Page 1

Calgary Cambridge modellen …som arbejdsredskab


Samtalens struktur  Indlede samtalen  Indhente information  Skabe struktur i samtalen  Opbygge en relation  Formidle information og udarbejde en

plan  Afslutte samtalen


Indlede samtalen  Skabe initial kontakt  Afklare/identificere årsagerne til

konsultationen og lave en fælles dagsorden


Indhente information  Undersøge og uddybe patientens

problemer  Yderligere forståelse af patientens perspektiv


Skabe struktur i samtalen  Synliggøre strukturen  Være opmærksom

på samtalens flow


Opbygge en relation  Anvende passende non-verbal adfærd  Udvikle kontakt  Involvere og medinddrage patienten


Formidle information og udarbejde en plan  Formidle den korrekte information i det

rette omfang  Støtte at patienten kan forstå og huske informationen  Arbejde mod en fælles forståelse, hvor patientens perspektiv er inkorporeret  Lægge en plan baseret på en fælles (forhandlet) beslutning


Afslutte samtalen  Forestående plan aftales  Sikre en god afrunding – opsummering og

tjek

Calgary Cambridge, samtalens struktur  

Calgary Cambridge Calgary Cambridge modellen modellen … … som arbejdsredskab som arbejdsredskab  Opbygge en relation Opbygge en relation ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you