Page 1

Hünden Undersøgelse og diagnostik


Formål Anatomi  Undersøgelsesteknik  Akutte og kroniske tilstande  Behandling 


Anatomi ď‚—

Overfladen


Anatomi


Anatomi ď‚—

Led


Funktion


Funktion


Ligamenter


Ligamenter


Sener Fleksorer


Sener Ekstensorer


Sener Ekstensor Apparatet


Muskler 

Intrinsic (interne) ◦ ◦ ◦ ◦

Tenar Hypotenar Interosseus (volare/dorsale) Lumbrikal

Extrinsic (eksterne) ◦ Underarmens flex- og ekstensorer


Muskler


Arterier


Vener


Nerver


Nerver


Nerver


Nerver


Undersøgelsesteknik Inspektion • Palpation • Nervefunktion •

– Sensibilitet (2 PD, Stumpt/spidst, monofilament) – Motorik

Bevægelighed • Karfunktion • Kraft •


Undersøgelsesteknik •

Sårskader • Sensibilitets udfald? • Medianus, Ulnaris, Radialis

• Motorisk udfald? • Ab-/adduktion af fingrene – Ulnaris • 1. fingers opposition – Medianus

• Bevægeligheds indskrænkning • Profundus sener • Superficialis sener • Ekstensor sener


Akutte skader Sene læsioner  Ligament læsioner  Kar og nerve læsioner  Frakturer  Amputationer 


Sene læsioner 

Fleksorsene læsion ◦ Eksploreres på OP ◦ Ofte ledsagende nervelæsion ◦ Ergoterapeutisk genoptræning

Ekstensorsene læsion ◦ Eksploreres på OP (simple partielle læsioner kan sutureres i skadestuen)


Sene læsioner 

Drop finger


Sene læsioner 

Knaphul ◦ Boutonniere ◦ Central snip læsion


Ligament lĂŚsioner ď‚—

Svanehals deformitet


Ligament læsioner 

Volar plade læsion


Ligament læsioner 

UCL læsion


Nerve læsioner • Eksploreres på OP  Sutureres hvis muligt  Vigtigste digital nerver:  1. fingeren  2. fingerens radial side  5. fingerens ulnar side  Erhvervs bestemt (4. fingeren hos frisører o.l.)  Større dorsale sensoriske nerver

 Neuromdannelse


Frakturer / Amputationer 

Frakturer ◦ Intra- / ekstraartikulært beliggende ◦ Fejlstillinger    

Rotation Parallelitet Scaphoideum konvergens Finger overlap (obs sideforskel normalt)

Amputationer ◦ Knogledække ◦ Ikke nødvendigvis behov for huddække

Hånden  

Hånden Hånden Undersøgelse og diagnostik  Anatomi  Undersøgelsesteknik  Akutte og kroniske tilstande  Behandling Formål Formål Anatomi A...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you