommune og værdien af eksporten var i 2009 på hele 2,9 milliarder kroner. Det viser, at Greve er et attraktivt sted for virksomheder, der retter sig mod de internationale markeder. Eksporten har været i kraftig vækst siden 2003. Faktisk har væksten været mere end dobbelt så stor som på landsplan. Eksportvirksomheder er i høj grad med til at sikre vækst og velstand, de er internationalt konkurrencedygtige og mere værdiskabende end sammenlignelige virksomheder. Så det faktum at mange Grevevirksomheder sælger til udlandet, er særdeles positivt.

VækstVilkår 2012-13 Greve • Eksport

8


Eksportandel og eksportVækst (2003-2010)

Der har været solid vækst i eksporten fra

51%

51% 51%

Greve Kommune

32%

32% 32%

24%

24% 24%

20% 20%

11% 11% 7% 7%

11% 10% 10%

16% 16% 14% 14%

27% 27%

26%

26% 26%

24%

24% 24%

20%

16%

16%

16% 16%

14%

15% 15%

15%

10% 7%

Andel af virksomheder Eksportandel af Vækst i eksport Vækst i eksport Andel af virksomheder Eksportandel af Andel af virksomheder af omsætning Vækst i eksport med eksport Eksportandel samlet 2003-2009 med eksport samlet omsætning 2003-2009 med eksport samlet omsætning 2003-2009

Eksportandel af Vækst i eksport Vækst i eksport Eksportandel af Eksportandel af Vækst i eksport produktionsværdi 2003-2010 produktionsværdi 2003-2010 produktionsværdi 2003-2010 Regionaliseret Regionaliseret (2010) (2010) Regionaliseret (2010)

HovedsæderHovedsæder (2009) (2009) Hovedsæder (2009) Greve Greve

32%

32% 32%

27%

Greve

Kilde: Danmarks Statistik Region Sjælland Hele landetHele landet Region Sjælland Hele landet Region Sjælland

Kilde: SAM/K-Line

Eksporten fra kommunen er opgjort på to måder: (2) Regionaliseret: Alle arbejdssteders bidrag til eksport estimeres ved hjælp af SAM/K-Line modellen, dermed inddrages også underleverandører til eksportvirksomheder med hovedsæde i andre kommuner og regioner.

(1) Hovedsæder: Opgøres på baggund af virksomhedernes momsindberetninger, og inddrager kun realiseret udenlandsk omsætning fra virksomheder med hovedsæde i kommunen.

283 2,9

MILLIARDER KRONER VAR VÆRDIEN AF EKSPORTEN FRA VIRKSOMHEDER I KOMMUNEN

Kilde: Danmarks Statistik

3.000

300

2.500

Der er blevet

225 2.000 1.500

150

Eksport i mio. kr.

Antal eksportvirksomheder

Udviklingen i virksomhedernes eksport, hovedsæder (2003-2009)

EKSPORTVIRKSOMHEDER HAR HOVEDSÆDE I KOMMUNEN

1.000 75 500 0

0 2003

2004

2005

Antal eksportvirksomheder

2006

2007 Eksport

2008

2009 Kilde: Danmarks Statistik

VækstVilkår 2012-13 Greve • Eksport

9

flere eksportvirksomheder


iværksætteri

Antallet af nye virksomheder steg konsekvent fra 2003 til 2008 i Greve kommune. Men det faldt brat i 2009, som en direkte konsekvens af krisen. Der er i dag færre, der starter egen virksomhed. Det er problematisk, fordi det især er nye og hurtigt voksende virksomheder, der skaber nye arbejdspladser. Også i Greve Kommune har særligt de nyere iværksætterårgange bidraget med mange nye job. VækstVilkår viser således, at de nye virksomheder er vigtige for den private beskæftigelse i Greve Kommune. Der er fortsat behov for at gøre en særlig indsats, så flere starter egen virksomhed.

VækstVilkår 2012-13 Greve • Iværksætteri

10


Antal nye virksomheder og etableringsrate (2003-2009)

15%

250

Der blev startet 152 nye virksomheder

10% 150

100 5%

i greve i 2009

Etableringsrate

Antal nye virksomheder

200

50

0%

0 2003

2004

2005

Nye virksomheder

2006

2007

2008

Etableringsrate Greve

2009 Etableringsrate Region Sjælland

*Etableringsraten er udtryk for antallet af iværksættere i forhold til det samlede antal virksomheder. På landsplan er etableringsraten 6,7 % for 2009.

overlevelsesrate fordelt på iværksætterårgange (2011)

Kilde: Danmarks Statistik

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30% 2009 (2år)

2008 (3år)

2007 (4år)

2006 (5år)

Greve

2005 (6år)

2004 (7år)

2003 (8år)

Region Sjælland

*Overlevelsesrate: En iværksætter betragtes som værende overlevende, hvis han/hun har registreret omsætning i 2011.

Nye virksomheders andel af den private beskæftigelse (2011)

Greve

Kilde: Danmarks Statistik

Region Sjælland 7,5%

7,5%

6,1%

6,1%

7,6%

7,5%

5,6%

6,1%

7,6% 5,6%

7,6%

5,6%

13,6 % af alle private job er skabt af nye virksomheder

86,4%

86,4%

86,4%

Iværksættere Iværksættere 2-4 år 2-4 år

Iværksættere 2-4 år

Iværksættere 5-8 år

86,8%

86,8%

Iværksættere Iværksættere 5-8 år 5-8 år

startet i perioden

86,8%

2003 til 2009

Ældre (andre) Ældre (andre)

Ældre (andre) Kilde: Danmarks Statistik

VækstVilkår 2012-13 Greve • Iværksætteri

11


Antal nye og overlevende virksomheder samt etableringsrate (2003-2009)

15%

500

400

Etableringsrate

Antal nye virksomheder

10% 300

200 5% 100

0%

0 Fødevarer

Møbler/ beklædning

Turisme

Bygge/ bolig

It/komm

Transport

Energi/ miljø

Overlevet til ultimo 2011

Nye virksomheder (2003-2009)

Medico/ sundhed

Øvrige erhverv

Gennemsnitlig etableringsrate Kilde: Danmarks Statistik

Job skabt af nye virksomheder fordelt på iværksætterårgange (2011)

300

Især årgangene 250

225 217

2006, 2007 og 2008

221

bidrager med mange nye job

200

189 169

176

159 150

100

50 30

20

23

28

18

24

2005 (6 år)

2004 (7 år)

15

0 2009 (2 år)

2008 (3 år)

Højtuddannede

2007 (4 år)

2006 (5 år)

Faglærte og ufaglærte

2003 (8år)

Kilde: Danmarks Statistik

VækstVilkår 2012-13 Greve • Iværksætteri

12


uddannelse

Uddannelsesniveauet i den private sektor er lavere end i regionen generelt. Både hvad angår andelen af højtuddannede og faglærte, ligger Greve under regionsniveau. Uddannelsesniveauet varierer dog meget for de forskellige ressourceområder. Inden for Medico/sundhed og IT/ kommunikation er uddannelsesniveauet relativt højt, mens det især inden for Turisme og Energi/miljø er lavt. Analysen viser dog, at Greve ligger pænt, når det kommer til at få de unge i gang med og fuldføre en ungdomsuddannelse. Men her er også potentiale til at få endnu flere unge både i gang og til at fuldføre en uddannelse. Uddannelse og velkvalificeret arbejdskraft er en vækstdriver og en afgørende faktor for virksomhedernes beslutning om, hvor de skal placere deres virksomhed.

VækstVilkår 2012-13 Greve • Uddannelse

13


Uddannelsesniveau for privat beskæftigede, efter arbejdssted (2011)

Hele landet landet 287.493 287.493 Hele Region Sjælland Sjælland 20.214 20.214 Region Greve 1.048 Greve 1.048 0% 0%

767.215 767.215

618.091 618.091

95.404 95.404

76.318 76.318

5.435 5.435

4.728 4.728

25% 25%

50% 50%

Højtuddannede Højtuddannede

75% 75%

Faglærte Faglærte

100% 100%

Der er få videnintensive arbejdspladser

Ufaglærte Ufaglærte Kilde: Danmarks Statistik

Uddannelsesniveau for beskæftigede med arbejdssted i kommunen (2011)

119 119

148 Medico/sundhed 148 Medico/sundhed 1.996 Offentlig sektor sektor 1.996 Offentlig 169 Bygge/bolig 169 Bygge/bolig 126 IT/kommunikation 126 IT/kommunikation 82 Transport 82 Transport 371 Øvrige erhverv erhverv 371 Øvrige 78 Fødevarer 78 Fødevarer 33 Møbler/beklædning 33 Møbler/beklædning 13 Energi/miljø 13 Energi/miljø Turisme 66 Turisme 0% 0%

65 65

1.505 1.505

1.130 1.130

1.553 1.553

770 770

522 522

319 319

795 795

603 603

1.461 1.461

1.632 1.632

449 449

600 600

295 295

397 397

120 120

167 167

55 55

125 125

25% 25% Højtuddannede Højtuddannede

50% 50% Faglærte Faglærte

75% 75% Ufaglærte Ufaglærte

100% 100% Kilde: Danmarks Statistik

definition på uddannelsesniveauer

Højtuddannede: Beskæftigede med en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Faglærte: Beskæftigede med en kort videregående uddannelse eller en erhvervsuddannelse. Ufaglærte: Beskæftigede med grundskole eller gymnasial uddannelse.

Uddannelsesbalancen i østdanmark i 2020 (fremskrivning)

Udbud

Efterspørgsel

Balance

Antal 2020

Udvikling 2010-2020

Antal 2020

Udvikling 2010-2020

Antal 2020

Ufaglærte, studenter mv.

436.132

14.300

397.631

-7.697

38.501

Faglærte

378.564

-21.642

382.680

-2.275

-4.116

Kort videregående udd.

69.968

5.988

67.551

5.449

2.417

Mellemlang videregående udd.

249.310

28.350

236.905

20.560

12.405

Lang videregående udd.

196.703

42.110

184.192

33.597

12.511

Alle uddannelser

1.330.677

69.106

1.268.958

49.633

61.719

Stadig faldende efterspørgsel på ufaglært arbejdskraft frem mod 2020

Kilde: SAM/K-Line

VækstVilkår 2012-13 Greve • Uddannelse

14


Andel af afsluttede grundskoleelever, som ikke var startet på en uddannelse et år senere (2009)

Andel af ikke-påbegyndte elever 3-5%

Mange unge

6-8% 9-12%

får ikke startet på en ungdoms-

13-15%

uddannelse

Kilde: Danmarks Statistik

Andelen af 25-årige med en ungdomsUddannelse i 2010, opgjort efter bopælskommune i 2000

Fuldførelsesprocenter 0-69,9% 70-74,9%

Ti år efter

75-79,9% 80-84,9%

de gik ud af grundskolen i Greve, havde mere end 20 % stadig ikke gennemført en ungdomsuddannelse

Kilde: Danmarks Statistik

Uddannelsesinstitutioner i Kommunen (2012)

Grundskoler mv

12

2

Voksenuddannelser

Videregående uddannelser

0

Erhvervsrettet uddannelse

1 1

Almengymnasial uddannelse

Kilde: Ministeriet for børn og undervisning

VækstVilkår 2012-13 Greve • Uddannelse

15


bosætning

Nettotilflytningen i 2011 har været negativ i Greve Kommune. I alt er 198 personer netto flyttet fra kommunen. Det er især de unge der flytter fra kommunen, og børnefamilierne der flytter til. Befolkningsmæssigt har Greve dog, trods fraflytningen, formået at fastholde et stabilt niveau. Nærheden til København og de gode transportmuligheder til og fra kommunen, både med bil og kollektive transportmidler, gør Greve til et attraktivt sted for børnefamilierne at bosætte sig. Som en af de få kommuner i Region Sjælland er flytningen fra København til Greve større end flytningen fra Greve til København.

VækstVilkår 2012-13 Greve • Bosætning

16


Kvinder

Befolkningssammensætning i Kommunen (2012)

Mænd 70 år + 60-69 år 50-59 år

Der bliver

40-49 år

markant færre

30-39 år 20-29 år

i gruppen

10-19 år 0-9 år

30-39-årige

70 år + 60-69 år 50-59 år

forventet befolkningssammensætning i Kommunen (2020)

40-49 år 30-39 år 20-29 år 10-19 år 0-9 år 5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

Kilde: Danmarks Statistik

Tilflytning

top ti over til- og fraflytning fordelt på Kommuner (Gennemsnit 2009-2011)

Fraflytning 88 550

70 90 112

113

553

98

140

120 107 95 69 69

133 36

243

133

60 69 147 114 63 67

309

75 129

437

Kilde: Danmarks Statistik

2010

2011

2012

47.826

47.978

47.942

0%

0%

Greve Strand*

40.762

40.877

40.901

0%

0%

Tune

5.051

5.068

5.016

0%

-1%

Greve

741

740

744

0%

1%

Kildebrønde

360

362

377

1%

4%

Landdistrikter

772

767

776

-1%

1%

befolkning fordelt på byområder Greve Kommune (2010-2012)

2010-2011

2011-2012

* del af Hovedstadsområdet.

Kilde: Danmarks Statistik

VækstVilkår 2012-13 Greve • Bosætning

17


Arbejdspladser, både offentlige og private, pr. 100 indbyggere (2011)

Kommune

Arbejdspladser

Roskilde

49

Ringsted

46

Køge

44

Slagelse

43

Sorø

41

Guldborgsund

40

Holbæk

40

Kalundborg

40

Lolland

40

Næstved

39

Odsherred

36

Vordingborg

36

Faxe

35

Greve

34

Lejre

28

Stevns

28

Solrød

26

Der er relativt få arbejdspladser i kommunen

Kilde: Danmarks Statistik 1.000

Nettotilflytning til Kommunen (2011)

750

-198 var netto-

500

tilflytningen til greve i 2011

250 0 -250 -500 -750 -1.000

0-9 år

10-19 år

20-29 år

Tilflytning

udvikling i boligpriser og antal handler (2004-2011)

30-39 år

40-49 år

50-59 år

Nettotilflytning

60-69 år

70 år +

Fraflytning

Kilde: Danmarks Statistik

25.000

1.000

20.000

15.000 500 10.000

Kvadratmeterpris

Antal hushandler

750

250 5.000

0

0 2004

2005

Solgte boliger i Greve

2006

2007

2008

Boligpriser i Greve

Boligpriserne er alene opgjort på baggrund af realiserede handelspriser for parcel- og rækkehuse.

2009

2010

2011

Boligpriser i Region Sjælland

Kilde: Realkreditrådet

VækstVilkår 2012-13 Greve • Bosætning

18


pendling

Greve er en pendlerkommune. Der er flere der pendler ud af kommunen, end der findes arbejdspladser i kommunen. Særligt blandt de faglærte og de højtuddannede, er der væsentligt flere, der pendler ud end der findes arbejdspladser i Greve. København er den helt store magnet og mere end 5.000 personer, svarende til næsten hver tredje udpendler, har deres arbejdsplads der. Mobilitet og gode transportmuligheder er en vigtig forudsætning for vækst, og her har Greve et godt udgangspunkt.

VækstVilkår 2012-13 Greve • Pendling

19


top ti over Indpendling og udpendling fordelt på kommuner (2011)

Indpendling

Udpendling Udpendlerne bevæger sig ind mod København 792

741 1.002 295

267

5.001

1.397

498

977 1.166

526 824

297 670

269

36

785 701 615 147 593 844 67

309

75 129

437

Kilde: Danmarks Statistik

Gennemsnitlig pendlingsafstand (2011)

For indpendlere

For udpendlere

Ringsted

22,6

Vordingborg

32,0

Vordingborg

22,4

Faxe

29,7

Sorø

22,3

Sorø

29,2

Køge

22,2

Stevns

29,1

Faxe

21,8

Guldborgsund

27,6

Roskilde

21,5

Lejre

27,5

Greve

20,8

Ringsted

27,5

Slagelse

20,6

Næstved

26,8

Region Sjælland

20,0

Slagelse

26,5

Hele landet

19,7

Holbæk

25,9

Lejre

19,7

Region Sjælland

25,6

Lolland

19,5

Odsherred

25,4

Solrød

19,1

Lolland

24,6

Kalundborg

18,6

Kalundborg

24,2

Guldborgsund

18,2

Køge

23,9

Stevns

18,2

Solrød

22,7

Odsherred

18,1

Roskilde

20,7

Holbæk

17,8

Hele landet

19,7

Næstved

17,2

Greve

19,0 Kilde: Danmarks Statistik

VækstVilkår 2012-13 Greve • Pendling

20


Pendlingsmønstre fordelt efter uddannelse (2009-2011)

Antal beskæftigede med arbejdssted i kommunen

Antal indpendlere

Greve har mange

7.088

udpendlere,

1.940

Især blandt de

3.311

højtuddannede

3.032

4.167

6.145

mere end 75 % af de højtuddannede der bor i Greve Antal beskæftigede med bopæl i kommunen

Antal udpendlere

Kommune er udpendlere. Blandt de ufaglærte er det lidt mere

3.579

end 60 % 4.662

8.624 11.555

4.813

7.647

Ufaglærte

Faglærte

Højtuddannede

Kilde: eStatistik

VækstVilkår 2012-13 Udarbejdet af: Analysekonsulent Thomas Trøster og Analysekonsulent Christian Monsson, Væksthus Sjælland for Vækstforum Sjælland. Design og layout: Agnete Schepelern, agnetes.dk • Illustration: Bjarke Brint, brintdesign.dk Data er hovedsageligt indsamlet fra Danmarks Statistik og gennem en række særkørsler udført af eStatistik. Estimater baseret på den regionale overvågningsmodel SAM-K/Line er udarbejdet i samarbejde med Vækstforum Sjælland.

VækstVilkår 2012-13 Greve • Pendling

21

Greve