Issuu on Google+

Kommunikation i almen praksis.


Kommunikator I almen praksis*

Faktorer som har indflydelse p책 kommunikationen

*Dansk Selskab for Almen Medicin


Konsultationen Rummet mellem læge og patient

Fastlagte rammer Påvirker lægens måde at kommunikere på


Kontaktformer    

Konsultation Telefon konsultation Sygebesøg (egne ptt.) Vagtlægefunktion (område ptt.)


Kontaktformer  Konsultation  Longitudinelle patient forløb  Gentagende møder

 Tidsplan  ”altid bagefter” – planlægning/strukturering  ”altid til tiden” – evt. mangel på empati


Kontaktformer    

Konsultation Telefon konsultation Sygebesøg (egne ptt.) Vagtlægefunktion (område ptt.)


Kontaktformer  Konsultation  Telefon konsultation  Rådgivning  Bevidsthed om mediets begrænsninger


Kontaktformer    

Konsultation Telefon konsultation Sygebesøg (egne ptt.) Vagtlægefunktion (område ptt.)


Kontaktformer  Konsultation  Telefon konsultation  Sygebesøg (egne ptt.)  Konsultation i patientens hjem  Ændret rollefordeling


Kontaktformer    

Konsultation Telefon konsultation Sygebesøg (egne ptt.) Vagtlægefunktion (område ptt.)


Kontaktformer    

Konsultation Telefon konsultation Sygebesøg (egne ptt.) Vagtlægefunktion (område ptt.)   

Telefon / Sygebesøg Engangskontakt (Hurtig) vurdering/behandling


Samarbejdspartnere*

*Dansk Selskab for Almen Medicin


Kommunikation i almen praksis